Dopis a vzkaz M. Kocábovi: „Je tuze nebezpečné mít pravdu ve věcech,...

Dopis a vzkaz M. Kocábovi: „Je tuze nebezpečné mít pravdu ve věcech, ve kterých se zmýlili mocní“!

Dopis a vzkaz M. Kocábovi: „Je tuze nebezpečné mít pravdu ve věcech, ve kterých se zmýlili mocní“!

Pane Kocábe,

naprosto chápu Vaše rozhořčení nad nedávným průběhem státní návštěvy čínského prezidenta Si-Ťin-pchinga zvláště, bylo-li provázeno tak nepřijatelně podlézavým a senilním způsobem ze strany prezidenta Miloše Zemana. Člověka, který po padesáti letech, kdy Československo získalo opět svobodu a bezpečnostní záruky, tyto jistoty stále více ohrožuje, když se zcela nepochopitelnou umanutostí manipuluje s vítězným polistopadovým směřováním naší zahraniční politiky a nevídaným a ponižujícím způsobem se vnucuje Rusku i Číně. To zcela jistě zasluhuje tvrdé a jasné odmítnutí a odsouzení a to zvláště, když by kroky Miloše Zemana za tichého přihlížení občanské společnosti mohly vést k nebezpečnému odklonu Česka od EU a NATO, což by pro nás mělo fatální důsledky. Nejen ekonomické, ale i hodnotové a bezpečnostní. Zde bych však měl, pane Kocábe, hned několik faktických poznámek.

     Jednak máte zcela pravdu, že kroky Miloše Zeman jsou realizovány skutečně za tichého přihlížení (bohužel) občanské společnosti, přestože k jeho pozitivním činům není třeba ani humbuku, ani jiné hlučné podpory. Za další správně podotýkáte, že tak činí za přihlížení občanské společnosti, což je veličina, kterou zcela jistě nedisponuje Vaše kavárenské spolčení, což by prý mělo, jak důrazně zmiňujete, pro nás fatální důsledky. Zde byste měl možná upřesnit, koho tím „nás“ myslíte, protože mezi „vámi“ , resp. kavárenskými havloidy a ostatními občany, tedy občanskou společností, je výrazný rozdíl v chápání kroků prezidenta M. Zemana. V neposlední řadě, většina občanů nesdílí Vaše názory a proto se ani neztotožňuje s Vašimi obavami, že odklon České republiky od EU a NATO by mělo pro ČR fatální důsledky. Pokud ano je otázka, koho by to postihlo nejvíce?

61c602cc39b781d88c3e1071b388_r16:9_w782_h440_g254457764f0211e4973a002590604f2e.jpg
Michael Kocáb

     Velmi pozoruhodný je také Váš výrok pane Kocábe, že ze strany prezidenta jde o otevřený distanc od postojů našich blízkých partnerů (rozumí se USA, NATO, EU), se kterými nás pojí jak nejzásadnější hospodářské vztahy, tak sdílení liberálně-demokratických hodnot. Dovolte mi také připomenout, že všechny tyto vazby však byly vytvořeny předlistopadovými kamarády Václava Havla, do které jak jinak, patříte i Vy. Skoncovalo-li v roce 1989 Československo s komunistickou totalitní minulostí a stalo se součástí společenství vyspělých demokratických zemí pak to neznamená, že bylo všechno provedeno správně, protože bylo provedeno bez souhlasu občanů, nebylo vyvoláno všeobecné referendum a všechna tato ujednání byly vytvořeny z iniciativy zmíněného předlistopadového uskupení kolem Václava Havla, tedy podporovatelů a obdivovatelů USA a západní Evropy.

   Zmiňujete-li Listinu základních práv a svobod, která je součástí naší Ústavy a ze které by měl podle Vašeho názoru Miloš Zeman důsledně vycházet, měl byste si rovněž uvědomit pane Kocábe, že v LZPS se také pojednává o svobodě projevu  a právu na svobodné vyjádření názoru slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem právo na svobodu slova, politického přesvědčení a a náboženského vyznání ap. A Vy chcete, resp. voláte po tom, aby prezident Zeman byl za tato práva přiveden k odpovědnosti Parlamentem České republiky, jinými slovy byl za ně perzekuován. Nepřipomíná Vám to pane Kocábe, drsná léta před listopadem 89?

     Za skandální považujete výrok prezidenta Miloše Zemana, že nepřijel do Číny učit „tržní ekonomiku ani lidská práva“, ale naopak, aby se sám naučil, jak naši „společnost stabilizovat “. Nevidím na tom nic skandálního spíše konstatování, že se i u východních, byť s problematicky komunistickým režimem vedených národů, lze „něco málo“ přiučit. Vy ovšem nejste ochoten a ani nechcete pochopit, že i od země, jakou je podle Vás „komunistická Čína“, se lze něco naučit. Země, která dala světu víc, než celá Amerika.

     Zatím co Vy považujete výše zmíněný výrok M. Zemana za skandální, já považuji za naprosto skandální Váš názor, že „stabilizace“ komunistické Číny od roku 1949 připravila o život mezi 40 až 65 miliony lidí, ale útlak, mučení a zabíjení Tibeťanů, Ujgurů, disidentů, ale i členů duchovní disciplíny Fa-lun-kung, křesťanů a politických odpůrců přetrvává dodnes. Aby toho nebylo málo s jistým potěšením dodáváte, že letošní zprávy mezinárodních (kterých?), ale i čínských lidskoprávních organizací (Vámi blíže nespecifikovaných) konstatují, že v Číně došlo v oblasti lidských práv k dalšímu zhoršení. Paradoxně by asi v USA či jiných státech (např. Saudská Arábie) nějaké porušování lidských práv je neznámým pojmem, že ano?

