Donald Trump: Vezměte si zpátky své bojovníky ISILu a postavte si je...

Donald Trump: Vezměte si zpátky své bojovníky ISILu a postavte si je ve svých zemích před soudy, my je živit nebudeme a po vítězství nad Chalífátem stahujeme americkou armádu ze Sýrie! Výzva se týká 800 zajatců ISILu z Velké Británie, Francie, Německa, Dánska, Belgie a dalších zemí! Trump chce americké vojáky na mexické hranici poté, co v USA vyhlásil výjimečný stav a označil nechráněnou hranici s Mexikem za ohrožení národní bezpečnosti!

Donald Trump: Vezměte si zpátky své bojovníky ISILu a postavte si je ve svých zemích před soudy, my je živit nebudeme a po vítězství nad Chalífátem stahujeme americkou armádu ze Sýrie! Výzva se týká 800 zajatců ISILu z Velké Británie, Francie, Německa, Dánska, Belgie a dalších zemí! Trump chce americké vojáky na mexické hranici poté, co v USA vyhlásil výjimečný stav a označil nechráněnou hranici s Mexikem za ohrožení národní bezpečnosti!

Americký prezident Donald Trump dnes požádal představitele více jak 15 evropských zemí, aby logisticky zabezpečily převzetí zajatých bojovníků ISIL v Sýrii a jejich převoz do evropských zemí [1]. Americká armáda ve spolupráci se syrskými jednotkami místní domobrany totiž zadržují v zajateckých táborech v Sýrii více jak 800 státních příslušníků a občanů zemí Evropské unie, kteří před lety přišli bojovat do řad ISILu z Evropy a nedávno byli zajati spolu s tím, jak se Islámský stát blíží ke svému konci. Američané musí zajatce živit a Donald Trump v tom nechce pokračovat. Doslova přitom uvedl v rozhovoru pro americká média, že to jsou občané evropských zemí, proč by se USA měly starat o jejich džihádisty? Americká armáda se bude ze Sýrie stahovat, oznámil Donald Trump znovu na svém Twitteru, a proto je třeba, aby si evropské země převzaly ze zajateckých táborů v Sýrii své občany a postavily je doma před soudy.

Zajatí bojovníci ISILu v Iráku, kam se stáhli ze Sýrie před postupující ruskou armádou.

Jedná se přitom o nejnebezpečnější skupinu členů ISILu, tedy těch členů, kteří byli zajati v aktivním boji jako váleční zajatci, tedy nejedná se o žádné sirotky, u kterých je problém určit věk, ale jde o skutečné bojovníky ISILu z mnoha zemí Evropské unie. Nejvíce jich pochází z Velké Británie a Francie, hodně jich je i z Německa, ale jsou tam i bojovníci z Dánska, Holandska, Belgie, Švédska a Donald Trump na tiskovce zmínil 15 evropských zemí, jejichž občané jsou zadržováni v zajateckých táborech v Sýrii jako bývalí bojovníci ISILu. Donald Trump tak de facto říká, co jste si nadrobili, tak to si také sníte. Je však potřeba upozornit, že převoz těchto bojovníků do Evropy může představovat obrovské bezpečnostní riziko kvůli chybějícím zákonům v evropských zemích. Donald Trump chce americké vojáky ze Sýrie stáhnout do USA, záminkou je ochrana země na mexické hranici, čímž obejde nesouhlas Kongresu se stažením US vojsk ze Sýrie.

Bojovníci ISILu skončí v Evropě zřejmě nakonec na svobodě

Upozorňují na to především právníci ze západních zemí, kteří připomínají, že v evropských zemích zcela reálně hrozí, že stovky těchto bojovníků odejdou od soudů zcela osvobozeni nebo jen s malými tresty, protože v Evropě neexistují zákony, které by vůbec řešily účast svých občanů v cizích ozbrojených skupinách v zahraničí jako něco trestného. Evropské soudy je totiž mohou soudit jen podle civilního práva a v něm je potřeba důkazy o tom, že něco v Sýrii spáchali. V mnoha zemích Evropy navíc funguje a platí teritorialita v trestním právu a pokud občan takové země někoho zastřelil v jiné zemi, a obětí není občané dané evropské země, tak soud se tím vůbec nebude zabývat a maximálně předá trestní věc do Sýrie tamním syrským soudům. Kromě toho, prokazování činů těmto bojovníkům bude prakticky vyloučené, protože svědčit proti nim mohou de facto je jejich spolubojovníci, a ti proti sobě svědčit nebudou.

Bojovníci ISILu.

Není proto divu, že žádné z vlád zmíněných evropských zemí se do návratu zajatých bojovníků ISILu do Evropy moc nechce a média o tom mlčí a nikdo o tom nechce v médiích nahlas mluvit. Islamizace v prve zmíněných zemích jako jsou Velká Británie, Francie, Německo nebo skandinávské země, je opravdu obrovská a reálně hrozí, že tyto bojovníky po převozu do těchto zemí nepůjde nejen zavřít, ale nepůjde je ani odsoudit, protože zkrátka v civilní rovině nebudou důkazy k usvědčení.

