Druhý prezidentský duel – a J. Drahoš na TV Noe s výzvou...

Druhý prezidentský duel – a J. Drahoš na TV Noe s výzvou A. Merkelové: “My to zvládneme”. A J. Drahoš velmi symbolicky s beránkem na ramenou

Druhý prezidentský duel – a J. Drahoš na TV Noe s výzvou A. Merkelové: “My to zvládneme”. A J. Drahoš velmi symbolicky s beránkem na ramenou

Včera proběhl druhý ze čtyř televizních duelů prezidentských kandidátů, tentokrát na tv Barrandov, a opět to byl sólo “duel”, protože J. Drahoš i podruhé splnil to, co avízoval – že se duelu nezúčastní. Ač je to pro mě pořád nepochopitelné, protože dle mého člověk, který vyzývá současného prezidenta na souboj, by si neměl nechat ujít naprosto žádnou příležitost k přesvědčení voličů (obzvláště těch nerozhodnutých), že on je lepším kandidátem, ale budiž, že taková je volba J. Drahoše (přesněji jeho týmu).

Kdo se alespoň trochu orientuje ve světovém dění, ten měl i v druhém duelu příležitost se přesvědčit, že M. Zeman se v něm orientuje velmi dobře a že proto pouze on je zárukou, že v čele České republiky nebude stát loutka 1) politicky zcela negramotná, proto naprosto neznalá toho, co se děje a 2) loutka “kam vítr, tam plášť”, (což je povahový rys J. Drahoše, který se může louktovodičům velmi hodit.)

Ale vraťme se k tv duelům kandidátů. Zatímco prvního na tv Nova se J. Drahoš nezúčastnil, protože měl v Brně soukromé setkání s herci, zpěváky a dalšími podporovateli v celkovém počtu asi 300 lidí (článek zde a video z této akce je z nějakých záhadných důvodů na Youtube od včerejška nefunkční ) , tentokrát v den duelu na tv Barrandov dal přednost hostování na tv Noe.

Na úvod prozradil, jak se seznámil se svou manželkou, pak připomenul, že stejně jako papež František i on je chemikem a dále přešel k vážnějšímu tématu.Vyčetl Miloši Zemanovi, že společnost rozdělil. „Ani my dva nemusíme mít stejný názor na všechny věci,” řekl moderátorovi. Ale to neznamená, že se musíme nálepkovat, že se na sebe musíme dívat nevraživě a že si budeme nadávat. Bohužel ten styl politiky v tomto smyslu, to znamená, když se mnou nesouhlasíš, jsi můj nepřítel, to je něco, co bych velmi rád změnil. Já bych chtěl lidem ukazovat na vlastním příkladu, že to jde. Nestrašit lidi, říkat jim, tohle je složité, ale zvládneme to,” zdůraznil Drahoš.

Tady se zastavme – výraz “zvládneme to” totiž proslavila A.Merkelová, a to jako postoj k uprchlické vlně, resp. jako německý postoj nejen k vítání uprchlíků, ale dokonce k jejich vyzývání, aby do Německa šli. Tady jeden z článků, konkrétně z července 2016: “Zvládneme to, slíbila znovu Němcům Merkelová

J. Drahoš dále pokračuje, že se politikům podařilo za posledních pět let zasít do společnosti strach, strach z EU, strach ze společné evropské měny, strach z islámu, strach z uprchlíků a tak podobně. „Když lidé slyší každý den: bojte se, řítí se na nás to nebo ono, hrozí islamismus, hrozí islamizace Evropy, hrozí migrace, euro bude katastrofa,… pokud politici, a patří k nim i současný prezident, lidi takto systematicky straší, tak není divu, že to v lidech budí obavy. A znova opakuje “Já bych se snažil lidem říkat, my to zvládneme,” zdůraznil.

To však podle Drahoše neznamená, že by podceňoval rizika, která plynou např. z uprchlické krize. Lidem, kteří prchají ze svých domovů, je podle Drahoše třeba pomáhat, ale má se tak dít co nejblíže u jejich původních domovů. V Africe či na Blízkém východě. Současně s tím je podle Drahoše třeba chránit hranice Evropy proti nelegální migraci. „Důležitá věc je, že Česká republika si musí rozhodovat, koho přijme na své území naprosto sama,” zdůraznil. Kvóty proto považuje za nesmysl. Zaprvé porušují princip suverenity státu a za druhé jsou kvóty stejně zbytečné, protože v rámci Schengenu máme volně průchozí hranice, takže pokud nějaký migrant z Ostravy či Brna bude chtít odejít do Německa, stejně ho nezastavíme.

