Exkluzivně: Český překlad Newyorské deklarace jako výchozího pilíře pro Agendu 2030 odhaluje,...

Exkluzivně: Český překlad Newyorské deklarace jako výchozího pilíře pro Agendu 2030 odhaluje, že kromě koncesionářských poplatků na televizi můžeme začít platit i poplatky na podporu migrace a migrantů! Platit budou muset i církve a dokonce i firmy! Proč bílá rasa nikdy neprosperovala v jiném než mírném klimatickém pásu? K čemu byli v USA otroci? Kam se posune bílý člověk, až přijde o mírný podnební pás?

Exkluzivně: Český překlad Newyorské deklarace jako výchozího pilíře pro Agendu 2030 odhaluje, že kromě koncesionářských poplatků na televizi můžeme začít platit i poplatky na podporu migrace a migrantů! Platit budou muset i církve a dokonce i firmy! Proč bílá rasa nikdy neprosperovala v jiném než mírném klimatickém pásu? K čemu byli v USA otroci? Kam se posune bílý člověk, až přijde o mírný podnební pás?

Redakce AE News přináší další exkluzivní překlad zásadního a klíčového dokumentu OSN, o kterém jste v poslední době asi tak často neslyšeli, ale je v mnoha ohledech mnohem důležitější, než oba již dříve probírané globální pakty o migraci a o uprchlících. Naše čtenářka paní Milena nám opět udělala radost a zaslala nám skvělý překlad Newyorské deklarace OSN z roku 2016, který podepsala i tehdejší Sobotkova vláda. Tato deklarace je základním pilířem tzv. Agendy 2030, což je plán OSN na urychlení přesunu milionů migrantů z rovníkového pásu a vytipovaných klimatických oblastí do Evropy a opačně od rovníku dolů směrem do Austrálie. Abychom pochopili souvislosti, musíme si problematiku nejprve podrobně rozebrat.

Newyorská deklarace je součástí Agendy 2030.

Planeta Země a její klimatická podoba se mění a proces je nezvratný. Je již zcela jasné, že i kdyby člověk ukončil svoji průmyslovou činnost a vrátil se zpátky na stromy, tak to nijak nesníží oteplování planety v těch místech, kde k tomu dříve nedocházelo a k mohutným záplavám v místech, kde dříve prakticky nepršelo. Problémem není dokonce už ani tak CO2 v atmosféře, ale fáze č. 2, ke které mělo začít docházet až okolo roku 2040, totiž k fázi zvyšování kyselosti moří. Světové oceány plné planktonu jsou plícemi planety, které vyrábějí kyslík, spolu s tropickými deštnými pralesy. Zvýšená kyselost zastavuje fotosyntézu v planktonu, do ovzduší uniká méně kyslíku, CO2 tak narůstá v dominanci atmosféry pasivně, to znamená ne tím, že by se zvyšoval podíl CO2 ve vzduchu, ale klesá podíl kyslíku. S tím se před 20 lety vůbec nepočítalo, že k tomuto začne docházet již za 20 let po podpisu Kjótského protokolu. To nebylo v plánu.

Podivná anomálie civilizace bílého muže a ženy

Psát na alternativě o chemtrails by bylo nošením dříví do lesa. Jenže, nárůst kyselostí moří a dokonce i sladkovodních ploch lze přičíst právě i působení chemtrails jako vedlejšího efektu. Pokud posloucháte mé pořady na SVCS, tak si jistě pamatujete, že už jsem vysvětloval, jaký účel má práškování oblohy chemtrails na ochranu obydlených aglomerací západního světa před silným zářením ze Slunce, aby bílý muž s bílou ženou přežili. A déšť potom splachuje tyto kyselé komponenty z nebe do vodních zdrojů. O těchto věcech jsem nechtěl vůbec na Aeronetu psát a ponechat to jen do knihy, ale procesy klimatických změn jsou tak rychlé, že není čas a je potřeba toto téma veřejně otevřít na alternativě a začít o tom psát. Bílý člověk totiž může přežít a prosperovat jen v určitém podnebí, v určitém prostoru, a dokonce to nejde vztáhnout ani na celou planetu Zemi, ale pouze na jeden určitý podnební pás, tzv. mírný pás.

Jednotlivé podnební pásy a mohutný nárůst intenzity rovníkového pásu.

