Exkluzivně: Výbušné materiály z archivů Ministerstva vnitra z počátku roku 1990 odhalují...

Exkluzivně: Výbušné materiály z archivů Ministerstva vnitra z počátku roku 1990 odhalují šokující nové informace, že utajované spisy StB o novém prezidentu Václavu Havlovi a o nově dosazených politicích do vysokých funkcí po převratu byly zaletovány do plechových sudů a zakopány na bezpečném místě! Dokument obsahuje rozkaz ministra k hlášení pokusů o lustraci těchto zapečetěných osob! Další uniklý dokument potvrzuje, že průvod studentů 17. listopadu přes Národní třídu přímo naplánovalo vedení SSM, o žádnou spontánní změnu trasy průvodu za svobodu se nejednalo! Aeronet přináší jako první server v ČR a v SR brutální pohled na pravdu o pozadí 17. listopadu!

Exkluzivně: Výbušné materiály z archivů Ministerstva vnitra z počátku roku 1990 odhalují šokující nové informace, že utajované spisy StB o novém prezidentu Václavu Havlovi a o nově dosazených politicích do vysokých funkcí po převratu byly zaletovány do plechových sudů a zakopány na bezpečném místě! Dokument obsahuje rozkaz ministra k hlášení pokusů o lustraci těchto zapečetěných osob! Další uniklý dokument potvrzuje, že průvod studentů 17. listopadu přes Národní třídu přímo naplánovalo vedení SSM, o žádnou spontánní změnu trasy průvodu za svobodu se nejednalo! Aeronet přináší jako první server v ČR a v SR brutální pohled na pravdu o pozadí 17. listopadu!

Redakce Aeronetu v minulých dnech obdržela z anonymního zdroje další sérii výbušných a utajovaných dokumentů, které pochází z archivů StB a nově i z archivů Federálního ministerstva vnitra po lednu 1990. Dvojice výbušných dokumentů obsahuje záznamy, které naprosto vyvracejí všechno, co jsme dosud slyšeli o pozadí tzv. 17. listopadu. Přinášíme vám tak náhled do králičí nory Sametové revoluce a následujících měsíců roku 1990. Naše redakce nedokáže s přesností určit, jestli tyto dokumenty stále podléhají utajení, nebo již byly odtajněny, protože ze skenů to jednoznačně nijak nevyplývá. Každopádně dokumenty dávají možnost nahlédnout do monstrózního podvodu 17. listopadu. Nejprve se podíváme na první dokument.

Demonstrace v listopadu 1989 na Václavském náměstí.
Pochod studentů z Albertova a z Vyšehradu do centra města přes Nábřeží a na Národní třídu si vyžádal dopředu přímo předseda pražské SSM v žádosti na ONV Praha 2

Dokument zachycuje žádost předsedy Městského vysokoškolského výboru SSM Jiřího Jaskmanického na ONV Praha 2, aby byla povolena pieta ke Svátku studenstva a smrti Jana Opletala, a rovněž aby ONV pro Prahu 2 povolil následný průvod Prahou na Vyšehrad. Dosud se všude tvrdilo a psalo, že studenti vyšli z Albertova a měli namířeno rovnou na Vyšehrad, když kdosi prý navrhl, že se půjde do centra přes nábřeží na Národní třídu.

Dodnes se tvrdí, že prý se jednalo o spontánní rozhodnutí studentů, jiné zdroje uvádí, že změnu trasy povoleného shromáždění změnili agenti StB v řadách studentů. Jenže, dokument, který jsme obdrželi do redakce vypráví úplně jiný příběh. Předseda vysokoškolského výboru SSM totiž v žádosti jasně píše, že po skončení piety bude uskutečněn průvod po cestě pohřbu Jana Opletala. Ten byl postřelen nacisty při studentském protestu proti německé okupaci 28. října 1939 a zemřel 11. listopadu 1939. A cesta jeho pohřbu 15. listopadu 1939 vedla přes Národní třídu, vltavské nábřeží a dále až na Vyšehrad.

