Eurokomisařka Věra Jourová čelí výzvě k okamžité rezignaci kvůli urážce Maďarska, na...

Eurokomisařka Věra Jourová čelí výzvě k okamžité rezignaci kvůli urážce Maďarska, na stole jsou dokonce i sankce Budapešti proti České republice, pokud nedojde k přijatelné omluvě! Proč Babišova eurokomisařka zaútočila v rozhovoru pro Der Spiegel na Maďarsko slovy o tamní “nemocné demokracii” a nekonzultovala to předem s českou vládou? Za celým útokem je nenáviděný maďarský zákon z roku 2017, komplikovaná role Světové banky, utajená pozice The Rothschild Bank a neziskovky George Sorose! Je to celé o odhalování původu peněz pro NGO sektor v Maďarsku!

Eurokomisařka Věra Jourová čelí výzvě k okamžité rezignaci kvůli urážce Maďarska, na stole jsou dokonce i sankce Budapešti proti České republice, pokud nedojde k přijatelné omluvě! Proč Babišova eurokomisařka zaútočila v rozhovoru pro Der Spiegel na Maďarsko slovy o tamní “nemocné demokracii” a nekonzultovala to předem s českou vládou? Za celým útokem je nenáviděný maďarský zákon z roku 2017, komplikovaná role Světové banky, utajená pozice The Rothschild Bank a neziskovky George Sorose! Je to celé o odhalování původu peněz pro NGO sektor v Maďarsku!

Andrej Babiš má obrovský problém, který mu upekla jeho chráněnkyně, evropská komisařka pro evropské hodnoty Věra Jourová. V rozhovoru [1] pro německý Der Spiegel uvedla, že Viktor Orbán rád o sobě tvrdí, že v Maďarsku buduje non-liberální demokracii, ale podle Jourové spíš tvoří nemocnou demokracii. Vzhledem k tomu, že Maďarsko je demokratickou zemí, kde občané demokraticky volí své představitele, kteří chtějí politiku takovou, jakou razí Viktor Orbán, potom lze říct, že Věra Jourová označila za nemocné samotné maďarské občany a voliče. Viktora Orbána na rozhovor v Der Spiegel upozornili jeho poradci a rovněž také maďarská rozvědka.

Viktor Orbán a Věra Jourová

Ta podle zpráv maďarských novinářů věděla o obsahu rozhovoru ještě dříve, než byl publikován listem Der Spiegel. Útok Věry Jourové přichází poté, kdy minulý čtvrtek Evropský soud rozhodl [2], že maďarský zákon z roku 2017 o povinné registraci neziskových organizací financovaných ze zahraničí je diskriminačním a neodůvodněným omezením jak pro dotčené organizace, tak pro osoby, které jim tuto podporu poskytují. A právě zde je brutálně zakopaný pes, okolo něhož se točí i dnešní skandál Věry Jourové. O tomto se na českých mainstreamových médiích nedočtete, o co ve skutečnosti jde.

Všechny ty útoky proti Maďarsku jsou kvůli skoro bezvýznamnému zákonu a novele o neziskových organizacích z roku 2017. O co vlastně jde?

Nejprve se musíme vrátit do roku 2017, kdy maďarský parlament přijal zákon o neziskovém sektoru, kterým se nově upravují podmínky pro činnost NGO neziskových organizací v Maďarsku. Hned na úvod musíme upozornit, že zákon nezakazuje činnost zahraničními penězi financovaných neziskovek v Maďarsku, ale pouze zavádí dvě opatření. Prvním z nich je registrace neziskovky u maďarských soudů a druhým opatřením je odhalování skutečných poskytovatelů peněz ze zahraničí, pokud za kalendářní rok osoba (fyzická či právnická) pošle neziskovce více než 1 600 USD. Jméno skutečného dárce, případně majitele právnické osoby, poté musí být zveřejněno na webu neziskové organizace, a rovněž na webové stránce musí být zřetelně uveden nápis: “Tato nezisková organizace je financována ze zahraničních zdrojů a může být sponzorována zahraničními mocnostmi a organizacemi”.

