Dnešek je dnem globalizace – v Assisi papež sjednocuje všechna náboženství a...

Dnešek je dnem globalizace – v Assisi papež sjednocuje všechna náboženství a členské státy OSN přijaly deklaraci o pomoci uprchlíkům

15/05/2013 Città del Vaticano, piazza San Pietro, udienza generale del Mercoledì di papa Francesco
Dnešek je dnem globalizace – v Assisi papež sjednocuje všechna náboženství a členské státy OSN přijaly deklaraci o pomoci uprchlíkům

Po třiceti letech probíhá další mezináboženské setkání v Assisi a papež František vyzval věřící, farnosti i církevní sdružení, aby úterý 20. září prožili jako Den modliteb za mír.

Toto úterý se vydám do Assisi na setkání modlitby za mír, po třiceti letech od onoho historického setkání, které svolal svatý Jan Pavel II. Vybízím farnosti, církevní sdružení i jednotlivé věřící celého světa, aby tento den prožili jako Den modlitby za mír,“ řekl papež během nedělní modlitby Anděl Páně.

„Dnes máme zapotřebí míru více než kdy předtím uprostřed této války, která je všude ve světě. Modleme se za mír! Podle příkladu svatého Františka, muže bratrství a mírnosti, jsme všichni voláni vydat světu mocné svědectví svým společným nasazením za mír a smíření mezi národy. V úterý se tedy všichni spojíme v modlitbě. Každý ať si udělá čas, kolik může, aby se modlil za mír. Celý svět společně,“ řekl také František.

Setkání představitelů náboženství a kultury, které je nazvané „Žízeň po míru. Náboženství a kultury v dialogu“, probíhá v Assisi již od neděle. Celkem se jej má zúčastnit 511 představitelů devíti náboženství, 12 tisíc poutníků a četní zástupci kultury a vědy, mimo jiné 5 laureátů Nobelovy ceny: severoirská katolička Mairead Maguire, aktivista proti minám Jody Williams a symboly Arabského jara Tawakkul Karman, Hassine Abassi a Amer Meherzi

Program celého setkání měl mít tuto dnešní závěrečnou část:

16.00 Na různých místech proběhne modlitba za mír; křesťané z různých církví se pomodlí v dolní bazilice sv. Františka

17.00 Po modlitbě v bazilice vyjdou křesťané na přilehlé náměstí, kde se setkají se zástupci jiných náboženství a zaujmou místo na náměstí

17.15 Závěrečná ceremonie

Pozdrav arcibiskupa Domenica Sorrentina

Poselství:

 • svědek války
 • patriarcha Bartoloměj
 • zástupce islámu
 • zástupce židovství
 • patriarcha japonského buddhismu
 • Andrea Riccardi, zakladatel komunity Sant’Egidio

Proslov papeže Františka. Četba Výzvy k míru, která bude předána dětem různých národností. Chvíle ticha za oběti válek.

(zdroj).

Jan Pavel II., Assisi 2011, více foto zde 

Mezináboženská setkání v Assisi – první uspořádal Jan Pavel II. před třiceti lety

První se konalo 27. října 1986 a poté bylo několikrát na tomto místě a mnohokrát na jiných místech podobné setkání opakováno ve světovém i lokálním měřítku.  Hostitelem byl Jan Pavel II., pozváno bylo přes 130 náboženských představitelů, kromě křesťanů přijali účast též židé, muslimové, hinduisté, buddhisté, animisté, severoameričtí Indiáni a představitelé jiných pohanských kultů. Zúčastnily se vůdčí osobnosti židů a muslimů, i dalajláma.

Některým z představitelů nekřesťanských náboženstvím byly k modlitbám nabídnuty prostory katolických kostelů, kontroverze vyvolalo odstranění kříže a jeho nahrazení soškou Buddhy na oltáři v kostele sv. Františka.

Tento projekt Jana Pavla II. má od začátku spoustu kritiků (viz např. odkazy zcela dole zde), vzniklo pro něj i označení “Nové náboženství Jana Pavla II” . V souhrnu jde ale o to, že Jan Pavel II. položil základy ke sjednocení všech náboženství a pracoval tedy pro globalizační zájmy.

A zde nepovažuji za náhodu, že právě v době, kdy byl naplno spuštěn proces perestrojky, pádu komunismu, rozpadu SSSR a všeho, co bylo předstupněm současné uprchlické vlny a ukončování vlivu USA, ve Vatikánu zasedl právě papež “globalista”, navíc přicházející ze země, kde vše začalo hnutím “Solidarita”.

