Donald Trump vs. Hillary Clinton je ve skutečnosti boj komplementářů na ose...

Donald Trump vs. Hillary Clinton je ve skutečnosti boj komplementářů na ose Nacionalismus vs. Globalismus. Proč nemá smysl čekat na výsledek americké prezidentské volby? Třetí skupina světové moci mění plány globalistů i elit?

Donald Trump vs. Hillary Clinton je ve skutečnosti boj komplementářů na ose Nacionalismus vs. Globalismus. Proč nemá smysl čekat na výsledek americké prezidentské volby? Třetí skupina světové moci mění plány globalistů i elit?

Ve Spojených státech vypukla prezidentská volební kampaň a po skončení nominačních sjezdů demokratů a republikánů už je jasné, že o prezidentské křeslo v Bílém domě se utkají Donald Trump a Hillary Clinton. Z pohledu mediálních kampaní je patrná snaha vykreslovat oba kandidáty jako soupeře, kteří stojí v opačných rozích ringu a zastávají rozdílné hodnoty. Při bližším zkoumání ale vyplouvají na povrch nepříjemná zjištění, která v podstatě dokreslují zdrcující realitu, že na výsledku volby amerického prezidenta nezáleží. Tedy ne v tom smyslu, aby jedna či druhá volba znamenala skutečnou změnu od současného trendu a vývoje v USA a v důsledku v celém zbytku světa. Současný mocenský zápas v USA o židli v Bílém domě je pouze o tom, jestli rozpad USA bude probíhat zevnitř (nacionalisticky) anebo zvenčí (globalisticky). Tento článek má za úkol rozebrat koncepty a teze, které používají volební týmy obou kampaní a ukázat, že oba kandidáti vůči sobě nejsou konkurenty, ale skutečnými komplementáři, kteří prosazují společný koncept, ale za použití rozdílných tezí.

donald-hillary-800.jpg
Trumpovi a Clintonovi jsou přátelé. Antagonistické postoje ve volebních projevech je pouze hra před voliči. V soukromí v minulosti chodili společně na večírky.
Donald Trump a jeho “Amexit”

Republikánský kandidát Donald Trump se od samého počátku profiluje jako zarytý antiglobalista a zastánce národních zájmů, který klade důraz na silné nacionalistické teze. Hillary Clinton vykresluje jako nebezpečnou globalistku [1], která představuje svojí podporou migraci obrovské nebezpečí nejen americkým rodinám, ale především americkým zaměstnancům, protože migranti přirozeně tlačí cenu práce dolů a klesají mzdy. Import chudoby do USA skutečně takto funguje a je to hlavní nástroj globalistů na likvidaci USA silami zvenku, tedy nasunováním a importem chudých, jiných ras, kultur a náboženských směrů. Donald Trump se proto staví do role, že tuto migraci zastaví a že se zasadí o to, aby americké firmy se vrátily zpátky do USA ze zemí, kde v současné době outsourcují své produkce. Není bez zajímavosti, že Donald Trump používá ve své kampani teze, které používali zastánci Brexitu ve Velké Británii. Ty samé teze, tytéž výroky. Donald Trump osobně Brexit podporoval, takže tomuto se opravdu nelze divit. Proč ale usiluje o demisi americké světové moci?

[VIDEO] Donald Trump: “Miluji Čínu, mám rád Čínu, kdo by neměl rád Čínu? Všichni milují Čínu…”

Abychom pochopili význam úlohy Donalda Trumpa, musíme se podívat na rozpory v tom, co říká v jedné chvíli, co říká později a co v závěru skutečně udělá. Stačí se zaposlouchat do jeho projevů. Donald Trump je doslova posedlý Čínou a jeho projevy jsou tématy Číny nasáklé jako houba. Viz. video výše. Ve svých projevech se na jedné straně opírá do tezí globalismu, že ničí USA (migrace, levná práce), ale na straně druhé neustále poukazuje na ekonomickou sílu Číny, obdivuje řídící procesy a režim v Číně, pevnou moc armády a policie nad více než miliardovým národem, efektivitu práce v Číně a především její ekonomickou sílu. A toto není normální. Ne pro politika, který by chtěl o sobě říct, že je národním elitářem, resp. nacionalistou. Donald Trump se tímto postojem zcela evidentně odkopává a dává najevo, že jeho nacionalistické teze jsou pouze závoj, obleček, pod nímž se skrývá obdiv, uznání a absolutní obsese Čínou. A Čína, to je globalismus!