Kde se tedy vzala lež, že je „vítač”? Podle Drahoše je třeba hledat kořeny této lži u výzvy vědců proti šíření strachu a nenávisti, kterou podepsal i Drahoš.  “Já jsem podepsal výzvu vědců” (čas od cca 7.minuty videa) ale o vítání migrantů v této výzvě nic nenajdete.

Výzva vědců

Tady si připomeňme například tuto část oné výzvy vědců:

Proto žádáme politiky, aby nezneužívali cizí neštěstí k hromadění levných politických bodů. Jednejte jako odvážní státníci, nikoli jako malicherní obchodníci s mocí! Vyzýváme vás, abyste ve věci přijímání uprchlíků zohledňovali skutečné potřeby a možnosti, ne vrtkavé nálady veřejného mínění. Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita.”

Celý text výzvy včetně podpisů (i J. Drahoše) je ZDE a v době, kdy petici podepsalo asi 1300 osobností se k petici vyjádřil Hrad prostřednictvím J. Ovčáčka.

Celkově výzva vyznívá velmi humanitárně a bohulibě a protože nejsem xenofób, v mnohém nemám problém s ní souhlasit. Bohužel, tady jde doslova o ďábelský plán, který je pouze zabalený do krásných slov, co je ale podstatné – J. Drahoš by se zcela očividně od této výzvy nejraději distancoval. Nebo jde snad dohromady jeho tvrzení ve videu, že je proti kvótám a přijímání uprchlíků a s větou výše: “Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení”? A ještě více s jeho prohlášením, že Česko by mělo přijmout 2600 uprchlíků?

V pořadu pro tv Noe J.Drahoš v závěru uvedl, že není pravda, že by lobboval za přijetí eura v Česku,nejde mu prý o nic jiného, než otevřít širokou společenskou debatu.

S použitím zdroje ZDE

Proč J. Drahoš na tv Noe?

Rozhovor byl opět jen potvrzením, že názory J. Drahoše jsou asi tak pevné a stálé (a především jasné!), jako věta “Odvolávám, co jsem slíbil….” , tady se ale nabízí otázka, proč byl J. Drahoš hostem tv Noe. Může to vyznít jako hloupý dotaz, když J. Drahoš v předvolební době dává spoustu rozhovorů spoustě různých médií, přesto tv Noe stojí za zvláštní pozornost.

“Televize Noe – televize dobrých zpráv”

Z dostupných informací se dozvídáme, že tv Noe vznikla v roce 2006 jako nekomerční televize, že se specializuje na křesťanského diváka a že cílem vysílání je oslovit široké spektrum diváků všech generací a všech sociálních skupin od „střední vrstvy“ přes sociálně slabé nebo handicapované občany až po národnostní menšiny. Nezanedbatelný prostor dostávají neziskové organizace a dále tv Noe spolupracuje s Dětskou televizí . Hlavním zaměřením stanice je šíření pozitivních hodnot, jako jsou všeobecná snášenlivost mezi lidmi a rozšiřování duchovního i kulturního obzoru. TV Noe je názorově a nábožensky snášenlivá, apolitická (zdroj).

Dále se dozvídáme, že televize spolupracuje se stejně zaměřenými televizemi v Evropě a když se podíváme na její facebookové stránky, zjistíme, že jsou německo-české.

Ač už z těchto informací můžeme dedukovat závan evropského multikulturalismu s Německem v čele s tím, že zaměření na křesťanského diváka (a rodiny a děti) je ve skutečnosti převýchovou Evropanů k přijetí islámu (“náboženská snášenlivost), stále si můžeme říkat, že J.Drahoš v této televizi vystoupil jen proto, že se tím chtěl symbolicky prezentovat jako sjednotitel národa, který odstraní nesnášenlivost mezi dvěma tábory.

Když se však podíváme dále, tak zjistíme, že o pár dnů dříve ve stejné televizi vystupoval Ondřej Kundra v pořadu “Informační a dezinformační kampaně”. Je na pováženou, proč takový člověk a takové téma dostalo na tv Noe prostor, ale vysvětlení je zřejmě v čase od cca 7:40, kde se O.Kundra věnuje tématu migrace.

