Euroatlantická unie versus Euroasijská unie anebo jen přechod od jedné k druhé?...

Euroatlantická unie versus Euroasijská unie anebo jen přechod od jedné k druhé? Svět opět na straně Putina. Euroasijské euro a AIIB ještě jinak. Tanky nebo motorky, není to nakonec jedno?

Euroatlantická unie versus Euroasijská unie anebo jen přechod od jedné k druhé? Svět opět na straně Putina. Euroasijské euro a AIIB ještě jinak. Tanky nebo motorky, není to nakonec jedno?

Cituji pár vět ze závěru svého nedávného článku : “Pokud se svět a MMF a Světová banka rozhodly definitivně opustit dolar, nestane se načas Euro měnou číslo jedna a nebylo nakonec stvořeno za účelem, aby „vyobchodovalo“ zlato i z asijských a ruských bank a přestěhovalo ho do Evropy – nejlépe do Bank of England ?/ Faktem zůstává, že dolar a USA jsou v koncích a opuštěny, ač přes NATO a TTIP jsou a budou s Evropou propojeny jako nikdy dříve / Iniciativa ke vzniku TTIP i TPP vznikla v USA, ale opravdu to byla iniciativa USA anebo iniciativa těch, kteří USA stvořili a kteří po vzoru Bank of England vytvořili i americký FED? /  Jestli dotažení Euroasie a Eastasie do konečné podoby proběhne jen cestou nové celosvětové měny a dohod anebo bude spojeno s další válkou, to je otázka / Jestli Čína naplno převezme pozici hegemona a jestli to bude pro svět dobře, je otázka. Nic to ovšem nemění na faktu, že svět USA opouští a na faktu, že USA tuto pozici nebudou chtít opustit, a to možná i za cenu , že ke dnu stáhnou celý svět. (Pokud ovšem za smlouvami TTIP a TPP není „vyšší hra“…)”. V euforii nad koncem hegemonie USA a dolaru mi tehdy bránilo několik faktů:

1. Skutečnost, že se od dolaru odvrátily MMF a Velká Británie a že i Světová banka vznik AIIB uvítala

2. Hromadný vstup tolika zemí do AIIB najednou během několika dnů, to mi velmi připomínalo „spontánní“ pád komunismu

3. Kazachstán

Putin zradil Nový světový řád – „Do zbraně!“

Nedávno se nechal slyšet  vrcholný americký diplomat Christopher R. Hill, že ruská reakce na ukrajinskou krizi znamená, že Moskva zradila „Nový světový řád“ , jehož byla posledních 25 let součástí. Hill, bývalý americký velvyslanec v Iráku a Koreji, v článku pro vlivnou publikaci Project Syndicate píše,že ruská anexe Krymu a „zastrašovací“ kampaň proti Kyjevu skoncovala s 25-ti letou historickou periodou a Moskvu obvinil, že se připojila k „regresi, recidivismu a revanšismu.“

Hillova kritika Moskvy spočívá v tom, že Rusko se po Glasnosti zapojilo do západních institucí, tržní ekonomiky a parlamentní demokracie s více stranami, že tuto politiku drželo skoro 25 let a bylo (s výjimkou krátké ruské války s Gruzií) Novému světovému řádu oddané, což byl dle Hilla velký úspěch éry po Studené válce. Diplomat Hill obvinil Rusko, že přetáčí čas zpátky do dnů Sovětského impéria a doplňuje, že „to vypadá, že Rusko už nestojí o to, co mu Západ v posledních 25 letech nabízel: zvláštní status u NATO, privilegované vztahy s Evropskou unií a partnerství v mezinárodních diplomatických podnicích.“

Diplomat dále varuje, že západní sankce kvůli Ukrajině nejspíš nebudou mít na Rusko žádný dopad, proto by se NATO mělo připravit na dlouhé klání, protože  Rusko se bude snažit vyvolat problémy i v bývalých sovětských zemích (přirovnává to k německé invazi do Polska v roce 1939) a  že Moskva by v těchto zemích mohla rozpoutat agresi. Své tvrzení opírá o to, že odvrácení se od Nového světového řádu ilustrují ruské snahy vést země BRICS jako alternativní spojeneckou frakci, která bude představovat hlavní hrozbu pro unipolární budoucnost, předjímanou Spojenými státy a NATO (zdroj).

“Nový světový řád” není něčím, o co by se zajímal mainstream, výraz NWO je spojován jen s tzv. konspirátory. Nechápu proč, když je to zcela běžný výraz světových politiků, americkými počínaje a Gorbačovem konče (ve videu v závěru se o tom může každý přesvědčit), když Nový světový řád je oficiálním programem největších politických stran, když pod hlavičkou NWO se konají velké mezinárodní summity a EU má od roku 2003 vypracovaný oficiální projekt Europe and New Global Order  (z nějakého záhadného důvodu  je z něj dostupný  jen název) a projekt byl propagován například i na pražském setkání evropských sociálních demokratů v roce 2009 (těžko soudit, jestli si toho všichni přítomní všimli). Nikdo neví, co ten Nový světový řád vlastně je (jen výjimky, jako např. reformy.cz už před léty psaly o jeho základních bodech v Projektu EU z  roku 2003).

Vše, co diplomat Hill uvádí o ruské zradě Nového řádu , je v podstatě pravda –  Putin dokola opakuje, že Rusko nechce unipolární svět s jednou celosvětovou vládou, Rusko se angažuje ve společenství BRICS ( nevzniklo náhodou takové společenství proto, že k zemím, které nechtějí unipolární svět patří i Brazílie, Indie a především Čína a že žádná z nich se nechce stát novodobou anglo-americkou kolonií s  rozkradenými zdroji  ?).  Diplomat Hill dále zmiňuje, že Rusko si neváží nabídky, kterou mu Západ dal: zvláštní status u NATO, privilegované vztahy s EU a partnerství v mezinárodních diplomatických podnicích – ale není to vůči Rusku nadřazené a vazalské stejně, jako to už zažívají například země Evropy? A jsou další body, ve kterých Rusko zradilo Nový světový řád a které diplomat Hill nezmínil: Rusko nesouhlasí se ztrátou národní suverenity a naopak uznává vlastenectví, nesouhlasí s jedinou celosvětovou bankou, nechce vnucenou imigrační politiku, nechce ani upřednostňování homosexuálních vztahů před klasickou rodinou, dokonce nechce ani Organizaci spojených náboženství, k jaké papeže v září vyzval Šimon Peréz (zdroj).

Když to srovnáme s hodnotami Západu, tak nezbývá než uznat, že Rusko opravdu zastává politiku “recidivy a regrese” . Ale za prvé: nabídl Západ lepší hodnotový systém, který by nahradil vlast a rodinu? A za druhé – to všechno se ví už dlouho a ač Putin dal stopku podřizování se Ruska a jeho rozkrádání způsobem, jak to zavedl Gorbačov a jak v tom pokračoval Jelcin, pořád Rusko zrádcem a agresorem nazýváno nebylo. Všechno se změnilo až Ukrajinou a obzvláště Krymem. Ale je to opravdu jen Krym, co současné manévry Západu proti Rusku rozpoutalo? A jak to Rusko vlastně myslí?

Svět jako společenství kontinentálních unií, Euroamerická jako vůdčí. Anebo vůdčí bude Euroasijská a o té je řeč, když se hovoří o ruské rozpínavosti?

