Exkluzivně: Ruská armáda doporučila úřadům v Severodvinsku zahájit evakuaci obyvatel z přilehlých...

Exkluzivně: Ruská armáda doporučila úřadům v Severodvinsku zahájit evakuaci obyvatel z přilehlých vesnic kvůli odstraňování následků po havárii jaderné pohonné jednotky torpéda Status 6 “Poseidon”, kódové označení “Kanyon” podle NATO! Během zkoušky komplexu došlo k výbuchu a zničení torpédového reaktoru, únik radiace je pouze lokální kvůli malému množství paliva v pohonné jednotce! Lidé přesto v panice začali z přilehlých vesnic utíkat, vzpomínky na Černobyl jsou zpátky!

Exkluzivně: Ruská armáda doporučila úřadům v Severodvinsku zahájit evakuaci obyvatel z přilehlých vesnic kvůli odstraňování následků po havárii jaderné pohonné jednotky torpéda Status 6 “Poseidon”, kódové označení “Kanyon” podle NATO! Během zkoušky komplexu došlo k výbuchu a zničení torpédového reaktoru, únik radiace je pouze lokální kvůli malému množství paliva v pohonné jednotce! Lidé přesto v panice začali z přilehlých vesnic utíkat, vzpomínky na Černobyl jsou zpátky!

Redakce Aeronetu dnes získala naprosto exkluzivní informace z Ruské federace, které se vztahují k incidentu na zkušební plovoucí platformě v zálivu Dvina nedaleko Archangelsku a správního města Severodvinsk. Toto město slouží jako rezidenční město pro vojáky a námořníky Severní flotily. Dne 8. srpna došlo na plovoucí plošině na vodní hladině v zálivu ve vzdálenosti přibližně 1,5 km od pobřeží k explozi, při níž zahynulo 5 inženýrů [1], ovšem nikoliv z řad armády, ale z Kurčatovova institutu v Moskvě, který je v hlavním centru vývoje úplně nové generace motorů poháněných jaderným reaktorem, a to hned na několika experimentálních principech.

Na místě incidentu svědci vyfotili pracovníky v antiradiačních oblecích při nastupování do helikoptéry.

V současné době Ruská federace disponuje jako jediná země na světě dvěma vojenskými komplexy poháněnými jadernými motory. Prvním systémem je raketový komplex 9M730 Burevestnik, kódové označení SSC-X-9 Skyfall. Tato raketa používá jaderný pohonný reaktor, který čerpá vzduch nasávaný z okolí letící střely, stlačuje jej a nukleární reaktor v raketě zahřívá stlačený vzduch na extrémně vysokou teplotu. Expanzní tryska potom tento extrémně přehřátý vzduch používá k pohonu rakety. Ke zvýšení efektivity pohonu se do výtokových plynů vzduchu vstřikují nepatrná množství přídavné chemikálie pro zvýšení tahu motoru. Raketa Burevestnik tak může ve vzduchu létat celé dlouhé roky okolo planety jako dron, vysokou rychlostí a prakticky zadarmo.

Náš ruský zdroj: “Při testování jaderného pohonu vybuchl na zkušební plošině jeden Poseidon…”

Ruská federace však testuje jaderný pohon i pro mořská torpéda. Projekt měl dlouhou dobu označení “Status 6” a teprve v poslední době dostal oficiální označení “Poseidon” od ruského námořnictva. V kódovém značení NATO má název “Kanyon” a torpédo používá ke svému pohonu jaderný reaktor stejně jako raketa Burevestnik. Jenže v případě Poseidonu je konstrukce pohonu odlišná [2]. Podle našich informací se použitý reaktor podobá konvenčnímu reaktoru, ale není jasná pohonná soustava. Podle jedné teorie v Poseidonu pára z reaktoru pohání turbínu a ta pohání vrtuli, takže starý klasický koncept, ale podle jiných spekulací by mohlo jít o termohydrodynamický pohon bez vrtule, což by učinilo Poseidon nebezpečně tichou zbraní. V takovém případě by Poseidon používal mořskou vodu jako “palivo” pro pohon torpéda pomocí superhorké páry.

