Dnes definitivně skončila nezávislost České televize, to málo, co z ní zbývalo....

Dnes definitivně skončila nezávislost České televize, to málo, co z ní zbývalo. Generální ředitel ČT Petr Dvořák vstoupil oficiálně do politiky, podepsal výzvu proti Andreji Babišovi, kterou sepsali lidé z okolí Jiřího Drahoše a Kroměřížské výzvy! Neziskovku, která za výzvou stojí, financuje Open Society Foundations George Sorose, americká ambasáda v Praze, britská a kanadská ambasáda a fond Karla Janečka! Nový skandál jen 9 dní před 2. kolem prezidentské volby!

Dnes definitivně skončila nezávislost České televize, to málo, co z ní zbývalo. Generální ředitel ČT Petr Dvořák vstoupil oficiálně do politiky, podepsal výzvu proti Andreji Babišovi, kterou sepsali lidé z okolí Jiřího Drahoše a Kroměřížské výzvy! Neziskovku, která za výzvou stojí, financuje Open Society Foundations George Sorose, americká ambasáda v Praze, britská a kanadská ambasáda a fond Karla Janečka! Nový skandál jen 9 dní před 2. kolem prezidentské volby!

A je to tady. Dochází k lámání chleba, nervy jsou na pochodu, rukavičky jdou dolů a masky jsou odhazovány, protože jde o všechno. Dnes došlo k naprosto bezprecedentní události, která možná ovlivní nejen prezidentskou volbu za 9 dní, ale možná i ohrozí účast prezidenta republiky v prezidentské debatě s Jiřím Drahošem na České televizi, i když není vyloučeno, že v této chvíli už může být Miloši Zemanovi jedno, jestli je hlavním problémem v ČT Václav Moravec nebo někdo jiný, protože to, k čemu dnes došlo, nemá obdoby. Generální ředitel České televize Petr Dvořák se totiž podepsal pod politický manifest neziskového uskupení Rekonstrukce státu [1], který má název “Mantinely demokracie” a jde celkem o 19 mantinelů, které by politici nikdy neměli překračovat. Text je namířen proti Andreji Babišovi a proti SPD Tomia Okamury, kromě toho, že jde o vměšování do české politiky zvenčí, ale o tom až níže. Problém je v tom, že celý tento dokument je převzatý od amerického velvyslanectví v Praze, kde byl tento dokument v původní anglické verzi k dispozici již od roku 2011, dva roky předtím, než vznikl neziskový projekt Rekonstrukce státu.

Petr Dvořák, generální ředitel České televize.

Výzva “Mantinely demokracie” má svoji vlastní webovou stránku [2], kde je uvedeno celkem 19 bodů, které na přednáškách v Americkém centru v Praze v roce 2016 prezentoval bývalý americký velvyslanec Andrew Schapiro jako 19 mantinelů pro omezení politické moci českých politiků v ČR, kde cílem je vyčlenit některé výkonné a justiční mechanismy v ČR z vlivu Poslanecké sněmovny a demokraticky volených zástupců. Jde o zásadní dokument, kterým americké velvyslanectví zasahuje do chodu České republiky a skrze neziskový projekt Rekonstrukce státu se snaží omezit demokratický politický proces v České republice způsobem, který u veřejnosti má vyvolat pocit skryté války proti politickým stranám, které apriori prý chtějí v České republice zneužívat moc. Celý dokument je zpracovaný způsobem, že dává sice smysl, ale podprahově obsahuje nebezpečné prvky odebírání svrchované demokratické moci českému politickému systému demokraticky volených zástupců. Pojďme si těch 19 mantinelů rozebrat.

