Fabian Society – I. část: Tajná společnost, mocnější než Bilderberg, je studnicí...

Fabian Society – I. část: Tajná společnost, mocnější než Bilderberg, je studnicí globalizace a neomarxismu současné Evropské unie. Londýnská a Frankfurtská škola, Lord Rothschild, David Rockefeller a Jana Maláčová. Když udeřím, tak udeřím tvrdě! Vlk v rouše beránčím a planeta Země na kovadlině, do které kladivem buší zakladatel Fabian Society a držitel Nobelovy ceny za literaturu! Globalistické psycho?

Fabian Society – I. část: Tajná společnost, mocnější než Bilderberg, je studnicí globalizace a neomarxismu současné Evropské unie. Londýnská a Frankfurtská škola, Lord Rothschild, David Rockefeller a Jana Maláčová. Když udeřím, tak udeřím tvrdě! Vlk v rouše beránčím a planeta Země na kovadlině, do které kladivem buší zakladatel Fabian Society a držitel Nobelovy ceny za literaturu! Globalistické psycho?

V souvislosti s rozvratem uvnitř vlády Andreje Babiše jsme ve středu na Aeronetu publikovali článek o Janě Maláčové, kterou vedení ČSSD navrhlo do funkce ministryně práce a sociálních věcí po narychlo odvolaném Petru Krčálovi, který do značné míry opsal svoji vysokoškolskou diplomovou práci. Postava Jany Maláčové se může zdát nezajímavá a dokonce někteří členové ČSSD v Lidovém domě o ní říkají [1], že je to “nicka”, která nemá nic za sebou, že prý není jasné, proč by měla být ministryní.

Nezasvěcenému laikovi se může zdát, že Jana Maláčová je nekvalifikovaná pro takovou funkci, ale jen do té doby, než zjistíte, že tato dáma studovala ve Frankfurtu a v Londýně na dvou školách, které ve světovém systému řízení na 1. prioritě vychovávají nové řídící elity na systému tandemového vzdělání, které vešlo do dějin jako Frankfurtská škola a Londýnská škola, které pracují v tandemu. Jana Maláčová vystudovala obě dvě, a to z ní dělá jednu z nejmocnějších postav české politiky, před kterou smeká i český prezident Miloš Zeman, kerý ocenil, k překvapení všech, její vzdělání [2]. A ke zděšení těch, kteří budou pokračovat ve čtení tohoto článku.

George Orwell, člen Fabian Society. Vpravo logo Fabiánů, vlk v rouše beránčím jako symbol organizace, která prosazuje své zájmy pomocí infiltrace. Tento symbol je nárameníkem. Existuje ještě druhý symbol Fabiánů, tzv. lícový erb se symbolem želvy, viz. na konci článku.

Jana Maláčová totiž vystudovala obor politologie na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem, na které je přednášena tzv. Kalergiho doktrína eugenické přestavby Evropy, která se souhrnně označuje jako “Frankfurtská škola” globalizace. Ale to není vše, protože následně vystudovala obor politické ekonomie na londýnské ekonomické škole London School of Economics and Political Science (LSE), kterou jen krátce po smrti Karla Marxe založila v roce 1884 Fabian Society v čele se slavným Georgem Bernardem Shawem a Lordem Rothschildem a nazývá se pro změnu jako “Londýnská škola” globalizace.

Protože je stále více patrné, že v Evropě se prohlubují procesy, které kopírují tzv. londýnskou školu, musíme se vypravit na společnou exkurzi do historie počátků neomarxismu, které sahají až do dob, kdy tandemový marxismus vlastně teprve začínal. Řekneme si něco o společnosti, tajné organizaci, o které jste pravděpodobně zatím ani neslyšeli, na rozdíl od Bilderbergu nebo Trilaterální komise. Fabian Society přitom stojí někde úplně jinde. Mnohem výše.

Počátek Fabian Society jako úsvit neomarxismu v době, kdy marxismus sám teprve vznikal

Fabianismus je ve své podstatě proletářské hnutí, které vzniklo v 80. letech 19. století v Londýně za účelem rozvrácení tehdejšího surového keynesiánského kapitalistického řádu a vytvoření socialistické světové vlády řízené jejími vůdci a jejich finančními zájmy. Nešlo ale o kominternu, to v žádném případě. Londýn v té době byl centrem liberálního kapitalismu, ale stejně tak centrem radikální levicové agitace, která se snažila první jmenované centrum rozvrátit. Hlavní radikální organizace podporující socialismus v Anglii byla Mezinárodní asociace pracujících (IWMA) založená v roce 1864 Karlem Marxem. Marxova doktrína byla zpočátku dostupná pouze v němčině a francouzštině a měla jen malý dopad na britskou veřejnost. Jeho žák Henry Hyndman jako první propagoval učení Marxe a dalších německých socialistů v anglickém jazyce. Hyndman byl také zakladatelem Sociální demokratické federace v roce 1881.