Paralela s Milošem Zemanem, více než jen náhodná!

Donald Trump plní v USA stejnou úlohu přetlakového ventilu jako Miloš Zeman v České republice, v dobrém slova smyslu, ale ve skutečnosti oba dva razí teze globalismu. A to není důvod k velké radosti. Oba dva používají společné národovecky zabarvené teze, které podporují národní zájmy, deklarují odpor vůči migraci, kritizují sankce proti Rusku, vyzdvihují potřebu spolupráce s Ruskem. To je v pořádku. Ale oba dva stejně tak obdivují Čínu, jezdí do Číny, vítají Čínu a její ekonomiku, zdůrazňují potřebu ekonomické spolupráce s Čínou a zejména podporují otevírání čínských fabrik, lépe řečeno montoven ve svých zemích. Čína pochopila, že outsourcing výroby je přežitek a vzhledem k tomu, že čínský dělník pracuje už za 5 dolarů na hodinu, tak najednou globalisté zjistili, že laciněji se dá vyrábět v chudnoucí Evropě, protože třeba v České republice bere dělník v montovně 80 korun na hodinu hrubého, a to je něco přes 3 dolary. Bere méně, než dělník v montovně Foxconnu v Zhengzhou. Takže přesunout výrobu z Číny do EU se globalistům nejen vyplatí, ale navíc se tím zvýší mocenský a politický vliv globalistů na EU, protože spolu s montovnami se logicky do Evropy dostává čínský kapitál. Rozumějte, globalistický kapitál.

4-P201603280441901.jpeg
Miloš Zeman a čínský prezident Chi Tin Ping. Na jedné straně odpor Miloše Zemana vůči migraci, na straně druhé přátelství s představitelem globalismu, který tuto migraci používá ke globálnímu chudnutí západní civilizace. Zdánlivý rozpor? Nikoliv. Oba dva jsou globalisté a ekonomické teze jsou silnější, než konceptuální rozpory ohledně migrace.

Dobře si všimněte Velké Británie. Po Brexitu se Londýn neustále zaštiťuje výroky o tom, že proces odcházení z EU nebude nijak rychlý a že země chce vyjednat s Bruselem zachování společného, tj. globalizovaného trhu. Londýn chce spolupracovat s Čínou samostatně, ta ale preferuje jednotnou Evropskou unii, jednotnou vládu, jednu měnu, jedny daně a jednu armádu. A to je co? To je vize evropského superstátu, jehož jádrem by mělo být Německo a Francie. Čína chce proto ovládnout Evropu, nejprve ekonomicky, ale poté i politicky. Nástrojovým mechanismem přitom je i podpora Ruska. Systémově je sice Rusko proti globalismu, ale pouze proti jeho západnímu konceptu, který většina z nás zná pod označením NWO. Rusko ale razí jiný globalismus, čistě ekonomický, který se neopírá o konceptuální moc, ale razí čistě strukturální dělení mocí a zájmů. A to je pro současné globalisty pozice, která sice není ideální, ale je mnohem lepší, než riskování toho, že na planetě zemi bude zachován konceptuální model řízení pod kontrolou USA, tzv. Pax Americana. To nemohou globalisté připustit.

Rozbijeme USA rukama samotných Američanů!

Globalisté proto vsadili v USA na osvědčený model “hry na volby”, který je pilířem konceptuální moci globalistů na celém světě. Demokracie je nástrojem globalistů k prosazování jejich tezí. Proto i v Turecku se transformuje řídící proces od demokracie směrem k diktatuře, protože ta je proti globalismu imunní. Ne ve všech zemích je však přechod od demokracie k diktatuře proveditelný, i když třeba v Maďarsku se o to Orbánova vláda pokoušela, ale výsledek se nedostavil. Demokracie je totiž v mnoha ohledech stále výhodná pro národní elity, protože umožňuje prosazovat některé cíle bez nutnosti násilí, minimálně toho fyzického. V USA proto globalisté vsadili na klasický model boje na ose teze vs. antiteze, kdy voliči mají pocit, že o něčem rozhodují, že mají na něco vliv.

2557662-img-usa-obama-projev-o-stavu-unie-projev-kongres-is-volby-trump-v3.jpg
Barack Obama. Co jen ten toho nasliboval v roce 2008. Zavření Guantanáma, stahování amerických vojsk ze světa domů, konec amerického válčení v cizině, návrat amerických firem ze zahraničí domů. Nic z toho nesplnil. Právě naopak. Amerika válčí více ve světě, více zbrojí, Gitmo bylo rozšířeno, americký outsourcing v Asii trhá rekordy.