Když se podíváme do historie z geografického hlediska, doslova nás do očí udeří jistá podivná anomálie, o které se nemluví. Civilizace bílého muže a bílé ženy se rozvíjela jen ve velmi úzkém pásu, který není přímkou nebo rovnoběžkou, ale spíš křivkou okolo celé planety, na severní a na jižní polokouli se započtením vlivů mořských proudů, které ovlivňují lokální podnebí. Pokud byste vzali seznam světových objevů, vědy a techniky a špendlíky byste je zapíchali do světové mapy, zjistili byste, že tvoří síť, řadu obepínající Zemi kolem dokola a kopírující tzv. mírný podnební pás. Podobný pás, ale téměř zanedbatelný spatříme v jižním mírném pásu, hlavně na úrovni Chile, Argentiny, Nového Zélandu a Austrálie, kde bílý člověk prosperoval.

Severní a jižní obruč mírného pásu pomalu mizí, zužuje se a posunuje se k pólům

Tajemstvím elit je znalost o existenci těchto dvou pásů, obručí, kde je koncentrována světová moc bílého muže a bílé ženy. Spolu s tím, jak dochází ke zvyšování výkonu Slunce, se tyto pásy budou posouvat ke svým pólům, více na sever u severního pásu a více na jih v případě jižní obruče. Bílý člověk nemůže prosperovat v jiném než mírném pásu. Vyšší teplota dramaticky snižuje pracovní a produktivní výkon bílého člověka. To zažili američtí farmáři již v dobách osidlování USA. Původní bavlníkové plantáže byly plantáže jako každé jiné, které v té době existovaly a původní představa byla taková, že pěstování bavlny na americkém kontinentu bude zdrojem obživy pro přistěhovalce. Jenže, celé to skončilo jinak.

Černoši na bavlníkové plantáži.

Subtropické pracovní podmínky na jihu USA a zejména Louisiany byly pro bílé námezdní dělníky katastrofální. Většina bílých mužů odpadávala a s ohnutými zády v polích v obrovských vedrech a vysoké vlhkosti byla produkce bavlny naprosto katastrofální a nízká. Bílý muž se potil jako pes a jeho pracovní výkon padal. Farmářům to netrvalo dlouho a začalo jim vrtat v hlavě, proč podobné plantáže v Africe prosperují, zejména Holanďanům v jejich afrických koloniích. Důvodem byli černoši, jejichž pokožka se chová v subtropických a tropických podmínkách jinak. Nedochází k únavě a černoch na plantáži pracuje a neklesá mu pracovní výkon. Tím vzniklo otrokářství v USA. Bílý muž dokáže makat v lese jako drak, porážet stromy, stavět domy, ale jakmile začne sluníčko více svítit a hřát, armáda bílého muže padá a spolu s tím efektivita práce bílého dělníka. Bílý muž je pracant, ale jakmile se začne potit, jeho pracovní výkon kolabuje.

Bílý člověk je jako kanárek, ke svému přežití a prosperitě potřebuje specificky definované, teplotní a vlhkostní prostředí, proto se nikdy prosperita bílého světa nedostala mimo mírný podnební pás

Kolik bílých lidí pracuje v kancelářích při teplotě 40+ stupňů Celsia? Takových lidí asi moc nenajdete. Pokud selže klimatizace, práce bílého člověka se okamžitě zastavuje. Na stavbě, když přesáhne teplota 30 stupňů ve stínu a budova je ještě nezakrytá, okamžitě se zastavují práce, jsou na to předpisy, protože hrozí těžké úrazy, závratě dělníků, klesá výkonnost, zvyšuje se spotřeba vody a přestávek. V Africe něco takového neuvidíte, pracuje se pořád, bez ohledu na denní teplotu. Proto není divu, že veškerá světová moc, vyspělá civilizace, veškerý pokrok, vznikl v zemích mírného pásu v prostoru bílého člověka. Ten nikdy nedokázal prosperovat v subtropickém pásu jinak, než za pomoci kolonií, kde pracovali jen domorodci, zatímco bílý muž zajišťoval odvoz zboží a řídil vše v klimatizovaných budovách. Jakmile kolonie skončily, bílý muž se stáhl zpět do svého mírného pásu.

Migrační vlna v Mexiku míří k hranicím USA.