Evropský soud minulý čtvrtek rozhodl, že toto opatření je diskriminační pro osoby, které darují peníze na činnost NGO v Maďarsku. Jinými slovy, celý skandál a tahanice u evropských soudů není o tom, že by Maďarsko zakázalo činnost zahraničním neziskovkám v zemi, ale jde pouze o jednu a zdánlivě banální věc, totiž o veřejné odhalení skutečných donátorů těchto neziskovek. A právě proto z Maďarska odešla Středoevropská univerzita George Sorose po přijetí tohoto zákona. Možná vám to nedává smysl, přece v čem je problém, vždyť George Soros se přece netají tím, že sype peníze do své Open Society Foundations neziskovky a do své Central European University. Proč tedy z Maďarska odešel se svojí školou a se svojí neziskovkou?

Brusel útočí na Budapešť kvůli tomu, že od roku 2017 uplatňuje na neziskový NGO sektor v Maďarsku verifikační mechanismy AML na prokazování původu peněz

Důvodem je totiž znění maďarského zákona, které požaduje po každém zahraničním dárci neziskovky, aby odhalil skutečný zdroj darovaných peněz. Je to úplně totéž, co po každém z nás chce každá banka, pokud máme u ní otevřený jakýkoliv účet. Každý z vás musí bance deklarovat skutečný zdroj peněz. Jenže, u neziskového sektoru v celé EU to takto nefunguje. Neziskovky nepodléhají bankovním kontrolám AML proti praní špinavých peněz, z tohoto procesu jsou totiž vyloučeny, a to z jednoduchého důvodu: Nejsou to profitové organizace. Dárci neziskových organizací jsou totiž vládní instituce, ambasády různých zemí, ministerstva zahraničí různých zemí, hedgeové fondy, nadnárodní banky a v neposlední řadě Světová banka (The World Bank) a rovněž The Rothschild Bank. Kontrolu použití peněz neziskovky tak provádí přímo dárci, nikoliv banky.

George Soros na přednášce své Středoevropské univerzity

Neziskový sektor proto nepodléhá bankovním AML kontrolám původu peněz, protože z titulu neziskového sektoru jsou všechny příjmy považovány za “neziskové” a bez profitu, což je podmínka AML bankovních prověrek, že příjem musí mít charakter profitu. Jelikož nezisková organizace nemá charakter profitové organizace, nemohou se na ní vztahovat ani evropské bankovní předpisy AML (Anti-Money Laundering). Toto je tajemství neziskovek, proč jsou tak populární pro miliardáře, finanční moguly, oligarchy, proč kdejaký boháč má neziskovku. Jenže, maďarský zákon do tohoto vhodil v roce 2017 vidle. K čemu tedy došlo?

Neziskovky mají dva účty. Jeden je transparentní, a tam chodí dary z běžných bankovních účtů. Druhý účet je privátní, a tam chodí SWIFT wirové transakce od velkých a těžko dohledatelných dárců

Neziskovky v Maďarsku musí od roku 2017 uvádět skutečného dárce, nikoliv prostředníka, bez ohledu na to, jestli prostředníkem je fyzická nebo právnická osoba. Za normální situace funguje financování NGO sektoru tak, že neziskovka má celkem dva účty. Jeden účet je transparentní, ten je určen pro výběr darů od menších sponzorů a druhý účet je provozní a neveřejný, ze kterého se platí mzdy zaměstnanců NGO, faktury, provozní náklady atd. Většina laiků, kteří se v provozu neziskovek neorientují, si myslí, že neziskovka musí vést na transparentním účtu celé své fungování a činnost, ale to je omyl.