Mantinely demokracie
 1. Vláda nečiní žádné kroky, jež by ovlivnily nezávislé vyšetřování případů orgány činnými v trestním řízení.
 2. Vláda nečiní žádné kroky, jež by ovlivnily řádný a nestranný výkon činnosti Finanční správy, Finančního analytického úřadu a bezpečnostních sborů.
 3. Vláda nečiní žádné kroky, jež by ovlivnily nezávislou činnost kontrolních a dozorových orgánů veřejné moci.
 4. Podstatné organizační a personální změny ve fungování orgánů činných v trestním řízení probíhají jen v případě, že o nich byli s dostatečným předstihem informováni vrcholní představitelé těchto orgánů a zástupci opozice a byla umožněna debata o vhodnosti těchto změn.
 5. Vláda odvolává Nejvyššího státního zástupce jen v případě, že k tomu budou dány jednoznačné důvody prokázané zejména v kárném řízení.
 6. Vláda zajišťuje nezávislost, odbornost i potřebnou finanční a personální kapacitu Výboru pro personální nominace, který posuzuje obsazování orgánů podniků vlastněných státem.
 7. Vláda zajišťuje, aby veřejní funkcionáři uvedení v § 2 zákona o střetu zájmů, jejichž jmenování je v pravomoci vlády či jí podřízených orgánů, prošli řádným výběrovým procesem a splňovali odborné předpoklady pro výkon funkce.
 8. Vláda, která nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, vládne v demisi jen po nezbytnou dobu.
 9. Vláda neobchází služební zákon neopodstatněnou systemizací služebních a pracovních míst.
 10. Vláda nezužuje rozsah práva občanů na informace a dbá na to, aby orgány státní správy informace poskytovaly řádně a včas.
 11. Pokud bude schválen ústavní zákon o obecném celostátním referendu, nebudou připuštěny otázky, které mohou vést ke změně podstatných náležitostí demokratického právního státu, zrušení či omezení ústavně zaručených práv a svobod nebo k rozporu s mezinárodními závazky ČR.
 12. V případě novely jednacího řádu Poslanecké sněmovny směřující k zefektivnění jednání ve Sněmovně nedojde k potlačení práv opozice na diskusi.
 13. Vláda zachovává v procesu přípravy zákonů prostor pro nestranné odborné posouzení ústavnosti a dalších podstatných aspektů legislativních návrhů, které v současnosti provádí Legislativní rada vlády.
 14. Vláda zachovává veřejný přístup k legislativním dokumentům vlády.Vláda nepřijímá žádná opatření týkající se způsobu jmenování soudců a jejich funkčního období, která by vedla k oslabení jejich nezávislosti.
 15. Vláda nepřijímá žádná opatření týkající se způsobu jmenování soudců a jejich funkčního období, která by vedla k oslabení jejich nezávislosti.
 16. Vláda ve své činnosti respektuje rozhodnutí Ústavního soudu a neprosazuje omezení jeho kompetencí.
 17. Vláda zachovává veřejnoprávní média a neprosazuje změnu jejich právního postavení, směřující k jejich větší podřízenosti výkonné moci.
 18. Vláda nečiní žádné kroky narušující nezávislost obsahu veřejnoprávních médií.
 19. Projednávání výročních zpráv mediálních rad není využíváno k omezení nezávislosti veřejnoprávních médií.

Nebezpečnost výzvy Mantinely demokracie spočívá ve dvou paragrafech, 11 a 17, které jsou vpašovány do tohoto dokumentu z čistě účelového lobbistického hlediska. Paragraf 11 výzvy už dopředu diskredituje snahy SPD a Tomia Okamury o zavedení nejen přímé demokracie, ale i o vyvolání referenda o vystoupení z EU a zejména z NATO. Na tomto má největší zájem především americké velvyslanectví, které nechce dopustit vyvolání referenda o vystoupení ČR z NATO, neboť to je jeden z mezinárodních závazků ČR. Některé paragrafy sice dávají význam a nelze proti nim moc namítat, nicméně ostatní paragrafy dokumentu se snaží ovlivňovat v ČR politický proces, který vychází z legislativního a především plebiscitního rámce demokratických voleb. Pokud se totiž podíváme na paragraf 17, tak najednou pochopíme, že v celé výzvě začíná něco opravdu vážně zapáchat.

