Facebook smazal Lubomíru Volnému účet se 100 000 návštěvníků pouhý měsíc před...

Facebook smazal Lubomíru Volnému účet se 100 000 návštěvníků pouhý měsíc před volbami, důvodem je prý hrozba “legalizace” Ivermectinu v ČR v případě vstupu Volného bloku do sněmovny! Farma lobby zřejmě rozhoduje už i o mazání účtů českých poslanců! Facebook není soukromá stránka soukromé firmy, je to veřejná platforma, na které Facebook těží vaše osobní údaje, údaje všech vašich přátel, čtenářů a sdílečů, a poté je za velké peníze prodává! Nemáte z toho přitom ani 1 cent, ale po vašem zablokování vaše data Facebooku zůstávají!

Facebook smazal Lubomíru Volnému účet se 100 000 návštěvníků pouhý měsíc před volbami, důvodem je prý hrozba “legalizace” Ivermectinu v ČR v případě vstupu Volného bloku do sněmovny! Farma lobby zřejmě rozhoduje už i o mazání účtů českých poslanců! Facebook není soukromá stránka soukromé firmy, je to veřejná platforma, na které Facebook těží vaše osobní údaje, údaje všech vašich přátel, čtenářů a sdílečů, a poté je za velké peníze prodává! Nemáte z toho přitom ani 1 cent, ale po vašem zablokování vaše data Facebooku zůstávají!

Poslanec za Volný blok Lubomír Volný přišel v neděli znovu o svůj účet na Facebooku, a to již druhý účet v pořadí. V době před smazáním měl jeho profil přibližně 100 000 návštěvníků denně a profil se stal hlavním centrem volební kampaně Volného bloku. Facebook se však rozhodl zasáhnout. Do naší redakce jsme dnes dostali důvěrnou informaci od nejmenované české zaměstnankyně Facebooku pro Českou republiku.

Pod podmínkou anonymitu, kterou jsme ji, stejně jako komukoliv jinému, zaručili, nás informovala, že profil Lubomíra Volného byl zablokován proto, že v posledních dnech byly v komentářích uživatelů a v příspěvcích poslance Volného příliš početné statusy, diskuse, reklamy a odkazy na Ivermectin, jak je dobrý, účinný a jak si obstarat lék v ČR, což je prý v rozporu s hodnotovým rámcem vnitřního kodexu společnosti Facebook.

Deaktivovaný účet FB Lubomíra Volného

Podle jejích informací každý týden zablokuje Facebook v ČR několik desítek účtů, které propagují články, videa či lékárny, které nabízí či propagují antiparazitikum Ivermectin. To hlavní, co nám zaměstnankyně sdělila, je však interní memo týkající se propagace léčby nemoci Covid-19. A poslouchejte dobře: Facebook interně školí zaměstnance, že proti Covid-19 neexistuje žádný účinný lék a jedinou ochranou je vakcinace.

Zaměstnanci Facebooku jsou povinni tento hodnotový rámec dodržovat a aktivně vystupovat proti všem, kdo propagují nebo podporují “pochybná” léčiva, která podle vědecké obce nefungují, anebo fungují sporně, či jsou dokonce tyto léky nebezpečné. Lubomír Volný prý měl na svém účtu aktivovaný filtr na přibližně 120 slov, při jejichž detekci je administrace Facebooku upozorněna na závadové chování, a to buď přímo majitele účtu, anebo přátel, resp. komentujících osob. Jedním z klíčových sledovaných slov je Ivermectin (v anglickém tvaru) a Ivermektin (česky).

Lubomír Volný vadí farmaceutickému průmyslu až tolik, že ten lobuje u Facebooku, aby mazal jeho účty

Pokud prý frekvence těchto slov za sledované období několika dní přesáhne určitou hranici, účet je nekompromisně smazán, napsala nám zaměstnankyně české sekce Facebooku. Z bezpečnostních důvodů neuvádíme její jméno, které naše redakce zná, ale pokud bude chtít, může přímo kontaktovat Lubomíra Volného, předali jsme jí email. A to není všechno. Už minulý pátek nás do redakce informoval náš zdroj, který nám poskytoval informace v jiné kauze. Lubomír Volný je prý v hledáčku farmaceutické lobby, která alokovala do voleb jistý obnos peněz s cílem zabránit za každou cenu Lubomíru Volnému ve vstupu do sněmovny po volbách.