Toto tajemství je popsáno v Kabale jako tzv. severní a jižní pás moci. Není divu, že oba pásy ovládají židé a Židé, kteří jsou správci obou oblastí bílého člověka. Klimatické změny nelze zastavit a vidím i na reakcích čtenářů, že se u nich projevuje reakce “denial” a popírání, ale tím se nic nevyřeší. To, že dochází ke změnám klimatu, to je fakt a vidíte to okolo sebe každý rok, minulý rok byl v ČR nejteplejší od roku 1961, ale srážek radikálně ubylo, hlásí poslední zpráva meteorologů zde. A nikoho, kdo má otevřenou mysl, to už nemůže překvapit. Dochází k posunu tropického rovníku o 1000 až 1500 km oběma směry, na sever i na jih od rovníku, a spolu s tím se posunuje subtropický a následně i mírný pás. A co bude s bílým mužem, když se neposune spolu s mírným pásem o 1000 až 1500 km na sever?

Co si vybere bílý člověk? Exodus nebo adaptaci? Obojí vyděsí a na třetí variantu už není moc času, protože by vyžadovala jinak uvažujícího dospělého voliče

Čeká ho buď exodus, anebo proces adaptace. Méně pitné vody, více horka, méně zim, více tropických rostlin, hmyzu, zvěře, migrantů a etnik, méně původních starých bílých tradic, méně vlastní kultury. Část bílé rasy se přesune do severní Kanady a do severních oblastí Ruska. Tam zůstanou bílé tradice bílého člověka a křesťanství zachovány. V nasunutém subtropickém pásu v Evropě vznikne postupně a pomalu nová a adaptovaná civilizace. Některé země to risknou a zůstanou izolovány a pokusí se v subtropické Evropě uchovat státy bílého muže. Bude k tomu potřeba elektřina na pohánění miliard klimatizací, koneckonců, stejně jako v USA na americkém jihu posledních 70 let, kde celá elektrická síť pohání klimatizační jednotky, aby se americká ekonomika bílého muže nezhroutila.

Tahle bedna je stavebním kamenem americké ekonomiky, klimatizační jednotka.

Právě proto bude elektřina novou ropou budoucnosti, protože stát bílého muže v subtropickém pásu nepřežije bez dostatku elektřiny pro klimatizování podniků, výrobních hal, závodů, škol, nemocnic, úřadů, obchodů, všeho. Protože bez klimatizace se ekonomika bílého muže a ženy zastaví. Jenže ani černoch nebo Arab nedokáže pracovat nad určitou teplotu a nedokáže pěstovat plodiny tam, kde vysychají řeky.

Proto se procesy migrace urychlují a černoší a Arabové prchají na sever od rovníku, ale i dolů od rovníku na jih, např. do Austrálie. A právě Austrálie migraci přísně omezila, ale pozor, to nenastalo z nějakého prozření australské vlády, ale kvůli omezeným zdrojům pozemků, vody a půdy. Austrálie nemá a nebude mít v budoucnu dostatek vody a orné půdy, protože už dnes je Austrálie jako kontinent poušť a použitelné pozemky jsou jen okolo kontinentu na pobřežích. Austrálie je obrovský kontinent s katastrofálně málo pozemky pro život. Z tohoto důvodu Austrálie omezila migraci, aby zachránila sama sebe a své zájmy, z politického a strategického hlediska. Kdyby měla více vody a půdy, proudili by uprchlíci do Austrálie jako do Německa, bez omezení.

Agenda 2030 je pouze jiné označení pro Nový světový řád pod kuratelou světového sionismu

A právě na tyto reálie se změnou klimatu reaguje Agenda 2030 a na ní navazující Newyorská deklarace. Pokud si přečtete celý dokument, stáhnout si ho můžete zde, tak vás šokuje jedna zásadní věc, že v dokumentu se už vůbec nepíše o válkách jako o nějakém důvodu pro migraci, ale natvrdo se píše o ekonomických důvodech migrace, které jsou důsledkem přírodních katastrof a klimatických změn. Nikdo si v tomto dokumentu už nehraje na nějaké povídání o syrské válce, ale natvrdo se píše o exodu lidí ze subtropických a tropických oblastí, kteří přinesou do mírného pásu svoji kulturu.

Hlavní cíle Agendy 2030.