Krym je strategicky důležitou oblastí na Černém moři ( základny NATO, ropovody), ale kromě tzv. anexe Krymu se v loňském roce odehrála ještě jedna věc – vznikla Euroasijská unie. Vybavila se mi jedna mapa unijního rozdělení světa,podle NWO:

Severoamerická unie, Evropská unie, Africká unie, Asijská unie

Na mapě není nic o Euroatloantické unii, ale stačí domyslet dohodu TTIP a tato unie se silným vlivem USA v EU je v podstatě hotová a i bez toho v ní už dlouho žijeme. Na mapě není nic ani o Euroasijské unii – unii se silným vlivem Ruska, před kterým nás euroatlantické spojenectví naopak už dlouho chrání a jejíž případný vznik je pro Euroatlantickou unii doslova strašákem. Mohlo by to totiž znamenat, že evropské země by měly možnost volby a některé by se mohly rozhodnout ve prospěch Euroasijské místo Euroatlantické unie (například Řecko už k tomu má našlápnuto). A v loňském roce se strašák jménem Euroasijská unie (plánovaný od roku 2012) stal skutečností. Euroasijská unie vznikla spojením Ruska, Běloruska a Kazachstánu v květnu 2014 (hned po připojení Krymu):

Její součástí měla původně být i Ukrajina a netroufám si soudit, jaká role jí byla v rámci Nového světového  řádu, domluveného Gorbačovem, přisouzena (vzhledem k tomu, že se z Gorbačova stal obhájce Putina, tak zřejmě jiná, než jak to Západ a EU předvedly). Od 1. ledna 2015 začal Evroasijský ekonomický svaz oficiálně fungovat, 2. ledna se stala členem Arménie, 9. května se oficiálním členem stane Kyrgyzstán, další země Tádžikistán a Uzbekistán o vstupu uvažují. Do roku 2025 má Evroasijský ekonomický svaz vydat novou společnou měnu –  altyn (ale předpokládá se, že vzhledem k protiruským sankcím bude měna přijata už za dva-tři roky (zde)

Altyn, budoucí měna Euroasijské unie – Euroasijského ekonomického svazu, založeného Ruskem, Běloruskem a Kazachstánem 29. května 2014 a oficiálně funkčního od 1. ledna 2015

Altyn se má údajně stát tzv. “euroasijském Eurem”, má být krytý zlatem a původ názvu někdejší ruské mince nacházejí etymologové v tatarštině – buď ve slově altyn, které znamená zlato nebo ve slově alty, tedy šest, protože altyn měl zprvu hodnotu odpovídající šesti moskevským děngám (zdroj). Jaký má mít Euroasijský ekonomický svaz potenciál, o tom něco zde:

Za dva měsíce po oficiálním zahájení činnosti Euroasijského ekonomického svazu, vznikla v březnu 2015 AIIB. Ze zemí Euroasijské unie se členem stalo jen Rusko (a budoucí člen Kyrgyzstán), čímž je Rusko členem dvou největších ekonomických uskupení, z nichž obě vyzývají ke spolupráci další a další země.  Že ty země na to slyší (jak se ukázalo u AIIB), tím zřejmě bude myšlena ta ruská rozpínavost a agrese, o kterých se tolik hovoří.

Svět opouští USA a jeho dolar. Putin podruhé jako vítěz a zvláštní země Kazachstán.

Není tomu dávno, co se vážně schylovalo k válce podobně jako dnes – tehdy to bylo kvůli Sýrii. Tehdy David Cameron neuspěl v domácím hlasování o válečném tažení a podobně jako zpráskaný pes skončil i Obama, když svět dal přednost ruskému návrhu řešení chemických zbraní v Sýrii. Putin byl časopisem Forbes označen za světovou osobnost číslo jedna, osobním dopisem mu blahopřál papež a byl dokonce navrhován na Nobelovu cenu míru. Téměř do roka se hrozba válečného konfliktu opakuje přes Ukrajinu a Putin se opět stal nejvlivnější světovou osobností, Obama skončil až jedenáctý (zdroj).  A jestli svět neposvětil záchranu dolaru přes Sýrii, dnes nemohl lépe potvrdit, že s dolarem nepočítá, než se to stalo hromadným březnovým vstupem 57 zemí do čínské AIIB (Česko zatím váhá) a ač nejzazší termín pro vstup byl 15. dubna, očekává se vstup i dalších zemí (zdroj). Ale bylo za tím vším opravdu spontánní rozhodnutí?

Vrátím se ke Kazachstánu a k Euroasijské unii, která založení AIIB předcházela. Kazachstán je zvláštní země – její prezident Nursultan Nazarbajev je natolik vlivnou osobností, že jej mají v úctě všechny světové špičky, včetně anglické královny. Hlavní město Kazachstánu, Astana (dříve to byla Alma Ata) je světovým městem budoucnosti a v roce 2017 tam proběhne výstava EXPO 2017. V kazachstánské Astaně sídlí Euroasijská banka, která například v první polovině roku 2013 zvýšila svůj zisk o 85,5 % (zdroj), ale také je to země, kde prezident je u moci už 20 let a poslední volby vyhrál s téměř 96% hlasů (přes protesty opozice) a země, která přijala tvrdá náboženská opatření, dopadající i na křesťany (zdroj).

Nursultan Nazarbajev, prezident Kazachstánu

A zde je několik ukázek, jaké přízni se prezident Kazachstánu Nursultan Nazarbajev  ve světě těší:

Nursultan Nazarbajev u anglické královny Elizabeth II.

Nursultan Nazarbajev a David Cameron v červenci 2013 

 

Barack Obama, Nursultan Nazarbajev a Dmitrij Medveděv v roce 2012

Nursultan Nazarbajev a Miloš Zeman v listopadu 2014

Ještě zvláštnější je hlavní město Kazachstánu – Astana. Nebylo to vždy hlavní město, do roku 1997 byla hlavním městem Alma-Ata, zatímco současné hlavní město se předtím jmenovalo Celiningrad, mezi tím v letech 1991-1997 Akmola. V roce 1997 byla Akmola srovnaná se zemí a na jejím místě od základů vyrostlo nové město – Astana, které celé je dílem anglického architekta Adriana Smithe. Hlavní město vším symbolizuje oslavu Slunce a je plné staveb ve stylu pyramíd, Babylonu a Jeruzaléma. Píše se o něm, že je to město budoucnosti a předvést to má na celosvětové výstavě EXPO 2017:

 

Mě ale více zaujala “výstavní” vojenská přehlídka, která se v Astaně odehrála v květnu 2014:

USA hozeny přes palubu, Evropa jako rukojmí?

Kazachstánský prezident má pověst diktátora, volby vyhrává téměř 100% hlasů, ale vrcholní představitelé demokratického světa mu prokazují přízeň. Nevím, jestli Putin opravdu zradil Nový světový řád, mě se téměř jako jistota jeví, že VB zradila USA.