Manifest Lubomíra Volného na 3. účtu Facebook

Existuje prý reálná hrozba, že Lubomír Volný by mohl začít vyjednávat s Andrejem Babišem po volbách o politické podpoře výměnou za povolení léčebných preparátů v ČR proti Covid-19 na úkor vakcinačního programu, čemuž se snaží farmaceutické společnosti všemožně zabránit.

Plošné nasazení Ivermectinu by prý mohlo snížit význam a důležitost očkovacího programu, který je v ČR naplánován až do konce roku 2025, uvedl náš zdroj. A to je další šok. Až do konce roku 2025. Již nyní existují objednávkové rámce na vakcíny pro léta 2022 a 2023, takže jakákoliv vláda v ČR, která by byla politickým subjektem tlačena k předepisování léků namísto vakcín, by představovala velké ohrožení vakcinačního programu. Právě proto je Lubomír Volný nežádoucí osobou pro sociální sítě.

Ivermectin by po průniku Volného bloku do sněmovny mohl být naordinován v českých nemocnicích, a toho se farma lobby bojí, došlo by k ohrožení vakcinačního programu 2020 – 2025

Aby bylo jasné, Lubomír Volný není jediný, kdo se zasazuje o Ivermectin, kdo vystupuje proti očkování, proti vakcinační lobby, to je samozřejmě jasné, že není jediný. Jenže je nejvíce vidět a slyšet. Dokáže totiž na sociálních sítích na sebe a své teze nabalovat desítky a v podstatě až stovky tisíc lidí, což jeho Volnému bloku může opravdu stačit pro vstup do sněmovny. Lubomír Volný ale bude muset udělat tu samou věc jako Donald Trump v roce 2016.

Bude muset zmobilizovat své voliče, aby se stali součástí nikoliv jen jednorázové kampaně, ale součástí hnutí jedné a mohutné myšlenky. Kampaň nepřetrvá volební noc, jak se říká v USA. Jenže hnutí myšlenky přetrvá i celé dekády. Donald Trump to dokázal a transformoval svoji obyčejnou kampaň v roce 2016 do neobyčejného hnutí MAGA – Make America Great Again. Tohle je přesně návod, jak uspět v politice. Transformace kampaně pro jedny volby do trvajícího hodnotového hnutí s ústřední nosnou myšlenkou a heslem.

Lidé by se začali ptát lékařů, proč zabírá lék proti parazitům překvapivě proti viru?

Důvod, proč se farma firmy bojí širokého nasazení Ivermectinu, se zdá být jasný, jenže tak jasné to zase není. Farmaceutické firmy se bojí jednak toho, že by Ivermectin sebral vakcínám gloriolu jediné záchrany, a to navíc bez vedlejších účinků, a navíc s poskytnutím bezinfekčnosti. To je jedna obava. Jenže, existuje ještě i druhá obava farma lobby. A to z reakce lidí, až by si začali klást otázku, jak je možné, že antiparazitikum určené původně pro koně, tak neuvěřitelně a báječně funguje na Covid-19? Lidé by začali špekulovat a mnohým by začalo docházet, že lidé v sobě třeba nemají virus, ale parazita. A ne jednoho.

Balení Ivermectinu

Začalo by to zpochybňovat celý epidemický narativ. Austrálie dokonce zvažuje, že přeočkování na Covid-19 bude permanentní, trvalé a hlavně povinné, tedy mandatorní. Austrálie je bývalá britská trestanecká kolonie, tedy myšleno jako celý kontinent, takže globalisté se dívají na Australany jako na potomky konviktů, tedy odsouzenců britské koruny, zločinců a vyvrhelů. A proto jim nedělá problém praktikovat na Australanech covidový teror, jako by to nebyli občané, ale prostě jen odsouzenci.

