Dlouhověcí “bohové” a lidé jako sloužící “mluvící zvířata” – základ světové moci?...

Dlouhověcí “bohové” a lidé jako sloužící “mluvící zvířata” – základ světové moci? A restart lidstva opět z míst Sumeru a Babylonu a finále lidstva v kastovní Indii?

Dlouhověcí “bohové” a lidé jako sloužící “mluvící zvířata” – základ světové moci? A restart lidstva opět z míst Sumeru a Babylonu a finále lidstva v kastovní Indii?

Na úvod citace:

“Na planetě existovalo několik předpotopních civilizací. Existoval dav a elita vyvolených, kteří byli dlouhověcí a dav je proto vnímal jako nesmrtelné bohy. Elita měla k dispozici určité znalosti a schopnosti, kterými ovládala lidi. Ti byli vždy otroky a nedokázali se útlaku těchto bohů nikdy ubránit. Všechny tyto civilizace byly biogenní a všechny zahynuly. A na čem byly tyto civilizace postaveny? Na tom, že neumožňovaly lidem, hlavnímu davu, získat lidské kvality. Lidé tedy vždy byli využíváni jako mluvící zbraně, vykořisťováni jako mluvící zvířata, šlo o čistě otrokářské vztahy.

V technogenní civilizaci Globální prediktor přichází o svůj monopol na znalosti a tedy o monopol na moc. Znalosti se pomalu dostávají mezi lidi a nejdůležitější je to, že v technogenní civilizaci Globální prediktor přišel o možnost žít dostatečně dlouhou dobu, aby dokázal ovládat dav a stihl realizovat své úmysly. Teď horečnatě hledá způsoby, jak by se dokázal udržet jako vládnoucí kasta na planetě Zemi a v tom je jeho hlavním cílem nedovolit lidem získat lidské kvality, aby mohl obnovit předpotopní biogenní civilizaci. Je to pro něj primární cíl, protože v současnosti jiný prostředek, jak si udržet moc na planetě nemá!”

Takový je obsah videa V.V.Pjakina, přičemž to není jediné video, kde se V.V. Pjakin vyjadřuje podobně – v jiných hovoří např. o tom, že dnes už mohli lidé ovládat telepatii, teleportaci a další jiné schopnosti, kdyby jim v tom ovšem nebylo bráněno.

Ale proč odkaz na tohle video vkládám. V poslední době se doslova roztrhl pytel s anti židovskou rétorikou, se kterou nesouhlasím.A nesouhlasím z více důvodů, tentokrát ale mám na mysli ten, že židy nepovažuji za hlavní hybnou sílu světa. Uvěřit tomu by totiž znamenalo, že náš svět, tzn. naše popotopní civilizace, existuje jen nějakých tři tisíce let, tzn. jen tak dlouho, jak dlouho existuje židovský národ a jak dlouho existuje Bible.

Já jsem se kdysi hodně zajímala o Sumer , Babylon a Egypt a jejich vzájemné propojení/spojení (a to dávno před Pjakinem) a zajímala proto, že to bylo to nejzazší, k čemu bylo možné dohledat jakéž takéž informace v souvislosti s vesmírnými cykly, obzvláště pak s potopou světa kolem 12. tisíciletí p.n.l. , kam spadá jak vědecky potvrzené tání ledovců, tak zmizení Atlantidy.

A z té doby mě zaujalo především to, že kultura Sumerů hned po potopě světa oplývala znalostmi, že působila, jako by “spadla z nebe”. K tomu jsem se střídavě a různě intenzivně dostávala k informacím, že pyramidy existovaly už před potopou světa a že ve skutečnosti se v nich několik příslušníků předpotopní kultury ukrylo, zatímco do místa kolem hory Ararat měl připlout Noe z jiné strany světa, podobně vyspělé.

A že na území mezi Eufratem a Tigridem a ve spojení s Egyptem měla začít popotopní kultura, před kterou ale měly navždy zůstat utajeny informace o světě a jeho fungování v době předpotopní. V popotopní době ale “bohové” už měli ztrácet svou dlouhověkost (nesmrtelnost), k tomu tito “bohové” předpotopní doby měli znát i genetiku a práci s DNA a snad i něco jako klonování, v souhrnu zásahy do evolučního vývoje člověka (nebo snad schopnost vytváření člověka místo Boha – viz teorie o člověku z bláta a hlíny a k tomu zázračný/golémovský šém).

