Evropská unie administrativně prodloužila trvanlivost vakcín Pfizeru o 3 měsíce, aby státy...

Evropská unie administrativně prodloužila trvanlivost vakcín Pfizeru o 3 měsíce, aby státy EU nemusely firmě platit horentní sumy za jejich biohazard likvidaci! Informace o prodloužení unikla z webové stránky slovenského SÚKL a znovu se potvrzuje, že nakoupené vakcíny leží skladem, nikdo je už dobrovolně nechce! Takže přichází na řadu teror a nedobrovolné očkování pod nátlakem! Pfizer totiž už chce zemím EU prodat další stovky milionů nových dávek, ale sklady v EU jsou plné starých zásob! Alexander Lukašenko nazval koronavirovou pandemii fejkem a seřval ministry!

Evropská unie administrativně prodloužila trvanlivost vakcín Pfizeru o 3 měsíce, aby státy EU nemusely firmě platit horentní sumy za jejich biohazard likvidaci! Informace o prodloužení unikla z webové stránky slovenského SÚKL a znovu se potvrzuje, že nakoupené vakcíny leží skladem, nikdo je už dobrovolně nechce! Takže přichází na řadu teror a nedobrovolné očkování pod nátlakem! Pfizer totiž už chce zemím EU prodat další stovky milionů nových dávek, ale sklady v EU jsou plné starých zásob! Alexander Lukašenko nazval koronavirovou pandemii fejkem a seřval ministry!

Není to tak dávno, co se v EU začal řešit problém dobíhající trvanlivosti obrovských a dosud nepoužitých zásob vakcín na skladech ve většině členských zemí EU. Hysterie spojená s podzimním terorem, raziemi v hospodách a restauracích, s obrovským tlakem na očkování, je spojena s kritickou situací ve skladech s vakcínami. V této době již měly být do skladů v EU naváženy nové mamutí zásoby stovek milionů vakcín smluvně objednaných u farmaceutických firem, především u Pfizeru, přičemž tyto smlouvy se nedávno dostaly na veřejnost.

Ukázka dokumentu o prodloužení trvanlivosti vakcín Pfizer v EU

A v nich se objevují zmínky o tom, že EU se zavazuje, že nakoupené zásoby vakcín nebudou bez souhlasu Pfizeru zlikvidovány v případě expirace nijak jinak než bezpečnou metodou, a pokud státy nebudou schopny metodu zajistit, proběhne v závodech Pfizeru, za což ale jednotlivé státy EU budou muset tučně zaplatit. Podle našich informací Pfizer požaduje likvidaci spalováním v uzavřeném okruhu. Pfizer se tím pojistil proti vylití vakcín do kanalizace bez užitku, takže státy jsou nuceny zásoby stůj co stůj napíchat do obyvatelstva.

Protože když to neudělají, budou muset po expiraci vakcíny vrátit Pfizeru a zaplatit mu za jejich likvidaci. A náklady na likvidaci vakcín budou vyšší, než je nákupní cena vakcín. A proto Evropská unie prodloužila vakcínám Pfizer trvanlivost o 3 měsíce. Vakcíny tak budou mít nově expiraci až po 9 namísto po 6 měsících. Informace unikla [1] na webu Slovenského ústavu pro kontrolu léčiv [2]. Jedná se o tiskopis rozesílaný lékařům na Slovensku. A toto si musíme vysvětlit.

Nepoužité vakcíny se budou muset vrátit Pfizeru a zaplatí se mu za jejich odbornou likvidaci. Proto politici řvou a panikaří, že je potřeba urychleně naočkovat ze skladových zásob co nevíce lidí

Možná si položíte otázku, jak může Pfizer vědět, jestli nějaká země vyleje vakcíny do kanálu načerno, anebo je poctivě vrátí Pfizeru a zaplatí mu za jejich likvidaci? No, to je jednoduché. Všechny vakcíny jsou totiž registrované v očkovacích databázích všech členských států EU a Pfizer má k databázím přístup. Chápete? Pfizer vidí v databázích informace o použitých lotech, tedy sériích vakcín a jejich šarží, které porovná se seznamem dodaných vakcín do konkrétního státu.