Facebook není soukromý web, je to veřejná platforma podle amerického zákona o komunikacích

Na Twitteru Lubomíra Volného je možné sledovat i trolly pražské kafilérky, kteří se staví na ochranu Facebooku, že je to prý soukromá firma, která si může na svém soukromém serveru určovat vlastní pravidla, protože je to soukromý podnikatelský projekt. Takže, když se Facebooku nelíbí Ivermectin, může banovat lidi podle libosti. Tohle je ale zásadní omyl. Facebook není soukromá společnost, ale je to společnost, která podniká pod ochranou výjimky sekce č. 230 amerického zákona o komunikacích.

Tato výjimka se vztahuje na provozovatele veřejných služeb, veřejných platforem, veřejných komunikačních nástrojů a veřejných vydavatelů, kteří si dobrovolně zvolí ochranu této sekce. Tato sekce č. 230 snímá z provozovatele veřejné služby či veřejné platformy trestní zodpovědnost za publikovaný obsah třetích osob. Tím pádem automaticky Facebook není a nikdy nebyl soukromou platformou. Sekce č. 230 odpovídá veřejnoprávnímu statusu v České republice. Rozdíl je v tom, že v ČR je veřejnoprávní status kontrolovaný sněmovnou, zatímco v USA status č. 230 kontroluje Federální komise pro komunikace (FCC).

Facebook je tak veřejnou platformou, která využívá ochrany sekce č. 230 zákona o komunikacích a všechen obsah na Facebooku je tak považován za veřejný projev na veřejném prostoru, nikoliv za projev na soukromém médiu. Pokud Facebook maže, že se mu nelíbí, co píše osoba X, protože je to v rozporu s kodexem firmy Facebook, tak tím se FB dopouští cenzury ve veřejném prostoru, nikoliv na soukromém webu. Pokud by Facebook chtěl být soukromou platformou, musel by se vzdát ochrany sekce č. 230 a tím by se stal znovu soukromou platformou. A to zdaleka není všechno.

Facebook není a nikdy nebyl zadarmo. Facebook o každém člověku, který si otevře účet, sbírá nepřetržitě veškerá data a osobní údaje, ze všech platforem, a to i z těch, na kterých nejste k účtu FB přihlášeni. Facebook vás identifikuje jinak, podle IP adresy, podle lokality, podle identifikátoru sítě, síťového adaptéru, podle WIFI a samozřejmě podle stop jiných účtů a služeb.

Vměšování Facebooku do voleb nesmí být v ČR tolerováno, ihned po volbách je třeba začít chystat sankce a regulační opatření

Platforma Facebook se tak začala vměšovat i do českých parlamentních voleb a začala znovu umlčovat Lubomíra Volného. Přitom Facebook čerpá masivní data o všech českých uživatelích a poté je draze prodává nadnárodním marketingovým a reklamním skupinám. Regulace Facebooku a sociálních sítí je proto i v ČR nezbytná, protože nelze na jedné straně nabízet lidem komunikační veřejnou platformu ve veřejném prostoru, a přitom na druhé straně tvrdit, že je to soukromý prostor, soukromé firmy a soukromé platformy. To se prostě vzájemně vylučuje. Představte si, že by v ČR působila ruská sociální síť, a ta by měsíc před volbami smazala účet nějakému nepohodlnému českému politikovi.

To by byl řev a jekot o ruském vměšování a ovlivňování voleb v ČR. Když to ale dělá americký Facebook, tak je ticho po pěšině. Je to kvůli tomu, že nikdo ještě v ČR nešlápl Facebooku na krk. A je třeba to udělat, a co nejrychleji. Protože dnes Facebook maže českého poslance, zítra českého premiéra či prezidenta. A spolu s nimi miliony hlasů občanů. Když si vezmete, že smazali účty i tehdy úřadujícímu americkému prezidentu Trumpovi, musí vám být jasné, jak obrovským vnitřním nepřítelem se Facebook pro ČR stává.