Donald Trump ovšem svojí politikou “navracení” amerických firem do USA způsobí pouze to, že v zemi budou vyrůstat čínské montovny, stejně jako vyrůstají v EU a o kterých tak Donald Trump básní. Amerika bude rychleji chudnout, americká ozbrojená moc bude chudnout spolu s ní a tím pádem Američané se budou ze světa pomalu stahovat. Demise USA se bude prohlubovat. A budou to sami Američané, kteří si to ve volbách prohlasují. To je na tom to nejděsivější.

Globalistka Hillary je Trump v bledě modrém

Hillary Clinton je oficiálním kandidátem globalistů. V roce 2015 si jí vybrala skupina Bilderberg jako svojí oficiální kandidátku na post prezidenta USA [2]. Její “history record” je všeobecně známý. Patří do křídla amerických globalistů, prosazuje migraci, multikulti, mohutnou školní a náboženskou inkluzi v USA, ale na rozdíl od globalistů evropského střihu je silným zastáncem vojenských intervencí s cílem prosazovat globalistické zájmy ve světě. To je jeden ze zásadních aspektů amerických globalistů, že svoje teze se snaží prosazovat silově a mocensky. Sórošovy fondy a jeho neziskovky, které školí v jednotlivých zemích skupiny lidí, které potom provádějí státní převraty a povstání lidu, jsou velmi dobře známé. Majdan na Ukrajině byl pouze jedním z těch nejkřiklavějších. Na převratech se ale podílejí i americké národní elity a jejich společné zájmové průniky s globalisty někdy komplikují rozlišení toho, v čí zájem nebo neprospěch se ta která událost odehrává.

hillary-clintonova-nestandard1.jpg
Hillary Clinton a její podpora multikulturním etnikům.

Když dojde na prosazování zájmů amerických globalistů, nemají problém se spojit i s válečnými jestřáby a národními elitami v USA. Spolupráce Hillary Clinton s Johnem McCainem na sankcích proti Rusku a podpora Hillary povstalcům FSA v Sýrii je toho jasným důkazem. Je proto zcela lhostejné, jestli v listopadu tohoto roku se stane prezidentem Hillary nebo Donald, protože oba dva mají ve svém programu agendu mocenské demise USA jako světové velmoci č. 1 a oba dva politici způsobí v USA mohutný proces globálního chudnutí a vojenské demise USA v Evropě. Je však třeba zde připomenout i jeden zásadní faktor, který v rámci globálního řízení se přehlíží a který by mohl způsobit vážný vojenský konflikt, především v Evropě.

Globalisté mají problém, nekontrolují americké ozbrojené síly

Je to největší bolehlav globalistů na této planetě. Neexistuje větší problém, než je kontrola amerických ozbrojených sil. To ukázal poslední rok a půl, kdy Barack Obama (je pod kontrolou globalistů) zcela ztratil kontrolu nad Pentagonem a americká armáda začala provádět dílčí operace v Iráku a v Sýrii bez jeho souhlasu. Tento stav de facto trvá. Americká armáda se podle zpráv tureckých vyšetřovatelů dokonce pokusila provést v Turecku státní převrat, více zde. Barack Obama o tom prý věděl, tvrdí Turecko, ale já o tom silně pochybuji. Barack Obama je totiž odstaven od kontroly nad Pentagonem a o operacích armády nemá žádné informace. Naopak, mám silné podezření, že může jít o cílený útok na Obamu, aby byl zdiskreditován tím, že jako o puči v Turecku věděl. Resp. aby si Turci mysleli, že o tom musel vědět. USA tak ztratí kontrolu nad Tureckem (rozumějte Obama a globalisté ji ztratí) a pozice USA na Blízkém východě se oslabí, naopak Turecko a Rusko posílí spolupráci. A protože Turecko kontroluje migrační proud do Evropy, je to teď ve skutečnosti Rusko, které bude o migraci rozhodovat, jestli Erdogan pustí uprchlíky do Evropy skrze Turecko, anebo ne.

BN-JP968_DEFHEA_J_20150729160657.jpg
Budova Pentagonu, amerického ministerstva obrany.

