Exkluzivně: Máme originální dokument a důkaz! Politický důstojník americké ambasády v Bratislavě...

Exkluzivně: Máme originální dokument a důkaz! Politický důstojník americké ambasády v Bratislavě vytvářel nátlak na slovenské členy Parlamentního shromáždění Rady Evropy, aby hlasovali proti navrácení hlasovacích práv Ruské federaci! Pracovník americké ambasády rozeslal dopis, ve kterém naléhá na slovenské členy PACE, aby hlasovali v souladu s americkými postoji a nerušili sankce proti ruským politikům! Skandál odhalil Ľuboš Blaha, poslanec NR SR za SMER-SD a vedoucí delegát SR v PACE!

Exkluzivně: Máme originální dokument a důkaz! Politický důstojník americké ambasády v Bratislavě vytvářel nátlak na slovenské členy Parlamentního shromáždění Rady Evropy, aby hlasovali proti navrácení hlasovacích práv Ruské federaci! Pracovník americké ambasády rozeslal dopis, ve kterém naléhá na slovenské členy PACE, aby hlasovali v souladu s americkými postoji a nerušili sankce proti ruským politikům! Skandál odhalil Ľuboš Blaha, poslanec NR SR za SMER-SD a vedoucí delegát SR v PACE!

Redakce Aeronetu získala originál jednoho z nejvýbušnějších dokumentů a důkazů o americkém vměšování se do vnitřních záležitostí suverénního státu. Poslanec Národní rady Slovenské republiky za SMER-SD a vedoucí slovenské delegace v Parlamentním shromáždění Rady Evropy Ľuboš Blaha poskytl naší redakci dokument, který vyrazí dech všem vlastencům, kteří dosud měli naivní představy o suverenitě svých zemí.

Dokument potvrzuje celou řadu informací a článků na Aeronetu, které jsme publikovali v minulosti a varovali jsme před naprosto brutálním a bezprecedentním vměšování amerického ministerstva zahraničí a americké ambasády do vnitřních záležitostí České republiky. Důkaz, který jsme dnes dostali, však potvrzuje fakt, že stejné vměšování provádí americká zahraniční politika i na Slovensku. Takže, k čemu vlastně došlo?

Ľuboš Blaha, poslanec za SMER-SD a vedoucí SK delegace v PACE.

Možná jste minulý týden zaregistrovali informaci, že Parlamentní shromáždění Rady Evropy (PACE) dne 26. 6. 2019 vrátilo po 5 letech hlasovací práva Ruské federaci [1]. Ukrajinská delegace na protest odešla ze sálu [2], ovšem hlasování dopadlo jednoznačně. Celkem 118 členů PACE bylo pro vrácení hlasovacích práv Rusku, 62 členů bylo proti a 10 členů se zdrželo [3].

Vedení PACE tento krok zdůvodnilo potřebou obnovení dialogu s Ruskou federací, protože v opačném případě hrozilo, že Ruská federace úplně PACE opustí a země ukončí své členství. To by znamenalo, že ruští občané nebudou mít své zastoupení v PACE, což by bylo kontraproduktivní s ohledem na lidská práva. Jenže součástí tohoto navrácení hlasovacích práv jsou i někteří členové ruské delegace PACE, kteří jsou na americkém sankčním seznamu. A tím se dostáváme k tomu, co se odehrálo jen pár dní před tímto hlasováním.

Slovenský poslanec pustil ven dokument, který usvědčuje americkou ambasádu v Bratislavě z vměšování do vnitřních záležitostí Slovenska

Americké ministerstvo zahraničí skrze své ambasády v evropských zemích začalo kontaktovat jednotlivé delegáty členských zemí PACE, aby hlasovali proti navrácení hlasovacích práv Rusku. Informace o tom, že tyto nátlakové akce probíhají a americké ambasády rozesílají delegátům PACE tzv. notičky a instrukce o tom, jak mají hlasovat proti Rusku, jsme měli už z více míst a více zdrojů, ale nikdo se nedovážil toto vměšování jakkoliv medializovat. Jenže, nakonec to prasklo na Slovensku.