A když nastane expirace těch vakcín, tak Pfizer pouze porovná očkovací databáze, spočítá počet očkovaných osob, kolik bylo proočkováno dávek, a když zjistí rozdíl, že danému státu na skladech zbývá účetně ještě 1 milion dávek, pošle státu fakturu, aby zaplatil Pfizeru jejich likvidaci. Česká republika např. vůbec nedisponuje velkokapacitním závodem úrovně BSL3 ani vyšší na likvidaci biohazard materiálu.

Vakcína, jehla a pas. Total Control

A stát tak bude muset Pfizeru za nepoužité vakcíny zaplatit ještě jednou, tentokrát za jejich likvidaci. Panečku, a jsme doma! Už chápete, proč Adam Vojtěch jako šílená Viktorka řve na občany, že jsou nezodpovědní, a že způsobují epidemii neočkovaných? Ne ne, on neřve kvůli péči o zdraví kulíšků, on řve kvůli hrozbě expirace vakcín, že stát bude muset platit Pfizeru náklady na biohazard bezpečnou likvidaci expirovaných vakcín.

Na tento šokující detail a záhadu, o které veřejnost neví, nás dnes upozornil lékař nejmenované fakultní nemocnice v Praze, že propadlé vakcíny vrací dodavateli a ten jen bude vracet Pfizeru. Pfizer má podle informací tuto pojistku smluvně sepsanou se všemi zeměmi EU. Takže, když nejsou vakcíny vyočkovány do obyvatelstva, hrozí vládě velké výdaje, které bude muset Pfizeru zaplatit za odbornou likvidaci nepoužitých lotů vakcíny.

Farmaceutické firmy vědí díky očkovacím databázím, kolik vakcín bylo použito na lidi a kolik jich zůstává státům EU na skladech

Pfizer a Moderna poskytly smluvním zemím vakcíny mRNA na bázi licenční dohody, což znamená, že vakcíny nejsou majetkem kupujícího, ale získává pouze licenci k použití vakcín předepsaným způsobem. Je to stejné jako se softwarem, když si kupujete počítačový program. Ve skutečnosti si ale program nekupujete do vlastnictví, ale platíte za licenci na jeho používání sjednaným způsobem.

Takže Pfizer má sepsané smlouvy takovým způsobem, že když dodané vakcíny nejsou upotřebeny v souladu s licencí, tedy nejsou napíchány do obyvatelstva a o tomto napíchání nejsou v národních databázích záznamy, potom po expiraci těchto licencovaných vakcín musí kupující vakcíny vrátit výrobci vlastním nákladem a zaplatit mu za odbornou likvidaci. V souladu s licenčním ujednáním je potom tato likvidace Pfizerem účtována způsobem, že likvidace je dražší než nákup nových lahviček s vakcínou. Je to naprosto ďábelský business, dokonalý úpis na lidské duše.

Ursula von der Leyen, šéfka Evropské komise

Státy EU tedy musely zřídit registrační databáze očkovaných osob. V nich Pfizer vidí, kolik lidí bylo očkováno a jakými šaržemi a loty z dodávky vakcín. Na konci lhůty použitelnosti Pfizer spočítá, kolik vakcín účetně danému státu zůstalo na skladech, porovná dodávku vakcín s počtem očkovaných osob v daném státě za dané období a rozdíl naúčtuje státu k proplacení za bezpečnou likvidaci prošlých vakcín. A stát to bude muset cálovat z peněz státního rozpočtu a začnou se o to zajímat novináři, bude z toho skandál, začne se mluvit o tom, kdo podepsal až takto neuvěřitelně vykutálené smlouvy a bude z toho skandál.

