Deutschland: Saracénská černá královna Německa přichází vyhubit bílou rasu, ženy přestanou rodit...

Deutschland: Saracénská černá královna Německa přichází vyhubit bílou rasu, ženy přestanou rodit děti a budou místo nich chovat psy! Královna sežere hlavu bílého bojovníka a zůstanou jen bílí otroci, kteří budou pomáhat rodit arabské válečné psy! Rammstein ve svém šokujícím videoklipu odhalili proces genocidy bílé rasy skrze vagíny muslimských žen v Evropě a vyslali vzkaz o Syndikátu!

Deutschland: Saracénská černá královna Německa přichází vyhubit bílou rasu, ženy přestanou rodit děti a budou místo nich chovat psy! Královna sežere hlavu bílého bojovníka a zůstanou jen bílí otroci, kteří budou pomáhat rodit arabské válečné psy! Rammstein ve svém šokujícím videoklipu odhalili proces genocidy bílé rasy skrze vagíny muslimských žen v Evropě a vyslali vzkaz o Syndikátu!

Celým internetem v posledních dnech hýbe a otřásá děsivý videoklip nové písně Deutschland od německé kapely Rammstein. Ta je známá tím, že je používána Syndikátem pro vysílání vzkazů skrze hudební videa podobně, jako tyto vzkazy vysílá Hollywood ve svých tzv. programovacích filmech. Rammstein už dříve svým klipem “Amerika” vyvolal pozdvižení v USA, když ve videoklipu dokonale naaranžovali přistání na Měsíci a pohyb po povrchu Měsíce, ale přitom se celý videoklip odehrává ve studiu [1].

Nicméně, v případě klipu “Amerika” mohlo jít pouze o provokaci, ovšem v případě nového klipu ke skladbě Deutschland můžeme zcela jednoznačně říct, že se jedná o programovací video, ve kterém je zakódovaný velmi brutální vzkaz Syndikátu, konkrétně kapitola VIII a obrazy a projekce “Black Queen” a “Black Sun”, což jsou symboly genocidy bílé rasy a symbol povstání bílé rasy, který je symbolizovaný slovanským symbolem “kolovratu”, který se ale častěji interpretuje jako černé slunce, La Llum Negra a jak asi už tušíte, jedná se o kabalistické vzorce používané zednářskými lóžemi.

Německo na kolenou, královna migrace je andělem pomsty Německu.

Symbol kolovratu jsme viděli všichni před několika týdny ve městě Christchurch na Novém Zélandu. Střelec měl zbraně pomalované symboly a na svém batohu měl symbol kolovratu. Tentýž kolovrat je na titulní stránce jeho manifestu, jehož překlad chystám v nejbližších dnech a dokonce i v něm hned na začátku je odkaz na Syndikát, na báseň Dylana Thomase, básníka z Walesu z roku 1951, která získala slávu v hollywoodském filmu Interstellar.

Černá královna přichází zlikvidovat bílou rasu. Oficiální videoklip s českými titulky

Pokud jste četli předmluvu [2] k moji první knize Human Ex Machina, tak víte, jak důležitá je tato báseň, protože nese poselství Syndikátu bílé rase na této planetě, která buď zahyne, anebo změní svoji iteraci a zvolí cestu vzhůru (do vesmíru), dolů (podzemních vaultů), anebo cestu singularity, splynutí člověka a stroje. Kolovrat a černé slunce je totéž, je to symbol resetu a cyklu. Bílá rasa ale tento reset na povrchu Země nepřežije, pokud nepřijme opatření na ochranu vlastní rasy. Symbol kolovratu v případě útočníka v Christchurch byl symbolem a signálem, že proces příchodu Černé královny byl zahájen a bílá rasa se musí připravit.