Globalisté tak přišli o kontrolu migrace do EU, a to je sakra velký problém. Všimněte si, že přesně jak jsem říkal po nezdařeném puči v Turecku na Svobodném rádiu, Erdogan využil své posílené pozice a dal EU ultimátum, že musí do konce října schválit Turkům bezvízový vstup do Schengenu, jinak dohoda o zpětném přijímání uprchlíků Tureckem padá. Evropská komise je tak přitlačena k mantinelu, a buď se nechá vydírat a otevře Turkům dveře do EU (což bude sebevražda), anebo se vydírat nenechá a Erdogan pustí do Evropy v odvetě 2.3 milionu migrantů, kteří jsou teď ve sběrných táborech v Turecku. A to je sebevražda ještě větší. A kdo bude situaci moderovat? Rusko. To jediné si po nezdařeném puči v Turecku proti Erdoganovi uchová svoji moc a Ankara bude muset Moskvu poslouchat, protože na tom bude záviset život samotného Erdogana. Pokud by ztratil ochranu Moskvy, globální i americké elity by ho nechaly okamžitě odstranit.

Skupina vyššího řízení, stopy IG Farben a projekt Apollo

Je nad slunce jasné, že bez účasti Pentagonu by nikdy k pokusu o převrat v Turecku nedošlo. A kdo kontroluje teď Pentagon? To jsou lidé, které mám problém někam zařadit a říkám jim “Skupina vyššího řízení”. Jsou to lidé okolo Johna McCaina, Victorie Nuland, Dicka Cheyneyho, G. W. Bushe, vedení německého podniku BASF (bývalá divize nacistického koncernu IG Farben), skupiny finančníků okolo hedgeových fondů na Wall Street a bývalých amerických diplomatů a ředitelů firem, které v minulosti pracovaly pro NASA na projektu Apollo. Tato skupina se totiž nedá zařadit mezi globalisty, ani mezi americké národní elity. Je tam problém najít i napojení na FED a židovský kapitál, takže tato skupina mocných je mi velkou záhadou. Nebo spíš donedávna byla. V USA tito lidé se sdružují okolo tzv. Břečťanové ligy (Ivy League) a podle dostupných informací jsou zasvěcení do vyšších řídících systémů, na rozdíl od běžných globalistů či národních elit. To je samo o sobě velmi znepokojivé, protože globalisté disponují už tak vysokou mocí s mnoha vyhrazenými procesy řízení.

BuzzhHeader.jpg
Náhlý zánik projektu Apollo je dáván do souvislosti s kontaktem s extraterestriálními entitami na povrchu Měsíce a na jeho orbitální dráze.

Vypadá to, jako kdyby “Skupina vyššího řízení” byla jakýmsi sudím nebo arbitrem, který má právo měnit pravidla hry mezi globalisty a národními elitami, výsledky politických zápasů, nastavení směrování světa atd. To, k čemu došlo v Turecku i krátce předtím v Británii v podobě Brexitu, to byly zásahy do řídících procesů, které spolu úzce souvisely. Brexit v důsledku nemá ani takový význam, jako spíš to, co se stalo v Turecku. Předání kontroly nad Tureckem Rusku, to nebyla práce ani globalistů, ani amerických národních elit. To je práce někoho, kdo chce jinou podobu hracího prostoru v Evropě. A tento prostor se blíží mohutnému konfliktu a válce. V Turecku hoří vojenské základny, Erdogan vyhrožuje EU, že jí zaplaví uprchlíky, USA mají v Incirliku jaderné zbraně a Turecko základnu obklíčilo. Hrozba války není tezí globalistů, útok na zájmy USA v Turecku není tezí amerických elit.

Osvícení znamená vědění, a to globalisté a národní elity nejsou!

Je tu proto někdo třetí a když se podíváme na roli Pentagonu, který nepodléhá teď v podstatě nikomu, vidíme tu najednou mohutnou vojenskou sílu, kterou může kdokoliv použít pro rozpoutání globální války. A tato válka by nebyla o plánované demisi USA, ale o demisi celé planety Země, která by se “resetovala” v nukleárním ohni. Tento reset nelze přisuzovat ani globalistům, ani národním elitám v USA. To je třeba znovu zopakovat. Krátkozrace by se dalo o této mocenské skupině mluvit jako o válečných jestřábech, ale to není úplně přesné. Lidé, kteří se pohybují v okolí Břečťanové ligy jsou v podstatě derivátem skupiny “Osvícených” nebo také “Zasvěcených”, a to mluvíme v podstatě o Illuminati. Všimněte si, že 9/11 v USA bylo v dikci právě této skupiny vyššího řízení a nelze tam mluvit o globalistech, ani o národních elitách. Už delší dobu jsem si všímal, jaké rozpory panují mezi typickými americkými elitáři a právě touto mocenskou skupinou, která stojí za 9/11 nebo v poslední kauze právě za událostmi v Turecku.

bush-andover.jpg
Klan rodiny Bushových. Jejich vazba na Břečťanovou ligu a mocenské struktury Skupiny vyššího řízení je v USA předmětem mnoha spekulací a teorií.

