Divide et Impera: Hollywood již v roce 2007 v programovacím filmu The...

Divide et Impera: Hollywood již v roce 2007 v programovacím filmu The Invasion předpověděl covidovou diktaturu, kdy očkování je nástrojem pro modifikaci chování populace, aby nekladla odpor společenskému resetu! Fotbalový trenér Jablonce se rozčílil v živém přenosu, že je očkovaný a testovaný, ale na tiskovce musí mluvit do skříně! Na Slovensku definitivně Národní rada schválila Total Control a lidé se budou rozlišovat podle apartheidového klíče na očkované s neomezeným vstupem všude a na ty ostatní, kteří budou zadržováni a špejlováni hlubokými závrty do kořene nosu!

Divide et Impera: Hollywood již v roce 2007 v programovacím filmu The Invasion předpověděl covidovou diktaturu, kdy očkování je nástrojem pro modifikaci chování populace, aby nekladla odpor společenskému resetu! Fotbalový trenér Jablonce se rozčílil v živém přenosu, že je očkovaný a testovaný, ale na tiskovce musí mluvit do skříně! Na Slovensku definitivně Národní rada schválila Total Control a lidé se budou rozlišovat podle apartheidového klíče na očkované s neomezeným vstupem všude a na ty ostatní, kteří budou zadržováni a špejlováni hlubokými závrty do kořene nosu!

Globalisté všechny své kroky plánují na dlouhé roky a dekády dopředu, přičemž své plány oznamují dopředu pomocí symbolů a vzkazů během globalistických monstr-akcí, jako jsou zahajovací ceremoniály Olympiád nebo otevírání velkých dopravních staveb spojujících národy, jako jsme viděli během ceremoniálu slavnostního otevírání Gotthardského tunelu ve Švýcarsku v roce 2016. Ovšem nejvíce používanou cestou globalistů pro posílání vzkazů a symbolů je filmová tvorba Hollywoodu, k čemuž globalisté používají tzv. programovací videa, resp. programovací filmy.

V této tvorbě je v předstihu často mnoha let, až dokonce desítek let, oznamováno veřejnosti, co čeká celé lidstvo a celou populaci v blízké době. Tato videa bývají někdy nazývána jako prediktivní, ale to je do značné míry chybné označení, protože predikce (předpověď) by to byla pouze v případě, že by videa zachycovala něco, co je předpovídáno, že se může stát v budoucnu. Ale v případě Hollywoodu nejde vůbec o predikce, ale o programovací tvorbu, která nic nepředpovídá, ale natvrdo oznamuje, na co se populace má připravit.

Albert Bourla, generální ředitel farmaceutické společnosti Pfizer při zapalování svícnu Menorah

O programovacích videích jsme už na Aeronetu psali dříve v souvislosti se Syndikátem a s procesy transhumanismu, které připravují lidstvo na opuštění povrchu planety a na postupné zlikvidování všech náboženství na Zemi předtím, než dojde k manifestaci civilizace s jednotlivými Domy Syndikátu, což v poslední době je zjevné v tom, jak se začínají přiznávat existence UFO už i z oficiálních míst a hlavně z mainstreamových médií. To není náhoda, jde o počátek procesu programování veřejného mínění na akceptaci faktu a reality. Co však uniká pozornosti, to je skutečnost, že ještě předtím musí dojít k likvidaci tzv. anachronistických procesů řízení na planetě, kterými jsou procesy klerikálního, tedy náboženského řízení.

Rozděluj a panuj formou rozeštvání populace, společenství a rodiny kvůli strachu z viru a ze smrti

Proto dochází k likvidaci církví, statusu církví, postupně budou světová náboženství vyvrácena z kořenů a populace planety bude připravena na nové “Božstvo”, které se ve skutečnosti nebude projevovat nadpřirozenými projevy, ale pokročilými a pro lidstvo nepochopitelnými technologiemi. Přiznávání UFO není náhodným rozhodnutím světových elit, je to součást programu. Jenže tento proces leží na úrovni exopolitiky naší planety a lidstvo ještě předtím, než bude připraveno na akceptování zániku starého výkladu o původu světa, projde jedním klíčovým a vskutku děsivým procesem rozeštvání a rozdělení populace na dvě skupiny, přesně podle římského modelu Divide et Impera, tedy Rozděluj a panuj!