Přes Sýrii to tedy nevyšlo, ale Západu dál nezbývá, než hledat řešení svého úpadku -tedy udržení petrodolaru a tím své moci. Za tím účelem realizuje své dávno rozehrané hry, a to na třech frontách: Sýrie, Venezuela a – Ukrajina. Se Sýrií se vyčkává (dle mého vůbec není hotovo), ve Venezuele se právě realizuje stejný scénář ke svrhnutí vlády, jaký je používán všude (placení a zdrogovaní demonstranti, volající po svobodě), ale nejaktuálnější je právě ta Ukrajina. A Krym. A Putin, který se opět směje. A aby nebylo málo, tak tentokrát není vynášen do výšin jen nějakým Forbesem, tentokrát už je i kandidátem na Nobelovu cenu míru! Sebevědomí Putina a ústupný postoj celého Západu, to vše jako by říkalo, že ve všem bylo jasno od chvíle, kdy Putin zasáhl. A že Západ to prostě opět jen zkusil, ale poté, co se Východ vzepřel, zůstane jen u “bububu”. A opět se mi vybavuje ta úplně prvotní naprosto rezignovaná a smutná reakce našeho knížete Schwarzenberga a jeho komentář ke Krymu, který byl ve smyslu: “Nic se nestane, Rusko si udělá, co chce.” No, kdo jiný by to u nás mohl vědět lépe…

Nenapadlo by mě ale, že budu řešit dilema, jak to Putin myslí svým spojenectvím s Kazachstánem. V roce 2014 se totiž Euroasijská banka stala partnerem Yamahy a tyto motorky nesou její logo (zdroj). A možná stojí za to pozorovat, jestli náhodou stejné logo nebude i na motorkách Nočních vlků:

Symbol Euroasijské banky

Rusky se satan řekne satana a existuje názor, že název hlavního města Kazachstánu – Astana je přesmyčka.  . Architektura města pak je oslavou Slunce a světla – světlonoše Lucifera (zde).

Co si teď o všem myslet? Ruský byznysman Alexander Lebeděv, vlastník čtyř britských médií, řekl v interview pro londýnský Time, že “v boji se současnými temnými silami je pro svět jedinou nadějí Putin” (zde). Ale Kazachstánu a jeho hlavní město mi přijdou podivné a proto i přátelství Putina s prezidentem Kazachstánu. Až čas ukáže, jak to je, prozatím věřím, že Putin je Slovan, tudíž že se nepodílí na budování NWO tak, jak je to symbolizováno Astanou.

– Pozorovatelka –   18. 4. 2015

PS: Po kritice levanetu jsem z článku odstranila tu část (včetně odkazu), která byla citací části článku těchto stránek.

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
prorok
Návštěvník
prorok

Vzdyt to je jasne ze USA je agresor furt tlaci na Rusko k vyvolani valky aby nas pak mohlo dat do prvnich rad nechat na jatka ale spoustu čechu nechce jit proti Rusku sou to slovane jako my a je pravda ze Putin zradil NWO sam na konferenci o tom mluvil pred Merkelovou atd a rikal jasne ze si nic takoveho nepreje ze chce mir a pravo atd nesmime byt zaslepeni a tady mate jednani ohledne manipulace statu ze strany USA!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=MhHxbwEm4VU
jedna se tu jen o blb….. dolar at si sami jdou do boje a nas do toho netahaj kazdy chce zit v klidu miru a lasce s rodinou je na case lidi se zbudit a rict ze nejdem do boje USA nas do toho taha aby si podmanila Evropu kazdej rozumnej clovek ví kde lezi pravda!!!
Prece se nenechame zahnat do konfliktu tady mate projev co to vse zacal!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=QHZv1oQUBTk

TauRus
Návštěvník
TauRus

ТаuRus | 20.04.2015
Nedalo mi to. Tak jsem ten článek přečetl. Závěr – manipulace nejtěžšího kalibru.
V úvodu autorka použila úvahy diplomata Hilla, který je dnes velvyslancem USA v Iráku, o zradě Putinym NWO.
Dále jdou její úvahy o tom, co vlastně Putin zamýšlí.
Následují úvahy o TTIP a Euroasijské unii.
“Svět jako společenství kontinentálních unií, Euroamerická jako vůdčí. Anebo vůdčí bude Euroasijská a o té je řeč, když se hovoří o ruské rozpínavosti?”- hned 3 virusy v jedné otázce – Euroamerická unie, rozpínavost Ruska, vůdcovství jedné z nich.
Potom následuje nějaká mapa The New Order Diagram, kde jsou
Severoamerická unie, Evropská unie, Africká unie, Asijská unie, která vůbec nevychází z logiky vytváření, ani vzniku civilizací a rovnou dává Čínu s Indii do Euroasijské unie a Jižní Ameriku do Severoamerické unie. Tu mapu autorka bere, jako důkaz své úvahy.
Sledujeme dále pseudologickou stavbu té úvahy:
“Na mapě není nic o Euroatloantické unii, ale stačí domyslet dohodu TTIP a tato unie se silným vlivem USA v EU je v podstatě hotová a i bez toho v ní už dlouho žijeme. (moje pozn.- takže není důvodu bojovat proti TTIP, už v ní žijeme…(moje pozn.-autorka ví něco o TTIP nebo se snaží vsugerovat čtenářům, že po přijetí této dohody vše zůstane, jak je?) Na mapě není nic ani o Euroasijské unii – unii se silným vlivem Ruska, před kterým nás euroatlantické spojenectví naopak už dlouho chrání (moje pozn.-šikovné slovíčko!) a jejíž případný vznik je pro Euroatlantickou unii doslova strašákem. Mohlo by to totiž znamenat, že evropské země by měly možnost volby a některé by se mohly rozhodnout ve prospěch Euroasijské místo Euroatlantické unie (například Řecko už k tomu má našlápnuto). A v loňském roce se strašák (moje pozn.-slovo použito podruhé, čímž nás autorka definitivně utvrzuje, že Euroasijská unie představuje hrozbu) jménem Euroasijská unie (plánovaný od roku 2012) stal skutečností. Euroasijská unie vznikla spojením Ruska, Běloruska a Kazachstánu v květnu 2014 (hned po připojení Krymu):
Její součástí měla původně být i Ukrajina a netroufám si soudit, jaká role jí byla v rámci Nového světového řádu, domluveného Gorbačovem (moje pozn.-úžasné! bez jakéhokoli důkazu nás podsouvá k tomu, že “nové” NWO bylo domluveno Gorbačovym, pokračovatelem kterého se stál Putin, následuje z dalšího textu) , přisouzena (vzhledem k tomu, že se z Gorbačova stal obhájce Putina, tak zřejmě jiná, než jak to Západ a EU předvedly)”
Dále sleduje informace o jednotné měně Euroasijské unie a etymologii slova “altyn”

“Svět opouští USA a jeho dolar – máme se radovat? Putin už podruhé jako vítěz a zvláštní země Kazachstán.”
(moje pozn.-zřejmě se radovat nemáme protože se dozvíme něco, co nás vyděsí).
Vynechávám odstavec, o jeho manipulativitě si může každý udělat vlastní názor a přejdeme k osobě Nursultana Nazarbajeva – prezidenta Kazachstánu.
Autorka ho líčí, jako totalitního vládce, který se obzvlášť těší oblíbě anglo-saského světa. (moje pozn. – fotografie se dají poskládat různě. Kdybych ho chtěl vylíčit jinak, tak dám fotografie s Putinym, Brežněvym atd.)
ASTANA – k ní se ještě vrátíme.