Mírný pás se také přesune blíže k pólu, ale znovu se ptáme, kam se přesune bílý muž s bílou ženou? Když se nepřesune, nebude mít vodu, začnou usychat pole a pozemky, ty procesy prostě nejde zastavit. A evropské elity se už rozhodly, že zvolí cestu adaptace pro své národy. Exodus se bude týkat jen těch, kteří nedovolí inkluzi a islamizaci své rodiny. Některé státy budou výjimkami, jako centra řízení globalizace, protože chirurg nikdy neoperuje na vlastním těle. Alternativa musí být od toho, abychom lidem poradili, jak se zachovat a jak reagovat. Budeme o tom hovořit i za týden v pátek na SVCS, takže si nezapomeňte potom za týden naladit Svobodný vysílač CS.

Vysychá už dokonce i německý Rýn a chystají se koncesionářské poplatky na hrazení nákladů spojených s migrací a exody národů

Největším špekem Newyorské deklarace je zdanění obyvatelstva západních zemí, aby platili koncesionářské poplatky na migraci, tzn. peníze, ze kterých se bude hradit exodus černochů a Arabů do dnešního prostoru ustupujícího mírného pásu. Tyto poplatky budou platit jak občané, tak i firmy a rovněž církve. Sobotkova vláda přitom tento dokument v roce 2016 odsouhlasila. A jak uvádí Agenda 2030, dobrovolné závazky přijaté globálním paktem o uprchlících budou závazné, tedy povinné, pokud se k paktu země dobrovolně přidá, což před Vánoci česká vláda učinila a Globální kompakt o uprchlících odsouhlasila. V dokumentu máte tučně a dokonce červeně zvýrazněné hlavní nosné body, které jsou doslova alarmující.

Koryto německého Rýna na horním toku. Nepotřebuje komentář.

Změny klimatu nejsou nic ve srovnání s tím, jaké změny civilizací nastanou v prostoru mírného pásu. A přestože je svět v pohybu, bílý muž nechápe, co se okolo něho děje a co mu nachystal Dům Sion za osud. Namísto miliard klimatizací do domácností a firem je naplánována “regeneze” západní civilizace do podoby nového přeformátovaného světa, kde práci nakonec budou obstarávat roboti, protože se nebudou potit. A co se stane s bílým a nepřeformátovaným člověkem, který se nebude chtít adaptovat, rozuměj islamizovat? To už víte z mojí první knihy: Cesta nahoru, dolu, anebo singularita. A jak tomu zabránit? Ochránit rodinu! Pokud ji neochráníte, vyrostou z našich dětí likvidátoři naší civilizační pozůstalosti. Takových provokatérů jako je Marek Hollar jsou miliony po celém západním světě. Nenávidí vlastní kulturu a původ, obdivují černochy, Araby, migranty. Degenerace bílého muže a ženy v cestě k vlastní autogenocidě.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Ada
Návštěvník
Ada

No, tak rovnik az po oba obratniky mozna, ale na jihu USA / coz je asi 30 stupen severni sirky je nekdy dokonce snih, jedou tu na plno A/C jen asi 6 mesicu v roce, tj. jako v mirnem pasmu musi jet topeni, aby naopak nezmrzli….. nevim sice, co bude za 20 let, ale myslim, ze se nejakeho exodu doziji spis az moje deti nebo vnuci, tj. lidi , co ted maji tak 0-15 let, tj. nekdy kolem 2080…a to uz budou dochazet i zdroje….takze ze severu Ruska, Canady a Gronska se pak bude muset za 300 let bily clovek premistit na Mars, protoze tam treba tou dobou bude “tak akorat” pro bilyho cloveka. Enegeticky je pravda, ze to bude stale horsi, tj. uz se nejen bily clovek neobejde bez el. energie ani jeden den…a tak pocitam, ze pokud mam fotovoltaiku a studnu, tak snad preziju jeste tech 30 let….ale deti budeme muset vychovat k logickymu mysleni v souvislostech, kdyz se rekne A, tak je i nejake B…….nikoliv, ze je nechame si hrat ve virtualni realite skrze games….ale kdovi, treba i toto je pripravi na extremni situace, co na ne za 50 a vic let budou cihat…migrace a stehovani narodu je nezvratny historicky ukaz, ale pokud nebude bily clovek v urcitych statech vytvaret prostredi, kde bez prace dostanou podporu, tak to tak nezaneradi ….zkratka zaleti na nas, jake podminky a zakony vyrobime pro migranty a naplavu, aby jsme nebyli jejich zemi zaslibenou….proto EU se snazi narizovat a prikazovat, pokud budeme drzet oprate my, pak se muzou postavit na hlavu….nejhorsi skudci jsou ale blbci, co nicemu nerozumi, ale podepisuji se na kazdem rohu a na kazdy papir….takovi se musi odstranovat …. skodna se prece musi strilet, aby se nepremnozila…..