Šťastný obchodník… Bill Gates. To se nám to daří!

Tento starověký model řízení popularizoval a oživil ve Florencii na přelomu 15. a 16. století italský politik Niccolò Machiavelli, který ovšem není autorem tohoto systému řízení. Ten existuje několik tisíc let a je to jeden z vůbec nejstarších nástrojů mocenského řízení vůbec. Systém Rozděluj a panuj spočívá v poznatku, že když se populace nepřítele nebo obyvatelstvo okupované země rozdělí na dvě anebo více znesvářených skupin, potom se nad takovým obsazeným nebo okupovaným státem jako celkem daleko a mnohem snadněji vládne, než když je obyvatelstvo jednotné.

Tento model řízení používají v dnešní době světoví sionisté, tedy hlavní architekti světové globalizace. A právě tento model Divide et Impera je nyní v době covidové hysterie uplatňovaný na celou světovou populaci. Ten proces je naprosto zjevný, je postřehnutelný, dokonce jej globalisté ani neskrývají, ale obyvatelstvo je ochotno se tohoto rozdělování samo a aktivně účastnit. Tak tomu je totiž vždy při použití procesu Divide et Impera.

Nepřítel znesváří okupovaný prostor, aby se obyvatelstvo rozdělilo proti sobě na dvě skupiny

Celá světová civilizace byla počátkem roku 2020 vystavena procesu řízení na 5. prioritě, kdy všechny vlády všech zemí světa poslušně a jako na povel vypnuly své ekonomiky, vyhlásily lockdowny a všichni se divili, jak je možné, že k tomu došlo tak rychle, tak ochotně, tak hladce a bez odporu politiků. Systému se odmítly podřídit jen některé země, jako třeba Bělorusko nebo KLDR. Jinak všechny země světa se podřídily. Jen pár měsíců po vyhlášení virové krize vloni v zimě se začaly objevovat první známky snahy o zavedení procesu Divide et Impera v celé populaci všech zemí EU a rovněž v celých USA.

Už vloni na jaře Bill Gates v rozhovoru pro americká média odhalil, že v blízké době budou muset lidé být očkování a prokazovat se svojí bezinfekčností pomocí covidových pasů. Bill Gates tehdy tvrdil, že tyto pasy budou určeny jen pro cestování letadly. Právě tady na Aeronetu jsem hned varoval, že tak to rozhodně nebude, že tyto pasy budou určeny na oprávnění vstupu do obchodů, do škol, do zaměstnání, úplně všude a tento průkaz se stane nástrojem Total Control procesu nad celou populací. A tento systém Total Control je právě založen na jedné jediné věci, na rozdělení celé populace do dvou znepřátelených skupin podle klíče Divide et Impera.

Bill Gates s vakcinačními roztoky pro goyim

Globalisté zaseli mezi národy nenávist, aby se lidé jednotlivých národů mezi sebou nenáviděli. A to nejen mezi cizími lidmi, ale aby se nenáviděli i příbuzní mezi sebou a dokonce členové rodiny. A toto rozdělení a rozeštvání populace na dvě skupiny je způsobeno čím? No přece očkováním a testováním! Globalisté zavedli vloni proces Divide et Impera způsobem, že obyvatelstvo začalo být podle apartheidového klíče rozdělováno na ty dobré občany, kteří se nechají testovat a špejlovat, a na ty špatné, kteří špejle a rýpání v nosu odmítají.