Tisková konference Rekonstrukce státu.

Generální ředitel ČT Petr Dvořák připojil svůj podpis pod výzvu Mantinely demokracie zejména kvůli paragrafu 17, ale v důsledku i dalších dvou paragrafů. Problém je v tom, že generální ředitel ČT musí být apolitickou osobou a nesmí se vyjadřovat k politickým krokům a prosazovat politické teze, a to ani ve vztahu k vlastnímu subjektu, kterému šéfuje. Veřejnoprávní služba znamená, že médium má vyjadřovat názory všech občanů a z principu věci je naprosto nemyslitelné, aby se generální ředitel ČT podepisoval pod výzvu, kterou vytvořila nezisková organizace ve spolupráci a na základě konzultací v Americkém centru v Praze se zástupci amerického velvyslanectví, nemluvě o sponzorech a organizacích, které tuto neziskovou organizaci financují, čímž se skandál Petra Dvořáka dostává do úplně jiných rozměrů.

Za Rekonstrukcí státu stojí zahraniční fondy a americký NGO sektor spolu s podporou US Embassy a americké Transparency International

Rekonstrukce státu je sdružení více jak 20 neziskovek, které vzniklo v roce 2013 z původního pro-amerického projektu v ČR s názvem Frank Bold a za nímž stála americká neziskovka Transparency International, kterou financuje americký Kongres, ministerstvo zahraničí USA, Rockefellerova rodina a v neposlední řadě George Soros. Transparency International se později z projektu stáhla. Pokud se podíváme na seznam významných a největších dárců Rekonstrukce státu, najdeme tam subjekty, které nám jsou velmi dobře známy a vůbec nás nepřekvapí.

 • Americká ambasáda v Praze
 • Open Society Foundations George Sorose
 • Fond Otakara Motejla
 • Fond Karla Janečka
 • Student Agency
 • Program Evropské unie
 • Britská ambasáda
 • Kanadská ambasáda
 • EEA Grants
 • Norské fondy

Ředitel České televize se tak podepisuje pod lobbistický dokument neziskovky, která je odshora dolů financována cizími mocnostmi, ambasádami a soukromými fondy, které pomocí politického lobbingu a politických neziskovek v ČR zasahují a vměšují se do vnitřních zájmů ČR.

Seznam hlavních a největších dárců Rekonstrukce státu

Jenže to stále není ten nejvyšší vrchol tohoto skandálu. Když se totiž podíváme na stránky Rekonstrukce státu na citace signatářů výzvy, najdeme tam stejné lidi, kteří podepsali také Kroměřížskou výzvu [3], která pro změnu usilovala o odvolání prezidenta Zemana a současně vyrobila dva prezidentské kandidáty proti Miloši Zemanovi, Michala Horáčka a Marka Hilšera. Oba dva po 1. kole prezidentské volby ihned běželi za Jiřím Drahošem a vyjádřili mu podporu pro 2. kolo volby. Kroměřížská výzva je v současné době hlavním podporovatelem Jiřího Drahoše pro 2. kolo a s velkým překvapením najednou zjišťujeme, že ředitel České televize se připojil k výzvě, kterou signují vesměs výhradně signatáři Kroměřížské výzvy, která usiluje o odstranění Miloše Zemana z funkce prezidenta. O Kroměřížské výzvě a o jejím napojení na Jiřího Drahoše jsme psali zde.

