Dopis živých. Šest stalingradských veteránů píše Angele Merkelové. Rezoluci OSN proti heroizaci...

Dopis živých. Šest stalingradských veteránů píše Angele Merkelové. Rezoluci OSN proti heroizaci fašismu zamítly tři státy: USA, Kanada a Ukrajina, státy EU se zdržely hlasování. Film “Obyčejný fašismus” – videa

Dopis živých. Šest stalingradských veteránů píše Angele Merkelové. Rezoluci OSN proti heroizaci fašismu zamítly tři státy: USA, Kanada a Ukrajina, státy EU se zdržely hlasování. Film “Obyčejný fašismus” – videa

Stalingradští účastníci Velké vlastenecké války napsali otevřený dopis německé kancléřce Angele Merkelové. Dopis a jeho zaslání schválil zastupující guvernér Volgogradské oblasti Andrej Bočarov, který silně odsuzuje heroizaci nacismu a znevažování historických faktů, ke kterým v současnosti dochází v Evropě. Šest slavných obyvatel Vogogradské oblasti, vážených a po celém světě známých veteránů, se obrátilo na Angelu Merkelovou a na vůdce dalších evropských zemí, připomínajíc jim temnou historii 20. století, která světu udělila několik krutých lekcí. Pod Dopisem živých jsou podepsáni:

Maxim Matvejevič Zagorulko, Alexandr Ivanovič Kolotuškin, Maria Vasiljevna Sokolova, Michail Vasiljevič Tereščenko, Evgenij Fedorovič Rogov a Alexandr Jakovlevič Sirotenko.

Vážená paní Merkelová!

V roce 70. výročí vítězství nad fašismem, my, veteráni té strašné války, a účastníci její nejhroznější bitvy, pozorujeme, jak Evropu opět obchází strašidlo – duch fašismu. Dnes je jeho centrem Ukrajina, kde ideologie krajního nacionalismu  a antisemitismu je realizována ve fyzickém násilí, v likvidaci disidentů, vraždami lidí, motivovaných  etnickou nenávistí a odmítáním jiných kultur.

Čelíme známému obrazu: průvody s loučemi, muži v uniformách s nacistickými znaky, zvedající ruce v nacistickém pozdravu a chráněni státní policií v této fašistické přehlídce v centru města. To všechno už jsme zažili a víme, k čemu to vede.

Hnědý mor, v posledním desetiletí na Ukrajině doutnající, se rozhořel a dovedl Ukrajinu ke krvavé občanské válce. Nacistická uskupení, jako je například „Pravý sektor“ a mnoho neformálních, ale dobře vyzbrojených praporů „Azov“, s podporou ukrajinské armády systematicky ničí obyvatele východní Ukrajiny. Zabíjejí nevinné lidi jen proto, že chtějí mluvit svým rodným jazykem a že mají jinou představu o budoucnosti své země, neboť nechtějí žít ve státě, kde vládnou Banderovci.

Tito stoupenci tzv “Ukrajinské osvobozenecké armády”, která – připomínáme Vám, paní Merkelová – bojovala za druhé světové války na straně wehrmachtu a SS divize “Galicia” (Halič), a to zejména při masakrech sovětských Židů, jsou nyní  velebeni svými ideologickými otci a dědy. Po nacistických zločincích přejmenovávají ulice a města Ukrajiny!  Před našima očima na Ukrajině přepisují dějiny XX století!  Lze se divit, že současní Banderovci s fanatickým leskem v očích, osobně dobře známým nám, veteránům z front druhé světové války a z bitvy o Stalingrad, zaslepeni nenávistí, volají po zarovnání Donbassu se zemí, po vypálení napalmem obyvatel východu své země?! Existují doložitelné důkazy, že lidé byli zabíjeni jen proto, že nosili Svatojiřskou stuhu – symbol vítězství nad fašismem.