 

A co se nestalo, symbol Černé královny přišel do médií od německé skupiny Rammstein. Přeložil jsem text písně do češtiny a vložil jsem titulky přímo do videa. Celý videoklip je souborem vzkazů a symbolů Syndikátu natolik děsivým způsobem, že je potřeba si to celé rozebrat. Pokud něco jíte, tak raději přestaňte, aby se vám neudělalo špatně. Video začíná záběrem na Teutoburský les v Německu, kde došlo 9. září roku 9 našeho letopočtu k porážce tří římských legií germánskými kmeny sjednocenými Arminiem, vůdcem německých barbarů.

Hlava německého poloboha Arminia

Bitva změnila běh dějin celé planety, Syndikát považuje výsledek bitvy za zlomový bod časové iterace vývoje planety. Ve videoklipu video začíná záběrem na laserový paprsek, kteří přichází z vesmíru. Po 7 letech vyslal Řím na místo bitvy expedici, aby pátrala po osudu legií. A právě v roce 16 začíná video Rammsteinu. Vojáci prostupují lesem a najednou vidí bojovníka s uříznutou hlavou římského vojáka v ruce. Bojovník stáhne kapuci a je to saracénská bojovnice, černá královna. Není z této časové iterace. Přišla z jiného časoprostoru pro hlavu římského vojáka, kterou si odnese s sebou do budoucnosti.

Na oběžné dráze.

Začíná střih na jinou scénu. Lidští průzkumníci v kosmických skafandrech našli na oběžné dráze hibernační jednotku. V ní leží černá královna s hlavou Arminia. Královna nepochází z planety Země. Kosmonauti ji dopraví na Zem, aby stála v čele armády, která vyhubí bílou rasu, která stojí za všemi válkami světa. Za vším zlem. Video je omezeno symbolicky jen na Německo a jeho historii, ale symbol je platný pro celou bílou civilizaci bez rozdílu. Z černé královny se stane saracénská královna, která vede boj proti Templářům.

Templáři byli strážci Archy úmluvy, než je nechal Vatikán pozabíjet

Tady se musíme zastavit a vysvětlit si Anderse Breivika a Brentona Tarranta. Oba dva sepsali manifesty a oba dva se obklopili symboly Templářů. Ten důvod spočívá v tom, že Templáři byli strážci Archy úmluvy. Projekční zařízení, které používá Syndikát pro intercerebrální komunikaci s vybranými jedinci lidské populace. Likvidace Templářů ve středověku byla provedena kvůli tomu, aby nikdo jiný než Vatikán nemohl komunikovat s “Bohem”. Ale to by bylo na jinou diskusi, to teď není podstatné.

Probodaný templářský rytíř.

Důležité je, že Templáři věděli, že Syndikát ukryl do lidské DNA plány a návody na stavby zařízení a aparátů původních tvůrců lidské rasy. Proto dnes dochází v celé západní civilizaci k úporné snaze sbírat od lidí DNA, existují desítky firem, které pod záminkou poskytnutí informací o vašich předcích nabízí testy vaší DNA, dokonce jim za to platíte, ale ve skutečnosti potřebují vzorky DNA, aby sestavili blueprinty, tzn. plány, návody a manuály na stavby strojů a pokročilých zařízení ukrytých v DNA bílé rasy. Jak si už před mnoha dekádami všimli vědci, DNA obsahuje spoustu balastu a informací, které nemají zdánlivě žádnou funkci. Jsou to místa v DNA, kterým lidstvo zatím nerozumí. Jenže v těchto zdánlivě hluchých místech DNA jsou zakódovány informace. Tady si musíme vysvětlit něco o tzv. informační persistenci.

Informační persistence a kompendium ukryté v lidské DNA

Kdyby vám někdo řekl, abyste uchovali informaci o sobě způsobem, aby informace byla dostupná i za 1 milion let, narazili byste na problém. A velmi zásadní problém. Pokud byste napsali informaci na papír, informace by zmizela zhruba za 4 až 5 tisíce let. Bez ohledu na to, jestli byste papír ukryli do suché bedny, která by byla vzduchotěsná, papír by takovou dobu nevydržel. Papír totiž postihuje poločas rozpadu stejně, jako postihuje jakýkoliv jiný materiál. Papír by se rozpadl na prach. Informace by zmizela.