Volby v USA tak nebudou mít vliv na hrací prostor globálních elit a demise USA bude pokračovat bez ohledu na to, jestli bude prezidentem Trump nebo Hillary. Oba dvou jsou ve vztahu k sobě komplementáři (vzájemně se doplňují a spolupracují v zákulisí mimo světla kamer), nejsou k sobě v kompetitivním (konkurenčním) vztahu. Co však může globalistům hodit jaderné vidle do tohoto plánu, to je právě činnost vyšších mocenských elit, které globalistům i národním americkým elitám hatí plány způsobem, ze kterého se doslova tají dech. A nástrojem tohoto hacení, jak je vidět, byl ve všech případech americký Pentagon, pod který spadá veškeré vojsko, včetně letectva a protivzdušné obrany, které hrály hlavní roli při událostech z 11. září 2001 a jak se ukazuje, hrály i hlavní roli při zinscenovaném pokusu o státní převrat v Turecku. Je proto důvod mít obavy, že hru mezi globalisty a elitami kontroluje někdo mocnější, který se opírá o americkou ozbrojenou moc. A proto je zde hrozba, že tato skupina vyššího řízení může použít tuto sílu i v Evropě.

Oslabení moci NATO a revize mocenského rozmístění sil v Evropě se může dotknout i České republiky a Polska, jak už jsem o tom v pátek hovořil na Svobodném rádiu. Musím však korigovat svůj názor, že tyto změny pocházejí od amerických národních elit. Všechno totiž ukazuje, že to jsou stejné síly, které stály za 11. zářím. Tyto síly nyní usilují o rozložení NATO, po kterém by následovalo mohutné nasunutí jaderných zbraní do 3 až 4 vybraných zemí v Evropě úzce svázaných se skupinou vyšší moci. Týkalo by se to Velké Británie, Polska, České republiky a potenciálně Maďarska. Všechny tyto 4 země se po vojenské stránce vymykají konceptuálním plánům globalistů.

Skupina vyššího řízení nejde po krku Rusku, ale celé lidské civilizaci

Stejně tak mám pocit, že cílem této skupiny není likvidace Ruska, ale celé lidské civilizace a jejího technologického pokroku. Kdo stojí za tímto zájmem, aby lidstvo bylo vrženo do doby ledové? Napojení skupiny vyššího řízení na americké firmy, které se v 60. letech podílely na projektu Apollo, dávají tušit, že tento zájem na resetu lidstva mohou mít jiné síly, které neumíme anebo raději ani nechceme jmenovat. Skutečnost, že lidstvo došlo do stavu, kdy disponuje kosmickou technikou a současně jadernými zbraněmi, může potom odvozovat určité cíle a plány, které povedou k procesu, který na planetě probíhal v minulosti už mnohokrát. Náhlé a nevysvětlitelné zániky vyspělých civilizací jsou protkány historií planety Země skrz naskrz.

[VIDEO] Svědecké výpovědi Cliffa Stonea a Boba Deana

Bylo by nezodpovědné si myslet, že historie se nemůže opakovat. Kdyby lidstvo mezi sebou neválčilo, vrhlo by své úsilí zřejmě k dobývání planet a vesmíru. A to zřejmě nesmí být připuštěno. Proto Skupina vyššího řízení udržuje a rozpoutává na Zemi neustálé války za pomocí amerických ozbrojených sil, i za cenu toho, že to přivede samotné USA ke kolapsu. Lidstvo se nesmí odpoutat od planety Země a obrátit svoji pozornost ke společnému úsilí dobývání vesmíru. Konec amerického kosmického programu, osekání rozpočtu NASA, náhlý konec projektu Apollo, nejasné a neustále odkládané vize cesty na Mars, to všechno ukazuje na snahu udržet lidstvo dole na planetě Zemi. A čím více se díváme na elity, tím více si všímáme, že ony vědí, o co se hraje. Mimochodem, Hillary Clinton si 21. srpna 1995 při procházce s Laurencem Rockefellerem na ranči v Jackson Hole ve Wyomingu s sebou nesla knihu astrofyzika Paula Daviese s názvem “Are We Alone?” (Jsme sami?), ve které se popisují důsledky kontaktu lidstva s mimozemskou civilizací. Více o jejím podivném setkání s Laurancem Rockefellerem zde a fotografie zde. Hillary podle informací knihu dostala od Laurence darem, ale bylo by asi naivní si myslet, že člen Rockefellerova klanu rozdává (v té době 1. dámě USA) takovouto literaturu jenom tak bez důvodu.