Pravda je taková, paní Merkelová, že Ukrajina naplno zažívá nacismus! Nejsou to nějaké anti-semitské poznámky v Parlamentu ani informace pro neznalé o nadřazenosti jedné rasy nad druhou. Jde o skutečné a krvavé zločiny, jejichž oběti se počítají již na stovky a tisíce.

Ale Západ k tomu zaujímá velmi zvláštní stanovisko, které my nechápeme. Lze ho interpretovat jako přehlížení ukrajinského nacismu. Tak se jeví obzvláště postoj Evropy k Ukrajině a obzvláště tak to začíná vnímat ruský lid.  A my bychom chtěli vědět, co si o tom z hlediska své historické zkušenosti myslí německý lid.

Je pro nás důležité znát váš názor, znát stanovisko vůdce velkého národa, který kdysi onemocněl hnědým morem, ale za cenu strašlivých obětí se z něj vyléčil. Víme, jak se ve vaší zemi bojuje s jakýmikoliv projevy nacismu . A věřte, vážíme si toho. Tím více je pro nás těžké pochopit, proč, když tak důkladně potíráte případné zárodky nacismu ve své zemi, připouštíte jeho projevy v jiných částech Evropy?

Proč evropští lídři pochodují na podporu francouzských karikaturistů, zabitých islámskými teroristy a proč nepochodují proti fašismu na Ukrajině? Proč se tohoto pochodu zúčastnila hlava státu, která nařídila ničení vlastního obyvatelstva? Proč si 12 francouzských obětí zaslouží pozornost a tisíce mrtvých ruských a ukrajinských ne?  Víte, kolik dětí bylo zabito na východní Ukrajině násilníky s nacistickým hákovým křížem na uniformě? Chcete o tom vůbec vědět? Dáme vám tuto informaci, pokud ji nemáte. Proč evropské národy tiše přihlížejí masovému násilí na Ukrajině? Nebo se o tom prostě ve Vašich médiích nehovoří? V tom případě kde je ta jejich oslavovaná nezávislost? Jde o nezávislost na faktech? Na pravdě? Jaký je pravý účel Vašich ekonomických sankcí? Oslabit Rusko jako mocnost? Podporovat nacismus na Ukrajině? Nebo jednoduše snížit naše důchody, které dostáváme jako účastníci Druhé světové války?

Vážená paní Merkelová, temná historie XX. století nám dala několik lekcí:

1. Přepisování historie – přímá cesta k nacismu

To je začátek všech evropských fašistických režimů 20. a 30. let. Stejnou cestou dnes jde Ukrajina přepisováním učebnic o historii a hromadnými demolicemi sovětských památek. Vrcholem lží bylo prohlášení ukrajinského premiéra Jaceňuka německým médiím o “invazi SSSR do Německa a na Ukrajinu!” Chtěli bychom znát váš názor na to, stanovisko vůdce země, kde za popírání holocaustu hrozí vězení.

2. Hledání viníků – projev nacismu

Fašistické režimy svalují všechny neúspěchy svých zemí na různé skupiny – etnické, sociální, náboženské. Kdysi roli viníků plnili Židé a komunisté, v dnešní Ukrajině je viníkem jejich neúspěchů ruské obyvatelstva obecně a východ země.

3. Když se nacismus dostal k moci v jedné zemi, bude to mor po celém světě

Nemůžete propagovat nacismus v jedné zemi, a věřit, že bude fungovat jen v rámci její hranic. Vlna nacismu se rozšíří všude, překračujíc hranice kterékoliv země. Právě proto byl nacismus nazván hnědým morem. Nacismus je nutné zastavit už v dálce, jinak přijde k Vám domů.

4. Nacismus nelze ignorovat, s nacismem je možné jen bojovat

Pokud si někdo myslí, že od ukrajinského nacismu se lze jednoduše odvrátit, přehlížet ho, ten se velmi mýlí. Povaha nacismu je taková, že i ignoraci vnímá jako podporu a jako projev své síly. Nacismus nezůstává na jednom místě, vždy jen roste a rozšiřuje se! Proto je jediný způsob, jak čelit nacismu – to je pevný a aktivní boj proti němu.