Rekonstrukce státu a Kroměřížská výzva jako dvě dvojčata na podporu Jiřího Drahoše a společného boje proti Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi

Každá moc má vždycky tendenci rozpínat se za vytyčené hranice. Hrozba rozpínání moci se v osobě předsedy vlády už nějaký čas ohlašuje jako to, co by mělo být: zrušení či omezení Senátu, likvidace územní samosprávy, zjednodušení jednacího řádu Sněmovny i vlády,” říká o svých motivech pro přesné vytyčení mantinelů Petr Pithart. A právě Petr Pithart podepsal i Kroměřížskou výzvu. Obě výzvy podepsali i Tomáš Halík a Fero Fenič. Mantinely demokracie podepsali Tomáš Hanák a Jiří Grygar.

Co je zajímavé, že Kroměřížskou výzvu podepsal i Tomáš Přikryl, který v roce 2014 ve spolupráci s americkou ambasádou organizoval pro Američany v Praze operaci “Red Square” (Rudé náměstí), krycí název pro operaci s červenými kartami proti Miloši Zemanovi v listopadu 2014, která podle amerických plánů měla přerůst ve všelidový Majdan proti prezidentovi a měla ho donutit k abdikaci, nebo měl být sesazen. Akce se však nesetkala s podporou široké veřejnosti a celá operace skončila fiaskem. Jak se ukazuje, neziskový sektor pod přímým vlivem amerických organizací ve spolupráci s Pražskou havlérkou a tzv. kulturní frontou dostali na svoji stranu i generálního ředitele České televize. V současné chvíli došlo k odkrytí karet, všichni se odkopali a stojí proti Miloši Zemanovi a současně se postavili na stranu Jiřího Drahoše, kterého podporuje Kroměřížská výzva a Rekonstrukce státu, protože vidíme stejné signatáře pod oběma výzvami.

Mantinely demokracie jsou americkou “maskírovkou” na zabránění referenda o vystoupení z NATO a zestátnění nebo reformy veřejnoprávní televize a rozhlasu

Mantinely demokracie jsou primárně nastaveny proti Andreji Babišovi, alespoň tak to tlumočí média. Nicméně já o tom nejsem až tak přesvědčený, protože jednotlivé paragrafy dokumentu jsou namířené proti svrchovanosti České republiky a jejich cílem je zabetonovat v ČR vliv amerických mocenských sil a zabránit SPD ve vystoupení z NATO, a současně ochránit největšího spojence Američanů v Praze, Českou televizi. Neoconi v Praze posilují svoje pozice, protože americký prezident Donald Trump přišel o veškerou kontrolu zahraniční politiky a veškerou mezinárodní politiku dnes ovládá a definuje americký Kongres, který je prolezlý neocony a válečnými jestřáby. Praha tak zůstává pod kontrolou těch samých neoconů, kteří fungovali na americkém velvyslanectví v Praze pod předchozími velvyslanci, které tam dosadil Barack Obama.

Pouhých 9 dní před volbami odkrývají černé figury své masky a otevřeně se staví na stranu proti Miloši Zemanovi a proti politickému rozdání karet po říjnových parlamentních volbách

Jen 9 dní před volbami prezidenta se tak generální ředitel podepsal pod lobbistický nátlakový dokument, který připravila ve spolupráci s americkou ambasádou neziskovka, za jejímž vznikem stojí americká NGO Transparency International, kterou financuje americký Kongres, to znamená ti samí neoconi, kteří odstavili Donalda Trumpa od zahraniční politiky. Všechno to do sebe zapadá před volbami jako skládačka. Figurky jsou odkryty, masky spadly, všichni čekají na závěrečné tahy voličů.

Marek Hilšer, prezidentský kandidát podporující nyní Jiřího Drahoše na tiskovce Kroměřížské výzvy.

Hra na demokracii už neskřípe, demokracie v ČR se rovnou už zadřela, šéf veřejnoprávní televize vyrazil do angažované politiky proti Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi. Pohnutky a důvody ponechme stranou. ČT je už v tak zoufalém stavu, že o její nezávislosti už se dokonce vyprávějí v poslanecké sněmovně vtipy, takže Petr Dvořák tuší, že když vyhraje Miloš Zeman, jeho ředitelská židle se záhy pod ním rozsype. Proto mu nezbývá nic jiného, než se otevřeně a sám za sebe postavit na stranu signatářů Kroměřížské výzvy a Mantinelů demokracie z podkladů americké ambasády. Co na to řeknou občané, to uvidíme 26. a 27. ledna u voleb prezidenta.