1-1.jpg
Fotka v úvodu článku a toto foto zachycuje Hillary Clinton v srpnu 1995, kdy byla v pozici manželky a 1. dámy prezidenta Billa Clintona. Na fotografii je na procházce s Laurancem Rockefellerem, od kterého dostala knihu astrofyzika Paula Daviese “Are We Alone?”, jenž popisuje dopady případného kontaktu mimozemských entit na lidskou civilizaci, rozpad náboženství, kolaps světové moci, rozvraty ekonomik.

A právě Hillary Clinton znovu teď před volbami oznámila, že po svém zvolení odtajní všechny informace o UFO a o kontaktech lidstva s cizími civilizacemi. Více zde. Znamená to, že už nadešel čas a lidstvo bude konfrontováno s realitou? Není to snad důvod současné snahy o likvidaci katolické církve, protože lidstvo musí být před zjevením pravdy o původu člověka nejprve zbaveno víry? A jak lze vnímat síly, které ovládají Pentagon? Ty si nepřejí toto odhalení? Stojí jim za to i rozpoutat válku? Vyšší skupiny řízení totiž skutečně mohou mít informace anebo dokonce napojení na síly, které disponují kontakty na extraterestriální entity.

Clinton_Hillary-Rockefeller-2-21Aug1995.jpg
Hillary Clinton a Laurance Rockefeller při setkání na ranči ve Wyomingu, srpen 1995.

Vysvětlovalo by to ony rozpory, které skupina vyššího řízení vykazuje v porovnání s tradičními elitami a globalisty. Mají totiž jiné postupy, jiné teze a hlavně úplně jiné koncepty, které prosazují na planetě Zemi. A jejich počínání nemá s národními nebo globálními zájmy obyvatel této planety prakticky nic společného. I z tohoto pohledu je třeba opatrně pracovat s pojmy jako “Globální prediktor”, protože nemusí jít ani o pozemskou elitu v tradičním slova smyslu. Napojení skupiny vyššího řízení na určité struktury extraterestriálních entit nemusí být náhodné, ale už od samotného počátku zcela účelové. Z tohoto pohledu jsou volby amerického prezidenta doslova bezvýznamnou hrou, protože chod dějin a událostí bude řídit někdo úplně jiný.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Donda sprtspudlak
Návštěvník
Donda sprtspudlak

Nevěřím tomu,že Měsíc usáci navštívili.V r.1969 se jezdilo na páru,zkrátka nevěřím,Neměli nic nalétáno a to ještě s lidskou posádkou.Ty záběry mizerné kvality jsem v daném roce viděl.Odborník nejsem,ale usákům nevěřím ani slovo,natož pohádku o Měsíci.

podobnost
Návštěvník
podobnost

Foto Hillary za mlada,jak je z profilu, tak to je podoba s Morgheriny,jak z jedné rodiny.

Kristian
Návštěvník
Kristian

Od kial sme ,kam smerujeme ,prečo sme tu ?
Tieto otázky by sme si mali častejšie klásť .
Budíček lidi ,politika je folklór !!!

Prečo by p.VK nemohol hovoriť o entitách ,ktoré sa pokúšaju vyhubiť ľudstvo ?
Fluorace vody ,vakcíny ,umelé vypustené viry , znižovanie populacie hladom ,otravou vody , potraty ,presadzovanie single života v kultúre .
Neposledne polarizace společnosti za účelem jaderné války . Už tu to raz bolo ,vtedy nás zachránil J.F. Kennedy ,ktorý za to zaplatil životom . Kto nás ochráni teraz ?