A když jsem sama ve svém pátrání došla i k nejstarší stavbě, jaká kdy byla objevena – “náhodou” opět v blízkosti hory Ararat – k tureckému Gobekli tepe z doby cca 11 tisíc let p.n.l. – Gobekli tepe stavba z doby Atlantidy , nemělo žádnou logiku, aby hlavním hybatelem dějin lidstva byli židé, jejichž historie je cca 3 tisíce let, čímž je m.j. mnohem mladší, než historie kabaly a satanismu (a například dětské oběti mají kořeny dávno před židy a to na území tehdejší Fenicie/dnešní Libanon a tehdejšího Sumeru a Babylonu/dnešní Irák, zatímco satanismus jakožto nejstarší náboženství světa má kořeny v Kurdistánu – a jaká to “náhoda”, v blízkosti Araratu a Gobekli tepe).

Na toto téma jsem napsala už spoustu článků především svým astro pohledem (a s ohledem na cyklus 26 000 let a jeho kritickou fázi v čase jeho poloviny, tzn. před 13 000 -11 000 lety). A že se k tomuto tématu teď vracím, tak proto, že mým pohledem mají mocní světa plán o restartu lidstva (novém začátku) a to v místech, kde naše popotopní kultura začala – území dnešního Írán, Iráku, Turecka, Kurdistánu, Arménie (a dokonce až k Indii). A mým pohledem se tento restart má týkat i návratu k nejstarším náboženstvím světa, tzn. k náboženstvím mnohem starším, než jaké přišlo s židovským národem a s Biblí před 3 000 lety. A že tedy židé jsou logicky stejnou obětí tohoto restartu, jako ostatní, obzvláště pak západní, národy.

Ještě jinak – vrátím se k větě V.V. Pjakina z úvodu: “Elita měla k dispozici určité znalosti a schopnosti, kterými ovládala lidi.” A můj názor je, že elita (Globální prediktor) tyto znalosti a schopnosti pořád má, ovšem s tím, že židům k nim přístup neumožnila, resp. jen velmi malému procentu židů. A že v ostatním jsou židé skutečně pouze vykonávajícím nástrojem, a to od dob Egypta, Sumeru a Babylonu.

A to byl hlavní důvod, proč jsem po dlouhé čase opět začala pátrat po informacích z doby před Biblí, obzvláště pak po těch, které se týkají Egypta a Sumeru.

A nejvíce mě v zaujalo video člověka, teologa, který přesto, že na Bibli nedá dopustit, se velmi zajímá o kultury před Biblí a který ve své potřebě pátrání šel až k tomu, jak svět vypadal v čase před Potopou. Marek Riečan v něm říká spoustu věcí, mimo jiné ale říká, že člověk předpotopní kultury se dožíval věku až 900 let, že svůj mozek dokázal využívat na 100 procent a co mě nejvíce zaujalo – údajně jeho hříchem bylo to, že klonoval lidi i zvířata (používal genetiku)…

Videí na podobné téma je spousta, Marek Riečan mě ale oslovil i tím, že popsal i Říši Chetitů – video a to tak, jak jsem se o ní dosud mohla dočíst i já z nejrůznějších zdrojů v době, kdy jsem se o toto téma velmi zajímala a v neposlední řadě popsal – video, že fénický bůh Baal (který m.j. vyžadoval dětské oběti)

 

a babylonský bůh Murdok jsou jedno a totéž.

Další video, které vkládám, je od člověka, kterého neznám (ale byl i hostem Svobodného vysílače), ale který ve svých videích uvádí, z jakých zdrojů čerpá a především pokud jde o Sumer, je to velká přehršel dalších a dalších informací:

V něm mě nejvíce zaujaly právě ty informace, které jsou o tomtéž, o čem hovoří V.V. Pjakin – že lidé ovládali telepatii či informace, že “eden” v hebrejštině znamená ráj, ale v summersko-akkádštině znamená “ohradu pro zvířata” …Nakolik je takový překlad pravdivý, nemůžu soudit, logiku by ale měl v tom, co rovněž říká V.V. Pjakin – že totiž elita světa zřejmě i v popotopní době měla tendenci udržovat lidi v roli zvířat. Z videa mě dále zaujala řeč o E. Muskovi, k tomu řeč o “Sophia” s tím, že ve skutečnosti jde o akustiku! (a srovnejte s Markem Riečanem výše v čase 7:10, že Bůh, to je světlo a zvuk ). A že akustika je spojená s vibracemi a že vibrace, to je řeč! K tomu “Sueneé Universe” v čase od 2.46:00 uvádí hebrejskou abecedu, číslo 22 a následně slovanskou řeč. Další zajímavostí je, že i on zmiňuje genetickou manipulaci s tím, že nejstarší doložená je stará 5000 let (čas 2:48:17). A dále k Sumeru říká, že měl tři bohy, jedním z nich byl bůh An, zobrazovaný takto (tedy jako obr)

A nakonec vkládám ještě třetí video, to ale především proto, že je v něm zmínka o Brienu Foerstrovi, který se už spoustu let věnuje hledání důkazů, že pyramidy jsou mnohem starší, než je udáváno a že byly m.j. prostorem, kde bylo možné přežít velké kataklyzma, kterým země prošla a že velké podzemní prostory jsou i pod egyptskými sfingami (před časem běžel v tv dokument, teď už jsou odkazy jen na videa v angličtině, např. tento – video ) a že tedy pyramidy jsou staršího data, než Potopa světa. Ve slovenštině je o B. Foerstrovi něco možné slyšet pouze ve videu, které ale pro mě je zajímavé právě i tím, že hovoří o době před 12 000 lety, tzn. o době “Před Potopou”.

Jsem vůči všemu, co tady dnes dávám jako téma k diskusi, spíše skeptik, ale jak plyne čas, stále více si vzpomínám na slova astrologa, který mě kdysi dávno naprosto zásadně oslovil ,ale jehož řeč o tom, že “Velké bytosti, který kdysi zaseli sémě života na naši planetu Zem” přišly z Venuše-Luciferky jsem nebrala. Ten pán je ale přesto nepovažoval za bohy a vyznával jen Boha, který je nad tím vším, k jeho slovům jsem ale časem přestala být až tak kritická – to když jsem připustila, že na Venuši skutečně mohl být život, dokud Venuše “neshořela” do nám známé podoby – a tedy možná do podoby, jaká se může zopakovat na Zemi (a že proto mocní mohou hledat způsob, jak se přemístit na další planetu v pořadí -na Mars, něco jsem o tom psala tady. )

Pro úplnost mám potřebu doplnit ještě jednu věc: mockrát jsem tady psala o Kurdistánu nejen ve smyslu politickém a v souvislosti s Tureckem, ale také ve smyslu údajně nejstaršího náboženství na světě – satanismu, který uctívá slunce a “padlého anděla” Meleka Tause. Ve skutečnosti jde o náboženství Jezídů, které 1) je souhrnem všech nám známých náboženství (kořeny má dokonce v Indii a spojuje hinduismus, zoroastrismus, šamanismus, judaismus, křesťanství i islám). 2) Jezídové věří v Boha jakožto stvořitele světa a v sedm andělů, z nichž nejvýznamnější je Anděl Páv – Melek Taus.

“Typickými znaky tohoto náboženského komplexu je úcta k ohni, slunci a vůbec světlu. Stejně tak jsou předmětem úcty čtyři posvátné živly, které kromě ohně představuje půda, voda a vzduch. Snaha o utajení nauky před vnějšími osobami a její vyjevování samotným vyznavačům v zasvěcovacích stupních připomínat helénská mystéria nebo muslimskou sektu ismá´ílíja a její další heterodoxní produkty, kterými jsou vyznání drúzů v Libanonu a nusajrovců v Sýrii.

Zvláštní je úloha čísla 7, projevující se ve víře v sedm cyklů zjevení inkarnací Univerzálního ducha, v sedm bytostí božských reprezentujících svět dobra a ve stejný počet démonských zodpovídajících za svět zla, k čemuž se u výrazněji ezoterických společenství připojuje existence sedmi zasvěcovacích stupňů.