Fotografie zadní části Poseidonu, pohonná jednotka je rozmazána, není jasné, jestli je na konci torpéda vrtule, nebo hydrodynamické trysky.

Díky jadernému pohonu může torpédo Poseidon křižovat autonomně světové oceány až po dobu 10 let bez zásahu člověka. Ve skutečnosti tak nejde o torpédo jako spíš o podvodní autonomní dron. V případě vypuknutí války, napadení Ruské federace nepřítelem, nebo zničením velení ruské armády se torpéda přepnou do útočného režimu a doplují k nepřátelským cílům a odpálí buď termonukleární hlavici v torpédu, anebo odpálí kobaltovou bombu. A právě při nasazení torpéd Poseidon se počítá s tím, že torpéda ponesou kobaltové hlavice, což je v souladu s ruskou doktrínou “Dead Hand” a naprostého zničení života na Zemi v případě, když někdo zaútočí na Ruskou federaci.

Nový typ ruských “wunderwaffen” na jaderný pohon se zkouší i v Archangelsku

Hlavním efektem raket Burevestnik a Poseidon je ruská koncepce asymetrické odezvy a odvety nepříteli, který chce Rusko zavléci do nových závodů horečného zbrojení, které už jednou Rusové prohráli v dobách Sovětského svazu a Ruská federace nechce opakovat chyby z minulosti. Horečné zbrojení by Rusko zrujnovalo. Ruská armáda proto ve spolupráci s Kurčatovovým institutem navrhla novou generaci jaderných pohonných jednotek, které mají Rusku s velmi malými náklady poskytnout úplně novou generaci tzv. “perzistentních zbraní” v dnešním světě. Pojem “perzistentní zbraň” se v blízké době stane velice skloňovaným pojmem v médiích, protože Rusko jde příkladem a mnoho dalších zemí bude následovat a připojí se k této doktríně. Perzistentní (trvalá) zbraň je taková zbraň, která nezestárne, nepotřebuje údržbu, nepotřebuje ručně doplňovat palivo, nepotřebuje člověka a trvale je nasazena v terénu a jasně nepříteli ukazuje, co se stane, pokud zaútočí na Ruskou federaci.

Odhadovaná konstrukce Poseidonu.

Tato nová generace perzistentních zbraní, které budou trvale kroužit okolo planety ve vzduchu nebo v oceánech, přinese úplně novou doktrínu bezpečnosti a obrany. Jelikož tyto perzistentní zbraně budou ve většině variant vyzbrojeny kobaltovými bombami,  bude v případě vypuknutí války útočníkovi jasné, že jeho země bude zamořena na mnoho let. Kobaltové bomby jsou jaderné pumy, které mají upravenou konstrukci, kdy vnitřní strana pouzdra hlavice je vyrobena z kobaltu.

Během jaderné exploze se kobalt v pouzdru vlivem dopadajících neutronů přemění na vysoce radioaktivní izotop kobaltu Co-60 s poločasem rozpadu přes 5 let. Po uplynutí 5 let je však izotop stále vysoce radioaktivní a pokles na přijatelné environmentální úrovně se radiace v oblasti dostane až za 50 let. Kobaltová zbraň je tak často na západě označována jako Doomsday Device, tedy zbraň posledního soudu, protože oblast zasažená kobaltovou zbraní bude několik desítek let neobyvatelná. Jako deterenční nástroj je však kobaltová zbraň vhodný kandidát, protože odradí příčetného nepřítele od útoku. Horší je to však s nepříčetným agresorem.