Poslanec NR SR za SMER-SD a vedoucí slovenské delegace PACE Ľuboš Blaha totiž natočil výbušné video [4], kde slovenským občanům oznámil naprosto neuvěřitelnou věc, o které se dosud jenom šuškalo. Ľuboš Blaha totiž ve videu ukázal dokument z americké ambasády v Bratislavě, který odeslal a podepsal jistý Aaron Singleterry. Požádali jsme pana poslance o zaslání originálu tohoto anglicky psaného dokumentu a pan poslanec Ľuboš Blaha nám vyhověl, čímž mu ještě jednou děkujeme. Níže vidíte fotokopii dokumentu, soukromá telefonní čísla na ambasádu jsme kvůli ochraně osobních údajů znečitelnili. PDF verzi si můžete stáhnout zde.

Dokument z americké ambasády v Bratislavě naléhá na slovenské delegáty v PACE, aby hlasovali proti navrácení hlasovacích práv Rusku, protože by tím došlo k porušení sankcí uvalených na členy ruské delegace PACE, kteří se prý podíleli na politice Kremlu v souvislosti s obsazením a anexí Krymu a vojenskou pomocí povstalcům na východě Ukrajiny.

Ruská agrese prý zavinila smrt 13 000 ukrajinských občanů a sankce tak nebudou zrušeny do chvíle, než Rusko vrátí Krym zpátky Ukrajině, přestane podporovat povstalce na východě Ukrajiny a než začne Moskva plnit tzv. Minský protokol. Pikantní na tom je, že Američané nejsou členy PACE, ale mají pouze status pozorovatelské země. Přesto však to vypadá, jako kdyby to byli Američané, kteří v PACE práskají bičem. Ľuboš Blaha toto bezprecedentní vměšování do vnitřních záležitostí Slovenska odsoudil a díky svému videu i medializoval. Naše redakce přináší exkluzivně originál dokumentu a český překlad.

Český překlad “amerických not” pro slovenské delegáty v Radě Evropy

Vážení partneři,

Jak bylo řečeno, Spojené státy jsou pozorovatelem Rady Evropy a silným zastáncem její práce na podporu lidských práv a právního státu.

Uznáváme důležitost Evropského soudu pro lidská práva pro ruské občany. Umožnění ruské delegaci vrátit se do PACE bez sankcí by však vyslalo negativní signál, pokud jde o náš společný závazek, aby Rusko za svoji agresi zaplatilo.

Tento negativní signál by se značně zvýšil, kdyby ruská delegace zahrnovala jednotlivce, kteří byli potrestáni za svou úlohu v ruské okupaci a pokusili se o připojení Krymu, kde se situace v oblasti lidských práv stále zhoršuje.

Jsme znepokojeni nedávným oznámením Ruska, že hodlá předložit ke schválení delegaci do PACE, která zahrnuje jednotlivce, kteří podléhají sankcím EU a USA za jejich zapojení do okupace Krymu, včetně Leonida Slutského, Vladimíra Kozina, Igora Lebeděva, Leonida Kalašnikova a Svetlanu Žhurovou.

Tito sankcionovaní jednotlivci by neměli sloužit jako poslanci v přední evropské organizaci pro lidská práva. Naléhavě žádáme vaši delegaci PACE, aby se postavila proti pokusům přijmout jako poslance PACE každého jednotlivce, který byl potrestán za to, že se podílel na ruské agresi vůči Ukrajině, která si od roku 2014 vyžádala 13 000 životů.

Vyzýváme Slovensko, aby i nadále využívalo Radu Evropy k tomu, aby zdůraznila pokračující porušování ukrajinské suverenity a územní celistvosti.