A letos se ten proces dělení společnosti na dvě znesvářené skupiny prohlubuje a už dokonce fašizuje. Část populace se nechává očkovat a vyžaduje pro sebe návrat k normálu, který se ale nedostavuje a očkovaní lidé začínají být vzteklí a nervózní. Část očkovaných lidí se fašizuje a navrhuje neočkované osoby izolovat, anebo je dokonce násilně očkovat proti jejich vůli, protože normalita se prý do společnosti nevrátí do té doby, než všichni budou očkovaní. A neočkovaní prý tento návrat k normálu sabotují. A tím vzniká nenávist.

Jedna skupina obyvatelstva se stane kolaborantem s nepřítelem a začne útočit proti spoluobčanům v opozici ve druhé skupině

Tento fašizační proces rozdělení populace vyvolává mohutný odpor ve druhé skupině obyvatelstva. Neočkovaní, při spatření té fašizace, se ještě více zatvrzují a odmítají o očkování uvažovat, protože rozdělení společnosti už začíná indukovat proces fašizace, apartheidu, izolování neočkovaných od očkovaných, omezování pohybu neočkovaných a odebírání práv neočkovaných.

Najednou nemohou do obchodu, do školy, do restaurace, do vlaku nebo do autobusu, pokud nemají vakcínu, anebo pokud si odmítnou nechat zasunout do nosu podivnou a nesterilní špejli. Celá populace tzv. západního světa se tak začíná zjevně a očividně štěpit na dvě znepřátelené skupiny, přesně podle modelu Divide et Impera. A v čem tedy rozdělení populace na dvě znepřátelené frakce pomáhá globalistům řídit celé státy? V čem spočívá to usnadnění řízení?

Proces Divide et Impera zavedl jako první ve Střední Evropě vloni na podzim tehdejší slovenský premiér Igor Matovič, když zavedl plošné testování a zákaz vstupu bez testu do většiny obchodů a do zaměstnání

To zjednodušení spočívá v tom, že každá rozvrácená země, jejíž populace je rozštěpena a stojí proti sobě, je naprosto bezbranná vůči vnějším procesům cizího řízení. Část rozštěpené společnosti potřebuje peníze a systémy na potlačení odporu ve společnosti, takže na pomoc přispěchají globalisté a zhroucené ekonomice země nabídnou úvěry od Evropské centrální banky, přičemž šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen přijede do Prahy a slavnostně přiveze první miliardy z tohoto úvěru.

Ty peníze jsou potom určeny na sanování ekonomických škod po virové krizi, kterou ti samí globalisté rozpoutali a zahájili. A peníze budou určeny i na zavedení digitálních pasů na řízení pohybu obyvatelstva. Stát bude mít dokonalý přehled o pohybu a chování obyvatel. A k tomu by nikdy nedošlo, kdyby společnost nebyla rozdělená. Ale protože je rozdělaná, je třeba kontrolovat a rozlišovat obyvatele na dobré a špatné, tedy na ty, kteří mohou vstoupit do obchodu, do školy, do zaměstnání, do prostředku MHD, a na ty, kteří nemohou, protože nemají vakcínu a ani test.

Rozdělená země podlehne nepříteli, který ji tak může snadněji ovládat, kontrolovat a řídit

Díky rozdělení společnosti tak globalisté ovládnou jednotlivé národy pomoci systému Total Control, který bude řídit a kontrolovat pohyb a práva pohybu a přístupu celé populace z důvodu rozdělené populace na dvě znepřátelené skupiny podle systému Divide et Impera. Protože je potřeba rozlišit členy obou skupin, je nutně kontrolovat všechny občany v celé populaci, jinak se to nedá udělat. A přesně v tom spočívá proces Total Control. Bez rozdělení populace na dvě skupiny by nešlo Total Control nikdy zavést. Globalisté tak získají kontrolu nad celou populací a budou mít pod dozorem každého očkovaného jednotlivce. Elektronický digitální pas vás nahlásí z každého místa, v reálném čase, kde přiložíte svůj telefon při vstupu do jakékoliv budovy, nebo do jakéhokoliv dopravního prostředku.