Postavte se na stranu ochrany národa před vlivem cizích fondů a ambasád, podpořte Miloše Zemana a sdílejte tento článek na sociálních sítích a v emailech svým přátelům a kamarádům. Musí se dozvědět, že proti voličům po říjnových volbách a proti Miloši Zemanovi už vyrazil do boje i ředitel veřejnoprávní televize, na které má brzy Miloš Zeman diskutovat s Jiřím Drahošem. Sami si domyslete, jaká diskuse to bude a jak budou otázky stavěny proti Miloši Zemanovi s cílem ho pošpinit. Česká televize je v rozkladu v přímém přenosu, ředitel se otevřeně postavil na stranu podporovatelů Jiřího Drahoše. Toto se musí voliči dozvědět, k čemu právě došlo na Kavčích horách.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

PODOBNÉ ČLÁNKY

od nových od starých od palců
Upozornit na
Jana Květoňová
Návštěvník
Jana Květoňová

Jsem opravdu zvědava, zdali se Dvořákova židle pod Zemanovým vedením státu rozsype! Jsem už stará. Důchodkyně. 64 let. Byla bych vděčná, kdyby ty změny šly trochu rychleji. Ještě mi sice není osmdesát, ale kdybych se dožila osmdesátky, nevím, jestli by mě to ještě vůbec zajímalo. Vždycky nějaké to blýsknutí na “lepší časy” probleskne, ale zas někam zapadne za horu vysokou a “ticho po pěšině”!!!

bretislav
Návštěvník
bretislav

Toto je vrchol , já bych ředitele ČT -1 i s celou garniturou a panem Drahošem , obžaloval z vlastizrady , když podepsali Kroměřížskou výzvu . Je to hnus a ještě bych podotkl a všechny podporovatele Drahoše , především umělce a jejich Pražskou kavárnu vzpamatujte se !!!!!!
A pana ředitele Petra Dvořáka okamžitě odvolal z funkce .
Miloši Zemané držím pěsti pro štěstí , ( palce jsou kopance ) ukažte jim , že na to máte a vyzívám Všechny slušné lidi
ať se postaví proti Kroměřížské výzvě , kterou podepsali Petr Dvořák , Petr Pithart , Tomáš Hanák a Jiří Grygar což mluví za vše.
Přečtěte si celou výzvu na Facebooku a udělejte si obrázek.
vyzývám všechny slušné voliče , jděte k volbám a volte Miloše Zemana .

Josef
Návštěvník
Josef

Pochcípejte uplacený parchanti zasranejma američanama

Teodor
Návštěvník
Teodor

Za socialismu se naslo mnoho STBaku sikanujici obcany a ted je to to same, nejspise sikanuji stejni STBaci.
Jak je mozne, ze se najde vzdy tolik zradcu k prosazeni cizich zajmu?
Vysledek: Tretinove platy a petinove duchody v porovnani s Nemeckem pri stejnych a vyssich cenach mizernejsich produktu.
Drancovani a okradani, to je jedine co SSA a EU umi.
O megatunelu “lithium” se nejak mlci, koruptni politici uz asi doatali svuj baksis (arabsky neco jako uplatek).

vacková
Návštěvník
vacková

Ano, obě výzvy jsou velezradou ČR, ale mne by víc zajímali konkrétně, informace o členech Ústřední volební komise! Kdo tam je, co zač, kde dělal, jeho aktivity,,,atd. co? Nebude nic o nich? VK, prosím, prosím, prosím,,,

bad
Návštěvník
bad

Jsem rád, že jsem si mohl těch 19 bodů přečíst. Dojednoho s nimi bez výhrad souhlasím a je mi jedno, kdo to formuloval. Tak by to mělo být !