5. Nejdůležitější zbraní v boji proti nacismu v jeho raných etapách je pravda

Jedině pravda poráží nacismus.  Kvůli  podstatě nacismu a jeho nenávistné ideologii, projevující se zejména popravami lidí, bojujeme proti nacismu jako takovému . Historická pravda – to je nejlepší ochrana před  nacismem. Pokud by před mladými Ukrajinci jejich vlastní vláda neskrývala skutečnou historii jejich země a lidu, příznivců nacismu by na Ukrajině bylo méně. Současná média hrají velikou roli; ony mohou nacismus buď podporovat anebo se stavět proti němu.

Vážená paní Merkelová!

Rusko jako nástupce Sovětského svazu má zvláštní historické poslání. Před 70 lety jsme porazili nacisty v Evropě a v té válce jsme utrpěli největší ztráty . Osobně my, Stalingradci, jsme nadlidským úsilím změnili běh dějin. A nejen naší historie, ale i evropské, světové. A my nemůžeme dopustit zopakování nacismu. A to tím více, že se tak děje přímo vedle nás! Bojovali jsme a bude bojovat proti tomuto zlu. A navrhujeme Vám bojovat společně!

Jedna postava legendárního a u nás oblíbeného filmu, která je prototypem skutečně existujícího fašistického vůdce, ve filmu říká:: “Jakmile se někde místo slova “Zdravím tě“ řekne” Heil ” pak vězte, že tam na nás čekají a odtud začneme své velké znovuzrození “

Paní Merkelová, Ukrajinou všude zní “Heil”,zní otevřeně a téměř s podporou úřadů. Je čas zastavit toto zlo pro celý evropský svět! Pevně ​​věříme, že německý národ, stejně jako všechny ostatní národy Evropy, spolu s ruským lidem zničí hada v jeho zárodku!

Fašismus neprojde! Ať žije mír!

Text dopisu otiskla redakce Волга-Медиа (Volga-Media), která dodává, že autoři dopisu nyní čekají reakci německé kancléřky a její oficiální stanovisko k obsahu dopisu. Redakce dále dodává, že situaci bude sledovat.

Originál textu zde

Volný překlad: autorka článku

 

Rezoluce OSN proti heroizaci nacismu: proti tři státy – USA, Kanada a Ukrajina!

V listopadu 2014 Rada OSN na návrh Ruska schválila rezoluci, která vyzývá státy k efektivnímu boji s heroizací nacismu a s jinými formami rasové diskriminace. Pro hlasovalo 115 ze 193 států. Proti byly 3 státy: USA, Kanada a – Ukrajina! 55 států se zdrželo hlasování a byly v tom všechny státy EU, včetně České republiky. Ruské ministerstvo zahraničí komentovalo rozhodnutí USA, Kanady a Ukrajiny. Vyjádřilo krajní lítost především na adresu kyjevské vlády: „Stanovisko Ukrajiny je skličující a vzbuzující obezřetnost. Je těžké pochopit, jak může národ, který sám na sobě naplno zažil hrůzy nacizmu, hlasovat proti dokumentu, odsuzujícímu jeho heroizaci.“  Více (zde), (zde) a pro zajímavost ještě vysvětlení, proč ČR rezoluci nepodpořila (zde)

Obrázek z fašistického obléhání Leningradu za 2. světové války je velmi podobný dnešní Ukrajině

Není tajemstvím, že jestli se něčemu v časech fašismu skutečně dařilo, tak to byl korporativismus. Jako politický systém vznikl korporativismus co by výsledek konkurenčních vztahů mezi individualistickým kapitalismem a kolektivistickým socialismem. Důraz je v něm kladen na vazbu státu s korporacemi, skrze které stát prosazuje své zájmy, aniž by měl monopol na vlastnictví. Jde o občanskou společnost, která je organizována v korporacích. A když to shrneme, jde o společnost, kde všemu velí korporace, i když dnes tomu má být s jinou tváří, než za Mussoliniho, kdy byl tento systém zaveden poprvé. Od roku 89 lze stále více pozorovat, jak je to právě korporativismus, který je EU prosazován (shrnující je například toto čtení) a je stále očividnější, že tento cíl, stírající národní zájmy jednotlivých států, jejich kultur, tradic až po stírání jejich hranic, a sledující především zájmy amerických a vůbec západních korporací, nezná žádných překážek – jak to vidíme právě na Ukrajině, kde západní svět fašistická zvěrstva nejen přehlíží, ale dokonce je platí, podporuje a oslavuje.