Dále však zjistíme, že na tv Noe má své pořady i Tomáš Halík, že ten aktuální se jmenuje “Labyrintem víry s Tomášem Halíkem”, přičemž třetí část, naplánovaná na konec ledna má tento popisek: “Třetí díl setkávání s Tomášem Halíkem nad jeho knihami. Kniha Vzýván i nevzýván je souborem přednášek Tomáše Halíka, které pronesl na různých evropských univerzitách. V tomto díle se Halík kromě jiného věnuje otázkám křesťanské Evropy, Druhému vatikánskému koncilu jako “nedokončené revoluci” a také omluvám papeže Jana Pavla II v rámci celospolečenského smíření ” (zdroj)

K. Schwarzenberg a T. Halík při spolupráci pro TV Noe v roce 2013

A když si spojíme, že T. Halík je vrcholným českým zástupcem Vatikánu a spojíme si to s výzvami papeže o vstřícnosti k uprchlíkům, které potvrdil i novoročním prohlášením a jak to potvrzuje dlouhodobě, tak by mělo být stále jasnější, jak velkého divadla je J. Drahoš součástí (ale nejen on).

Papež František omývá a líbá nohy uprchlíkům 

Tuto část ukončím tím, že dle mého není náhoda, že J. Drahoš dal rozhovor právě tv Noe, dále že si myslím, že o tv Noe uslyšíme stále více a dále že česká televize – přinejmenším se současným vedením, které straní TOP 09 – má smůlu.

Schwarzenberg, Kalousek i jejich kůň Drahoš islamizují Evropu – a přitom pomáhají Číně! Aneb když dva dělají totéž, není to vždy totéž! A česká televize si právě podepisuje ortel

Kdyby to nebylo tak smutné, bylo by zábavné pozorovat veškerou tu slepotu havlistické pražské kavárny a všech médií (nemluvě o umělcích), kteří jí stejně slepě slouží, a to především v čele s českou “veřejnoprávní” čt.

Islamizace Evropy (a nejen Evropy, ale celého západního světa), to je totiž dlouhodobý plán. A ten plán je stejně dlouhodobý, jako likvidace hegemonie USA, která byla započata Kissingerem a Nixonem hned poté, co dolar přestal být krytý dolarem (1971). V roce 1989 se však stala taková věc, že po pádu komunismu se svět z bipolárního změnil v unipolární, tzn. Spojené státy nabyly dojmu, že globalizace (NWO) je totéž, co vláda Spojených států nad celým světem.

A protože globalizace jako s jedním z hlavních bodů počítá s islamizací západního světa (plus se zaváděním neomarxismu přes homo a multikulti), Spojené státy se ujaly tento úkol plnit nejen ve své zemi, ale stejný úkol realizovat i v celé Evropě. A vše stále s tou vidinou, že ony napořád zůstanou pány světa.

Ale jak od 89. uplynulo cca třicet let, Spojené státy stojí před faktem, že globalizace (a islamizace a homo a multikulti) sice ano, ale nikoliv pro zájmy Západu, ale pro zájmy Východu (Čína, Írán). A jak jsou v souladu s tímto plánem odepisovány USA, obzvláště pak ty síly, které fandily antičínskému dalajlámovi, v souhrnu neoconi – neokonzervatisté, tak jsou ve všech zemích odstraňováni i ti, kteří na neocony/dalajlámisty měli nějaké vazby (tzn. i havlisté/bakalisté a spol). Obzvláště příchod D. Trumpa má ukončit představy neoconů o celosvětové vládě, co se však v plánech o globalizaci nezměnilo, to je islamizace Evropy/Západu.

Islamizace Evropy v americkém zájmu je pasé – unipolární svět skončil!

A tady vidíme ten obrovský paradox – celá ta galérka české pražské kavárny, která prosazuje islamizaci Evropy ve víře, že tím udržuje dominantní pozici USA a bojuje tak proti Číně, ve skutečnosti pomáhá právě Číně! Zatímco prezident Zeman, kterému je jasný nejen konec dominance USA, ale i fakt, že  islamizace Evropy ve skutečnosti poslouží pouze Číně (a Německu, které se stále více vymaňuje z vlivu USA a stále více se orientuje na Východ) se zcela antičínsky staví proti islamizaci Evropy. A slepá pražská kavárna mu ještě vyčítá, že je pročínský jen proto, že s Čínou navazuje obchodní vztahy! (A doporučuji článek T. Spencerové  “USA opouštějí „prdele světa“ a ty směřují k Rusku a Číně. A co naše „prdel světa“?)