Žádáme vaši delegaci PACE, aby tento týden vydala veřejná prohlášení, v nichž vyzve Rusko, aby provedlo své závazky v oblasti lidských práv jako členský stát Rady Evropy. Rusko by mělo propustit ty, které nespravedlivě uvěznilo, včetně ukrajinského filmaře Oleha Sentsova a 24 ukrajinských členů posádky, kteří byli zadrženi během neoprávněného útoku Ruska na ukrajinská námořní plavidla v Černém moři. Měli bychom znovu potvrdit, že transatlantické sankce proti ruským a ruským představitelům zůstanou v platnosti, dokud Rusko nevrátí kontrolu nad Krymem zpátky Ukrajině, nestáhne své síly z Donbasu a neuzavře Minské dohody. Spojené státy plánují tento týden vydat prohlášení zdůrazňující tyto body.

Rád bych tyto otázky dále projednal se všemi členy vaší delegace PACE.

S pozdravem,

Aaron

Aaron Singleterry
Politický důstojník
Velvyslanectví USA v Bratislavě

Text tohoto dokumentu je naprosto děsivý, zejména v posledním odstavci, kde americká ambasáda přímo explicitně žádá Slovensko, aby vydalo svým jménem tisková prohlášení proti Rusku. Toto je opravdu velmi závažné narušení slovenské suverenity, protože takovéto příkazy de facto působí jako noty, které Američané zasílají svým vazalům a říkají jim, co mají dělat a jak mají na konkrétní situaci reagovat. Naše redakce se tedy rozhodla, že si pana Aarona Singelterryho prověříme, kdo to je a jakou má historii. Informace, které jsme získali, pouze potvrzují, že američtí neoconi mají opravdu své kádry všude.

Autorem dopisu je 2. tajemník americké ambasády v Bratislavě s diplomatickou imunitou v pozici staršího politického důstojníka, který pracoval jako svodkař v operačním štábu amerických tajných služeb pod velením NSA a CIA

Aaron Michael Singleterry vystudoval bakalářská studia na Oklahomské státní univerzitě. V roce 2009 zakončil magisterská studia na Hopkinsově univerzitě v oboru krizového řízení a mezinárodní ekonomie [5]. Jenže již o dva roky dříve v roce 2007 začal pracovat pro americké ministerstvo zahraničí na ambasádě v Quito v Ekvádoru. Tam strávil pouhé 4 měsíce na pozici internisty. V roce 2008 strávil další 4 měsíce na americkém ministerstvu zahraničí v oddělení pro vojensko-politické vztahy s Japonskem. Jenže potom přichází šok a raketová kariéra de facto odnikud.

Aaron Singleterry, jeho Facebook profil najdete zde.

V letech 2010 až 2012 zastává během Obamova prezidentování pozici amerického vice-konzula v čínském průmyslovém srdci v Guangzhou. Od roku 2012 do roku 2014 pracuje na americké ambasádě v Panamě na pozici zástupce ředitele pro boj s narkotiky. Jenže, ministerstvo zahraničí USA vede Aarona Singleterryho v kádrovém zařazení jako důstojníka pro zahraniční vztahy a na této pozici je v kádrové svodce veden až do současné doby.

Od roku 2014 až do roku 2018 měl paralelní funkci tzv. svodkaře, angl. Watch Officer v americkém operačním štábu tajných služeb GEOC (Global Emergency Operation Center), což je operativní pozice sledování a vyhodnocování událostí ve světě ze zdrojů dodávaných do GEOC od CIA a NSA. A poslední funkcí od roku 2017 je role staršího politického důstojníka (tzv. staršiny – Senior Political Officer) na americké ambasádě v Bratislavě.