“Obyčejný fašismus” – zakázaný film

V červnu 2014 v Moskvě proběhla prezentace filmu známého ruského žurnalisty, autora a vedoucího televizního programu „Moment pravdy“ Andreje Karaulova „Ukrajinský fašismus“. Film je věnován tragickým událostem na Ukrajině. Název filmu odkazuje ke klasickému dílu Michaila Romma „Obyčejný fašismus“. V rozhovoru pro zpravodajskou agenturu „Tatar-inform“ Arkadij Karaul řekl, že práce na filmu začala teprve nedávno (v červnu). „Ukázalo se totiž, že dosud v naší zemi není jediný dokumentární film, který by shromáždil alespoň některé ze zločinů, ke kterým došlo na jihovýchodě Ukrajiny v dubnu, květnu a červnu roku 2014. A tak jsme ho udělali. Nejdůležitější v tomto filmu rozhodně nejsou Karaulovy otázky, ale svědectví těch očitých svědků (je jich více než 10), kteří v sobě našli tolik odvahy a síly, aby vyprávěli pravdu poté, co prošli peklem v Mariupolu, Oděse a dalších místech,“ – řekl. „Všechna západní média akreditovaná v Moskvě ignorovala nejen film, ale i to, že na premiéru speciálně přijel i vůdce Doněcké republiky, předseda prezídia Nejvyšší rady DNR Denis Pušilin. Báli se podívat!“ – doplnil Andrej Karaul (zdroj včetně vložených videí zde) :

Pod jiný článek zde včera čtenář vložil odkaz na video, kde ukrajinský major hovoří o zvěrstvech vlastní armády. Toto svědecké video, které  možná vysvětluje alespoň záhadné mizení lidí (viz předchozí dvě videa) také vkládám:

Uvidíme, jestli Angela Merkelová stalingradským veteránům odpoví. Vzhledem k tomu, že Stalingrad byl místem, kde fašisté utržili první porážku a autoři dopisu byli u toho, tak by měla. Když ale ke všemu přidáme, že oslavy 70. výročí konce 2. světové války se mají konat v Polsku, tak jestli něco naplno řídí současný svět, pak je to orwellovské Ministerstvo pravdy…

– Pozorovatelka –  9.2.2014

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Ron Drake
Návštěvník
Ron Drake

Ale tak určitě, černošský prezident USA podporuje rasismus a fašismus. O tom nemůže být pochyb, ty dovedo.

LZ.
Návštěvník
LZ.

Nevím co si mám o tom videu myslet.
Jestli stříleli z kulemetu BMP do lidi tak je 12 mrtvých a 18 raněných blbost. příliš malé číslo, to by musel být střelec slepý. Pokud ovšem těch 74 nezvěstných je taky mrtvých, tak nechápu že proti tomu týpkovi (co tomu velel) už nebyla protiakce.
Buď jsou na ukrajině tak blbí, nebo tolerantnější než u nás.
Sice už nejsme křesťané, ale pořád bereme zub za zub za vlastní.

