Evropská unie se potichu dohodla na rozdávání Blue Cards migrantům podle vzoru...

Evropská unie se potichu dohodla na rozdávání Blue Cards migrantům podle vzoru amerických Green Cards! Údajně vysoce kvalifikovaní migranti po obdržení modré karty budou mít právo na sloučení rodiny, přičemž rodinní příslušníci rovněž dostanou pracovní povolení v EU! Migranti budou vázáni k práci jen po dobu 6 měsíců a potom budu moci v EU zůstat natrvalo! A kdo je to vysoce kvalifikovaný migrant? To ani nechtějte vědět, to neuhodnete! Potichu to upekli v Bruselu za zády zblblých a očkovaných občanů, kteří mají úplně jiné starosti a migrace je přestala zajímat!

Evropská unie se potichu dohodla na rozdávání Blue Cards migrantům podle vzoru amerických Green Cards! Údajně vysoce kvalifikovaní migranti po obdržení modré karty budou mít právo na sloučení rodiny, přičemž rodinní příslušníci rovněž dostanou pracovní povolení v EU! Migranti budou vázáni k práci jen po dobu 6 měsíců a potom budu moci v EU zůstat natrvalo! A kdo je to vysoce kvalifikovaný migrant? To ani nechtějte vědět, to neuhodnete! Potichu to upekli v Bruselu za zády zblblých a očkovaných občanů, kteří mají úplně jiné starosti a migrace je přestala zajímat!

Tak je vymalováno. Nakonec se jim to podařilo. Evropská komise se 17. května 2021 dohodla [1] v Bruselu na přelomové migrační reformě. Evropská unie začne po vzoru USA rozdávat své vlastní zelené karty tzv. vysoce kvalifikovaným migrantům. Oficiálně se to bude jmenovat Blue Cards, tedy modré karty a firmy v EU budou vázány jednou jedinou podmínkou, že migrantovi nabídnou požadovanou pozici s ročním platem v rozsahu 1,0 až 1,6 násobku průměrné mzdy na daném pracovním místě. A to není všechno.

Držitel modré karty si bude moci přivézt celou rodinu a její příslušníci rovněž dostanou pracovní povolení. Pokud vás zajímá, kdo nebo co je to vysoce kvalifikovaný pracovník, tak to zdaleka není tak jasné, jak byste si mohli myslet. Nejedná se jen o doktora, lékaře, vědce, raketového inženýra, nebo jiného vysokoškoláka, ale o kohokoliv, kdo má pracovní zkušenosti v daném oboru a zaměření, a to buď v inteligenční nebo manuální rovině.

Vysoce kvalifikovaný pracovník je např. v Německu inseminátor krav. Ne, opravdu si nedělám legraci, je to tak. Stejně tak kvalifikovaným pracovníkem je ošetřovatel stepních koz, který dojí ručně, tedy má nárok na nálepku Bio podle německých směrnic. To samé platí o ručním dojení krav. Dále tato charakteristika platí pro kováře, řezbáře, osoby znalé háčkování a krajkování, platí to pro kadeřnice znalé tradičních domorodých účesů, stejně tak pro kuchaře znalé tradičních národních receptů s důrazem na halal gastronomii, která vyžaduje vyšší znalosti.

Migranti dostanou modré karty a budou z nich vysoce kvalifikovaní pracovníci. Třeskutý plán EU Komise prošel hladce

Stejně tak sem patří obuvník, zpracovatel kůží a rovněž krejčí, který má znalost tradičních lidových oblečení, krojů a úborů. Kolega mi před několik dny říkal, že každý, kdo dokáže podojit krávu, bude splňovat kvalifikaci a kritéria na vysoce kvalifikovaného pracovníka. Německé úřady práce již mají instrukční manuály více jak 2 roky, podle kterých posuzují tuto tzv. vysokou kvalifikovanost.