Americká ambasáda v Bratislavě je v podstatě okupační komandatura a nikoliv zastupitelství cizí země, rozesílání notiček místním politikům a poslancům to de facto potvrzuje

Z diplomatického seznamu [6] slovenského ministerstva zahraničí jsme získali informaci, že Aaron Singleterry není jenom starším politickým důstojníkem, ale dokonce druhým tajemníkem na americké ambasádě v Bratislavě, což je velmi vysoká diplomatická pozice. Výzvu slovenským delegátům PACE, aby hlasovali proti Rusku, tak rozeslal druhý tajemník americké ambasády v roli staršího politického důstojníka. Jedná se o naprosto bezprecedentní vměšování do suverenity Slovenské republiky, protože tento pracovník amerického ministerstva zahraničí s diplomatickým statusem na Slovensku se otevřeně vměšuje do legislativního a zastupitelského procesu na Slovensku, když vyzývá slovenské delegáty v PACE, aby hlasovali v souladu s americkou zahraniční doktrínou.

“Dejte svoje pracky pryč od slovenského parlamentu!”

Sami si teď zkuste představit, kolik takových dokumentů posílá americká ambasáda v Praze českým politikům, poslancům, europoslancům a českým delegátům PACE. Tento uniklý dokument ze Slovenska je tvrdým důkazem toho, o čem Aeronet píše již 5 let, jakým způsobem americká zahraniční moc se vměšuje do vnitřních záležitostí jednotlivých evropských zemí.

Staršina politruk z americké ambasády úkoluje delegáty PACE, jak mají hlasovat a současně vyzývá, jaké mají vydat tiskové prohlášení proti Rusku a koordinovat jej s podobným prohlášením, které vydá ve stejný týden americké ministerstvo zahraničí. To je realita tzv. transatlantického partnerství a vazalství. Závidíme Slovákům, že mají tak odvážného poslance a politika, který se nebojí tyto výbušné interní dokumenty medializovat. Takovýchto dokumentů je mnoho i mezi českými poslanci, ale nemají odvahu s tím jít na veřejnost.

Nejen o tomto skandálním případu vměšování se americké ambasády do vnitřních záležitostí Slovenska budeme hovořit dnes od 19:00 hodin na Svobodném vysílači CS v mém pravidelném pořadu. Probereme i všechna aktuální témata za uplynulý týden. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
aamater
Návštěvník
aamater

Kedy si MZV Slovenska predvolá USA diplomata a vyjadrí mu svoje hlboké znepokojenie? Mali by ho za toto vyhostiť!!!

Josef
Návštěvník
Josef

K posilování slovanské kultury jsem vyhledal:

21. 6. byl slovanský svátek Kupala, Kupadla, Koupadla, Letní slunovrat (23. 6. Svatojánská noc u křesťanů).
Kupadelné svátky jsou oslavou letního slunovratu. Jak napovídá sám název, jejich tématem je voda a očista vodou. Hromadné koupání probíhalo vždy před obřadem. Lidé právě skončili senoseč a měli chvíli odpočinek, čekalo se na žně. Druhým tématem je pálení vysokých ohňů zasvěcených Dažbogovi, bohu slunce a skákání přes ohně, vše doprovázeno nevázaným veselím vyplývajícím z upřímné radosti z rozpuku života. Dívky vhazovaly po proudu vodních toků věnečky upletené z devatera kvítí nebo hledaly zlatý květ kapradí a mladé dvojice, jejichž pouto stvrdily plameny posvátného ohně, přes nějž svorně přeskočily, odcházely do lesů hledat vzájemnou lásku a čerpat tak ze sil této tajemné noci obdařené nebývalou plodivou mocí. Na rozbřesku druhého dne všichni společně přivítali vycházející slunce.

