Emmanuel Macron vyslal symbol, že byl pověřen budováním Evropského chrámu a je...

Emmanuel Macron vyslal symbol, že byl pověřen budováním Evropského chrámu a je pod ochranou bohyně Minervy a její sovy moudrosti, o které hovořil na hoře Pnyx pod athénským pantheonem v září 2017 při projevu o reformě Evropské unie! Francouzský prezident vyslal symbol sovy na svém tričku ve chvíli, kdy vyzýval k boji proti dezinformacím o vakcínách! Jenže tím okamžikem Macron odkryl svoji příslušnost k Bohemian Grove a nebylo to omylem, byl to jasný vzkaz, že jeho projev z Athén v roce 2017 se právě začne realizovat a nikdo mu nesmí stát v cestě! Sova bohyně Minervy poskytne rady při budování nového Babylonského chrámu v Evropě!

Emmanuel Macron vyslal symbol, že byl pověřen budováním Evropského chrámu a je pod ochranou bohyně Minervy a její sovy moudrosti, o které hovořil na hoře Pnyx pod athénským pantheonem v září 2017 při projevu o reformě Evropské unie! Francouzský prezident vyslal symbol sovy na svém tričku ve chvíli, kdy vyzýval k boji proti dezinformacím o vakcínách! Jenže tím okamžikem Macron odkryl svoji příslušnost k Bohemian Grove a nebylo to omylem, byl to jasný vzkaz, že jeho projev z Athén v roce 2017 se právě začne realizovat a nikdo mu nesmí stát v cestě! Sova bohyně Minervy poskytne rady při budování nového Babylonského chrámu v Evropě!

Světová média ve středu přinesla poněkud bizarní informaci o tom, že francouzský prezident Emmanuel Macron rozpoutal na internetu vlnu konspirací, a to paradoxně právě ve chvíli, kdy na internetu vystupoval se svým prohlášením, že zahajuje boj proti dezinformacím o vakcínách proti koronaviru. Jenže, jeho prohlášení bylo úplně překryto diskusí a polemikou o jeho tričku. Macron totiž ve videu vystoupil v černém tričku s podivným obrazcem [1], který připomíná kubistický expresionismus a obrazec ze všeho nejvíc připomíná sovu. Na internetu se okamžitě objevilo vodítko, že sova je symbolem okultního satanistického ritu Bohemian Grove, resp. jeho pobočky v San Franciscu Bohemian Club. Celé je to ale mnohem komplikovanější a Macron neodkazuje primárně na okultní lóži za mořem, ale na něco mnohem více evropského.

Emmanuel Macron během projevu o jeho plánu na reformu Evropské unie na hoře Pnyx pod Pantheonem v Akropoli v Athénách v září 2017

Hlavním problémem je, že člověk si pamatuje pouze informace za poslední zhruba 3 týdny, i když podle letitého výzkumu Stanfordské univerzity je to mnohem méně, přibližně člověk zapomene více jak 90% informací za pouhé 3 dny. Nikdo si proto nevzpomene na to, co se stalo v září 2017 v Řecku. Francouzský prezident přijel do Athén a na okultní datum 07-IX-17 vystoupil na posvátné athénské hoře Pnyx pod pantheonem řeckých Bohů a pronesl zásadní projev [2] svého života. Přednesl vizi o rekonstrukci a přestavbě Evropy a celého společenského řádu v Evropě [3]. Jeho okultní projev byl zarámován do mytologie a na konci projevu mluvil nejen o německém filosofu Hegelovi, ale začal mluvit i o sově Minervě, která ale pochází z římské mytologie, nikoliv z řecké. To je takové menší chucpe, kterého se Macron na hoře Pnyx dopustil před Řeky.

Macron totiž vyzval, aby Evropa měla více kuráže, než jakou má tato sova Minerva, tedy římská bohyně moudrosti a války. U globalistů platí, že se inspirují v okultní rovině Římskou říší (stejně jako se Římem inspirovali nacisté v dobách III. Říše), a proto o sově mluví jako o Minervě, i když jde o sovu, kterou měla řecká bohyně Athéna. Minerva totiž byla tzv. synkretickou (převzatou) bohyní moudrosti a válečnictví Římské říše a byla to ve skutečnosti bohyně Athéna převzatá Římany z řecké mytologie, kterou si Římané přejmenovali na Minervu. To jenom na vysvětlení, abyste se v tom zmatku vyznali, proč Macron na řecké Akropoli hovořil o římské bohyni Minervě a jejím ztělesnění v podobě sovy. Sova totiž ve starém Řecku ztělesňovala právě bohyni Athénu.

Emmanuel Macron přednesl v září 2017 v Akropoli životní projev, kterým vyzval k reformě Evropské unie a zmínil sovu Minervu

A podívejte se, co se stalo. Uběhnou 4 roky a Emmanuel Macron uprostřed virové krize, uprostřed Velkého Resetu evropské civilizace, uprostřed přestavby Evropského chrámu, najednou vystupuje na internetu s černým tričkem, na kterém má tu samou sovu, tu samou Minervu, o které hovořil v září 2017 na hoře Pnyx v Athénách, když burcoval Řeky a celou Evropu ve svém projevu k reformě celé EU po katastrofálním Brexitu Velké Británie v roce 2016.

Sova je symbolem Athén a v okultní rovině symbolizuje celou vyspělou západní civilizaci, neboť ztělesňuje moudrost a vědění. Sova je symbolem Athén jako někdejšího městského státu v Antice a podle mytologie to bylo převtělení pozdější římské bohyně Minervy, která doprovázela ostatní Bohy jako rádce, jako supervizor, jako někdo, kdo dává pozor, aby Bohové nedělali chyby. Minerva byla bohyní moudrosti a jako jediná poskytovala veškeré vědění všem Bohům, poskytovala jim tzv. kompendium, tedy souhrn naprosto všech znalostí o světě a o vesmíru.

Symbol sovy Minervy

Pokud dnes někdo provede “flash” symbolu sovy na veřejnosti, je to signál, že daná osoba je pod přímou ochranou a dozorem Minervy, tedy znalostního a vědomostního kompendia o světě a vesmíru. Emmanuel Macron byl podle všeho jmenován do pozice hlavního stavitele Evropského chrámu tzv. Nového Babylonu a symbol sovy znamená, že jeho práce je pod přímým dozorem architektů globalizace, přímo pod dozorem Minervy, která mu bude radit a dávat pozor na jeho kroky. Je to logické, protože Angela Merkel končí.

Již před časem německá kancléřka oznámila, že nebude obhajovat kancléřský post, že přenechá politiku a vedení jiným. Právě kvůli tomu byl Emmanuel Macron globalisty povýšen, ale protože je elév a je nezkušený, musí mít nad sebou neustálý dozor někoho s vědomostmi a moudrostí, a proto Macron musel vystoupit v tričku se symbolem sovy Minervy. Je to symbol, že Macron přebírá od Angely Merkel vedení v budování Chrámu a v reformě Evropy, ale že je pod dozorem Minervy, tedy rady Moudrých v přeneseném pojetí. A co s tím má společného Bohemian Grove a pobočka Bohemian Club?

