Exkluzivně: Puč uvnitř pražské SPD? Jiří Kobza v uniklém emailu sděluje vybraným...

Exkluzivně: Puč uvnitř pražské SPD? Jiří Kobza v uniklém emailu sděluje vybraným členům SPD svoji nespokojenost s tím, co se děje uvnitř pražského vedení SPD a chce kandidovat na předsedu! Plánuje odstranit Nováka, Čížka i Vašíčka? V emailu popisuje odchody členů z SPD jako důsledek tlaku, který je na ně z předsednictva vytvářen! SPD opustil další funkcionář, na Praze 5 rezignoval místopředseda místní buňky a na Facebooku popsal stejné procesy, o kterých už dříve informoval Aeronet!

Exkluzivně: Puč uvnitř pražské SPD? Jiří Kobza v uniklém emailu sděluje vybraným členům SPD svoji nespokojenost s tím, co se děje uvnitř pražského vedení SPD a chce kandidovat na předsedu! Plánuje odstranit Nováka, Čížka i Vašíčka? V emailu popisuje odchody členů z SPD jako důsledek tlaku, který je na ně z předsednictva vytvářen! SPD opustil další funkcionář, na Praze 5 rezignoval místopředseda místní buňky a na Facebooku popsal stejné procesy, o kterých už dříve informoval Aeronet!

Redakce AE News získala k dispozici exkluzivní interní materiál zevnitř SPD, jehož výbušný obsah dokresluje, že náš server v minulých článcích o SPD rozhodně nijak situaci nenadsazoval a naše informace jsou opravdu validní a pravdivé. Dostal se nám do ruky interní email, který členům v Praze rozeslal poslanec za SPD a bývalý místopředseda pražské SPD Jiří Kobza. Tento email byl rozeslán pouze úzkému okruhu členů pražské SPD a Jiří Kobza v emailu vyzývá, aby email nikdo nešířil a nepublikoval.

Jenže znáte to, jak to funguje v České republice. Je to stejné jako ve Svěrákově filmu Obecná škola, kde ředitel školy rozhlasem varuje žáky, aby neolizovali namrzlé zábradlí před školou. Jakmile Jirka Kobza email odeslal, dostali jsme jej nakonec i k nám do redakce Aeronetu, a to hned od mnoha členů pražské SPD, kteří nejsou spokojeni s tím, co probíhá nejen v Praze ve hnutí, ale především ve vedení SPD na ústředí. Zajímavé je, že tento email je starý už celý měsíc, ale teprve nyní vyplaval na povrch, a to hned od několika členů SPD.

Jiří Kobza, SPD.

Loajalita Jiřího Kobzy k vedení SPD je jistě chválihodnou, ale zde vidíme, jakým způsobem se Jiří Kobza sekl v tvrzení, že Aeronet přináší polopravdy, když ve vlastním emailu svým spolustraníkům píše o tom samém, co jsme přinesli v našich článcích. Drzost, kterou má mít podle něj Aeronet, se vrací zpět ke svému adresátovi, protože my disponujeme od osmi různých osob tímto e-mailem, ve kterém Jiří Kobza projevuje nespokojenost s pražským vedením SPD, kandiduje na post předsedy regionálního klubu SPD Praha a zároveň vyjadřuje nespokojenost s metodami sebeprezentace Roberta Vašíčka, který byl zvolený jako místopředseda.

Kobza v emailu: “Chci sjednocovat a ne rozdělovat, proto nabízím obměnu pražského předsednictva v novém složení”

Jaké důkazy máme ještě chtít, abychom si už konečně uvědomili, že Jiří Kobza USILOVAL o předsednictví regionálního klubu SPD Praha, ale byl poté vyšachovaný? Diplomat s dlouholetou praxí, kterého kádrově převyšuje Vítězslav Novák? Pana Kobzu asi nenapadlo, proč právě před volbami probíhají takové procesy a operace, které popisuje ve svém emailu. My na Aeronetu o tom pouze informujeme, co se děje před volbami za černoty.

A je jasné, že ty procesy v SPD neřídí vlastenci, ale různí kmotři a šíbři. Vybíjet si zlost na Aeronetu za to, že o tom informuje je stejné, jako řvát na doktora, že člověku řekl pravdu, že má rakovinu. Ten doktor za tu rakovinu nemůže, pouze o ní pacienta informuje, a my jsme jako ten doktor, pouze informujeme, jaká rakovina se rozlézá uvnitř SPD. Nám to nikdo nevěří, ale potom Jiří Kobza napíše takovýto email a všechno je jinak. Kdo se teď Aeronetu omluví? Kdo najde odvahu?

Vítězslav Novák, předseda SPD Praha.

Prosíme pana Kobzu, aby si přestal brát do úst Aeronet, protože my jsme Vás, pane Kobzo, podpořili jako autentického vlastence, který měl a má stát v čele pražské SPD a dovedeme si vás představit jako důvěryhodného předsedu SPD, až k tomu jednoho dne dojde.

Váš příspěvek na Facebooku o nás není upřímný, protože ve chvíli, kdy jste ho napsal, tak už členové pražské SPD měli váš níže uvedený email v rukách, kde sami si mohli ověřit přímo od vás, že informace Aeronetu o nedobrých procesech uvnitř SPD jsou pravdivé. Pokud ale v zájmu Vašeho poslaneckého platu a příplatkových funkcí budete preferovat bližší košili od funkcionářů SPD než vlastenecký kabát Aeronetu, uvidíme, zda s příchodem léta a vzrůstajícími teplotami se v kabátě nezačnete příliš potit, nebo si ponecháte funkcionářskou košili. V té Vám sice bude příjemně, ale kabát by Vám slušel více.