Druhý nápad by bylo vyrýt informaci do nerezové kovové desky. Tam už by informace vydržela klidně i 10 tisíc let. Jenže po 100 tisíci letech by se rozpadla i nerezová cedulka. Atomární poločas rozpadu se prostě nedá ošetřit a zastavit latexovým nátěrem nebo pochromováním. Pokud úloha zní, že informace musí bez poškození přežit klidně i 100 milionů let, neexistuje jiná cesta uchování informace, než je DNA živočišných druhů.

Useknutá hlava sochy, odkaz na islám a zapomenutí informací o křesťanské historii. Vymazání z paměti.

Vyberete si živočišný druh, který má schopnost přežít. Do DNA tohoto druhu nahrajete kompendium technologií a informací. Protože rodové linie budou vymírat, zduplikujete záznam redundantně do stovek nebo tisíců rodových linií a je je jisté, že pomocí páření a křížení se informace uchová, i kdyby za milion let přežilo jenom pár stovek jedinců dané civilizace.

Dnešní snaha o plošné sběry DNA od lidí v západních zemích je součást jednoho z projektů Syndikátu. Jeho cílem je rekonstrukce plánů a kompendií uschovaných v DNA lidské civilizace. Více o projektu “Jericho” najdete v mojí nové knize, ale pokud se vrátím k videoklipu Rammsteinu, tak Černá královna má za úkol zabít bílou rasu dříve, než opustí planetu Zemi směrem nahoru, viz. moje první kniha Human Ex Machina. Proces bude nesmírně krutý a brutální. Pokud nemáte na tyto věci žaludek, dál už nečtěte.

Zkáza LZ-129 Hindenburg v roce 1937 změnila iteraci našeho časoprostoru

Videoklip zachycuje muže v černém, jak jdou od hořící vzducholodě LZ-129 Hindenburg. Tato událost v roce 1937 rozhodla o vypuknutí II. sv. války v té podobě, jak proběhla v naší časoprostorové iteraci. USA totiž nechtěly Německu ve 30. letech prodávat helium a zkáza Hindenburgu potom způsobila, že Německo začalo USA považovat za nepřítele.

Hitler měl původně USA za spojence a dodnes se spekuluje, že zkázu vodíkem naplněné německé vzducholodě v New Yorku měla na svědomí sabotáž židovských průmyslníků a bankéřů, kteří měli strach a obavy, že pokud USA uzavřou přátelství a obchodní dohody s Adolfem Hitlerem, bude jen otázkou času, kdy sami Američané přijmou proti Židům v USA své vlastní Norimberské zákony a zbaví je kontroly nad FEDem. Hindenburg je klíčová iterace našeho časoprostoru, která změnila běh dějin. Muži v černém jsou ve videu symbolem Židů, kteří způsobili zkázu Hindenburgu a je to symbol Progos. Je to provokace, vzkaz a odhalení pravdy o jedné historické události, která změnila iteraci dějin.

Hořící Hindenburg a muži v černém jako spiklenci a architekti katastrofy.

V čase 02:29 ti samí muži v černém vezou bílé rase na vozíčku dárek, černou královnu. Je to symbol, že islámskou a africkou migraci do Německa a do Evropy řídí a transportují židé. Černá královna jako Saracén ve zbroji stojí na hromadě zabitých Templářů a kopím je doráží. Opět další brutální moment v tomto videu, který je varováním bílé rase.

Následuje záběr na kancelář vedení Východního Německa a státní znak NDR odvozený od zednářského symbolu, kružítko, ale místo úhelníku je ve znaku kladivo, tedy symbol marxismu. V čase 02:40 vede černá královna na vodítku psy. Symbol přivádění islámských bojovníků do Evropy. Zatím je má černá královna na vodítku. Proti královně jdou staří mnichové s křížem v ruce a s pochodní. Následuje záběr na kanibalskou hostinu mnichů, jak požírají vnitřnosti černé královny. Je to symbol toho, že Německo “žere” arabskou migraci plnými sousty. Je to doslovná obrazová metafora žraní arabské a africké migrace.