Francouzský prezident se stal elévem Bohemian Grove a je připravován pod dozorem sovy k převzetí vůdčí role v reformě EU po odchodu Angely Merkel

Tato organizace je satanistickým okultním ritem, kde probíhají nejvyšší procesy řízení na této planetě. Je to před-domek exopolitických procesů řízení nad touto planetou. Tento okultní dům je de facto diplomatická platforma Progos, tedy sionistických globalistů, pro vyjednávání s ostatními domy mimo tuto planetu. I když o nějakém vyjednávání se dá jen těžko mluvit. Je to asi stejné, jako někdo v pozici šafáře, který by chtěl vyjednávat se šlechtou. Nejde ani tak o vyjednávání jako spíš o tributy v děsivých formách, o kterých zde ani nebudu psát. Velmi explicitně je to vysvětleno ve filmu Above Majestic.

Ovšem výměnou za to dostávají globalisté neomezené znalosti, technologie, informace. Sova nečerpá z kompendia typu Wikipedia, ale úplně z jiných zdrojů, okultní znalosti poskytují právě členové Bohemian Grove a Emmanuel Macron je podle všeho od této chvíle členem Bohemian Grove. Zobrazit si sovu Minervu na tričku, hlavní symbol Bohyně Minervy a athénského pantheonu, který smí používat jen Bohemian Grove, není náhodou. Ano, Macron se stal učedníkem, který je teď pod dozorem Moudrých, protože Angela brzy odejde. A až se to stane, Macron už musí být připraven, potom už si nebude moci dovolit dělat chyby.

Porovnání obrázku na Macronově tričku s logem okultní organizace Bohemian Club, odnož satanistického Bohemian Grove

Abyste pochopili, do jaké role byl Macron po Brexitu v roce 2016 celou dobu globalisty připravován, musíte si přečíst jeho zmíněný projev z hory Pnyx v Athénách v září 2017. Pokud jde o Athény, nachází se ve městě 7 vrchů, klidně je můžeme nazývat horami, i když jsou to jen kopce [4], které mají své specifické historické významy z Antiky. A právě hora Pnyx pod pantheonem byla místem zrodu řeckého plebiscitu, prvního veřejného řečniště pro správu věcí veřejných, tedy něco, co by se dalo nazvat kolébkou demokracie.

Volba tohoto místa byla více než symbolická, ale okultní náboj projevu z Macrona doslova kapal. Macron tehdy použil tuto platformu na hože Pnyx k tomu, aby se představil jako ten, kdo po odchodu Merkelové povede rekonstrukci a reformu Evropského chrámu. Ten okamžik právě nastává teď a dá se očekávat, že od Angely Merkel přijde v blízké době důležité oznámení. Projev Macrona tak předznamenává jeho roli.

Projev Emmanuela Macrona z hory Pnyx patří mezi Tlusté knihy, ale bez přečtení projevu nepochopíte Macrona, ani plány globalistů

Upozorňuji, že jeho projev v Akropoli na hoře Pnyx byl opravdu dlouhý a tudíž je to opravdu dlouhé čtení, které patří přesně do šuplíku s označením “Tlustá kniha” a pokud jste chtěli ke studiu konceptuálních procesů něco tlustšího, tak tady dole to máte. Je to plný překlad Macronova projevu, ale i když vám to zabere minimálně půl hodiny, abyste to přečetli, je to naprosto nezbytné, abyste pochopili, proč globalisté dosadí do čela budování Chrámu právě jeho. Na rozdíl od Merkelové, která je ztělesněním Realpolitik, je Macron idealista snící o globální demokracii, který se nebojí riskovat a používat jakékoliv nástroje, protože jeho ambice ospravedlňují v jeho očích prostředky všehoschopnosti. A právě úplně na konci projevu hovoří o sově Minervě, ale i o konceptu stříkání krve do 8 světových stran.

V projevu Macron apeluje hlavně na mladé lidi, na novou generaci, potažmo na Piráty a jejich voliče. Mluví o nich jako o těch, kteří budou budovat novou Evropu a právě oni musí mít odvahu riskovat a provádět šílené věci, o kterých si ostatní myslí, že je nelze provést. Macronův projev na hoře Pnyx byl na pomezí geniality a šílenství, ta hranice se velmi lehce smazává u těchto vysokostupňových ritovaných kádrů. Mnozí z vás mají Macrona za diletanta, ale to je krutý omyl.

Globalisté dosazují diletanty do čel slovanských zemí, a rovněž do čel zemí určených k likvidaci (např. USA), ale ne do čela Francké říše. Do těchto čel dosazují globalisté elévy, kteří se osvědčili pro své mimořádné schopnosti. A dnes po 4 letech od roku 2017 je Macron podle všeho chystán jako nový vůdce Evropy. Proto bude strašně důležité v příštích měsících sledovat Francii, protože po odchodu Merkelové bude platit v Evropě nové paradigma, že… jak ve Francii, tak v celé Evropě! Doufám, že tušíte, k čemu Evropa směřuje.

Projev Emmanuela Macrona o reformě Evropské unie

Hora Pnyx, 7. září 2017, Akropole, Athény

Nevím, dámy a pánové, zda mám váš potlesk chápat jako projev úlevy, že jsem přestal mluvit řecky, nebo jako poděkování za to, že jsem se o to pokusil.

V každém případě vám děkuji… Děkuji vám, pane premiére, milý Alexisi, děkuji vám, dámy a pánové, že jste mě přijali na tomto místě, že jste mě dnes přivítali, ale než začnu svůj dnešní projev, chtěl bych se více než věnovat svým spoluobčanům, chtěl bych se postavit na stranu těch, kteří od včerejška žijí v obavách a bídě, několik tisíc kilometrů odsud na Svatém Bartoloměji a Svatém Martinu, které zasáhl strašlivý hurikán. Hurikán za sebou zanechal oběti. zničené životy a vážné škody a dnes večer bych rád věnoval myšlenku i jim.

Děkuji vám, pane premiére, že jste mě zde přivítal. Naše přítomnost, vaše přítomnost zde dnes večer je uznáním hlubokého a světského přátelství, které spojuje Řecko a Francii. Protože je jen málo národů, které předaly a určitým způsobem zdědily hodnoty, které tvořily a tvoří naši Evropu takovým způsobem jako naše země. Jen málo národů má tak těsné spojení mezi vlastní kulturou a identitou. Tato pouta, která nás spojují, jsou totiž pouta svobody, lidských práv, hodnot, které vytvořily naši Evropu a které žádná proměna dějin nedokázala zviklat.

Nemohu se však omezit pouze na emoce těchto historických míst, ať už jsou jakkoli silné. Spíše bych si přál slyšet, co chtějí říci ony samy. Protože tato místa vyžadují, abychom jim naslouchali, protože právě zde vznikl moderní stát, zde bylo trpělivě budováno město Athény díky suverenitě lidu, suverenitě jeho osudu, musíme si bez samolibosti položit otázku “co jsme my Evropané udělali se svou suverenitou?“. Protože právě zde bylo podstoupeno riziko demokracie, riziko, které vládu lidu svěřuje do rukou lidu v přesvědčení, že o slušném právu je lépe rozhodovat co největšímu počtu lidí, a ne co nejmenšímu počtu, měli bychom si položit otázku: “Co jsme to my, Evropané, udělali se svou demokracií?”.

A slovům, která nedaleko odtud pronesl Perikles na počest bojovníků padlých ve válce, naslouchejme a ještě hlouběji se nad nimi zamysleme. “Svoboda,” řekl, “je naším pravidlem pro řízení republiky a pro naše každodenní vztahy. Podezírání zde nemá místo.” Ale my, Evropané, máme ještě důvěru sami v sebe? Na Pnyxu převládla svoboda slova, diskuse a dokonce i kontroverze. Proto bych k vám dnes večer rád byl upřímný a mluvil otevřeně: v dnešní Evropě jsou suverenita, demokracie a důvěra ohroženy. Vy to víte lépe než kdokoli jiný, protože takzvaná řecká krize to vynesla na světlo.

