Federace židovských obcí ČR se připojila k Pirátům a rovněž útočí na...

Federace židovských obcí ČR se připojila k Pirátům a rovněž útočí na Aeronet s tím, že prý náš investigativní článek o masakru ve FN Ostrava vyvolává protižidovské nálady! Naše kritika nesměřuje na Židy, ale na izraelský sionismus, který se neštítí provádět anexe palestinských a syrských území v rozporu s rezolucemi OSN a provádět v Palestině politiku novodobého apartheidu! Vyzýváme federaci, aby odsoudila vládu Benjamina Netanyahua a jeho anexi Golan!

Federace židovských obcí ČR se připojila k Pirátům a rovněž útočí na Aeronet s tím, že prý náš investigativní článek o masakru ve FN Ostrava vyvolává protižidovské nálady! Naše kritika nesměřuje na Židy, ale na izraelský sionismus, který se neštítí provádět anexe palestinských a syrských území v rozporu s rezolucemi OSN a provádět v Palestině politiku novodobého apartheidu! Vyzýváme federaci, aby odsoudila vládu Benjamina Netanyahua a jeho anexi Golan!

Redakce Aeronetu se dostala pod palbu od dalšího subjektu v České republice. Poté, co Pirátská strana jménem poslance a člena Bakalova Aspen Institutu Jana Lipavského oznámila [1] na svém stranickém webu, že podává trestní oznámení proti našemu americkému vydavateli v USA kvůli našemu investigativnímu článku o masakru ve Fakultní nemocnici v Ostravě, se včera ve čtvrtek se svou trochou do mlýna připojila i Federace židovských obcí (FŽO), která rovněž náš článek odsoudila, že prý text vyvolává protižidovské nálady. Pod prohlášení federace [2] se podepsali Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí v České republice, Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze a František Bányai, předseda Židovské obce v Praze.

Jeruzalém v Izraeli.

V prohlášení uvedli naději, že text bude posouzen z hlediska zákona. Proti tomu ani naše redakce nic nenamítá, v rozporu s americkými federálními zákony, ani se zákony státu New York, náš článek není, protože v textu jsou uvedena pouze fakta a židé a Židé jsou v textu zmíněni jen z historického pohledu Rothschildovy rodiny, která vlastnila na Ostravsku v minulosti rozsáhlé majetky, propojení Zdeňka Bakaly na Rothschildovu rodinu a ochrana, které se mu v ČR nepochopitelně dostává. Válka mezi židy a Židy je válkou ideologickou a ideovou, což zástupci FŽO jistě vědí a nikdo nemluví o válce klasické.

Kritika sionismu a Izraele je označována za obviňování Židů? Protižidovské nálady vyrábí Izrael a sionisté, ne zpravodajské weby!

Co je však důležité zde zmínit, to je pozice naší redakce. Naše redakce kritizuje politiku Domu Rothschild, která je zakladatelem a hlavně mecenášem Světového sionistického hnutí, které dnes usiluje v rámci procesů řízení o jiný výsledek a model budoucnosti Izraele, než si Židé původně představovali. Dnešní světová globalizace je procesem světového sionismu, ve kterém Izrael ovlivňuje nejen světové mocnosti, jako je Rusko a Vladimir Putin, který je obklopen ruskými Židy s napojením na Izrael.

Izrael rovněž ovládá amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Izraeli podepsal papír, že uznává syrské Golany za součást Izraele, čímž se zopakoval Mnichovský protokol z roku 1938, kdy mocnosti rozhodly o anexi území jiné země, která ani nebyla přizvána k jednání. To samé udělal Benjamin Netanyahu a Donald Trump, když na jaře tohoto roku ve Washingtonu USA oficiálně uznaly Golanské výšiny jako součást Izraele [3], čímž došlo k uznání anexe bez jednání se zemí, které se to týká, tedy bez Sýrie. Toto je příklad mezinárodního banditismu Izraele. Izrael ovlivňuje i českou zahraniční politiku, stejně tak slovenskou, nebo hlavně ukrajinskou po zvolení nového prezidenta.

Donald Trump v březnu podepsal uznání anexe Golan.