Podle těchto směrnic je vysoce kvalifikovaný každý, kdo ve svém oboru dosáhl v dané oblasti vyšších než základních zkušeností. Dokument jasně uvádí, že i uchazeči s odbornou praxí rovnocennou VŠ vzdělání budou mít nárok na kartu, takže je vymalováno. Celé to začíná vypadat, že “vysoce kvalifikovaný pracovník” se stane novým krycím označením pro migranty. Dosud neexistuje na webu Komise EU český překlad usnesení, takže níže jsem ho pro vás přeložil.

Modrá karta EU: Komise vítá politickou dohodu o nových pravidlech pro vysoce kvalifikované migrující pracovníky

Komise vítá dohodu, které dnes dosáhly Evropský parlament a Rada ohledně nových pravidel pro vstup a pobyt vysoce kvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo EU podle revidované směrnice o modré kartě. Nový systém zavede účinná pravidla pro přilákání vysoce kvalifikovaných pracovníků do EU, včetně pružnějších podmínek přijetí, větších práv a možnosti snadnějšího pohybu a práce mezi členskými státy EU. Dohoda o revidované modré kartě je klíčovým cílem nového Paktu o migraci a azylu.

Místopředseda Komise pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas uvedl: “Dnešní dohoda poskytuje EU moderní a cílený systém legální migrace, který nám umožní reagovat na nedostatek kvalifikovaných pracovníků a usnadní vysoce kvalifikovaným odborníkům vstup na trh práce. Modrá karta EU pomůže udržet hospodářský růst, reagovat na potřeby trhu práce a zvýšit produktivitu, aby se EU mohla z této pandemie dostat silnější. Tato dohoda o klíčovém migračním souboru rovněž ukazuje, že společnými silami se EU může vybavit migračním systémem, který bude odolný vůči budoucnosti.”

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová uvedla: “Migrující pracovníci již nyní významně přispívají k ekonomice EU. Naše zmenšující se a stárnoucí společnost však znamená, že musíme i nadále získávat dovednosti a talenty ze zahraničí. Dnešní dohoda je klíčovým prvkem nového paktu o migraci a azylu, který nám umožní normalizovat naši migrační politiku. Nová pravidla usnadní práci a pohyb v rámci EU a uznají potenciál vysoce kvalifikovaných pracovníků z různých prostředí, včetně osob požívajících mezinárodní ochrany.”

Přilákání nových dovedností a talentů

EU stále více soupeří s ostatními destinacemi v celosvětovém závodě o talenty. Ačkoli členské státy jsou odpovědné za rozhodování o počtu osob, které přijmou pro pracovní účely, lepší rámec na úrovni EU poskytne členským státům a podnikům nejlepší možnou pozici pro přilákání talentů, které potřebují. Nový systém zavede následující změny:

  • Pružné požadavky: Pro získání modré karty EU se sníží platová hranice na 1 až 1,6 násobek průměrné hrubé roční mzdy, čímž bude přístupnější pro více lidí. Minimální doba trvání pracovní smlouvy se rovněž sníží na 6 měsíců.
  • Kvalifikace a rovnocennost dovedností: Nová pravidla usnadní uznávání odborných dovedností pro povolání v odvětví informačních a komunikačních technologií. Uchazeči s odbornou praxí rovnocennou vysokoškolskému vzdělání v některých konkrétních odvětvích budou rovněž způsobilí k podání žádosti.
  • Větší flexibilita při změně pozice nebo zaměstnavatele: Během prvních 12 měsíců musí držitelé modré karty EU vyplnit nový test trhu práce pouze v případě, že chtějí změnit pozici nebo zaměstnavatele. Teprve po uplynutí této doby mohou držitelé modré karty EU podléhat povinnosti oznámit změnu své situace příslušným vnitrostátním orgánům.
  • Vysoce kvalifikované osoby požívající mezinárodní ochrany budou mít nárok na podání žádosti o modrou kartu EU.
  • Sloučení rodiny: V zájmu přilákání a udržení vysoce kvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo EU budou moci rodinní příslušníci držitelů modré karty EU tyto pracovníky doprovázet a získat přístup na trh práce EU.
  • Mobilita uvnitř EU: Držitelé modré karty EU a jejich rodinní příslušníci se budou moci přestěhovat do druhého členského státu na základě zjednodušených pravidel mobility po 12 měsících zaměstnání v prvním členském státě. Zohledněna bude rovněž doba strávená prací v různých členských státech, což usnadní přístup ke statusu dlouhodobě pobývajícího rezidenta EU.
Další kroky