V některých státech EU sice platí zákony, které zakazují svým občanům bojovat v řadách armád cizích zemí, ale problém je v tom, že Islámský stát se nikdy nedočkal v EU diplomatického uznání, takže ani armáda Islámského státu nebyla armádou “cizí země”, ale pouze soukromou žoldáckou organizací, a to většina zemí v EU buď vůbec nemá ve svých právních řádech ošetřeno, anebo za to hrozí jen směšné tresty, např. správní pokuty za neohlášení žoldácké činnosti v cizině, která třeba ve Francii je živností a je potřeba ji ohlásit na Živnostenský úřad.

Zákazy sekt před rokem 1989 měly svůj zásadní význam pro bezpečnost národního státu

Takovéto absurdní souvislosti potom reálně povedou k tomu, že džihádisté ISILu budou muset být propuštěni a dostanou se na svobodu do ulic evropských měst. Tajné služby je sice budou nějakou dobu monitorovat, ale to nebude trvat věčně a v nějaké chvíli monitoring skončí a ti lidé, kteří prošli válečnými operacemi ISILu v Sýrii se stanou vyhledávanými kádry a uznávanými veterány v muslimské komunitě v zemích EU. Dříve či později se na jejich služby a zkušenosti obrátí islámské militantní organizace a požádají je o spolupráci v přípravě teroristických akcí v Evropě.

Bude pouze otázkou, kdy se to stane a jak rychle. Možná jste zaregistrovali i v ČR skandál tady odtud z Německa, kdy v mateřské školce v Mohuči německá policie zjistila, že malým dětem ve školce byly předčítány saláfistické knihy džihádu a náboženské nesnášenlivosti [2]. Skandál se dostal ven a úřady odebraly školce licenci, a ta musela zavřít. Muslimská náboženská obec, která školku provozovala, se proti tomu bude bránit a obrátila se na soud, že jde o zásah do náboženských svobod muslimské menšiny.

Hynek Beran, “bývalý” velmistr pražské zednářské lóže.

Pokud čtete Aeronet, tak víte, co taková událost znamená. Je to řízený proces na 1. prioritě, protože výchova dětí v takto útlém věku je nejrychlejší cestou k ovládnutí cizí hostitelské země v krátkém období jedné generace. Německé úřady navíc tuší, že takových školek v Německu jsou stovky, tato kauza z Mohuče není a nebude výjimkou. Islámská radikalizace má nejlepší pole působnost v zemích se liberální demokracií, protože v těchto zemích nemají cizí náboženství a ani sekty naprosto žádná omezení. A pod tím si nepředstavujte jenom islám nebo satanismus, mluvíme především o mocenských sektách, které propojují moc a okultní síly, jako např. jsou zednářské lóže a kabalistické spolky, které shodou okolností legalizoval hned po roce 1989 tehdejší nový establishment v Československu.

Václav Havel se zasadil o legalizaci zednářských lóží a jejich příslušných rituálů, skandál Pizza Gate a dětská krev jako nápoj omlazení je jen špička okultního ledovce kabalistických elit

Týkalo se to především legalizace zednářských lóží a provádění rituálů Kabbalah, obětování dětí v krevních obřadech, náhlé a do té doby nevídané mizení dětí v Československu po 1. lednu 1990, kdy najednou začaly mizet děti a nikdy se nenašly [3]. Jak odhalily emaily v kauze Pizza Gate [4], pro rituály se používají hlavně děti z rozvojových zemí, ze zemí bývalého SSSR a hlavně z těch zemí, kde nejsou důkladné evidence dětí. Ovšem existují předpoklady, že počátkem 90. let se v post-komunistických státech pořádaly rituály i tzv. z místních zdrojů.

Skandál Pizzagate začal s uniklými emaily Hillary Clinton a Johna Podesty. Šokující fotografie zneužívání dětí dodnes najdete na internetu.

Nad světovou globalizací existuje ještě jedna moc, která je tak temná a hrozivá, že není ani možné tady o ní veřejně psát a více bude v mé nové knize, nicméně aféry a skandály jako Pizza Gate, transfúze dětské krve na prodloužení života do těl starců, pedofilie a s ní spojený údajný přenos čakrické síly z dítěte na starce, mizení dětí po 1. lednu 1990 v zemích střední a východní Evropy, dosazování zednářů do čel všech politických stran, dokonce i těch, které se prezentují jako alternativa, je pouze součástí obrovského celosvětového spiknutí proti člověku jako synovi a dceři Boha.

Rituály mají za úkol připoutat jedince ke smlouvě s Baalem a vynutit si poslušnost. Zasvěcení na vysokých stupních musí projít zkouškami, které jsou za hranicí únosnosti a lidskosti, protože na vysokých stupních zasvěcení už Boha a lidskost nenajdete.  Tam se obětují děti a vše je natáčeno kamerami jako munice a nástroj poslušnosti na zasvěcence. Kdokoliv by zradil v budoucnu stolec, materiály o těchto zločinech a ohavnostech by na jedince vyšly ven na veřejnost.