Výbušný materiál odhaluje, že předseda SSM žádal o povolení trasy průvodu, jako byl v roce 1939 Opletalův pohřeb, tedy po Nábřeží a na Národní třídu.

Tento dokument tak potvrzuje výbušnou teorii, která 30 let od sametu se pohybovala mezi lidmi a říkalo se, že to bylo celé jinak a bylo to nachystané, včetně toho průvodu na Národní třídu. Tam již dopředu čekaly policejní kordony a měl být zinscenovaný masakr. Mnoho lidí nechápalo, kde se policejní kordony, stříkačky, antony a stovky policistů vzaly tak rychle, když přece demonstrace byla na Albertově povolená předem.

A kdyby opravdu došlo ke změně trasy studentů neplánovaně, bez povolení, režim by ani náhodou nedokázal na Národní třídu, během necelé hodiny, co trvala pomalým krokem cesta z Albertova studentům, svolat jednotky a příslušníky SNB z celé republiky. Protože přesně tak to bylo, na Národní třídě proti studentům zasáhly oddíly svolané z celé republiky. Bylo to tedy dopředu nachystané, a tento dokument to potvrzuje. Je to zkrátka venku! Předák SSM dal písemně soudruhům na ONV Praha 2 vědět, že průvod půjde po trase pohřbu Jana Opletala z listopadu 1939, a tím to bylo dané. Nic více není potřeba dodávat.

Richard Sacher jako polistopadový ministr vnitra vydal v dubnu 1990 rozkaz, že všechny spisy vedené StB na prezidenta Václava Havla, členy vlády a Federálního shromáždění musí být zaletovány do plechových sudů a uloženy na bezpečných místech

Další dokument je však ještě horší a ještě výbušnější. O tomto dokumentu opravdu máme velké pochybnosti, jestli je odtajněný, nebo jde o únik, protože v něm je příkaz polistopadového ministra vnitra Richarda Sachera, který příkazem nařizuje bezpečnostním složkám a všem útvarům, že musí okamžitě zajistit všechny dokumenty, svodky a svazky StB, které se vztahují na nové představitele státu po listopadu 1989. Ministr vnitra v dokumentu tak nařizuje, že se musí dát stranou svodky vedené na prezidenta republiky (Václava Havla), na členy federální vlády a národních vlád ČR a SR a rovněž na poslance Federálního shromáždění. Všechny svodky, svazky, dokumenty těchto osob se musí uložit do plechových sudů, které budou zaletovány. A co se s těmito plechovými sudy stalo?

Výbušný dokument, rozkaz ministra vnitra Richarda Sachera k uložení svazků nových představitelů moci do plechových obalů (sudů).

Náš zdroj nám uvedl, že tyto sudy byly na příkaz Richarda Sachera zakopány na jistém bezpečném místě. Svazky nikdy nebyly spáleny, nikdy nebyly vyneseny, byly prostě v zaletovaných sudech zakopány. Tento výbušný dokument je datovaný ze dne 2. dubna 1990 a podle mého názoru se jedná o nejvýbušnější dokument za posledních 30 let, protože dokazuje, že Richard Sacher na pozici ministra vnitra zdekoval veškeré kompromitující materiály na všechny nové kooptované poslance Federálního shromáždění, na nové polistopadové členy vlády, a zejména na nového prezidenta Václava Havla. Dokumenty StB nebyly spáleny, ale byly bezpečně použity jako “olovo” a pojistka pro poslušnost polistopadové garnitury, aby poslušně plnila úkoly a zadání, které již tehdy byly připraveny. Ekonomická transformace, tunelování, vyvádění majetků z republiky do zahraničí atd.