Černá královna popravuje v koncentráku bílou rasu, etničtí Židé s hvězdou jdou jako první. Ale popravu provádí bílý muž, aby si královna neušpinila ruce

Následuje časoprostorový střih, kosmonauti nachází pozůstatek německé křesťanské civilizace v budoucnosti. Zůstaly po ní jenom sochy s kříži a odsekané hlavy soch, což je symbol islámu, Talibanu a ISILu, kteří odsekávají sochám hlavy, protože islám zakazuje zobrazování svatých jinověrců v podobě soch nebo obrazů. Střih do věznice. Bílá rasa je uvězněna. Šéfkou věznice je Černá královna v bílé uniformě.

Šéfka koncentráku.

A muži v černém jedou v autě. Následuje nejzásadnější moment, střih do koncentračního tábora, kde startují v pozadí rakety V2 a odlétají pryč ze Země. A šéfkou vyhlazovacího koncentračního tábora v uniformě SS-Tottenkopf je opět Černá královna. A hádejte, koho nechá jako prvního oběsit na šibenici? Žida! Symbol holokaustu. Jenže, Černá královna to chytře neudělá vlastní rukou. Popravou Žida pověří bílého muže. Královna se jen dívá, usmívá, ona nic, za nic nemůže.

Žid je oběšen jako první. Opakuje se symbol II. sv. války, kdy Židé šli jako první k likvidaci.

Následuje záběr na zdegenerovanou bílou civilizaci, která se snaží Černé královně (arabské a africké migraci) vzdorovat. Zdegenerovaní bílí muži namalovaní jako ženy, LGBT devianti, feťáci a pasáci, ti všichni berou zbraně a jdou protestovat a vyřizovat si účty s migranty a Černou královnou, ale už je pozdě. Černá královna ovládá armádu, policii a bezpečnostní složky, které bílou vzpouru potlačí. Banda se zmocní černé prostitutky a berou si ji jako rukojmí do auta.

Černá královna pozavírá bílou rasu do věznic

Černá královna jako šéfka věznice v bílé uniformě vítězí. A v čase 04:34 vidíme příčinu dnešní situace. Záběr na katolickou církev, jak na hranici upalují Templáře. Příčina dnešní islamizace Evropy, příčina a důsledek, kolovrat. Následují časové iterace na církev u hořící hranice, iterace nacistů u hranice při pálení knih a na závěr šok. Černá královna drží v ruce uříznutou hlavu Arminia, německého hrdiny z Teutoburského lesa, kde Německo vzniklo po vítězství nad římskými legiemi. Kolovrat se vrátil v čase do výchozího bodu.

Černá královna se svatozáří.

Následuje nový věk. Das Neue Europa. Nové náboženství, kde světicí a uctívaným božstvem je Černá královna se svatozáří. Kolem ní jsou jenom busty bílých mužů. Sochy bílé a zaniklé civilizace. Německý jelen a holubice jako symbol míru po dokončené genocidě a válce s bílou rasou. A Černá královna je těhotná. Kosmonauti jí hladí její břicho. Bude rodit. A přichází to znovu, muži v černém v čase 05:00, bílý muž se je snaží zastavit, vystřelí na ně, ale muže v černém již nejde zastavit.

Černá královna porodí psa místo dítěte a katolický kardinál psa slavnostně pozdvihne

Bílí muži jako porodníci v bio-hazard ochranných oblecích pomáhají Černé královně porodit novou populaci Evropy. Templáři povstávají z časoprostorové trhliny, ale už je pozdě. Černá královna porodila, ale není to dítě, je to pes. Porodník v červeném rouchu katolického kardinála zvedá psa do vzduchu, jako by to bylo dítě. Je to ale symbol války, arabské ženy budou v Evropě rodit válečné psy, tzn. muslimské bojovníky. A Vatikán bude vyzývat k podpoře muslimů a migrace Arabů, Vatikán bude migraci pomáhat, proto ten symbol kardinála jako porodníka Černé královny, který v ruce žehná jejímu psovi.