Jezídi věří, že už svým původem se odlišují od ostatního lidstva. Podle jejich mýtu si Eva – aniž by její pohnutky byly blíže vysvětleny – nárokovala právo na všechny děti, které s ní Adam zplodil. První člověk chtěl dokázat, že potomstvo patří muži a nikoli ženě, a tak svou choť vyzval k soutěži: každý z nich si vzal džbán a uložil své „semeno“ na dno. Z Evina džbánu se vylíhli červi a hmyz, zatímco v Adamově nádobě byl chlapec. Ten se pak oženil s rajskou vílou (huriskou). Jejich potomky jsou jezídi.” Zdroj a více zde, zde. “Uložil své semeno na dno” – Wikipedie uvádí “Nadešla chvíle, kdy se měla klíčová dvojice rozmnožit. Adam a Eva se však začali předhánět a hádat, že jsou přece schopni zplodit potomky jeden bez druhého” – není to opět něco o genetice….? ale celkově – není náboženství Jezídů, které uznává kult  slunce a satana – Luciefera – Meleka Tause, tím, které má nahradit všechna dosavadní?

Ale teď pointa, proč to všechno píšu. V prvé řadě musím upozornit, že toto mé psaní není o tom, že to má být článek v pravém slova smyslu, protože kdyby to měl být článek, musela bych psát hodně dlouho a o spoustě dalších souvislostí. A to, co jsem vložila v podobě tří videí a krátkých textů k tomu, to je pouze a jen téma k diskusi, které ale přece jen pointu má. A ta je o tom, že nevíme nic o předpotopní historii lidstva a víme jen minimum o jeho historii popotopní. Přitom ta popotopní trvá nějakých 12 000 let a z toho, co nám oficiální historie umožňuje poznat, nad vším ční kultury Sumeru, Egypta a Babylonu. A ač se všemi těmito kulturami jsou židé nějakým způsobem propojeni, přesto platí, že historie židovského národa (a Bible k tomu) činí jen nějakých 3000 let.

A když se vrátím k mému názoru, že současnost (závěr velkého astronomickéhocyklu, který ve své polovině prošel velkou krizí) má být o restartu lidstva, tak ten restart nevidím v návratu do doby vzniku židovského národa (a Bible), ale v návratu do doby počátku doby popotopní – tzn. do doby, kdy světu kraloval Sumér, Egypt a Babylon, resp. až do doby Indie (a indických véd a především indického kastovního systému, který je tak velmi podobný “pyramidovému” vládnutí z dob Egypta).

Indický kastovní systém má toto dělení:

  • 1. bráhmani (kněží)
  • 2. kšatrije (válečníci, armáda)
  • 3. vaišji (obchodníci, řemeslníci, zemědělci )
  • 4. šúdry (služebníci a dělníci)
  • 5. zcela dole na nejnižším stupni pak stojí tzv. Nedotknutelní (jinak můžeme také říct “Neschopní”, kteří jsou ponecháni na pospas svému osudu, tzn. existenci bez domova a živobytí z odpadků)

A bez ohledu na koncepci “Pjakin a spol” mi něco už hodně dlouho říká, že židé jsou v tomto finále stejně nežádoucí, jako celá biblická/západní kultura a jakou se v budoucnu stane i koránská/islámská kultura.

Pro úplnost k Sumeru a Babylonu – i v utajované historii Tartárie má významnou roli sumerské/babylonské město Ur (od 9. min. zde – video). Což já čtu tak, že pokud současný restart lidstva je skutečně o jeho novém počátku z míst Babylonu a města Ur a tedy opětovně od doby a místta, kdy tzv. první globalizace skončila neúspěšně, tak lidstvo je nejen v této konfrontační fázi, ale i v té, že nově se procesu globalizace ujme Rusko/Tartátrie – ale to už by bylo na jiný článek.

PS1: Úvodní obrázek (Eden?)  je ze zahajovacího ceremoniálu OH 2012 v Londýně, které byly mnohými označeny za satanistické (a kde olympijský oheň zapálilo sedm postav v černém a v samotném závěru se objevil Fénix – Melek Taus?)

PS2: Článek není o astrologii ani o Bibli, ve své podstatě je o čase a o tom, že světová moc je především o znalostech a vědomostech, které ale dle mého sledují mnohem vyšší zájem, než jaký naplnili židé (lichva) a křesťané (ovládnutí cca poloviny světa, americký kontinent obzvláště).