Vnitro pod Sacherovým vedením nakládalo s citlivými svazky stejně jako KGB a sovětská armáda, všechno se uzavíralo do plechových sudů a zakopávalo do země

Ministr vnitra Richard Sacher rovněž v dokumentu nařizuje, že má být okamžitě hlášeno, pokud by se někdo snažil lustrovat tyto uvedené osoby v zapečetěných sudech. Kdokoliv by se o to pokusil, má to být ihned hlášeno ministrovi vnitra. Jak sami vidíte, o pozadí 17. listopadu mnozí s nás vůbec ani netušili, co se tehdy odehrávalo, ani to, jakým způsobem režim po listopadu 1989 zajišťoval, že se výbušné kompro materiály a svodky StB vedené na nové představitele polistopadové moci nikdy nedostanou na veřejnost, ale budou místo toho bezpečně uloženy v zaletovaných sudech.

Tyto praktiky, které tak trochu připomínají mafii, doslova odhalují neuvěřitelný způsob zametání stop po minulosti čerstvých kádrů, kteří tehdy byli dosazeni do svých funkcí po 17. listopadu. Neustále slyšíte, jak v listopadu zvítězila láska a pravda nad lží a nenávistí, ale ono to najednou vypadá, že zvítězila vykutálenost tehdejších estébáků, kteří za pomoci KGB zinscenovali státní převrat od začátku až do konce.

Trasa studentů v roce 1989 kopírovala trasu pohřbu Jana Opletala z roku 1939, s výjimkou úvodní části průvodu z Albertova.

Určitě vás zajímá, kde jsou tyto plechové sudy zakopány. Souřadnice neznáme, ale už z dřívějších kauz víme, že povědomí o těchto zmizelých svodkách a spisech StB o prominentech polistopadové moci měla malá skupina osob polistopadového ministerstva vnitra a blíže neurčený počet estébáků, kteří tyto praktiky ukládání výbušných dokumentů do plechových sudů dostali instrukcemi podle všeho právě od ruské KGB, protože bývalý vrchní velitel ozbrojených sil Varšavské smlouvy, Viktor Grigorijevič Kulikov, v jednom ze svých rozhovorů pro ruskou televizi uvedl, že sovětská armáda uchovávala citlivé materiály po rozpadu SSSR v plechových sudech, které byly zaletovány a poté pohřbeny na vybraných místech v zemi. Tato praxe tak zjevně byla okopírována i v dubnu 1990 na Ministerstvu vnitra pod Richardem Sacherem.

Fasciklový archiv anebo plechový sud plný svazků StB v rukách Františka Mrázka, kvůli kterému byl boss pražského podsvětí v roce 2005 zastřelen?

Nikdo dosud nebyl schopen vysvětlit, jakou podobu měl tzv. Archiv Františka Mrázka. Ten prý měl podobu šanonů v policích, fasciklů, tedy podobu běžného archivu. Ovšem před časem jsme do redakce dostali email od čtenáře, který kromě pochvaly, že se mu líbí, jak píšeme, zmínil i jednu korekci mého dřívějšího článku o Františku Mrázkovi.

Tento čtenář mi totiž napsal, že Mrázkův archiv nebyla žádná knihovnička, ale obyčejný sud. Nevím, kde k této informaci dotyčný čtenář přišel, protože ani na můj dotaz již neodpověděl. Když jsme však dostali nyní do redakce tento dokument ministra vnitra Richarda Sachera, kde je rozkaz na zdekování a uklizení všech materiálů, které vedla na Václava Havla a na všechny nové prominenty bývalá StB, když se v rozkazu píše, že tyto dokumenty se musí zapečetit do plechových obalů, tak i člověku s pomalejší inteligencí dojde, že plechový obal je prostě plechový sud.

Pohřeb Jana Opletala, 15. listopad 1939, průvod po Nábřeží.

