Doba kultu osobnosti se vrací, aneb “jména hloupých na všech sloupých!”

Doba kultu osobnosti se vrací, aneb “jména hloupých na všech sloupých!”

Doba kultu osobnosti se vrací, aneb “jména hloupých na všech sloupých!”

     Už jsme to jednou zažili, kdy jsme v období komunistického režimu uctívali „kult osobnosti“, kdy uchváceni vítězstvím Rudé armády a jejich vůdčích osobností v čele s J.V. Stalinem, kam se člověk ohlédnul, tam zelo jméno některého z vojevůdců, resp. významných státníků. Tak jsme kdejaké nábřeží, náměstí, mosty, parky a ulice, nacházeli pojmenované po Stalinovi, Koněvovi, Rybenkovi, Molotovovi, ale i Leninovi, Gottwaldovi, Zápotockém atd., atd. Je však třeba připomenout, že jména těch vojenských vojevůdců měla svoje opodstatnění, protože se zasloužili o porážku fašistického Německa a nám přinesli tolik kýženou svobodu. Zda následné poválečné mezinárodní politické události a s tím spojený ideologický vývoj naší společnosti byly nevyhnutelnou nutností nebo jen nekontrolovatelným projevem ideologické sounáležitosti k socialistickému táboru v čele se SSSR, je otázkou.

CR_REALITY_DIVADLO_THEMOS_ND_AUKCE_012.jpg
Plácek před Národním divadlem ponese jméno největšího českého dramatika, jehož prezidentování bylo největší drama pro 10 milionů lidí jednoho středoevropského kráteru.

     Je evidentní, že každá doba má své politicky, ale i ideologicky na rozumu omezené jedince-loajalisty, či tzv. řiťolezce. Bylo tomu na komunistického režimu, je tomu i za režimu současného. Změnila se jen zeměpisná poloha těch, kterým je upřena nikoli jen politická, ale také hmotně zainteresovaná pozornost, těch, kteří jsou z těchto důvodů velebeni a uctívání. V našem případě to byl Václav Havel, který silou své osobnosti přeorientoval a následně silně ovlivnil českou politiku, úspěšně zasel zrnko západní politické ideologie a svou neskrývanou, řiťolezeckou loajalitou západní politice, přesněji politice USA a jejím představitelům, byl pro západ v danou chvíli ideálním nástrojem pro změnu režimu, směrování zahraniční politiky ČR a glosátorem západní demokracie, která se díky němu velmi rychle v české mezinárodní politice zakořenila. Tak vznikl nový idol, nový  „kult osobnosti“, tentokrát západního stylu.

     Ohlédneme-li od skutků, kterých se V. Havel „dopustil“, tedy věcí, které byly více či méně přínosem naší společnosti, k Havlu se přisála jistá část osob, které maximálně využili skutečností, že se s Havlem znali již dříve, či se s ním dokonce nějakým způsobem  spolupodíleli na činnosti disentu apod. Tito lidé u Havla našli nejen přízeň, ale i velmi lukrativní funkce, za což mu jsou tito lidé dodnes zavázání jak posmrtnou loajalitou, tak i udržováním a uctíváním jeho idolu (spíše jako maskota) a bezmezného prosazování jeho „vznešených“ myšlenek, tézí, úvah a v podstatě jeho celý, charakterově a morálně  značně kontroverzní život. Jinými slovy, byl vytvořen z předchozího režimu tolik kritizovaný a odsuzovaný „kult osobnosti“. Nelze než konstatovat, že  kult osobnosti se vrací v plné parádě navzdory tomu, že jejími současnými protagonisty byl kult z dob komunistického režimu tak tvrdě napadán a ideově i společensky odsouzen.

2896810_.jpg
Havlovo červené srdce.

     Nic proti tomu, je-li jistými lidmi připomínáno nedožité výročí Havlových narozenin avšak jen potud, pokud tato skutečnost nebude prosazována jako celospolečenská záležitost. Dost na tom, že se celospolečensky  a ideologicky snaží prosazovat jeho „letiště“, „lavičky“, „náměstí“, ulice apod. Málo tomu a zase se našel člověk z jeho „věrných“, který přišel s nápadem pojmenovat místo na piazzettě u Národního divadla jeho jménem [1]. Co jiného, než opětovná kultovní obscese, snaha oživovat jeho (pochybnou) genialitu, dát najevo západu, že se na „ malého českého génia“ a jejich ve své době  tolik potřebnou loutku nezapomíná s očekáváním, že tento akt bude pozitivně západem přijat.