A teď si vezměte, že státy EU se zavázaly k nákupu dalších stovek milionů vakcín. A ty se musí odebrat. Ale staré zásoby se nemohou vylít, protože stát by musel Pfizeru platit za jejich bezpečnou likvidaci na základě licenční dohody. Takže, k čemu to vede? No přece k neuvěřitelné hysterii politiků, kterým hoří koudel po zadkem a hrozí jim obrovské výdaje a faktury od Pfizeru na likvidaci milionů nepoužitých vakcín.

Biohazard likvidace milionů lahviček vyžaduje speciální závod a technologii na spalování v uzavřeném okruhu podle specifikace laboratoří BSL3 a BSL4

A tak politici začínají chytat amok, v televizí nadávají na nezodpovědné občany, posílají komanda policistů a provádí razie v hospodách na růžku, kde si občané dovolili zajít na pivko bez vakcíny. Teror se postupně přesunuje na všechny neočkované a dokonce se zvažuje, že bez vakcíny se nebude smět chodit ani do práce, ani do školy. Politici prostě nechtějí dopustit, že by se nepoužité vakcíny musely Pfizeru vracet k likvidaci a platit mu horentní smluvní ceny za biohazard likvidaci v laboratorních pecích s uzavřeným okruhem. Těmi jsou vybaveny virové laboratoře třídy BSL3 a BSL4. Ale v laboratořích jsou tyto pece maloobjemové, velice malé, nejde o velkokapacitní BSL3/4 spalovny.

Otevřené spalování Pfizer zakazuje, zřejmě kvůli tvorbě kyanovodíku. Toho bohdá nebude, křičí na vládě poradci premiéra a vymýšlí způsoby teroru a nátlaku na obyvatelstvo, jak lidi donutit k jehle. Jenže se to moc nedaří a tak Bruselu nezbylo nic jiného, než administrativně zasáhnout a prodloužit vakcínám uměle perem a razítkem trvanlivost vakcín o čtvrt roku. Tím dává Brusel čas pro nadechnutí evropským zemím, aby zesílily teror a během toho prodloužení donutili obyvatelstvo k očkování. A to je celé! Nakonec zase a opět nejde o nic jiného než o prachy, o které by někdo mohl přijít, pokud by vakcíny vypršely a nebyly by napíchány do občanů a poté zaregistrovány do databází, které Pfizer sleduje.

BSL4 laboratoř ve Fort Detrick v Marylandu, USA

Jedna věc se globalistům musí nechat. Umí dělat kšefty takovým způsobem, až se tají dech. Nejenom, že vás donutí koupit si něco, co nepotřebujete, ale když to nepoužijete v dané lhůtě, ještě to musíte vrátit a znovu zaplatit prodejci za bezpečnou likvidaci toho, co jste předtím nakoupili a přitom nepotřebovali. Vakcíny od Pfizeru neposkytují imunitu. Neposkytují bezinfekčnost. Očkovaní lide jsou supernosiči.

To prostě nechceš, to nepotřebuješ. A jediné, co prý vakcína poskytuje, je mírný průběh nemoci. A když se ukáže, že taková šmejdovská vakcína nevzbuzuje důvěru občanů a lide nestojí fronty na vax, tak prostě hrozí expirace vakcín a výrobce za jejich bezpečnou likvidaci si ještě naúčtuje jednotlivým státům horentní sumy.

VIDEO: Alexander Lukašenko seřval své ministry kvůli covidovému teroru

Není proto divu, že běloruský prezident Alxander Lukašenko se před několika dny rozčílil na své ministry, že v Bělorusku uplatňují na obyvatele teror, který převzali od Západu. Video se slovenskými titulky přinesl na FB Peter Kmetek [3]. Lukašenko ministrům vyčetl, že sice není proti očkování, ale že se z očkování nesmí stát nástroj teroru proti obyvatelstvu. Koronavirovou hrozbu označil za internetový fejk, kdy hrozba koronaviru je na internetu a západními médii nafukována do neuvěřitelných rozměrů a něco takového nesmí být v Bělorusku tolerováno.