Atrium univerzitní knihovny v budově CEU v Budapešti

Neziskovka není povinna vůbec k vedení transparentního účtu, ten je vyžadován pouze některými dárci, obvykle státem, kdy stát jako dárce přispěje pouze na transparentní účet, protože to např. vyžadují předpisy. Ovšem provoz neziskovky ve skutečnosti běží hlavně z netransparentních účtů, a důvod je celkem prozaický, je to zákon o ochraně osobních údajů. Z transparentu lze hradit třeba příspěvky na cestu, příspěvek zaměstnanci na projev tam a tam, na ubytování, ale nelze z transparentu platit mzdu, ani osobní ohodnocení, pakliže k tomu zaměstnanec neziskovky nedá písemný souhlas. Nelze totiž vyplácet zaměstnance z transparentního účtu bez souhlasu zaměstnance, to by bylo porušení předpisů Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud mluvíme o ČR, ale v Maďarsku i jinde je to úplně stejné.

V Maďarsku jde o snahu vlády odhalit autory a majitele SWIFT wired transakcí pro maďarské neziskovky

A tady se dostáváme k tomu hlavnímu, k odhalování skutečných dárců v Maďarsku. Až do roku 2017 to fungovalo tak, že Středoevropská univerzita (CEU) George Sorose v Budapešti byla placena a financována nikoliv z peněz Geroge Sorose, ale z účtů Světové banky (The World Bank) a Bank of England. Informaci už před několika lety přinesla maďarská média, jenže v hlavičce výročních zpráv CEU figurovalo jméno George Sorose. Světová banka je nadnárodní organizace, kde původ peněz je nejasný. Bank of England je potom britská soukromá centrální banka v majetku Rothschildovy rodiny. Pokud přijde na bankovní účet neziskovky transfer od Světové banky, je to stejné, jako kdybyste dostali na účet převod od společnosti PayPal z jejího sběrného německého nebo lucemburského účtu pro Střední a Západní Evropu.

Rothschildova Bank of England, britská centrální banka v rukách soukromé rodiny

Kdo vám ty peníze poslal? Společnost PayPal, nebo někdo, kdo si u ní jenom otevřel účet? A přesně toto platí o Světové bance, stejně tak o Bank of England. Veškeré převody Open Society Foundations pochází veskrze od britských bank a Sórošova univerzita do roku 2017 přijímala peníze z Londýna skrze tzv. SWIFT převody, které ale probíhaly z účtů, které neměly nic společného s Open Society, ani s Georgem Sorosem. Peníze podle maďarských novinářů proudily dlouhá léta z britských a amerických bank do Maďarska bez prokázání původu. Vše probíhalo přes SWIFT wire převody. V roce 2017 došla Orbánovi trpělivost a byl přijat tento zákon.

George Soros musel z Maďarska se svojí školou i neziskovkou odejít, už by nebylo možné subjekty financovat se zachováním anonymity

Teď si možná řeknete, proč George Soros si nepřevede peníze na svůj bankovní účet, nebo neziskový účet Open Society a neposílá peníze do NGO neziskovek v Evropě z nich? Ten důvod je jednoduchý, protože tím by se odhalilo, kdo pro změnu stojí za financováním Open Society v Londýně. Tím by došlo k vytlučení klínu klínem. Došlo by sice k utajení zdroje financování z pohledu Maďarů, ale došlo by pro změnu k odkrytí zdrojů nejen pro britské banky, ale i pro britské dozorové orgány, a rovněž pro britské novináře, kteří mají k výpisům z účtů přístup, stejně jako novináři ve všech zemích, kteří se dostávají k soukromým účtům a potom o tom píšou články, jak tenhle a tenhle oligarcha dostal od toho a toho tolik peněz.

Proto skutečné a velké peníze pro neziskovky nechodí standardním bankovním převodem, ale peníze jsou převáděny pomoci SWIFT terminálu a MT kódů. A to je ten skutečný důvod, proč se maďarský zákon dostal až před Evropský soud, protože ten zákon zkrátka požaduje po neziskovkách odhalení skutečných odesilatelů peněz, kteří stojí za SWIFT transfery ze zahraničí. Došlo by k odhalení nejen jmen, ale i k alokaci zdrojů.

Věra Jourová na sjezdu B’nai B’rith v Praze v roce 2017

Věra Jourová je členkou nejvyšší židovské zednářské organizace na světě B’nai B’rith a není divu, že útočí na Maďarsko a na tento zákon, protože ten zabraňuje sionistickému NGO sektoru působit v Maďarsku anonymně a skrytě za nastrčenými figurkami jako je George Soros. Odhalení SWIFT transferů by vedlo ke zjištění, že George Soros není koncovým majitelem posílaných peněz, že je pouze prostředník.