Shrnu to, ať jsem srozumitelná: Islamizovaná Evropa je dlouhodobým cílem v rámci globalizace a je to cíl, který má zlikvidovat jak křesťanství, tak judaismus. Otázkou bylo pouze to, kdo takto proměněné Evropě bude velet – resp.,která globalizace zvítězí: jestli globalizace Pax Americana (tzn. hegemonie USA) anebo globalizace multipolárního světa (tzn. hegemonie Číny).

Když padl SSSR a do čela světa se dostaly USA, nejen Spojené státy, ale i jejich tehdejší spojenci (v Česku Havel a spol) uvěřili, že to tak bude na věčné časy – že svět na věčné časy zůstane unipolární a že jedinou mocí budou USA.

Tohle už ale neplatí, protože novou vůdčí silou v multipolárním světě má být Čína. A když výše píšu “Když dva dělají totéž, není to vždy totéž”, znamená to, že islamizace Evropy je stále žádoucí, dnes už ovšem nemá probíhat v zájmech USA, ale ve prospěch Východu.

Jestli je to stále k nepochopení, tak jde o to, že Evropa má být islamizována, zatímco však po roce 89. šlo o to, aby se celá (!), tzn. včetně postkomunistsických zemí, stala součástí euratlantického světa, nyní jde o to, aby se celá (!) – kromě Velké Británie, která se z Evropy vyčlenila brexitem – stala součástí eurasijského světa. Nic to ovšem nemění na tom, že tak či tak to měla/má být Evropa islamizovaná.

A protože Spojené státy už pochopily svůj odpis, jsou to naopak neoconi, nikoliv Rusko, kdo si přeje rozvrat Evropy o to víc,o co více v ní ztrácejí vliv a dále o to víc, že jednotná Evropa vyhovuje Číně (A jednotná Evropa vyhovuje i Rusku, tomu však Evropa neislamizovaná, ale protože to by bylo na jiný článek, Rusko teď vynechám).

Proto ale je velmi směšné, když J. Drahoš a jeho spol na jedné straně podporují uprchlíky a na druhé se prohlašují za proamerické a antičínské. A stejně směšná je česká televize, která by se jo pořádně měla dívat na tv Noe, protože o to jde, zatímco straněním TOP 09 si pod sebou podřezává větev, viz čerstvá zpráva, o které včera nejstručněji hovořil T. Okamura – čas 00:40 – 01:30

Vrátím se k obrázku zcela nahoře, kde J. Drahoš drží na ramenou beránka. Nevím, jakou shodou náhod ten obrázek co by titulní strana Reflexu vznikl, v souvislosti se slovy A. Merkelové “Zvládneme to”, která pak J. Drahoš citoval právě na té “křesťanské”, a chce se říct vatikánské evropsko-německo-české tv Noe, lze opravdu říct, že s takovou zlikvidovat křesťanství (beránky) pod vedením J. Drahoše skutečně zvládneme. A protože J. Drahoš je příliš politicky negramotný na to, aby věděl, kdo z toho bude nakonec těžit, měl by národ by národ volbu tohoto kandidáta velmi zvažovat.

A to o to víc, že symbolika obrázku s beránkem může být i v tom, že třeba jsou obrázkem myšleny ovce/voliči s tím, že bude dostatek takových, které J. Drahošovi dají hlas (a paradoxně jich možná největší spousta bude právě mezi těmi křesťany, kteří sledují tv Noe) a ve spojení s A. Merkelovou J. Drahoš co by prezident skutečně to křesťanství pomůže v Evropě zlikvidovat. A to, že se J. Drahoš objevil právě na tv Noe, je velké varování.

Naopak potěšující může být, že pokud by snad nějakým zázrakem J.Drahoš i vyhrál, nic to nezmění na skutečnosti, že Schwarzenbergovi a Kalouskovi a všem dalším antičínským havlistům/bakalistům zvoní hrana, ač můj názor je, že právě tento tým to ve skutečnosti J. Drahošovi prohrál už předem.

-Pozorovatelka-  23.01.2017

PS: Video prvního skutečného duelu dnes na tv Prima (k v závěru probíranému tématu “migrace” jsou horní části článků odkazy)

AKTUALIZACE: Video včerejšího duelu na tv Prima k vidění ZDE, z Youtube bylo video odstraněno. 