Zároveň potvrdil, že Bělorusko nakoupilo zařízení na výrobu ruského Sputniku, takže kdo se bude chtít očkovat, tak se může očkovat. V Bělorusku se virus začal šířit minulý rok na podzim během demonstrací proti Lukašenkovi. Po těchto demonstracích vyletěla čísla v Bělorusku nahoru způsobem, až Lukašenko pojal podezření, že ukrajinští a polští organizátoři pokusu o státní převrat v Bělorusku mezi demonstranty úmyslně šířili virus na letácích natištěných v Polsku. Na povrchu těchto letáků prý byly nalezeny stopy koronaviru a jakési mastnoty, která poskytovala viru vlhkost na přežití. Lidé si brali letáky domů na památku a výsledkem je obrovská vlna nakažených od jara tohoto roku.

Zdroj videa: Peter Kmetek [4]

Bělorusko mělo být po Ukrajině druhé na řadě, v Minsku měl proběhnout státní převrat jako v Kyjevě na přelomu 2013/2014 a Lukašenko měl být zastřelen, anebo měl utéct do ruského exilu. Západem ovládaná opozice potom měla Bělorusko transformovat do Novopolska, podle letitého plánu neoconů, kteří chtějí využít běloruské nacistické kořeny podobně, jako využili ukrajinský éthos Banderovců.

Ovládnutí Běloruska západem by Vladimir Putin v Kremlu už neustál. Na tom se shodují i ruští novináři, že Putin by ve funkci prezidenta skončil, protože by ztratil podporu ruské armády a především Ruského židovského kongresu, který se děsí nacistických kořenů tzv. Bělorusínců, tedy Bělorusů vzpomínajících na Velkopolské panství, na odkaz Wehrmachtu a nacizaci části Bělorusů na západě země a v okolí Brestu, kteří spolu s Estonci, Lotyši a Litevci za II. sv. války stáli na straně nacistického Německa.

Čím více očkovaných, tím více nakažených. Čím méně očkovaných, tím větší řev a teror

Bělorusko je poslední zemí, která se vzpírá Velkému resetu globalismu a nedávný výrok amerického ministra zahraničí v Kyjevě, že USA mohou mít na Ukrajině výcvikové základny pro ukrajinské vojáky i bez členství Ukrajiny v NATO pouze ukazuje na skutečnost, že USA již v rámci NATO neberou ohled na spojence a jedou solitérní doktrínu na Ukrajině, a to pouze s ohledem na plány Trojmoří v Evropě. Nepodařilo se jim oddělat Lukašenka atentátem, pokusí se ho zničit covidovými procesy teroru proti vlastnímu obyvatelstvu, aby jeho loajální lidé měli větší strach z viru a ze smrti než z Lukašenka.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch: “V ČR propukla epidemie neočkovaných”

Do určité míry tento model platí v celé Evropě. Strach o život dohání lidi k nesmyslným krokům a k nesmyslnému chování a jednání. A proto platí, že čím více očkovaných, tím více nakažených. Měla by to už vědět jak paní Zagorová, tak i pan Lábus [5]. Šmejdovské vakcíny nikdy nebyly o poskytnutí imunity, ale o vytvoření závislosti. Jako když drogový dealer nabízí šmejd, ale feťák to neřeší a chodí si pravidelně pro další dávky. Přesně takto to má fungovat s vakcínami proti koroně. A když hrozí expirace vakcín, tak se nevylejí, to totiž by stálo strašné peníze na likvidaci. Takže se pouze zesílí teror a ministři zdramini začnou řvát a nadávat neočkovaným obyvatelům do nezodpovědných lemplů. Takové chucpe!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Lynn
Návštěvník
Lynn

Hodně lidí se bojí vedlejších účinků vakcín ještě více než čehokoli jiného. Naštěstí. Být například po zbytek života ochrnutá a nemoci se ani pohnout, to opravdu vyděsí. Na facebooku se také šíří příběhy lidí, kterým bylo po očkování špatně a už nikdy se to nevrátilo do původního stavu. Dokonce probleskne sem tam zpráva o brutálních vedlejších účincích vakcíny i v mainstreamu. Navíc lidé konečně začínají chápat, že “jednou tečkou” to nekončí, že to znamená neustále se nechávat očkovat a tak riskovat své zdraví i život a ještě se neustále prokazovat. A to rozhodně normální život není a svoboda už vůbec ne. Je to covidová diktatura.

mario
Návštěvník
mario

Vakciny obsahuju iba fragment genetickeho kodu nachadzajuci v obale virusu. Preto nemoze sposobovat ochorenie., tak preco sa maju likvidovat ako nebezpecny biologicky odpad?