Poslanec za TOP 09 Laudát dokonce říká, že v každém městě by měla být po Havlovi pojmenována  nějaká ulice či náměstí a tak si připomínat tohoto génia! V očích veřejnosti jsou tyto nápady spíše chápány jako nostalgie po dobách jeho politických exhibicí,  kdy obrátil kormidlo z východu na západ, což některým lidem přineslo i vítr do plachet jejich další existence. Lze to i chápat jako zoufalý čin Havlových pohrobků, kteří (rádoby pro většinu občanů) chtěli připomínat jeho časy pro ně tolik prospěšných. Jenže ne všichni Havla oceňují ve stejném duchu, ne všichni jej mají za „guru“ proamerické demokracie, iniciátora korupčního prostředí v ČR, nezapomínají na jeho lži a podrazy, které se jim z jeho z úst a jeho jednání dostalo. Mají s ním totiž své nemalé (neblahé) zkušenosti.

imagefewt.jpg
Nejen na všech “sloupých”, ale už i na lavičkách…

     Je však až s podivem, jak se naplňují některá lidová rčení a pořekadla např. „ …jména hloupých na všech sloupých“!  Nabízí se ovšem otázka, zda autoři či protagonisté těchto „kultovních“ nápadů si uvědomují, že se těmito aktivitami spíše zesměšňují a že tím vlastně Havlovi dělají „medvědí službu“!  Ne každý občan se musí nutně ztotožňovat s názory či nápady Havlových pravdoláskařů a sluníčkářů, jinak také řečeno politicko-ideologických úchylů, kteří se za každou cenu snaží udržovat gloriolu člověka, kterému jsou za mnohé (až za hrob) vděčni.  Díky němu se jim totiž dostalo v politice či byznysu významného postavení s pochybnou prozápadní ideologií, americkou demokracií a „humánním“ myšlením a zaměřením.

      Nicméně: čím víc Havlových pomníčků, tím menší bude jeho význam, protože ani letiště, ani lavičky, ulice či náměstí jeho pověst mezi obyčejnými a čestnými lidmi nenapraví. Kult Havlovy osobnosti zajde stejně dříve nebo později a navíc s odsudkem, který si obdivovatelé „pravdy a lásky“ zcela jistě za rámeček i s Havlovým srdíčkem nedají.

Jiří  B a ť a , 28. září 2016

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Doktor
Návštěvník
Doktor

Adorace Havla? Vždyť to nebyl nic, než polovzdělaný , užvaněný pseudointelektuál.

K. Poláček
Návštěvník
K. Poláček

Pojmenováním toho prostoru za ND označovaného jako PIAZETTA jeho jménem (Náměstí Václava Havla) mu řiťolizové zase až tak velkou poklonu neudělali. Slovo PIAZETTA je totiž italská zdrobnělina znamenající NÁMĚSTÍČKO. Takže nikoli Náměstí ale jen Náměstíčko Václava Havla.

Antiklaus
Návštěvník
Antiklaus

Hmm, to je hrdinství panečku, plivat na mrtvolu… O Klausovi a dalších mnohem větších zlodějích a vlastizrádcích ani slovo 🙂 Pročpak asi???

paa tal czechia
Návštěvník
paa tal czechia

AAANO,tehdy jsem Ferdinanda Černého Petra Piatnika viděl OPRRRADU poprrrrve..http://zpravy.idnes.cz/vyroci-havlovych-narozenin-a-inzerat-d8i-/domaci.aspx?c=A121005_173110_domaci_js

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

VH80 – NOVÝ HIT (muzikální cajdák – muzikální hrob Kollera, o textu nemluvě…)
VIDEO Zdeněk Svěrák, David Koller a píseň o tom, co dnes cítí Václav Havel v nebi.
Nelze popsat, třeba slyšet!
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/VIDEO-Zdenek-Sverak-David-Koller-a-pisen-o-tom-co-dnes-citi-Vaclav-Havel-v-nebi-Nelze-popsat-treba-slyset-456132

Občan
Návštěvník
Občan

Svobodu slova, názoru a přesvědčení je třeba zlikvidovat – v tomto duchu i AERONET, dle vrch. komisaře kpt. Bc. Milana Ulricha z 69. oddělení kriminální policie je Adam B. Bartoš z Národní Demokracie obviněn z “protiprávního jednání”….viz obsah obvinění: http://www.zvedavec.org/vezkratce/13377/
…….
Adam Bartoš opět obviněn ze zločinů proti lidskosti – přečtěte si text dalšího obvinění
27.9.16
Česká republika:
“Tak jsem si dal trochu práce, začernil jistá místa a naskenoval nejnovější elaborát z autorské dílny vrch. komisaře kpt. Bc. Milana Ulricha z 69. oddělení kriminální policie. Jedná se o text obvinění, který mi byl předložen po mém druhém zadržení v červnu tohoto roku. Kdo má žaludek číst, jak u nás (ne)funguje v praxi svoboda slova, nechť si poslouží” říká Adam Bartoš na svém blogu.
obvinění – červen 2016 (pdf soubor)