Kardinál pozvedá porozeného psa do vzduchu.

Zajatci v koncentračním táboře se chopí zbraní a zastřelí bílé esesáky, ale Černou královnu za nic vinit nebudou. Černá královna se mezitím zakusuje do uříznuté hlavy Arminia, to je symbol, že islám a migrace se zakusuje do Německa. Poslední scénou je válka, kterou vede Černá královna proti zbytkům zdegenerovaného Německa, proti tomu, co ještě zůstalo a odporuje její moci. V posledním obrazu Černá královna drží v pravé ruce uříznutou hlavu Arminia a v levé ruce zvedá meč a křičí: Německo!

Migrace je pomstou nejen Německu, ale procesem genocidy celé bílé křesťanské civilizace

A samotný závěr odhaluje, kdo je Černá královna. Archanděl Gabriel, anděl pomsty s roztaženými křídly. Pomsta Německu? Ne, genocida celé bílé rasy. A muži v černém před ní klečí jako psi na všech čtyřech a klaní se jí, symbol uctívání migrace, do které židovské neziskovky pumpují miliardy dolarů. Migrace na oltáři jako nová svátost. A bílí porodníci v ochranných kombinézách drží v náručích nové Německo, novou populaci Německa, válečné psy, které porodila Černá královna, rozuměj afro-arabská migrace. Královna poté ulehá do hibernačního boxu a když je hotovo, opouští planetu Zemi.

Královna jako anděl pomsty.

Kapela Rammstein byla z nějakého důvodu vybrána Syndikátem k popisu kapitoly VIII Syndikátu, a to znamená, že procesy genocidy bílé rasy byly odstartovány. Symbol kolovratu jako černého slunce si ještě vysvětlíme v článku o manifestu z Christchurch, ale symbol Černé královny byl právě naplno odhalen. Pokud jste četli moji první knihu, určitě vám nyní zapadá mnoho dílků informací do komplexní mozaiky. Programovací videa se symboly a vzkazy popisují procesy, které jsou cílem současné časoprostorové iterace. Je to výzva k přípravě pro ty, kdo se chtějí zachránit. Nejen sami sebe, ale i své národy.

Záznam pátečního pořadu na SVCS

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Kolemjdoucí
Návštěvník
Kolemjdoucí

Další nový tématický videoklip od Rammstein – Ausländer:
https://www.youtube.com/watch?v=pat2c33sbog

JeBe
Návštěvník
JeBe

Právě dorazila odpověď z Ruských pozic na nabijení matrice Deutschland
https://www.youtube.com/watch?v=sqBtdEsP3Uw
comment image

Big Theo Re Tik
Návštěvník
Big Theo Re Tik

O

Saša
Návštěvník
Saša

Templáře rozhodně nenechal pozabíjet Vatikán.
Pozabíjel je francouzský král Filip IV. Sličný.
Ve Vatikánu bylo tehdy pusto, neboť papež sídlil v Avignonu, pod dohledem a mocí francouzského krále.

KoJaK
Návštěvník
KoJaK

Takže vlastně Filip IV panoval neformálně “vatikánskou mocí” ??!!

Forest
Návštěvník
Forest

Geniální rozbor, bez kterého NELZE pochopit cílený význam tohoto špičkově provedeného klipu. Díky.

George
Návštěvník
George

Znamená to, že Rammstein nám ukázali co bude a my už s tím nic neuděláme? Nebo je to varování?

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

Už jsem to tu psal, pan VK vše geniálně vysvětlil (i když bych něco vysvětlil jinak). Je jenom na nás – na Vás, Tobě, mně, co s tím uděláme. Vzdělávat se, myslet, bojovat, bránit rodinu a vlast a být jednotní. Co už více chcete? Obávám se, že černá královna zvítězí. Nikdo nechápe, nikdo nereaguje, nikdo nejde cestou odporu, ale jen pasivního přijetí. – Omlouvám se váženému panu VK, to je to, proč jsem řekl, že máme pečlivě číst jeho články, ale nevěřit mu, porážka je ještě daleko. Leč pan VK vidí asi dál než já, nikdo se nechce porážce postavit a bojovat. Takže nakonec budu muset uznat, že pan VK měl pravdu.