15. 8. až 30. 8. Dožínky – momentálně nejbližší slovanský svátek (křesťané 15. srpna slaví Slavnost Nanebevzetí Panny Marie a mariánské poutě). Dožínky jsou svátek, který ukončuje žně. Naši předkové za úrodu vzdávali dík Rožanicím (Sudičkám, bohyně Lada a Lelja) a bohům Velesovi, Dažbogovi a bohyni Mokoši. Bohyni Mokoš v těchto dnech vnímali jako Matku všeho, co se na poli urodilo, a lidé jí přinášeli obětiny z jejích darů. Na poli se z posledních klasů pletl polním kvítím zdobený dožínkový věnec a ve východoslovanském prostředí žnečky zaplétaly „bradu“ Velesovi. Dožínkový věnec či poslední snop býval středobodem celého svátku a patřilo mu vždy to nejčestnější místo, např. na Rusi jej stavěli ještě ve 20. století do svatého koutu pod ikony. I po skončení dožínek jej považovali za posvátný.

Slovanské svátky byly úmyslně překryty křesťanskými, a i ty křesťanské postupně překrývají “svátky komerční”, jejichž bohy jsou už jen obchodní řetězce.
http://www.slovanskykruh.cz/2017/03/kolovrat-aneb-slovanske-slavnosti-v-prubehu-roku/
https://kolovrat.pohanskaspolecnost.cz/kolo-roku-slovane/

Kde lze vidět Slovanskou epopej Alfonse Muchy? Nikde! Od ledna 2019 jsou obrazy zašantročené ve skladu, kde skončily po výstavě v Obecním domě.

“Projednáváme všechny možnosti, jak dočasného, tak stálého umístění Epopeje,“ řekla Hana Třeštíková (Praha Sobě), radní pro oblast kultury, památkové péče a výstavnictví, dcera dokumentaristky Heleny Třeštíkové. Praha hledá vhodné místo pro obrazy dlouhé roky. Ze zámku v Moravském Krumlově byly před volbami v roce 2010 převezeny do Prahy.
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/slovanska-epopej-by-mohla-skoncit-na-zbraslavi-galerie-o-tom/r~921545f6563511e9819e0cc47ab5f122/v~diskuse/

comment image

anonym
Návštěvník
anonym

Krásné dílko. I zednář dokáže namalovat něco krásného Slovanského.

Dáša
Návštěvník
Dáša

jen ovšem tehdy, pokud to americký průmyslník platí.

Teodor
Návštěvník
Teodor

Obyvatelstvo Dombasu a Luhanka se urcite postavi do rady, aby je mohli Ukrousi postrilet. SSAci, vratte ukradena uzemi Kaliformii, Arizonu, Nove Mexiko, Puertorico, Texas, Quantanamo, Aljasku, Havajske ostrovy a cele uzemi USA Indianum a vrate se do Anglie a Afriky. I Ukrajina ma co vracet Rusku.

.lak
Návštěvník
.lak

Podkarpatská rus, bílá rus, novorusko dá se pokračovat a i krym byl kauza.

aamater
Návštěvník
aamater

Správne!!! Blaha ideš!!! Treba ľuďom otvárať oči, aby vedeli s kým majú tú česť!!! USA sú teroristický a darebácky štát č.1!!! Vojna v Iraku, Líbyi, Sýrii, Srbsku, Afganistane, to jasne dokazujú!!! Prevrat na Ukrajine, nepodarený prevrat v Turecku to tiež dokazujú.

Luboš z Brna
Návštěvník
Luboš z Brna

Mimo téma: Pan VK nedávno doporučil Sérii filmů Insidious. Scénárista tohoto filmu (Leigh Whannell) natočil před rokem pozoruhodný film: Upgrade. Tento film ztělesňuje to, o čem mluví p.VK. Tak až se budete nudit……….

