EU jako impérium s vlastní armádou? Bruselské plány o rozšiřování na Střední...

EU jako impérium s vlastní armádou? Bruselské plány o rozšiřování na Střední východ a do severní Afriky

EU jako impérium s vlastní armádou? Bruselské plány o rozšiřování na Střední východ a do severní Afriky

Ve stínu brexitu přijala 28. června Evropská rada v Bruselu zcela novou Globální strategii pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU. Představena měla být už před rokem a otálení a samotný málo transparentní proces přispěly k tomu, že se členské státy neměly možnost se strategií ztotožnit a byla jim prezentována až na letošním červnovém summitu, a to už ve světle negativního výsledku referenda ve Velké Británii. 

O čem nová strategie má být, jsem na českých stránkách dohledala např. zde a především pak zde, kde ale jde o práci Think-tanku Evropské hodnoty.

Na internetu jsem ještě předtím narazila na článek, který ovšem stejný dokument nazývá výzvou k rozšíření vlivu Unie do oblastí Středního východu a severní Afriky a pod titulkem “EU chce impérium – Brusel plánuje expanzi na Střední východ a do severní Afriky” mimo jiné uvádí:

Je v zájmu občanů EU investovat do zemí, ležících v oblasti střední Ásie a severní Afriky, a to v souladu se současnou politikou rozšiřování EU tak, aby proces jejich přistoupení za příštích spravedlivých podmínek měl zásadní význam pro posílení zemí západního Balkánu a Turecka. V rámci evropské politiky sousedských vztahů (EPS) si mnoho lidí v těchto zemích přeje budovat s EU užší vztahy a trvalá přitažlivost EU může přispět k procesům transformace v těchto zemích.

Federica Mogherini 28. června představila Globální strategii EU

Dále článek uvádí předmluvu Federicy Mogheriniové: “Budeme investovat do regionálních potřeb a budeme podporovat takovou globální správu, která bude čelit výzvám 21. století. Budeme se zabývat praktickými způsoby, jak sdílet globální odpovědnost s našimi partnery a budeme podporovat jejich silné stránky.  Naučili jsme se, že slabé stránky našich partnerů jsou našimi vlastními slabými stránkami. Takže budeme investovat do win-win řešení a překonávat iluzi, že mezinárodní politika může být hrou s nulovým výsledkem.”

Článek dále uvádí, že budování evropského impéria je důvodem, proč EU chce vybudovat vlastní armádu – armádu, která nebude závislá na NATO (či snad bude dokonce proti NATO) a že hlavní důvod odchodu Británie z EU je ten, že Británie nechce, aby její armáda byla součástí evropské.

Tolik k článku, který není z důvěryhodného zdroje a který mě přesto zaujal. Proč?

Evropský islámský chalifát

I slepému už dnes musí být jasné, že uprchlická vlna a celá migrace jsou řízenou záležitostí – války na Blízkém východě běží několik let a až v létě 2015 se najednou uprchlíci rozhodli před nimi utéct a současně je Merkelová ve velkém zvala. K tomu jasně vidíme politiku islamizace Evropy. K tomu Pjakin už dlouho hovoří o vytváření evropského islámského chalifátu. A k tomu – což považuji za nejpodstatnější – svět se v létě 2015 dohodl s Íránem na jaderném programu, čímž byla jeho budoucí role zvýšena natolik, že všichni se o přátelství s Íránem doslova perou. Írán na své straně chtějí mít USA, Čína, Rusko i – Evropa!

Vyjděme nyní z Pjakina a Íránu, resp. z jeho tvrzení, že Evropa se v budoucnu má stát islámským chálifatem, přičemž hlavní roli v ní bude plnit Írán jakožto představitel “správného”, tzn. šíitského islámu. Navíc Írán jakožto odborník na jadernou energetiku, neboť jiné odborníky, než je obsluha jaderných elektráren, islámská Evropa nebude potřebovat. Při těchto slovech si zřejmě většina neuměla představit, jak by to mělo být zrealizováno, protože většina si představovala Evropu/EU v takových hranicích, jak je známe.