Redakce Aeronetu tak jako první server v ČR a na Slovensku odhaluje dokumenty, které ukazují skutečnou tvář 17. listopadu a procesů, které probíhaly v měsících poté. Vidíte, že všechno, co se dosud tvrdilo o 17. listopadu, o tom, jak vznikl náhodně, spontánně, kdy studenti jako náhodou se rozhodli, že změní trasu pochodu a půjdou na Národní třídu, že to všechno je lež, protože první dokument jasně dokladuje, že šéf pražské studentské organizace SSM přímo požádal soudruhy o povolení trasy pohřbu Jana Opletala, tedy po nábřeží, přes Národní třídu a na Václavák.

A druhý dokument odhaluje, že nikdo nikdy nenašel kompro materiály na Václava Havla, ani na nikoho dalšího z polistopadové vrcholné garnitury, protože ty dokumenty dodnes leží někde v zaletovaných sudech. A jestli opravdu všechny, nebo některý se dostal do rukou Františka Mrázka, to už je nepodstatné. Důležité je, že Aeronet vám opět přinesl další díl skládačky utajované a pravdivé historie Sametové revoluce.

Záznam pátečního pořadu na SVCS

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Saša
Návštěvník
Saša

Jeden kovový kontejner leží v obci Podhrádí u Bakova nad Jizerou, poblíž oplocený bývalého OZD.

Toti
Návštěvník
Toti

No, myslím, že mnohem výbušnější bude, až se ty materiály objeví doopravdy, takový sud může změnit mnohý osud 🙂

Radek
Návštěvník
Radek

comment image

Když se v prosinci 1989 rozhodlo, že federálním ministrem vnitra bude Richard Sacher, nasedli bývalý šéf StB Alojz Lorenc a jeho zástupce Karel Vykypěl do auta a odjeli do Drážďan. Podle někdejšího disidenta F. Stárka to nebylo náhodou.
“Československo bylo už tehdy odpojeno od systému lustrací Varšavské smlouvy, ale lustrovat se ještě dalo v Drážďanech. A oni chtěli vědět, jaký to bude ministr. Patrně se tam dozvěděli, že Sacher byl agentem vojenské kontrarozvědky, takže byli spokojeni. Viděli, že je to jejich člověk,” domnívá se F. Stárek, který od roku 1990 působil v BIS (v roce 2007 vyšlo najevo, že Sacher sám byl v roce 1958 v době základní vojenské služby zaregistrován jako spolupracovník kontrarozvědky, jeho svazek byl už v roce 1963 skartován).
Sacher svým ledovým rozkazem, který nabyl platnost 15.2.1990, rozpustil StB. Způsob, jakým to udělal, a některé jeho další kroky se, ale staly terčem kritiky. Na ministerstvu vnitra Sacher například zaměstnal samotného Lorence. Právě dřívější první náměstek federálního ministra vnitra Lorenc provedl skartaci živých svazků spolupracovníků StB. Sacher angažování Lorence později vysvětloval, že ho chtěl mít pod dohledem.
Navzdory deklarovanému rozpuštění StB zůstala téměř polovina jejich příslušníků (cca 1 500 osob).
Když se ministr vnitra dr. Sacher (povoláním právník) dostal v únoru a v březnu 1990 dostal do styku s některými materiály, týkající se činnosti Charty 77, vzniklo nebezpečí odhalení spojení mezi Chartou 77 a vedením komunistického státu. Prezident Havel nechal jmenovat vládou Jana Rumla náměstkem FMV. Po jeho působení na se stratilo přes 15 000 osobních svazků, kteří byli z jakýchkoliv důvodů předmětem zájmu StB. Právě z těchto svazků byl veden útok na Josefa Bartončíka (předseda ČSL v letech 1989 – 1990). Když se před volbami ukázalo relativní nebezpečí na straně ČSL byly volební šance zlikvidovány akcí proti Bartoníčkovi, v níž se osobně angažoval Havel (Bartoníček byl obviněn ze spolupráce s StB, které bylo zveřejněno v době voleb). Je podezření, že si Sacher uschoval, některé dokumenty pro sebe jako kompro (olovo) na chartisty včetně Havla.
“Mně osobně se Sacher chlubil, že má několik pytlů svazků, o kterých nikdo neví. Byl jsem svědkem, jak Havlovi ukazoval svazky lidí z Fóra. Vytvářel si cílevědomě vlastní databázi, se kterou vydíral lidi a manipuloval. Žádal jsem marně jeho odvolání,” uvedl Jan Urban (tehdejší čelní představitel OF). comment image