Krize nejen Řecka, ale celé Evropy

Tato krize se neomezila pouze na Řecko. Byla to evropská krize a v jistém smyslu, troufám si říci, evropské selhání. Měli bychom se smířit s tím, že spolkneme tuto hořkou pilulku, a vzdát se evropského ideálu? Měli bychom tento boj vzdát, protože jsme nebyli schopni dostát evropskému slibu? Nebo bychom se místo toho měli uchýlit k summitům při každé krizi, při každé nerovnosti na cestě, k několika jednotlivcům zavřeným v místnosti, kteří s nikým jiným nemluví? To se rovná rezignaci a byla by to hluboká chyba, dvojnásobná chyba.

Zaprvé proto, že Evropa byla vždy budována vítězstvím z války a neúspěchu. Řecko samo vstoupilo do Evropského společenství, aby změnilo situaci po letech vojenské diktatury. Bez této nezlomné vůle Evropa neexistuje! Evropa sama nebyla vždy ničím jiným než metamorfózou! Ti, kdo by chtěli fantazírovat o identitě vytesané do kamene, nevědí nic o mýtu, který se zrodil na těchto březích, o mýtu neustálé metamorfózy! Neměli bychom proto usilovat o takovou identitu, zvláště když jsme se dopustili chyb. Když se Evropa zastaví, zradí sama sebe a riskuje, že se sama rozloží.

Byla by to chyba i proto, že vidíme, jak dějiny postupují rychleji a každý den přispívají k rozpadu řádu, který se ustálil v posledních třiceti letech, takže nelze říci, jaký řád vzejde ze současných změn.

Takže ano, ve světě, kde se v některých případech rozpadají spojenectví minulosti a objevují se nová rizika, která otřásají zeměmi, jež jsme považovali za pevné, a přinášejí nové síly do tohoto světa, kde jsou naše hodnoty, které nás držely v jistotě, že zavedený řád je náš, hluboce otřeseny. Evropa je jedním z posledních útočišť, kde si společně stále uchováváme určitou představu o lidskosti, právu, svobodě a spravedlnosti. Evropu nyní potřebujeme více než kdy jindy. Svět potřebuje Evropu. Organizovat její demontáž by proto nemělo smysl. Byl by to druh politické a historické sebevraždy.

Proto chci, abychom dnes večer společně získali zpět onu prvotní energii, sílu k obnově naší Evropy, abychom nepokračovali v tom, co nefunguje, nebo se to nesnažili vylepšit, ale abychom začali s nekompromisním kritickým hodnocením těchto posledních let, abychom získali prvotní sílu, prvotní ambice.

Stará Evropa zakladatelů a nové výzvy pro Novou Evropu

Jak jste zmínil, pane premiére, byla tu zakladatelská generace, která vytvořila bezprecedentní prostor pro mír, svobodu a prosperitu. Byla tu generace, která tuto Evropu rozvíjela, někdy ji vedla na scestí, šla špatnou cestou. Naše generace má jednoduchou volbu, jedinečnou alternativu: pokračovat v řízení Evropy tak, jak je, a předstírat, že nevidíme, co máme pod očima. V tomto případě tato generace převezme odpovědnost za to, že nechá Evropu zemřít. Buď zemře na následky střetů, brutálních odchodů, nebo ji necháme rok co rok chřadnout a umírat.

Ale druhá volba, kterou vám dnes večer navrhnu, je obnovit Evropu, protože naše generace si může zvolit obnovu Evropy dnes, teď, radikální kritikou, protože by bylo chybou nechat kritiku pouze na těch, kteří Evropu nenávidí! Ti, kdo Evropu milují, by měli být schopni Evropu kritizovat, aby ji znovu vybudovali, opravili, vylepšili, přestavěli! Ale se stejnou energií, se stejnou touhou, ne čísly, ne technikáliemi, ne byrokracií, ne! Musíme vrátit prvotní sílu naděje, která vedla některé jedince v Evropě navzdory poválečnému rozdělení k touze po větším příběhu, krásnějším, než jsou oni sami.

Jsem tu dnes večer proto, abych o těchto nadějích, o těchto třech nadějích – suverenitě, demokracii a důvěře – hovořil.

Znovunabytí naší suverenity je zásadní. Protože nedovolím, aby tento termín používali pouze tzv. suverenisté. Ne, suverenita je to, co nám umožňuje rozhodovat o sobě, rozhodovat o svých vlastních pravidlech, o své vlastní budoucnosti, je to to, co tvoří náš svět. Suverenita není majetkem těch, kteří se raději stáhnou do národních hranic! Nepřenechávejte suverenitu těm, kteří si přejí zvadnout, těm, kteří předstírají, že pohled dovnitř je obranou, ochranou, rozhodnutím, zatímco ve skutečnosti je nenávistí k ostatním, odmítáním těch, kteří přicházejí z ciziny, popíráním desetiletí společných dějin, kdy jsme se konečně pokusili překročit nacionalismy!

Skutečná suverenita se buduje, musí být budována v Evropě a Evropou! V to věříme! Suverenita, kterou chceme, je suverenita, která je tu právě proto, abychom spojili své síly a společně vybudovali evropskou moc, abychom se rozhodli nepodléhat tomu, co velmoci udělají lépe než my.

Věřím v suverenitu, v naši národní suverenitu, ale věřím i v tuto evropskou suverenitu. Proč? Protože naše výzvy už nejsou v národním měřítku. Vezměte si klimatické změny a katastrofy, které přinášejí! Vezměte si migrační výzvu, které vaše země musela čelit před něco málo více než dvěma lety, a stále se vyrovnáváte s jejími důsledky, se strachem, který vyvolala, s krásnými příběhy, které z ní vzešly. Vezměte si terorismus, který v každé z našich společností, kde jsme si mysleli, že jsme v bezpečí, zlomil životy a donutil nás pochybovat. Vezměte si jaderné mocnosti, které se objevily tam, kde jsme si mysleli, že máme druhořadé pravomoci.

Tváře Evropy

Tváří v tvář tomuto světu a každému z těchto nových rizik, tváří v tvář riziku hospodářské a finanční krize, kterou jsme trpěli, kterou vy trpíte na srdci už téměř deset let, jak se můžeme chránit? Jako samotné národy? Myslí to tito lidé opravdu vážně? Chtějí lidem opět lhát? Ne, národy mají svou váhu! Rozhodují demokraticky! Ano! Správná úroveň je ta evropská! Naše evropská suverenita je to, co nám umožní být digitálními šampiony, vybudovat silnou ekonomiku a učinit z nás hospodářskou velmoc v tomto měnícím se světě. A nepodléhat zákonu nejsilnějšího, tedy Američanům a brzy i Číňanům, ale našemu vlastnímu zákonu.

Právě Evropa nám umožní získat prostředky, které nás před těmito velkými globálními změnami a novými migracemi ochrání, ale především jim zabrání. Je to Evropa, která nám umožní vytvářet ambice pro rozvoj s Afrikou a Blízkým východem, abychom byli přítomni a pomohli jim rozvíjet se a budovat budoucnost.

Předejít terorismu a vymýtit ho můžeme jen díky nové, intenzivnější spolupráci v Evropě. A protože nesmíme nikdy zapomenout, že teroristé od nás chtějí vidět jen jednu věc: stahování se do sebe, uzavírání se, strach z druhých. To je jejich největší zbraň. Proto nebudeme ustupovat.