Ale co když ono je to tak, že nikoliv “Mohamed přijde k hoře”, ale že “Hora přijde k Mohamedovi”? Tedy ne že Írán přijde do Evropy, ale Evropa/EU do Íránu? Jak uvádím výše, článek o EU jako impériu je z nevěrohodného zdroje, ale protože mě zaujal, hledala jsem na zdrojích věrohodnějších.

A našla jsem několik analýz, z nichž mě zaujala ta, která klade důraz na spolupráci EU se zeměmi severní Afriky  – obzvláště s Libyí, o které už je známo, že EU jí chce prozatím platit za zdržení uprchlíků stejně jako Turecku – ale kromě spolupráce s Libyí také s Egyptem a Alžírem. Další důraz je kladen na spolupráci EU se zeměmi GCE – Liga arabských států, která zahrnuje země Perského zálivu: Kuvajt, Saudská Arábie, Katar, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Omán. A v neposlední řadě klade analýza důraz na spolupráci EU s – Íránem! A úplně v neposlední řadě analýza hovoří o nutnosti dostat i Turecko, se kterým je prozatím těžká domluva kvůli Erdoganovi, rovněž na stranu EU. Analýza dále zmiňuje i země jako Bělorusko či Moldávii a když si k tomu přidáme ještě Ázerbájdžán, Gruzii a dění na Ukrajině, tak nám ve finále vychází skutečně expanze EU. A možná i plán, jak by měl vypadat budoucí evropský chalifát (a s Německem v čele?):

EU jako impérium s vlastní armádou? Bruselské plány o rozšiřování na Střední východ a do severní Afriky

Touto optikou si ještě jednou přečtěme slova nové globální strategie EU tak, jak vyšla na českém zdroji:

Obsah globální strategie vychází ze sdílených zájmů a zásad a obsahuje závazek na ochranu míru a bezpečnosti v našich zemích a domovech, který bezprostředně odvisí od míru za vnějšími hranicemi. Dále strategie definuje priority v oblasti vnějších akcí EU. Jde především o bezpečnost Unie, která začíná u nás doma, o zajištění bezpečnosti, demokracie a prosperity. Je třeba se zaměřit na podporu míru a stabilizace od nás směrem na východ (na Blízkém východě) a jih (v subsaharské Africe), důvěryhodný proces rozšiřování o země západního Balkánu a Turecko a sousedskou politiku.”

A ještě jednou slova F. Mogherini opět z českého zdroje:

„Hospodářsky jsme součástí světové G3. Téměř pro každou zemi na světě jsme prvním obchodním partnerem a prvním zahraničním investorem. Společně investujeme do rozvojové spolupráce více než zbytek světa dohromady. Přesto je také jasné, že tento potenciál ještě plně nevyužíváme. Velká většina našich občanů je přesvědčena, že musíme kolektivně převzít odpovědnost za naši roli ve světě. Naši partneři od Evropské unie očekávají, že bude hrát větší roli, a to i v oblasti globální bezpečnosti. Jen pokud budeme postupovat společně, budou potřeby našich občanů zajištěny a naše partnerství budou fungovat. A to je cílem nové globální strategie EU.“

Co z toho plyne? EU plní úkoly globalizace a protože USA je neplnily, EU se od USA trhá směrem k Číně a Íránu, stále ale proti Rusku – proto potřebuje vlastní armádu.

NATO vs. Armáda EU

Mnozí se radují, když slyší, že EU  vybuduje vlastní armádu, nezávislou na USA a NATO. Ale máme se skutečně radovat? Na jedné straně ano, protože NATO už má v Evropě fungovat jen na přechodnou dobu a NATO samotné počítá s tím, že takové partnery, jako Německo a Francie ztratí – viz zdroj zde Na druhé straně: čí to bude armáda a čí zájmy bude hájit?  Budou to zájmy Evropanů anebo zájmy evropského islámského chalifátu?