desgusting
Návštěvník
desgusting

Jenze ,tomu tak neni ,diky tem,co ty ,,krasne” body, vyprodukovali. A kdo to je, ten co vodu kaze a vino pije, Vas nezajima. Drive,kdy lidi jeste meli instinkt , dokazali lepe rozeznat, rozdil ,mezi medovymi slovy a skutky, jedne a tez osoby. Tak uz bylo vyhubeno mnoho narodu, tim, ze nepoznalo, ,,die gespaltene Zunge” s- vudce. V Cechach se hraje na tituly,odborniky a umelce, … sebevedomi… a zmameny ,,svobodou” a ,,hodnotami”, snad i chvalou, se nalakali do elitnich klubu, zatim, tech nizsich stupnu… Elita to roztridi… a nekdo,i odejde.

B.Š
Návštěvník
B.Š

Dá se říci ,ře souhlasím hnedle se všemi,ale máme si to ukočírovat sami.Pro mě je Rus nebo Amík to samé.Jsou to jen lidé a mocnosti kteří jdou po surovinách a majetku ostatních, vyždímat a využívat o to jde VŠEM.

Bagel
Návštěvník
Bagel

Všechno je to spiknutí, tohle je ještě horší než to, že nám vláda tají, že Země je placatá. O Dvořákovi se tohle všechno ale dávno ví, vždyť jeho děda stál za atentátem v Sarajevu.

M.C.
Návštěvník
M.C.

To je slabé, musíte se zlepšit.

dáda
Návštěvník
dáda

To co udělal pan Dvořák je zrada nejvyššího kalibru.Mohl by se stydět a myslíme si jedno, že každá zrada byla vždy potrestán,takže i na něj dojde.Škoda byl nád dost sympatický.Ale kdo chce kam,pomozme u tam.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Po důkladném pročtení článku pár postřehů:

– Zaprodanec Dvořák si právě podřezal větev, stejně jako jeho další kumpáni – naši “signatáři”

– Soudruzi by se měli zaměřit svými aktivitami na Rekonstrukci problémových zemí, např. USA, kde mohou pomoci Prezidentovi Trumpovi vysušit tu bažinu. tam je to potřeba, protože se to bahno pak roznáší po celém světě, a u nás z toho máme už mnoho umazaných dětí!
Takže soudruzi, lopaty a krumpáče na rameno – jak to máte ve znaku, a hurá na Západ.
Beztak tam patříte, jak říká Fiala. Aspoň už bude klid!

– ruším ve firmě Delikomat, volné zaměstnanecké jízdné se StudentAgency ( pane Jančuro, i když Flixbus Global je mi proti srsti, tak aspoň se nám nese*e do naší politiky!, a ráda podpořím i ČD), T-Mobile – právě k obnovení smlouva významného zákazníka nebude obnovena, Lomax ruším v projektu.

– všechny ty v článku zmíněné exempláře si nezaslouží nic jiného, než totální bojkot a ignorování.
A MY se musíme soustředit především na NAŠE PROJEKTY OBNOVY NAŠEHO STÁTU.
Žádný rozhledny, ale vypadnout z totalitních struktur jako EU a NATO, co nejrychleji.
Vypakovat Šapíra s Monsantem/Bayerem a ostatní cizí agenty – škodiče!