Měsíc před volbami umlčuje profil lídra politického hnutí, které kandiduje ve volbách. Tohle nesmíme jako národ tolerovat. Prozatím je to prý tak, že Lubomír Volný si založil již 3. účet na Facebooku v pořadí. Závislost českých voličů na této platformě je opravdu enormní a politici to zkrátka vědí. Před volbami není čas hledat jiné platformy, protože voliči tam za kandidátem nepůjdou. Taková je prostě chorobná realita zhoubné knedlíkové pohody. Ač zuří předvolební kampaň, přesto lze pouze konstatovat: Na nákupní frontě klid! A tím je to dané.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Dazhbog
Návštěvník
Dazhbog

Podnikatelská investice ! ! !
To se nenajde někdo, kdo vytvoří něco jako facebook?
Stane se milionářem, protože k němu přejde většina z facebooku.

Ale alternativy samozřejmě existují nebo spíše existovali Parler, MeWe, Minds atd., ale všechny už byly buď vypnuty nebo infiltrovány a začali taky cenzurovat. Jedinej Gab se drží. Po nástupu lžiprezidenta byl počet nových registrací 30 milionů měsíčně. Není tak vychytanej jak FB, nemá tolik funkci, protože je financován samotnými uživateli a ne C👁️A. Doporučuji, tam je svoboda. Ale taky po něm jdou jak zběsilí, prý jsou tam jen extremisté a šiří nenávist.
https://gab.com/home

Jinak pro zajímavost FB byl založen ve stejný den (4.2.2004) kdy pentagon zamítl DARPĚ project Lifelog což měla být jakási sociální síť. Ambiciózní úsilí o vybudování databáze sledující celou existenci člověka. Společnost LifeLog vedená Darpou, výzkumnou složkou ministerstva obrany, si dala za cíl shromáždit na jednom místě téměř vše, co jednotlivec říká, vidí nebo dělá: uskutečněné telefonní hovory, sledované televizní pořady, čtené časopisy, zakoupené letenky, e -pošta odeslána a přijata. Z tohoto zdánlivě nekonečného oceánu informací by počítačoví vědci vykreslili charakteristické cesty v datech, mapovali vztahy, vzpomínky, události a zkušenosti. Cukřík je jen tvář, nemá žádné programovací schopnosti ani vliv na firmu. A miliardy lidí jim to tam dobrovolně vyplnují 🙂

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

..co ty baráky plné serverů, kde by museli být nahrány data, texty, aj..to není jen to tom “vytvořit jiný FB” …

Svědek anticovidův
Návštěvník
Svědek anticovidův

Tak Luboš včera založil profil RímobuL Ynlov (jeho jméno pozpátku) a dnes ráno je podle všeho opět smazán!!!!

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Tohle bude práce čuček, bedlivě hlídají zájmy sionistu a pilně pracuji proti svému lidu, samozřejmě za Vaše peníze. S láskou Vaše čučky.

rosi -SPR
Návštěvník
rosi -SPR

Prý volná a svobodná politická soutěž.Jděte někam.A prý komunisti byli zlý .Opak je pravdou.Třídní nepřítel se vždy musí zničit at je to diktatura nebo demokracie .Jen demokracie je trožku humálnější .ale vsouščtu to vyjde stejně.Znišít odpůrce jakýmkoliv způsobem.Tak co se sakra změnilo

Dáša
Návštěvník
Dáša

Pořád mi to vrtá v hlavě, je to mimo téma, ale kdoví, zda tu není nějaká souvislost s možným úbytkem dospělé populace po vakcinaci, což je už ze statistických dat zjevné.

V poslední době mně zaujala jakási podivná organizace sídlící v menším moravském městě, která nese název “O děti postaráno.” Ve vedení figuruje osoba s cizím jménem. Oficiálně jde o hlídání dětí, ale pracují prý i s celými rodinami. Prezentují se jako nějaké umělecké zájmové kroužky pro děti a rodiny. Výraz “postarat se” má docela pejorativní význam.