Přesné zdroje M. Dolejšího jsou záhadou. Mnohé informace si nechával pro sebe a nedělil se o ně ani s těmi nejbližšími. Jisté je pouze to, že se mu díky jeho kontaktům po “revoluci” dostalo do rukou množství dokumentů z archivů StB, ale i jiných bezpečnostních složek. Tyto složky mimo jiné velmi pečlivě monitorovaly osoby židovského původu, aktivity zednářů v ČSSR. Například 2. oddělení 9. odboru Hlavní správy kontrarozvědky SNB neslo název “Nekatolické církve, náboženské sekty a sionismus”. Problematice sionismu, zednářství apod. samozřejmě věnovala pozornost i samotná StB.
Dolejší prý před smrtí nechal svůj archiv kdesi zalít do betonu. Kdyby se jednou našel, mnoho lidí by zřejmě přešel smích. comment image

https://youtu.be/LzULde-_-zE
https://youtu.be/P1noUmDZFyk

Pavel Slovan
Návštěvník
Pavel Slovan

Už jsem to sem psal opakovaně: Skutečné skvosty dopravil Rebbe JUDr. Sacher během prvních dnů ve funkci MV ČSSR/ČSFR v mnoha zapečetěných kufrech coby diplomatickou poštu do Říma a odtamtud do Vatikánu. Diplomatické styky s Vatikánem byly obnoveny až následně v dubnu 1990. Nejde ale o 1a agenturu. Ti skutečně NEJ jsou schraňováni v Moskvě.

Gretén
Návštěvník
Gretén

a co na to tvůj kámoš rebbe dan solis ?
ty si asi hodně složitá “osobnost”
btw.. líbí se mi jak mně ignoruješ, nejsi úplně blbej , to fakt ne 🙂

Pavel Slovan
Návštěvník
Pavel Slovan

nas…!

Bedřich
Návštěvník
Marco
Návštěvník
Marco

Vážení přátelé, tohle je stále rána, která se asi nikdy nezacelí. Není měsíc, abych se nerozbrečel u videa od Xindlu Cudzinka v tvojej zemi. Tato písnička ve mě vždy vyvolá naše rozdělení se Slováky. Také bych uvítal, kdyby o tom bylo něco napsáno pane VK. Doma mě visí na zdi školní mapa Československa. Vždy když se na ní podívám, mám obrovský vztek na všechny ty šmejdy, kteří za hrst jidášských grošů způsobili tolik bolesti v našich srdcích. Tehdy jsme byli hrdí na to co umíme, všichni nás obdivovali, co na takovém malém plácku dokážeme. Mám doma spousty videí z celého světa, kde jsme stavěli teplárny, elektrárny a vůbec celou infstruktůru. Dnes nám tyto země prezentují jako zaostalé i když videa ukazují nádherná města. Tehdy jsme těm zemím skutečně pomáhali a né tak naoko, jako to dělá falešný Západ, který šíří po světě jen zmar a pod maskou samaritánů rozdává nakažené deky, jako kdysi indiánům v Americe. Ještě dnes těžíme z naší tehdejší dobré pověsti. Určitě jste se setkali se situací, kdy jste potkali cizince a řekli, že jste z České republiky a nikdo nevěděl ale jakmile jste se opravili na Československo, okamžitě si vzpomněli odkud pocházíme. Co jsme dnes? Vždyť se tu všechno demontovalo, nevyhráváme Paříž Dakar, nevyhráváme už ani v Hokeji. Degradovali naši kdysi slavnou zemi, která se účastnila i kosmického programu, na ubohou kolonii, kam nacpou šunt, který na Západě už nefrčí. Je to smutný pohled a ještě člověk musí přihlížet těm uměle vytvořeným figurkám, jakože elitě národa. Minulý týden jsem se bavil s Jugoslávcem a když jsem se ho zeptal, jestli je Chorvat nebo Srb, zle se na mě zadíval. Povídal, že se narodil jako jugoslávec a také tak umře. Vypravoval mi, jak sledoval čechoslováky, jak zdrhají skrz jejich zemi na Západ. Tehdy to nechápal. On s jugoslávským pasem projel i celou Ameriku. A když jsem se ho zeptal, proč je dnes zde. Odpověděl se smutkem v očích, u nás se všeho zmocnili fašisti. Rozdělili náš národ a rozparcelovali si naší zem. Nyní vidím, že ti komunisti zas tak špatní nebyli. Byli to vlastenci. Chránili nás před fašizmem, který zničil naší zem. Vše tam bylo už špatně a tak jsem utekl k vám. Tento hrdý jugoslávec provozuje a myslím, že i úspěšně, restauraci. Informace od takových lidí jsou k nezaplacení. Bylo mi ale pak smutno, jelikož jsem tak nějak tušil, co se u nich stalo. Když to ale slyšíte vypravovat člověka, který to zažil, je taková informace plná emocí. Hezký večer všem vlastencům.