Evropský parlament a Rada budou muset dnešní politickou dohodu ještě formálně potvrdit přijetím směrnice o modré kartě EU. Jakmile bude směrnice formálně přijata, budou mít členské státy dva roky na to, aby její pravidla provedly do vnitrostátního práva.

Pozadí

V roce 2016 Evropská komise navrhla reformu směrnice o modré kartě poté, co zjistila řadu nedostatků původního systému přijatého v roce 2009, včetně omezujících podmínek pro přijetí a existence paralelních pravidel, která vytvářela další zátěž pro zaměstnavatele a žadatele.

Reformovaná pravidla jsou důležitou součástí celkové migrační politiky EU, jejímž cílem je přilákat dovednosti a talenty a zajistit legální cesty do EU, jak je zdůrazněno v novém paktu o migraci a azylu. Komise brzy zahájí partnerství talentů s partnerskými zeměmi mimo EU, aby pomohla sladit potřeby pracovních sil a dovedností v EU a propojila kvalifikované pracovníky, zaměstnavatele, sociální partnery, instituce trhu práce a vzdělávání a odbornou přípravu prostřednictvím specializovaných informačních aktivit a budováním sítě zapojených podniků, jakož i finanční podporou programů mobility za prací nebo odbornou přípravou. Koncem roku Komise rovněž navrhne balíček týkající se dovedností a talentů.

Takže, dámy a pánové, je vymalováno. Migrace bude! Zatímco tupí goyim stojí ve frontách na mutagenní vakcíny, které lidem v budoucnu přinesou bůhví jaké následky, tak mezitím v tichosti v Bruselu schválili migrační reformu. Už se nebude říkat, že jde o běžence, ne ne. Bude se teď říkat, že jde o vysoce kvalifikované pracovníky v oboru, a to je jedno v jakém. Koneckonců, jak jste si právě přečetli, pracovní smlouva bude moci být jen na 6 měsíců, to i v těch USA v případě Green Cards federální orgány vyžadují smlouvu na dobu neurčitou, anebo na dobu platnosti zelené karty, obvykle 10 let.

Vysoká kvalifikace ano, ale ne ve smyslu dosaženého vzdělání a studia, ale ve smyslu řemesla a tradic v daném oboru

Rovněž v USA můžete změnit zaměstnavatele po obdržení zelené karty, ale obvykle se tím vystavíte finanční sankci, protože firma vám zelenou kartu tzv. zasponzorovala ze své federální přidělené roční kvóty. Evropská komise prostě dělá vše proto, aby do Evropy ty migranty dostala, aby došlo k britanizaci Evropy, tedy k přeměně Evropy do podoby islamizovaného prostoru, který dovede původní křesťanskou civilizaci k rozvratu jako nyní ve Francii, kde se bouří generálové, protože velmi pozdě a najednou zjistili, že z Francie se po 50 letech nasunování muslimských Afričanů stává islámská země. A přesně toto je naplánováno s celou Evropskou unií v rámci Agendy 2050.