Po 30-ti letech, v průběhu kterých byly evropské země stále více zbavovány především ekonomické nezávislosti (a kdy žádné zemi nebylo umožněno vystoupit – viz např. Řecko) a po kterých se Evropa stala dostatečně integrovanou (přesnější je ekonomicky vazalskou),  byla spuštěna uprchlická vlna. A křeslo ve Vatikánu obsadil papež, který ve sjednocování náboženství jde dál,než Jan Pavel II – zatímco křesťané se již prakticky denně potýkají s hrozbami islamismu, papež František uprchlíkům myje a líbá nohy.

Newyorská deklarace členských států OSN k řešení migrační krize

Členské státy OSN chtějí společně chránit práva uprchlíků a migrantů a jejich životy a sdílet odpovědnost v době rozsáhlého pohybu lidí v celosvětovém měřítku. K tomu se zavázaly v Newyorské deklaraci pro migranty a uprchlíky přijaté na dnešním jednodenním summitu věnovaném výhradně řešení migrační krize. Vrcholná schůzka se uskutečnila na okraj zasedání Valného shromáždění OSN.

V deklaraci se státy mimo jiné zavazují zahájit jednání o uspořádání mezinárodní konference k uzavření globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci v roce 2018. Rovněž slibují vyjednat směrnici o přístupu k migrantům ve zranitelném postavení. Do roku 2018 hodlají také dosáhnout dohody o spravedlivějším sdílení odpovědnosti vůči uprchlíkům.

“Dnešní summit je průlomem v našem společném úsilí reagovat na výzvy lidské mobility,” reagoval generální tajemník OSN Pan Ki-mun. Díky přijetí Newyorské deklarace bude podle něj “více dětí chodit do školy, více pracovníků bude moci legálně hledat práci v zahraničí a nebudou tak vystaveni libovůli pašeráků”. “Více lidí si bude moci vybrat, jestli se po ukončení konfliktů a vytvoření bezpečného prostředí vrátí domů,” uvedl Pan Ki-mun.

Předseda Valného shromáždění Peter Thomson řekl, že na základě závazků států bude podporovat další proces k vytvoření globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a globálního paktu o uprchlících a že bude na členské státy naléhat, aby si udržely ty nejvyšší ambice při řešení současné situace. “Osudy milionů uprchlíků a migrantů závisí na nás,” upozornil.

V souvislosti s požadavkem deklarace zahájil generální tajemník globální kampaň pod názvem Společně: respekt, bezpečí a důstojnost pro všechny, která je reakcí na vzrůstající xenofobii. Lídry států vyzval, aby kampaň podpořili a společně se zasadili za práva a důstojnost všech, které okolnosti donutily opustit domov a hledat štěstí jinde.

 

Hlavní body Newyorské deklarace

Newyorská deklarace je vyjádřením politické vůle světových státníků chránit životy, bránit práva a sdílet odpovědnost na globální úrovni. Členské státy se jasně zavázaly, že se budou zabývat problémy, kterým čelíme nyní a budou se podílet na přípravě světa na budoucí výzvy. Jaké jsou závazky států? Mimo jiné:

 • Chránit lidská práva všech uprchlíků a migrantů a to bez ohledu na jejich status. Zahrnuje to např. práva žen a dívek a podpora jejich plného, rovnoprávného a smysluplného zapojení do hledání řešení.
 • Zajistit, že všechny děti (bez ohledu na to zda se jedná o uprchlíky nebo migranty) budou mít zajištěn přístup ke vzdělání v horizontu několika měsíců po příjezdu do hostitelské země.
 • Předcházet a potírat sexuální násilí a násilí založené na genderu uprchlíků a migrantů.
 • Poskytovat podporu státům, které zachraňují, přijímají a na svém území poskytují útočiště velkému počtu uprchlíků a migrantů.
 • Najít cesty k ukončení detence dětí za účelem určení jejich migračního statusu.
 • Odsuzovat xenofobii proti uprchlíkům a migrantům a podporovat globální kampaň OSN, která je právě proti xenofobii a rasismu namířena.
 • Posílit pozitivní dopad, který migranti mají na ekonomický a sociální rozvoj v zemích, které je přijaly.
 • Zlepšit humanitární a rozvojovou pomoc v zemích, které jsou současnou krizí nejvíce zasaženy.
 • Realizovat celkovou reakci na rozsáhlý pohyb lidí, která bude vycházet z nového rámce založeného na odpovědnosti členských států, občanské společnosti a organizací systému OSN.
 • Najít nový domov pro všechny uprchlíky, které UNHCR určila jako potřebné pro přesídlení a rozšířit příležitosti pro uprchlíky pro přesídlení do jiných zemí např. prostřednictvím programů mobility nebo program; pro vzdělávání.
 • Posílit globální řízení migrace začleněním Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) do systému OSN.