Amus
Návštěvník
Amus

Pane VK, když někdo do koncepce o ovládání světa začne přimíchávat satana či mimozemské entity, začíná mi to smrdět pokusem o diskreditaci alternativy, ať už vědomým nebo ne. Kdybych patřila k 1% nejbohatších elit a obávala se, že 99% otroků, na kterých parazituji, se může vzbouřit a o majetek a moc mě připravit, použila bych k diskreditaci alternativních zdrojů přesně takový postup. Racionálně a materialisticky uvažující lidé okamžitě označí takový článek za konspirační teorii a přestanou se o informace přinášené takovým webem zajímat a lidé, kteří jsou ochotni připustit, že existuje i něco jiného mimo rámec našeho obvyklého vnímání světa, si řeknou, že proti takovým silám nemá smysl bojovat. Takže, kdo bude mít z takto podávaných informací prospěch? Kam máme zařadit vás? Hloupý ani naivní nejste, takže….

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Speciálně pro paní Pozorovatelku a p. VK: HVĚZDY…trošku jinak 😉

Teleskop Santilli, zkonstruovaný Dr. Ruggerem Santillim ze Thunder Energies – s konvexní čočkou – odhaluje hvězdy i NEVIDITELNÉ POZEMSKÉ ENTITY:
“Potvrzuje se tím existence těchto entit a je to za hranicí naší představivosti…”
The Reality of The stars – The Evidence Revealed:
https://youtu.be/tLHrqP0qH5s

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Ad: HVĚZDY :
Jsem nevěřící Tomáš, a to video na mne vypadlo na YT. Pouze jsem přeložila komentář, a zajímalo mne, co na tu “energetickou” informaci řekne pí. Pozorovatelka a p. VK.
Jinak si myslím, že Tesla nebyl žádnej poslední blbec, a že naopak závěry jeho poznání nejen o magnetismu a různém jiném “vlnění” někdo rychle schoval, a velmi dobře střeží!
ENERGIE je věčná, všude, transformovatelná, a využitelná – k dispozici VŠEM.
Pozitivní i negativní – jde o to si VYBRAT.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

A to je ten BOJ –
mezi POZITIVNÍ a NEGATIVNÍ ENERGIÍ,
mezi DOBREM a ZLEM
mezi PRAVDOU a LŽÍ
mezi LÁSKOU a NENÁVISTÍ
mezi MÍREM a VÁLKOU
a nakonec mezi ŽIVOTEM a SMRTÍ.

Martin O.W.
Návštěvník
Martin O.W.

No, takovy clanek bych cekal spis od pozorovalky 😀 Pane VK, nemyslite si, ze kdyby existovali mimozemstani, kteří by chteli Zemi a lidstvo znicit, tak by to proste a jednoduse udelali bez ruznych uskoku a intrik? Rozhodne by nemeli motivaci si s nami hrat, jako kocka s mysi a pouzivat nejake figury zde na Zemi. Proc by to delali? Proste by z obezne drahy aktivovali všechny jaderne zbrane na Zemi (nebo sve zbrane) a hotovo. Proc by pouzivali nejake McCainy, Bushe a podobne nymandy? A jestli by mělo byt lidstvo před kontaktem s mimozemstany zbaveno viry, co zaryte verici muslimove, kterych na svete raketove pribiva? Krestanstvi není jedine nabozenstvi na této planete.

peluch
Návštěvník
peluch

proc premyslet tak cernobile ze mimozemstani chcou bud nicit nebo se kamaradit vzdyt existuje spousta jinych veci ke kterym lidstvo muzou mit napr otroctvi , suroviny , pokusy….navic myslenka ze mimozemstani leti miliony svetelnych let proto aby nechali bouchnout jednu nicotnou planetku ktera se zabyva sebenicenim mi prijde smesna kdyz to lidstvo udela treba i samo….a tenhle duvod prakticky vylucuje kamaradickovani kdo by chtel za kamarady takovou ubohou rasu co se nechava strhavat nabozenskymi dogmaty aby mezisebou bojovali takze pokud tu jsou tak duvod je pravdepodobne uplne jiny pokud si vubec nasli nejaky ktery by stal za to…. vesmir je velke misto ja byt vyspela civilizace tak bych o tuhle soustavu ani nezavadil teda pokud bych lidstvo nepouzil v nejake mimozemske realitiyshow s nazvem “jakym smerem se nevydat” a poustel bych to doma svym ufo detem jako ucebni pomucku

heron
Návštěvník
heron

S tim odtajnenim UFO bych byl velmi opatrnej. Muzou to udelat tak, ze odtajni pouze to, co nezmeni status quo. Takovych spisu bude dost. Koza zustane cela.