Co si myslím o aeronetu?Pracuje tak, že v mezidobí mezi volbami píše plně v linii s politikou SPD, vlastenci mu uvěří,…

Geplaatst door Jirka Kobza op Vrijdag 29 maart 2019

 

Řadoví členové, pane Kobzo, se Vás zastávají stejně jako Aeronet. Všichni máme společný cíl, nedovolit politickým handlířům a šíbrům ukořistit funkce, které náleží skutečným vlastencům. Pokud tento prvořadý cíl nepochopíte, potom současný klientelistický stav pražské SPD podporujete a podílíte se na něm stejnou měrou, a to bez ohledu na to, jak moc tento stav kritizujete. Nelze před nikým utajit, co probíhá uvnitř SPD na všech úrovních a nelze používat argumentaci typu, že kdo o tom vynese informaci, ten je zrádce a není vlastenec.

Právě politika je o tom, že strany se posunují kupředu na základě katarze a očisty, nikoliv na základě zabetonování stavu, který vede k odchodům zakládajících a starých členů přesně, jak o tom Vy píšete straníkům ve svém emailu. Když o tom píšete Vy, je to pravda a popis stavu. Když o tom píšeme my na Aeronetu, jsou to lži, dezinformace a práce BIS? Sám jistě víte, že taková licoměrnost se k Vám nehodí.

Kobzův e-mail členům pražské SPD

———- Původní e-mail ———-
Od: Jiří Kobza <KobzaJ@psp.cz>
Komu: xxxxxxxxxx
Datum: 4. 3. 2019 13:33:08
Předmět: zpráva členům pražské SPD

Vážení přátelé, kolegové, milí SPĎáci,

Jak už asi víte, poslední pražskou konferenci se díky zmatenému vedení řídícího konference podařilo natolik dostat mimo stanovy SPD, že předsednictvo hnutí nemělo jinou možnost, než aby rozhodlo o nutnosti jejího opakování, včetně všech hlasování. Důvody, pro které byla konference zrušena (všech 18, tak, jak byly specifikovány Revizní komisí SPD) jsou uvedeny v příloze č. 1.

Upozorňuji, že protože se jedná o vnitřní informace pro členy SPD, žádám Vás, abyste je dále nešířili. Bude se tedy opakovat i volba předsedy pražské regionální organizace na další 3 roky. Máme tak všichni druhou šanci, zamyslet se nad tím, jak dosavadní předseda dostál svým povinnostem, jak přispěl k růstu SPD, k šíření programu a idejí hnutí a ptát se, zda již není čas na změnu. Můžeme opět přemýšlet nad tím, jak aktivní byl? Jak propagoval myšlenky SPD? Kolik blogů a článků do novin a na internet napsal a zveřejnil, kolik vstupů do rádií a televizí měl, kolika veřejných besed a diskuzí s občany se zúčastnil a kolik jich sám pořádal?

Bohužel, namísto konstruktivní diskuze a práce pro SPD, jsme v poslední době svědky snahy o rozdělování členů na „My“ a „Oni“, což považuji za velice nesprávný vývoj. Pro mne, který jsem stál u zrodu pražské organizace v létě roku 2015, je představa rozdělování členů nepřijatelná. Základem politického úspěchu (a tím je jednoznačně prosazování programu SPD), je právě jednotná členská základna, opřená o dlouhodobé členy a příznivce, od kterých přijímá a zpracovává podněty k další činnosti. Jednota SPD, to bylo to, co nám dosud konkurenční strany mohly jenom závidět. V poslední době jsme ale svědky odchodů některých starých členů, kteří s tím, co se děje v organizaci nesouhlasí.

Jsme svědky nechutného politikaření, které ve svém důsledku rozkládá jednotu organizace. Jsem velikým odpůrcem jakéhokoliv nátlaku i planých slibů. Dovolím si připomenout, že v době konference moc drží řadoví členové, jen oni rozhodnou, kdo (a jak) povede Prahu příští 3 roky. V době konference je pánem organizace nebojácný a nezastrašený člen SPD, který volí podle svého vlastního svobodného rozhodnutí!

I proto je zvykem při personálních volbách volit tajnou volbou (i když si konference – například při volbě jediného kandidáta- může odhlasovat volbu aklamací). Procházíme časem změn v celé Evropě, je také čas změnit styl vedení RK SPD Praha. Je čas vrátit se ke kořenům myšlenek SPD, dostát své občanské povinnosti i závazku člena SPD a aktivně se zapojit do politiky hnutí účastí na konferenci a uplatněním práva řádného člena volit a být volen do orgánů hnutí.

Proto jsem se rozhodl znovu kandidovat na pozici předsedy RK SPD Praha. Chci sjednocovat a ne rozdělovat, proto nabízím obměnu pražského předsednictva v novém složení. Budu-li zvolen na pozici předsedy RK SPD Praha, budu spolupracovat s celou organizací, se všemi členy i zvolenými zástupci. Po projednání změny stanov SPD na celostátní ideové konferenci v létě předpokládám, že po schválení úpravy Ministerstvem vnitra dojde k další volební konferenci RK SPD Praha s jediným úkolem, dovolit další místopředsedy. Pokud máte jakýkoliv dotaz ke konferenci, můžete mne kdykoliv kontaktovat, nejlépe v pondělí, v poslanecké kanceláři v Petrohradské ul. V Praze 10.

Na spolupráci při dalším budování SPD se těší

Mgr. Jiří Kobza

Příloha č. 1:

Důvody pro zrušení konference RK SPD Praha:

1. V Zápise z konference SPD Praha ze dne 27. ledna 2019 (dále jen „Zápis”) není uveden čas zahájení konference.

2. V Zápise není uvedeno, kdo je řídícím schůze, jako zcela ZÁSADNÍ a ZCELA V ROZPORU s Jednacím řádem pro Regionální konference politického hnutí Svoboda a přímá demokracie —Tomio Okamura (SPD) vydaným dne 22. listopadu 2018 spatřujeme, že není uvedeno sdělení řídícího schůze, zda je konference usnášeníschopná, počet přítomných řádných členů z obeslaných řádných členů, kvorum pro hlasování. Dle Prezenční listiny bylo pozváno 145 řádných členů, kvorum pro usnášeníschopnost tak bylo 73 řádných členů, přítomných na prezenční listině podepsáno 79. V Zápise není značeno, kdo z konference a v kolik hodin odcházel, zda je konference v jednotlivých bodech volby usnášeníschopná.