Špejlování nosů dětí, které nejsou očkované

V reálném čase režim uvidí, kde jste, kam jste vstoupili a s kým dalším se na tom místě nacházíte, protože systém bude sledovat sdružování lidí a bude monitorovat závadové chování obyvatelstva. Za normálních okolností by se lidé nikdy nenechali sledovat a šmírovat, ale když je to označeno za ochranu zdraví před neočkovanými, lidé se najednou přepnou do jiného režimu myšlení a najednou se svým sledováním dobrovolně souhlasí. A co víc, aktivně bojují proti neočkovaným, útočí proti jejich svobodě, chtějí je izolovat, anebo násilně očkovat.

Systém Rozděluj a panuj je tak obrovsky účinný kvůli tomu, že při tomto procesu se část rozdělené populace rozhodne kolaborovat s okupantem, tedy v tomto případě s globalistickým nepřítelem a začne mu pomáhat v boji proti odporu, proti odporujícímu obyvatelstvu. Kolaborantům přitom není potřeba nic extra slibovat nebo platit, protože tato skupina se cítí být součástí skupiny, která bojuje za správnou věc. A to je celé. Rozdělení populace pomocí Divide et Impera tak přivádí celé národy do stavů na pokraji občanských válek.

Slovenský parlament odhlasoval Total Control a lidé se rozdělí podle apartheidového klíče na očkované s volným průchodem a na ty ostatní, kteří se budou testovat špejlovými závrty 3x týdně

Přesně k tomu došlo dnes v neděli na Slovensku, kde Národní rada definitivně odsouhlasila [1] zavedení Digital Green Pass aplikací v telefonech, kdy lidé pro vstup do škol, podniků, závodů, do zaměstnání, do úřadů a do většiny obchodů budou muset mít tuto aplikaci, která jim na vstupu potvrdí, jestli jsou testovaní, očkovaní, anebo po prodělání nemoci.

Jediná výjimka bude platit pro potravinové obchody, lékárny a případně další vyjmenované provozy, které zajišťují základní potřeby obyvatelstva, takže nedošlo k nejhoršímu scénáři, že by lidé měli jen vyhrazené a omezené hodiny do těchto obchodů. Slovenská vláda se podle všeho lekla, že to už by bylo zjevně zcela neprůchodné. Jenže ani tato výjimka Slovákům příliš mnoho nevyřešila, protože zaměstnavatelé budou tyto evropské Zelené pasy vyžadovat tak jako tak.

Vakcinační hlídka slovenské policie na slovenské hranici ve směru z ČR

Takže lidé se budou muset špejlovat každých 48 hodin hloubkovými vrty až ke kořenu nosu, protože delší platnost testy mít nebudou, takže to znamená 3 bolestivé testy pro zaměstnance během pracovního týdne. Bez testu se do práce nedostane. A co autobusy? A co vlaky? Ani tam výjimka pro netestované podle všeho nebude, i když to se může kdykoliv změnit. SMER-SD již oznámil, že podá stížnost na zákon k Ústavnímu soudu, ale bez ohledu na výsledek je již teď jasné, že Slovensko se posunulo naplno do éry Total Control podle apartheidového klíče.

Lidé s očkováním bez omezení projdou dveřmi všech obchodů, podniků, úřadů a škol, zatímco neočkovaní a netestovaní nebudou vpuštěni a nejprve se musí shánět po testu někde v blízkém okolí ve městě, a teprve poté budou moci do dané budovy nebo prostředku hromadné dopravy vstoupit. A jakmile dostanou test, dostanou záznam do mobilu do aplikace Digital Green Pass a v tom okamžiku jsou v systému. Kdo se neotestuje, nevstoupí nikam, s výjimkou potravin a lékáren. A tento systém zfašizované společnosti už byl v jednom hollywoodském filmu předpovězen.