Pravdoláskař Skalní
Návštěvník
Pravdoláskař Skalní

Moc jsem se na takový článek těšil. Celkem bez povšimnutí přešla naše pravdoláskařská internetová obec rezoluci OSN, která vyzývá státy, aby efektivně bojovaly s heroizací nacismu a jinými formami rasové diskriminace. Dokument navrhlo Rusko. Za schválení rezoluce hlasovalo 115 států ze 193. 55 delegací, včetně členů EU se zdrželo hlasování a 3 hlasy byly proti. Tři státy, tedy USA, Kanada a Ukrajina, otevřeně podpořily fašismus! Státy EU včetně České republiky se zdržely hlasování, tudíž z toho logicky vyplývá, že nemají žádné problémy ohledně apoteózy nacistického hnutí v jakékoli formě, s oslavováním neonacismu a bývalých příslušníků organizace Waffen-SS, včetně stavění památníků a pomníků a s prováděním veřejných demonstrací. Nemají vůbec žádné námitky proti rasismu a xenofobii, asi to berou jako svobodně vyjádřený názor v demokratické společnosti, na který má každý právo. Také tím nehlasováním vyjadřují podporu heroizaci nacismu. Rozhodnutí Ukrajiny, USA a Kanady už komentovalo ruské ministerstvo zahraničí. Vyjádřilo krajní lítost, a zvlášť na adresu kyjevské vlády uvedlo: „Stanovisko Ukrajiny je skličující a vzbuzující obezřetnost. Je těžké pochopit, jak může národ, který sám na sobě naplno zažil hrůzy nacizmu, hlasovat proti dokumentu, odsuzujícímu jeho heroizaci.“
U nás v Česku se nedávná historie (ale i dávná) přepisuje přímo neuvěřitelným a neskutečným způsobem. Obrana proti této nepříčetné falsifikaci historie je v podstatě nemožná. Do televize a vůbec do oficiálních sdělovacích prostředků se solidní nepředpojatí a racionální historikové vůbec nedostanou. Že občas na nezávislých webech vyjdou spolehlivé dokumenty vyvracející oficiální stanoviska mocenských orgánů, je v podstatě marginální záležitostí, kterou nikdo nebere v potaz. Takže se už na základních školách učí, že komunismus je zvrhlé a zločinné učení a kdo bojoval proti komunismu, je hrdina hodný následování. Třeba státní vyznamenání bratrům Mašínům, brutálním vrahům, znamená pro mládež toto: „Berte si z nich vzor. Zabiješ-li komunistu, uděláš dobrý a hrdinný skutek.
Docela logicky z toho vychází, že nacisté a fašisté, kteří bojovali proti komunismu v Sovětském svazu, jsou hrdinové. Tak dokonale je infikovaná mladá generace. Proto jim vůbec nepřijde na mysl, že fašismus je zrůdný systém. Vždyť přece nacisté hrdinně bojovali proti komunismu, tudíž zasluhují úctu a pocty. Stačí zajít do knihovny či do knihkupectví a starší člověk zírá, kolik oslavných publikací fašismu na křídovém papíře s barevnými ilustracemi je na pultech. Pravicoví ekonomové navíc zdůrazňují, že Hitler uznával a ctil soukromé vlastnictví, které je posvátné a nedotknutelné, kdežto komunisté znárodňovali, což je zločinné jednání. Nějak se ovšem opomíjí skutečnost, že komunistický Sovětský svaz už čtvrt století neexistuje a že Putin není generálním tajemníkem komunistické strany. Přesto intoši pořád dnešní kapitalistické Rusko ztotožňují se SSSR a Putina vykreslují jako komunistického diktátora. No jo, intoši. Přitom komunistická Čína jim problémy nedělá, tu berou jako kamaráda.
Lze se potom divit, že fašismus v EU docela kvete, a že celá EU neochvějně kráčí k nastolení fašismu? U nás taková Naděžda Kavalírová v podstatě znehodnotila a zlikvidovala zásluhy protifašistického odboje. To stejně akorát komunisti vedli protifašistický odboj, ale tehdy bylo potřebné a nutné bojovat proti komunistům, ne proti nacistům a fašistům. O protifašistickém odboji zásluhou Kavalírové se v podstatě nemluví. A když není vyhnutí a je nutné se přece jenom zmínit i o odbojářích, tak protifašistický odboj je znevažován a bagatelizován, vždyť ti odbojáři stáli na nesprávné straně, místo aby podpořili Hitlera v tažení proti komunismu, tak se postavili proti němu.