Tváří v tvář všem těmto rizikům věřím stejně jako vy v evropskou suverenitu, která nám umožní bránit se a existovat, bránit se uplatňováním našich pravidel a preferencí. Kdo bude v tomto digitálním světě chránit úctu k vašim životům a k údajům vašich podniků? Evropa a žádný jiný region. Kdo nás ochrání tváří v tvář změně klimatu? Evropa, která bude hledat jinou formu výroby energie, Evropa, která nás bude chránit před závislostí na autoritářských mocnostech, které nás občas mají v hrsti. To je suverenita, ve kterou musíme věřit a kterou musíme znovu najít, protože máme své vlastní evropské preference a na to nesmíme nikdy zapomenout. Nebýt suverénní znamená umožnit jiným, aby si vybrali místo nás.

Ale jsme jako oni? Existuje nějaký jiný kontinent s takovým závazkem ke svobodě, demokracii a sociální rovnováze, která nás drží pohromadě, k tomuto smíru spravedlnosti a svobody, které se konečně spojily? Znám regiony, kde mají rádi ekonomiku a rozvoj, ale kde politická autorita převažuje nad svobodou, v Asii. Znám velmoci, které milují svobodu a uspěly v kapitalismu, ale které nemají stejný závazek jako my, pokud jde o rovnost a sociální spravedlnost, na druhé straně Atlantiku.

Nikde jinde však neexistuje takový politický a společenský prostor, kde by se kolektivní preference – naše preference – hájily jako takové. Právě o tom je evropská suverenita! Pokud se jí vzdáme, výsledek je jednoduchý: budeme podléhat pravidlům té či oné strany.

Přiznání chyb a selhání evropské politiky

Ano, naší volbou je přebudovat Evropu, aniž bychom opakovali chyby minulosti.

V prvních letech existence eurozóny jsme se dopustili mnoha chyb, někdy založených na lžích. I zde to musíme říci s pokorou a odhodláním. Někdy jsme lidem lhali, když jsme jim naznačovali, že život v Aténách může být bez reforem jako v Berlíně, a to nebyla pravda. Ale kdo za to zaplatil? Političtí představitelé, kteří lhali? Ne, lidé, kteří těm lžím uvěřili.

Byli to řečtí občané, kdo po všech těch letech zaplatil, když vypukla krize – finanční krize, která se stala krizí státního dluhu. Řecký lid po letech, během nichž jsme se snažili napravit všechny tyto chyby prostřednictvím politiky, která se zrodila z nedůvěry a která jedním rázem vytvořila, nutno říci, nespravedlnost a nepochopení. Ztratili jsme chuť k sociální soudržnosti, která nás držela pohromadě. Ztratili jsme ji, protože jsme se ztratili v občanské válce uvnitř Evropy mezi mocnostmi, které ztratily důvěru jedna v druhou.

To je historie desetiletí, které se chýlí ke konci: forma vnitřní občanské války, v níž jsme hledali své rozdíly, své malé zrady a v níž jsme jaksi zapomněli na svět, v němž žijeme. Občanská válka, v níž jsme dávali přednost nápravě těchto drobných rozdílů a zrad a zapomněli, že naproti nám existují radikálně odlišné síly a že jedinou relevantní otázkou bylo, jak z eurozóny učinit hospodářskou velmoc, která by se mohla postavit Číně a Spojeným státům. Jak udělat z naší Evropy diplomatickou a vojenskou mocnost schopnou bránit naše hodnoty a zájmy tváří v tvář autoritářským režimům, které se vynořují z hlubokých krizí, jež mohou otřást našimi společnostmi. To je naše jediná výzva, nikoli další.

Chceme objevit sílu suverenity, která ale není národní, ale evropská!

Takže ano, chci, abychom znovu objevili sílu suverenity, která není národní, ale evropská, tím, že sladíme Evropu schopnou znovu spojit odpovědnost a solidaritu.

To bude vyžadovat společné cíle a vůli bránit to, co nás učinilo tím, čím jsme, prostřednictvím zásadních institucionálních reforem. V příštích týdnech se vrátím k podrobnému plánu, který navrhnu všem našim evropským partnerům. Ale ano, budeme potřebovat Evropu, v níž se opět odvážíme bránit sociální a fiskální konvergenci, protože právě ta nás drží pohromadě a zabraňuje rozdílům, které nás rozdělují. Musíme znovu objevit elán této eurozóny a vymyslet silné řízení, které zajistí naši suverenitu, s rozpočtem eurozóny a skutečnou výkonnou mocí odpovědnou za tuto eurozónu a parlamentem eurozóny, kterému se bude muset zodpovídat.

Prostřednictvím konkrétních návrhů, které, jak doufám, budou rychlé, musíme tuto suverenitu zrekonstruovat, abychom naší Evropě umožnili povznést se nad její malicherné rozpory a v příštím desetiletí vybudovat podmínky její suverenity. Ne pro ty z minulosti, ale pro vás, mladé lidi.

My, kteří dnes vedeme Evropu, nemůžeme předstírat, že se nic neděje. Tento luxus si stále ještě můžeme dovolit. Ale jakou Evropu za deset, patnáct, dvacet let zanecháme dalším generacím?

Nechci psát vaši budoucnost, ale chci vám jednoduše říct, že si můžete vybrat, že máte stejný luxus jako my, že se můžete rozhodnout, což je samozřejmě někdy obtížné. Ale přesto si můžete vybrat. O tom je evropská suverenita. To je to, co vám, mladým Evropanům, umožní psát svou vlastní budoucnost. Právě to znamená, že to, co jsme zažili v posledním desetiletí, se v žádném případě nerovná naší historii! Protože co jsme mladým lidem v Řecku slíbili? Co jsme jim v posledním desetiletí dali? Polovině z nich úspory a nezaměstnanost! Co jsme jim nabídli? Světlou budoucnost – pokud by byli ochotni odejít například do Berlína nebo Paříže. To nebyl původní slib. Původním příslibem byla suverénní Evropa, kde lidé mohou uspět doma, v širším a silnějším prostoru než pouhé národy. To je tedy to, co musíme znovu objevit. To je jádro evropské suverenity, vaší suverenity, jako mladých lidí, rozhodnout se!

Touto suverenitou je schopnost národů rozhodovat o svém osudu. Jakou to má cenu, když to nejsou lidé, kdo rozhoduje o tom, jakým směrem se vydáme? A jak to, že nevidíme, že selhání Evropy za tolik let jsou také selháním demokracie?

Odmítnutí Lisabonu v Holandsku a ve Francii v roce 2005 bylo prvním varováním problémů EU

Svým rozsahem a expanzí, kterou viděl, rozmanitostí, kterou přijal, se evropský projekt zhruba před deseti lety náhle setkal s odmítavým postojem lidí, svých národů. V roce 2005 se v Evropě, ve Francii, v Nizozemsku stalo to, že se národy zakládajících států náhle rozhodly, že tento projekt už není pro ně. Poslechli jsme je? Ne, neposlechli. Ti, kdo tehdy Evropu vedli, se rozhodli jejich volbu nerespektovat. Tvářili se, že se nic nestalo, a hledali kompromisy stranou od lidí, aby mohli pokračovat v metodě, která po desetiletí tak dobře fungovala: budovat Evropu tak trochu bokem a pak ji vysvětlovat.