Co mě velmi zaujalo, tak toto sdělení autorky:
“A vybavuje se mi článek, který jsem před rokem napsala pod názvem „Putin se jen směje“ a protože odkaz již není funkční, část z něj cituji:
„Globální prediktor (GP, rozuměj NWO) se v současnosti dělí na dvě hlavní křídla – atlantické a euroasijské. Mezi těmito křídly panuje (nyní už) větší rozkol z důvodu odlišného pohledu na řešení krizí v důsledku přešlapů a omylů GP hlavně v poslední době, a obecně výrazněji také v posledních 100-150 letech.”…
A dává odkaz na nefunkční zdroj na Leva-netu
http://leva-net.webnode.cz/products/…ciho-konkurzu/

Představte si, že tento článek jsem našel, jmenuje se jinak a nepsala ho autorka této úvahy, ale Hox
Rozkol v globálním prediktoru. Dvě křídla. Princip tvůrčího konkurzu
Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/rozkol-v-globalnim-prediktoru-dve-kridla-princip-tvurciho-konkurzu/

Nu není to GOL! Madam není jen manipulatorka, ale i zdatná plagiátorka!
Dále následují úvahy, jak se Putin všem vysmívá a pokračuje ve výstavbě svého NWO.

Vrátíme se k ASTANĚ. Autorka píše:
“A ještě jednou mimochodem: rusky se satan řekne satana a existuje názor, že název Astana je přesmyčka. Architektura města jistě je oslavou Slunce a světla – světlonoše Lucifera”

Nuž, opravdu “silné kafe”…Putin s Nazarbajevým si staví svoje NWO – Euroasijskou unii, hlavním městem, které bude pojmenováno podle Lucifera. Fakt, už je lepší TTIP, nakonec nás autorka přesvědčuje o tom, že v ní už žijeme a pro nás se vlastně nic nezmění…
Raději nebudeme pospíchat se závěry a obrátíme se k jiným zdrojům. A co znamená slovo “ASTANA” v kazaštině? Zkusíme použit rusko-kazašský slovník
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0/

a zjistíme, že ASTANA vůbec nemá nic společného s Luciferem, ale v původním jazyce znamená HLAVNÍ MĚSTO. Ještě se bojíte?

A co znamenají pyramidy v Astaně? To samé, co v Egyptě, Číně, Bosně, Rusku – málo jich je naseto po světě?

Končím. Z té autorky je mi na blití. Nejenže zneužila KSB, ukázala se, jako manipulatorka a plagiátorka…, ale musím šetřit síly, protože se obávám, že takových článků bude přibývat…
Nechytejte se na lží a manipulace!

spravce
Návštěvník
spravce

pokud bude válka mezi USA a Ruskem, proč by to mělo byt zase přes Evropu, jako by nevěděli že Země je kulatá a můžou se napadnout z druhé strany. jestli už teda budou používat konvenční zbraně.
pokud můžu jeden dotaz k měnám, co zapříčinilo to, že mají měny různou hodnotu a kam do historie to až sahá, případně kde si o tom můžu počíst.
díky 🙂 , btw pěkný článek

Juan RodriGo
Návštěvník
Juan RodriGo

Opět velmi briskní analýza autorky. Dává to celé smysl. Zároveň je z toho člověku úzko. A při pohledu na Astanu, mi jako duchovnímu člověku, jde mráz po zádech. Nezbývá než se svěřit své vnitřní svobodě a tyto hry jen pozorovat.

TSq
Návštěvník
TSq

Pozorovatelka je fakt dobrá

Administrator
Admin

K diskusím: některé osoby tu střídají nicky rychleji, než utíká vteřinová ručička na hodinách, což vidím v systému a v logu diskusí, ale anonymní diskuse jsou od toho anonymní, aby si každý uvážil, za čím si stojí. Diskuse lze zpřísnit, ale jako ochrana proti trollům platí jen jediné, povinná registrace k diskusím a ruční moderování všech příspěvků. Vanguard denně zadržuje přes čtyři stovky závadných příspěvků v průměru a ty já musím potom moderovat a pomalu mně to přestává bavit. Většina toho jsou sprosté nadávky na někoho, urážky, tvrdý trolling a spam. Moje zjištění z před dvou dnů, že do trollingu proti našemu serveru se zapojili i lidé z IP adres rádia Liberty / Free Europe a z těch samých adres se pokoušeli penetrovat i naší serverovou infrastrukturu, to prostě ale překročilo všechny meze. Nastavil jsem proto Vanguard do přísnějšího režimu.

Ručně schvaluji takové příspěvky, které splňují dvě podmínky, tzn. jsou slušné a nemají charakter trollingu (podněcování diskuse z pozice úmyslně konfrontačního a provokativního obsahu bez samotného projevu zájmu o konstruktivní diskusi v argumentační rovině). Vanguard detekuje trolling podle této definice vcelku přesně, ale prostě občas mu něco unikne, protože byl původně navržený pro detekci trollingu v angličtině a češtinu má implementovanou zkušebně. Chceme, aby diskuse byly konstruktivní a přínosné. To je priorita. Ale nechceme zakazovat příspěvky, které jsou na hraně a tu hranu jednoznačně nepřekročily. Někdo prostě má jiný názor na geopolitiku, na Rusko, na USA, na EU a pokud svůj názor někdo vyjádří v tomto směru, tak mu nechceme mazat názor, pokud je tam alespoň náznak snahy o konstruktivní diskusi nebo o konstatování stanoviska, které není trollingem ani vulgární reakcí.

Naše redakce čelí mnohem závažnějším problémům, zejména spojeným s otázkou financování formou čtenářských příspěvků, které se ukazuje jako slabší, než jsme čekali. V průběhu příštího týdne budeme mít otevřené bankovní účty v ČR i na SK, takže čtenáři budou moci přispět na zachování provozu AE News i normálním převodem z bankovního účtu. Přesto však nás docela mrzí, že počet příspěvatelů přes PayPal je tak malý. Na to, že náš server měsíčně navštěvuje už stabilně přes 750,000 unikátních čtenářů, je počet přispěvatelů za tento měsíc (cca. 30) opravdu velmi malý. Chápeme, že za zpravodajství nejsou lidé zvyklí na internetu platit, ale tady nejde o placení, ale o příspěvek na dobrovolné bázi. Velmi nás poškodila kampaň médií a nálepka, kterou nám udělili, že jsme Kremlem placený server. Mnoho lidí tomu uvěřilo a jak říkal už J. Goebbels, tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou. Bez příspěvků v odstatečné výši se nedá prostě provoz serveru udržet. Chceme proto diskuse kvalitní a přínosné, aby i diskutující měli důvod sem chodit.

xerox
Návštěvník
xerox

admine … ani se nedivím , že vás to nebaví číst ty mamlasy a neustále přemýšlet co je přínosné a co nikoliv , přesto i pod tímto článkem jsou naprosto bezduché bláboly …

jaký smysl a přínos mají v této chvíli lejna nicků typu – roman , rejpal , terrex , cia , izolace … ? … naprosto žádný …

je velmi elegantní a jednoduchá metoda jak se s tím vypořádat …

dvě diskuse …

– první diskuse bude tato , kde budou pokud budou chtít diskutovat . ptát se , doplňovat k tématu zavedení nickové , už je musíte znát a vše se bude řídit jednoduchou filosofií – přínos a rozvíjení článků autora …
klidně můžete mazat i zavedené nicky , pokud se vám nebude zdát , že nejsou přínosem …