Je to už jenom jejich předsmrtná křeč.
Pravda je taky zbraň!
Věřím, že pan Prezident bude na Debaty tak dobře připraven, že to bude pro havlérku poslední facka před celým národem! Těším se také na Debaty, stejně, jako pan Prezident a pan Ovčáček 😉

ZenSho
Návštěvník
ZenSho

Rebélie! Jsem pro! 🙂

Rohatanka
Návštěvník
Rohatanka

souhlas ve všech vyjádřeném,kdo jste slyšeli dříve DRAHOŠ???O panu prezidentovi Zemanovi víme leta!!!kdy nás podrazil??kdy nás prodal???kdy nás okradl???To jsou čisté důkazy,že je to náš člověk,on je tu pro nás,ne pro ty parchanty ze všech stran a darebáky.

David
Návštěvník
David

Každý, kdo si chce říkat demokrat, by měl tu výzvu podepsat. Není tam nic jiného, než základní a nezbytné principy, bez kterých nemůže demokracie fungovat.

Kritika nezávislosti médií? To jako vážně? To byste chtěli, aby se s každou vládou měnilo jejich fungování a vznikaly seznamy “zakázaných témat”? Právě díky pravidlům a právům, které tu máme, si tu můžete psát, co chcete 😉

A co se týče referenda.. Kromě toho, že je to dosti pochybný (a snadno zneužitelný) nástroj, tak je snad jasné, že nepřipadají v úvahu protiústavní otázky typu “dáme XY (doplňte si skupinu co nenávidíte) do plynu?”

S referendem o členství v NATO nebo EU by to nemělo absolutně nic společného, protože naše členství v těch organizacích NENÍ mezinárodní závazek, ale naše rozhodnutí. Uvedu příklad, čeho se to týká. Pokud by například došlo k situaci, že je napaden jeden z členů NATO (třeba by v německu znovu povstal nacismus a zaútočili by na Polsko) a skupina zarytých pacifistů nebo třeba fanoušků nacismu v Německu by sehnala dostatečný počet podpisů pro vypsání referenda o tom, jestli vyhlásíme Německu válku nebo ne..

Ano, je to ad absurdum, ale žádné jiné “nekalosti” se v tom bodu neskrývají. A že to reprezentuje názor USA (a nepochybně naprosté většiny moderních zemí), na tom přece vůbec nezáleží. Kvalita či správnost názoru přece není dána tím, kdo ho vyslovuje. Nebo začnete nenávidět našeho současného prezidenta, pokud řekne Drahoš (Topolánek, Kalousek, … dosaďte si), že si ho váží a má ho rád? Každému bych radil, aby se méně zabýval názorem ostatních (ať už politických oponentů nebo spojenců) a více přemýšlením nad současnou situací a kam bychom chtěli směřovat.

Dále by mě zajímalo, co má společného osobní názor ředitele ČT s její nezávislostí.. Copak zneužil svou pravomoc pro propagaci svého názoru?

Co takhle přestat hledat nějaké neustálé útoky na něco nebo někoho a všechno si brát osobně? Je to výzva k podpoře demokracie a právního státu, ne výzva “proti Babišovi” nebo komukoliv jinému.

M.C.
Návštěvník
M.C.

Ano, napsáno je to dobře a za normálních okolností by se s tím až na bod 11 dalo souhlasit.
Jenže po skoro třiceti letech co pozorujeme chování neokonzerv a jejich užitečných idiotů už víme jak kreativně umí výše uvedené principy naplňovat.

desgusting
Návštěvník
desgusting

A to,jako myslite, ze ta demokracie, kterou bylo v poslednich letech,tolik zemi a narodu obstastneno, pomoci bomb a zavrazdenim jejich vlad, ze tahle demokracie selhala, jenom proto, ze nemeli jejich odbornici tenhle papir a nepodepsali ho ? ,,Pravni stat”, zacina to byt smesne…

Burdiz
Návštěvník
Burdiz

Chci od ČT,kterou si platíme,pravdivé zprávy, bez toho aby někdo vnucoval nějaký(jediný správný) názor.Ředitel ČT má být nestranný.tzn neříkat do médií svůj názor