Torpédo na jaderný pohon je velké jako malá ponorka

Podle našich informací od ruského novináře byla 8. srpna v zálivu Dvina testována právě jaderná pohonná jednotka pro torpédo Poseidon a podle všeho došlo k explozi tlakového okruhu pro přeměnu mořské vody na superhorkou páru. To by opravdu ukazovalo na termohydrodynamický pohon torpéda. Jelikož celé zařízení je instalováno v relativně malých rozměrech v torpédu, jsou kladeny nejvyšší požadavky na kvalitu a pevnost materiálu. Tlaková soustava pohonné jednotky zjevně explodovala a detonace zničila nejen celé torpédo, ale i malý jaderný reaktor, který je hlavní částí pohonné jednotky tohoto torpéda a poskytuje celému pohonu funkčnost.  Otázkou je, jaký typ reaktoru je používán v torpédu Poseidon.

Autonomní torpédo Poseidon.

Určitě nepůjde o izotopový pohon, protože ten nedokáže vyrobit dostatečně vysokou teplotu pro předehřátí páry vytvořené z mořské vody. Izotopové motory navíc nepoužívají vysokotlaké systémy. Takže se dá spíše očekávat, že torpédo používá zmenšenou variantu klasického dvou-okruhového reaktoru na štěpný materiál, což potom ale znamená, že na místě havárie došlo v případě otevření jádra aktivní zóny reaktoru k mohutné radiaci, i když se jedná o velmi malý reaktor, podle odhadů velikost reaktoru v torpédu odpovídá velké ledničce nebo skříni na šaty, tak štěpný materiál uvnitř reaktoru se při explozi dostane do vody i do atmosféry a vítr radiaci roznese po blízkém okolí.

Ruská armáda doporučila dobrovolnou evakuaci k datu 14. srpna, mnoho lidí ale již uprchlo hned druhý den po incidentu

Ruské úřady oznámily, že radiace na některých místech v okolních vesnicích vzrostla 16x a místní obyvatelstvo vykoupilo všechny zásoby jódových tablet v okolí. Již 9. srpna začaly přicházet informace, že lidé prchají z okolních vesnic, ale nikoliv kvůli skutečné radiaci, ale ze strachu, že úřady zamlčují rozsah nehody. Tady velkou roli hraje především seriál společnosti HBO s názvem “Černobyl” a mediální popularizace seriálu mezi veřejností. Lidé se tak bojí, že došlo někde k jadernému výbuchu a někdo jim to tají. Lidé proto začali odcházet z okolních vesnic již 9. srpna. Jenže, situace se dramaticky dnes vyostřila, protože vojenské velení Severní flotily ve spolupráci s ruskou armádou doporučilo obci Ňonoksa, aby zahájilo evakuaci místních osob s účinností od 14. srpna.

Místo nehody v zálivu Dvina.

Evakuace je pouze doporučená, dobrovolná a není povinná. Je téměř jisté, že právě obec Ňonoksa ležela ve směru vzdušného proudění a větru ve chvíli, kdy došlo k explozi jaderného pohonu torpéda. Armáda a dekontaminační jednotky budou muset provést dekontaminaci veškerých povrchů v obci, všech cest, silnic, chodníků, střech atd. Ruský novinář nám k tomu napsal, že ta “lednička” v torpédu je v podstatě špinavá jaderná bomba v případě exploze torpéda, protože štěpný materiál z tohoto reaktoru je rozmetán do okolí, což je typický princip špinavé bomby. Vzhledem k tomu, že z moře proudí silné větry, existují určité obavy, kam až se může radiace dostat. Otázkou je, zda-li torpédo explodovalo nad vodou, nebo pod vodou. Vzhledem k plovoucí plošině se dá očekávat jak to první, tak i to druhé, i proto úřady uzavřely celý Dvinský záliv pro rybolov.

Západní média se snaží z nehody zkoušek motoru udělat druhý Černobyl

Objem radiace se nedá s Černobylem nijak srovnávat, i kdyby opravdu se ukázalo a bylo v budoucnu potvrzeno, že došlo k rozmetání reaktoru torpéda, tak objem štěpného materiálu v aktivní zóně reaktoru je minimální, nicméně lokálně v okruhu několika desítek kilometrů skutečně mohou být lokální kapsy zvýšené radiace, a to podle toho, kam vítr zanese radiaci z místa havárie.