Kdoví, co by na to řekl můj bratranec Jan (John), který osvobozoval jako příslušník americké armády Plzeň. (Můj strýc Jan emigroval do USA ještě před I. světovou válkou.) Kdyby se dověděl, že Hitler byl vlastně moc dobrý, hodný vegetarián a morálně vysoce vyspělý člověk a že osvobozovat Plzeň od fašistů vlastně byla chyba. Kdoví, co by k tomu pověděl. A co asi by pronesl strýc Franta, který se vrátil po pěti letech za odbojovou činnost z koncentráku a vážil pouhých 48 kilogramů, kdyby mu někdo řekl, že bojovat proti fašismu byl jeho životní omyl? Že měl bojovat proti komunismu a ne proti fašismu.
Holt časy se mění a pohledy na svět též. Když pražská židovská obec odpustila nacistům holokaust, tak to už je co říct. Ještě že židé nejsou jednotní, stát Izrael hlasoval pro rezoluci OSN. No co víme, třeba za pár let také změní názor.
Jsem si jistý, že Číňané a Indové názor na fašismus nezmění. Indie má smutné zkušenosti s anglickým fašismem, i když ona koloniální nadvláda se obkecává přinášením kultury a civilizace do zaostalé země (tzv. úděl bílého muže). Koloniální nadvláda ovšem měla typické charakteristické rysy fašismu a rasismu – záměrně vyvolávané hladomory, Indové byli podlidé, sám Winston Churchill si na ně s chutí zastřílel a odpravil osobně tři podlidi, jak vzpomíná ve svých Pamětech. Čína má také neblahé zkušenosti s fašismem anglickým i japonským. Na ta japonská zvěrstva obyvatelé Číny jen tak lehce nezapomenou, stejně tak nezapomenou na rozstřílení císařského paláce provedené Angličany a na uzavření potupné smlouvy s Británií. V Británii je historie kolonizace popisována jako vysoce kulturní a civilizační přínos podřadným národům, kdežto historie kolonizovaných zemí totéž popisuje jako barbarství a loupežení neuvěřitelného rozsahu. Když člověk čte ty hrůzy, kterých se dopouštěli angličtí gentlemani, francouzští či nizozemští kavalíři a japonští nacisté, vstávají mu hrůzou vlasy na hlavě a nechápe, jak je možné, aby tzv. „civilizované“ národy prováděly taková zvěrstva v dějinách světa nevídané. Takže evropské státy skutečně a očividně podporují fašismus, nacismus a rasismus. Už je běžné dělení obyvatel na nadlidi, což je tzv. elita politická, finanční, podnikatelská, kulturní, osvětová (novináři a televizní redaktoři) a na masu pracujících a na spodní příčce jsou podlidi, tedy nezaměstnaní, cikáni, bezdomovci. Ghetta a předměstské slumy jsou běžnou realitou. A skoro nikomu to nepřipadá zvrhlé. Copak toto není jeden z charakteristických znaků fašismu?
Nedávno, ještě před vánočními svátky, jsem četl krátký rozhovor s poslankyní ruského Parlamentu (Dumy), ve kterém vyjádřila odhodlání předložit Dumě návrh zákona, kterým by se zakázalo prodávat plyn a ropu státům, které odmítly onu rezoluci OSN ohledně nacismu a fašismu. Tedy přerušit obchodní vztahy se státy EU, týkalo by se to i naší republiky.A je to tady! Nečekal jsem, že ruská reakce přijde tak brzo. Rusko odmítne dodávat ropu a plyn zemím, které podporují fašismus a nacismus a souhlasí se zaváděním středověkého mučení. Rusko má zkušenost z minulosti. Sověti dodávali obilí Hitlerovi, už se pár týdnů válčilo, ale ruská pšenice se v německých přístavech ještě pořád z lodí vykládala. Vzpomeňte si jak tento fakt vykládají mí pravdoláskařští kolegové. Stejně tak Rusko ještě pořád zásobuje (daruje!) UA uhlím, ropou a plynem…