Stará budova školy LSE v Londýně. Sem chodil George Soros, zde studoval David Rockefeller, zde byl ve funkci prezidenta školy i lord Rothschild.

Postavy odpovědné za založení Fabianovy společnosti byly ovlivněny marxismem a patřily ke kruhům Sociální demokratické federace (SDF). To, co oddělilo společnost Fabian od starších socialistických organizací, jako je IWMA a SDF, byla metoda, kterou se snažila dosáhnout svého cíle. Zatímco jiní socialisté hovořili o revoluci lidu a lidových mas v rámci třídního boje, Fabiáni se rozhodli budovat socialismus postupně a tajně skrze infiltraci do řad nepřítele.

Fábiové tak vložili svou víru spíše do evolučního socialismu než do revoluce. Jméno “Fabian Society” pochází od římského generála Fabia Cunctatora, jehož trpělivá, nepolapitelná a úskočná taktika při vyhýbání se přímým bojům s protivníkem zajistila jeho konečné vítězství nad silnějšími nepřáteli. Podle výroků představitelů FS byla Fabianská společnost “organizována pro myšlení a diskusi, ale nikoliv pro volební a agitační činnost, kterou ponechávají raději na jiných orgánech, ačkoli nabádá své členy, aby podle svých schopností hráli aktivní role v práci těchto dalších orgánů”.

Vlk v rouše beránčím a kladiva bušící do planety Země na kovadlině

Rozvratná povaha Fabian Society je ilustrována tzv. Fabian Window, oknem skládajícím se z malovaných skel, které ukazují Fabiánské vůdce Edwarde R. Pease, Sidneyho Webba a Bernarda Shawa (v zeleném plášti), kteří ze starého světa kovají nový svět, zatímco další Fabiáni klečí před štosem Fabiánských spisů. Okno nese nápis: “Přetvoř svět blíže k touze svého srdce”. Poslední řádek je od středověkého iránského básníka Omara Khayyama, který zní: “Drahá lásko, mohli bychom ty a já s osudem splynout, pochopit tento ubohý plán věcí celistvých? Nerozbili bychom ho na kousky a pak bychom ho přetvořili blíže k tužbám našeho srdce?” a který vyjadřuje Fabianův plán nejprve zničit a poté rekonstruovat (perestrojit) společnost podle fabianských linií.

Fabiánské okno.

“Fabiánské okno” bylo svěřeno Bernardu Shawovi v roce 1910 a v současné době se nachází na London School of Economics (LSE), na které studovala Jana Maláčová. Ačkoli se téma okna snaží být humorné, faktem je, že podle Bernarda Shawa, humor nebo to, co popisoval jako “svobodně se smát”, byl zřetelný zvyk Fabianů. Ve skutečnosti byl humor taktikou, kterou používali Fabiani, aby zakryli smrtelně vážné úmysly. Smějící se bestie. Ve skutečnosti není nic smysluplného v polotajné organizaci, která se snaží zničit západní civilizaci. Navíc, Fabiánské okno je nepochybně symbolické a jako takové je založeno na faktu: navzdory tvrzení, že je socialismus “vědecký”, se ukázal být plný vnitřních nesrovnalostí a rozporů, které se vůči svým zásadám stávají záležitostí spíše víry než rozumu.

Socialismus musí být jako náboženství

Jak poznamenal ekonom P. T. Bauer, socialismus se ukázal být jakousi vírou založenou na mesiášské nábožnosti, která slibovala spásu na Zemi. Ve Fabian Society, když se socialismus (nebo fabianismus) stal kvazi-náboženským hnutím, bylo vědomým cílem Fabianského vedení to, jak ukazují Shawovy komentáře, že Fabiáni “musí vytvořit náboženství socialismu”. Jiní představitelé Fabianu podobně mluvili o socialismu jako o “novém sociálním náboženství”. Postoj k Fabianským spisům, který je znázorněn na okně, přesně zobrazuje kulturní povahu socialismu obecně a zejména Fabiánského socialismu.

Erb vlka v ovčím rouše v okně.

Okno také ukazuje na pozadí (nad zemí) Fabianský “nárameníkový erb” skládající se z vlka s ovčí kůží a červené standardy s iniciály “FS”. Opět je tato symbolika bezpochyby založena na faktu Fabiánské taktiky “převleků a infiltrací do systému ve skrytosti a převlecích” a dosažení svých cílů zákeřně a tajně. A konečně, íránské logo společnosti může být skrytý odkaz na obnovu světového řádu v souladu s mezinárodními zájmy ropy. Anglo-íránská ropná společnost (později British Petroleum) byla mezi korporátními členy Královského institutu pro mezinárodní záležitosti, tzv. Chatham House, což byla organizace založená členy Fabian Society na udržení úzkých vazeb na zájmy ohledně ropy (viz níže).