Kdo jednou přijme svatavu a projde ritem, již nemůže nikdy odejít. A pokud tvrdí, že odešel, je to “kaleh”, dovolená lež pro zmatení gójské veřejnosti

Proto se vám může někdy zdát, že politici ve vysokých funkcích jsou jako zombie, kteří servilně plní protinárodní politické kroky a likvidují vlastní zemi a vlastní národ. Tato poslušnost je vynucena ritem a svatavou. Čas od času v uniklých a hacknutých emailech pravda o této temné moci vypluje na povrch, třeba právě kauza Pizza Gate poté, co došlo k úniku hacknutých emailů Hillary Clinton a Johna Podesty, šéfa volební kampaně Demokratické strany.

Tyto úniky emailů ukazují, že rity a zasvěcení používají děti jako rituální obětiny z celého světa. Proto bylo nutné, aby Václav Havel hned v roce 1990 inicioval zrušení komunistického zákona, který zakazoval sekty a okultní spolky v ČSSR. Liberální demokracie tak umožňuje těmto organizacím korumpovat a přebírat kontrolu nad státy a jejich vládami skrze procesy zasvěcení a posléze zaritování jedince v rituálech, které se stávají důkazem doličným, který vynucuje doživotní poslušnost jedince a příslušnost k řádu. Proto u těchto spolků a lóží platí více než u mafie, že: “Můžete vstoupit, ale vystoupit znamená smrt!”

PizzaGate skandál není fake news! Demonstrace v USA za vyšetření skandálu Podestových emailů.

Proto doufám a věřím, že postupně všem lidem dojde, že islamizaci Evropy řídí Satanova synagoga a na tento proces dohlíží kádři ze zednářských lóží s příslušným zasvěcením, kteří prošli ritem na vysokých stupních a nemohou tedy uhnout a zradit, musí poslušně činit a konat proti zájmům národa, proti vlastnímu lidu, proti vlastnímu svědomí a hlavně proti Bohu. Návrat džihádistů do Evropy povede jen k tomu, že co se bojovníci ISILu naučili v Sýrii, to použijí proti lidu evropských zemí. Dále a dále bude vedena snaha bílého muže, aby nenáviděl muslimy, protože je považuje za důvod jejich migrace do Evropy. Muslimský člověk bude dále učen, aby nenáviděl bílého muže za svoji chudobu a zemi rozvrácenou válkami.

Genocidu bílého člověka bude v Evropě řídit zase jen bílý člověk, jeho vlastní soukmenovec. Přesně podle modelu Sonderkommandos z Osvětimi

Ale budou to sionisty financované neziskovky, které tuto migraci propagují a logisticky zajišťují. Bude to sionistický systém, který bude rozvracet islámské země s cílem nastartování migrace do Evropy. Cílem je rozbití národů a zničení minulosti a historie bílé civilizace, že vůbec kdy existovala. A není divu, že tyto procesy řídí sami bílí lidé. Pamatujte na Osvětim: Židy do plynu tam nevodili nacisté v uniformách, ale vybraní Židé a pomocníci z řad samotných vězňů, kterým se říkalo Sonderkommando. Proto si pamatujte, že autogenocidu bílého člověka bude řídit zase jenom bílý člověk a jeho vlastní soukmenovec. Nejlépe ten, kterého si bílý muž a žena sami zvolí. Podívejte se, jak si Němci sami dobrovolně volili dlouhá léta vlastní madam popravčí, Angelu Merkel. Pořád dokola, pořád a pořád. Ale pozor, nemyslete si, že v České republice nebo dalších zemích to bude v budoucnu jinak.

Milan Kohout, aktivista za přijetí milionu uprchlíků do ČR.

Jediným nástrojem, jak poznáte, který politik není součástí novodobého Sonderkommanda je, když splňuje všechny 3 parametry ověření: 1) Chce vystoupit z EU, 2) Chce vystoupit z NATO a 3) Nebojí se ukázat na světové sionisty jako architekty všech současných i minulých krizí ve světě. Protože krize a konflikt je řídícím nástrojem v procesu implementace jedné jediné světové vlády. Každá krize, ekonomická, politická, mediální nebo válečná měla v historii za důsledek jen jednu jedinou věc, posílení moci světového sionismu.

Proto se nemůžete divit, že i v Praze na kandidátce SPD se v čele musel objevit svobodný zednář. Potom se nemůžete divit, že i prezident se najednou změnil, když došlo Venezuelu a největší světové zásoby ropy pod jejím povrchem. Jakmile se objeví procesy, které se týkají světového sionismu, jejich FEDu a dalších zájmů, národní zájmy politiků v jednotlivých zemích světa okamžitě padají pod stůl a jsou pošlapány. Je to bourání iluzí a vzdušných zámků v přímém přenosu, když k tomu dojde. Jenže taková je prostě realita a my se musíme připravit na to, že nám všem jde o život. Našim rodinám, naší budoucnosti, našim národům.

Záznam pátečního pořadu k událostem v USA a další témata

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email