-Pozorovatelka-   09.06.2018

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
alkamarka
Návštěvník
alkamarka

Autorka článku má iba útržkové informácie, o ktoré sa delí, viem to porovnať, lebo donedávna som písala knihu o dejinách nášho sveta “Ako to len bolo” a prišla som až po velˇkú potopu. AJe keď začala dejiny na Svcs vysvetlovať Iša v programe na MITGARD Rozhovory s Išou prestala som písať, lebo na Išu s jej vedomosťami z dlho utajovanými dejinami z Amenti 1,2 nemám. Už je 37 diel a s úžasom počúvam a čakám na každý pondelok, kedy bude pokračovať

Aldo
Návštěvník
Aldo

Daniken tvrdí, že inteligence na planetě Zemi byla vytvořena uměle a dokládá to důkazy,popisy, a vykládá historii tak jak mohla vypadat nebo vypadala diky zasahu mimozemské civilizace. Jsme děti bohů – mimozemšťanů, oni nás vytvořili k obrazu svému. Teorie Darwina,že člověk pochází z opice je podle mého názoru dávno passe.
To co dnes probíhá ve vědě, především snaha o klonování živých tvorů, zásahy do genetiky jak v rostlinné tak i živočišné říši, hledání obyvatelnych planet pro budoucí generace, tak to je návrat ke kořenům našich bohů. Máme to v sobě zakodovane jako ti kteří přišli šířit učení, genetiku,inteligenci z vesmíru. Oni možná taky hledali jako teď my, planety z možnosti života a našli právě tu naši.

Aldo
Návštěvník
Aldo

V případě negativního ohlasu argumentujte ! Palec dolů může udělat každý blbec !

Voda
Návštěvník
Voda

Daniken může tvrdit co chce, ale důkazy nejsou. Jen teorie. Z opice nepocházíme, protože ty nevymizely, proč by se jenom některé staly lidmi a ještě různých barev. Taky mám teorii. Odvozenou od toho, že planety vyvrhuje Slunce a my se rodíme podobně, je tady jistě souvislost. Při vyvržení planety mohly být shluky buněk či zárodků či plodů v nějakém stadiu rozsety po planetě a podle přírodních podmínek či klima se formovat různě podle síly Slunce. To by vysvětlovalo naši různobarevnost a odlišnou stavbu těla. U zvířat je to stejné, mají barvu podle prostředí.
Na to, že nás stvořili mimozeštané nevěřím, páč by museli stvořit i zvířata po celé zeměkouli, a to asi těžko. Navíc stále vznikají nové organismy a žádní mimozemštané je tady netvoří. Příroda. Jednoduše jsme produktem vesmíru a tečka. Jako produkt se nikdy nedozvíme jak jsme vznikli, protože náš mozek na vesmírné zákony a pochody nestačí.

Ahura Mazda
Návštěvník
Ahura Mazda

to že byly nějaké civilizace před tou naší, je sice možné, ale proč nenacházíme stopy po důlní činnosti, jestli tu byla nějaká civilizace před 25000 lety proč nezanechala nějaké stopy, zůstaly jen pyramidy, ale žádné doly.

MaC
Návštěvník
MaC

Vaše otázka je zároveň odpověď – proč by kopali uhlí, když mohli pyramidy použít jako elektrárny ))
jestli myslíte doly na kámen, zlato, měď atd., stačí do google napsat “ancient mines” a najdete spousty odkazů.

zero
Návštěvník
zero

Tak to si počtete! Zde osmidílný seriál: https://www.suenee.cz/hory-doly-terricony-stopy-davne-tezby-1-dil/

mat4
Návštěvník
mat4

Existuje este jedna moznost kedy nastal restart civilizacie a to pocas stredoveku a asi nie nadarmo sa mu hovorilo temny (temna obloha).

Pojitkom su Pompeje kde sa miesa antika s renesanciou, cize niekto zmenil chronologiu udalosti.

https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2015/07/kdy-nastal-posledni-den-pompeji-2.html

Voda
Návštěvník
Voda

https://www.youtube.com/watch?v=fskjdfPSID8
Na toto video “Cesta ke kráse” jsem narazil náhodou, upoutal mou pozornost názvem, ovšem…
Hned několik důvodů mne vedlo k tomu ho sem dát. Pro paní Pozorovatelku, kterou mám velmi rád a za hodně jí vděčím, aby viděla i na tomto dokumentu kam až sahá zodpovědnost židů, včetně toho, že židy organizovaní migranti jsou titéž a chovají se k evropským dětem úplně stejně i hůř ( viz Itálie ) jako k těm své rasy a aby pochopila, že u mne nejde o žádný antisemitismus.