A není to nakonec tak, že Británie referendum o brexitu neobnovila právě proto, aby se součástí evropského chalifátu nestala, protože její role vždy byla jiná, než role zbytku Evropy? Ostatně – Cameron si dnes po svém posledním projevu v roli premiéra zpíval ( a věřím, že spolu s ním si zpívala i královna) :

A Evropané? Pokud má pravdu článek z onoho nedůvěryhodného zdroje a pokud Evropa svou novou globální strategií skutečně směřuje k vybudování impéria, ve kterém svou roli sehrají země severní Afriky a Středního východu, tak nezbývá, než zapomenout na Evropu v té podobě, v jaké ji známe. Země severní Afriky a Středního východu oplývají největšími světovými zásobami ropy a to je to nejvyšší náboženství, jaké současný svět zná. A jeho význam stoupá o to víc, že blízkovýchodní a africká ropa může pro Evropu odstavit tu ruskou. Spojené státy se bláhově domnívaly, že rozvrat Blízkého východu se děje v jejich zájmu a že Evropa v tom zůstane jejich spojencem. Ale ten rozvrat se děl v zájmu Číny a Evropa se nově má stát čínským spojencem, resp. čínsko-íránským spojencem.

Jen to Rusko – to je pořád takový problém, že Evropa, která brexitem řekla “bye, bye, USA”,  k tomu potřebuje vlastní armádu.

-Pozorovatelka-  13.7.2016

AKTUALIZACE

Dnešní zpráva: Německá armáda se má podle Berlína podílet na utváření světového řádu.

Když jsem hledala obrázek na téma „EU impérium“ nejvíce mi vyjížděly ty, které jsem v článku dvakrát použila. A protože nová globální strategie EU hovoří o nutnosti přiblížit se severní Africe a Blízkému východu, tak je pravděpodobné, že mapa evropské říše na obrázku je tím, co je naplánováno: celé Středomoří na jihu (Tunis, Alžír, Libye, Egypt), dále Turecko (a po jeho rozdělení též Kurdistán) a k tomu Irák, Írán a dále plus Gruzie, Ázerbájdžán a další země na východě a kus Ruska k tomu (proto ta snaha o drolení Ruska). Ve výsledku by měla vzniknout říše, která by spojila národy dvou minulých říší – Byzantské (křesťanské) a Osmanské (islámské).

A přijde mi, že přesně o to od začátku jde a že to je to, o čem Pjakin hovoří jako o evropském islámském chalifátu. Hlavní slovo by přitom měly Německo a Írán a obyvatelstvo by bylo sice multikulturní, ale přesto více islámské, protože to je ochotno žít skromněji, než křesťané. Přistěhovalecká vlna do Evropy toho byla začátkem (jak uvádí analýza, kterou v článku zmiňuji: „Zdi mezi severem a jihem byly strženy“) a i přesto, že v současnosti EU v migrační politice jako by couvá, ve skutečnosti tento plán dál pokračuje/bude pokračovat a to angažováním se EU v zemích severní Afriky (dohoda s Libyi, která by byla podobná té s Tureckem, už je ve vzduchu přičemž v obou případech bude Evropa platit pouze za oddalování další migrační vlny) a dále nejen v Turecku, ale i Gruzii, Ázerbájdžánu, Arménii. Všude tam, kde USA zahájily rozvrat a zaváděly demokratizaci, tam teď má nastoupit EU a tyto země s Evropou sbližovat.

Proto také už o služby USA bude stále menší zájem a jak se píše ve zmiňované analýze, Evropa bude mít vlastní armádu a NATO už v ní bude fungovat jen na přechodnou dobu A zde dnešní aktuální zpráva:„Německá armáda se má podle Berlína podílet na utváření ‚světového řádu‘“

Nová říše kolem Středomoří, která bude spolupracovat s Čínou, to je zřejmě cíl. Británie, která za nitky světového dění tahá nejvíce (“Británie je hlava, USA svaly”) nechce (nemá?) být součástí nové evropské říše, proto ten dávno tomu naplánovaný brexit, navíc – jak se potvrdilo – brexit nevratný!

-Pozorovatelka-, 13.7., 17:40

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Amus
Návštěvník
Amus

Čili z louže pod okap….?