Pavlína
Návštěvník
Pavlína

Ať mi nikdo netvrdí, že vakcíny nejde zlikvidovat chemickou cestou.

M. C.
Návštěvník
M. C.

Určitě jde, jenže chemickou reakcí vždycky vzniknou nějaké nové látky a je otázka, jaké látky by to byly a jestli by také nebyly nebezpečné a nemusely se dále složitě likvidovat.
Spalování v peci s uzavřeným okruhem (aby proud horkých spalin nemohl vynést ven nedostatečně spálený materiál) je relativně jednoduchý a spolehlivý způsob, jak se toho svinstva zbavit, to se dělalo v nemocnicích odedávna.
Ono by to zas tak drahé nebylo, ale když si někdo dokáže smluvně ošetřit monopol na něco, tak si potom může nasazovat ceny jaké chce a nechat si od zákazníka zaplatit nejen likvidaci, ale i výrobu, aby mi zůstal čistý zisk je snem každého obchodníka.
Příležitost holt dělá zloděje …. a taky nemanželské děti. 🙂

999
Návštěvník
999

Dobře, jde tedy ještě navíc o peníze daleko více než vidno na první pohled. Díky.

Kacka
Návštěvník
Kacka

Jen pro ty z Vás, kteří tak trochu propadají skepsi ze současné situace….Nejsme v našem názoru na současnou situaci úplně sami, jsou tu i jiní, kteří mají podobný názor – Vzdejme se vlastního pohodlí a postavme se tomu aspoň tak, jak každý může, víc nemusíme…
rozhovor s Janou Zwyrtek Hamplovou…kdo má více času, video cca 2 hod.:
https://youtu.be/IRCqaMiZaPc

A pak rozhovor s M.Štefanem, cca 1 hod, v případě, že propadáte beznaději a potřebujete trochu povzbudit:
https://youtu.be/mCe6zZkpM_I

Toto mě dostalo, i když tyto “duchovní” věci mě moc neberou a normálně to nesleduji, ale ten člověk mi vyrazil dech a dal nějakou naději, že to nemusí být až tak děsné, když se tomu společně postavíme…
Zdravím všechny a dejme si šanci 🙂

vese
Návštěvník
vese

Není nás málo. Podívejte na NEOČKOVANÍ CZ, SK. – Facebook.

Aldo
Návštěvník
Aldo

Šokující smrt dětské psychiatričky: Šla si nechat zvětšit prsa, zemřela přímo na sále!
Problém je, že takové plastické kliniky nejsou v případě komplikací vybaveny resuscitačním týmem. Pochopitelně to není vůbec běžné, aby někdo takto zemřel,“ řekl nám zdroj.

Dodal také, že přímo z psychiatrie, kde Renata T. pracovala, má informaci, že šlo o mozkovou smrt.

https://www.expres.cz/zpravy/renata-tousova-smrt-operace.A211102_142819_dx-zpravy_stes

P.S. – a otázka za 100 bodů, byla očkovaná?

P.Stoupal
Návštěvník
P.Stoupal

Bratislavský hráč († 24), který v pátek zkolaboval během hokejového utkání, dnes po 5 dnech zemřel:
https://www.hokej.cz/po-srdecnim-kolapsu-zemrel-slovensky-reprezentant-boris-sadecky-24/5060500

Jinu
Návštěvník
Jinu

Pro ty, kterým se toto nezobrazilo v odkazu:
ŽALOBA VE VELKÉM – PRÁVNÍ BITVA ZAČALA

Svět se dočkal první velké žaloby týkající se testování na COVID-
19!O historické události informuje i facebookový profil.