Fabian Society a tahání za šňůry marionet

Hlavním nástrojem, kterým Fabianská společnost působila na počátku svého vzniku, byla liberální strana, která byla v té době středopravá. Zapojení Fabianů s liberální politikou je však také spojovalo s liberálními kapitalistickými zájmy a pravidelným kontaktem s nimi, což živilo různé fabiánské výtvory, jakým je třeba Klub kofektů (Coefficients Dining Club) v Londýně. To, že Fabianové vědomě hledali společnost, spolupráci a podporu bohatých a silných, je patrné z Fabianských spisů, jako je například kniha “Naše partnerství” od Beatrice Webbové, která se vyznačuje množstvím odkazů na “lovení milionářů”, “tahání za šňůry marionet”, “pohyby všech sil, kterými vládneme” a současně dbají na to, aby se “tvářili nezaujatě” a tvrdili, že jsou “pokornými lidmi, o nichž nikdo nemá podezření z použití síly”.

Arthur Balfour

Ve skutečnosti byli manželé Webbovi v pravidelném kontaktu s osobami jako byl Arthur Balfour a Richard Haldane (člen Fabianské společnosti), kteří sloužili jako kontaktní osoby mezi Fabiany a mocnými a bohatými. Jak se jejich sociální kruh rozšířoval, Webbovi byli zváni na časté večeře, neformální setkání, což jim umožnilo se vmísit do pozornosti předních členů vládnoucí elity jako byli lord Rosebery, Julius Wernher (zlato a těžba diamantů v jeho společnosti Wernher, Beit & Co.) a lord Rothschild a promluvit si s nimi o podpoře svých projektů.

Je však nezbytné pochopit, že to nebyla zdaleka jediná cesta. Hlavní hráči liberálního kapitalismu, velcí podnikatelé, průmyslníci a bankéři, kteří získali velká bohatství v důsledku průmyslové revoluce, nebyli žádní filantropové. Cílem bylo posílit vlastní postavení moci a vlivu dvěma způsoby: (1) monopolizací financí, ekonomiky a politiky; a (2) kontrolou rostoucí městské dělnické třídy.

Pravými kardiostimulátory socialismu nebyli Marx s Engelsem, ale Vanderbiltové, Carnegiové a Rockefellerové

Prvním cílem bylo dosáhnout centralizací kapitálu, výrobních prostředků atd. Druhým bylo získání vlivu prostřednictvím organizace pracovníků a prostřednictvím slibů většího podílu na zdrojích. Tyto cíle se shodovaly s cíli socialistického hnutí, které se Fabiáni snažili učinit vedoucím prvkem. Jak zdůraznil H. G. Wells, velké podnikání nebylo pro komunismus vůbec nepřirozené, protože “čím větší podnik a čím rychleji roste, tím více se přibližuje kolektivismu”. Tento model dnes ztělesňuje do puntíku Čína.

Podobně Joseph A. Schumpeter, který vyučoval Davida Rockefellera na Harvardu, napsal: “Pravými kardiostimulátory socialismu nebyli intelektuálové nebo agitátoři, kteří kázali (liberální socialismus), ale byli to Vanderbiltové, Carnegiové a Rockefellerové.” David Rockefeller však studoval i na fabiánské LSE v Londýně. Snadno rovněž zjistíme, že jádro Manifestu Karla Marxe a Friedricha Engelse z Komunistické strany (1848) spočívalo v monopolních kapitalistických politikách, jako je centralizace kapitálu a organizace dělníků. Proto dnes nejsilnější ekonomikou na světě nejsou kapitalistické země, které se zhroutily samy do sebe a už kapitalismus nepřipomínají ani pod mikroskopem, ale je to Čína, komunistická země, která funguje na principech Fabianismu.

David Rockefeller za mladých let s manželkou Peggy (rozenou McGrath).

Marx a Engels začali svou kariéru jako novináři pracující pro liberální kapitalistické zájmy. Marx později pracoval pro New York Tribune,  jehož majitel Horace Greeley a redaktor Charles Anderson Dana byli blízkými spolupracovníky Clintona Roosevelta, radikálního demokratického člena známého klanu Roosevelt, jehož hlavní oblastí zájmu bylo bankovnictví a politika, a kteří byli blízkými spojenci Vanderbiltových. Fabian Society přijala nejen Marxe a Engelse a jejich politiky, ale byla úzce spojena se stejným druhem zájmů.