Izrael nerespektuje rezoluce OSN a v rozporu s mezinárodním právem okupuje nejen Golany, ale i palestinská území na Západním břehu. Netanyahuova vláda před posledními volbami oznámila, že plánuje připojení území židovských osad v údolí Jordánu po celé linii s Jordánskem [4]. Tedy proces další anexe. A to všechno je práce židovského státu, státu Izrael. Neopovažujte se, vážení zástupci Federace židovských obcí, lhát českým občanům, že nějaký článek od nás vyvolává protižidovské nálady! Tyto nálady vyvolává jedině a pouze Izrael svým naprosto neuvěřitelným, odporným, odsouzeníhodným a zcela neakceptovatelným chováním jeho současné politické garnitury!

Izrael vznikl díky mecenášství a darům Rothschildovy rodiny, která v Palestině nakupovala pozemky a ve spolupráci s Adoflem Hitlerem, na základě smlouvy Haavara podepsané v roce 1933 [5], chtěl Dům Rothschild přesvědčit evropské Židy, aby se přestěhovali do Palestiny na pozemky, kde často ani nebyla voda a půda vhodná k obdělávání. Po II. sv. válce vznikl Izrael na základě “nedohody” a “neochoty” západních zemí vyřešit otázku domova Židů na palestinských územích. Není divu, že po vzniku Izraele drtivá většina Židů zůstává nadále ve světě v diaspoře a nechtějí mít s Izraelem nic společného, zejména ne s jeho současnou politikou.

Rothschildova historická Ostrava a informování o souvislostech je obviňování Židů?

Neopovažujte se tvrdit, že někdo vyvolává protižidovské nálady, když veškerá kritika světového sionismu míří na Izrael a jeho politiku a současně dnešní Rothschildova rodina, která pochází rodově z německého Frankfurtu nad Mohanem, je hlavním sponzorem a mecenášem nevládních a neziskových organizací v Evropě, konkrétně skrze takové Rothschildovy obchodní partnery, jakým je George Soros a jeho Management Fund, který spravuje finance Rothschildovy banky. A tyto neziskovky v Evropě poté dělají s těmito penězi tu věc, že nakupují lodě a ve Středozemním moři a ve spolupráci s pašeráky vozí do Evropy migranty z Afriky.

George Soros

Takže, jsou to peníze Rothschildova rodinného klanu financující migraci do Evropy a naše redakce musí čtenáře upozornit na historické souvislosti, jaký to asi vyšle symbol a vzkaz, když v Ostravě, tedy ve městě, které po průmyslové a hornické stránce patřilo Salamonu Rothschildovi, dojde k teroristickému a děsivému útoku v nemocnici, kde shodou náhod a okolností pracuje syn prezidenta republiky, a tento prezident jen tak mimochodem o sobě prohlásil, že je Žid a v New Yorku převzal z rukou prezidenta Světového židovského kongresu Ronalda Laudera ocenění “Ochránce světla” [6], což je symbol, který má daleký významový přesah a je udělován jen lidem, kteří se naprosto oddali ochraně Jeruzaléma a záměrně neříkám Izraele, a jistě víte ve federaci, proč je to tak důležité rozlišovat pro skutečné Židy, ne pro sionisty, kteří vidí v Izraeli nikoliv domov Židů, ale pouze nástroj k uchopení moci, což předvádí Netanyahuova vláda ve vztahu k Palestincům ve vší parádě.

Kritika padá na Izrael a jeho politiku, ne na Židy! A výzva redakce Aeronetu směrem k Federaci židovských obcí

Naše redakce kritizuje vliv světového sionismu a Izraele na procesy migrace v Evropě, na procesy globalizace, na beztrestnost tunelářů z Ostravska, kteří mají příbuzenské vazby na Rothschildovu rodinu, jak ukazují nejen naše investigativní články [7], kritizujeme situaci, kdy Židé musí kvůli arabské migraci utíkat znovu z Evropy kvůli antisemitismu, jak ukazují zprávy z Francie [8]. A my v redakci se musíme ptát, proč George Soros, který operuje s penězi Rothschildova impéria, financuje neziskovky v Evropě, které vozí arabské migranty do Evropy, kteří potom ohrožují Židy ve Francii a v dalších zemích, takže Židé odtamtud logicky utíkají? Proč?

Sionisté z Rothschildova impéria tak ve skutečnosti útočí proti Židům, protože jinak by dům Rothschild nesponzoroval George Sorose a ten by nerazil politiku tzv. Otevřené společnosti v Evropě, která vede k nasunování cizích nekřesťanských a nežidovských etnik do Evropy. Nejsou to arabští mecenáši, kteří sponzorují evropské migrační neziskovky. Jsou to mecenáši židovského původu jako je George Soros, rozený Schwartz György,  který obhospodařuje ve svých hedgeových fondech peníze Rothshildových bank. Když proto dojde ke střelbě v nemocnici, kde pracuje syn prezidenta, a tento prezident nese veskrze okultní titul Ochránce světla, vzbudí to naši pozornost, protože může jít o velmi zásadní souvislost.