Přinášíme naději, který zveřejnil článek právníka Petra Weise z
advokátní kanceláře Weis & partners. Jak se píše v statusu
facebookového profilu Přinášíme naději, nastala historická chvíle.
Tým více než tisíc právníků a více než 10 tisíc expertů na medicínu
pod vedením doktora Reinera Fuellmicha podává žalobu proti
americké CDC, WHO a skupině Davos Group za zločiny proti
lidskosti.
Tentokrát celosvětově a ve velkém. Součástí týmu je i advokátní kancelář
Weis & partners.
Body žaloby:
1. Pozitivita není infekčnost!”
Podstatou žaloby je nesprávný PCR test a podvody spočívající v
zdokumentovaných případech ve velkém počtu.Lékaři byli nuceni
nebo motivováni označovat úmrtí na komorbidity jako úmrtí na
Covid, “píše v článku Peter Weis. Dodává, že PCR testy nebyly
nikdy určeny k detekci patogenů. Podle žaloby jsou stoprocentně
chybné při 35 cyklech. CDC podle Weise nedávno připustilo, že
jakékoli testování se signálem nad 28 cyklů by nemělo být
přípustné jako spolehlivý výsledek. “Pouze tento fakt
diskvalifikuje více než 90 procent domnělých případů covidu (tzv.
infekcí zjištěných těmito “testy “)”. konstatuje Weis. Podle něj
jsou spolupachateli při šíření poplašných zpráv a paniky mezi
obyvatelstvem všechna média, která si zaměňovala pojmy
pozitivita a infekčnost . Použití experimentální vakcíny je
porušením Norimberského kodexu. Zvláštní část žaloby vedle
chybných testů a zmanipulovaných úmrtních listů tvoří téma
experimentálních vakcín. Jejich použití je v rozporu s čl. 32
Ženevské úmluvy. “Podle tohoto článku zmrzačení a lékařské
nebo vědecké experimenty, které si lékařské ošetření chráněné
osoby nevyžadují, jsou zakázány. Podle článku 147 je provádění
biologických pokusů na chráněných osobách závažným porušením
úmluvy, “uvádí právník. Použití experimentální vakcíny je
porušením všech 10 bodů Norimberského kodexu. To může vést až
k trestu smrti pro ty, kteří tato ustanovení porušili.

2. Vakcíny podle žaloby nesplňují pět základních bodů definice
vakcíny
Takzvané vakcíny podle žaloby nesplňují pět základních bodů definice
vakcíny. Naopak, splňují spíše definici medicínského experimentu a
pokusu na lidech.1. Vakcína má poskytnout imunitu proti viru. Žalobci
si troufají prokázat, že tato “genová terapie” neposkytuje imunitu proti
covidu. Má zaručit poze redukci symptomů.. Přesto podle dat ze
žaloby však až 60 procent případů, které potřebují nemocniční
intenzivní péči, jsou pacienti po dvou dávkách vakcíny.2. Vakcína má
ochránit před nákazou. Tato genová terapie neposkytuje imunitu a také
po dvou dávkách vakcíny může očkován nemoc dostat. Viz aktuální
situace na Seychelách.3. Vakcína má snížit počet úmrtí na virovou
infekci. Tato genová terapie nesnižuje počet úmrtí. I dvakrát očkováni
umírají.4. Vakcína má redukovat rozšiřování viru. Tato genová terapie
nebrání v šíření nemoci a poskytuje prakticky nulovou imunitu.5.
Vakcína má snížit přenos viru na druhé. Tato genová terapie nebrání
přenosu nemoci na jiné osoby, protože poskytuje prakticky nulovou
imunitu.
Žaloba uvádí i jednotlivá porušení Norimberského kodexu:
1. Nikdo nesmí být nucen do medicínského experimentu bez
informovaného souhlasu.
Mnoho známých osobností, média, politici a další lidé z
nemedicínských prostředí přesvědčují v státem placených kampaních,
aby se lidé dali očkovat. Neposkytují žádné relevantní informace o
vedlejších účincích nebo o jiných nebezpečích této genové terapie.
Země zavádějí “lockdown”, opatření a vyhrožují vlastním obyvatelům.
Tím de facto nutí obyvatelstvo, aby se zaočkovalo. V opačném
případě jim hrozí omezení jejich základních práv. A to vše na
protiprávním základě přes vakcinační pasy nebo tzv. zelené pasy.
Pamatujte, že i během norimberských procesů byla žalována i média a
jejich představitelé byli odsouzeni k smrti za klamání veřejnosti.
Podobně jak mnoho nacistů, kteří byli po II. světové válce odsouzeni
za zločiny proti lidskosti.
2. Pokus musí být navržen tak, aby přinesl pro dobro společnosti
plodné výsledky, které nelze získat jinými způsoby či prostředky.
A nesmí být ve své podstatě náhodné či nepotřebné. Jak je uvedeno
výše, tato genová terapie nesplňuje základní definiční kritéria vakcíny
a neposkytuje imunitu proti viru. Existuje množství jiných běžně
dostupných léčebných postupů, které poskytují dobré výsledky jako
např. vitamin D, vitamin C, zinek a vlastní silný imunitní systém