     Proto mi dovolte pane Kocábe, abych Vám připomenul něco z demokratické minulosti, přesněji historie Vašich přátel nejvěrnějších, USA a nepochybuji, že Vás to jistě nepotěší. Nebudu se dlouze rozepisovat, zabralo by to jak mnoho času, tak mnoho místa, proto raději čtěte zde.

     Pokud by se Vám přece jen zdálo, že jak Čína, případně Rusko přes uvedené fakta a skutečnosti uvedené v odkazu jsou těmi zeměmi, které připravily nejvíce lidí o život, že v těchto zemích dochází k trvalému nedodržování lidských práv, měl byste se naučit lépe vnímat pravdu a hodnotit realitu, fakta a skutečnosti a teprve poté o těchto zemích sdělovat své upocené politické názory. Ty Vaše současné falešné, lživé, pomlouvačné a irelevantní názory jsou naší občanské veřejnosti dostatečně známy a je jedno, zda se zrovna jedná o Čínu, Rusko či Tibet. Pokud přesto zůstanete u svého původního názoru na lidská práva v Číně, Tibetu či jinde (o čemž jsem přesvědčen), přestaňte se vyjadřovat o těch věcech veřejných, ve kterých velmi hlasitě a rád mluvíte o „nás“, ale myslíte to bez nás občanů a Vaše „my“ (resp. nás, naše) neznamená nic víc, nic méně než zase jenom „Vy“ a Vaši „ti druzi“!

     To, že podle Vás je počínání M. Zemana nepřijatelné a občané by si měli v příštích prezidentských volbách zjednat pořádek, je velmi moudré konstatování, až se divím, že vzešlo z Vaší hlavy. Mohu Vás proto ujistit pane Kocábe, že občané si v příštích prezidentských volbách pořádek jistě zjednají a na všechny tyto „neřády“ si dají zcela určitě pozor, o tom nepochybujte. A pak se možná budete divit, jestli ne zrovna se vztekat!

Jiří Baťa

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Jarek*
Návštěvník
Jarek*

Pane autore, pochvala za článek, ale komunikovat takto s kocábem je zbytečné. Místo každého argumentu mu jednu lištit by bylo účelnější. Je to vyčuraný zloděj a lhář, s takovými se nediskutuje, takoví se mlátí.

Lara
Návštěvník
Lara

…tak ako ORBÁN v Maďarsku, tak je pre Česko ZEMAN výnimočným prezidentom a politikom, ktorý sa aktívne snaží aj niečo robiť pre ZMENU tak doma a nebadane aj v Európe! …vďaka pozvaniu Číny, (aj napriek “kopaniu chobotkom” a ostatných z 5. kolóny) urobil pre svoj národ nesmierne “d ô l e ž i t ý krok” pre zachovanie SUVERENITY ČIECH a pre oslobodenie z okov zotročenia … Zeman má v tomto veľkú “z á s l u h u” ….uvidíme, ako to využijú ostatní politici aj vo V4….
…neočakávané otočenie geopolitického smeru na východ = OS BRICS Čína+Rusko…je perspektívnou NÁDEJOU nielen pre Česko ale aj pre ostatné národné štáty, ktoré sa chcú dostať z pazúrov NWO…..úžasný projekt cez Hodvábnu cestu, ktorý má prepojiť cestu a OBCHODNÉ vzťahy z východu do Európy s cieľom ekonomického, dopravného aj cestovného rozvoju, ale aj cez finančné a bankové projekty sú prvé lastovičky, ktoré môžu k zmenám napomôcť pre rozumných a nepodplatených politikov pre nové smerovanie aj MOŽNOSTI …naša staro-nová zlepencová slovenská vláda je zatiaľ nesmierne TICHO!!!…asi prečo, pán premiér???
…ZEMAN sa dostane do histórie ako úctyhodný ŠTÁTNIK…. kým na EU-USA zapredaného kariérneho lokaja-chobotku, či kocabku… si časom nespomenie asi nikto…

historik
Návštěvník
historik

Kocáb si nakradl obrovský pytel peněz v období schizofrenické privatizace 90 let.
Kolik má ulito na Kajmanech, nebo zakopáno v třešňovce pod svým Velehradem? Boží mlýny melou pomalu ale extrémně dobře, na každého jednou dojde.

okal
Návštěvník
okal

K těmto lidem typu Kocába se není třeba vyjadřovat jsou to pouťový klauni.

alfredo
Návštěvník
alfredo

Tleskám ve stoje pane Baťo!

Welsser
Návštěvník
Welsser

Kocáb si nevidí do huby.Nakonec se svým spoluobčanům představil ve fondu TREND.To byla ukázka českého vlastenectví.

Frank
Návštěvník
Frank

Dobře se zadívejte na ten výraz vypelichaného klauna Kecába. Je to výraz duševně nemocného člověka.

Lenka B
Návštěvník
Lenka B

Kdyby to bylo možné podepsat, tak podepisuji, naprostý souhlas.

JosefCZ
Návštěvník
JosefCZ

Jsem přesvědčen, pokud to vůbec bude Kocáb číst, že slovům stejně rozumět nebude.Kolo je kolo a kolem zůstane.

Jaromír Štěpán
Návštěvník
Jaromír Štěpán

Souhlasím s Vámi, pane Baťo. Je dobře, že Aeronet umožňuje zveřejnit tento názor. Jaromír Štěpán