Benjamin Netanyahu na Golanských výšinách.

Protižidovské nálady v ČR jsou dílem Izraele a politiky Netanyahuovy vlády, páni zástupci federace. Antisemitismus nevzniká na serverech jako je Aeronet, ale v krocích izraelské vlády, která anektuje cizí území, utlačuje původní palestinské obyvatelstvo a lobbisticky ovládá procesy řízení v některých zemích, které svoji politiku začínají koordinovat více s politikou Izraele než s politikou slušnosti, dodržování mezinárodních norem, smluv a rezolucí OSN.

Naše redakce proto tímto veřejně vyzývá Federaci židovských obcí v ČR, aby se distancovala od kroků izraelské vlády a procesů anexe Golanských výšin z jara tohoto roku a od plánu na anexi části území Západního břehu Jordánu. Žádný Žid, který si přeje mír, nemůže při zdravém rozumu podporovat politiku současného Izraele. Udělejte správný krok ve federaci, odsuďte Benjamina Netanyahua, který byl generálním prokurátorem v Izraeli před několika týdny obviněn z korupce [9], odsuďte anexi Golan a plán na anexi Údolí Jordánu a vyšlete tím vzkaz, že hájíte zájmy Židů a nikoliv zájmy světového sionismu zastoupeného Domem Rothschild.

Palestina čelí hrozivému apartheidu a my nesmíme mlčet, že sionismus v Izraeli provádí postupný výmaz jednoho národa a státu z mapy světa

Pokud jde o náš článek [10] o masakru ve FN Ostrava, není na něm nic, co by bylo nutno měnit nebo škrtat. V textu se nachází jen fakta, osobní názory, úvahy, spekulativní možnosti a hlavně souvislosti. Text není v rozporu se zákony státu New York, ani v rozporu s federálními zákony Spojených států, protože celý text, jakož i celý náš server, je vydáván a provozován americkou společností, která se opírá v rovině publikačního obsahu o 1. dodatek Ústavy Spojených států amerických, který zaručuje absolutní svobodu slova i psaného projevu. Rádi uvítáme, pokud FŽO vyslyší naši výzvu a odsoudí Netanyahuovu vládu a anexi Golan, včetně plánu na anexi údolí Jordánu.

Bejnamin Netanyahu ukazuje na tiskovce anexi Údolí Jordánu podél Jordánské hranice.

Právě federace může tímto gestem velkou měrou přispět v ČR k lepšímu obrazu Židů, kteří chtějí vládu práva a spravedlnosti nejen v ČR pro sebe, ale i právo a spravedlnost na Blízkém Východě a v Palestině zejména, kde jeden národ původních palestinských obyvatel čelí apartheidu a postupnému vymazávání palestinských území z mapy světa. Už se ale nikdy neopovažujte nás obviňovat z protižidovských nálad! Taková drzost! My to nejsme v redakci, kdo krade Palestincům domov, kdo krade cizí území svých sousedů podle vzoru Mnichova 1938, kdo ignoruje a koná v rozporu s rezolucemi OSN, a tím je následně na židovské obyvatelstvo ve světě přivoláván hněv ze strany ostatních národů. Shalom!

Nejen o této kauze a útoku na Aeronet budeme hovořit dnes po 19. hodině v pravidelném pořadu na Svobodném vysílači CS. Probereme aktuální i vánoční témata. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam posledního pořadu na SVCS v tomto roce

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Frank
Návštěvník
Frank

Židé okupují cizí území a celý ten slavný západ drží huby. A dokonce ten s přehazovačkou prohlásil, že zaberou další území. Proto ti šmejdi mají takový strach z Íránu, který jako jediný s nimi bude v brzké době schopen zatočit. Pak se diví, že svět je nenávidí?

hledac pravdy
Návštěvník
hledac pravdy

Leo Pavlát a František Bányai zajimavi tipci z danovych raju, vcetne protezovanych komunistickych kadrovych rezerv, ktere ustaly stihomam soudruha prezidenta novotneho, normalizacni cistky, nomenklaturni poradky se sladkym a bezstarostnym zivotem v havlistanu…..a titi nekomu neco chteji kazat, kdyz jejich starost je pouze jedina a to cinkani love za jakehokoliv zpusobu…. :)))