– druhá diskuse , někde stranou odkud můžete , pokud budete chtít a pokud prokáže dlouhodobým psaním , pozvat nicka do hlavní diskuse …
diskutovat není právo ani povinnost , ale výsada pro ty , kteří mají o věc zájem …

když budete chodit na přednášky třeba o gastronomii , budete taky chtít poslouchat mamlasy , že přednášející neumí udělat ani topinku nebo že spálí i čaj , asi těžko …
a rozhodně na to není nikdo , kdo se chtějí naučit vařit zvědavej , jenom to zdržuje a odpuzuje …

sám píšete , že máte 750 tisíc unikátních čtenářů … takže bude z čeho na druhé diskusi vybírat když se někdo rozhodne reagovat , zvlášť když budou vědět že se dostanou do normální hlavní diskuse , bude to pro ně zkrátka motivační …
mamlasové v druhé diskusi postupně odpadnou , protože bodou vědět , že je nikdo nečte a nemají šanci škodit a vám ubude práce …

přínosem pro diskusi nebo pozvánka do hlavní diskuse není samozřejmě daná za každou cenu souhlasit s autorem , ale polemika musí být smysluplná … a to už bude vaše práce admine …
jste takový hostinský chceteli barman , pokud budete do lokálu pouštět jelita , přestanou chodit hosté co se chtějí pobavit a něco dozvědět …

nemusíme chodit daleko a bavit se imaginárně , zůstanou vám tam týpci typu – roman , rejpal , terrex , cia , izolace , co na vás budou jenom civět , psát kraviny a doblba štěkat jak mopslíci …
řekněte mi proč tu výše zmiňovaní a jim podobní jenž nepochybně ještě přibude ještě jsou , čím jsou přínosem … ? …

polemika na téma , že mamlasové patří k diskusi je naprosto bezpředmětná … admin a zdejší dva blogeři musí mít poslední slovo …
když čtenáři uvidí , že to tady nenecháváte na pospas a že se snažíte začnou i přispívat finančně , bezdušné příspěvky , které tu neustále provází blogy , nikoho nezajímají což se odráží i na nechuti platit …

všim jste si že odpadávají i tzv. členové neboli – member , je jich už dost , proč tu nejsou , proč se nepodílí na diskusi … nechuť je jasným vysvětlením …

Administrator
Admin

Diskusi jsem lehce promazal od trollovacích příspěvků jedné a téže osoby vystupující zde asi pod 20 nicky, ale je to prostě na ruční práci, často něco unikne, protože v té záplavě zadržených diskusních příspěvků často přehlédnu kontext, o co se jedná v diskusi, takže se trolling potom posuzuje obtížně.

lubajs
Návštěvník
lubajs

To by mně zajímalo, co je zač ten s 20 nicky, případně kdo jej za trolling platí. Máte takové informace nebo alespoň tušení? Já si myslím, že většina tzv. trollů, kteří se objevují na všech diskusích jsou prostě děcka, nudící se náctiletí spratci, kteří mají velkou radost, když někoho vytočí do ruda. Mnohdy je to poznat podle “dětského”způsobu vyjadřování nebo podle zvoleného nicku, osoby z nějaké fantasy pohádky jako třeba “Avatar” a také přehnaným používáním smajlíků.

Administrator
Admin

Je to jeden člověk s jednou IP adresou, který prakticky pro každý svůj komentář používá jiný nick. Aby Vanguard a Akismet ošálil, napíše nejprve neutrální příspěvek, nebo velmi slušný a docela podnětný a vzápětí napíše dalších pět, kde plive nadávky, urážky a sprosté výrazy směrem na Rusko, Putina apod. Vanguard ale takto nefunguje, nenechá se takto zmanipulovat, po určitém počtu závadných příspěvků je totiž uživatelova IP adresa v diskusi natvrdo zabanována, což se právě u dotyčného stalo a další komentář již od něj neuvidíte. Pokud se bude pokoušet nadále vkládat trolling do příspěvků, může mu Vanguard zabanovat dokonce přístup i k doméně, takže si naše stránky ani nenačte do prohlížeče.

Teerex
Návštěvník
Teerex

Jaký smysl mají (… proč urážíte…? ) typu … Teerex ? Když už jste mě jmenoval tak odpovím. Rád si počtu alternativní zpravodajství a názory různých stran. Ale tady mě rozčilují zjevné nepravdy, překroucené informace nebo jednostranně zaujaté, neobjektivní až štvavé články které se tu zveřejňují. Vám to zjevně nevadí. Obouváte se do zpravodajství třeba na iDnes, ale zdejší zpravodajství Vám přijde kvalitní? Já se u každé informace na netu se snažím dopátrat nějaký zdroj nebo ověřit z více (různých) zdrojů. Ovšem podloženost zdejších článků ověřitelnými zdroji je tristní. Vám to nevadí? Vy tomu věříte aniž byste si to ověřil? Vůbec se nedivím, že tento server je v podezření jako Kremlem placený server. Jinak si nedovedu vysvětlit tu zarputilou snahu očernit vše západní. Možná je to jejich (zdejších autorů) skutečné přesvědčení? Pak ale nechápu, že když je někdo upozorní na nepravdu uvedenou v článku, že ji neuvedou na pravou míru. Jak by udělal každý seriozní zpravodajec. Pak mi z toho vychází, že to tedy dělají schválně a o pravdu tady nejde. To je smutné.

Montisan
Návštěvník
Montisan

Na iDnes je nejhorší ta slota co se tam scukuje v tzv. diskuscích! Na blogu jistého Ondřeje Sidora je seznam asi 500 lumpů kteří se těchto sionských antislovanských (tedy tzv. západních – by bylo jasný o co go!) orgií zúčastňují a při srovná ní se seznamy krycích židovských jmen se objevila až 70%-ní shoda! Tudíž je jasný odkud vítr vane! Navíc jak lze černotu očernit, tomu nehovím! Peklo je černé, satanský Žid ovládnuvší mezi 16. a 19. století onen Západ má černou barvu, takže ho lze leda osvětlit, ale tomu on se urputně brání!

Stano
Návštěvník
Stano

Teerex/ a je este vobec nieco pozitivne na zapadnej demokracii ? Hoci som ju pred rokmi odbivoval, za hlbokeho socializmu, veru sa mi vycistil zrak. Alebo sa tak zmenila ?
Vazne si neviem spomenut ze by -:
sport / doping
moralka / gender ideologia
kultura / mk ultra
prosperita / pre 3%
stabilita / ani nahodou
vyspela technika / chemtrail
Fakticky neviem najst nejaky klad. Vy ano ?

kajmik01
Návštěvník
kajmik01

Jako IT admin bych si dovolil rozšířit můj původní příspěvek o vylepšení diskusí.
Každý uživatel (s jedinečným mailem a IP adresou) může pod článek vložit jeden vlastní komentář a dále už pouze volně reagovat na komentáře jiných uživatelů. Všechny vlákna s jednotlivými komentáři budou defaultně sbalené, takže z celého vlákna bude vidět jen první názor, zbytek až po rozkliknutí.
Pro ty, kteří se chtějí hlásit pod X nicky, to bude znamenat další překážku. Všechny tyto věci se dají obejít, ale přece jen to znovu ztíží výměnu nicků.
Jinak nesouhlasím s xeroxem, že by právě “zaplevelená” diskuse znamenala snížení platících čtenářů. Spíš jak píše admin jde opravdu o klasickou nechuť za něco na netu platit (zvlášť za zpravodajství). No a je otázka, kolik z těch 750.000 unikátních čtenářů sdílí názory tohoto serveru nebo to čtou víceméně jako zajímavost.
A když už mít uzavřenou diskusi pro zvané, tak bych to udělal přesně naopak. Pod články bych nechal diskuse, ale vytvořil bych nové fórum, které by bylo tématicky členěno a kde by se diskutovalo o všech aktuálních otázkách. No a každá s těchto diskusí by měla vlastního moderátora, který by dohlížel na chod konkrétní diskuse.
Ale to už záleží na majitelích webu, kteří to tady řídí.