24.01.2018, 12.05 h 

Prosba redakce závěrem článku

Hrajeme o všechno, o naše děti, o naši kulturu, o náš vlastní národ. V souvislosti s tím bychom chtěli požádat a poprosit naše čtenáře, aby i tento měsíc zvážili finanční podporu našemu serveru. Nejsme veřejnoprávní médium, ani neziskovka napojená na fondy uhlobarona nebo cizí fondy. Stojíme a padáme s finanční podporou Vás, našich čtenářů. Pokud se Vám líbí, jak pracujeme a jaké informace přinášíme, přispějte nám prosím jakoukoliv částkou na naší obvyklé darovací stránce zde. Dobrovolný dar můžete zaslat na bankovní účet v ČR a v SR, na PayPal, Bitcoin anebo poštovní složenkou na účet v ČR nebo v SR. Podpoříte tím naši práci, investigativní novinařinu a zajistíte pokračování našeho nezávislého alternativního zpravodajského projektu. Moc Vám děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Martin Rubáš
Návštěvník
Martin Rubáš

Mám spoustu výtek vůči Zemanovi, pochybní lidé kolem něj, stupidní ekonomické názory… Ale je to člověk co má alespoň vlastní názor. Zatímco Drahoš jasný názor nemá a udělá to co mu lidé v jeho pozadí řeknou. A co mu řeknou? A kdo jsou ti lidé? Ale audou naprostí eurohujerové a bruselosocialisté. Takže radši budu volit Zemana.

http://www.epshark.cz/clanek/386/churchilla-nebo-chamberlaina

Alča
Návštěvník
Alča

Tragédie Drahoš podle ekonoma Miroslava Ševčíka, zvláště od 67. min.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/218411058130124/

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

DEKÓDOVANÁ SYMBOLIKA OBRÁZKU REFLEXU:

comment image

Vilém z Ockamu
Návštěvník
Vilém z Ockamu

Informační válka: havlérka chce instalovat Husáka 2, začíná normalizace “našich pánů”, “podpindosnici” se snaží co mohou, kolaboranti a zrádci národa procházejí internet a mažou videa z debat a další videa. snaží se zvrátit informační rovnováhu. TOHLE UŽ JE VÁLKA (zatím informační). lidi proberte se a nenechte vyhrát “pana želé” nebo se budeme divit. vzpomeňte na historii, vždy a všude se našli zrádci (vzpomeňte na 2SV, studenou válku a současnost). Svoboda není zadarmo, zatím bojujeme v informační válce – ale oni nás budou kriminalizovat za názory, jak za normalizace, uvidíte. jestli si to necháme líbit – my jsme občanská společnost, která stojí a padá na svobodě názoru. ONI mažou videa, nenechají je diskutovat…. na barevné revoluce se jim sociální sítě hodili, ale když se to otočí proti nim, tak mažou, nálepkují, zastrašují… nebojme se dokud není skutečná válka, pak, pokud to do takového stádia necháme dovést, už bude pozdě…držte se! všichni lidé dobré vůle ctící svobodu a pravdu i názor ostatních bez cenzury spojme se a hlavně NEDEJME SE!

Nuny
Návštěvník
Nuny

Jsem pro Miloše Zemana všemi deseti jen mám docela obavy co bude až tu nebude ? kdo po něm převezme ty otěže v zájmu lidu .

M.C.
Návštěvník
M.C.

Nemějte obavy, kdyby nebylo zbytí, tak se toho ujmu já. :-))

Teď vážně. Skutečně by bylo záhodno porozhlédnout se po dvou třech lidech ve věku 40-50 let, kteří působí dojmem, že jim to pálí, orientují se v situaci a mají zájem o věc a dobrý úmysl.

Jenže takhle to v politice nefunguje, vůdce se vždycky zvolí sám.
Protože základním kvalifikačním kritériem je povaha, vnitřní nastavení člověka.
Ten člověk musí mít vizi, čeho chce dosáhnout, mít to promyšlené do šířky a do hloubky a taky musí mít znalosti o tom, jak to nahoře funguje, protože ve vyšších ligách politiky a ekonomiky platí úplně jiná pravidla než dole.
No a musí to být dříč a bojovník ochotný kvůli tomu snášet ty průvodní jevy.

raspberry
Návštěvník
raspberry

TO JE SKANDÁL!!!!!!!!!