Leo Pavlát – (* 9. října 1950 v Praze), po ZDS a Střední všeobecně vzdělávací škole vystudoval fakultu žurnalistiky UK (promoval v oboru rozhlasové vysílání v roce 1974, PhDr. v oboru historie žurnalistiky získal v roce 1976). Od konce 70. let angazovanost v neoficiálních strukturách kolem Židovské obce v Praze, v letech 1975-1990 odborným redaktorem naučné redakce nakladatelství Albatros, od roku 1997 je poradcem americké Nadace Ronalda S. Laudera v ČR (The Ronald S. Lauder Foundation), je po 2zenaty a s ex vlastni vilu v hodkovickach, katastr LV: 320
https://www.google.com/maps/place/Na+Dubin%C4%9B+182,+147+00+Praha+4-Hodkovi%C4%8Dky/@50.0218861,14.418423,3a,75y,96.29h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sQabCXsvgZhTw12rsZEGy0w!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x470b96ac246d2e3d:0x1fec31ba52cc1986!8m2!3d50.0218902!4d14.4186526
s 2rodinou bydli: Maltézské náměstí 293/9, Praha 1, v objektu fy OCTANA Properties, spol. s r.o, IČO: 45800651, puvodni nazev Medochemie Praha, spol. s r.o., kdy spolecnikem byla osoba z danovych raju: Dr. ANDREAS PITTAS Limassol, Cyprus, A. Gazi 1 a nyni dalsi rajovy prijemce: fy OCTANA OVERSEAS LTD Tortola, Road Town, Britské Panenské ostrovy, viz katastr LV: 373……

František Bányai – (* 16. srpna 1947 Levice, Slovensko), 1965 odešel do Prahy, vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UKarlovy a již zde zůstal, po studiích pracoval jako programátor-analytik (samozrejme provereny STB) a po převratu 1989 se stal podnikatelem + dozorčí rada společnosti Matana (akciová společnost založená Židovskou obcí v Praze spravující nemovitosti Židovské obce v Praze a Federace židovských obcí v ČR), vlastni vilu, ktera je i sidlem jeho fy, katastr LV: 123
https://www.google.com/maps/place/Jilmov%C3%A1+1433,+130+00+Praha+3-%C5%BDi%C5%BEkov/@50.0881322,14.4727936,3a,75y,6.72h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sN5QInFsQxtYho2iisYxocw!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x470b935ce85cff9f:0x1f9d53bf9ef26fac!8m2!3d50.0882511!4d14.4727869
jeho firmy
1. ALBICO, spol. s r.o., IČO: 00570117, rok zalozeni 1990, Podnik se zahraniční majetkovou účastí: Podle povolení federálního ministerstva financí ze dne 30.10.1990 čj. XI/2 – 22 271/90, pořadové číslo 00641.Datum uzavření společenské smlouvy: 26.9.1990 (doplněk č.1) 6.11.1990 a to do roku 2000 s fy SOFTCO COMPUTER LIMITED
P.O. Box 83, Lichtenštejnsko, Auelestrasse 5, Fl-9490 Vaduz. mimo jine fy mezi roky 2005 – 2009 proti zakonu nezverejnila ucetnictvi.
dale ALBICO společnost přebírá veškerá práva a závazky včetně nemovitého majetku obchodní společnosti SIBLA, se sídlem Ke kinu 77, Praha 8, IČO 411 94 063, zapsané v obchodním rejstříku u Obvodního soudu pro Prahu 1 v oddíle C, vložce 3214, zrušené bez likvidace. Nyni objekt vlastni (LV: 49) Soukupová Kateřina Mgr. majitelka cinzaku (LV: 1933)
https://www.google.com/maps/place/Sokolovsk%C3%A1+395%2F135,+180+00+Praha+8-Libe%C5%88/@50.1023606,14.4757203,3a,75y,317.25h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sxgH8IdPB7Am8AqHdtuZvbQ!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x470b935384fa1dfd:0x11990b1c87afe3e8!8m2!3d50.1024306!4d14.4756194
k cemu slozil a slouzi zahadny dablicky domecek v ul. ke kinu 77, kde statuji podivne postavy s vytunelovanymi subjekty z jistych kruhu?
https://www.google.com/maps/place/Ke+Kinu+77%2F1,+182+00+%C4%8E%C3%A1blice/@50.1458967,14.4805169,3a,75y,75.19h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sM_wli5ZZm61wBuT0thlvMw!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x470beb78915e7851:0xdab6676cf1eae7b8!8m2!3d50.145913!4d14.4806162
mame tu tyto firmy, vice klik na jednotlive odkazy, sheets 1-2: https://www.penize.cz/vyhledavani?q=ke+kinu+77&cx=004352255136446381751%3Akbwwgdi-d8w&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&siteurl=www.penize.cz%2Fvyhledavani&ref=rejstrik.penize.cz%2Fkaterina-soukupova&ss=2376j618128j11
zvlaste zajimave:
Ladislav Borhy -https://rejstrik.penize.cz/ladislav-borhy
Alena Borhyová – https://rejstrik.penize.cz/alena-borhyova
František Bányai – https://rejstrik.penize.cz/frantisek-banyai
CERTA system spol.s r.o. – https://rejstrik.penize.cz/63986043-certa-system-spol-s-r-o-v-likvidaci