Ukázka operativního nasazení Poseidonu proti východnímu pobřeží USA při odpálení kobaltové hlavice o výkonu 100 MT v pobřežních vodách New Yorku.

Doporučení pro obyvatele jedné vesnice nelze nijak nafukovat, ale ani zlehčovat. Pokud by se nic nestalo a radiace by byla zanedbatelná a nestála by za řeč, nebylo by potřeba místním samosprávám nic doporučovat, aby lidé si sbalili věci a evakuovali se. Tím, že armáda doporučila evakuaci jedné vesnice, se ruská vláda k problému postavila čelem a rozhodně není důvod k panice, jakkoliv západní média se snaží z nehody udělat druhý Černobyl. Každopádně zkoušky a testování experimentálních motorů mají svá rizika, ale znovu je třeba zopakovat, že kdyby západ neútočil na Rusko, kdyby NATO nenasunovalo své útočné jednotky na hranice Ruska, kdyby USA neodstoupily od smluv ABM a INF, Rusko by nemuselo vyvíjet experimentální zbraně s cílem asymetrické obrany.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

102
Komentářů k článku


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling, pomluvu, diskreditaci serveru AE News nebo dehonestaci autora článku. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, nadávky, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality, sexuality, porna nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy nebo obrázky s tématikou fyzické likvidace kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod. V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci. V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky. Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky). V diskusích je zakázána impersonace, vystupování pod jmény cizích žijících osob.

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


avatar
5000
  Zasílat  
od nových od starých od palců
Upozornit na
V. Dlouhý
Návštěvník
V. Dlouhý

Ani v Černobylu se nejdnalo o jadernou explozi resp. neřízenou stěpnou reakci. Byl to jen v důsledku konstrukčních nedostatků, neznalosti vojenského tajemství reaktoru a jednoho hovadského pokusu přehřátý papiňák s obrovským množstvím paliva uvnitř. Chudáci hasiči údajně mysleli, že hasí konvenční požár, stříkali vodu dovnitř reaktoru a tím způsobili další chemický výbuch při rozkládání vody za vysoké teploty. Aspoň tak jsem to četl.
Má reaktor té ruské rakety sekundární okruh? Kdysi snad v 60. letech v USA stavěli jaderný pohon pro obrovské motory strategických bombardérů. Se sekundárním okruhem jim to nešlo (velikost, hmotnost), tak měly jen primární. Vytlačovaný vzduch byl neúnosně radioaktivní, proto motory testovali jen na zemi a nakonec to celé odpískali. Pokud ty ruské rakety budou brázdit oblohu jen s primárním okruhem, dá se očekávat, že zamoří atmosféru. Leda, že by kroužily přes Grónsko a Antarktidu:-) A jak budou přistávat po ukončení životnosti?
Torpédo, které po celé roky nasává do motoru mořskou (slanou) vodu, to musí být náročné řešení.

Monika Ikema
Návštěvník
Monika Ikema

Když Kačer řekne : vše máme pod kontrolou je nejvyšší čas začít utíkat hlavně dnes v USA !

M.C.
Návštěvník
M.C.