Dalším důvodem je, že u dalšího článku tady je diskuze o prudce narůstající cenzuře, blokování odkazů . Osobně si myslím, že je to především z důvodu, aby lidé nemohli sdílet svědectví o tom, co se jim děje za hrůzy. O čem se nedozví nebudou považovat za existující. Situace je opravdu vážná a likvidace Evropanů se rozjíždí rychleji než si připouštíme, viz Francie, kde migranty cpou už i do tělocvičen škol.

A dále pro ty, kteří stále věří, že bůh je stvořitel člověka, navíc k obrazu svému.

Moriana
Návštěvník
Moriana

Děkuji paní Pozorovatelce za článek, jako vždy velmi zajímavý.
K ostaním, co jí zde napadají: měli byste se nad sebou zamyslet. Když se vám to nelíbí, tak to sakra nečtěte. Pro spoustu z nás její články jsou naopak přínosem. Proto je právě Aetonet skvělý, že jsou zde různé názory a každý si může vybrat.

33333
Návštěvník
33333

Paní pozorovatelko, moc bych si přál, abyste ve své práci, která je Vám jak se zdá i koníčkem, pokračovala s nesníženým elánem a nenechala se ubít kritikou, která se tu na Vás často snáší. Je docela možné, že se v mnohém mýlíte a je také možné, že se v mnohém mýlí ti, kteří zde s Vašimi vývody nesouhlasí. Lidé se bez omylů a chyb nikdy ničeho nedopracují. Vzpomeňme si, že v našich dětstvích bylo nutné horkou troubu osahat, i když nás máma varovala, že se spálíme. Bylo chybou na troubu sahat, protože jsme se spálili, ale ve výsledku to bylo dobré, protože nam to udělilo zkušenost, díky které jsme se dalšímu kontaktu s troubou již vyhnuli. Podobně se pak učíme i v jakychkoliv jiných situacích v našich běžných životech. Stejné je to i s informacemi, avšak proces k jejímu získání je nepoměrně složitější a časově náročnější. Ke zcela správné a pravdivé vede velmi dlouhá a trnitá cesta. Cesta plná chybných, nepravdivých, záměrně někým zmanipulovaných, překroucených, nebo špatně interpretovaných dat, která ale již mnohdy s ohledem na časový odstup od jejich vzniku nelze rekonstruovat (v době jejich vzniku jsme tam nebyli, již nežije žádný svedek, který by data potvrdil/vyvrátil /upřesnil, existuje-li dobová pisemnost, pak pouhý překlad může zpusobit řadu nezáměrných zkreslení, ale stálé platí, že jsme u autora písemnosti nebyli, atd.). A to je také důvod, proč je alespoň pro mne Vaše práce přínosná a zajímavá. Bez ohledu na to zda se mýlíte, nebo ne, vkládáte do informačního pole nové části mozaiky, což mi umožňuje je porovnávat s částmi mozaiky, které jsem si nasbíral v minulosti, a také je mohu využít i v budoucnu. Některé Vaše části mi do mé mozaiky zapadnou, některé ne, a tak si mohu utvářet vlastní názor. Pokud si mohu dovolit Vám nezáludně poradit, mějte se svými kritiky trpělivost, i oni se jen snaží doplňovat svou mozaiku, mnohdy zdá se také jenom chtějí, aby se jimi již dříve posbírané střípky nerozsypaly pod tíhou nějakých nových, a pak na Vás reagují poněkud “neobratně”. K tomu bych chtěl citovat jednu myšlenku, která není z mé hlavy a možná je a možná není pravdivá, ale mě přijde našim životům přiléhavá. “Bez ohledu na skutečnost většina lidí vidí pouze to, co chce vidět, slyší pouze to, co chce slyšet a věří pouze tomu, co vyhovuje jejich naučeným představám.”.
A na závěr, pokud si mohu dovolit také nezáludně navrhnout kritikům paní pozorovatelky méně konfliktní způsob soužití zde v diskuzní části serveru. V každé diskuzi pod jejími články je možné číst příspěvky jejich kritiků, ale i příznivců. Je tedy jasné, že zde nějaká část čtenářů o její články zájem má, včetně mé osoby. Pak by zde místo pro její příspěvky mělo být platné, protože to těmto jejím čtenářům přináší “nějaký” užitek (radost, obohacení o nové poznatky, nebo jen relax při čtení, atd.). Pokud by ale jinému čtenáři příspěvky paní pozorovatelky žádný užitek nepřinášely, pak by bylo lépe je nečíst. Mnohem jednodušší by bylo je prostě přeskočit a vůbec se jimi nezabývat. Tím by se také vyřešila ta často až zbytečně podrážděná komunikace pod jejimi články. Jen ještě jednou připomenu, že opravdu není v této souvislosti důležité, zda je v jejich článcích pravda, polopravda, a nebo nepravda. Každý z nás si má pravo z jejích článků vzít cokoliv co uzná za vhodné a nepotřebné zahodit. Vzhledem k tomu, že jí nikdo z nás za její tvorbu nehonoruje, pak ona má plné právo tvořit a my máme plné právo to číst a nebo nečíst.