(pokud je např.. speciálně odolný vůči chřipce nebo nachlazení) a
mnoho dalších.
Na zvířatech netestovali, vrhli se rovnou na lidi /testovali, ale
krátce, s neblahými výsledky pro zvířata, kromě opic i fretky, více

achnaton
Návštěvník
achnaton

Dobre zpravy, otazkou ale je jak se k tomu postavi soudni dvur:??

Junoslav
Návštěvník
Junoslav

PFICER ŘÍKÁ DĚTEM, ŽE FUKCINA Z NICH UDĚLÁ „SUPERHRDINY“, DÁ JIM „SUPERSCHOPNOSTI“ https://www.youtube.com/watch?v=Xm_gLd7MjP0&t=40s

Dr. Mo
Návštěvník
Dr. Mo

Mají recht Pfizerovic.
Brzo po kvakcinaci budou moci děcka cestovat rychlostí světla.
Pochopitelně, bez hmotného těla.

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Nacismus, komunismus, propagandu tlačit do dětí, a nyní jakože demokracie.

Junoslav
Návštěvník
Junoslav

https://endoftheamericandream.com/something-really-strange-is-happening-at-hospitals-all-over-america/ Něco opravdu zvláštního se děje v nemocnicích po celé Americe. V roce, který byl již naplněn tolika záhadami, se s vámi musím podělit o další velmi zvláštní. Pohotovostní místnosti jsou po celé Americe přeplněné a nikdo nedokáže vysvětlit, proč se to děje. Právě teď je počet nových případů COVID ve Spojených státech každý den méně než polovinatoho, co bylo jen před pár měsíci. To je opravdu dobrá zpráva a mnozí věří, že je to známka toho, že pandemie mizí. Doufejme, že je to pravda. Když se virem nakazí méně lidí, myslíte si, že by to znamenalo, že by se naše pohotovosti měly vyprázdnit, ale ve skutečnosti se děje opak. Po celé zemi jsou pohotovosti naprosto přeplněné a v mnoha případech jsme svědky péče o vážně nemocné pacienty na chodbách, protože všechny pokoje pohotovosti jsou již plné.

Dovolte mi uvést příklad toho, o čem mluvím. Následující text pochází z článku nazvaného „Pohotovosti jsou zaplaveny vážně nemocnými pacienty, ačkoli mnozí nemají covid“ …

Uvnitř pohotovostního oddělení Sparrow Hospital v Lansingu v Michiganu se členové personálu snaží postarat o pacienty, kteří jsou mnohem nemocnější, než kdy viděli.