A proto právě zde na tomto místě, ve Fabian Society, vzniká začátek toho, čemu my dnes říkáme neomarxismus. Za jeho vznikem stojí Fabiáni. Co je překvapivé, to je zjištění, že spojení tvrdého kapitalismu se socialismem je jediným modelem systému, který dodnes generuje růst, zatímco čistý marxismus zkrachoval spolu s koncem SSSR a stejně tak zkrachoval kapitalismus se vznikem Evropské unie a jeho neoliberalismu. Proto vidíme procesy, kdy (kdysi) kapitalistické země EU hledají spásu v modelu Číny (neomarxismu) a někdejší hlavní mekka globalizovaného kapitalismu, USA, hledá cesty domácí produkce a izolace, což není nic jiného než návrat k modelu surového kapitalismu na principech Keynesiánství, ale o tom až v příštím článku.

Cesta k moci ruku v ruce s lordem Rothschildem, zakladatelem a mecenášem školy LSE

Zajímavou postavou byl Hubert Bland, bankovní zaměstnance a později novinář, pracoval pro londýnský Sunday Chronicle, list vlastnil novinář a magnát Edward Hulton, dříve noviny vycházely pod názvem Manchester Guardian. Bland byl spoluzakladatelem Fabian Society v roce 1884 a stal se členem jeho exekutivy a dlouholetým pokladníkem. Byl to on, kdo rekrutoval do FS svého přítele a kolegu novináře Bernarda Shawa.

Shaw pracoval pro časopis London Pall Mall Gazette, který vedl liberál William T. Stead jako šéfeditor a Alfred (později Lord) Milner jako jeho asistent. Stead i Milner měli blízko k diamantovému magnátovi a Rothschildovu spolupracovníkovi Cecilu Rhodesovi a podíleli se na formování vlivné tajné organizace známé jako Milner Group. Po nástupu do Fabian Society se svým přítelem Blandem v roce 1884 shromáždil Shaw v letech 1885 a 1886 Annie Besantovou a její přátele, Sidneyho Webba, Sydneyho Oliviera a Grahama Wallase.

Beatrice a Sidney Webbovi, zakladatelé Fabian Society.

Fabiáni byli přesvědčeni, že jsou obeznámeni se zajištěním vyšší společenské a finanční pozice pro sebe – což ukazuje, že teze “spravedlivého rozdělení přirozených a získaných výhod” a “úplné náhrady soukromého majetku za veřejný” hlásané ve Fabiánských a naoko marxisticky laděných spisech Fabianové nepovažovali za závazné pro sebe. Shawův přítel a spoluzakladatel společnosti Fabian Society Sidney Webb se oženil s Beatrice, dcerou Richarda Pottera, bohatého finančníka s mezinárodními konexemi, který sloužil jako předseda Great Western a Grand Trunk Railways Anglie a Kanady. Beatrice byla také blízkým přítelem Rothschildova spolupracovníka a konzervativního premiéra Arthura Balfoura. Velké západní železnice (GWR) podporovaly Webbovu začínající Londýnskou školu ekonomiky (LSE) tím, že si objednaly kurzy pro členy svých zaměstnaneckých odborů ve škole a Webb také využil manželku pro další fabiánské agendy.

Velká čtyřka Fabiánů

Bernard Shaw se oženil s Charlotte, dcerou Horace Payne – Townshenda (bohatého investora na burze), který byl jedním z finančních podporovatelů Fabian Society. Shaw byl zaměstnán Williamem Waldorfem (později lordem) Astorem, majitelem Pall Mall Gazette, a stal se blízkým přítelem jeho syna (a vůdce Milner Group) Waldorfa a jeho manželky Nancy. Rozhovory se Shawem a Webbem podporujícími socialistické myšlenky byly publikovány v Pall Mall a St. James’s Gazettes.

George Bernard Shaw, později držitel Nobelovy ceny za literaturu.

Jelikož Shaw, Webb, Olivier a Wallas (velká čtyřka Fabiánů) se stali dominantními leadery Fabiánské společnosti, je zřejmé, že společnost vznikla jako soukromá organizace řízená členy zaměstnanými v médiích a zastupující liberální kapitalistické zájmy. Klíčovými finančními partnery společnosti byli John Passmore Edwards, spolupracovník textilního výrobce a vůdce liberální “Manchesterské školy” Richard Cobden. Například v devadesátých letech minulého století společnost Passmore Edwards daroval na novou budovu Londýnské školy ekonomiky (LSE) v Londýně 10 000 liber. Fabiáni byli také spojeni s Manchesterskou školou prostřednictvím Harolda Coxe, člena Fabian Society, který byl následovníkem Manchesterského liberalismu, tajemníkem klubu Cobden a vydavatelem vlivného čtvrtletního Edinburského přehledu, stejně jako spolupracovníkem Sidneyho Webba.