Michal
Návštěvník
Michal

Je to trochu slozitejsi, tech definic co je fasismus je mnoho, ten puvodni vyklad je samozrejme rezim, ktery byl v Italii, ale treba Paxton jej definuje takto “způsob politického jednání vyznačujícího se obsesivními představami o rozkladu společenství, o národním potupení, o tom, že se národ stal obětí, a kompenzačními kulty sjednocení, síly a ryzosti, v nichž masová politická strana složená z militantních nacionalistů nepříliš spokojeně, ovšem výkonně spolupracující s tradičními elitami, opouští demokratické svobody a za pomoci spásného násilí a bez jakýchkoli etických nebo zákonných omezení usiluje o vnitřní očistu a vnější expanzi” Do cehoz se schova i nacismus a fasismus se pak jevi jako pojem zastresujici ruzne dalsi obdobne ideologie.
V SSSR ovsem nacisti nazyvali fasisty uz behem valky a toto oznaceni se v 50 letech ujalo i u nas, a bylo to hlavne proto, protoze nacismus znamena nacionalni socialismus a to se jim moc nehodilo do kramu, chteli proste jen vyloucit jakykoliv vtah mezi socialismem a nacismem, byt by byl treba na podprahove urovni.

Vojtěch Vizner
Návštěvník
Vojtěch Vizner

Myslel jsem, že u Stalingradu bojovala NACISTICKÁ totalitní ideologie proti KOMUNISTICKÉ totalitní ideologii.
Italové, tedy FAŠISTICKÁ totalitní ideologie bojovali v Africe, nebo jsme se ve škole něco učili špatně ?

Dalibor
Návštěvník
Dalibor

Milá pozorovatelko,

děkujeme za články, ale laskavě pište zdroje.
Je to znak serióznosti.
Přidá to na důvěryhodnosti a oponentům to sebere vítr z plachet.
Je to důležité!
A navíc mi to dá práci hledat zdroje.
Tady je:
http://volgograd.bezformata.ru/listnews/stalingradskoj-bitvi-iz-volgograda/28730051/

kolemjdoucí
Návštěvník
kolemjdoucí

I kdyby nic, je to tak správně, protože – je potřeba o tom mluvit. Mluvit, mluvit, pravdivě hovořit, stále dokola vysvětlovat, ukazovat fakta, probírat způsoby… protože když to nebudeme dělat a budeme se tvářit jako že zlo neexistuje, tak zvítězí… To je totiž to co by nejradši chtělo, zavřít nám huby.

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/361134-soud-ve-strasburku-resi-osud-internetovych-diskusi.html
Tohle navíc není první pokus, vizte třeba to referendum o rodině na Slovensku, to je další paskvil ze stejného soudku.

Je potřeba začít si aktivně stát za svými právy (pozor na zmanipulované kampaně), a také vrátit se k hodnotám které za něco stojí (morálka, rodina atd.)

xerox
Návštěvník
xerox

není mi jasné co kdo si od tohoto dopisu slibuje … to je to samý jako kdyby někdo psal hušákovi ze sazky , že prohrál balík ve sportce , jestli by se mohl vyjádřit …

snad si někdo nepředstavuje že makrela i kdyby jim odpověděla , tak zpochybní svůj a celý postoj tzv. éú k úkáčkovským událostem … to je jako kdyby hušák ze sazky odpověděl , že když je dotyčný blbej tak ať sázi dál , on přece kvůli němu nebude prodávat vilu na kanárech , aby to mohl vrátit …
spíš by dotyčnému napsal ať sází dál , že jednou se na něho štěstí určitě usměje …

makrela pokud odpoví , tak něco v tom smyslu , že o tom ví ale že se jedná o ojedinělé excesy , podle kterých nelze paušalizovat a že se jedná o porodní bolesti vzkvétajícího dema v úkáčkově , s největší pravděpodobností ještě dodá , že za všechno může putin …