Ukázalo by se, že peníze pochází od členů bankovních rodin Rothschild, Warburg, Goldman, Eisenstein a řady dalších členů židovských bankovních klanů a rodin v EU a v USA. Právě proto došlo po přijetí tohoto zákona v Maďarsku k žalobě u Evropského soudu, proto minulý čtvrtek soud rozhodl, že zákon je diskriminační. Ta diskriminace přitom spočívá v tom, že maďarský zákon po NGO sektoru chce totéž, co chtějí všechny banky v EU po více jak 400 milionech občanů evropských zemí, tedy znalost o skutečném původu peněz.

Útok eurokomisařky na Maďarsko je jedno velké chucpe, protože jde o útok na hlavní princip demokracie, útok na volbu maďarského lidu při volbách

Maďarsko si tak dovolilo požadovat znalost o tom, kdo skutečně a doopravdy posílá neziskovkám v Maďarsku peníze z ciziny. Jenže, to nesmí být nikdy odhaleno, proto se z Bruselu ozval ten neskutečný řev o diskriminaci, jako kdyby snad Orbán zakázal neziskovkám činnost. Ne, nezakázal. On jenom zákonem požaduje znalost o tom, kdo sedí u SWIFT terminálů v Londýně a zadává MT SWIFT kódy do klávesnice při SWIFT WIRED převodech do Maďarska, aby se ukázalo, kdo skutečně ty peníze vlastnil a odeslal. A dovedete si představit ten šok, kdyby se na webu maďarské nezsikovky objevilo, že její činnost sponzoruje ten a ten konkrétní člen nedotknutelné židovské bankovní rodiny z Lucemburska, z Londýna, z Curychu nebo z New Yorku.

Alex Soros, Věra Jourová, George Soros a Heather Grabbe, ředitelka Open Society European Policy Institute v Bruselu.

Došlo by k odhalení, že George Soros je jen bílý kůň, od samotného počátku. A když ne on, kdo tedy jiný? Vedlo by to k nedotknutelným bankovním rodinám, které budují Nový světový řád a potřebují klid na práci. Proto musela Věra Jourová jako členka B’nai B’rith zaútočit na Maďarsko, které si dovoluje odporovat migraci, sionistickému procesu destrukce křesťanské Evropy, a které si nově dovoluje i požadovat odhalení jmen sionistických bankéřů, kteří financují v Maďarsku protilidové a proti-orbánovské procesy. Věra Jourová předvedla typické chucpe, nehoráznou drzost, když demokraticky zvolenou maďarskou vládu, její prosazovanou politiku, kterou schvalují maďarští voliči, označila za vedení, které buduje v Maďarsku nemocnou demokracii. Co je nemocného na tom, že Viktor Orbán má tak obrovskou podporu, že jeho Fidesz drží v parlamentu ústavní většinu?

Pokud se Jourová neomluví, anebo to za ní neudělá Babiš, maďarští poslanci jsou připraveni hlasovat o uvalení sankcí na české firmy a průmysl

Kde jinde v EU může jiný politik a jiná strana ukázat na takovou popularitu a oblibu, že by jedna konkrétní strana měla ústavní většinu sama o sobě? To je snad projevem nemocné demokracie? Věra Jourová by se měla podívat do ČR, kde zvítězilo v roce 2017 Hnutí ANO, ale v čele mělo v té době trestně stíhaného premiéra, což v roce 2018 při parlamentních volbách v Maďarsku u Viktora Orbána neplatilo. Jakým právem tedy Věra Jourová hovoří o nemocné demokracii v Maďarsku? Demokracie je tam nemocná kvůli tomu, že Maďarsko zavedlo odvolatelnost soudců, nebo že zahraniční neziskovky musí odhalovat skutečné identity dárců peněz z ciziny? V tom spočívá ta nemoc demokracie?