Liberální socialismus, přesně ten s lidskou tváří

Členem Fabian Society byl i slavný spisovatel George Orwell. Učaroval mu neomarxismus, tehdy ale ještě vnímaný jako progresivní liberální socialismus. Mimochodem, přesně o ten samý liberální socialismus (alias socialismus s lidskou tváří) se pokusila v Československu v roce 1968 Dubčekova vláda, ve které bylo hned několik postav s napojením na Londýnskou školu a Fabian Society. K tomu připravuji extra článek. Tehdy to nevyšlo, protože neomarxismus v roce 1968 byl odstartovaný předčasně a sovětský marxistický model Leonida Brežněva (který nikdy nepochopil Stalinovu doktrínu “gosudara” národů) nedovolil v Československu změnu. Neomarxismus je základem “ekonomické eugeniky”, je to míchání tezí na úrovni páření kapitalismu a socialismu. Je to zvrhlý kočkopes, Frankenstein systémů řízení, který ne a ne umřít. Marx si nikdy nepřipustil takový paskvil, ale ten paskvil prokazuje nevídanou životnost, ale Marxovi nevadil být financovaný kapitalisty.

Z toho vyplývá, že jak Karel Marx, tak společnost Fabian, byli financováni průmyslovými zájmy s odkazy na levicovou Manchesterskou školu a svět médií. A právě řízení světa skrze levicové ideje a média je nazýváno Londýnskou školou, paradoxně, protože tato škola vznikla v Manchesteru a teprve poté se přesunula a uktovila v londýnské Rothschildově LSE. Tady nastal moment, kdy se z liberalismu stal neomarxismus. Tehdy ale o tom ještě jeho tvůrci takto nemluvili. Tyto již silné zájmy byly spojené s bankovní rodinou Rothschild, která měla úzké vazby na stinný svět levicových médií, průmyslu a financí v Manchesteru. Prvním přístavem Rothschildů v Anglii byl právě Manchester, kde začal patriarcha skupiny Nathan Meyer kariéru v textilním obchodu. Mají dlouhou tradici podpory liberálních projektů, několika vedoucích členů skupiny, kteří sloužili jako liberální poslanci v britském parlamentu.

Propojení Fabian Society a domu Rothschild

Fabianská společnost byla v úzkém kontaktu s Rothschildy, a to jak přímo, tak i mezi lidmi, jako byl lord Arthur Balfour. Balfourovci byli mezi hlavními představiteli britského systému peněz a moci. Zatímco jeho bratr Gerald byl prezidentem obchodní rady, Arthur Balfour sloužil jako předseda představenstva místní správy a později jako předseda vlády a ministr zahraničí. Zatímco v těchto pozicích se pravidelně setkával s lordem Rothschildem, pod Fabiánským vedením využil svého postavení k tomu, aby pokročil v agendách. Samotný lord Rothschild se osobně podílel na restrukturalizaci Londýnské univerzity, do níž byla v roce 1898 včleněna legendární Londýnská ekonomická škola (LSE) se Sidneyem Webbem v jejím čele, tedy se zakladatelem Fabian Society v jejím čele. Rothschild rovněž poskytoval finanční prostředky pro LSE a sloužil ve funkci jako její třetí prezident po jeho příbuzném lordu Roseberym.

Lord Balfour a jedna z mála dochovaných fotek Lorda Rothschilda.

LSE nadále a dodnes udržuje úzké vazby s Rothschildem a spojeneckými zájmy Fabian Society. Výzkumný institut Grantham pro změnu klimatu a životní prostředí LSE je financován Grantham Foundation nadací, jejíž zakladatelem je Jeremy Grantham z investiční společnosti Grantham, Mayo & Otterloo (GMO), jenž byl předtím ekonomem v Royal Dutch Shell řízené společností Rothschild. Poradní sdružení Grantham Institute zahrnuje Evelyn de Rothschild z EL Rothschild Ltd. a Vikram Singh Mehta z firem Shell India Rothschild, Shell, Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan a Morgan Stanley, všichni jsou členy skupiny LSE Careers Patron Group. Dále Peter Sutherland, předseda společnosti Goldman Sachs International, je předsedou správní rady LSE atd. Škola LSE je doslova značkovou školou Rothschildova klanu.

Fabian Society a indický textilní magnát

Jednou z Fabiánských vazeb na průmyslové zájmy byl indický textilní magnát Jamsetji Tata, kterému Sidney a Beatrice Webbovi pomohli založit obchodní město v Bombaji, kde Fabiáni založili místní Fabianskou společnost. V roce 1912 zahájila nadace Tata financování studijních programů z peněz Sira Ratana Tata na LSE, která se později stala Oddělením společenských věd, jehož prvním přednášejícím byl člen Fabian Society a později předseda New Fabian Research Bureau, Clement Attlee, po II. sv. válce britský premiér.