Když už jsem v tom opravování nepřesností:
Právě jsem se dočetl, že ze Staroměstské radnice sundali pamětní desku s textem, že Prahu osvobodila Rudá armáda. Prý že historická nepřesnost.
Zamysleli se autoři tohoto tvrzení, jak došlo k tomu, že generál Toussaint začal už po dvou dnech povstání, které by dokázal utopit v krvi nebýt divize vlasovců, která byla řádně vyzbrojena a vycvičena a byla tedy schopna wehrmachtu čelit, vyjednávat o kapitulaci a o volném průchodu Prahou místo toho, aby se snažil povstalce všemi prostředky, kterých měl celkem dost, zničit?
Jak se slučuje se ctí německého generála, aby s nějakými povstalci jednal nikoliv o jejich kapitulaci, ale o své vlastní???
Když se o těchto jednání dozvěděli v Benešově na velitelství jednotek SS, tak vyrazili ku Praze, aby generála zatkli a postavili před vlečný soud pro zbabělost. Jenže do Prahy dorazili až 9. ráno a to už bylo trošku pozdě. Stihli se už jenom v Modřanech střetnout s RA.
Na co narážím: Aby německý generál kapituloval před povstalci, přičemž sám jednání inicioval, bylo za normálních okolností nepředstavitelné a v tomto případě k tomu došlo dle mého názoru proto, že Toussaint měl zprávy o tom, jak po ZÁPADNÍM břehu Labe a Vltavy postupují dvě sovětské tankové armády a dobře věděl, že německá branná moc nemá v této oblasti síly, které by dokázaly jejich postup alespoň zpomalit a dalo se z toho dovodit, že 9.května bude Praha obklíčena ze západu.
Kdo by do té doby nestihl dojet aspoň za Kladno, tomu by už zbývala jenom smrt nebo zajetí. Bez ohledu na to, jak urputně by bojoval.
A o tom to je.

Sám generál zajetí neunikl, ale umožnil únik alespoň svým vojákům.

M.C.
Návštěvník
M.C.

Jenom opravím jeden detail:
Koncepce ,,mrtvé ruky”, ,,anglicky ,,dead hand” neznamená snahu o zničení života na Zemi, ale znamená to, že celý komplex jaderných zbraní bude odpálen na přednastavené cíle v případě ztráty kontaktu s velitelským stanovištěm, tj. i v případě jeho vyřazení, zničení, nebo přerušení komunikačních kanálů.
Název odkazuje na to, že lidé, kteří systém vytvořili a o budoucím odpalu předem rozhodli, budou v okamžiku, kdy k němu dojde pravděpodobně už mrtvi, ale ani jejich smrt zkázu nezastaví.
Speciální systém se v určitých intervalech dotazuje na několik míst, jestli má být úder zahájen, přičemž mu to v nastavené lhůtě musí některé z velitelských pracovišť zakázat zadáním kódu.
Shodnou-li se všechna velitelská stanoviště na tom, že je úder třeba provést anebo jsou všechna tři zničena nebo vyřazena přímým napadením a nikdo kód vedoucí k zastavení odpalu nezadá, bude proveden automatický odpal všech střel na nastavené cíle.
Vzhledem k tomu, že naprostá většina cílů leží na pevnině na severní polokouli a mezi polokoulemi je velmi malá výměna vzduchu, jižní polokoule by to mohla přežít. Proto si taky špičky neokonzervativců budují sídla v Argentině, Paraguai apod.
V Rusku se tento systém nazývá ,,Perimetr” a je uveden do činnosti od února 2015.
O podobných systémech v jiných zemích mi není nic známo, ale ten princip je celkem jednoduchý.

Kulíšek
Návštěvník
Kulíšek
brutopýr
Návštěvník
brutopýr

I na Matičce Rusi
bez pejzatejch
bylo by
lépe.

obycejnilide7
Návštěvník
obycejnilide7

Kdoví jestli našim Bratrům v Rusku někdo z ciziny nějak “nepomáhá”… !
Ty hořící lesy a tolik ohnisek (!!?!), ponorka, nyní rupnul motor v Poseidonu,
Napadá mě nedávno měly nějaké “čarodějnice slet v Rusku” a že pré “pomůžou” Putinovi,
tak kdoví z kama větr foká.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

obyčejnilide7
to je práce místních šmejdů, každej stát nějaké má,jako my havloidy a každej si s nimi umí jinak poradit.