Roman
Návštěvník
Roman

Nechápu, proč byl smazán můj příspěvek o Lebkách a hnátech s narážkou na konspirace. Trolling to nebyl, bylo to myšleno vážně. Existuje na to navíc normální studie, věnoval se tomu historik Marian Füssel, který mluvil i s mnoha lidmi, kteří v minulosti v tomto spolku byli. Koukám ale, že tady je poměrně v módě označovat lidi s jiným názorem za trolly. A nadávat a zesměšňovat ostatní tady mohou zjevně jen lidé, kteří souhlasí se vším, co tady ve článcích padne. Tomu se říká dvojí metr 😉

Administrator
Admin

Způsob, jakým jste diskusní příspěvek začínal (posměšný wording na autorku článku) je projevem trollingu. Vanguard neměl takový příspěvek vůbec pustit. Zbytek příspěvku byl v pořádku, v argumentační rovině. Pokud se budete držet jen argumentační roviny, bude to příště ok. Ostatní nesmí nadávat a zesměšňovat, ale opravdu toto nedokáže skript zachytit a já nemůžu ručně procházet příspěvky jeden po druhém. To bych nedělal nic jiného. A je pravda, že tento server nemůže nechat volný průběh diskusím, protože bychom přišli o čtenáře, kteří sem chodí kromě článků samotných i kvůli kvalitním diskusím. Tenhle argument má svojí kvalitu a všude, kde nechali diskusím volný průběh, to nakonec skončilo buď kopiemi občanských průkazů, registrací na mobilní telefonní číslo anebo diskuse skončily úplně. A touto cestou jít nechceme.

Roman
Návštěvník
Roman

Příspěvek jsem začínal nějak takto: “Lebka a hnáty, tajný spolek, o kterém se všechno ví…” (To jsem si mimojiné dovolil napsat i proto, že o této konkrétní věci vím hodně z první ruky, stejně jako jsem obeznámen s prací Mariana Füssela) Pak už jsem tam jen napsal něco ve smyslu, že jde o konspiraci pro lidi, kteří mají problém rozlišit fikci od reality. Tedy příspěvek jsem nezačínal nijak posměšně, neadresoval jsem to ani autorce článku. Takže si dovolím říct, že vaše argumentace trollingem je nesmyslná, stejně jako zmínka o posměšném wordingu na autorku. Příspěvek byl obecný.

TSq
Návštěvník
TSq

“Koukám ale, že tady je poměrně v módě označovat lidi s jiným názorem za trolly.”
To v ČR zavedl ambasador Shapiro svým památným projevem

lubajs
Návštěvník
lubajs

Tak to se podívejte na diskusi idnes.cz, tam se názory, které jdou proti oficiální propagandě vůbec nepřipouštějí. Administrátor je zadrží a potom to vypadá, že všichni diskutéři idnesu jsou až zázračně názorově jednotní.

Montisan
Návštěvník
Montisan

Mám dotaz!!! Je věc které nerozumím! Proč by nemohl Kreml zafinancovat i tyto weby, Sputnik přeci financuje, ne? Když židácký štváči otravovali svou propagandou vzduch v Evropě, tak se k financování hrdě hlásili! Např. RFE a Hlas Ameriky financoval Kongres USA! Drze a suše! A dneska s drze a suše hlasujou o tom, jestli pošlou teroristům z Kyjeva nebo Alepa zbraně!!! A Rusko nebo Irán se jen hloupě vymlouvaj! Co je to za pololokajství a ohnutej hřbet?!?? Dám příklad: Rusové popírají vojenskou a logistickou pomoc povstalcům z Donbasu, jako by to byla nějaká hanba či co! A Irán odmítá že pomáhá jemenskému lidu odrýžet sionistickou agresi! Proč to? Proč tyto státy neříkají otevřeně: “ANO, podporujem naše lidi proti vaší nezřízené agresi a tuto pomoc budem dál tvrdě prohlubovat! A pokud chcete knfrontaci, včetně války, áte ji mít! MY se zemřít nebojíme! A vy?”. Žid je zbabělej! Zesral by se až za ušima a jeho agrese by rázněm skončila! Ale tkahle ho to jen povzbuzuje! Známe to přeci všichni ze školi, že bázlivěj spolužák, co si nedovolil přiznat že něco chce a dělá podle svého býval terčem útoků agresorů!

kolemjdoucí
Návštěvník
kolemjdoucí

Dobrý den,
chtěl bych jen reagovat na toto:

„Přesto však nás docela mrzí, že počet příspěvatelů přes PayPal je tak malý. Na to, že náš server měsíčně navštěvuje už stabilně přes 750,000 unikátních čtenářů, je počet přispěvatelů za tento měsíc (cca. 30) opravdu velmi malý”

Patřím přesně mezi tyto jmenované, rád bych se pokusil vysvětlit proč. Důvodem je z menší části u nás nestandardní metoda platby, tedy onen PP. Tím se lze prokousat, osobně PP už mám, ale je tu ještě jeden důvod, který je řekl bych zásadní: Obava, že takto zaslaná platba je také informace, která je servírována na zlatém podnosu přímo těm, proti kterým se tu vede informační osvěta. Mají pak velmi snadné (NSA a spol, kliky NWO) volit správnou metodiku jak proti tomuto serveru postupovat, když hned vědí kolik peněz a od koho (z hjakých IP) redakce AE news obdržela. Podle mě si to většina zdejších čtenářů uvědomuje a málokdo se chce chovat takto kontraproduktivně (proto také volají po nějaké místní bance).