Jonatánka
Návštěvník
Jonatánka

Akurát by ma zaujímalo, či tí ekonomickí migranti v našom miernom a neskôr tropickom “páse” budú aj pracovať keď tak nečinia ani dnes u seba doma?! Čo na to Agenda 2030? Vychovávajú už nových otrokárov s bičom v ruke a pištoľou za pásom? Nejako nerozumiem článku a Agende 2030. A tých (pomerne ku počtu obyvateľstva na Zemi) niekoľko otrokov z Afriky ktorí pracovali na plantážach, je smiešne nazývať pracujúcimi… Ani na blízkom východe veľmi nepadajú domáci únavou od práce…

Nestor
Návštěvník
Nestor

Slnko je male len niekolko kilometrov a je blizko nasej zeme. Dnes na Slovensku husto nasnezilo. Nedajte sa oklamat tym satanistom. Klamstva sa budu uz len stupnovat ako sa Diablovi krati cas. Roku 2040 sa zrejme ani nedozijeme takze uz vam naklame cokolvek.

Max
Návštěvník
Max

Tož ja včil pojdem pod te Zem než bet islamizován

vilém z ockamu
Návštěvník
vilém z ockamu

potáhnu do Ruska, a VY se tu poserte. hahaha. Sibiř však už budu bránit!
PS: za kamarády strejdou Seagalem, Depardieu. atd.
tak jako za americké občanské války. taťkové na frontu (ze severu) a matky s dětmi pak přijali, asi umřu, ale za rodinu to má cenu.
Rusko získá, pokud si bude vybírat, řadu slovanů a tím se zachrání. Za slovany a rodinu padnu velice rád. neb. Zemřít ve válce to je údělem samců.
tak hodně štěstí všem při rozhodování.
matčina bude zachráněna. návrat do vlasti jí pomůže, protože asi náš výboj slovanských kmenů do Evropy končí.
PS2: já mohu, nikdy jsem Rusům nic neudělal, a nikdy jsem proti nim nešel (a nepůjdu)!

vilém z ockamu
Návštěvník
vilém z ockamu

jako občan debilizové společnosti které vládnou polodebilové (to jsem sestavil z tezí, které jsem někde slyšel) není volby.
malá země musí být chytrá, pokud chce přežít. jsme hloupá nebo chytrá společnost?
ať žije naše ješitnost….

Luk
Návštěvník
Luk

jj, jdem s tebou

tehu
Návštěvník
tehu

Musím se vrátit do historie. Už správná interpretace textů knihy Genesis včetně textů o stvoření člověka je velmi zajímavá. Totiž tyto texty jsou pouze a jen kompilátem ve stylu vlaštovčího hnízda – tedy texty místně i časově nesourodé. Popisují však genetické manipulace s původním genomem homo sapiens – bílé rasy. Cílem modifikace byla adaptrace humanoida pro otrockou práci v dolech… (Bible, Vojnar, Wiesener..). Pojem biblického boha je vždy překládán do jednotného čísla bez ohledu na originální podání. (Tedy Elohim J.H.V.H eventuelně Anděl). Vždy Jde tedy o “bohy” přicházející s nebes (oblohy). Toto není konsprační teoorie ale v četné literatuře jasně popsaný fakt – jde o dlouhodobou i genetickou manipulaci s humanoidní inteligencí obývající planetu Zemi.

Cíleně jsou odstraňovány veškeré informace a blokovány všechny aktivity vedoucí od současného sebezničujícího trendu – zde vše je založeno na fosilních palivech ev. jejich náhražce, včetně zcela nesmyslné výroby energie. Všude kolem jsou GW volné energije jejíž používání je zakázáno.