Vysoce kvalifikovaná práce v přístavním doku v Hamburku

Migrant tedy přijede na lodičce do Evropy a řekne, že je vysoce kvalifikovaný pracovník. Umí pěstovat africké pouštní kozy. Ty vyžadují jako podestýlku stepní trávu smíchanou s pouštním pískem, jinak dojí méně. Vyžadují speciální krmivo. Imigrační úředník s ohromeným výrazem ve tváři pokývá hlavou a řekne: “To je odborník na slovo vzatý!” Takhle přesně to bude fungovat a těch vysoce kvalifikovaných migrantů budou statisíce každý rok. Poznáte to podle halal obchodů s nastřelenými nálepkami Bio.

Zapomeňte na raketové inženýry a kardiochirurgy, tihle vysoce kvalifikovaní pracovníci mají expertízu v jiných oborech, ne tak prestižních. Kdyby měli prestižní kvalifikaci, asi by nemigrovali ze své země na lodičce do EU nalehko a nenechávali by za sebou doma rodinu, a když by ji nechali, nechtěli by se s ní slučovat v EU. Virová hysterie tak odklonila pozornost lidí od migrace a podívejte se, jak využili pandemii k protlačení dohody o reformě migrace.

Nejen o tomto skandálním rozhodnutí EU budeme hovořit dnes od 19:15 hodin na Svobodném vysílači CS. Probereme i jiná témata za uplynulý týden. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu na Odysee

Vytvořte si na Odysee účet, nastavte si češtinu v profilu a dejte Follow k odebírání záznamového kanálu zde. Tím vám neujdou už žádné novinky a nově nahrané pořady Pana VK a Vítka. Odběr si můžete dát i na našem redakčním záložním kanálu na BitChute zde. Mobilní aplikaci pro iPhone stáhnete zde a pro Android zde.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 34% z cílové sumy a do konce měsíce zbývá 9 dní. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
nagualista
Návštěvník
nagualista

Nevěšte hlavu světelní válečníci, neboť vaše je království nebes. Vše bude úplně jinak. Někteří z vás na chvilku migrují z děložní planety a jiní neochvějně pomáhají v čištění svinstva pekelného , co se nyní rozpadá toliko ve smradlavý prach. Satanisti jedou agendu mezinárodního zločinu a holokaustu s cílem snížení populace k 500 milionům, které snadněji ovládnou a zotročí na furt. A jak se lze do osvobození se zapojit ? Vyžeňte ze svého středu parazita – SATANA a buďte svobodní. Tak je to jednoduché.
https://www.mojevideo.sk/video/23bc2/bilderberg_group__jesse_ventura_konspiracne_teorie_cz_dabing.html

Korčagin
Návštěvník
Korčagin

Jak svět ovládli “buzny”zmeni”! A proto se celí svět jebe

QuoVadis
Návštěvník
QuoVadis

Americky ministr zahranici Antony Blinken povazuje Lukasenkuv Akt za mezinarodni terorismus a pozaduje – hlavne od zemi EU – okamzite sankce proti Belorusku.

Nekdo tu uz psal o Blinkenovi. Na co jsem jeste narazil:
Druhy manzel jeho matky se jmenoval Samuel Pisar a byl pravnikem a duvernou osobou anglickeho medialniho magnata Roberta Maxwella (zemrel 1970).
Robert Maxwell se narodil 10. cervna 1923 v Slatinskych Dolech, tehdejsi CSSR, dnes uzemi Ukrajiny, Solotvino jako Ján Ludvík Hyman Binyamin Hoch.
Maxwell mel 9 deti, jedna z dcer se jmenuje Ghislaine Maxwell…

Pokud nekomu to jmeno neco pripomina… Ano, je to ta duveryhodna osoba, sekretarka nebo spolupracovnice (ci Jak to nazvat) ve vezeni “zasebevrazdeneho” Jeffrey Epsteina.

Mimochodem….matka Billa Gatese…Anna Mary Gates …se za svobdna taky jmenovala Maxwell…

QuoVadis
Návštěvník
QuoVadis

Americky ministr zahranici Antony Blinken povazuje Lukasenkuv Akt za mezinarodni terorismus a pozaduje – hlavne od zemi EU – okamzite sankce proti Belorusku.