2.Judaica.cz,s.r.o., IČO: 27073220, puvodne EPOQUE 1900, spol. s r.o. a to opet proti zakonu nezverejnila ucetnictvi od roku 2005 – 2012….

Karel Vlk
Návštěvník
Karel Vlk

Dobry den,
velice dobre napsano podobny nazor jako AE maji napriklad i americti Zidé nkusa.org na konflikt mezi Izraelem a Palestinci. Jinak by stalo za pozornost rozbor Sionismu, za kterym jak se zda nestoji etnicky Žid, ale žid potomek chazarskeho kaganatu. Jinak kniha J.Bernsteina Marxisticko rasisiticky Izrael je take zajimavym pohledem americkeho Žida na soucasny Izrael, atd. Kde Jack Bernstien poukazuje na to, ze v Izraeli vladnou židé chazaři a, etnicky Žid udajne podle neho obcanem druhe kategorie. Poukazuje na to, ze chazarsti potomci maji svetlou plet a oci napriklad Liebermann, Netanyahu, atd. Etnicky Žid je spise typem tmavsim. Zajimava je i kniha Alexandra Solzenicyna 200 let pospolu a zajimavy je inodkaz na video islamskeho imama o Židech a židech odkaz zde.
https://youtu.be/TsS54zGOu6o
Ceske titulky lze nastavit.

Slovan
Návštěvník
Slovan

Někde jsem četl že Trump 12. 12. 2019 podepsal zákon že se ruší “Ž” a “ž”. a židé se budou posuzovat jako národ, ne jako znepřátelené etnické skupiny. Je tohle reálné prosadit v dohledné době?

Radek
Návštěvník
Radek

Zajímalo by mě jestli Federace židovských obcí, neměla jmenovat spíš Federace sionistických obcí, neboť mě není jasný jejich vztah k jejich ultra ortodoxním židovským bratřím, kteří nešetří kritikou státu Izraele, okupací Golan,dokonce pálí vlajky Izraele a jejim nadáváno do odpadu viz. video
https://youtu.be/FKplabTRuak (rozhovor s Rabbi Beckem v Londýně).
Tady je takové vtipné video https://youtu.be/cwYEKg1gNBc , které odkazuje na páteční pořad VK, kde mluvil o konceptech řízení při vzniku Třetí Říše a Čtvrté Říše (EU).
Je video izraelských humoristů z Latmatv islamofobní(?) podle Federace židovských obcí, Pirátů a Debilbloku https://youtu.be/hnI66WiQOQI

anonymka
Návštěvník
anonymka

Radek
To máte vcelku jenoduché, jejich ultraortodoxní bratři si prostě myslí, že stát Izrael může založit a dát Židům pouze Mesiáš a založení státu lidmi je v rozporu s vírou. Naopak někteří rabíni si myslí, že bez lidského konání nenastane prostě nic, tudíž, že založení státu Izrael je naprosto v pořádku a není v rozporu s vírou, naopak, je dílem božím, ke kterému byli povoláni lidé. Rozpory ve víře jsou celkem normální, i v křesťanské církvi byli rozpory, například v římskokatolické církvi je Ježíš Kristus zpodobňován s překříženýma nohama jako X, zatím, co východní víra zpodobňuje Ježíše vždy s nohami přibitými dvěma hřeby podélně vedle sebe, ve tvaru II. Odštěpení anglikánské církve od římské též stálo hodně krve a řevu.
Není to jen víra, ale i politika, i Izrael má svoje levičáky, co by klidně Netanyahua předhodili lvům a povolali do vlády muslimy, a není jich málo. Naopak levičáci by nejraději ultraortodoxní bratry nejraději nahnali na galeje, neboť je musí živit z daní, neboť oni jsou živi převážně ze státních dávek, pro modlení nemají na práci čas.
Svět je prostě složitý a nevyhne se tento trend ani Židům.