Holy
Návštěvník
Holy

Reakci na BREXIT je jeste vice EU, jeste vice unijniho fasismu. Pryc z EU ihned a bez refernda!!! Veazmeme si statni suverenitu zpet do rukou lidu a pritome se vyporadejme i s domaci 5. kolonou sionistickych eurohujeru!!!

piskoř
Návštěvník
piskoř

na obalce the conomist je zena zahalena ridici anglicke auto asi land rover,zeny nesmeji ridit auta v islamskych zemich treba dojde ke kompromisu i kdyz Arlavi hlase vyvarujte se zmenam v islamu…

mrak
Návštěvník
mrak

Nastavajuca premierka GB Theresa May pred mesiacom vyhlasila, ze islamske pravo saria bude pre Britaniu prinosom. Ked takyto clovek ide do cela statu, tak by som kalifat v Britanii videl ako mozny. Jediny problem, ktory chcu vyriesit, je postavenie zien, zbytok je takmer hotova vec.

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/26/may-hails-benefits-of-sharia-as-inquiry-set-up-into-misuse-of-is/

She insisted that many British people “benefit a great deal” from the guidance offered by Sharia teaching and other religious codes.

Although Sharia ideas have no official footing in British law they are widely used to resolve disputes within Muslim communities, sometimes with legal effect.

r.m.
Návštěvník
r.m.

Ale vždyť to je Unie pro Středomoří, o které básnil Šerkézy s Topolánkem už v době, kdy náš pravicový důstojník z komunistické armády pobíhal se vztyčeným pérem u Belusconiho na mejdanu.

monsanto
Návštěvník
monsanto

Mimo tema:
George Bush sokoval svym chovanim pri smutecnim obradu v Dallasu k ucteni pamatky 5 zastrelenych policistu.

https://www.youtube.com/watch?v=SBf4DCpL1Q4

Thom
Návštěvník
Thom

Tu je pekne vidieť, aký je to sociopat.

monsanto
Návštěvník
monsanto

Zlitej Bush na pohrbu policistu:

comment image

pedros
Návštěvník
pedros

Nepřekvapuje a nešokuje-džórdžo z křoví disponuje velice podprůměrným iq!Hloupějšího prezidenta američané nikdy neměli!Toho překonat bude oříšek!Ale naděje umírá…

Přerovské Strojírny
Návštěvník
Přerovské Strojírny

Americké tanky se přesouvají k hranicím Ruska. Nejedná se o obrněné transportéry ale o těžkou bojovou techniku – tanky M1A1 Abrams a samohybné houfnice M109 Paladin.
https://www.youtube.com/watch?v=7s7dIW4jUJ8

Otakar
Návštěvník
Otakar

No výborně, čím více na východ tím blíže místu svého posledního spočinutí. Nepřestanou dokud to svoje pohřebiště nenajdou kluci americkí, jako ve Vietnamu

Česká soda
Návštěvník
Česká soda

No Americká armáda plná homosexuálůa trassexuálů nebude pro Rusko žádný problém. Při eventuální cestě na Západ je Rusové prostě minou. Nejsou pro ně žádné nebezpečí. A oni to dobře vědí!

piskoř
Návštěvník
piskoř

A co ta symbolika motylu na konci eura to prece nemohla byt nahoda ze vsude litali mury…

Thom
Návštěvník
Thom

Pokiaľ viem tak organizátori pred finále vymenili a doplnili na štadióne osvetlenie a tým prilákali tieto nočne motýle.

tana
Návštěvník
tana

Kdysi jsem narazila na citát, bohužel nevím od koho. “Chtění mé bylo veliké, ale abych jej ve skutek obrátil, sil jsem nenalezl.”
Papírově armáda EU existuje, velitel je Rakušan / s českým příjmením/. Takže založeno je.
Vzhledem k tomu, že je Rakušan, je Středoevropan a umí definovat naše vlastní zájmy, určitě bude opatrný a bude se snažit urovnat vztahy s Ruskem.
Rakousko bylo okupováno Rusy i Američany, ani jedni s nimi v rukavičkách nejednali, Američani hledali ve štolách ukryté poklady z muzeí jak zběsilí, kradli, poškozovali….. Stejně jako v Iráku, Sýrii……