Zdroj Informační centrum OSN v Praze a zde

Shrnutí

Ač obě události vyznívají bohulibě, především po třiceti letech se opakující mezináboženské setkání v Assisi je potvrzením, že jak proces sjednocování všech náboženství, tak migrační vlna, nejsou ničím spontánním, ale naopak cílevědomě řízeným procesem. I přesto by obojí mohlo vyznívat bohulibě, kdyby ovšem v prvním případě nešlo o předstupeň ke zrušení všech náboženství a k zavedení jednoho celosvětového – marxismu.  A kdyby tento proces, jdoucí ruku v ruce s migrační vlnou, nebyl likvidační směrem ke kulturám, tradicím a identitám jednotlivých národů tak, aby jeho výsledkem byla jednolitá šedá masa, pro kterou už označení “lidstvo” možná nebude platit.

Věřících je mi líto – náboženství právě potvrzuje, že je pouze tím nejrafinovanějším prostředkem, jak lidstvo zmanipulovat napříč hranicemi (neplatí pro ty věřící, kteří k víře v Boha nepotřebují žádné doktríny). A pokud jde o migrační politiku – závěrečný bod přijaté deklarace zní: “Posílit globální řízení migrace”… Diví se někdo, že evropští politici jedno říkají a jiné dělají? Ke shrnutí obojího mě napadá věta, kterou jsem kdysi četla v jednom komentáři (a cituji, tak, jak byla napsána) : “Ľudia, vy neviete, kto proti Vám stojí! Tu pomože iba osobnosť typu Ježíša alebo Putina”.

A úplně na závěr ještě jednou video Jana Pavla II. a Assisi z roku 1986:

Tak takový to máme dnes den. A a to mi nevyšlo vložit ještě dnešní globalistický projev Obamy v OSN – když tak doplním anebo vložím samostatně, prozatím je pod titulkem “Ti, kdo staví zdi, za nimi nakonec skončí sami” zde.

-Pozorovatelka- 20.9.2016

Do konce měsíce zbývá 8 dní a z částky potřebné na provoz Aeronetu bylo zatím vybráno necelých 73 %. Všem, kteří již přispěli, děkuji a děkuji i všem, kteří zde opět přispějí tak, aby  stránky i v budoucnu fungovaly.  

 

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Kazatel
Návštěvník
Kazatel

Ty co nečini pokani ty co sou zaslepeni vše jim bude ukazano uzdři vše od boha a pak uvěři!!!Ten, který přišel z nebe, je nade všechny. 32Svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá.

Počátky porodních bolestí MATOUŠ 24

1Tehdy Ježíš odešel z chrámu. Cestou k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby. 2On jim ale řekl: „Vidíte to všechno? Amen, říkám vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno.“3Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. „Řekni nám, kdy to bude?“ ptali se. „Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?“4Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. 5Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. 6Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. 7Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. 8To všechno jsou jen počátky porodních bolestí.Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. 10Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět 11a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé.12A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. 13Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.14Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.“

Jan 3
Kdo přichází shůry, je nade všechny; kdo je ze země, je pozemský a mluví pozemské věci. Ten, který přišel z nebe, je nade všechny. 32Svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá.33Kdo přijímá jeho svědectví, zpečetil to, že Bůh je pravdomluvný. 34Ten, kterého poslal Bůh, mluví Boží slova, neboť Bůh dává Ducha bez omezení. 35Otec miluje Syna a všechno dal do jeho rukou.36Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.

Velká zkouška
„Až bude Boží zákon potupen, bude církev vytříbena ohnivými zkouškami. Větší část věřících, než předpokládáme, bude věnovat pozornost svůdným duchům a ďábelským učením.“
„Milí bratři a sestry. Uvědomujete si, že vaše spasení je právě tak jako spasení ostatních lidí závislé na tom, jak se připravíte na soužení, které nás čeká?“
„Vždyť všichni ti, kteří se dávají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.“ (Řím 8,14)
„Pán mi jasně ukázal, že obraz šelmy bude vytvořen před ukončením doby milosti. Má to být pro lid Boží velká zkouška, která rozhodne o jeho věčném osudu.“
„Vichřice se blíží. Velká část těch, kteří zdánlivě věří, v trojandělské poselství, není žel posvěcena poslušností pravdy. Tito lidé odejdou a připojí se k protivníkům.“
Je možné, že v této době bude satan vystupovat jako Kristus.
„Jsme varováni, že satan bude v posledních dnech působit pomocí znamení a lživých zázraků.
Bude v tom pokračovat až do ukončení doby milosti, aby mohl tvrdit, že není andělem temnosti, ale světla.“
„V té době dojde v církvi k oddělení zlata od strusky. Pravá zbožnost se bude jasně lišit od zdání a pozlátka. Nejedna hvězda, jejíž lesk obdivujeme, zajde v temnotě.“
Ti, kteří odpadnou v době soužení, budou v zájmu vlastního bezpečí vydávat křivé svědectví a zradí své bratry. Kristus nás před tím varoval, abychom nebyli překvapeni nepřirozeným, krutým jednáním těch, kteří zavrhnou světlo.“