Fabian společnost a Rowntree klan

Další fabiánskou linii spojení s průmyslovými zájmy byli výrobci čokolády Rowntree. Vedoucí společnosti Joseph Rowntree, který v roce 1904 založil různé charitativní svěřenecké fondy, financoval komisi Fabian Society for the Prevention of Destitution a od roku 1915 poskytoval finanční prostředky na obecnou práci společnosti i na výzkumné oddělení a zvláštní otázky, pro které vytvořil Mezinárodní vládu FS. Jeho syn Seebohm Rowntree, který kromě průmyslového života byl také zaníceným sociálním reformátorem, spolupracoval s Beatrice Webbovou v Královské komisi pro reformu zákonů a společnosti. Rowntree od té doby financovala projekty Fabian Society.

Fabian Society a Ernest Cassel, největším mecenášem LSE

Fabianská společnost byla také spojena s mezinárodním bankéřem a finančníkem Ernestem Casselem, který byl společníkem Rothschildových, Schiffových a Morganových zájmů. Cassel byl přesvědčen svým přítelem lordem Richardem Haldanem, členem klubu Fabians Coefficients a od roku 1925 členem Fabian Society, aby škole LSE odkázal velké částky. Když byl v roce 1919 založen svěřenecký fond “Sir Ernest Cassel Educational Trust”, byli jmenováni Haldane, liberální vůdce Herbert Asquith (kamarád Cassela a Bernarda Shawa) a lord Balfour (blízký přítel Beatrice Webbové a Shawa) správci tohoto fondu. V roce 1924 trust poskytl LSE významné granty, mezi jinými založil funkci předsedy mezinárodních vztahů (později oddělení mezinárodních vztahů na škole).

Ernest Cassel
Fabian Society a dům Rockefeller

Fabianská společnost byla obzvláště blízko k Rockefellerům, kteří jsou skrytými Fabiánskými socialisty. David Rockefeller napsal práci o Fabiánském socialismu na Harvardu (“Destitution Through Fabian Eyes”, 1936) a studoval levicovou ekonomiku na London School of Economics (LSE). Není divu, že Rockefellerové financovali nesčetné Fabiánské projekty, včetně LSE. Již v pozdních dvacátých a třicátých letech získala společnost spravující fondy školy LSE miliony dolarů od Rockefellerovy a Laura Spelman nadace, které se staly známými jako “Rockefellers baby”.

Rockefellerova Rada pro zahraniční vztahy (CFR) působící v americkém státním ministerstvu byla zodpovědná za navrhování americké poválečné zahraniční politiky. Klíčovým prvkem této politiky byla Marshallova pomoc ve výši 13 miliard dolarů, která financovala evropské socialistické vlády včetně britské vládní Fabianské socialistické vlády, kterou vedl předseda vlády Clement Attlee, bývalý předseda kanceláře New Fabian Research. Propojení je doslova děsivé. Fabiáni ztělesňují to, čemu říkáme Dva píliře Atlantisu, most NYLON (New York – Londýn). Další položkou na výplatní pásce Rockefellerových fabiánských projektů byl Mezinárodní měnový fond (MMF) založený v roce 1944 společně se Světovou bankou. Jeho hlavním architektem byl americký ministr financí Harry Dexter White, skrytý komunista, který měl úzké vazby na Rockefellerův institut pacifických vztahů (IPR).

Mezinárodní měnový fond (MMF) poskytl několik půjček vládám Labour party (Fabiánům):

  • 250 milionů dolarů vládě Attleeho v roce 1947
  • 1 miliarda USD vládě Wilsona v roce 1969
  • 4 miliardy dolarů druhé vládě Wilsona v roce 1976

Další důležitou půjčku ve výši 4,34 miliardy dolarů projednal v roce 1946 ekonom Fabianu John Maynard Keynes a usnadnil ji přítel a spolupracovník Harry Dexter White, který působil v americkém ministerstvu financí, stejně jako v MMF. Všechny tyto půjčky byly pořádány v rámci postupných Fabiánských kancléřů Hugha Daltona, Roye Jenkinse a Denise Healeyho. Samotná Fabianská společnost je i nadále financována subjekty jako jsou Evropská komise a Evropská nadace pro progresivní studie (FEPS), což je organizace v rámci EU spolufinancovaná Evropským parlamentem, která pracuje pro socialistickou Evropu.

Clement Attlee

Společnost Fabian také působí ve spolupráci s globálními společnostmi jako je Pearson Bank, dlouholetý partner společností Lazard Bank a Rothschild Bank. Pearson Bank je významným akcionářem v bankovní skupině Lazard od počátku 20. století. Historik Carroll Quigley identifikoval Lazard jako hlavní banku Anglo-amerického souručenství levicové mezinárodní aliance skládající se z britské skupiny Milner (která se točí kolem Rothschildových zájmů) a amerického východního sídla v New Yorku (otáčejícího se kolem JP Morganových a Rockefellerových zájmů). Tyto dva otáčející pilíře tvoří NYLON. Stejně jako Pearson, Lazard je levicově orientovaná instituce s dlouhou historií podpory pro levicové projekty. Byla podporovatelem amerického demokratického prezidenta Baracka Obamy, který si najal vedoucího Fabianského socialistu Petera Mandelsona jako svého poradce. Hlubší vazby si odhalíme v příštím článku.