monsanto
Návštěvník
monsanto

Karel Kryl – Timur a jeho parta

https://www.youtube.com/watch?v=C6pRv46JNRc

Ze sametové revoluce
zbyl vpravo mozek
– vlevo ruce.
Lid slaví nové svaté
a z miliónů líných kmánů
dva milióny partyzánů
v matičce stověžaté.

Vlastenci pijí pivo z holby
neb pomohla jim vyhrát volby
neposlankyně Marta
a kamarila levobočků
připíjí z Hradu na Patočku.
Timur a jeho parta.

Má nové dresy hradní garda
a pro šemíka Eduarda
nastala dolce vita
a do cinkání plných džbánů
čpí z velkých širých
rodných Lánů
půjčená identita.

Ve všeobecné servilitě
sní novináři o korytě
a okusují pero,
jiní už hrabou – rovní strace
vědouce – vzhledem
na lustrace –
že pod lustrem je šero.

Nechceš být Malý Černý
vzadu?
Věz: na ministra bez úřadu
lze dotáhnout to hbitě,
jen třeba vědět,
že je hlavní smlčet,
že imperativ mravní
umírá na úbytě.

Prý není doba na legraci.
Nuž – mnohý zvolil emigraci
než by se doma plazil.
Žít zase bez svobody slova?
Toť důvod zažádat si znova
o politický azyl…

calimero
Návštěvník
calimero

havel byl první komu vrátily v restituci majetek barandovský terasy .lucernu jeho tatínek se za války osobně znal Heidrychem a ten malýho vašíka houpal na kolínku zatím co starej havel skupoval od židů majetek načež pak byly deportovaný do lágrů a to je celá pohádka jak penězům přišel rod havlů. Když se stal venca prezidentem a přijel do Lán podívat se na zámek první jeho nařízení bylo že v Lánech nebude ani jeden nepřizpůsobivý občan.
To jenom jestli si všichni pamatujete na akci betonová stěna ve městě xxxxxx kde ji venda překřtil na ulici nesnášenlivosti. On totiž kázal lásku pravdu snášenlivost ale byl to gauner a vlastizrádce.To USA a Německo ho dosadilo na funkci.
Pevně doufám že za 200 let se o něm bude psát jako zrádci národa a bude na stejný úrovni jako Karel Ćurda Gotwald Zápotocký Moravec. Takový to bylo odporný hovado.

.B.
Návštěvník
.B.

Vybavilo se mi bizarní video z r. 2014

https://www.youtube.com/watch?v=cmth443joG4

monsanto
Návštěvník
monsanto

Spartakiada neziskovek aneb Tanec vlastizradcu.

minoltista.ca
Návštěvník
minoltista.ca

Kdepak spartakiada …tito jedinci jsou postizeni autoimunitni reakci, které se rika “Tanec svatého Vita”. Vsimnete si, ze tato nemoc postihuje predevsim mladé divky.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Chudák Lennon, jehož píseň k tomu zneužili – on věděl, jak to je, a sám proti tomu bojoval. Až ho odstranili. Čest Lennonově památce.
S Láskou nemají tyto prázdné nádoby nic společného. Mnozí z nich ani netuší, o co se ve skutečnosti jedná…

monsanto
Návštěvník
monsanto

Kdo ho z vás ho má doma?

comment image

Donda sprtspudlak
Návštěvník
Donda sprtspudlak

To je Geberit s odsáváním zápachu (závěsné WC),ale tady je to hajzlíček věčně a navěky zápachový.(tip Vendík smaltovaný I.)

kari
Návštěvník
kari

Pravda je, ze Vaclav Havel, at byl jaky chtel, je dnes umele udrzovany ideal. Cechy maj hodne slavnych dobrych osobnosti, po kterych se daj pojmenovat parky a ulice. Kral Karel,4., Kran Jan (Lucembursky), Dvorak, Masaryk, Zatopek, Komensky, Jirasek, Smetana…dalo by se pokracovat. Pripominani Havlovych idealu dneska muze skoncit prijmanim tisicu uprchliku Ted v tehle dobe valek bych se s Havlem asi taky moc netasila, i kdyz po revoluci byli horsi, kteri by si zaslouzili verejne bicovani. I kriminal..