3. V zápise není uvedeno, kdo byl řídícím určen jako ověřovatel zápisu

4. V Zápise není uvedeno, jak se hlasovalo o volbě volební, mandátové a návrhové komisi a výsledky hlasování o těchto komisích

5. V zápise není uveden Program, pro který bylo hlasováno, není uvedeno, jaký bod do programu schůze navrhla paní Bondarenková, jaké bylo kvorum pro hlasování a podrobné výsledky hlasování.

6. Není možné v Zápise uvádět zkratky jména a příjmení v případě zápisu o výsledku voleb.

7. Dle podání podnětu k Rozhodčí komisi vyplývá, že nebylo dáno právo na prezentaci jednotlivým kandidátům ve stejném časovém limitu, konkrétně Mgr. Kobzovi, před jehož prezentací již započala tajná volba. Prostor dostal v momentě, kdy už probíhalo sčítání hlasů.

8. Volební lístky byly předvyplněny, toto je zavádějící informace pro rozhodování řádných členů ve volbě

9. Jako zcela nevhodná se jeví agitační akce ve formě rozdávání propagačního listu své osoby řádným členům panem Vašíčkem

10. Nebyla provedena volba o způsobu volby místopředsedů SPD Praha

11. V zápise nebyly uvedeny hlasy pro kandidáta na místopředsedu pana Petra Krátkého

12. V momentě hlasování o volbě místopředsedy v druhém kole volby ze Zápisu vyplývá, že konference již nebyla dle vydaných hlasovacích lístků usnášeníschopná (vydáno 72 hlasovacích lístků).

13. V momentě hlasování o volbě místopředsedy ve třetím kole volby ze Zápisu vyplývá, že konference již nebyla dle vydaných hlasovacích lístků usnášeníschopná (vydáno 69 hlasovacích lístků).

14. Ze Zápisu vyplývá, že nebyla provedena volba o způsobu volby kandidáta do Europarlamentu, zda aklamací či tajnou volbou, ze Zápisu nadále vyplývá, že volbou tajnou, ale toto nebylo odhlasováno.

15. Hlasování o Usnesení konference SPD Praha není uvedeno, zda je konference usnášeníschopná a v rozporu s jednacím řádem o tomto Usnesení bylo hlasováno, nejsou uvedeny počty hlasů pro zvoleného předsedu a místopředsedy, kandidáty pro volby do Europarlamentu.

16. Není uveden čas ukončení konference.

17. Zápis je podepsán zapisovatelem, a dále ověřovatelem, který nebyl určen, chybí podpis řídícího schůze.

18. Doložené dokumenty k 11. 2, 2019 0 sčítání hlasů nemají vypovídací hodnotu

Na Praze 5 rezignoval další místopředseda SPD

O tom, že situace uvnitř SPD je kritická, dokresluje i čerstvá aktuální informace z Prahy 5, kde právě na svoji funkci místopředsedy této buňky SPD rezignoval její místopředseda Josef Stolín. Svoji rezignaci oznámil na Facebooku a asi vás nepřekvapí, že jako důvod pro rezignaci uvádí přesně ty samé důvody, o kterých již Aeronet informoval v několik minulých článcích.  Hlavním viníkem je prý šéf pražské centrály SPD Vítězslav Novák, takže se nám pomalu začíná mozaika skládat dohromady. Stolín uvádí různé tlaky, nefér jednání ze strany Nováka a různé manipulace jako hlavní důvod své rezignace. Co je opravdu alarmující, to je skutečnost, že proces odchodů z SPD je všude stejný a tentýž, tzn. tlaky ze shora z vedení Prahy a z celorepublikového předsednictva na místní organizace.

Jak sami vidíte z emailu Jiřího Kobzy, není pravda, že odešel z pražského předsednictva a z kandidátky do EU kvůli tomu, že se chce věnovat práci v parlamentu a mít klid na práci. Naopak, usiluje o získání křesla předsedy pražské SPD, což by na jeho bedra svalilo tolik práce a zodpovědnosti, že nějaká funkce v EU parlamentu je v porovnání s tím čajovým posezením.

Kobza klid na práci mít nebude, chce pozici předsedy pražské SPD, ale mezitím rezignují na funkce další lidé v Praze

Rozhodnutí kandidovat na post předsedy pražské SPD staví na hlavu všechny výroky vedení SPD o tom, že Jiří Kobza už nechtěl být místopředsedou SPD Praha, že nechtěl kandidovat do EU (i když na SPD Praha o nominaci do EU usiloval a vyhrál ji), protože se chce věnovat práci v parlamentu. Tento email je důkazem toho, že to není pravda. Jiří Kobza usiluje o předsednické křeslo v SPD Praha, v čemž Jirku Kobzu plně podporujeme a držíme mu palce. Redakce AE News vyzývá všechny členy pražské SPD, všechny vlastence, aby Jirku Kobzu podpořili, aby spolu s ním učinili přítrž procesům, nátlakům a manipulacím, které iniciují různí kmotři uvnitř SPD, což vede ke štěpení strany, rezignacím a odchodům.

Stejně tak Kobzův slib toho, že obmění předsednictvo v Praze, je jasným signálem, že Jiří Kobza se bude chtít rozloučit s celým současným předsednictvem, nejen s Vítězslavem Novákem, ale i s místopředsedy Janem Čížkem a Robertem Vašíčkem. Pokud by se mu to podařilo, pražská SPD by nabrala svěží vítr do plachet. Otázkou ovšem je, jestli do léta neodejdou další lidé, další kádři, protože po skončení evropských voleb začne v SPD zemětřesení a bude to důvod ke změnám. Jiří Kobza bude mít příležitost se etablovat jako řídící a autentický vlastenecký kádr. To ovšem vyžaduje, aby přestal útočit na vlasteneckou frontu v ČR a zejména na Aeronet, protože nelze donekonečna kousat do ruky, která vás hladí a podporuje.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Didová Ineptová
Návštěvník
Didová Ineptová

Byla tady otázka jak se pozná sionista?