Sined
Návštěvník
Sined

Presne tak to bolo a aj bude. Ved USA už spisy o UFO odtajnovala a tie najkonroverznejšie pripady na ktore ufologovia čakali sa “niekde stratili”. Takže žiadne zasadne odtajnenie nečakajte, je to viac menej len sučast predvolebnej kampane pre naivných američanov! 🙂

heron
Návštěvník
heron

Nemusim predstavovat hoxe z webu, kde chodi i spousta lidi, co pise clanky na alternative- ty pak smicha se svym pojetim sveta a vznikne treba to co ctete tady. Nebyt levanetu, tak napriklad tyhle stranky vypadaji uplne jinak. A proto hoxuv komentar je zajimavy, protoze je jednim z tech, ktery se v tlustych knihach umel dobre zorientovat.
Hox 3. august 2016 o 11:00

Článek VK je nestravitelný guláš, trochu překvapila Pozorovatelka v diskusi pod tím, když poukázala na hlavní chyby.
VK staví na úhlu pohledu “izolacionisté vs globalisté” při ignoraci globální politiky, jakmile zahrneme do pohledu globální politiku, z izolacionisty Trumpa se stává projekt globálních elit, a z globalistky Killary projetk regionálních elit USA.

kari
Návštěvník
kari

Pry to byla prave Hillary Clintonova, ktera presvedsila manzela k bombardovani evropske Jugoslavie, coz nakonec vedlo k tomu, ze na uzemi byvale Jugoslavie, tusim v Kosovu, dnes vznikaj basty radikalnich islamistu v evrope. Pochopitelne jsou u toho americke vojenske zakladny. Lide se tam pry uz boji.A vyjadreni Clintona k vychodni Evrope, konkretne k Polsku, byla take velmi tvrda. Jestli bude zase vladnout tahle rodina, tak se ma Evropa na co tesit. Nehlede k moralnimu poklesu v Americe. ( ruzne sexualni kauzy, podpora homosex.ve vychove deti…) . Trump, ten uz ten moralni pokles Ameriky muze take jen dorazit :- )).

heron
Návštěvník
heron

to , ze byla bombardovana jugoska, zapricinila mozna Levinska, kdyz ji clinton pigloval. Clinton potreboval, aby noviny mely jeste jedno hlavni tema a aby si ulehcil. Diky Jugoslavii, ten tlak v ramci moznosti ustal. Kazdopadne opet u toho byla tahle skurvena rodina a to je hlavni. Americani uz si ani dnes nepamatuji, ze existuje nejake Srbssko. Pro ne je to stejny, jak. Nejaka jejich vzdalena zakladna v nejakem ztracenem souostrovi. Vedi, ze v nejakem prelakove maji velkou zakladnu. Tupci.
Je sileny, ze diky jeho pichu zacla letadla humanitarne bombardovat. silenstvi. Tak nebo onak, moc se mu to hodilo do kramu a nevahal jednu minutu.

kari
Návštěvník
kari

Ja si nemyslim, ze v tom tehdy jela jen Levinska, ale ze uz tehdy mohly existovat plany na islamizaci evropy. Tehdy se skutecne v Kosovu vytvorilo podhoubi pro radikalni islam v Evrope. ( coz do te doby nemelo obdoby). A byl u toho Bill Clinton. Za Obamy se prudce rozrusta a sili islamsky stat a byla u toho Hillary Clinton- ministrine zahranici USA. Mnohokrat jsem cetla ,ze Clintonovou v kampani sponzoruje Saudskoarabska wahabisticka(radikalni a velmi kruta muslimska dinastie), prestoze je zena! Stejna dinastie hodla v Evrope stavet mesity(a ne ledacjake,ale wahabisticke. Wahabismus je snad nejkrutejsi forma islamu). A kdy se to v zapadni Evrope rozmnozi? Predpokladam, ze az u toho bude Hillary Clinton

Sined
Návštěvník
Sined

Hillary je sponzorovana hlavne Sorosom!

kari
Návštěvník
kari

Myslim si, ze Trump v zivote opravdu narocnym situacim celit neumi a nikdy nemusel. Otazka je, jak on vubec bude zvladat zaverecny finis prezidentskych voleb, ktery bude urcite zatezove vysponovany. Clintonova, at je jaka chce, tohle zvladne. U Trumpa si tim nejsem jista. Ale jeste muzeme byt prekvapeni…

LCZ
Návštěvník
LCZ

Možná bude těch překvapených opravdu mnoho…hlavně spící ovčané, a zřejmě nemile…