vaclavtheodor
Návštěvník
vaclavtheodor

Češi nemají vůbec žádnou hrdost, ani sami k sobě jako jednotlivci, ani na svůj vlastní národ, ani na svou vlastní zem. Divím se že tihle bezpáteřní otroci, kteří ochotně slouží vždy tomu kdo přijde, ještě vůbec existují, možná jenom díky primitivním rozmnožovacím zvířecím pudům, kterým nedokážou odolat. O Lásce k vlastnímu národu nebo k vlastní zemi už nemůže být vůbec ani řeč.
Ochotně rozkradou a zaprodají vše co vybudovali a vybojovali jejich vlastní předci a jsou schopni zapomenout i na svou vlastní řeč a vlastně existují asi jen díky tomu, že pro toho kdo jim zrovna vládne je to nějakým způsobem výhodné.
Stydím se za to že jsem se narodil do této gojímské země, která už nemá být na co hrdá. Necítím se tady doma a už vůbec se necítím být příslušníkem tohoto opileckého národa.
Hanba Čechům za jejich bezpáteřnost a bezcharakternost, za to že zapomínají na svoji minulost a zaprodávají svou budoucnost, za to že slouží německému průmyslu a prodávají se za míň než německá uklízečka na veřejných záchodcích a ještě si to pochvalují jak se mají dobře, že jim v německé montovně přidali pětistovku.
Hanba jim za to že zapomněli, že osvětimské plynové komory a pece byly stavěné i pro jejich babičky a dědečky. Že kdyby je nepřišla zachránit rudá armáda, tak mohli být další na řadě po té co by z nich němci napřed vyždímali všechnu životní energii nucenou prací pro říši. Hanba jim za to že dnes tak ochotně pracují pro německý průmysl a konzumují odpadní jídlo z lidlu, co by němci nedali ani psovi. Po té co do rukou západu předali všechen svůj průmysl nebo si ho sami vytunelovali.

Slovan
Návštěvník
Slovan

Doufám že nemáš na mysli Slovanské pohany kterým Evropa patříla a bude patřit. Pohani v Evropě byli, jsou, budou a to žádné hordy věřících migrantů nezmění, vždy budou závidět pohanům svobodu myšlení.

anonymka
Návštěvník
anonymka

Slovan
Co to prosím vás blábolíte, copak může muslim někomu závidět svobodu myšlení, když od ranného věku mu korán nalívá do hlavy, jak je on tím jediným nadřazeným díky víře v Alláha, a všichni pohané mu proto budou sloužit. Přečtěte si korán, je to dostupné i v češtině, a neblábolte nesmysly.

Slovan
Návštěvník
Slovan

Zamysli se a odpověz mi – pro jaký primární cíl a pro koho se stavěly – staví minarety, mešity, synagogy a kostely? Až si tuhle otázku po pravdě odpovíš pak zkus odpovědět i na druhou otázku – proč nic takového nestavěli Slované pohané?

anonymka
Návštěvník
anonymka

Slovan
Ale stavěli Slované taky, však jsou vykopávky a různé doklady o starých kultech. Jenže nastupující křesťané téměř vše stačili zlikvidovat. Uvědomte si, že křesťanská víra se šířila násilně.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Co na tom zalezi
Aby to nezapadlo, odpovidam na vas komentar, kde jste mi doporucil clanek pastora Sheldona Emryho. Jedna se tam o onech ‘ztracenych kmenech’ Izraele. Jeho nazor je, ze Evropani jsou Izraelite, je hodne pritazeny za vlasy. a jeho spekulace nesdilim.
Zaprve – pokud by to byla pravda, museli by byt vsichni Evropani Semite, a to v zadnem pripade nejsou.