Nekdo tu uz psal o Blinkenovi. Na co jsem jeste narazil:
Druhy manzel jeho matky se jmenoval Samuel Pisar a byl pravnikem a duvernou osobou anglickeho medialniho magnata Roberta Maxwella (zemrel 1970).
Robert Maxwell se narodil 10. cervna 1923 v Slatinskych Dolech, tehdejsi CSSR, dnes uzemi Ukrajiny, Solotvino jako Ján Ludvík Hyman Binyamin Hoch.
Maxwell mel 9 deti, jedna z dcer se jmenuje Ghislaine Maxwell…

Pokud nekomu to jmeno neco pripomina… Ano, je to ta duveryhodna osoba, sekretarka nebo spolupracovnice (ci Jak to nazvat) ve vezeni “zasebevrazdeneho” Jeffrey Epsteina.

Mimochodem….matka Billa Gatese…Anna Mary Gates …se za svobdna taky jmenovala Maxwell…

PaVo
Návštěvník
PaVo

Tak a ve Skotku schválili zákon trestající nenávist, přičemž sama tzv. oběť určí, co z toho, co jí řeknete, považuje za nenávistné.
Pro koho že je ten zákon? No pro barevné proti nám bílým. A že nás nenávidí, za to, že jsme bílí, to je vidět tady na tomto muslimském čmoudovi, z Pakistánu který ve videu jmenuje skotské soudce, a presidenty, vládní činitelé, jména úředníků a vztekle říká bílý, bílý, bílý…. Skotsko je prostě příliš bílé ( 96% bílých).

https://www.youtube.com/watch?v=4EYfbjZAFsk

Je tam jeden krásný koment: Zajímalo by mne, proč jsou všichni vládní činitelé v Nigérii černí. To je rasismus.

Ten zákon bude i u nás a přinese jenom násilí. Další mozaika fašismu, protože když vám čmoud vleze do baráku, nesmíte mu nic říct, abyste nešli do vězení za nenávist!

angel
Návštěvník
angel

také to budou občané zneužívat proti sobě navzájem… sousedka má hezčí nohy – a všechno – a můj manžel na ni zálibně kouká … no, a už to poletí … vyprovokuje se hádka a pohledná sousedka je odrovnaná …

když jsem chodívala , kdysi , od školky na autobus , tak se ke mně připojoval tatínek spolužačky mého dítěte … a po nějaké době jsem zaznamenala citelné ochlazení ze strany jeho manželky a matky té spolužačky a kamarádky a i dalších pipin … nějaká drůbež jí donesla, že jí ,, asi ,, jedu po manželovi … protože já s ním chodím na autobus , verse , že on chodí na autobus se mnou , ta se nepřipouštěla …
dovedu si představit, jak bych tenkrát dopadla, kdyby tento zákon platil u nás … mezi ženskýma musíte totiž být : stará, ohyzdná , tlustá , vypadat o 20 let starší , nemocná – nevyléčitelně , chudá , blbější než ostatní , nemít vůbec děti nebo ošklivé,postižené, také blbé,neúspěšné …. a pak vás , možná,nechají na pokoji …

to bude masakr ! chudáci hezký ženský !

charismatic
Návštěvník
charismatic

Lukašenko udělal perfektní akci a nechal stíhačkou posadit na Minské letiště letadlo, ve kterém letěl jeden z předních informačních organizátorů nepokojů a také přípravy na atentát na Lukašenka, poskok NEXTy novinář Protasjevič. Teď bude muset zazpívat běloruským tajným službám kdo platí, kdo mu dává noty na ty lumpárny proti Lukašenkovi. A když bude zpívat a spolupracovat, tak odměnou dostane 15 let basy, hajzl jeden vlastizrádný. A v base doufám potká ty, kteří teď kvůli němu sedí taky v lochu a ti si s ním promluví a dozorci se budou dívat jinam, pochopitelně.