Omluví se Věra Jourová na příkaz Andreje Babiše? A bude vůbec Babiš omluvu Maďarsku po Jourové požadovat?

Není proto divu, že Maďarsko požaduje odvolání Věry Jourové z pozice eurokomisařky a podle informací bude Maďarsko požadovat omluvu od české diplomacie za výroky Věry Jourové, pokud se maďarskému lidu neomluví sama. Pokud by k omluvě nedošlo, předáci Fidesz už dnes dopoledne burcovali k uvalení sankcí na Českou republiku, k zákazu cestování Čechů do Maďarska a přes Maďarsko, k zastavení dovozu českého piva a spotřebního zboží, k uvalení embarga na české investice v Maďarsku, k uvalení sankcí proti ČEZu v Maďarsku atd. Podle názoru pozorovatelů to tak daleko nedojde, ale bude to muset zřejmě hasit přímo Andrej Babiš, který se zřejmě bude muset Viktoru Orbánovi omluvit za Věru Jourovou, pokud to neudělá ona sama. V opačném případě opravdu Budapešť může zajít až k uvalení sankcí na ČR.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, do konce měsíce zbývá poslední den a zatím jsme vybrali jen cca. 72% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, který závisí výhradně na Vaší podpoře, i když chápeme současnou situaci s hysterií okolo Covidu-19. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Rudolf Kavan
Návštěvník
Rudolf Kavan

Česko je dnes prošpikované neziskovkami řízenými neocony nebo finacovanými Sorosem a organizacemi napojenými na CIA. V Česku se hned našli kariéristé, patolízalové, komunističtí alibisté. Jistá klika se zmocnila ODS, jistá klika se zmocnila ČT. Objevily se české neziskovky.

Rudolf Kavan
https://voxpopuliblog.cz/author/rudolf_k/

Jarek
Návštěvník
Jarek

Můj názor.
Těžko vinit Jourovou , to máte tak . Je tady skupina hovad kteří mají jiný zájem než my občané České republiky . Ona patří mezi ně a hovado všech hovad ji pomohl do sedla . To hovado jmenovalo Prymulu , Petricka a jina Metnarovska / Marakeska hovada . Nevím o tom že by někdo zaklekl karuselovy podvody s DPH Šilerove atd.
Prý žijeme v právním státě . ČSSD byla soudem nařízena exekuce vůči p. Altnerovi . Přesto ji odmitli . Náš právní řád nezná, nemá, prostředek vůči nařízené exekuci . Soud vynesl rozhodnutí že Pelikán vydal p. Nikulina v rozporu se zakonem , protiprávně . Šel Pelikán do vězení ? Nešel ! Lidi máte strach porušit zakon ? Máte ! Proč !
Spoléhate na volby , prosím vás proč ? Lístky počítá Ryttig . Stačí ?
30 let furt to samý . Lidi kteří to tady zastaví nikdy nebudou ve vedení státu a ani hrdinové kteří by byli oslavováni. Tento režim oslavuje zločince co podpalovali JZD kraviny , stohy . Taky jsem byl proti kolektivizaci , ale všechno se zdražovalo a motykou zlato nebo chleba nevykopete . Mít svý jistý nemusí byt dobrý pokud jste policajt nebo účetní co veze vyplaty , oba Masini zavrazdili , teď jsou hrdinové …

Bylo tady 300 rodin , pár tisic lidí/hovad diky nimž jsme tam kde jsme . To bylo v 89 roce . Dnes je to několik stovek tisíc lidi / hovad co jsou na ně napojený .

Když nejdu volit nemám zábrany jit proti tyranu co mi v rozporu se zákonem chce nasadit nahubek !

Hadimrskaobecna
Návštěvník
Hadimrskaobecna

Z jineho hrnce , nevedel sem ze nase republika v tom jede taky .

Background for signing of U.S./CERN Agreement

Building the world’s largest particle accelerator

CERN – the European Laboratory for Particle Physics – is one of the world’s largest scientific research laboratories. An early European joint venture, CERN was founded in 1954 and straddles the French- Swiss border west of the city of Geneva. CERN’s nineteen Member States – Austria, Belgium, the Czech Republic, Denmark, Hungary, Germany, France, Finland, Greece, Italy, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom – provide the budget (870.1 million Swiss francs in 1997) in proportion to their national revenues.