George
Návštěvník
George

Já osobně mám tuhle kapelu rád, znám jejich tvorbu od prvního alba a když jsem pak začal shánět překlady jejich textů, začal jsem mít pocit, že je jsou to absolutní nesmysli a myslím, že u většiny textů se to tak opravdu jeví. Nic méně to mě od jejich hudby neodradilo, ale nikdy už jsem to nezkoumal. Teď je mi jasný, že spousta jejich písní má v sobě skrytý význam. A to platí stejně tak o klipech.
Tuhle stránku jsem objevil až přes tento článek, který známý sdílel na FB. Poslední 2 dny to tady čtu, poslouchám dodatečně SVCS a zjišťuji, že jsem absolutní guma, ale přitom jsem nikdy nikde neplatil za hlupáka a já sem se za něj také nepovažuji. Teď opravdu vidím, že jsem byl absolutně mimo a to mám rád historii a opravdu už jsem si toho nastudoval dost, ale nebyl jsem vůbec schopný číst mezi řádky. Jsem rád, že existuje tento web a že existují lidé jako VK. Něco, co jsem zde četl potvrzuje moje domněnky a hlavně tu sbírám další velmi cenné informace a mám pocit, že začínám chápat, ale ják jsi psal je potřeba se stále vzdělávat a hledat informace. Bylo vážně fajn, kdyby se takhle otevřeli oči více lidem, stejně jako mě. Mám moc rád tuto zemi a jsem hrdý, že mohu říct, že jsem Čech a nehodlám nikomu dovolit, aby to hodil do propasti dějin. Fakt je, že pokud procesy už běží, měli by jsme začít něco rychle dělat, protože fakt bude pozdě, až to lidem dojde. Takže díky pane VK, skvělá práce.

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

Článek už je pár dnů starý, už skoro nikdo nereaguje, i na internetu asi platí, že není nic tak starého jako včerejší noviny, tak Vám dám aspoň plusový bod. O té skupině jsem věděl, ale nikdy její tvorbu nesledoval, jaksi jsem příznivec jiného žánru, o staletí staršího. Nevím, možná mají informace, možná mají k sobě prorocké umělce, našel jsem ještě 1, 2 prorocké klipy. Dnes už neletí stastránkové romány, dvouhodinové filmy, ale kdo umí, ten umí a dokáže se “vymáčknout” v 6 minutách klipu. Skvělé! Skvělé! Geniální.

George
Návštěvník
George

Tak já nejsem ortodoxní co se hudby týče. V podstatě v každé době a v každém žánru si najdu něco. Jediné, co mě nebaví a co odsuzuji je aktuální rappová hudba, protože to je fakt hnus. Hudba bez myšlenky, bez špetky umění, prázdný texty, muzika umělá a naprosto bez myšlenky. I když se i mezi tímto brakem najde pár umělců, lidí, kteří tvoří aspoň texty se smyslem, jenže mě celkově nebaví tato forma prezentace. Každopádně 100 lidí, 100 chutí, takže každý ať si poslouchá co chce. Říkám to hlavně proto, že jsem byl ve své okolí kdysi zesměšňován právě proto, že poslouchám rammstein. Já jsem nad věcí, myslím, že lidi, kteří mě takto zesměšňovali byli slabý duchem i rozumem.