Za druhe – SHEM je jeden ze tri synu Noeho a pouze z nej pochazeji Semite. Po nekolika generacich v rodove linii nastupuje semita Abraham se syny Ishmaelem, Jacobem a Ham. Semitska vetev Ishmaela a Jacoba se stepi na arabskou a zidovskou/hebrejskou. Ishmael je praotcem Arabu, Jacob zidu/ Hebrejcu. Jacob mel dvanact synu z nichz nejznamejsi je Judah ( odtud judahite, jude, zid) a Joseph, ktereho bratri prodali do Egypta jako otroka.
Po Salamounove smrti cca 922 BC se kralovstvi rozpada na severni Izraelske kralovstvi a jizni Judske kralovstvi.
Izraelske kralovstvi zanika jako prvni, cca r.721 BC a spada pod assyrskou nadvladu. Judske kralovstvi zanika cca po dobyti Jeruzalema babylonskym kralem Nabuchadnezzarem, cca r.587 BC. Zidi byli postupne odvleceni do Babylonu. Prestoze za par desitek let byli zidi propusteni ze zajeti, mnozi se sice vratili, ale mnoho jich v Babylonu zustalo.

Za treti po druhem padu Jeruzalema r.70 AD, shorely veskere dokumenty rodovych linii, takze dnes zadny pravy Zid nemuze prokazat z jakeho kmene pochazi. Nejblize k puvodnim Zidum maji Sefardi, kteri jsou snedi, cernovlasi a hnedooci, podobni Arabum.

Evropske obyvatelstvo pochazi pres JAPHETHA, dalsiho Noemova syna. Jsou to Arijci indoevropske vetve a zadni Semite.

Posledni syn HAM je progenitorem hamitske vetve cernych a tmavych lidi zijicich v Arabii a Africe.

To je jen velmi strucny nakres lidske spolecnosti po Povodni.

anonymka
Návštěvník
anonymka

Jaris
Jo, máte v tom jasno, až na to, že žádné semitské geny neexistují, semité jsou pouze jazyková skupina, do které spadá jak hebrejština, tak arabština i další jazyky daného regionu.
Z toho důvodu nejsou ani nemohou být Evropané semité.
Pokud jde o židy, jsou jasně odlišitelní svou genetickou strukturou, dnes se rozeznávají dva základní genofondy, to je J 1, J 2 a J vzácná.
J 2 se v Evropě vyskytuje zhruba u 70 % obyvatel v každé genetické skupině, jak Slovanů, tak Germánů v různé výši, nejméně však 5%. J 1 se v západní, ani východní Evropě téměř nevyskytuje, jen malé množství lidí ve Francii a Španělsku, i když kontaminace tímto genem částečně i tam je.
Černoši, které si Izrael dovezl z Etiopie mají v genetice mezi 3 až 5% genů J 2, řidčeji gen J 1, ostatní jsou černošské geny. Za Židy jsou pokládáni hlavně kvůli rabínským zákonům o víře, protože oni ač geneticky mají málo židovských genů, po staletí udržovali aspoň částečně židovskou víru. Ty černošské geny jsou na těch lidech nepochybně znát nejen na vzhledu, Židé s nimi mají nemalé potíže, ale i obrovskou trpělivost. Nevzdělaní, převážně nezaměstnaní, s malou ochotou se učit a pracovat. Přesto je pokládají za své.

babajasvaga
Návštěvník
babajasvaga

.

BPN
Návštěvník
BPN

Tak, jak to čtu, tak si začínám myslet, že s těmi Židy a židy je to o jejich ve vztahu ke zbytku světa naprosto stejně, jako u “umírněných” a radikálních muslimů. Když se jde na kořen věci, není mezi jimi pražádného rozdílu…Jsou to dvojčata, nebo jen zrcadlový odraz jeden druhého a i ty jejich zvrhlé náboženské rituály to jen potvrzují…A taky proto umí židé ty musulmany ovládat, ví, co na ně platí a proto nám je sem naváží po milionech…
Aeronet opět dloubl do jednoho ze zkažených zubů židovské veskrze agresivní politiky a ideologie světového židovstva a tak se té pražské obci vyvolených nedivím, že zas ječí, jako přejetí. Dělají bordel všude po světě, jako svého času dělali nacisti po Evropě a když se na to ukáže, tak už je to zas antisemitismus a popírání holokaustu, viz ta šaškárna na Slovensku…
Když už chtějí někoho umravňovat, měli by si všímat toho jejich reprezentanta Novotného z Rypákova a jeho výroků. Tím, že k němu mlčí, nerozporují jeho rasistické urážky na adresu nežidovských jedinců i českého národa jako celku, dokazují jen, že s nimi souhlasí a pak se nejen oni z pražské obce nemůžou divit, proč je nikdo nemá rád…