PRVNÍ GLOBÁLNÍ REVOLUCE, přeložil JIŘÍ DRAHOŠ v roce 1991. Knihu napsal zakladatel Římského klubu Alexander King (* 1909 – † 2007).

Citát z knihy: „Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové.“

https://www.databazeknih.cz/knihy/prvni-globalni-revoluce-233283

Adam B. Bartoš píše o této knize:

V nich (knihách Meze růstu, 1972 a První globální revoluce, 1991) se klub zabývá údajnými globálními tématy, jako je trvale udržitelný rozvoj či globalizace. Například první zmiňovaná analýza upozorňovala na to, že je třeba zastavit hospodářský růst a že svět stojí před vyčerpáním přírodních zdrojů, především ropy, do roku 1992.

Předpověď se evidentně nevyplnila, ale o to Římskému klubu asi ani nejde. Jeho úkolem je přinášet katastrofické scénáře, které lidstvo vystraší a připraví ho tak na přijetí jinak těžko stravitelných myšlenek na zavedení jedné celosvětové vlády. Celý dnešní humbuk kolem globálního oteplování má svůj původ právě na půdě ŘK a dalších spřátelených organizací.

V této souvislosti se často připomínají až neskutečně pyšné citace ze zmíněných publikací, které naznačují, že počet obyvatel na zemi je třeba radikálně snížit a bez ostychu i doporučují, jak toho dosáhnout.

„Jakkoliv rouhavě to může znít, demokracie už nestačí na řešení úkolů, které jsou před námi. Složitost a technická povaha dnešních problémů znamená, že volení zástupci leckdy nedokážou včas přijmout potřebná kompetentní rozhodnutí,“ říká se například v První globální revoluci (KING, Alexander, SCHNEIDER, Bertrand. The First Global Revolution ISBN: 0679738258; s. 70).

„Zdá se, že lidé potřebují společnou motivaci v podobě společného nepřítele, aby se dokázali spojit a spolupracovat … hledání obětních beránků je taktika stará jako lidstvo samo. Když nevíte, co s domácí politikou, odveďte pozornost k hrozbám z vnějšku. Sjednoťme národy proti vnějšímu nepříteli, buď skutečnému, nebo k tomu účelu vymyšlenému“ (s. 71). „Při hledání nového nepřítele, který nás sjednotí, nás napadlo, že se k tomuto účelu dá využít znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně … Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové.“ (s. 75).

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

Římský klub je samozřejmě zednářskou organizací.

K Římskému klubu – oficiálně:
Česká (československá) asociace Římského klubu
Vznik československé pobočky Římského klubu prosazoval již v roce 1990 Miloš Zeman, oficiálně pobočka – Československá asociace Římského klubu – vznikla 22. února 1991. Sdružovala v době svého vzniku tři desítky osobností vědy, kultury a veřejného života z Československa. Čestným předsedou byl zvolen Václav Havel, předsedou byl prof. Valtr Komárek, vědeckým sekretářem Ing. J. Nekola, místopředsedy byli zvoleni rektor Univerzity Karlovy prof. Radim Palouš, děkan matematicko-fyzikální fakulty University Komenského prof. B. Riečan a Miloš Zeman. Po smrti Václava Havla uveřejnil Římský klub nekrolog. 4. března 2008 byl zvolen předsedou České asociace Římského klubu docent Pavel Nováček, dalšími členy výboru byli zvoleni prof. Jarmila Doubravová, prof. Jiří Drahoš, doc. Jaroslav Kalous a Ivan Klíma, sekretářem pak Michal Paulus.

snehurka
Návštěvník
snehurka

Orbán největší bojovník proti migraci, a ve skutečnosti přijalo Maďarsko 1300 migrantů a splnilo v podstatě kvotu tak jako Slovensko. Pěkná V4.
https://zpravy.idnes.cz/madarsko-uprchlicka-krize-kvoty-soros-dy2-/zahranicni.aspx?c=A180124_120639_zahranicni_evam

napisy
Návštěvník
napisy

Tých 1300 ks máš odkiaľ? A potom vysvetli tú žalobu kvoli kvótam na Maďarsko…

sibolet
Návštěvník
sibolet
ANS
Návštěvník
ANS

V TÉTO PREZIDENTSKÉ VOLBĚ JDE O EXISTENCI NAŠÍ ZEMĚ.