V roce 2005 se stalo to, že se otočila stránka a my jsme si hned neuvědomili, že Evropa se bez svých národů už nemůže posunout dál. Nemohla již pokračovat směrem k osudu, který si sama zvolila, který si přála, a proto jej vysvětlila, a který poháněly národy Evropy společně. To, co se stalo před několika měsíci ve Spojeném království, není úplně jiný příběh: najednou se obyvatelé tohoto ostrova vzbouřili proti rozhodnutím, která často podporovali jejich vlastní vůdci, a řekli: “Tato Evropa není pro mě. Nemám zde své místo a už jí nerozumím. Tato pravidla se stala absurdními. Podívejte se na tuto Evropu, kde ztrácím svá vlastní práva a kde se ode mne očekává stále větší úsilí, abych žil méně dobře.” To si loni řekli Britové.

Takže ano, tato hlasování ukončila dobrodružství, v němž Evropa vždy postupovala vpřed, jako by byla chráněna před vůlí našeho lidu. A když bojuji proti někdy až byrokratickým excesům, které znamenají, že se Evropa snaží jít kupředu prostřednictvím pravidel, kterým její občané už nerozumějí, které znamenají, že Evropa jde kupředu tím, že kontroluje každý detail každodenního života, protože ztratila svůj velký cíl, je to znovuobjevení elánu této evropské demokracie. Když bojuji za revizi směrnice o vysílání pracovníků, bojuji proti Evropě, která skončila u vytváření absurdních pravidel, v nichž naši lidé již nejsou schopni porozumět společnostem, v nichž chceme, aby žili.

Vše, co nás po desetiletí drželo pohromadě, se rozpadá, protože tyto přístupy se stávají absurdními. Musíme se na tom podílet: jsme to my, kdo věří v Evropu, kdo dopustil, aby se v demokracii objevily trhliny, které národy vzdalují a znepřátelují. A podobně jsme to my, kdo musí znovu objevit cestu suverenity: potřebujeme druhou formu odvahy, znovuobjevení cesty demokracie.

To bude vyžadovat především novou metodu celkové reorganizace Evropy. Proto chci, aby tento plán, který hodlám navrhnout všem členským státům EU – tento plán pro budování budoucnosti naší Evropy v příštím desetiletí – nezahrnoval smlouvu vyjednanou tajně za zavřenými dveřmi v Paříži, Bruselu nebo Belinu. Ne, navrhuji, abychom vyzkoušeli novou metodu: abychom do konce roku načrtli hlavní zásady našeho přístupu, kam chceme naši Evropu dovést, a jasně definovali naše cíle. Na začátku příštího roku pak můžeme tyto zásady a cíle předložit národům Evropy. Navrhuji, abychom tam, kde se vedoucí představitelé rozhodnou jít touto cestou – v což pevně doufám – v každém členském státě uspořádali šest měsíců konzultací, demokratických sjezdů, které budou příležitostí pro naše národy ve všech našich zemích diskutovat o Evropě, kterou chtějí vidět.

A konečně chci, abychom hodili za hlavu toto jakési dětské dilema, v němž se Evropa v současnosti nachází. Dilema, kdy na jedné straně někteří chtějí lidi donutit, aby řekli “ano” nebo “ne”, a měsíce jimi manipulují, kdy se referendum stává zbraní pouze populistů a antievropanů; a kdy na druhé straně ti, kdo v Evropu věří, se nakonec bojí svých národů a schovávají se za své vlastní pochybnosti a říkají si “pojďme dál, ale beze změny smluv, ze strachu, že budou muset uspořádat další referendum. Postupujme vpřed po malých krůčcích, za zavřenými dveřmi. Lidé to nepochopí.”

Evropa se musí vydat třetí cestou

Musíme zvolit jinou, třetí cestu, tu, kterou jsme vymysleli zde, na tomto místě. Tou cestou nebyla demagogie, ale demokracie, polemika, konstruktivní debata vedená kritickým myšlením a dialogem. Byla to cesta, která zahrnovala proniknutí do detailů každé otázky a její složitosti, abychom se rozhodli, co chceme udělat pro společné město. To je to, co chci vidět v první polovině roku 2018 ve všech zemích našeho kontinentu, Evropy, abychom znovu objevili elán toho, co bylo vynalezeno na tomto místě, kde stojíme, a co tvořilo základ našich demokracií. Takže ano, během těchto šesti měsíců demokratických sjezdů bychom měli debatovat o tomto plánu, o zásadách, které vlády navrhnou, a pak se můžeme znovu sejít, abychom je sladili, a na tomto základě po debatě, včetně debaty zdola na místní úrovni a digitální debaty v celé Evropě. Pak můžeme vybudovat to, co bude základem generální opravy Evropy pro příštích deset, patnáct let, můžeme společně vytvořit podmínky toho, co skutečně chceme. To je ambice, kterou chci v nadcházejících měsících vidět jako metodu.

Ohlédnout se za historií Řecka znamená vidět sílu této demokracie a diskuse. To je to, co chci, abychom společně znovu objevili pro naši Evropu. Kromě toho však chci, aby každodenní fungování Evropy zítřka bylo opět demokratičtější. Chci, abychom nechali za sebou pravidla, která vymyslelo několik lidí pro mnoho lidí, a abychom do každodenního provozu znovu vnesli více demokracie.

Proto pro příští evropské volby prosazuji nadnárodní kandidátní listiny. Naši britští přátelé se rozhodli odejít. Neměli bychom se snažit přerozdělit si mezi sebou těch pár křesel, která v Evropském parlamentu uvolnili. Ne! Jen se zamyslete: konečně můžeme mít evropskou debatu a evropské kandidátní listiny, skutečnou evropskou demokracii, která bude žít prostřednictvím zemí. A zítra, pokud chceme integrovanější eurozónu, avantgardní jádro evropských zemí, bychom měli zajistit větší demokratickou sílu. Měli bychom zřídit parlament eurozóny, který by navrhl pravidla, aby ti, kdo rozhodují, byli demokraticky odpovědní – což dnes není.

To vše chci, abychom společně znovu objevili, protože skutečným palivem Evropy není hlad po standardech, ale demokratická vitalita. Znovuobjevení původního příslibu Evropy je možné, pokud přijmeme naši touhu po suverenitě a naši potřebu demokracie. Budeme-li opět citovat Perikla, nedůvěrou a zradou ničeho nedosáhneme. Tato nedůvěra již léta podkopává soudržnost, která je pro evropský projekt zásadní. Ztratila důvěru, kterou je nyní třeba znovu vybudovat. To vyžaduje návrat k samotnému smyslu evropského dobrodružství, k hlubokému přesvědčení, které ho podporuje.

Jako Evropané sdílíme společnou historii a osud. Můžeme obnovit důvěru, protože tuto cestu znovu objevíme. Podívejte se, kde stojíme: i teď v noci je za mnou vidět kopec: Akropolis. Ať jste kdokoli, ať jste jakéhokoli věku, národnosti a původu, neprobouzí ve vás zázrak tohoto pahorku, sloupy Parthenónu, silueta Erechtheionu a jeho kariatid pocit, že se zde zrodilo něco, co se vás týká, co vám patří, co k vám promlouvá?

Řecká Akropole je kolébkou evropské demokracie

Ano, athénská Akropole je zrcadlem, v němž se odráží naše evropská identita, poznáváme se v něm, čteme v něm náš společný osud a tento chrám byl od starověku chrámem bohů, ale dnes víra, která jej vytvořila, zmizela, a přesto máme tuto sílu stále v paměti. Stále můžeme propadat jejímu posvátnému živlu.