Osudový omyl Lidového domu nebo naivita?

Je obrovská chyba Lidového domu, když si myslí, že Jana Maláčová je nicka. Z toho, co víme o škole LSE, zcela jasně vyplývá, že její role v blízkosti Lidového domu je přímo dohlížena Fabiánskou organizací a postavami z okolí domu Rothschild. Tomu nasvědčuje i její rodinné zázemí a manžel pracující pro dalšího koně domu Rothschlid v ČR, Zdeňka Bakalu, skrze Aspen Insitute Central Europe. Pokud někdo studuje na škole, kterou založil lord Rothschild spolu se zakladateli neomarxistické Fabian Society, potom se nemůže vymlouvat na to, že nevěděl, kde studuje.

Hlavní mottem Fabiánů a lícovým erbem je želva s textem: “Když udeřím, tak udeřím tvrdě”. Želva podle Shawa odkazuje na pomalé dlouhodobé procesy působení Fabiánů v politice, které ale udeří s obrovskou razancí, pokud dojde k jejich aktivaci a naplnění.

A když někdo studoval Kalergiho kmenovou školu ve Frankfurtu a stejně tak kmenovou školu neomarxistů v Londýně, potom se jedná nikoliv o nicku nebo holčičku, jak uvádí v článku PL zdroje z Lidového domu, ale o nebezpečný kádr v převleku šedé myši, přesně podle erbu Fabian Society, kde je vyobrazen vlk v rouše beránčím. Tahle “holčička” vystudovala takové školy, o kterých Lidový dům ani netuší, co představují a jaký neomarxistický kádr teď má ČSSD ve svém středu.

Pozvánka k poslechu a upozornění na důležitou změnu

Závěrem bych chtěl pozvat všechny čtenáře k poslechu mého pořadu na Svobodném vysílači CS v pravidelném čase od 19:00 hodin. Probereme aktuální témata z domova i ze světa. Rovněž bych chtěl ještě požádat všechny čtenáře, pokud se Vám líbí naše práce a informace, které přinášíme, zvažte prosím jakýkoliv finanční příspěvek na zachování provozu našeho serveru. Před koncem měsíce máme vybránu zatím jen zhruba čtvrtinu cílové sumy. Náš server se nemůže spoléhat na nadnárodní instituce a fondy, ani na dotace a mecenáše, stojíme a padáme s podporou našich čtenářů. Přispět nám můžete na naší obvyklé darovací stránce zde, a to bezhotovostně převodem na účet v ČR (a SEPA převodem v eurech ze SR), PayPalem, Bitcoinem anebo složenkou na účet.

Spolu s tím souvisí i změna, která nastává ke dni 30. 7. 2018, náš server mění banku a tím pádem se mění i číslo bankovního účtu. Odcházíme od Fio a přecházíme k Air Bank. I když účet u Fio bude fungovat ještě pár dní do uvedeného data, nové dary a příspěvky už prosím zasílejte jen a pouze na nový účet u Air Bank. Moc se omlouváme lidem, kteří nedávno před pár měsíci měnili trvalé příkazy a teď je musí měnit znovu. Změna banky je bohužel vynucená, nedá se s tím nic dělat, moc nás to mrzí. Náš server je prostě samizdatem a jak se zdá, ne každý nám fandí, jestli mi rozumíte. Bez Vás a Vaší podpory zítřek už pro nás nebude, i když je nám jasné, že přesně o to různým lidem jde. O to více si vážíme těch, kteří stojí při nás a podporují nás. Moc Vám děkujeme!

Záznam pořadu

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Lubomír
Návštěvník
Lubomír

Bankéři v akci , cíl je rozbití I.průběžného pilíře penzí a zdravotnictvi. Maláčová: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Malacova-CR-bude-muset-kvuli-starnuti-posilit-socialni-sluzby-545628/diskuse#

Lubomír
Návštěvník
Lubomír

Graf populace : málo dětí , méně vnoučat. Genocida pracující populace.
https://www.czso.cz/staticke/animgraf/cz/index.html?lang=cz

Jana
Návštěvník
Jana

Zajímal by mne názor Pozorovatelky a VK na toto interview – Kushner, Chabad, & Alex Jones EXPOSED w/ Matthew North
https://www.youtube.com/watch?v=wMApMSpCjg0

Jana
Návštěvník
Jana

Přijde mi to docela přitažené za vlasy, že by Kushner měl mít roli Mesiáše /Antikrista 🙂 Ale Trump se snaží být tím biblickým Kýrem…

Martik
Návštěvník
Martik

Pokus o opravu, neboť mám zato, že jsde o záměnu s klasickou politickou ekonomií:
Fabianismus je ve své podstatě proletářské hnutí, které vzniklo v 80. letech 19. století v Londýně za účelem rozvrácení tehdejšího surového keynesiánského kapitalistického řádu….