Motopes
Návštěvník
Motopes

Marco
Za ten rozvrat můžeme poděkovat židovi.

bezejmenny
Návštěvník
bezejmenny

Za vším zlem hledej až na vyjímky dvě ž ,žida a ženu, oba mají společného našeptávače tvůrce rozkladu zkázy a zla.

Chýra z Mekky
Návštěvník
Chýra z Mekky

re: Marco, krásně jsi to řekl, jen pořád na to, že kdo jsou ti, co o nich ve zlu mluvíš, se bojíš říct na plnou hubu. Nebo ani nevíš, kdo to byl?

pražská vlaštovka
Návštěvník
pražská vlaštovka

Marco,
zase budeme spolu,uvidíš!

bezejmenny
Návštěvník
bezejmenny

Z hlediska vztahu bylo doré se rozdělit ,páč jsme si teprva uvědomili blízkost mezi námi ale strategicky špatně ,neboť rozděleni jsme daleko slabší a spojení přes faš Uhnii je likvidační pro oba národy ale bojujme a neklesejme na mysli, láska a bratrství zvítězí

Vaclav6zEL8
Návštěvník
Vaclav6zEL8

JJ Svatá pravda ,ještě dnes jezdím po montážích a opravdu lidi venku pamatují Čechslováky.Před pár lety jsem byl na elektrárně Kostolač blízko Belehradu,dodnes si s jedním Srbem píšeme.V Kongu jsem potkal na pivovaru sládka ,studoval V ČSSR,žil ve Švajcu a vrátil se domú do Konga.Vždy vzpomínal jaké to u nás bylo pěkné a na naše lidi.Dnes jeho dcera také studuje u nás ,ale už jen v Česku.
takto bych mohl pokračovat …………….

konzerva
Návštěvník
konzerva

Kovaná bolševická chatra ze senátů v akci… http://www.skrytapravda.cz/domaci/3019-neuveritelne-antidemokraticky-tvrdy-utoka-na-poslance
Mimo.. banderovci měli za úkol zabít US presidenta Roosvelta… https://colonelcassad.livejournal.com/5611977.html

Přéma
Návštěvník
Přéma

Já si tu dobu pamatuju, ten patos, ten patos….. :DDDDDDDDDDDDDD

Pesimista
Návštěvník
Pesimista

Tedy řeknu vám, chvíli mi trvalo, než jsem pochopil toto netypické pojetí mapy, kde sever je znázorněn směrem do leva. Potom mě ale došlo, že je to z důvodu ukázky celé trasy pochodu z Albertova, až na Národní třídu. No hlavně že se mi včas rozsvítilo…