VIDEO: Hollywood předpověděl COVID-19 a vakcinační teror

V roce 2007 uvedl Hollywood do kin programovací film The Invasion (Invaze) [2] v hlavních rolích s Nicole Kidman a Danielem Craigem, který doslova jakoby vypadl z naší časoprostorové reality. Film pojednává o mimozemském viru, který modifikuje během spánkového REM cyklu chování člověka, ze kterého se stává poslušná osoba, která neodporuje, ale má pevnou vůli a jejím cílem je za každou cenu naočkovat stejným virem své bližní, své rodinné příslušníky, děti, spolupracovníky, lidi na ulici, ve vlaku, prostě všude. Z filmu jsme vybrali na ukázku dvě scény, které doslova šokují.

V první scéně šéf CDC seznamuje novináře s plánem na plošné očkování a novinářka se ptá, jak je možné, že CDC již disponuje tak rychle vakcínou proti viru, když virus se objevil teprve nedávno a vakcíny se normálně vyrábí dlouhé roky. A druhá scéna z vlaku zobrazuje děsivou událost, kdy vakcinační hlídka očkuje cestující proti její vůli přímo ve vlaku. Film končí děsivým konstatováním, že virus se nikdy nepodaří úplně eliminovat a lidé mu budou čelit de facto napořád. Nepřipomíná vám to něco?

Film Invaze de facto předpověděl koronavirovou krizi, předpověděl zázračně rychlé objevení vakcíny, což vyvolalo vloni velké pochybnosti. Film předpověděl vyhlášení plošných očkování, teror a fašizaci očkovaných osob. Ve filmu se liší jen jedna věc, a to mimozemský původ viru. Není jasné, jestli tohle se ve filmu nachází ze scénických důvodů pro uvěřitelnost příběhu, anebo nám dosud v roce 2021 stále něco ohledně tohoto viru a jeho původu uniká, protože koronavirus je globální proces, který systémem Divide et Impera rozděluje celou civilizaci.

A to s cílem, aby bylo snadnější celou civilizaci kontrolovat a s cílem na přechod od fosilních paliv k elektřině, k přechodu od živočišného masa k hmyzu, k přechodu od svobody cestování k Total Control a bezhotovostní společnosti. Je totiž zjevné, že rozdělování populace má svá úskalí a ne u všech očkovaných se podaří vybudovat kolaborační syndrom s nepřítelem. Mnoho očkovaných se očkovalo ze zištných a nikoliv ideových důvodů. A pokud po očkování zjistí, že normality se jim po očkování nedostává, začnou nespokojenost projevovat nahlas.

VIDEO: Fotbalový trenér nevydržel a praskly mu nervy v přímém přenosu, jasný důkaz toho, že teror a Total Control už nepůjde v ČR dlouho prosazovat “dobrovolností”

Trenér fotbalového klubu FK Jablonec Petr Rada se totiž o víkendu na tiskové konferenci rozčílil, že nebude mluvit do skříně na tiskovce, když je očkovaný a nikoho přece nakazit nemůže. Televizní vystoupení Petra Rady odhalilo první trhliny a praskliny v nezvládnutém procesu Total Control v ČR, se kterým si Babišova vláda neví rady, resp. nechce si vědět rady, protože je před volbami.

Andrej Babiš nemůže utáhnout šrouby ve stylu Slovenska, protože tím by si podřízl větev pod volebními šancemi Hnutí ANO. Trenér fotbalového Jablonce se rozčílil, že i když je očkovaný a testovaný, tak nemůže reagovat na otázky novinářů, kteří jsou schováni v bedně, ve skříni, resp. v reproduktoru, který přenáší jejich dotazy. Proč nesmí novináři do tiskové místnosti, když všichni jsou očkovaní a testovaní?

Petr Rada se rozčílil, že tohle je asi jeho poslední tiskovka, protože takto s novináři komunikovat nechce, protože to nedává smysl. Ano, nedává to smysl. Petr Rada to trefil na desítku, že to nedává smysl. Jenže, o tom to právě je. Všechno, co bylo lidem od loňského jara slibováno, že vakcíny nás osvobodí a vrátí do normálu, byla lež. Vakcíny totiž po celém světě v těchto dnech začínají selhávat. Selhávají v Izraeli, už dokonce v USA.