Není Čech jako Čech. Není žid jako žid. Jak se poznají? Podle kaftanu? Podle modlitebních řemínků, podle vousů, pejzů, podle nosu, podle uší, podle tvaru úst, podle toho, že nejedí vepřové maso, podle toho, že nechodí do kostelů jinověrců, podle prvního jména či podle příjmení?

Jako dítě jsem si myslela, že všichni židé zahynuli v koncentračních táborech. Jako o něco starší jsem ke svému překvapení přišla do kontaktu s židy v Brně, vycházeli ze synagogy, omladina si přála hezké Vánoce. Jedna starší paní je dosti zamračené umlčovala, jaké že Vánoce?

Bývají dosti činorodí. Umějí obchodovat, umějí zacházet s penězi. Když jsem o jednom obchodní zástupci prohlásila, že má v sobě něco židovského, vtipálci se mě ptali, jak to vím, jestli je obřezaný. Vůbec nemusí být obřezaný. Vůbec to ani nemusí vědět, že má to něco, ty geny, nebo co to je. Kolegyně o něm říkají, že je šarmantní, že je jako pohádkový dědeček. Ti podomní obchodníci se museli umět vyznat v lidské psychice, museli vědět, jak jednat s potenciálními kupci. Těmi byly dosti často ženy (muži pracovali na poli, v továrnách…nebyli doma). Byli pěkně oblečení, jistě na některé z těch žen v domácnosti udělali dojem, mimo jiné též svojí výřečností. Takhle se ty geny dostali do majoritní populace. Ti potomci to vůbec nemusí vědět.

Důkaz: Film Solomon and Geanor/Šelomon a Gaenor.
“…Osud však rozhodl jinak. A tak Šelomon jednoho dne stanul se svým balíkem látek u dveří Reesova domu a ta půvabná, plachá dívka, která mu je otevřela, se mu na první pohled zalíbila. I pro Gaenor, která dosud znala jen chlapy své vesnice, uhnětené těžkou prací v dolech do jednolité drsné podoby, je Šelomon tak trochu zjevením z jiného světa. Jenomže se píše rok 1911 a společnost, ovládaná rasovými předsudky i sociálními nejistotami, nemůže pro lásku dvou lidí z tak odlišných světů najít příliš mnoho pochopení…(oficiální text distributora)”
Jestli si to dobře pamatuju, ve filmu je nasnímána žena, která je doopravdy v požehnaném stavu. Film mi zůstal v paměti mj. kvůli pro mě tehdy nepochopitelné surovosti bratrů hlavní hrdinky.

Důkaz: Smrt krásných srnců
 “Tatínek Oty Pavla byl židovský obchodník, který miloval rybaření a stejně jako ve filmu a v knize se jmenoval Leo Popper. [Zdroj: Lifee.cz] (Bioscop)”

Obchodníci musí umět zacházet s penězi. Pokud se toto zneužije, pokud se hledí jen a jen na finanční profit, může taková osoba nad hromadami zohavených mrtvých lidských těl prohlásit, že tam dělala jen nějaký byznys a že se to vyplatilo.

Obchodníci musí umět pracovat s lidskou psychikou. Pokud se toto zneužije, mohou z nich být manipulátoři, jak tady někdo psal.

Znalost psychologie je nutná také např. v herecké profesi.

Jedna paní zde napsala, že se dívala na film Zvony pana Mlácena. Podívala jsem se na něj. Židovského obchodníka Šmuka (tzn. okrasa, ozdoba, šperk-šminky) tam hraje Vlastimil Brodský.
Vzpomněla jsem si na film Světáci.
Nesmrtelná scénka:
https://www.youtube.com/watch?v=nlbV88N5w5Q
Pan Brodský a pan Sovák vypadají naprosto přirozeně v roli těch salónních lvů. V roli fasadníků, kteří pracují rukama…to jim prostě nevěřím. Učitele dobrých způsobů hraje Oldřich Nový (u předků pravděpodobně příjmení Neumann). Vzpomněla jsem si na scénku z filmu z 50. let, kde Miloš Kopecký hraje nějakého řemeslníka jedoucího v tramvaji. Tu scénku ten filmový historik komentoval, že takové role prostě nebyly pro něho. Je jim to prostě vzdálené. Problém nastává, když je někdo přesvědčen, že je něco víc, než třeba chlapi od obráběcích strojů.

Doporučuji film Obchod na korze. Roli stařičké téměř hluché židovské obchodnice skvěle hraje polská herečka Ida Kamińska. Podle příjmení má asi židovské předky. Zřejmě proto podala takový výkon. Naprosto přesvědčivě hraje scénku, kdy přišly zákaznice a ona může prodat ty 2 cívky, které jí ještě v obchodě zbyly. V tom okamžení je jako ryba ve vodě. Podle mě tohle může zahrát opravdu jen ten, kdo toto má v sobě.

Takže: obchodníci, finančníci, spisovatelé, herci, scénáristé, režiséři, politici…

Nedávejte mi mínusy. Raději napište, s čím nesouhlasíte. Já se ráda poučím.

WhiteWater
Návštěvník
WhiteWater

Upřímně? Je to pěkné povídání (všechny filmy, co uvádíte, jsem viděl nejméně 2x, přečetl jsem snad všechny knihy od Oty Pavla, některé z nich také nejméně 2x – ano, dříve se sakra více četlo), ale nic ve zlém – co jste tím chtěla vlastně sdělit?

Didová Ineptová
Návštěvník
Didová Ineptová

Já jsem z textu něco vymazala, pro jistotu, aby to bylo zveřejněno. Spousta komentářů zmizela. Chtěla jsem tím sdělit, že jako dítě jsem si myslela, že židé už nejsou. Ted´ mi to připadá, že jsou všude. Respektive na všech důležitých postech. A pán se ptal, jak se poznají. Chtěla jsem říci, že podle fyzických rysů to není 100%. Že se to pozná spíše z toho, jaký ten člověk je. Jaké má sklony. Jaké má silnější a jaké slabší stránky. Na co je třeba dávat pozor.