Bernon
Návštěvník
Bernon

Bylo je a bude napsáno ještě tolik zbytečných hloupostí článků a v ČT různých pořadů, lživých webů a jejich zpravodajství atd. Prozápadní propaganda zde nebude stejně nikdy fungovat a lidu nikdy nevštípíte, aby smýšlel pozitivně k západu, uznával anglosaské hodnoty a otočil se zády k R.F. a Slovanům. To co dokáží světoví manipulátoři a jim lokajsky za peníze sloužící média je jen větší a větší odklon od všeho západoevropského i amerického.

Motopes
Návštěvník
Motopes

Kecy v kleci. Mladí, ti už v tom jedou naplno.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Motopes
jen ti hloupější a většinou z havloidních rodin. Těm ze slušných rodin se dostalo pravdivých informací a nenechali si vymýt ve škole hlavy.

tehu
Návštěvník
tehu

USA de jure prohrává, sice žije pořád ve fikci “Vyhrané Studené války” a tiše jásá nad “Rozmetanou Evropou”…
Ale pořád je tu asi o “Jednu koňskou délku” pozadu. O dolaru netřeba už ani polemizovat – ve světe je násilím udržóván koloběh potištěného papíru s nápisem US 1 dolar. (1 Euro…) …

Trvalá výměna zmetků za potištěný papír kulminuje..

A Rusko musí šramotit zbraněmi, chce-li přežít…

Normálně myslící člověk už nestačí kroutit hlavou a štípat se, aby procitnul, netřeba, – je při vědomí a jenom nevěřícně zírá – není to zlý sen.

A jen čeká kdy už přijde ten “hajnej” a vyžene je všechny z lesa ven…

tana
Návštěvník
tana

USA možná prohrává, ale rozhodně to odmítá vzít na vědomí. Jejich představy o světě a jejich místě v něm popisuje Friedman v knize “Příštích sto let”. Doporučuji všem, ať víme, co na nás uchystali. Pro nás je asi nejdůležitější, že se konflikt na Ukraině rozplápolá do Polska a Pobaltí. USA v žádném případě nedopustí ukončení žádných konfliktů, ale naopak je budou zakládat a podporovat.
Jediný způsob, jak si zachránit kůži, je zachovat si chladnou hlavu a snahy o nepokoje zadusit již v zárodku. A spolupracovat s Německem, Rakouskem a Slovenskem, protože Polsko je nástrojem USA.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

tana
no rozumější by už asi bylo, kdyby ty provokace někde židofašisti přehnali a dostali pořádně přes držku. A i rychlejší, protože oni si pokoj nedají, vědí, že jdou ke dnu a jde jim o existenci.

.lak
Návštěvník
.lak

Armádu nekňubů si vytvořili s darmožravými bussines po nás potopa pomocí školastiky odpadů a řekněme úžerů industriálu obchodu s lidmi. Ale samozřejmě oblbují a vymytým mozkům zatím s plným korýtkem i když doby jedové to nevymluvíte protože na jejich dluh a v zájmu odstranění konkurence je zájmoví zatím pasou se žvásty západních ho.not.
Hotová perníková chaloupka, statisticky již zadlužená rozvojová zem bez vlastního portfólia kapitálu, jen cizích majitelů a pouze s námezní nádenicko jedno jak fachidioty vzdělanou otrockou silou za mrzké mzdy. Čekáte že to nerupne? Inu jste optimisté nebo naivové či na to jsou již až slova psychiatrických diagnóz. Žádnou nenávist v tom nehledejte jen nalustrovaný opis.

.lak
Návštěvník
Alan
Návštěvník
Alan

Sluničkáři a de..l Středula, koukejte….. https://www.koreus.com/embed/20000-choregraphes-nouvel-an-chinois-2019

Milada
Návštěvník
Milada

Vzpomela jsem si na spartakiadu 1955 – diky

Enni
Návštěvník
Enni

Spartakiáda moc hezké, ale tohle je vzkaz světu.