Stojíme na dějinné křižovatce a máme na výběr dvě cesty: buď zvolit strategii národního státu a zachování České republiky, kterou představuje Miloš Zeman nebo strategii postupné likvidace ČR, kterou představuje Jiří Drahoš. Důležitost volby nové hlavy státu totiž souvisí s vývojem situace ve světě. Touto volbou velmi pravděpodobně rozhodneme o dalším osudu celé naší země.

V této prezidentské volbě jde tedy o střet mezi prosazováním českých národních zájmů a mezi prosazováním cizích zájmů u nás, a to na úkor našich občanů. Tato hlavní skutečnost je našimi masmédii zamlžována. Pouze se snaží o personifikaci, při níž zesměšňují a urážejí stávajícího prezidenta České republiky M. Zemana, podporovatele českých národních zájmů, a nepodloženě vyzdvihují obhájce cizích zájmů u nás J. Drahoše.

Doslova na našich hranicích se již nachází vlna islámských migrantů, kteří byli využiti jako zbraň ke zničení stávající Evropy – národních států, obyvatel, kultury, jazyků, náboženství způsobu života, atd. Migraci přímo podporuje bruselské vedení EU, jakož i mnozí představitelé většiny členských zemí EU. O obraně Evropy se ani neuvažuje! EU je propojena s NATO finančně, organizačně i personálně, a proto se ani NATO nehodlá zabývat jakoukoliv ochranou schengenských hranic.

Pod záminkou „ruského nebezpečí“ se přesunují stále nové vojenské jednotky USA a jejích satelitních zemí (členů NATO) k ruským hranicím ve snaze vyprovokovat válku s Ruskem, od níž si slibují někteří neoconi v USA, že jim válka s Ruskem opět poslouží k tomu, aby se USA znovu postavily na nohy. USA budují i nové vojenské základny v Rumunsku a Polsku či Slovensku, čímž se – v případě konfliktu s Ruskem – tyto země automaticky stanou cílem odvetné palby. Ze strany USA a NATO je velký zájem dostat do stejné situace také naši zemi. Kdo to nevidí nebo vidět nechce je blázen a sebevrah.

Existence našeho státu je ohrožena nejen z důvodu války s Ruskem, pokud se do ní necháme naplno zatáhnout, nýbrž i z hlediska setrvalých snah „sudetoněmeckého landsmanšaftu“ o revizi výsledků Postupimské konference, o jejich návrat do českého pohraničí a o návrat jejich majetků. Zejména nemovitostí. S tím souvisí rozmělňování jednotlivých členských zemí EU do euroregionů. V případě ČR jsou plánovány tři euroregiony: Čechy, Morava a Slezsko a jejich propojení s Německem, Rakouskem a Maďarskem. Cílem tohoto záměru je rozbít odpor jednotlivých členských států EU proti diktátu Bruselu, který se tak snaží obnovit v Evropě velkoněmeckou Říši, tentokrát ekonomickými prostředky.

Po roce 1989 nám byla předurčena pozice kolonie. Podle toho vypadají naše příjmy, důchody, kupní ceny čehokoliv a podřadná kvalita potravin. Tomu odpovídá také obrovský odliv zisku vytvořeného našimi lidmi do zahraničí – ať již z důvodu přechodu většiny našich výrobních prostředků a bank do zahraničních rukou či z důvodu uměle podtržené koruny.

V světě dochází k velkým změnám v souladu s plány světových globalistů. Lze reálně očekávat změny na mapách světa. Nadnárodní politika prochází totální restrukturalizací svého řízení! Staré struktury – skrze něž bylo provázeno nadnárodní řízení s národním – se boří a nové struktury se právě aktivují. Roste ekonomická politická a vojenská síla zemí na Východě (a to nejen Číny a Ruska) a Západ upadá ekonomicky, vojensky i morálně. Těžiště světového dění se přesunuje z euro-atlantického prostoru do euro-asijského a bylo by hrubou chybou na to nereagovat.

Proč je pro naši existenci nezbytné zvolit Miloše Zemana:

https://www.aliancens.cz/single-post/2018/01/23/V-T%C3%89TO-PREZIDENTSK%C3%89-VOLB%C4%9A-JDE-O-EXISTENCI-NA%C5%A0%C3%8D-ZEM%C4%9A

Jagin
Návštěvník
Jagin

Déčko je totální mameluk. Měl by jít k psychyatrovi na vyšetření.