Jo ještě jsem chtěla napsat, že dříve (středověk, do 19. stol.) to bylo kontrolované, regulované, jaksi pod dohledem, dneska jsou např. herci adorováni, hlavně skrze ně se mezi lidi dostává propaganda (jak psala paní o Krásné zelené) a lidi to přijímají jako normální. Slyším to kolem sebe, že dneska to prostě tak je. To je nebezpečné.

Didová Ineptová
Návštěvník
Didová Ineptová

Tak nevím, jestli se moje první odpověď zobrazí. Takže zase méně konkrétně. Školáci za mých mladých let chodili do kina např. na A jitra jsou zde tichá. Školáci dnes chodí na filmy např. Z Paříže do Paříže. Podrobnosti si vyhledejte.

WhiteWater
Návštěvník
WhiteWater

Ok, v podstatě nejsme ve při. Byla to JINÁ doba, život byl jednodušší (jen na okraj – filmu “A jitra jsou zde tichá” uškodila tehdy mj. právě ta povinná návštěvnost, přitom je to výborný a dnes ceněný snímek).

WhiteWater
Návštěvník
WhiteWater

Ó sakra, najednou se probudili mínusáři. Copak, jsem podle vás kryptokomunista nebo židofil?

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

WhiteWater
když ti dávají mínusy blbečkové s vymytými palicemi,kteří ani nevědí o čem je řeč, nelam si s tím hlavu. Není jich zas tolik a obecně si myslím,že s vymýváním hlav mladým přes usilovnou snahu moc úspěšní havloidi nejsou. Sice stále ještě jim to
intezivní lhaní a překrucování dějin, vychvalování západního života a pomluvy ruska které provádí na školách prostřednictvím darebáků bez pedagogického vzdělání , ale s kurzy na vymývání hlav nikdo nezarazil,ale výsledky mají mizerné. Vymýt hlavu jde totiž jen děcku s rodiny která k té havloidní bandě patří. Ve slušných rodinách normálních lidí kterých je naprostá většina se dětem dostává
řádné výchovy a pravdivých informací a jsou vedeny k vlastenectví.
“Pirát”, feťák nebo povaleč ,vyroste zase jen v rodině která k tomu měla sklony. JABLKO NEPADÁ DALEKO OD STROMU.Mladí jsou inteligentní a v době internetu mají možnost se dostat kdykoliv k objektivním informacím a ne se nechat krmit blbostmi těch šmejdů zalezlých v židofašistických zadcích. Ostatně i oni si velmi dobře uvědomují , jak je pro jejich propagandu internet a osvěta slušné většinové společnosti nebezpečná. Proto jej chtějí cenzurovat a omezovat svobodu projevu a slova a dokonce vyhrožují postihy. To co vytýkali komunistům dnes činí sami a to v mnohem větší míře. Je to špína která pro národ neudělala nic dobrého a ani nemůže a nechce protože jsou to slouhové svých páníčků kteří to s námi příliš dobře nemyslí.

Didová Ineptová
Návštěvník
Didová Ineptová

Nikoli, nejsme ve při. Podle mě lze to nadání vyznat se dobře v lidské psychice a ta kreativita využít nikoli jen devastujícím způsobem, ale také tvůrčím. V tom je naděje. “A jitra jsou zde tichá” je můj nejoblíbenější válečný film. Dnes lze pustit na netu, s českým dabingem. Ještě bych k tomuto chtěla napsat, že herci, kteří toto (ty staleté, tisícileté zkušenosti) v sobě nemají, roli židovských obchodníků a také ani nacistických důstojníků nehrají přesvědčivě. Např. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. To jsem nedokázala dokoukat do konce.

tana
Návštěvník
tana

Podle rasových zákonů žilo v Protektprátě 100 000 Židů/židů, jména všech zemřelých podle bydliště, příjmení, data narození a data transportu jsou napsána na zdech Staronové synagogy, je jich necelých 80 000. Nápis byl proveden 2x, podruhé po r. 1990.
Takže po válce by tu mělo žít 20 000 Židů/židů kteří nezahynuli v KT, X Židů/židů kteří si změnili příjmení a k obci se nehlásili /a jsou uvedeni jako zemřelí/ + Y Židů/židů kteří přežili v zahraničí a po válce se vrátili.
Být Židem/židem se stalo atraktivním v souvislosti s restitucemi, kdy Obec dostala i majetek, kde se předpokládalo, že majitelé byli Židé/židé ale po válce se o něj nepřihlásili. S jeho “správou” se na “pomoc” obci vrhli “odborníci” z celého světa, viz Maláčová – Bakalová a její kšefty v Pařížské.
V této souvislosti bude zajímavé sledovat “bitvu o zdanění prázdných bytů” nového primátora, resp. jak dlouho jim bude trvat, než si vydupou výjimku nebo mu zlomí vaz.

Nové ID
Návštěvník
Nové ID

Nejsou ta jména náhodou v Pinkasově synagoze? Ve staronové si nic takového nepamatuji.

Didová Ineptová
Návštěvník
Didová Ineptová

Děkuji. Už dlouho mám v plánu podívat se do Staronové synagogy. Prý se tam nesmí na půdu. Má tam být schovaný Golem.

Aby bylo jasno
Návštěvník
Aby bylo jasno

Paní Ida Kamiňská pocházela z herecké rodiny. Narodila se v Oděse 1899 a zemřela v USA v roce 1980. Svoji roli zvládla bravůrně a lidem naskakovala husí kůže, když ten film sledovali.

Didová Ineptová
Návštěvník
Didová Ineptová

Právě proto si myslím, že to židovství, všechno to, co k tomu patří (pogromy…..) měla v sobě, nebo určitě měla s tímto úzké kontakty, dobře znala to prostředí židovských obchodníků. Za tu roli byla nominována na Oskara.