Tisková mluvčí Bílého domu odmítla sdělit, kolik očkovaných zaměstnanců Bílého domu se nakazilo znovu koronavirem, i když jsou očkovaní

Tisková mluvčí Bílého domu Jen Psaki v sobotu odmítla [3] novinářům sdělit, kolik zaměstnanců Bílého domů se nakazilo koronavirem v poslední době, i když jsou očkovaní. Tisková mluvčí namísto sdělení čísel se zeptala novináře, k čemu to potřebuje vědět? A novinář si jí vychutnal a vmetl jí do obličeje: “Kvůli transparentnosti!” Bidenova vláda se totiž chlubí, že je nejtransparentnější vládou v historii.

Jenže informaci o tom, kolik očkovaných zaměstnanců Bílého domu se nakazilo, i když jsou očkovaní, se novinářům z tiskové mluvčí vydolovat nepodařilo. Vakcíny tedy neúčinkují, dokonce nezajišťují bezinfekčnost, což také nebylo očkovaným lidem vysvětleno, ani Petr Rada o tom asi neví, takže tento chaos pouze ukazuje, že od samého počátku šlo globalistům jen o jednu jedinou věc: O vpravení chemických roztoků s neznámou skutečnou funkčností do těl veškerého obyvatelstva západní populace.

Jen Psaki, tisková mluvčí Bílého domu

A následovat bude jejich trvalé a permanentní sledování a monitorování pomocí počítačů, skenerů, mobilních aplikací, hlídek a kontrolních stanovišť. Nic jiného, jen toto. Magnetismus v lidských tělech, indukce, polarizace grafenu v lidském těle, modifikace chování lidí, skenování lidí pomocí entropie grafenové hysteréze lidského těla, biologická dálková identifikace osoby, všechno s cílem trvalé a nekonečné kontroly pohybu a chování lidí v populaci.

Na konci Velkého resetu budou z kdysi svobodných lidí jen otroci

Lidé jako pokusné myši, kterým je vpichován experimentální roztok narychlo připravené vakcíny, po jejíž aplikaci se u lidí začne projevovat magnetismus v částech těla, po jejíž aplikaci je člověk nadále infekční, jako ve filmu Invaze, po jejíž aplikaci se člověk stává součástí očkovacího stáda, které usiluje o naočkování neočkovaných osob ve svém okolí. Všechno je prováděno s jediným cílem, získat trvalou kontrolu a moc nad populací, jejím pohybem a chováním. Nikdy jindy by nebylo připuštěno, aby se celé národy očkovaly experimentálními a neprověřenými látkami.

Klaus Schwab, šéf Světového ekonomického fóra a hlavní zvěstovatel příchodu Velkého resetu a nového společenského systému, který z lidí učiní otroky pod trvalým elektronickým dozorem

Nikdy by to nebylo připuštěno,  s výjimkou vyššího globálního cíle na převzetí kontroly nad celou populací. Proto nikdo z politiků si netroufl covidovému procesu vzdorovat, ani Izrael. A to by mělo všechny konceptuálně gramotné lidi probudit. Tento proces resetuje sociální bezpečnost na celé planetě, odebírá lidská práva a vrací západní civilizaci zpátky do role otroků. Co dostanete s virem a s vakcínou do těla? Značku, marker, modifikátor chování a trvalý dozor. A kdo jiný v historii měl tyto atributy? Ano, byli to otroci. Měli svoji značku, cejch, svého majitele, měli modifikované chování a měli trvalý dozor. Doufám, že v této konceptuální rovině vám právě docvaklo, jaký proces na nás globalisté provádí. Vyrábí z nás otroky!

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 84% z cílové sumy a do konce měsíce zbývá 6 dní. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Maat
Návštěvník
Maat

Vše je trochu jinak. Ten roztok, který se nyní lidem aplikuje se začal připravovat už skoro před dvaceti lety. Byla to finančně ta nejdražší investice. Dobře vědí co nám aplikují, jaké přesně to má vedlejší účinky a hlavně jak snadno ovladatelné zombie to časem z lidí udělá. Když už jsme u filmů, kde nás programují, tak jsou to v podstatě skoro všechny filmy. Skoro v každém filmu zazní věta storm is coming = bouře přichází a číslo 239 = 23.9. chystají falešný útok mimozemšťanů.