https://www.csfd.cz/film/601122-upgrade/prehled/

hirameki
Návštěvník
hirameki

hm, Insidious Chapter Two je lahůdečka. Patrick Wilson je zkušený matador… Na Upgrade mrknu, díky za tip.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Duráci z tv hnoj udělali Blahovi zadarmo reklamu… po tom co navštívil Rusko… https://cz.sputniknews.com/slovensko/2019070710292976-blaha-tv-joj-bez-rude-armady-by-evropa-uz-neexistovala-nazor-komentar-rusko/
A po Blahovi už jde pobočka Cia na Slovensku…ESET…a nestojí za esetem náhodou bývalý šéf STB…. https://www.facebook.com/LBlaha/posts/2348773532027879

konzerva
Návštěvník
konzerva

Co chtěli po Babišovi socani z česka od alfhami…zvolit toho holaďana.. ale co ty jeho hvězdy jourová a charanzová tam provádí…https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Smrtak-Andreje-Babise-Na-tento-report-pry-budou-ctenari-potrebovat-hodne-silne-piti-588169

.B.
Návštěvník
.B.
Pesimista
Návštěvník
Pesimista

Zajímavý duchovní. Na fotce dělá satanovy rohy a obdivuje Churchilla, jednoho z největších svobodných zednářů. Jako člověku věřícímu, se mi chce z takových Kristových služebníků zvracet. Čeho všeho se ještě asi dočkáme…

Nademese
Návštěvník
Nademese

Židé a tzv. NWO – opakování je matka moudrosti a mnoho gojímů to ještě bohužel nezná.

https://www.youtube.com/watch?v=SjT1Pz9wPBk

konzerva
Návštěvník
konzerva

Trochu mimo.. Půjde domů?… britský velvyslanec v USSA.. https://www.hlavnespravy.sk/britsky-velvyslanec-usa-oznacil-trumpovu-exekutivu-za-nesikovnu/1811029comment image
Kreslíř co byl vyhozen… navštiví bílý dům 11.7..comment image?itok=wuDFsjm4comment image

konzerva
Návštěvník
Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Trump už se dal slyšet, že pokud bude znovu zvolen, rozpustí (odejde z) NATO.
Takže asi příprava na předání vesla pro EU Bundeswehru. (Pod kterým už jsou dnes i NAŠI)

hirameki
Návštěvník
hirameki

a vo co go, když se všude možně tvrdí, že van der Lejno wehr rozložila a je nepoužitelnej? tak co to tady žvaníte?

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

konzerva

Koment/ doporučení z British Ambassy ve Washingtonu je ze stejné dílny, jako to z US Ambassy Slovákům. Největším nepřítelem Trumpa jsou US neoconi a jejich přátelé, i z GB.
Fakt, že oni nechápou, nebo odmítají, co Trump dělá, a proč, neznamená, že Trump neví, co dělá, a proč to dělá… 😉
Zajímavé je, že třeba Putin – na druhé straně světa, ale zřejmě s podobným vnímáním – chápe, co Trump dělá, a proč. 😉
( viz např. https://youtu.be/UB8V3irkNQA , třeba od min. 5:00,
celé jedinečné interview po G20 pak zde: https://youtu.be/FbY0VpyjtuI )

konzerva
Návštěvník
konzerva

Co to zemětřesení v Kalifornii dne 4.7.2019 na den nezávislosti, není to náhodou nějaké znamení nebo proroctví….. https://www.latimes.com/local/lanow/la-me-major-earthquake-southern-california20190705-story.html

herrique
Návštěvník
herrique

Oy Vey!!!
Ben Garrison to má v hlavě docela srovnané…
comment image
https://grrrgraphics.com/europe-the-globalist-edition

…nejspíš proto získal i to „ocenění“ od židovské ADL za tu Vámi uvedenou kresbu.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Hezká mapka – na rozdíl od Německa, které zmizlo z mapy, CZECHOSLARABIA má opět své strategické místo v srdci Evropy… 😉

.lak
Návštěvník
.lak

Gůgl diskusní robot byl vypnutý, protože z nezájmu snobů jeho logických závěrů byl konsternován / řekněme a gradoval nebývalými a dokonce invekčními vulgárními spojeními na adresu autorit ekonomů logicky a politiků zástupně v hrstech úžerů, no paráda. To je svět co?