Administrator
Admin

Zaslání příspěvku AE News bankovním převodem není zločin, AE News není projekt, který by byl v rozporu s jakýmkoliv zákonem v ČR nebo v SR. To je zásadní informace. Čtenáři a drobní přispěvatelé nejsou v hledáčku různých tajných služeb. To je nesmyl. Je zajímá pouze to, kdo je provozovatelem AE News a kdo nás financuje. Režim nemůže jít proti drobným přispěvatelům, koncovým čtenářům, protože ti si platí za to, co čtou. Tedy neplatí, ale přispívají. Dobrovolně. Věc sponzora je ale jiná. Tam už jde o nějaký účel, sponzorovi o něco jde a tajné služby se ptají, o co tomu sponzorovi asi jde. Našemu minulému sponzorovi šlo čistě o vlastenecký altruismus, financoval věc, o které byl přesvědčen, že je dobrá a potřebná. A to se v ČR neodpouští, proto mu obstavili účet s historkou o kontrole účetnictví mnoho let dozadu a podezření na nedoplatek daně (což se ukázalo jako nepravdivé, jak zjistil forenzní audit minulý týden). Ale účel to splnilo, sponzor už není našim sponzorem, byl náležitě vystrašen, a o to celé jim šlo. Proto jsme se rozhodli projekt převést do režimu samofinancování ze strany čtenářů, protože proti tomu nikdo zasáhnout nemůže. Nyní už máme otevřené i bankovní účty v ČR a na SK, tak doufáme, že lidé přispějí na provoz nejen PayPalem, ale i touto cestou bankovního převodu, který je vlastně nejjednodušší formou, protože internetové bankovnictví má dnes v podstatě každý, ať už v počítači, nebo dokonce v mobilu nebo v tabletu.

vendel
Návštěvník
vendel

Souhlasím s Xeroxem,majitel aeronetu je pán domu,má nějakou představu jak by měl fungovat svět,snaží se o spolčení stejně smýšlejících,takže není sebemenší důvod dávat zde prostor jinakým,vedených zlými úmysly a zpohledu hlupákům!
Do svého obydlí si nikdo přece dobrovolně nevpustí zlé a nevhodné lidi!
Takhle demokracie,na kterou se zhusta lidé zlomyslní odvolávají,nemůže fungovat a nefunguje.

Izolace
Návštěvník
Izolace

Chtělo by to izolovat Rusko. Jako svého času JAR. Sportovně, kulturně, ekonomicky. Rusové by Putina svrhli sami, kdyby se nemohli účastnit MS v Hokeji, Olympiád apod.

Montisan
Návštěvník
Montisan

Se divím co je to za plk. Kdo může takovou chujovinu nesmyslnou sesmolit? Blb co nezná dějiny, zeměpis, nebo obojí? Nebo naopak – Žid co zná obé až velmi dobře? Platí tato varianta? Přeci pokud i odhlédneme od naprosté nesrovnalosti obou zemí co de rozsahu a vlivu a možností jejich protivníků si na ně vyskakovat, zbývá se podívat, co udělalo s prosperující africkou velmocí za vlády Iana Smitha svržen vlády bílé menšiny! Podobně jako v sousední Rhodesii se tato země propadla do hluboké krize, kde vládnou poluliční gangy, je nejvíce nakažených AIDS, vysoká úmrtnost dětí, nízký věk dožití, vysoká nezaměstnanost a bída! Rusko se v podobné situaci už ocitlo počátkem 90. let a můžu tě pisálku nosatý ujistit, že tam NIKDO nedovolí aby se to kdy vrátilo! S tím rozhodně nepočítej …

Baty
Návštěvník
Baty

Podle V.V.Pjakina Miloš Zeman kope za Euroasijské křídlo GP.

Lac'o
Návštěvník
Lac'o

můžeš uvést zdroj, Baty?

CIA
Návštěvník
CIA

Rusko: 1 muž=osamělý spiklenec. 2 muži=organizované spiknutí. 3 země=Euroasijská unie 🙂 Pobavili jsme mě u ranní kávy, díky molodci, jen tak dál. Jste lepší než krokodil.

Derek
Návštěvník
Derek

Proto bys neměl váhat a poslat nějaké to euro na zdejší konto. Za příjemný pocit u nedělní kávy ti to jistě stojí.

xerox
Návštěvník
xerox

pro admina k tzv. zdejší ,, diskusi ,, …

pokud budete i nadále tolerovat bezduché mamlasy a troly , stane se z diskusí pod vašimi články humbuk typu palistů atd. …

doba na osvětu , nekonečného vysvětlování a dohadování nad základními vědomostmi skončila … každý ví na jakých stránkách se nachází a jaké názorové pozice se tu zastávají …

kvůli toleranci dojeli skoro všechny alternativní weby na neochotu ostatních co se o problematiku zajímají na nezájem se diskuse zúčastnit , pokud tomu nevěříte jděte se na podobné stránky podívat , diskuse tam prakticky zanikla …
dřív se tu šlo něco dozvědět i z diskusních příspěvků , dneska je to o ničem …

normálně řečeno , pokud tady budou ležet blitky blbů měnících si několikrát denně nick typu např. jakéhosi romana nade mnou , počítejte s tím že tzv. ,, diskuse ,, pokud se již už tak nestalo se stane bezpředmětná … vlastně jaksi navíc , aby to jako vypadalo , že se něco děje …

kvalita webů se pozná podle kvality příspěvků , lepší jeden přínosný názor , než sto připitomělých plků …
věřte mi , pár diskusemi už jsem si prošel a přesně takhle to začínalo a vlastně také jako je to tady i pozvolna končilo …

je to váš web , vaše peníze , váš čas a úsilí … nedovolte v rámci jakési plurality názorů v tomto i nadále pokračovat a celou vaší snahu vyhodit do kanálu …
pokud tento trend radikálně nezměníte a budete se bláhově domnívat , že zachování pochybné rádoby ,, plurality ,, názorů má smysl , jste ještě větší naivové než děcka co věří na čápi …

Valerij
Návštěvník
Valerij

Souhlasím s xeroxem. Tolerance je jedna věc, ale zdejší trolling je organizovaný. Za cílem zničit tento web, aby kvůli trollingu ubývalo čtenářů a tím i sponzorů. Diskuze zaplavené idioty lidi odradí i od kvalitních článků. A to by byla obrovská škoda.

lubajs
Návštěvník
lubajs

Kdyby si lidé trollů prostě nevšímali a odolali svodům jim to “nandat”, tak trollové odsud vypadnou sami. Ale to ne, troll napíše provokační blud a “x” lidí jim pokaždé sedne hloupě na lep a snaží se mu věcně argumentovat. Lidé si neuvědomují, že troll zde a ani na diskusích jiných servru neoperuje aby věcně diskutoval, ale aby šířil propagandu svého zaměstnavatele nebo ostatní diskutéry odradil od další diskuse anebo přímo vyštval. Když se podívám na nějakou diskusi a je tam viditelně “přetrollováno” tak se snažím lidi přesvědčovat aby trolly úplně ignorovali, ale je to marné, je to marné, je to marné.

doucovaci krouzek nebude
Návštěvník
doucovaci krouzek nebude

“Kdyby si lidé trollů prostě nevšímali a odolali svodům jim to „nandat“, tak trollové odsud vypadnou sami.”

Nesmysl, trol odejde az pote, co rozbije diskuzi, proto je totiz tady. Jedine opatreni je mazani. Presne jak rika xerox: vyvazena diskuze s vysvetlovanim si zakladu uz skoncila, blog stoji na diskuzi a na “konstruktivni oponenturu” dnes skoci uz jenom hlupak.