Jak řekl André Malraux, někdy před téměř šedesáti lety právě na tomto místě, v srdcích všech mužů a žen západního světa leží skryté Řecko. Toto skryté Řecko je to, co nechápeme, což znamená, že i když se necháme strhnout našimi triviálními evropskými debatami a těmi občanskými válkami, o nichž jsem se zmínil dříve, můžeme být několik tisíc kilometrů daleko a přesto rozpoznat Evropana, obraz, který nám Evropu připomíná, pocit, který nás spojuje, vůni, barvu, něco, co čteme, co nám dává znovu pocítit Evropu.

Tato Evropa literatury, kaváren, veřejných diskusí, vřelosti a zdvořilosti našich národů, která neexistuje nikde jinde na světě, je Evropa, jejímž pravým tmelem je kultura, naše kultura.

Nikdy nebudeme dost bojovat za to, aby Evropané sami od sebe uznali tento společný základ, který se po staletí projevoval nesčetnými způsoby, Evropu literárních souborů, recenzí, cestovatelů, knihoven a myšlenek, Evropu zářivých hlavních měst a fascinujících okrajů, tuto Evropu, která existovala tolika a tolika cestami, které někdy ani nezmiňovaly její jméno, která nečekala na naše instituce, naše smlouvy, naše reorganizace a naše spory. Evropa madame de Staël a Benjamina Constanta, která mluvila téměř všemi jazyky, byla tam, tato Evropa, která nás spojovala tolik staletí, je to Evropa kultury. A aby tento duch uznání a vzájemného porozumění mohl žít a abychom konečně obnovili evropskou důvěru, měli bychom jednoznačně začít od kultury jako základu.

Klíčové jsou studentské výměny, naši mladí lidé by měli cestovat v ještě větší míře, akademické výměny, vzájemné učení se jazykům, daleko více než mé dřívější horlivé pokusy, to je to, co by mělo učinit naši Evropu živou, ne obskurní pravidla a rozhodnutí. To znamená být ještě ambicióznější v této Evropě kultury, univerzitních a akademických výměn.

Rád bych, abychom v návrzích, které předložíme, v tomto desetiletém plánu, přijali tuto odvážnou a dalekosáhlou ambici, aby tato Evropa kultury, sdílení znalostí a jazyků mohla být zcela přepracována.

Potřebujeme také Evropu dědictví. Mluvil jsem o Akropoli, jejíž obnova a nové muzeum byly nesmírně nákladné. Vše, co tvoří naši společnou historii – řecké umění, římské umění, středověké, barokní a klasické umění – všechny tyto stavby, všechna tato díla jsou podstatou naší společné paměti a našeho bytí.

Jejich ochrana a zachování musí být zájmem všech Evropanů. Když je napadena civilizace, je napadena i její kultura a dědictví. Podívejte se, co se stalo na celém Blízkém a Středním východě a v Africe! Proto musíme toto dědictví bránit, podporovat, znovu objevovat, znovu přijímat za své, protože je to naše identita a naše budoucnost!

Těch několik málo příspěvků Evropské unie nestačí na to, aby pomohly Řecku nebo Itálii řešit obrovské výzvy v tomto ohledu, ani mnoha dalším zemím, a Francie není výjimkou z pravidla, kde to, co odráží naši minulost, trpí lhostejností, a dokonce zanedbáváním.

Řecké kulturní dědictví je ve skutečnosti evropským dědictvím

Proto bych si přál, abychom mohli co nejdříve uspořádat konference o kulturním dědictví na evropské úrovni a zaujmout v těchto oblastech koordinovaný přístup, abychom obnovili skutečné ambice v oblasti dědictví a kultury. Začněme znovu prostřednictvím kultury, aby Evropa mohla chránit dědictví a znovu objevit svou budoucnost. Navrhoval bych, aby se tyto konference konaly v Aténách, kde vše začalo, a uvidíme, že prostřednictvím kultury můžeme znovu objevit to, co nás spojuje. Prostřednictvím kultury a dědictví znovu objevíme tuto sílu výměny a míst, kterým nerozumíme, což znamená, že se přesuneme za rozdělení, v každé rozhodující době pro naši Evropu jsme se rozhodli jít společně kupředu, abychom vybudovali něco, co je silnější než my sami.

Rád bych také zhodnotil podmínky pro oběh akademické a umělecké práce v Evropě. Vždyť literatura, filozofie, poezie, historie, geografie, film, živá vystoupení a věda jsou naší společnou půdou. Proto musíme vytvořit evropské programy pro prioritní díla, ať už jsou součástí kulturního dědictví každé země, nebo jde o současnou tvorbu. Poznání, které o sobě navzájem máme, pochází z toho všeho, z těchto náhodných setkání. Dnes každý nakladatel, spisovatel, překladatel a designér dělá, co může, aby se o něm vědělo a aby se překládalo to, co by se překládat mělo, je však třeba udělat víc. Je třeba tuto zásadní oblast naší kultury organizovat, reformovat Evropu překladatelů, komunikátorů, tuto kulturní ambici, která nás spojuje. Jazyky, vynálezy, naše společná představivost jsou tím, co vytvořilo Evropu a překonalo naše rozdíly. My, Evropané, jsme obyvateli tohoto nepravděpodobného Babylonu, který rozmanitost jazyků a tradic stále obohacuje a nadšeně oživuje.

Takže ano, znovu si osvojme tuto ambici pro kulturu, díky níž se oživí naše sebevědomí. Suverenita, demokracie a kultura jsou tři oblasti příležitostí, které bych rád nabídl mladým lidem Evropy v naději, že se jich chopí a budou je považovat za své. V těchto oblastech leží jejich budoucnost, jejich odpovědnost, naše odpovědnost, odpovědnost naší generace, o níž jsem hovořil dříve, je zajistit, aby mladí lidé objevili význam silné a legitimní Evropy. Takže ano, někteří lidé mohou tento podnik považovat za odsouzený k neúspěchu. Jsem si jist, že se někteří lidé budou ptát, zda budeme hovořit o technických aspektech, detailech nebo textech, a ptát se, zda bychom měli smlouvu změnit, nebo ne. Nebo jestli bychom měli nějakou smlouvu změnit, a pokud ano, tak jaké články? Těmito otázkami se budeme zabývat, ale protože jsme se ztratili v těchto spletitých diskusích, které se staly nepřehlednými, sešli jsme z cesty a ztratili ze zřetele naše pevné odhodlání a ambice. Měli bychom se však kvůli tomu této extrémní ctižádosti obávat? Měli bychom se bát toho, čeho se předchozí generace nebály?

Hegel jako zakladatel dialektiky a Bohyně Minerva v podobě sovy

Představte si, jaké obavy museli skrývat zakladatelé Evropy, když podávali ruku svým bývalým nepřátelům na kontinentu, který byl stále plný obětí. Představte si, jak šílené ambice někteří lidé popisovali, že měli, když se nám chystali sdělit, že budeme mít jednotnou měnu. To bylo před pouhými třiceti lety!

Copak už nesmíme mít ambice? Já si myslím, že ano. Takže výzva, kterou vám dnes večer, několik týdnů před všemi evropskými zeměmi, předkládám, co si Francie myslí, chce a preferuje, abyste se podrobili debatě: Bojíte se evropské ambice, která vám pomůže znovu objevit význam suverenity, demokracie a kultury?