Vyplouvá mi z paměti též film Zánik samoty Berhof. Jana Brejchová dostala za roli jeptišky ocenění. Určitě podala výkon maximální, na hranici možností. Ovšem pro mě to úplně přesvědčivé není. Podle mě se tam ukazuje, že neměla, naprosto pochopitelně a přirozeně s tím vším nacismem, s tím vším, co je za tím, osobní zkušenosti. Je to jediná její role, ke které mám tyto naprosto nepodstatné výhrady.

r.m.
Návštěvník
r.m.

comment image
Druhá židovská letka nezahálí, klove náhle za konzervativní hodnoty: Nově zvolený předseda KDU-ČSL Marek Výborný vyzýval na sjezdu své spolustraníky, aby se nebáli být konzervativní a důsledně trvali na svých hodnotách.
https://plus.rozhlas.cz/jan-vavra-kam-se-vracet-budoucnost-konzervativnich-stran-7887166
jaké”své” hodnoty to budou tentokrát soudruhu Přede/sedo?

Luboš
Návštěvník
Luboš

https://www.novinky.cz/domaci/501822-pred-hlavni-nadrazi-v-praze-dali-pisoary-aby-lide-nemocili-na-stromy.html

Před hlavní nádraží v Praze dali pisoáry, aby lidé nemočili na stromy

S těmi pisoáry je to opět vymývání mozků lidem. Takto to už minulý rok udělali v Paříži kvůli migrantům, kteří močili na stromy na hlavních třídách. V čele Prahy stojí Hřib od Pirátů a ti jsou vítači migrantů. Už jim připravují “konfort” až k nám přijdou.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Luboš
Prahu už je dávno třeba obehnat vysokou zdí s ostnatým drátem a oddělit od rozumného a pracovitého státu. Nejen,že je tam největší koncentrace blbců na čtvereční metr v celé evropě, ale dnes je plná i ilegálních šmejdů a parchantů bůhví odkud. To, že to pražáci nemají v hlavě v pořádku jasně dokazuje to, co 30 let spátky stále volí. Ve zbytku republiky volit šmejdy z ODS, TOPky, Klerofašisty a teď dokonce feťáky Piráty napadne jen pár pomatenců. A to jejich “demonstrování” proti čemukoliv, jen když za to dostanou na “flamendráka a pivo” a pár kaček na dávku , taky mluví samo za sebe. Stačí se vždycky podívat co těch pár demonstrujících magorů nese na těch cedulích co jim vždy z vyslanectví USA , Kalous nebo nějakej jinej blbec strčí do ruky a každý vidí která bije. Bývalá “matička Praha” je dnes odporné hnízdo zločinu a to ve všech jeho formách. Politického, hospodářského, organizovaného v oblasti obecné kriminality ilegálů ,drog a justiční mafie ve spolupráci se zkorumpovanou policií všechno to svinstvo kryje. Opravdu perla evropy.
A ti darebáci které se Praha stále snaží udržet u vesla se podílejí na tom ,že sem je natáháno ilegálně spousta gaunerů kteří porušili zákony několika zemí než je “neziskovky” které se zabývají obchodem s lidmi a pašeráctvím lidí za státní peníze
dopravili až k nám. A přes to,že všichni vidí,že se tato svoloč jen válí a páchá trestnou činnost a násilí proti nám , stále melou své sluníčkářské nesmysly o “integraci” které
sami nevěří ,a vědí,že jde o potenciální a skryté teroristy. Jenže se tímto odporným způsobem živí. Kašloui na to , že ničí vlastní zemi a budoucnost vlastních dětí. Co ale také chtít od feťáků a zkorumpovaných rozumného,že?

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

To je hloupých keců kvůli pár pomluvám které jsou jen marnou snahou poškodit SPD protože si eurohujeři jsou vědomi toho , že jejich kandidáti moc šancí nemají. Opět bude reakce kontraproduktivní jako vždy. SPD to jen pomůže, protože každej normální soudnej člověk vidí , že proti těm kteří ve stachu ty pomluvy šíří je SPD i s chybami pořád pro volbu do Europarlamentu o 100% lepší než ti parchanti ze všech těch stran z demobloku kolem té špíny Kalouse.
A oni to ví taky a proto pomlouvají, troubové.

Iva
Návštěvník
Iva

Bohužel už jim nevěřím. Zdálo se, že je lepší než ty další strany, ale tyhle kádry jsou katastrofální a vyplouvá toho na povrch čím dál víc – až by byli zvoleni, co udělají??? Podrazí nás jako ty ostatní strany. S těmito kádry ve vedení určitě. Poctiví řadoví členové to nezachrání, nikdo se s nimi nebude bavit, koryto je přednější. Slušný člověk raději odstoupí z funkce než by bojoval – je to sice zbabělé, ale má vůbec proti téhle hydře šanci?? Samý zmetek, prospěchář, zrádce národa. Je mi jedno, jestli jsou to zednáři nebo židé, zajímá mne, zda jde nebo nejde o slušné lidi – a jejich životopisy ukazují, že slušní a pronárodní budou dost těžko.
Pár poslanců v EU nic neovlivní, takže je to asi jedno, ale s těmito kádry se o to hlavně nikdo nebude ani snažit. Jen chtějí být u lizu.
Pro mne je o velmi těžká situace, SPD pro mne představovala naději a volila jsem ji od začátku a vždy, i na komunální úrovni, a už tady u nás jsem se po posledních volbách velmi zklamala. Tohle je další facka ideálům. POkud budou dělat to, co dělají – nátlak, zákulisní kšefty, různé rošády, nabírání lidí s protichůdnými zájmy a strkání je před slušné členy a na funkční místa – čím se proboha jako liší od těch šmejdů z demo/debil bloku??? Stejné metody, stejný šmejd.
Dnes už v SPD naději nevidím a je mi to upřímně velice líto.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Iva
rezignovat na volbu strany která byť by se i na ní našly chyby na které neustálé útoky bez důkazů chtějí upozornit by nebylo správné. Je třeba si uvědomit , že ti kteří ty chyby na SPD neustále hledají to dělají hlavně proto,aby se nikdo nezabýval jejich chybami. A že jsou 100x horší to snad nemusím zdůrazňovat. Je naprostý paradox když šmejdi s takových stran jako je zlodějská ODS, banda odevšed vyhozených gaunerů TOPka a jejich “pionýrská organizace”Piráti
křivácká a podrazácká strana socanů,nebo ubozí vlezdoprdelníci falešní STArostové či dokonce klerofašisti chtějí ukazovat prstem na strany které jsou co do vlastenectví a užitečnosti občanům výrazně nad nimi . Je přímo drzost aby tito šmejdi viděli neustále chyby na druhých a přitom měli za sebou spoustu svinstva proti tomujto národu a zničení ,rozkradení a rozprodání dříve prosperujícího státu, v jehož ničení chtějí stále v cizí režii pokračovat. Nikdo není bez chyby ale
ti co jich mají stokrát víc, nemají právo na chyby druhých ukazovat, protože to je jen špinavá hra k zakrytí jejich vlastních.