Rohatanka
Návštěvník
Rohatanka

Dlouhé debaty jsou jen zamotávací,tady řečeno naprosto exklusivně

Delegát
Návštěvník
Delegát

Kontrolní otázka:
Víte jaká barva se zobrazí jako negativ tyrkysové barvy?
Už začínáte chápat pointu těchto barevných revolucí?

josef
Návštěvník
josef

Velmi dobrá a zárověň závažná otázka. Tyrkysová barva je tzv. doplňková barva, která v základním spektru barev odpovídá barvě oranžové. A co je na tom tak závažného? Oranžová revoluce je označení událostí, které nastaly po druhém kole prezidentských voleb na Ukrajině v listopadu 2004. To si snad tady nepřeje nikdo s normálním a pronárodním myšlením, toho se přímo děsím. Když se podíváte na obrázek stoupenců pana Drahoše, tak tam najdete mnoho ksichtů, kteří podporovali krvavý převrat na Ukrajině! To tady chceme, aby jsme se zabíjeli navzájem, soused souseda, syn tátu nebo opačně, čech moraváka, já se nechci dočkat takového masakru. Zřejmě budu z 50% označen za tragéda, ale na té Ukrajině to zpočátku také nevypadalo, že to skončí takovou tragédií. Proto je potřeba jít v maximálním počtu k druhému kolu voleb, aby výsledek byl nezpochybnitelný. Tyto volby jsou mezi životem a smrtí. A pro správný výklad: Miloš Zeman = život, Drahoš = smrt. Volme selským rozumem!
comment image

.lak
Návštěvník
.lak

O čem jsou západní či evropské hodnoty?
Jasně, je to orwellovská síť podloudných kradmých vrtošivých k obrazu vidin mamona systému dluhu. Ve finále zmaru komplet všech i jich samých. Prostě je to industriál „amerika vexl dluhu soukromých rotaček “cenin. A bublina periodicky praská a vždy se napakuje jen pár vyvolených a vše se poté řítí aniž si to příliš uvědomují s těmi co si v tom dosud čvachtají a co pohříchu adorují zastánci trhu trhů zpravidla již ochlokraciích vymezujících se zákonům smluvními a svými rozhodci v případě porcování medvěda svých choutek korporátů 1%neoliberálů sázek na krize kdy poté berou vše a lidé asi jsou ranění slepotou protože na to dojíždí pindostan i s euálem troubů ( https://www.youtube.com/watch?v=tllqGr6iTCQ ) a jen pro připomenutí dám odkaz na on-line realizovaný projekt “mezimoří korporátníků který již vylepšili cestovkou dvou kontinentů výletníků a osadníků zástupné armády islamistů s nekonečným tiskem € v evropě obyvatel s čtvrtinou na hranici bídy a pod. K rozvojové zemi tady za mrzké platy od loňského jara ani nemá smysl něco dodávat pokud to tady osvíceným zatahovačům do ukr industriál nedocházi. ( https://www.youtube.com/watch?v=BooiVypT2m0 time 5:18 ) Jo slíbené odkazy. https://www.youtube.com/watch?v=LLtm-3jTJWE http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/11922-radikalni-islamiste-nebezpecni-zvladnout-ochranka

Štěpán
Návštěvník
Štěpán

Josefe, Josefe. Vy máte velký strach. Rád bych Vám pomohl. Je něco co by Vás strachu zbavilo? Opravdu se nebojte. Ono když se člověk nechá opanovat strachem tak potom často dělá věci které nejsou dobré. Tak se nebojte.

josef
Návštěvník
josef

Tak Štěpáne děkuji za nabídku pomoci, jelikož již něco pamatuji, zřejmě na rozdíl od Vás, vždy jsem si dokázal poradit a pomoci sám. A právě proto, že člověk nasbíral tolik zkušeností, může dobře analyzovat a předvídat další vývoj. Ano, mám strach, ale né o sebe, ale o budoucnost svých vnoučat a pravnoučat!

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Oranžová?