Nonsenszm
Návštěvník
Nonsenszm

Vacsinu americkej pop/rockovej tvorby siroka verejnost nechape.
Moje oblubene pesnicky o ciernom slnku.

https://videacesky.cz/video/soundgarden-black-hole-sun

https://videacesky.cz/video/hudebni-klenoty-20-stoleti-the-rolling-stones-paint-it-black

Svetlare
Návštěvník
Svetlare

Ježííšikriste, jdu na zahradu kopat kryt…

endless
Návštěvník
endless

Rammstein je degenerovana psychopaticka hudba, nikdy som tu kapelu nemal rad, je to cista dekadencia…inak k clanku – velakrat mam pocit ze pan VK ma skor pristup ku kvalitnym zakazanym latkam nez k informaciam

Rammon
Návštěvník
Rammon

Tak ještě že pro bytosti vašeho typu existují Horkýžeslíže a jejich nedegenerovaný hit Bernardýn. Rammstein Für Immer

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

Příšerná dekadence, ale plná metafor a poselství. Nebraňte se poznání. Já už nevím, lidi, co vám mám poradit. Pan VK vás informuje, já se vám snažím naznačit cestu ven a nikdo nic….

vilém z ockamu
Návštěvník
vilém z ockamu

Takový hloupý postřeh… v klipu není vůbec bílá žena (kromě NDR pasáže a vojaček v beranicích), pouze asi v části, kdy upalují otrokyni čarodějnici – inkvizitoři a přikládají SA-mani knihami na hranici. Podle bílé ruky osoba na hranici vypadá jako bílá žena, ale má masku jako sexuální otrokyně. Asi jako že bílou ženu vyhlazovali inkvizitoři (upalování čarodějnic) tak jako NSDAP z ní dělalo rodičku vojáků pro válečnou mašinérii a pak je obětovali “osvoboditelům” (tím že muži byli zabiti nebo zajatci), jak to na konvi války vždy bývá odnesou to děti, starci a hlavně ženy – které se sami o tyto dvě skupiny musí “za každou cenu” postarat (pak dochází k likvidaci rasy a míšení).
Zajímavá konsekvence likvidace bílého muže, když “mu” zotročí a zabíjí bílou ženu a on s “černou královnou” (protože bílá královna je mrtvá, alegorie useknuté hlavy a polibku královny na dekapitovanou hlavu, kdy se hovoří o mezilidských vztazích že “muž je hlava a žena krkem, který jí otáčí) plodí psy války? Možná, že proto přicházejí “lodičkáři” aby zotročili nejdříve ženy a pak bude na řadě muž? Tedy v první fáze se zaútočí na ženy (sex/prc-jihad) a v druhé na muže (válka), kdy výsledkem bude likvidace obou?
PS: už jsem to viděl 20x v pořád ve videu nacházím nové věci, chci to rozklíčovat více a více, co záběr to nějaká zpráva..

Iva
Návštěvník
Iva

20x?? To jako fakt??
Hm, já jsem to viděla jednou a stačilo. Víc to vidět nepotřebuji.
Osobně nechápu, proč to chcete za každou cenu mít tak moc v hlavě a mysli a něco rozklíčovávat – mne jejich zprávy nezajímají, protože se programovat nehodlám nechat. Naopak, vytvářím si vlastní vizi a vlastní obrazy budoucnosti, a mohu vás ujistit, že vypadají totálně jinak.
Jejich vláda v mých vizích už skončila.

Aleš K
Návštěvník
Aleš K

Moje řeč, paní Ivo. Taky myslím a doufám a věřím a přeji si jinou budoucnost, než vklipu.

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

Sleduji to nyní po 15. a stále vidím nové metafory a nové a nové informace. Je to geniální dílko. (Klipy nekoukám, jsem milovník klasické hudby – Vivaldi, Brahms, Čajkovskij, Smetana.) Dnes už neletí četba Tolstého, Dostojevského, ba ani kvalitní filmy, ale někteří umělci se dokáží přizpůsobit a v klipu se vymáčknou za 5, 6 minut. Lidi, co chcete ještě více? Nečtete, nemyslíte. Nechápete klip, geniální zkratku, nedbáte informací pana VK. Tak si nestěžujte na otroctví své a ještě horší, co je připraveno pro vaše děti.

Vilém z Ockamu
Návštěvník
Vilém z Ockamu

Přesně! Je tu super debata obohacující diskuzi zajímavými informacemi a názory. Tak to má být. Vzájemně se obohacovat. Každý přispívá svou troškou do mlýna..