Valerij
Návštěvník
Valerij

Celé vedení SPD je židovské. Vašíček, Nowak, Čížek. Mnozí diskutéři znalí věci to zde potvrdili a je to i vidět na první pohled. Nepohodlný a vyhozený pan Volný je na tom stejně, pan Kobza taktéž. Takže kdo chce asistovat při dalším krvežíznivém boji ž proti Ž? Já jsem pro, ať se mezi sebou sežerou, nebudu jim dělat rozhodčího. Ale děkuji moc panu VK a celému Aeronetu za osvětu, kterou šíří a sundává lidem růžové brýle o “vlastenecké” straně SPD. Kdepak, stranu zase Tomiovi ukradli židi a teď se rvou mezi sebou, kdo shrábne větší kost. Ale v podstatě je to jedno, protože vždycky zvítězí žid. Okamura půjde brzy od válu, teď ho ještě potřebují, aby se zahnízdili hlouběji. Za chvilku mu zbude jenom z ostudy kabát.

r.m.
Návštěvník
r.m.

ano, zase stejný, nespokojenost plebsu se pořád musí odvádět bezpečným směrem, jen bylo po Úsvitu nutný dělat barnumštější reklamu,
podruhé to samý, to není náhodné, ty projekty jsou stejný

tana
Návštěvník
tana

Prodaná nevěsta není jenom opera.

min
Návštěvník
min

“Jiří Kobza bude mít příležitost se etablovat jako řídící a autentický vlastenecký kádr. To ovšem vyžaduje, aby přestal útočit na vlasteneckou frontu v ČR a zejména na Aeronet”.

Jiří Kobza na venek vystupuje jako seriozní táhlo na lidi. Dvakrát odevzdal vyhraná první místa jiným činovníkům z SPD, jelikož především patří k ochráncům zájmů ž/Ž.
J.K. o sobě uvedl, že z prvního manželství má dvě děti, ze současného vztahu s partnerkou má malou dcerku a ve volném čase se rád věnuje milovaným koním. Za matku dítěte považuji Mgr. Zuzanu Weisskopf, nar. r. 1977. V roce 2017 inzerovala k prodeji několik druhů kočárků pro malé dítě, sedla na koně a možnost ustájení koní. Společně s Jiřím Kobzou spoluvlastní rovným dílem firmu Weisskopf. s.r.o., zabývající se, mimo jiné, i prodejem vína z Izraele.
https://uzivatel.hyperinzerce.cz/uzivatel/987982-zuzana-weisskopf/inzerce/
http://www.weisskopf-vina.cz/#kontakt
V roce 2012 získala Zuzana Weisskopf na Husitské teologické fakultě Karlovy univerzity titul Mgr. za povídání o holokaustu, před tím za totéž v kratším rozsahu titul Bc. V diplomové práci uvádí poděkování Jiřímu Kobzovi a na str. 66 v samostatném oddílu 2.4. s názvem Jiří Kobza se dočteme, že není žid a k židovství nemá vyhraněný vztah.
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/42166/DPTX_2010_2__0_329089_0_111271.pdf?sequence=1&isAllowed=y
část rodu Weisskopf –
https://www.geni.com/family-tree/canvas/6000000032413562651
Vlastenec ano, ale se zástěrou. Nakonec i jeho dlouhodobé přátelství s Benjaminem Kurasem vzbuzovalo díl nejistoty o míře vlastenectví.
Okamura je kalergiovec a podle toho se SPD rozvíjí.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Ježišmarjájozef!
Z tohoto popadne Kapala takový psotník, že ho odvezou s houkačkou. I tu jeho kvekipetru.

r.m.
Návštěvník
r.m.

Kuras je konvertita, tím pádem snaživější.

Dekonspirator
Návštěvník
Dekonspirator

SVODKA LŽÍ TOMIA OKAMURY NA SVOBODNÉM RÁDIU 20.3.2019 – čas 0:00 až 18:00

LEŽ: Poslanci MSK zradili SPD svým vystoupením, bylo to kvůli termínu kandidátky do EU.
PRAVDA: Hnutí Jednotní bylo založeno po zrušení kraje pražským vedením. Ke zrušení kraje došlo, protože členská základna žádala demokratizaci stanov, více peněz do kraje a demokratické primárky do europarlamentu. To je v SPD nepřípustné. Poslanci Volný a Bojko získali v parlamentních volbách druhý a třetí nejvyšší počet preferenčních hlasů po Okamurovi. MSK kraj vydělává hnutí 7 milionů ročně, na komunální kampaň mu pražské vedení dalo 450 tisíc tj. 6,5% z toho co kraj vydělá, členové kraje si přispěli z vlastních peněz dalších 400 tisíc. Praha vydělává hnutí cca 1 milion ročně a na komunální volby dostala 10 milionů korun. MSK získal 52 komunálních zastupitelů, Praha pouhé 2. Refinancování bylo naprosto oprávněné.

LEŽ: Poslanci MSK jsou v parlamentu jen díky SPD.
PRAVDA: Stovky lidí v MSK pracovaly dva roky, aby byl výsledek v parlamentních volbách. Okamura se vydal cestou arogance. Myslí si, že vše je jen jeho práce, práci ostatních ignoruje.

LEŽ: Byla to zrada na voličích.
PRAVDA: Voliče zradilo pražské vedení, které raději rozloží nejlépe fungující kraj, než aby mu dalo více peněz na provoz. SPD dalo MSK v roce 2018 pouhých 6,5% příjmů na volby, piráti dávají zpět na provoz krajů přes 50% peněz, které kraj vydělá.