Tyto aktivity přetrvávájí do současnosti a cílem je definitivní zotročení (ev sebezničení) bílé rasy (NWO) a její početní eliminaci cca na 700 až 900 milionů zcela ovládaných jedinců.

Hovořit o Chemitrails, manuipulacemi s počasím a kontaminaci všeho toxickými (životu nebezpečnými) látkami je podle mne nošení dříví do lesa.

Maňas
Návštěvník
Maňas

Nevěřím, že je to přirozený vývoj počasí. Dělaj to US židi HAARPem.
A k těm negrům na plantážích na US jihu: makali prostě proto, že nad nima svištěl bič a byly na ně namířený zbraně a taky bylo majitelům plantáží jedno kolik negrů chcípne při práci – prostě si koupili další. To se to pak zvedá produktivita.

JAN
Návštěvník
JAN

Nestudoval jsem všechny body agendy 2030 tak nevím pod kterým se skrývá svoboda vyznání,případně svoboda bezvěrectví.Možná je to tak citlivé téma že ani OSN se nepouští do tohoto námětu otevřeně.
Islám má vývojové zpoždění víc než 500 let proti křesťanství které se tehdy chovalo jako někteří dnešní Islamističtí stoupenci.Tento časový odstup(vývoj) nelze ignorovat stejně jako fakt že Islám je rámcové označení víry stejně jako křesťanství. Stejně jako se křesťané vzájemně vraždili ve válkách tak to dělají i Muslimové.
Potíž je v extremistech v každé komunitě a době..obzvláště když je víra jen pláštík pro mocenské nebo politické zájmy.
Je možné že OSN a jeho agendy připravují nějakou formu omezení všech náboženství,nebo jejich úplný zákaz.
Ať si každý věří čemu chce, ale v tom jménu nesmí škodit těm kteří mají jiný názor a hodnoty.Bylo by hezké kdyby takový názor měli všichni,ovšem v dnešní praxi je to idealistická utopie.
Islamizace Evropy je děj ke kterému již dochází a díky pozvolnému nasouvání a pseudohumanismu má alternativa nálepku jako banda exotů…a odpověď komu to prospěje je stále stejná.

vašesvědomí
Návštěvník
vašesvědomí

Citace:
“Islamizace Evropy je děj ke kterému již dochází a DÍKY pozvolnému nasouvání a pseudohumanismu má alternativa nálepku jako banda exotů… a odpověď komu to prospěje je stále stejná.”

Komu to prospěje? No přece tomu, kdo za to děkuje! Tedy tobě… děkovat za něco co mu neprospívá, to udělá jen idiot.

r.m.
Návštěvník
r.m.

“Na zbytek zimy v Evropě bude mít vliv náhlé stratosférické oteplení.
Celý proces oteplování stratosféry začal už poslední prosincový týden. Vlna pomalu prostupuje ze stratosféry do troposféry. Ne každé oteplení stratosféry je stejné, každé má svůj specifický vývoj a odlišnou integraci do troposféry. Nyní má však celá situace dopad na severní pól, jehož studené proudy pak výrazně ochladí počasí u nás.”
comment image
Je to jednodušší asi než si myslíme. Američan chce v Arktidě těžit a led mu vadí, Rus se rád přidá.

raspberry
Návštěvník
raspberry

Ale klídek. Čeští vědci umí vyrobit vodu ze vzduchu, i z pouštního vzduchu. Takto vyrobená voda bude sloužit k rekultivaci pouště, na zalévání rostlin nebo napajedlo pro zvířata.

Projekt S.A.W.E.R. představí na EXPO 2020 v Dubaji.

Na projektu se podílejí pražská ČVUT a jeho Univerzitní centrum eneregeticky efektivních budov v Buštěhradě a Botanický ústav Akademie věd pod vedením docenta Tomáše Matušky.

Testy českého zařízení na výrobu vody v poušti předčily očekávání
https://radiozurnal.rozhlas.cz/testy-ceskeho-zarizeni-na-vyrobu-vody-v-pousti-predcily-ocekavani-projekt-sawer-7681332

tana
Návštěvník
tana

Už před několika lety postavili Němci na kraji Sahary sluneční elektrárnu. V noci se zespodu na panelech sráží voda, která odkapává a objevuje se vegetace.
S poušťním pískem bojuje armáda černoušků s košťaty.