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

Díky, paní Pozorovatelko! Děkuji za Vaše další intelektuální postřehy. Jen mi mnohem sofistikovaněji a podloženěji potvrzujete to, k čemu jsem dospěl sám. Začínám přemýšlet, že začnu být drzý a projevovat Vám osobní náklonnost a pokusím se o osobní seznámení s Vámi. Býval jsem rovněž primitivní antisemita jako je v podstatě většina národnostně orientovaných lidí. Je to nesmysl. Já jsem poslední, kdo bude bránit nebo hájit Židy/židy, jsou mezi nimi pěkní výlupci a mnozí mne okradli, ublížili mi a jsou někdy i nedotknutelní, mám s nimi dost negativní zkušenosti, ale obyčejný žid/Žid je často obětí systému skoro jako každý jiný. Primitivní antisemitismus je jen ukázkou omezenosti jeho hlasatele. Tím nechci říci, že třeba Hitler byl hlupák, jen se mu prostě radikální antisemitismus hodil. Atp. Atd.

Voda
Návštěvník
Voda

Až si paní Pozorovatelka přečte Váš odporný výlev vůči Jamile, který jste napsal níže, udělá se jí nevolno a pošle Vás s Vaším přístupem k ženám někam. Náklonnost s drzostí ?Tady není seznamka, pane Andreji.

Roman
Návštěvník
Roman

Dobrý den, vždyť je to jasné proč si jsou různá náboženství podobná. Má to počátek v Babylonu a zmatení řeči. Po tom co se národy rozešly (po zmatení jazyků) nesly si svého boha do různých končin země pod různými jmény. Ano, je to satanismus a má původ v Babyloně, je to uctívání “boha” plodnosti a hojnosti Baala (Nimroda), jeho ženy (“bohyně”) Semiramis (královna nebes) a jejich syna Tamůze. V Egyptě známí pod IHS (Isis, Horus Seth) atd. Je to falešná trojice, která má imitovat Boží trojici. Satan jako cherub (má křídla) dobře věděl, že Bůh má tři osoby a když Satanovi řekl, že semeno ženy ho porazí začal provádět záškodnickou činnost. Napřed zabil skrze Kaina Ábela, potom začal křížit lidi s padlými anděly a po potopě byly zmateny jazyky a plán Satana na vládu nad národy odsunut Bohem o více jak 4000 let. Proto si satan vytvořil Kabalu a řeč symbolů, kdyby došlo ke znovu zmatení, aby jeho lidé nepřišli o vládu nad Zemí. Ježíš Kristus mu vsak připravil jiné překvapení a bude mu to vše houby platné, je již odsouzený a Bohu k smíchu… Vše je v bibli, ale člověk v ní musí umět číst. A abych nezapomněl Baal je také tvůrce astrologie a černé a bílé magie. GP (v podstatě Satan a jeho média, čarodějové) jí používají ke klamání lidstva. Vždy, na různé cykly připravované události, aby byly v médiích prezentovány jako znamení od boha (Satana). Už víte, proč BerGOGlio nosí kříž boha mrtvých Osirise? Ale Bůh bible je Bohem živých, ne mrtvých, jak potvrdil sám Stvořitel Ježíš Kristus… ?