luadu
Návštěvník
luadu

Jak to, že lidi magnetizují? Nechci tady moc řvát, ale tohle je husté, jak zmagnetizovaná krev https://tapnewswire.com/2021/05/sit-back-and-watch-me-be-right/ Dejte si to do překladače, nejsem odborník na biochemii, takže nechci nikoho zavádět jinými termity, jak mám ve zvyku, ale ten člobrda se vyzná.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Jak se stane přes obdivovatele Gottwalda, komunisty, chartisty, právníka družstva SBD pokrok zvaného pětitisícovka opět kovaný komanč a euro-bolševik. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Velke-zuctovani-Rychetskeho-v-CT-Zautocil-na-Zemana-a-Benesovou-poklonil-se-chvilkarum-a-slapl-na-Rusko-664885

Oliver
Návštěvník
Oliver
Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Oliver
je naprosto nepochopitelné , že ten parchant a masový vrah Gates ještě žije a může se volně pohybovat. Ten grál svými věřejnými výroky buď chce vzbudit dojem, že to nemá v hlavě v pořádku a je tudíš nestíhatelný a nebo je skutečně naprosto vypatlaný, protože většina jeho výroků je tak na dolživotí nebo elektrické křeslo. Mluvit veřejně o genocidě a poškozování
dětí svinstzvy vydávanými za vakcíny a mít na svědomí miliony životů, by pro každého už byla vstupenka do pekla. A ty jeho podvodem a za ukradený nápad získané prachy mohly dávno posloužit k náhradě škod které způsobil.

Zdravý rozum
Návštěvník
Zdravý rozum

Poslední židia ktori stáli pred sudom bola partia okolo Hitlera v Norimberku

defector
Návštěvník
defector

nebylo nám lépe za socialisnu?? Komunisty ještě čeká skvělá budoucnost určitě se propasírujou do vlády.Ono jde i o to uvědomit si tu hrůzu,rozčarování ze všeho co nás obklopuje,že za pouhých třicet let v Česku a v Evropě došlo k takovým nevratným hororovým situacím.A to vše jen opakuji za pouhých třicet let jako mrknutí oka.Všechny hrůzy a ničení,devastace,války, dekadence, nemoci nzákonná masivní ničím neopodstatněná migrace lidí,cenová nestabilita,ekonomické změny k horšímu,klimatické změny k horšímu….jenom za mizernejch třicet let mrknutí oka jedné silnější starší generace.Kdybych to tenkrát tušil po sametu byla by to hrozná nošní můra a každý den se probouzet se strachem…..to by při vědomí se nedalo dlouho vydržet psychicky i fyzicky.

Milada
Návštěvník
Milada

defector – nevidim jen 30 let, ale 75, co komousi vladnou. Nejprve vse zestatnili, jeste v 53 udelali menovou reformu, aby si nakradli vsechno, no a vydrzelo jim to do 89, mleli z posledniho, tak jen prevlekli kabaty a jeli dal. Kradli jak straky pro sebe. Nedelali nic jineho, jen oblbovali narod i s tim jejich hadrakem. Predali si jen moc nic jineho. nezapomen, ze v K1 a K2 – proverky, vyhodili ze strany 500 tisic svych clenu, pak Charta 77, Prognostak a tak se zase vsichni vratili ke korytum. Nepochopim, jak nekdo muze schvalovat to, co provedli s Ceskoslovenskem. Samej komous a estebak.

angel
Návštěvník
angel

aby vám nepraskla žilka !

charismatic
Návštěvník
charismatic

Pokud to nevíte, tak 98% klíčového průmyslu v ČR znárodnil Beneš ještě před rokem 1948. Evidentně jste jen nějaký rusofobní, antikomunistický a nacistický troll, co tady zaplaveluje diskusi prolhanými bláboly.