CERN’s business is pure research – studying Nature’s tiniest building blocks, the fundamental particles, to find out how our world and the Universe work. The energy densities reached in head-on collisions of particles accelerated in CERN’s machines approach those which may have prevailed immediately after the ‘Big Bang’, and are sufficient to create the elementary particles which populated the early universe. Detectors, built around the collision points, record the brief existence of these particles, re-enacting moments in the evolution of the early universe.

As early as 1977, during preparatory discussions for building the Large Electron Positron collider (LEP) at CERN, it was clear that excavating the LEP tunnel would make more economic sense if it could be reused for a successor machine. Thus, while LEP was being designed and built in the early ’80s, groups at CERN were busy looking at the longer term future. After many years of work on the technical aspects and physics requirements of such a machine, their dreams came to fruition in December 1994 when CERN’s governing body, the CERN Council, voted to approve the construction of the Large Hadron Collider (LHC).

Jaris
Návštěvník
Jaris

Jakmile vedec, scientist a jine diplomovane existence vypusti z huby ‘BigBang’, mely by jim byt diplomy odebrany s okamzitou platnosti a cely zbytecny projekt financni cerne diry stornovan a zrusen. Pripomina mi scenu z filmu Cisaruv pekar z alchymisticke dilny. Je to dalsi hladova roura na penize, plus si myslim, ze vyzkum je nebezpecny pro lidstvo.
Vznik zeme maji srozumitelne popsan v Bibli – prvni knize Genesis. Nedorozumeni vzniklo akorat v prekladu slova ‘den’, coz v prelozeni z hebrejstiny znamena dlouhy dobovy usek vyvoje a nikoliv 24hodin. Dukazem je maly detail, ze sedmy den jeste neskoncil a i my stale zijeme v onom sedmem dni.

Vít Henok
Návštěvník
Vít Henok

CERN je nebezpečný v tom, že na velkém území má de facto cívku, která rozrušuje okolní skály vibracemi. Je to v tak velkém rozsahu, že vše brzy půjde do lávy. Viz seismologická situace v místě. Pokud tedy vjedci chtějí vjet do lávy, dělají na základě Teslových ukradených objevů vše, co mohou, aby s celým zařízením vyvolali zemětřesení a likvidaci Cernu

Suchoj
Návštěvník
Suchoj

Všiml si někdo na náhledové fotce toho, že vypadá s těma zubama jak nutrie? Či spíše -jako krysa??? Králíky urážet nebudu

Jaris
Návštěvník
Jaris

Suchoj
A ty jeji obarvene vlasy na ‘jet black’ bez prirozenych odstinu z ni delaji maskaru z masopustniho karnevalu.

angel
Návštěvník
angel

židovky, někdy, vypadají dobře jako mladé,…pak to jde, po 30 , rapidně dolů a začínaj připomínat čarodějnice na sabatě…

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

angel
stejné je to i s cikánkami.

Dáša
Návštěvník
Jaris
Návštěvník
Jaris

Dasa
Tak ta jeji sebeobrana a obrana fasisticke EU me docela nadzvedla. Dela z lidi pitomce, jakoze nerozumi onomu dobru planu pro Evropu. Keca nesmysly, protoze katastrofalni vysledky EU vidi vetsina normalnich lidi. Rusi identitu vsech evropskych narodu tim, ze privazi migranty jinych kultur. Takove Nemecko, Svedsko, Francie, kdysi vykvet Evropy je totalne znicen. Aby baby Jourovou, Merkelovou a Lejnovou trefil konecne slak! Vzdycky mi vadily kreatury, ktere chtely predelavat generacemi proverene a uznane hodnoty

paw
Návštěvník
paw

Jak to strasne kvici a nepratelsky na svet je zatim soros..

Dobrodej
Návštěvník
Dobrodej

“Nemocná demokracie” je spíše v Bruselu a nikoliv v Maďarsku a Polsku!!!