Tiffani Dusangová, ředitelka ošetřovatelství na pohotovosti, prakticky vibruje zadržovanou úzkostí a dívá se na pacienty ležící na dlouhé řadě nosítek přitlačených k béžovým stěnám nemocničních chodeb. “Je těžké se na to dívat,” řekla teplým texaským švihnutím.

Ale ona nemůže nic dělat. 72 pokojů pohotovosti je již zaplněno.

Může někdo vysvětlit, proč se to děje?

Pokud by počet případů COVID znovu začal stoupat, dávalo by smysl, aby pohotovosti byly přeplněné.

Ale v této konkrétní nemocnici v Michiganu nám říkají, že některé z hlavních věcí, které se léčí, zahrnují „bolesti břicha“, „problémy s dýcháním“, „krevní sraženiny“ a „srdce“ …

Měsíce odkládání léčby zhoršily chronické stavy a zhoršily symptomy. Lékaři a sestry tvrdí, že závažnost onemocnění je velmi široká a zahrnuje mimo jiné bolesti břicha, dýchací problémy, krevní sraženiny, srdeční onemocnění a pokusy o sebevraždu.

Ta zmínka o „stavech srdce“ okamžitě upoutala mou pozornost, protože jsem to v poslední době tolik viděl ve zprávách.

Například jeden absolvent střední školy v Pensylvánii právě zemřel na „náhlou srdeční příhodu“ …

Středoškolský fotbalový manažer si sobotní vítězství svého týmu „skvěle užil“. Později toho večera byl mrtvý.

Nyní střední škola zesnulého studenta Blakea Barklage truchlí nad jeho předčasnou smrtí. Jak uvádí 6ABC in Philly, k tragédii došlo na střední škole La Salle College v Montgomery County, Pensylvánie.

V dopise rodičům škola oznámila, že senior zemřel po „náhlé srdeční příhodě“ v sobotu večer.

Jinde ve stejném stavu náhle zemřel jinak zdravý 12letý chlapec kvůli problému s koronární tepnou…

Zatímco rodina a přátelé truchlí, příčinou smrti je 12leté dítě, které bylo zabito příliš brzy, když se připravovalo na školní basketbalový trénink.

Jak uvádí TribLive v Pittsburghu, Jayson Kidd, 12, z Bridgeville, Pensylvánie, zemřel přirozenou smrtí postihující jeho koronární tepnu , podle úřadu soudního lékaře Allegheny County.

Srdeční problémy zabíjejí starší lidi neustále, ale je zvláštní, že tolik zdravých mladých lidí má tyto problémy.

O víkendu útočník Barcelony Sergio Aguero náhle zkolaboval na hřišti během zápasu.

Později mu byla diagnostikována „srdeční arytmie“ …

Sergio „Kun“ Aguero, útočník barcelonského fotbalového týmu, byl diagnostikován se srdeční arytmií poté, co zkolaboval během sobotního zápasu proti Alaves.

Třiatřicetiletý Argentinec byl vyšetřen lékařským personálem na stadionu a poté byl převezen do nedaleké nemocnice, kde stále čeká na další vyšetření.

Jen o dva dny později byl zápas v Norsku se skřípěním zastaven poté, co hráč zažil „zástava srdce“ přímo uprostřed zápasu…

Fotbalový zápas v norské druhé lize byl v pondělí přerušen poté, co islandský záložník Emil Pálsson během hry utrpěl zástavu srdce .

Osmadvacetiletý hráč Sogndal utrpěl útok, když zápas proti Stjordals-Blink vstoupil do 12. minuty, uvedl jeho klub v prohlášení.

Viděl jsem tolik takových příběhů.

Proč má tedy najednou tolik mladých lidí tak vážné problémy se srdcem?

Může mi to tam někdo vysvětlit?

vese
Návštěvník
vese

Junoslave,
těch článků na téma myokarditida (zánět srdečního svalu) a perikarditida (zánět membrány kolem srdce) v souvislosti s očkováním vakcínami bylo napsáno dost. Zřejmě to už nejde utajit.