Mirek
Návštěvník
Mirek

Total Control je honec.

toma sino
Návštěvník
toma sino

Kto zosnoval, komu vyhovovala a najviac prospela revolúcia 1989?
https://blog.infovojna.sk/kto-zosnoval-komu-vyhovovala-a-najviac-prospela-revolucia-1989/comment image

PaVo
Návštěvník
PaVo

Rozděl a panuj je přece systém už od sepsání Bible židem! Židovina, úspěšně uplatňována tisíce let a lidem to nevadí, mají to nasáto v podvědomí se pořád rozdělovat.

Všichni věřící v bohy jsou tím postiženi, aniž by si to uvědomovali. Podstrkování boha je rozdělování lidí. Kdo nevzývá boha, patří podle nich k satanovi a hotovo. Je to debilita a v nich tak zažraná, že jim přijde normální.
Na tomto webu téměř třetina diskutérů jsou věřící v bohy a tím pádem židovští poskoci z vlastní vůle a nevidí to. A drtivá většina na židy nadává, no není to sranda? Myslí si o sobě, že jsou něco víc než nevěřící, ale naprosto totéž kritizují u židů, že se nadřazují nežidům. Se podívejte do zrcadla, pokrytci.

A další zase řeší politické rozdělování – levičák, pravičák, atd. Pořád nesete v sobě židův zákon rozdělování, a proto jste ovládáni. Otroci vlastním přičiněním.

Člověk nesmí mít nad sebou žádného pána, jedině tak může být svobodný.

toma sino
Návštěvník
toma sino
Plumbum
Návštěvník
Plumbum

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/nechte-moji-mamku-prosilo-dite-policisty-v-jilovem-nadavajici-zenu-bez-rousky-prave-poutali-40367245#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=bsiEpzb8Bez-202107262143&dop_id=40367245&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Jak dlouho se necháme těma gestapáckýma zmrdy mlátit??!! Kurva,co jsou schopni ti parchanti udělat kvůli protizákonnému hadru??!! Kvůli autodestrukčnímu nesmyslu,na který neexistuje zákon a ani žádný prováděcí předpis! Za chvíli na nás budou s takovou střílet!
VZPAMATUJME SE KONEČNĚ,přestaňme jen tupě čumět a přihlížet teroru žoldáků junty.

Tohle kdyby si ti ubožáci dovolili vůči ženské a vůbec komukoliv v Arabské enklávě,tak je po právu odnesou rozsekané v igelitových pytlích,..ale napřed by museli ten hnůj a hovna seškrabat z cesty lopatou!!

PaVo
Návštěvník
PaVo

Říkám to pořád, je nutné je vyslídit k domovům a ….. Tady u nás si to nedovolí, protože dostali varování od hnědočechů.

Ano, u arabů by to neprošlo.

TREX
Návštěvník
TREX

Už ti vůbec nerozumím:-))))
Pavouku
A možná jsem pochopil…. Když cigani tady neuspeli( což je naprosté MAGOR vnímání), takže z Arabové z celého světa se leknou??
Ty jsi spadl z jaké višně?
Ty nejsi normální cyklista a vzperac:-)))

Cuprum
Návštěvník
Cuprum

VZPAMATUJME SE KONEČNĚ, a přestaňme číst jalové provokační články hovínek,iděsu a pod.. Právě tam se tkají články z ulice, na rozeštvávání obyvatelstva v rámci apartheidu. Tady to p.VK jasně píše, nedejte se rozeštvávat! A tady Plumbum /papírovej/, je jasnej mejnstrímovej troll….

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Chtějí rozestvavat očkované a neočkované s fizlama porušujíci zákony už 2 roky a asi 55 paragrafu denně to nemá nic společného. Ano, příště už musí zasáhnout dav a zamezit porušování zákona dle Ústavy a je jedno jestli to budou dělat nějaká individua v černém obleku s cinovou plackou.