Podívejte se na dobu, kterou sdílíme, je to okamžik, o němž mluvil Hegel, okamžik, kdy vzlétá sova Minerva. Je to tak nádherná doba, protože je v ní něco příjemného a uklidňujícího. Sova Minerva poskytuje moudrost, ale stále se ohlíží zpět, to je také to, co Hegel s pokorou řekl, když mluvil o filozofii, ohlíží se zpět, protože je vždy tak snadné a příjemné dívat se na to, co máme, na určený prostor toho, co víme!

Nebuďte jako sova Minerva, mějte znovu tu bláznivou ambici toužit po silnější, demokratičtější Evropě, oživené svou kulturou a tím, co nás spojuje! Žádám vás, a zvláště vás, mladé lidi Evropy, abyste měli tuto extrémní a možná trochu bláznivou ambici!

To, v co doufáme, je v našich rukou; přejme si to společně pro sebe i pro naše děti! Slibuji vám, že se nám to podaří! K tomu použijte slova básníka George Seferise, cituji: “A když hledáš zázrak, musíš svou krev rozptýlit do osmi světových stran, protože zázrak nekoluje nikde jinde než v žilách člověka.”

Dejme tedy společně tomuto zázraku šanci pro naši Evropu!

Děkuji.

Jak tedy vidíte z tohoto dlouhého projevu, Emmanuel Macron na hoře Pnyx tímto projevem dal najevo, že se má stát hlavním budovatelem Evropského chrámu, nového Babylonu, který naprosto vymaže státní a národní hranice a vytvoří jeden evropský celek. Macron prozíravě už ani nemluví ke starým politikům, ale promlouvá už jenom k mládeži, prostě k mladým voličům evropského neoliberalismu, kteří se rekrutují z řad studentů středních škol humanitního směru a především z řad Pirátů. Uvažování Macrona je naprosto logické, protože Evropa byla v krizi už v roce 2017 a globalisté věděli, že Stará Evropa už nepřežije.

Emmanuel Macron je pod dozorem architektů sionistické globalizace jako kádr Domu Rothschild, a proto nese symbol “rádkyně” sovy Minervy

A věděli, že ani Angela Merkel nedokázala zabránit Brexitu. Proto globalisté rozhodli, že Angela skončí a do čela EU se postaví nový vůdce, bývalý zaměstnanec pařížské The Rothschild Bank a současný prezident Emmanuel Macron. Jenže jako mladý kádr nemá zkušenosti z praxe. Jeho vzdělání je vysoké a rozhled je obrovský, ale praxe je u něho nulová, takže sionisté ho nemůžou pustit k samostatné práci nad Evropou, musí mít nad sebou dohled, dozor, supervizora, a to je přesně ten symbol sovy Minervy, která dohlížela a dávala pozor na kroky a činy římských Bohů.

“Dokážete udržet tajemství?” Motto lóže Bohemian Grove

Jak sami vidíte, okultní a v závěru projevu dokonce krevní symboly mají hluboké přesahy z minulosti, na které lidé samozřejmě zapomínají, ale právě v případě Macrona vidíte, že když se mu na tričku objeví sova, lze najednou zjistit, že před 4 roky právě o této sově hovořil ve svém klíčovém projevu o reformě EU na hoře Pnyx v Akropoli v Athénách. Jak sami vidíte na tomto ukázkovém příkladu, neexistuje nic jako náhoda. Všechny symboly, které se objevují, mají svůj význam a původ do historie, přímo odkazují na okultní symboly a bývalé projevy. Pro nás to pouze znamená, že po odchodu Frau Merkel čekají Evropu mnohem tvrdší globalizační procesy, které by za Merkelové prostě neprošly. A globalisté už mají vybraného nástupce, který teď dostává školení v procesech řízení a je pod dozorem rádců a supervizorů z nejvyšších procesů řízení Bohemian Grove.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Semtex
Návštěvník
Semtex

Já jsem si Macronův projev poslechl nejdříve v originále, protože jako jeden z mála Čechů ovládám francouzštinu plynule a chápu francouzskou mentalitu. Český překlad jsem si četl až dnes, abych se ujistil, že jsem všemu dobře rozuměl.

Vzhledem k tomu, že v Německu bude kancléřem nějaký tragéd ať už to bude Laschet, Scholl nebo Baerbelbok, tak je jasné, kdo bude novým vůdcem Evropy. Myslet si o Macronovi můžete co chcete. Já se začínám důvodně obávat, že jeho odstranění v příštích volbách je stále více nereálné. Svůj mandát si ještě dalších 5 let zopakuje a pak se za odměnu stane šéfem Evropské komise. A to se teprve budou dít věci 🙁

Mikiel
Návštěvník
Mikiel

pokud se nepletu, tak pokud Pjakin hovoří o nedostatku kádrů na západě u globalistů, tak nemá na mysli ty viditelné loutky nasazené do čelá států jako je Macron? hovoří o takových, jako je Kissinger, kteří jsou na postech stálých a jen tajně řídících a hlavně o těch, o kterých se nikdo nikdy oficiálně nedozví..? není náhodou Macron už od pohledu jen cvičená opička asi jako Čapůtová od vedle?

Mila
Návštěvník
Mila

Nepotřebujeme žádného nového firera Evropy.Nevim co si o sobě makaron myslí a je jasné,že by se narcis na tomto postu našel.Maji se skopcakama velké vize,a taky sebevědomí ohledně Evropy.Napoleonsko-hitlerovské ambice a komplex,jsou nebezpeční.At si radši udela pořádek doma.

Fedor Frešo
Návštěvník
Fedor Frešo

“Jeho vzdělání je vysoké a rozhled je obrovský, …”
Autor článku opäť pobavil, skoro ako za starých čias v epoche golfistu a jeho fejkvideí :o) No nič, našiel si ďalší idol v ďalšom obrezanom chlapcovi. A tým je to dané 🙂

Lenže, ako píše sv. Pavol v liste Rimanom 8, 15-17: Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“ 16Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. 17Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení.

Mikiel
Návštěvník
Mikiel

“Jeho vzdělání je vysoké a rozhled je obrovský, …” =toto by se dalo říct například o Zemanovi..ale určitě ne o Macronovi..já teda nevím, ale není Macron už od pohledu spíš něco jako Zelenský na Ukrajině..??☺☺☺ Nesměřuje spíš Evropa do takového stavu před destrukcí kvůli přeměně v Chalífát asi jako přes loutku Bideta k zániku původních USA k destrukci pro likvidaci Pax americana nadspotřeby a ukončení jejich vlivu při předání globálního silového žezla Číně..?? čili ukončení jak USA, tak EU a přetransformování obou značí vlastně jejich úplnou destrukci a Macron zde má být obětní loutkou, na kterou to bude hozeno a jehož má dle plánu globálních satanistů a je řídících ještěřích temnot nahradit nějaký již ryze muslímský vůdce islámem přetransformované Evropy, nějaký vůdce Iránský..? Nemá tedy Macron být ve skutečnosti něčím podobným, kým byl náš Hácha ze Protektorátu..??

rosi -SPR
Návštěvník
rosi -SPR

Je možné ,že za tím kěco je?.Pokud si pamatujete nikdo nic nevědel o Covid 19.Protiruské histerii .A snaze našich vrcholných politiků .očernit někoho jen na základě dojmů a průjmů.Bylo to nemožné aasi byl někdo kdo v tom bránil svým archívem a konexi.Ano byl to Pan Kelner.Jestli si někdo nevšiml.Jak všechny zprávy a ttd.Bylo uveřějneno až po jeho smrti.A rozhodnutí jenž nahrávají Bruselu a Nato.Ten musí být slepý .Ta smrt nebyla náhoda .JEN ODSTRANĚNÍ NEPOHODLNÉHO ČLOVĚKA JENŽ VLÁDNOUCÍ DIKTATŮŘE MOC VADIL.Za tím si stojím .Po jeho tragickém umrtí se vše dostalo do šílených otáček.Kdo to nevidí je slepý.