Možná je podobných zařízení ve státě více, možná jsou vedeny pod jinými názvy.
Nemám z podobných “kroužků” a “hlídacích agentur” zrovna moc dobrý dojem. Víme, jak fungoval třeba ten slavný brněnský Paprsek s tetou Nancy a Škrdlovou, včetně celé akce s týranými dětmi, kterou pomáhala realizovat mj. i paní Šábesová a ještě ten podivný patron z jakési neziskovky, nebo novinář, už nevím, jak se jmenoval, možná Votočka nebo tak nějak.
Mám obavy, že se nacházíme v době, kdy podobné praktiky už nikdy nevyjdou najevo a není už nikdo, kdo by je dnes vyšetřil. Stejně, jako v USA je pizza gate.
Každopádně být nějakou státní bezpečnostní agenturou, asi se na takové aktivity zaměřím.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Dáša
data ze správy sociáýlního zabezpečení jasně říkají, že po “očkování” v domovech důchodců
a zařízeních s “pečovatelskou péčí”, ubylo až 35 tisíc lidí kteří pobírali starobní důchody.
Slušný výřad , že ? A jak vidno těm parchantům s jídlem roste chuť. Už zase začali šaškovat
s navyšováním “katastrofických čísel”, aby mohli pokračovat v buzueraci a zabíjení lidí.

Antis
Návštěvník
Antis

Nepotřebuje fb, potřebuje hlasy.

4fun
Návštěvník
4fun

Čech, který bojoval na Donbasu …
… 20 let vězení

https://www.google.com/search?q=%C4%8Cech%2C+kter%C3%BD+bojoval+na+Donbasu+20+let+v%C4%9Bzen%C3%AD

Tak to sem zvědavej …
… kolik dostane Babiš a jeho ministranti …
… za těch 30 000 mrtvejch “s Covidem” …
… kterejm zakázali Ivermectin!

Plus všichni Stádní tupci …
… za to že “podle zákona” …
… nezasáhli/nezakročili …
… proti trestnému činu Genocidy!

formis
Návštěvník
formis

MUDr. Ivan David píše:

Europoslanci z Výboru pro životní prostředí chtějí veterinářům zakázat použití téměř všech antibiotik k léčení zvířat

Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu (ENVI) v červenci navrhl plénu suspendovat prováděcí nařízení Komise s názvem Kritéria pro klasifikaci antimikrobiálních látek vyhrazených pro léčbu některých infekcí u lidí. Pokud by návrh na zneplatnění této vyhlášky k nařízení o veterinárních léčivech příští týden na plenárním zasedání schválila nadpoloviční většina europoslanců, bylo by veterinářům v EU zakázáno používání většiny antibiotik k léčbě zvířat. Zeleným fanatikům z ENVI najednou nevadí, že by to způsobilo týrání zvířat, proti kterému jinak verbálně vystupují. Zakázat léčení úrazů a nemocí, které současná medicína léčit umí, jen proto, že se kolegům zdá návrh „málo ambiciózní“, považuji za odporné.

V rámci Zemědělského výboru EP se jako lékař problematice antibiotické rezistence dlouhodobě věnuji. Během svého mandátu jsem byl stínovým zpravodajem frakce Identita a demokracie, v níž působí i europoslanci zvolení za SPD v ČR, v případě všech návrhů povolení dovozů masa a zvířat z třetích zemí. Všude, kde je nedostatečná kontrola používání léčiv ve veterinární medicíně jako třeba na Ukrajině, jsem kolegy varoval před rizikem šíření antibiotické rezistence, tedy o případy, kdy bakterie získají schopnost vzdorovat antibiotikům, protože se z přežívajících jedinců vyselektují odolné kmeny. Proto je nepřijatelné “preventivní” používání antibiotik. Nikdo mě tedy nemůže podezírat, že bych byl „agentem“ farmalobby.