LEŽ: Cílem byl rozvrat, někdo je řídí, vidina peněz.
PRAVDA: Bylo jednodušší držet pusu a krok a měli jisté příplatkové funkce a jistotu být zvoleni v příštím období. Ve skutečnosti se dá pražská kampaň za 10 milionů korun se ziskem dvou mandátů považovat za tunelování hnutí zevnitř. Okamžité zrušení nejúspěšnějšího kraje, který žádal více peněz na provoz, to je zrada na voličích. S větší kampaní mohl MSK získat mnohem více procent pro SPD.

LEŽ: Mám informace, že se začali hádat mezi sebou.
PRAVDA: Držíme při sobě více než kterýkoli jiný kraj. Proto jsme se nenechali zastrašit a vystoupili jednotně všichni poslanci najednou. Během týdne jsme nasbírali přes 1000 podpisů nutných k založení hnutí Jednotní.

LEŽ: Podívejte se na můj FB, stovky lidí to odsuzují, že odstoupili.
PRAVDA: Správci okamurova facebooku okamžitě blokují všechny nepohodlné názory.

LEŽ: Jsou přisátí ke korytu za 130 tisíc měsíčně.
PRAVDA: Po odvolání z příplatkových funkcí vedením SPD budou pobírat základní plat 76 hrubého tj. 54 čistého plus náhrady. Volný a Bojko také za funkci krajského zastupitele. Poslanci z MSK poslechli příkaz vedení SPD a nekandidovali v komunálních volbách. Radim Fiala sám kandidoval a bere peníze za funkci poslance, předsedu klubu SPD, předsedu hospodářského výboru a komunálního zastupitele. Mimo to dostaly jeho firmy mezi lety 2013 az 2017 160 milionů korun na dotacích. Tyto firmy vyvedl v lednu 2019 do svěřeneckého fondu na Slovensko.

LEŽ: Měli by složit mandáty.
PRAVDA: Samotný poslanec Radim Fiala nesložil mandát, když vystoupil z ODS. S ohledem na druhý a třetí nejvyšší počet preferenčních hlasů Volného a Bojka hned po Okamurovi, mají velmi silný osobní mandát, kdo volil celé hnutí je kroužkovat nemusel.

LEŽ: My ze všech sil navrhujeme zákony.
PRAVDA: Vedení hnutí si přijalo 2 lidi, každého za 50 tisíc měsíčně, aby se starali o facebooky a mediální sítě, legislativního právníka, který je nutností, nepřijali.

LEŽ: Připravujeme volební kampaň do europarlamentu.
PRAVDA: Ještě tři měsíce před volbami nebyla zveřejněna kandidátka, nebyly naplánovány krajské kampaně, nebyly bilboardy. Vše se jako vždy řeší na poslední chvíli.

Dekonspirator
Návštěvník
Dekonspirator

SVODKA LŽÍ RADIMA FIALY V ROZHOVORU NA PARLAMENTNÍCH LISTECH 23.6.2019

LEŽ: Jsou to dezertéři!
PRAVDA: Poslanci MSK odstoupili poté, co pražské vedení udělalo čistku v celé krajské organizaci (rozpustilo kraj). Kraj požádal o více peněz na provoz a demokratizaci stanov, protože v pražské kampani mizely peníze. Praha za 10 milionů získala 2 mandáty, MSK za 450 tisíc 52 mandátů.

LEŽ: Měli možnost hájit své názory na konferenci svolané v červnu.
PRAVDA: Podle stanov vedení hnutí určuje klíč, kdo může a kdo ne na tuto konferenci jít. Vybrali by si loajální lidi, ne ty objektivní.

LEŽ: Pokud se jim nelíbilo rozhodnutí předsednictva, mohli věc předložit rozhodčí komisi.
PRAVDA: V této komisi jsou tři členové, z čehož dva stojí na straně vedení, komise není objektivní.

LEŽ: Moravskoslezském kraji je jiný. Zde se přes opakované upozorňování skutečně stanovy porušovaly.
PRAVDA: Stanovy nijak neupravují systém přijímání členů a čekatelská lhůta je nejméně dvouletá. Kraj byl rozpuštěn, protože žádal více peněz na provoz (ze 7 milionů, které pro hnutí vydělá, dostal na komunální kampaň 450 tisíc).

LEŽ: Dnes je zde opět nový klub, který v souladu se stanovami uspořádá konferenci a vedení regionu. Pan Volný zde mohl znovu hájit své názory a postoje.
PRAVDA: Nové vedení kraje dosazené pražským vedením příjímá hromadně nové členy s jedinou podmínkou – loajalitou k pražskému vedení. Obhajoba by nebyla objektivní. Předchozí členové byli voleni za práci vykonanou pro hnutí.

LEŽ: Naše hnutí postupuje podle svých stanov.
PRAVDA: Podle stanov mají členové právo podávat stížnosti, návrhy, obhajovat a prosazovat své názory v orgánech hnutí. Po žádosti o refinancování a demokratizaci stanov následovalo zrušení kraje a čistka.

WatchDog
Návštěvník
WatchDog

23.9.2019 ? My se umíme posunout časem dopredu?

jara
Návštěvník
jara

Ty jsi úplně stejný posunovač času. Je tam napsáno 23. 6. 2019, Hujere…

jara
Návštěvník
jara

Blbounům, co mínusují pravdu, nemá cenu psát. Končím zde…

hanns
Návštěvník
hanns

tapetář Dekonspirator
ještě tady chybí tapetář Parven s těma svejma fotkama Putina

Miroslav Trombik
Návštěvník
Miroslav Trombik

Je to pravda.

Milada
Návštěvník
Milada

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/501749-nemec-pozaduje-odstraneni-historickeho-antisemitskeho-reliefu.html – dobry clanek. Vime dobre, ze Martin Luther nemel taky rad zidy. Mesto Wittenberg je zname take Babisem, ktery tam vlastni mnoho nemovitosti a zaroven chemicku.