JAREKzR
Návštěvník
JAREKzR

Velice zajímavá kniha –
Bodnutí škorpióna – Pravda skrytá ve znameních zvěrokruhu – Jonathan Gray
– tedy spíš rozsáhlejší úryvek/úryvky z ní je na:
https://uloz.to/!axT6shjG/bodnuti-skorpiona-ukazka-pdf
Autor – evidentně věřící v Ježíše Krista a jeho spásnou oběť – přnáší velice netradiční pohled na atrologii a souhvězdí zvěrokruhu:

Citace z úryvku knihy: “Překvapilo by vás, kdybyste zjistili, že znamení zvěrokruhu nemají s horoskopy nic společného? Ano, čtete správně. Obojí má asi tolik společného jako kotě s chřestýšem.
Víte že zvěrokruh uchovává nejstarší obrazy na světě, ale že horoskopy jsou poměrně nové? Je čas říci si pravdu. Původní smysl zvěrokruhu byl neskonale velkolepější a dokonalejší. Obsahoval vlivné poselství, které bylo po
4 000 let zcela jasně chápáno. Pak, asi kolem roku 300 př. n. l., se tato slavná a zasvěcená věda dostala pod vliv babylonských kněží na území dnešního Iráku. Doslova ji unesli. Pak byl celý prostor ponechán téměř zcela astrologii. Mohlo se stát, že jsme přehlédli skutečný smysl zvěrokruhu?”

Banana boo
Návštěvník
Banana boo

Čo som sa dozvedel a prikláňam sa k tomu ako k pravdepodobnému je to, že našu spoločnosť zotročili a ovládajú padlí anjeli-Archoni, ktorí prišli na Zem pred 25 000 rokmi. Reptiliáni-mimozemská rasa im slúži ako prostredník k zotročovaniu ľudstva, čiže panujú aj nad nimi.Aj ľudia spolupracujú s nimi, samozrejme tiež ako poddaní s nejakými výhodami oproti druhým otrokom.To sú tí Ilumináti-slobodomurári a sú zoskupení pod názvom CABAL(ľudia hovoria nesprávne Kabala)Sú to ľudia odpojení od Boha, psychopati,sociopati, sadisti, proste zvrátené indivíduá, ktorých môžme charakterizovať ľuďmi vyznávajúcimi satana, Lucifera.Sú vo všetkých mocenských zoskupeniach a ďôležitých funkciách-bankári, politici, riaditelia korporácií, šarže OSN atď. Archoni sa nazývajú Čierna šľachta.Zotročili nás implantmi, manipulovali s našou DNA a pozmenili nám pohlavie, ktoré vyzeralo kydysi dávno inakšie.Okolo Zeme vytvorili akúsi sieť z Energoprotoplazmy, ktorá bráni niečomu. Civilizácie, ktoré tu boli a zanikli, zanikli tiež preto, lebo nedokázali odolávať Archonom. Časť civilizácií unikalo pred prichádzajúcimi katastrofami pod povrch Zeme, napr.obyvatelia Lemúrie a Hyperborey.Žije ich pod povrchom ale viac.Hovorí sa aj o rase Blue Avian.Väčšina z bytostí pod povrchom sú mierumilovné, láskyplné oveľa viac, ako ľudia. Mám informáciu od jedného “človeka” s darom,že v súčasnosti žije na Zemi až 108 entít vrátane človeka.To že ich nevidíme neznamená, že neexistujú. Veď aj vedci informovali, že človek svojím zrakom vidí len 0,005% vnímateľného spektra. Dobrou správou je, že prišli pomôcť a pomáhajú s oslobodením povrchovej populácie hlavne Plejáďania, Androméďania,Arkturiáni a obyvatelia sústavy Sýrius.Vyčistili celú našu slnečnú sústavu, strednú a vysokú obežnú dráhu Zeme od plazmatických temných entít a už približne päť mesiacov pomáhajú s oslobodzovaním povrchovej populácie od vplyvu CABAL. A ak chcete vedieť, načo slúžili pyramídy(nielen egyptské, ale všetky na 30 rovnobežke),tak bolo to z energetického hľadiska. Slúžili ako transformátory kozmickej energie a tie nám známe, či menej známe zaniknuté civilizácie vďačia za svoj pokrok aj vďaka účinkom týchto pyramíd.