Vedení Zemědělského výboru si všimlo mojí odborné kvalifikace a letos na jaře jsem byl pověřen výkonem funkce zpravodaje Výboru pro novelu nařízení 2019/6 o veterinárních lécích, která se týká právě problému antimikrobní rezistence. Během konzultací úpravy tohoto nařízení jsem měl možnost se seznámit s předními experty z oblasti veterinární farmakologie v naší zemi, výzkumníků i praktiků a odborníků ve státním dohledu. Minulý týden se na mě obrátil ředitel Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv MVDr. Jiří Bureš s varováním před nebezpečnou aktivitou, kterou ve své nebetyčné ambicióznosti rozjeli ekofanatici z výboru ENVI.

Po konzultacích s Komorou veterinárních lékařů i s kolegy, kteří se zabývají antibiotiky k léčení lidí, jsem členy našeho výboru požádal, aby se ve svých frakcích pokusili přesvědčit poslance z ostatních výborů, aby pro návrh ENVI nehlasovali.

Včera začal na výstavišti v Brně Středoevropský veterinární kongres. Ve svém vystoupení nebezpečnost návrhu výboru ENVI výstižně popsala prezidentka Komory veterinárních lékařů ČR MVDr. Petra Šinová. „ENVI navrhl zneplatnit delegovaný akt vycházející z vědeckých poznatků, který byl koordinován s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), Evropskou agenturou pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a který naplňuje všechna kritéria politiky jednotného přístupu ke zdraví lidí a zvířat – “One health” (“jedno zdraví”). Na přípravě delegovaného aktu se podílela řada špičkových odborníků včetně našich předních vědců“, upozornila prezidentka KVL.

Jako europoslanec z unioskeptické frakce se Evropské komise a jejích návrhů právních předpisů opravdu zbytečně nezastávám. Tento případ je však výjimečný v tom, že Komise dokázala na jeho textu najít shodu s odbornou veřejností veterinární i humánní medicíny. V tomto případě dávám ve sporu Komise versus výbor ENVI za pravdu Generálnímu ředitelství pro ochranu zdraví a bezpečnost potravin.

„Pokud usnesení přijaté v ENVI získá většinu v Evropském parlamentu, bude nemožné odvrátit úplný zákaz používání léčiv z řad fluorochinolonů, cefalosporinů 3. a 4. generace, polymyxinů a makrolidů ve veterinární medicíně. Tento zákaz by ovlivnil negativně zdraví hospodářských zvířat i zdraví zvířat v zájmových chovech, dopad na možnosti léčby a welfare zvířat by byl dramatický.“, řekla na kongresu prezidentka veterinární komory. Jako humánní lékař s ní souhlasím.

„Ani v případě závažných infekcí by po chválení návrhu ENVI nebylo ani u jednotlivých zvířat možné dosáhnout výjimky. Nařízení 2019/6 stanoví vyčlenění uvedených účinných látek striktně pro humánní medicínu, a toho by mělo být dosaženo pozastavením nebo odebráním schválení – tzv. licence pro použití těchto léčiv ve veterinární medicíně.“, varovala MVDr. Šinová.

Schválení návrhu ENVI by způsobilo, že veterinářům by pro léčení nemocí a úrazů zvířat zůstalo jen několik málo antimikrobických léků. I když se ve svém návrhu europoslanci z ENVI zaklínají snahou o boj proti antibiotické rezistenci, ve skutečnosti by naopak způsobili rychlý vznik rezistence mikrobů na zbývající antimikrobíální léky. Pokud by poslanci “zeleného výboru” konzultovali svoji snahu s odborníky z praxe byli by na to upozorněni. Při čtení textu návrhu ENVI jsem si vzpomněl na před

Goja
Návštěvník
Goja

Jako veterinární lékař jsem podepsal petici za zachování ATB ve veterinární medicíně.
http://form.jotform.com/212352665713353
Bez ATB jsi neumím představit vykonávat svojí praxi.
Bohužel svět se mění, vydrží jenom nejsilnější jedinci a štěstí přeje připraveným. Gojů je hodně proto nás nosatí židé chtějí poslat na jatka jako ovce.

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Výsledek bude redukce chovu zvířat, prostě vymrou, neudržitelnost velkého chovu bez atb, méně virových a bakteriálních problémů v malé populaci, cena masa poletí vzhůru jako raketa a uvolní se prostor pro náhražky a Green agendu. Opět žid, opět plán. Už žid kupuje vegan výrobny?