4321
Návštěvník
4321

Možnost se svobodně vyjádřit vs. vykopnutí pitomců a zneškodnění trollingu – no to je rozhodně dilema. Web je bezesporu nějakého pana autora. Bezesporu do něj vkládá jistě čas a úsilí. S těma penězi se to už ale tak lehce říci nedá, když má tento web fungovat údajně z různých příspěvků od jeho čtenářů po odpadnutí nějakého toho jeho bývalého sponzora. Podle mne jde především spíše o kvalitu publikovaného materiálu v článku než-li o nějakou diskusi pod ním. Tento přecijen ukazuje na pozici Ruska v poněkud odlišném světle nežli ty předchozí a nabízí spoustu věcí k zamyšlení. Samozřejmě čím víc lidí web navštíví, tím více komentářů a tím jistě menší přehlednost diskuse. Možná by aspoň trochu pomohlo, kdyby se příspěvky zobrazovali podle pozitivního hodnocení a ne podle uvedeného času. No, zaleží asi na tom, jakých lidí sem chodí většina. No, když si představím masu průměrných čechů je asi kvalitní neregulovaná diskuse fakt beznadějná – v tom máte recht. Ale na druhé straně pojem diskuse je o výměně názorů. Takže buď jednostraná propaganda něčeho a nebo nepřehledný guláš a nebo vůbec nic? Co je lepší?

zruseny doucovaci krouzek
Návštěvník
zruseny doucovaci krouzek

“Možnost se svobodně vyjádřit vs. vykopnutí pitomců a zneškodnění trollingu – no to je rozhodně dilema.”

To neni vubec zadne dilema, ale velmi jednoduche rozhodnuti: bud admin o svuj blog nestoji a je mu jedno, co se tu mluvi, anebo o nej stoji a pak musi nesouhlasne nazory mazat. Kazdy blog ma svuj zamer a ten take musi podporovat. Dobry clanek je jen polovina uspechu, protoze takovy vyprovokuje dobrou diskuzi- a nejvice se clovek dovi prave z ni, clanky samy o sobe nejsou pro ziskavani rozhledu tak dulezite.

Svobodne vyjadrit se muzete na tisici dalsich strankach- preci neni mozne se vnucovat na soukromy web s tim, ze je to soucasti svobody projevu. To by se take mohl nekdo nakyblovat k vam do kuchyne a kdyz by jste se ho snazil vyhodit, zacal by mecet cosi o svobode.
Apel na svobodu vyjadreni je typicka zavadejici trolovina, proc by musel becet zrovna tady, kdyz to vypusti na Novinkach, bude jeho svoboda nejak omezena? Anebo svoboda projevu je svazana s nejakym urcitym mistem? Ze o tom nic nevim.

“Ale na druhé straně pojem diskuse je o výměně názorů.”
Jak jste na ten nesmysl prisel? Jaka vymena nazoru? Diskuze je tu od toho, aby rozvijela myslenky uvedene v clanku, nikdo neni dokonaly a kazdy doda to svoje.
Proc by si mel premyslejici clovek s nekym vymenovat nejake nazory? Ze by ho to obohatilo? Chytry clovek ma oponenturu uz v hlave a vybere si z toho tu pravdepodobnejsi variantu, aby mu tu nejaky troll otviral prostoduchym zpusobem obzory, to opravdu neni zapotrebi.
Vy jste, 4321, typicky priklad mlcici sede vetsiny, co uplne zbytecne mudruje nad necim davno vyresenym a pak se divi, ze se veci odviji nezadoucim smerem. Hlavne vyvazene, hlavne se obohatit cizim nesouhlasem! 🙂

frndžalica
Návštěvník
frndžalica

Tiež sa pridávam k názoru Xeroxa, dlhší čas som bola registrovaná na sme.sk, v diskusiách sa dalo nájsť plno zaujímavých informácií a sama som do nich prispievala. Postupne, ako začali byť diskusie “trollované”, bolo čím ďalej únavnejšie prehrýzť sa prázdnymi kecami, nadávkami a dialógmi medzi dvoma trollmi, takže nielen ja, ale aj ďalší tam už vôbec nechodia, a to už nepíšem o mizernej úrovni sme. Som rada, že som natrafila na AE a Hlavné správy , bola by škoda, keby sa diskusie vyvíjali takým istým smerom a nakoniec to išlo ” do kytek”.

kajmik01
Návštěvník
kajmik01

Kdo je troll nebo mamlas záleží na úhlu pohledu 😉
Ale uznávám, že určité zpřehlednění diskusí nemusí být špatné. První věc je kromě mailové adresy ověřovat třeba zároveň IP, to znovu omezí případné diskutéry, kteří chtějí používat X nicků. No a potom třeba jednotlivé vlákna (názor a odpovědi) mít sbalené, nebo mít sbalené negativně hodnocené názory (rozbalily by se dalším klikem) aby byla diskuse přehlednější.
Jinak já si za svým nickem stojím a rozhodně si ho neměním a ani to dělat nehodlám. Takže pokud mě redakce zablokuje, tak tady prostě psát nebudu. Na druhou stranu jsem už víckrát buď upozornil na věcnou chybu článku nebo na odkaz, který se nepodařilo najít (např. odkaz na zednářské symboly k článku o Plzni jako městu kultury nebo dohledání identity Miroslavy Němcové ze svazu žen). No a moje další informace jsou všechny dohledatelné a vycházejí z ověřených zdrojů.
Ono mít pod článkem pouze jednostranné názory moc pluralitě a kritickému myšlení/ ověřování neprospívá. A bez porovnávání důkazů a hledání různých zdrojů nejde ověřit, jestli je článek pravdivý. Tohle platí úplně stejně i ve vědě.
A třeba vaše poznámky, kdy jen někoho pod názorem popíchnete, ale nenapíšete nic konkrétního, taky nějaké kultivované diskusi nepřispívají.

Teerex
Návštěvník
Teerex

Ano máte pravdu, zrušte volnou diskuzi! (Která stejně volná není díky adminově cenzuře). Aspoň se nikdo nedozví jak jsou zdější zprávy jednostranně zaujaté, překroucené a mnohdy přímo lživé! A zdejší čtenáři můžou dál věřit apokalyptickým zprávám o zhroucení dolaru, nevyhnutelnosti světové války rozpoutané USA stojícím za vším zlem světa atd. A ještě za to někteří dobrovolně platit 🙂

Roman
Návštěvník
Roman

A ještě je otázka, jak se vypořádat s trollingem v některých článcích. Ta zmínka o Lebkách a hnátech je totiž zjevný trolling, který má za cíl stránky zesměšnit a přenést na úroveň časopisu Hrom. To nikomu nevadí?

Juan RodriGo
Návštěvník
Juan RodriGo

Souhlasím. Ať si zůstanou na idnesu a tam ať si plkají až do zemdlení. Stejně žádná diskuze nikoho ještě o ničem nepřesvědčila. Člověk se musí probrat sám od sebe a sám pak začne vidět věci, které před tím nevnímal. Pro zaryté pravičáky z idnesu mám akorát mámino oblíbené: “vyprávěj volovi o sobotě, když jde v pátek na porážku”.

Medellín Cartel
Návštěvník
Medellín Cartel

:)) lžiDnes je velmi velkej vtip. Nevim, jak moc bych musel bejt pod vlivem kořalky, abych čerpal a do toho věřil zprávám ze lžiDnes. Lžidnesáci jsou povedená sebranka, rudokaretníci a havloidi a kuřiči Satanova pé*a. Typickej lžidnesák nemůže dospat rána, aby už mohl jít na lžiDnes a tam buď nevědomě slepě podléhat lžím, nebo vědomě lhát a zaslepeně jako zombie věřit v SSA democracy a masturbovat nad články o Zemanovi, nebo Putinovi. Buď je diskuze totálně zmanipulovaná, nebo část národa jsou banda debilů, který viděj svět černo-bíle. Ale jak zpívá Gott…že život není jen černá a bílá
žije v mnoha barvách – vysvětluj to lžidnesákovi…