Dobryden
Návštěvník
Dobryden

333 Vs 666 SATANISMUS zadna Moudrost

Atheny nebyly kolebkou demokracie tou je Bible! A Ateny v dobe Sokrata uz byly v totalnim upadku diky zidokrestanske demokracii – marxismu kdy spodni Tridy sudru SE chopily vlady a svrhli mudrce a nastolili vladu sexuality , hladu a expanze.

Macron je zastupce rodu Merovejcu zakladatelu rodu franku( sasu,Germanu) kteri meli sidlo 80 km od dnesniho Bruselu!
Jejich kralovna byla oplodnena kralem a hned po te vodnim netvorem ….symbolika sivaismu , potopy do nevedomi , michani ras ,genderu , GMO atd…..
Nic noveho SE nekona Jen dalsi holokaust Slovanu puvodnich nositelu vedeni duchovniho poznani ktere Vatikan I Merovejci zcela odmitaji protoze jsou uctivaci militantniho feminismu Kali cerne matky zeme a te obetuji krev a dalsi vyse popsane.

Ptak je symbol vedy be sivaistickych uctivaci draka , hada. Opet kradou poznani ktere ale nechapou ! Tot udel zidu a dalsich sudru co uctivaji krev a konzumaci rozumu , hromadeni informaci.

8 smeru svetovych stran ?? Dle vedy jsou zobrazovany 4.
8 je loukoti Kola na vlajce indie a nasem kolovratu osmerost a pravotocivost pochazi z zpivani , opakovani a toceni aryjskych versu ! 3 X 8 ….
Puvodne tez bylo 8 cislic

Opet zde muzeme videt propagandu chtonismu kdy osmerost ukradli a namisto duchovniho postupu dle pravdy a dharmy nam prevratili vyznam a vse toceni jde do smrti krve , do leva , zeme hmoty – obeti , tvarici SE ze 8 smeru obetovani krve je duchovni skolou!

Makaron Bude roznaset Smrt po svete …valka z Ruskem Bude brzy …dum sion uz rozdal zapadnim koloniim Marty!

Mikiel
Návštěvník
Mikiel

toto však nesedí s Nostradámem o hořícím Římu, prchajícím Papeži a s letním proroctvím zrajících třešní…spíše bude nějak umírajícími USA vyprovokován Irán v útoku na vakcínami zpola vymřelou a bezbrannou Evropu a poté před zde řádícími Iránci a již nyní pobývajícími islamisty opět Ruskem Evropa osvobozena a od islámců konečně očištěna..?

Pangy666
Návštěvník
Pangy666

Zas tak dlouhý ten projev není a stojí zato ho dočíst,alespoň se dozvíme,kamEvropa spěje pod vedením Globalistů…

Mikiel
Návštěvník
Mikiel

a nebo pod důsledky působení karmických sil, které mají za úkol lidem vracet jejich morální dnešní zvrácenost..? vy materialisté budete neustále házet vinu na někoho jiného, jen na samotnmé lidi dole a na jejich dnešní zvrácené a nemorální a neřádné chování, co..? ti globalisté jsou také řízeni..těmi, které uctívají..a čím jsou řízeni ti, kteří řídí z astrálu globalisty? no přece Bohem, jsou to ony jeho boží mlýny…

Arthur Frein ZARDOZ
Návštěvník
Arthur Frein ZARDOZ

Hádanka – co to je?

Je to černé, snaží se to nahánět strach, má to dvě nohy
a ruce, má to krunýř, sotva to vidí přes plexisklo a chodí to půl dne pozpátku ulicemi Paříže v čele průvodu?

Uďo
Návštěvník
Uďo

čurák?
omlouvám se,
francouzkej čurák?

Arthur Frein ZARDOZ
Návštěvník
Arthur Frein ZARDOZ

Za jedna!

Arthur Frein ZARDOZ
Návštěvník
Arthur Frein ZARDOZ

Nějak se to Makaronovi sere pod rukama.

https://youtu.be/K2ZDB6Kz7zk

Semtex
Návštěvník
Semtex

Může mi někdo říci, co je antisemitského na tom, když na kus papíru napíšu nějaká jména (i když většinou židovská) a k tomu napíšu “zrádci”? Viz toto: https://www.bfmtv.com/police-justice/une-pancarte-antisemite-brandie-a-metz-par-une-manifestante-anti-pass-darmanin-saisit-le-prefet_AN-202108080173.html

To přece není nic sprostého.

Vilém z ockamu
Návštěvník
Vilém z ockamu

Z toho projevu mám divný pocit. Snad jako kdyby to psal ten démon co mu sedí za krkem. Vzpomeňte co delal v Izraeli. Když mu ochranka porušila vyčištění chrámu než do nej vešel. Jak se skřítek rozčilovat. Ano podceňoval jsem ho. To byla chyba. To že je elita – vyvolený určený k řízení. Protoze elita k Řízení otroků v rezirovane demokracii není ten nejchytřejší. Goj nechápe procesy tak si nevybere vůdce u kdyby ho měl před nosem. A o to jde. Tak ho vyberou ti chytřejší- progos.
Staré utrapi nemocemi a bídou. Mladé si prevychovaji. Ti jsou progresivní. Bídu pod Veličkou ekologie už přijímají bez debat. Např. Vše na elektřinu ale elektrárny se nestačí. Vše je eko ale nový mobil každých půl roku. Ale igelitu a brcka mizi.
Zajímavější je ta myšlenka přestavby. To chtějí i ti fiat nacionalistické strany co se údajně spojili mysli FR. NL a ČR.jak pan Okamura to oslavovali. Tedy to mají shodné s Mikronem. Slovo reforma mi děsí. Tedy všechno jsou to stejni koně z jedné stáje co si hrajou na soutěž a boj. Navionalistinz různých zi se spojují proti EU? Nacionalismus český s francouzským nema nic společného. Pokud ano. Není to nacionalismus. Ale jen hra na vystrasene ovecky. Každý stát jako občan je jen sám za sebe.jen v určitém zájmu se můžeme spojit.
Tedy jen pár postřehů…. kdonje nacionalisté? SPD se spojí s fr a nl nacionalisty ale národní scénu vlastenci není schopna spojit? To je chucpe. Jsou to stejní globalisti jako makro. Reforma jako reforma. To mi vyskovilo při čtení toho článku…

Mikiel
Návštěvník
Mikiel

temné síly už nemají mnoho času..vše nakonec bude jinak..Pjakin neustále opakuje, že Globalistům, démonům se vše zde už sype pod rukama…vláda temnot na Zermi končí..i když s sebou ještě do pekel vezmou mnoho duší, ktré si to však volily po mnoho životů a této setrvačnosti se dnes už neubrání…proto dnes mnozí sami nabíhají na jehlu, přestože mají varovné všemožné informace za všech stran..!

konzerva
Návštěvník
konzerva

Rozhovor redaktora Carlsona s Fox News a Viktora Orbana- euchalifát v šoku včetně levicových USA a deep state. https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/tucker-carlson-interviews-viktor-orban-hungary-bitter-contrast-budapest-new-york-city/