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Tak si i sám odpovím, ano kupuje, třeba takový vegetarián butcher vlastní Unilever, jsem teď zjistil.

Radek
Návštěvník
Radek

comment image
Francouzští policisté byli na sociálních sítích pokáráni za brutální zatčení dvou žen, které ustoupily při konfrontaci s velkou skupinou protestujících proti tzv. koronaviru, kteří vtrhli do obchodního centra v centru Paříže.
Stovky lidí v sobotu vtrhly do nákupního centra Forum des Halles, které vlastní židovský miliardář Frank Lowy, uprostřed celonárodní série demonstrací proti omezením a mandátům Covid-19. V sobotu se v nákupním centru objevilo několik stovek lidí, kteří se snažili proniknout do nákupního centra. Uvnitř obchodního centra, které je částečně pod zemí a je spojeno s dopravním uzlem metra Chatelet-Les Halles, byla vidět skupina skandující “Svobodu!”.
K obnovení veřejného pořádku úřady nasadily jednotku pořádkové policie BRAV-M, což je francouzská zkratka pro motorizované brigády pro potlačování násilných akcí – přestože dav technicky vzato ani neodporoval zákazu vstupu do nákupních center bez zdravotního potvrzení, protože Forum des Halles je jedním z mála pařížských objektů, na které se nevztahuje povinnost projít s certifikátem.
Francouzská média uvedla, že v komplexu byli zatčeni pouze tři lidé za “násilí a urážku policie”, ale údajné video ze zatýkání vyvolalo vlnu pobouření a rozhořčení. 
Na jednom z klipů hojně sdílených na internetu je vidět nejméně půl tuctu policistů v plné policejní výstroji s obušky a štíty, jak vtrhnou do stanice metra, vrhnou se na dvě ženy a jednu z nich povalí na zem. Jeden z policistů je také vidět, jak odstrkuje kameramana.comment image
https://youtu.be/3-W3CoI1ZCk
Není sice jasné, proč byly ženy zatčeny, ale brutalita zásahu byla téměř jednohlasně odsouzena jako nepřiměřená. Mnozí označovali policisty za “zbabělce”, kteří tváří v tvář většímu davu nebyli tak stateční. Jiní sarkasticky zavtipkovali, že ženy by se mohly cítit bezpečněji v afghánském Kábulu.
Celkem se v sobotu po celé Francii zúčastnilo více než 200 shromáždění, a to již po osmé v řadě. Shromáždění začala v polovině července poté, co vláda prezidenta Emmanuela Macrona zavedla systém, podle něhož je předložení očkovacího průkazu nebo negativního testu Covid-19 povinné pro ty, kteří chtějí navštívit restauraci, divadlo, kino či nákupní centrum nebo cestovat dálkovým vlakem.
Úřady tvrdí, že toto opatření je nutné, aby se lidé nechali očkovat a případně se vyhnuli další výluce. Jen něco málo přes 60 % francouzských občanů je plně očkováno a ti, kteří se dosud nenechali očkovat nebo se očkovat vůbec nechystají, tvrdí, že zdravotní průkaz snižuje jejich práva a dělá z nich občany druhé kategorie.comment image
PS: Frank Lowy je velkým fanouškem Kalergiho plánu a také velkým fanouškem očkování gojím. Proto také v jeho nákupním středisku Westfield Chodov vzniklo očkovací středisko pro injektáž gojím.comment image
“Na gojím musí být přísnost!” Frank Lowy

kešo
Návštěvník
kešo

Cukerblikov ksychtbook, instagram ani “hladkací” telefón sme doma nikdy nemali, ani nebudeme mať. Fungujeme na tlačítkových nokiách 515 a režime GSM. A zatiaľ žiadny problém. Všetko je to o nutkaní zverejňovať svoje súkromie (fotky) na nete. To nutkanie som nikdy nepociťoval!

kmet
Návštěvník
kmet

Na seznamu ted psali,že slovensko bude očkovat děti od pěti let..