Barel
Návštěvník
Barel

Vůbec nechápu, jaká hovada můžou trousit do médií věty typu “Prospěch z očkování dětí převyšuje rizika nežádoucích účinků”. Tedy že jsou vůbec schopni porovnávat zaznamenané případy zánětů srdce u dětí s účelově zkalkulovanými případy, kolik lidí by asi skončilo v nemocnicích, kdyby to těm děckám nepíchli…

Jako už jsem tu několikrát psal, že se snažím vyhýbat nenávistným reakcím, protože podle mě nepřinášejí do společnosti nic dobrého, ale tohle je jeden z těch případů, který mě neuvěřitelně vytáčí a kdy si fakt nemůžu pomoct. Potkat osobně někoho, kdo je schopen takovýmto odporným způsobem kalkulovat, tak mu ji natáhnu bez ohledu na následky.

https://www.extra.cz/vakcinologove-maji-jasno-prospech-z-ockovani-deti-proti-covidu-prevysuje-rizika-fc51a

Fede8199
Návštěvník
Fede8199

Velmi podobně jsme.na.tom.,.Mr Barel. Ty averze mé začly nêkde u uprchlíků a aktivistù, no a teď..rozvolnêní, epidemiolog. ..Přičemž pùvodní averze nemizí..S dětmi to přepískli, já doslova nemùżu snést pohled na dítě v náhubku. Při dementím testu. Co si to,.kurva , dovolujete,vùbec?!!!

Anonym
Návštěvník
Anonym

>>> Vůbec nechápu, jaká hovada můžou trousit do médií věty typu “Prospěch z očkování dětí převyšuje rizika nežádoucích účinků”.
Ta hovada, ktere jsme si jako narod zvolili. Pomerove, samozrejme. Ti maji dnes pod palcem skoro “vse”.

Greg
Návštěvník
Greg

Zdravím, troška off topic ale možno bude zaujímať ,

Pavol Lupták má nové video – kto by mal záujem, hovorí hlavne o ekonomike a dnešnej situácii.

https://www.youtube.com/watch?v=u-isJ8K7EOU&ab_channel=Pavol%C4%BDupt%C3%A1k

Svědek anticovidův
Návštěvník
Svědek anticovidův

Mimochodem, toto jste viděli? Z Lotyšsky, v Rize. Ale vemte si předtím pytlík ČSA:
https://twitter.com/sanctus_securit/status/1419003585715654656

PaVo
Návštěvník
PaVo

Nové náboženství je na světě, pravá sekta…

Už mají i novou “pannu Marii”.

A sestřičky tančí v dusítkách. Jsou to novodobé hračky , nejspíše opíchané nahoře i dole…

hledac pravdy
Návštěvník
hledac pravdy

pouze trockistu lenina upgradovali na 3D tiskarne….

slovan
Návštěvník
slovan

Nejlepčí by bylo vytáhnout všecki ty ročíldy,warburgy,rokefelery,kohnsachsy z těch jejich zámků včetně jejich poskoků švábů,sorošů,kisindžrů a jiných nesmrtelných zrůd a ubít je lopatami, včetně kompletních rodinných příslušníků. Zmizela by bída,převraty, války a nemoci z této planety. Bez židochazara na světě by prostě bylo líp. Konec hlášení.

PaVo
Návštěvník
PaVo

Chce to snajpery, naši nepůjdou, cizí jsou k mání, jenže jsou drazí.

Cuprum
Návštěvník
Cuprum

Oba dva jen plácate do větru. Jak říká p.VK, NECHOĎ se špejlovat, vakcínovat, – ignorovat vše! Tam je zbraň, volové….

slovan
Návštěvník
slovan

Měděnko přitroublá jakási, to mi ale dávno víme. Já jen ty dutohlave, že kdyby nebylo těch bastardů viz výše, tak nemusíš chodit na nějaké špejlování, páč by neexistoval Covid, hňupe.