Vezměte v úvahu, že John Maynard Keynes by musel být velký ekonomický mág, když v r. 1883, kdy se narodil, již vládl onen surový keynesiánský kapitalistický řád.

Akrij
Návštěvník
Akrij

Nezajímám se o tajné spolky. Ale článek ni připomněl následující myšlenku.
Existují dva opačné póly (principy).
1. Princip absolutní spolupráce
2. Princip absolutní konkurence
První princip má problém v tom, že se pomalu vyvíjí, má tendenci stagnovat. Zato může trvat po neomezenou dobu. Druhý princip zajišťuje prudký vývoj, který ale skončí sebezničením. My se potřebujeme vyvíjet, ale zároveň chceme existovat věčně. Z toho plyne, že optimální společenský řád je takový, který obsahuje vyvážený podíl obou principů.

Bubla
Návštěvník
Bubla

Spolupráce je vždy součástí konkurenčního boje. Je dočasná. Pokud jsou na “trhu” více než dva hráči, vše směřuje ke spojování (spolupráci) do konečných dvou polarit. Pokud zbydou jen dva hráči již není spolupráce možná. Jejich spojením (spoluprácí), nebo vítězstvím jedné strany hra končí.

Akrij
Návštěvník
Akrij

To nemáte pravdu. Když se dva snaží zničit třetího a za tím účelem spolupracují, jedná se stále o princip konkurence.

konzerva
Návštěvník
konzerva
konzerva
Návštěvník
konzerva

A další soudružka kadrovačka na Seznamu….přesně ty kádrovacké kecy jak soudruh Kohout v 50 letech… http://www.skrytapravda.cz/domaci/1779-zfanatizovany-lukes-z-univerzity-urazi-65-obcanu-a-evize-stale-mlci

konzerva
Návštěvník
konzerva

Názor na netu o ČTeeee… Članek jak na zavolani. Dnes jsem se dival na prenos Tour de France a byl tam záběr na kostel, ktery měl na sobe žluté pruhy. Moderátor, ze by to chtelo na Prazsky hrad. Druhy, ze to jsou grafity a pochatele jsou stihani za vandalismus. Moderátor hihi, to by chtělo na Hrad trenky s puntiky. … Nasrak jsem se a prenos vypnul. Protože se divam jen na pár pořadů, nebudu si kazit vikendy hloupymi poznamkami pracovniku tv, kteri si pletou sportovní komentare s propagandou mladých pionýrů dneska. Pracovnici tv, by byli nejradši, kdyz by misto jednoho svateho na orloji byl Zeman jako mrtvola. To by bylo uměni. A kdyz by nekdo Hrad zapalil a byl chyceny, tak by po vzoru Nemcove byl pachatel frustrovany člověk. Fakt nestojim o takove politiky, co na jednu stranu chteji za preklizkovou sibenici trest za vyhrozovani vrazdou a na druhou za hození lahvi na kohokoliv na místě, kde jsou ze zákona demonstrace zakázaný, aby vice rvali aby byli slyset vic, nez polovina volicu tohoto statu. Opravdu o takovy stat a takovou tv nestojim a to jsem se nezminil o lzich a polopravdach, ktere uz CT vysila casto. Kdy zamlcuje nektera fakta. Jen se zminim, Fistejn o situaci na Ukrajine, zpravodajstvi o Kubánské krizi, sestrelene letadlo s Powellem, Krym, staci si vyhledat podrobnosti. Nejsem priznivec totality, jenze na lzich se pravda nebuduje.

Jan Z Rokycan
Návštěvník
Jan Z Rokycan

Zajimavy clanek pane VK. Co me vsak vrta hlavou, proc tato informace prisla az ted? Nepredpokladam, ze jste se o tomto spolku doslechl prave pred chvilkou….

Xerigordon
Návštěvník
Xerigordon

Se koukněte na příspěvky za 7/18..a to je dnes 23.7.!! No, třeba vogrilujete vo stejk krkovice víc…

krindyPindy
Návštěvník
krindyPindy

Na tomhle bychom se snad mohli shodnout. Adam Wieshaupt měl opravu prapodivné myšlenky.. skoro radikálnější než pozdější Marx.
https://www.youtube.com/watch?v=ndojPQukXTY

zde v angličtině (originál?)
https://www.youtube.com/watch?v=Loa8lFCrkZw

Xerigordon
Návštěvník
Xerigordon

Vážení blábolící,
by mě zajmalo, kdo z Vás alespoň občas hodí AEnews nějakou tu korunu.