Donda sprtspudlak
Návštěvník
Donda sprtspudlak

Barmští mniši se brání proti muslimákům-zdravím mnichy z Barmy !!! JEN TAK DÁL !!!

Christoph
Návštěvník
Christoph

Věřících je mi líto – náboženství právě potvrzuje, že je pouze tím nejrafinovanějším prostředkem, jak lidstvo zmanipulovat napříč hranicemi (neplatí pro ty věřící, kteří k víře v Boha nepotřebují žádné doktríny).

Tak bezbřehý žvást snad už nemá význam ani komentovat, natož s ním polemizovat.

Jaromír
Návštěvník
Jaromír

Pozorovatelka trefila do černého. Víra a náboženství jsou odlišné pojmy. Náboženství – skvělá cesta k manipulaci. Christophe, rozdělíme si slovo Christ-oph (Kristus), vy jste asi zapálený a zaslepený fanatik. Nechte si tuhle manipulaci pro sebe….

Kazatel
Návštěvník
Kazatel

Tou dobou už většina z vás slyšeli zvěsti, ale mohou být mnohem víc než jen fámy.

V poslední době se papež znělo spíše jako bankster než respektované náboženské osobnosti. Na pravé barvy tohoto papeže bude brzy odhalen. V září roku 2015 papež vyhlásí řádný přechod kapitulaci národní suverenity všech národů, které vyvrcholí světovou vládu.

Jinými slovy, tento papež, který říká, že podporuje zvrácenosti odporný pravých Bibli věřící katolíci, se údajně chystá oznámit vznik nového světového řádu a že veškeré miliarda navíc katolíci by ochotní podrobit se Nového světového řádu , jak je jejich povinnost dle bastardized výkladu Římanům 13.
VICE-http://www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican154.htm

Erik
Návštěvník
Erik

Další kamínek do mozaiky:
Brzezinski: „Je jednodušší zabít milión lidí, než je všechny ovládat“
http://svobodnenoviny.eu/brzezinski-je-jednodussi-zabit-milion-lidi-nez-je-vsechny-ovladat/

Miloslav Dědek
Návštěvník
Miloslav Dědek

Dnešek je dnem globalizace – v Assisi papež sjednocuje všechna náboženství a členské státy OSN přijaly deklaraci o pomoci uprchlíkům. V té souvislosti považuji za účelné připomenout, že už pozítří skončí ekumenické shromáždění mezi třemi monoteistickými náboženstvími a na kterém se očekává, že papež František odhalí pravdu o mimozemšťanech. Tato historická událost probíhá 4. – 23. září v Jeruzalémě a podle lidí zevnitř katolické církve budou tato papežova odhalení znamenat počátek jediného světového náboženství. V té souvislosti doporučuji seznámit se s článkem: JEDNOTNÝ VÝKLAD VĚDECKÉHO A NÁBOŽENSKÉHO VNÍMÁNÍ SVĚTA: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/12/jednotny-vyklad-vedeckeho-nabozenskeho.html

filip
Návštěvník
filip

Kto ,kedy, ako a s akým cieľom infiltroval RKC?
https://www.youtube.com/watch?v=nuosNmSkG_4

filip
Návštěvník
filip
Dan
Návštěvník
Dan

Trochu mimo tema – rozstrileny konvoj u Aleppa slouzil radikalum coby kryti – snazi se na zeberch schovavat za nakladaky. Na uvolnenych zaberech z ruskeho SU, ktere konvoj monitorovalo jsou mizerove videt – viz:
https://www.rt.com/news/360059-drone-aleppo-militants-video/

Dan
Návštěvník
Dan

Ted to jeste louskam a ctu, ze v utery OSN ustoupilo od svych tvrzeni, ze byl konvoj rozstrilen – viz na konci odkazu https://www.rt.com/news/360059-drone-aleppo-militants-video/
Potom nechapu, proc se u nas stale pise i dnes toto:
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prima-ucast-Ruska-Zapad-plisni-Moskvu-za-utok-na-konvoj-USA-454756