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Dobrodej
demokracie v EU ? Větší blbost jsem ještě neslyšel. Stejný nesmys jako kecy o demokracii v židofašistických USA. Ti magoři nemají ani ponětí co znamená slovo demokracie a každým svým blbým nápadem ji popírají.

Rostislav
Návštěvník
Rostislav

Potrati v akci. Už v září.
„Vzhledem ke zhoršující se situaci s pandemií covidu-19 a nejnovějším opatřením, která oznámil Ústřední krizový štáb SR, bohužel oznamujeme, že letošní Vánoční hlavní trh musíme zrušit,“ uvedla mluvčí.
https://cz.sputniknews.com/slovensko/2020093012595304-ani-tohle-letos-nebude-bratislava-rusi-tradicni-vanocni-trhy/

Suchoj
Návštěvník
Suchoj

Změníme to tu? Takto asi ne, tyto “demonstrace” jsou jim k smíchu https://youtu.be/RKam6PbJEAI

Milada
Návštěvník
Milada

no takove demonstrace jsou opravdu k smichu, ale co tak nejit v pondeli do prace, hlavne ti, kteri makaj pro Babise- jeho firmy a vsechny, co jsou majitele v ANO. Udelejte si zasobu na tyden at nemusite ani do obchodu. Verte, ze je vic potrestate, nez par lidi pred jeho tvrzi. A nevolit ANO, nejlepe vubec nikoho.

angel
Návštěvník
angel

vážená dámo, … k smíchu ? ti lidé aspoň našli odvahu tam jít…kde jste vy ? jen camráte od kompu…žejo ? a nejít do práce ? vám hrabe ! dostanou padáka ! vy jste fakt chytrolínka…posmívat se a blbě radit – dejte si to patentovat ! tipuju vás na dobře situovanou starobní důchodkyni…

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Milada
i tenhle hloupý nápad je akorát k smíchu. A Babiše by mělo naštvat , že do firem, které má ve svěřeneckém fondu nepůjde pár hlupáků pracovat? Ti lidé jsou rádi,že mají práci a pokud se týká útoku na “Babišovy” firmy, jde o hloupý útok na ekonomiku česka. Protože všechny “Babišovy” firmy” jsou hlášeny a platí daně do rozpočtu česka. Na rozdíl od firem těch blběčků z demobloku kteří do něj ryjí a sami vyvádějí zisky z česka ven. Ale mají plnou tlamu toho,jak oni by to dělali lépe. A ten případný nešťastník který by se chtěl toho hloupého a naivního nápadu chytit, akorát přijde o místo a hned druhý den ho nahradí jiný.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Suchoj
Tak zoufale malo lidi. Smutne.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Suchoj
tykovéto demonstrace jsou opravdu jen k smích i s tím idiotským komentářem. To jen jen směšné poštěkávání hlupáků, které spíše kazí dobrou myšlenku než jí prospívá.

Václav
Návštěvník
Václav

Před vládou se nesmí demonstrovat! Přesto se demonstrovalo! Podívejte se, kdo našel odvahu!
https://www.youtube.com/watch?v=RKam6PbJEAI

angel
Návštěvník
angel

sice to není k ničemu , fašouni už dávno rozhodli, co a kdy vyhlásí , … ale i tak je smutné, že tam není těch protestujících tolik, že by to ucpalo ulice…takhle to vypadá, že to vadí je těm cca 2O …

Randle Mc Murphy
Návštěvník
Randle Mc Murphy

POSLEDNI zprava kouknete co dela cerna zver cili negri zase v MADARSKU !!! To je neuveritelne a planet opic jeda dal A JA PUJDU ZEJTRA S ROUSKOU NAKUPOVAT !!!!!!!!! PANE BOZE !!! POKUD nekdo povazuje za nenormalni stav ten nouzovy JA tedy ne kurva kdy uz ty negry zacne nekdo zbavovat zivota – nebude zverejneno jen jsem se nasral .JINAK vsem diskutujicim HODNE ZDRAVI §