anonymka
Návštěvník
anonymka

BPN
židovská obec nemá žádný důvod vměšovat se do řvaní Novotného, je nanás, aby hulvát dostal po hubě právě od někoho z našich. Bohužel jsem si nevšimla, že by některého Čecha napadlo podat na Novotného žalobu, nebo se s ním dát do jakékoliv diskuze, kdy by byl veřejně znemožněn. Nebo snad čekáte, že “nás ” bude bránit právě Židivská obec?
Je na nás, abychom si nenechali líbit úplně všechno. Pokud ano, tak se nedivte, že si kdejaké hovado troufá vyřvávat a není to jen Novotný.

Jarek
Návštěvník
Jarek

Židé povětšinou neumí žít v demokracii. Proto se židovská obec plete do domácí i zahraniční politiky.
Nerespektují svobodu slova, svobodné volby, veřejné mínění a otevřený dialog.
Neustále jedou svou Mantru o Antisemitismu, posílají otevřené dopisy poslancům, očerňují slušné lidi a manipulují s veřejným míněním.
To se děje skrze potlačování kritického myšlení
vůči israeli nálepkováním antisemitismu.
Židovská obec provozuje politický lobbing a politickou reklamu. Slouží více izraeli než ČR.
Měla by otevřeně prohlásit, že koncept vyvoleného národa je neslučitelný s demokracií a lidskými právy. Je to náboženská obec a nesmí se vměšovat do politiky. Navíc nesmí mít náboženská organizace přístup k citlivým údajům o bezpečnosti veřejného prostoru v ČR jako nemocnic. Nejsme Teokracie jako izrael. Židovská obec omezuje svobodu slova.
Je jasné kdo vede piráty otrokáře ČR.

Michael Chertoff
Návštěvník
Michael Chertoff

Tyto struktury ovládají a ovládali tzv. “demokracii”, která nikdy demokracii samozřejmě nebyla. Nežidovský názor je vždy ten “špatný”, a když sionistické síly někde rozpoutají válku nebo užijí násilí, je to prosazováno jako správná a prospěšná válka… Zkrátím to – je to banda zfanatizovaných pošahanců, kteří propadli domněnce, že jsou na světě sami a budou si svévolně dělat, co chtějí. No jenže ta židovská cochcárna má tragický následky.

anonymka
Návštěvník
anonymka

Michael Chertoff
Díky téhle bandě pošahanců co si svévolně dělají co chtějí, máme kulturu, hygienu, obchody nabité žrádlem, k dispozici elektroniku, značkové hadry, sociální a zdravotní pojištění, práci pro každého, kdo chce dělat, a naopak nikdo nezavírá lidi za příživnictví, pokud se jim dělat nechce a ještě dostanou od státu peníze na přežití.
Tak tomu říkám fakt tragický následek.

Michael Chertoff
Návštěvník
Michael Chertoff

Tyto struktury ovládají a ovládali tzv. “demokracii”, která nikdy demokracii samozřejmě nebyla. Nežidovský názor je vždy ten “špatný”, a když sionistické síly někde rozpoutají válku nebo užijí násilí, je to prosazováno jako správná a prospěšná válka… Zkrátím to – je to z větší části banda zfanatizovaných pošahanců, kteří propadli domněnce, že jsou na světě sami a budou si svévolně dělat, co chtějí. No jenže ta židovská cochcárna má tragický následky.

Psycholog
Návštěvník
Psycholog

Bipolární afektivní porucha
cs.wikipedia.org/wiki/Bipol%C3%A1rn%C3%AD_afektivn%C3%AD_porucha

Proč si myslíte že psychiatrie je židovské povolání?

Čtěte Grigorie Klimova!
“Židovství je diagnóza” …

anonymka
Návštěvník
anonymka

Psycholog
Grigorij Klimov je antisemitský magor, který potřebuje sám zavřít na psychiatrii a okusit pár elektro šoků.
Soudný člověk nemůže přijmout takovouhle primitivní manipulaci.

Krkowitz fonMilowitz
Návštěvník
Krkowitz fonMilowitz

Právě kdyby věřící a příznivci paravoslavného Moskevského patrijarchátu vší RUSi občané RF se takhle ve většim jak malém mnošství vměšovali do vnitřních záležitostí ČR to by bylo křiku už kvuli nepoměru že prezident, premijer a třetina ministrů jsou původem onoho vyznání