Děti na prodej! Děsivá chapadla chobotnice Norských fondů v ČR drží pod...

Děti na prodej! Děsivá chapadla chobotnice Norských fondů v ČR drží pod krkem už i vládu. Strach z Norů, ustrašený Sobotka a ukradení bratři Michalákovi. Čím přispěje Česko do norského genofondu?

Děti na prodej! Děsivá chapadla chobotnice Norských fondů v ČR drží pod krkem už i vládu. Strach z Norů, ustrašený Sobotka a ukradení bratři Michalákovi. Čím přispěje Česko do norského genofondu?

V souvislosti s kauzou bratrů Michalákových, které Norsko odcizilo jejich české biologické mámě, se nám do redakce AE News sházejí rozhořčené emaily a dotazy na souvislosti, otázky ohledně genetického fondu Norska, podivného norského chování k dětem, podivné a doslova úchylné televizní pořady pro norské děti a lidé se ptají, co to jsou ty Norské fondy a jaký vztah mají k principu juvenilní justice. Dostali jsme také mnoho dotazů na norskou (lépe řečeno skandinávskou) koncepci “janteloven”, o které jsem psal mimochodem v minulém článku. Pokusím se tedy dovysvětlit některé věci, které v minulém článku [1] byly zmíněny jen okrajově.

Koncepce “janteloven” je v Norsku společenská doktrína prosazovaná státem a jednotlivými institucemi už od narození dítěte. Jde o to, že v rámci této koncepce je kladen důraz při výchově dítěte na to, aby si uvědomilo, že samo o sobě není nijak výjimečné, že jeho přínos do populace po narození má význam jen tehdy, pokud se zařadí do své sociální skupiny a této skupině pomůže svým přičiněním dosahovat rozvoje společnosti. Individuální výjimečnost, talent, nadřazenost, excelence a nadání jednotlivce jsou ostře nežádoucí v koncepci “janteloven”.

zBR7IbO.jpg
Norské děti jako z jiného vesmíru?

Z pohledu nás, kteří jsme zažili komunismus a budování socialismu, je v podstatě “janteloven” přesně to, čemu se v bývalém ČSSR říkalo “socialistická výchova mládeže v kolektivu”. Systém v ČSSR byl nastaven tak, že žena porodila a pokud to bylo jen trochu možné, stát dělal vše proto, aby dítě šlo ihned do jeslí, poté do mateřské školy a potom do školy základní atd. Volný čas dětí byl proložen organizovanými volnočasovými aktivitami, kroužky, kluby, Jiskrami, Pionýrem a SSM, kde opět dítě bylo organizováno podle zadání výchovy socialistického člověka.

Janteloven je norskou verzí výchovy socialistické mládeže v ČSSR

Rodiny tak měly na děti v komunismu jen minimální vliv, protože děti trávily většinu času ve skupinách vrstevníků, které řídil stát. Díky tomu se KSČ podařilo po II. sv. válce přeměnit populaci Československa za 40 let (během pouhých 2 generací) ze země věřících na zemi veskrze ateistickou. Nicméně i zmíněná komunistická výchova měla své hranice, režim nezasahoval do fungování rodin, takže i děti v ČSSR měly tzv. dvojitou výchovu, kdy z domova věděly, že nesmí ve škole nic říkat, že o některých politických věcech se nemluví apod.

Norská koncepce “janteloven” je ale v mnoha ohledech daleko nebezpečnější a ve svém násilném pojetí se podobá nacistické koncepci projektu Lebensborn, ale také Hitler Jugend. Děti jsou v Norsku od útlého věku organizovány státem a jejich výchova má za cíl zvýšení populace Norska. Země je v kritické situaci, kdy trpí akutním nedostatkem obyvatelstva a kvalitního genofondu. Norsko bylo ještě v polovině 60. let minulého století jednou z nejchudších zemí tzv. západního bloku v Evropě. Emigrace Norů do západní Evropy po II. sv. válce dosáhla více než 5.5 milionu, především těch vzdělaných, lékařů, právníků a mladých lidí.

To mělo za následek zestárnutí norské populace doma a především ohrožení přežití národa jako takového. Norsko se až do objevu obrovských ložisek ropy a plynu koncem 60. let minulého století živilo především lovem a exportem ryb, včetně velryb, rybích tuků, zpracováním dřeva a výrobou textilu. Na jednotlivých farmách byly rozvětvené rodiny, které kvůli izolaci s okolím a nízké populaci velmi často trpěly polo-incestními vztahy na úrovni sestřenic a bratranců, což z genetického hlediska není přirozené a ačkoliv problémy se nemusí projevit ihned, tak do budoucna je zaděláno na obrovský malér v dalších generacích rodové linie.

IMG_0731.JPG
Ukázka “norského syndromu”. Obě děti mají stejný, vzájemně zaměnitelný, T-profil očí a nosu, přestože nejde o dvojčata a nemají stejné pohlaví a mají různý věk.

Norsko začalo od počátku 70. let extrémně bohatnout, zavedlo štědrý sociální systém, dokonce i tzv. “nepodmíněný základní plat”, na který mají “nezaměstnaní” nárok po dosažení věku 18 let, ale Norové, kteří se po II. sv. válce odstěhovali do západní Evropy, se zpátky do Norska už nikdy nevrátili, a to právě kvůli obrovským daním zavedeným po objevení ložisek ropy a plynu. Norsko tak trpí obrovským nedostatkem kvalitního genofondu, což se projevuje i v rámci tzv. “norského syndromu”, kdy se v rodinách Norů rodí chlapci a dívky s podobnými rysy, blond vlasy, ale s téměř kulatými obličeji a neměnným T-profilem (stejné rysy očí a nosu sourozenců, bez ohledu na pohlaví a věk), dívky mají v dětství podobné rysy jako chlapci, široká ramena a podobné T-profily jako sourozenci v chlapecké linii. Mnoho norských dětí lze lehce zaměnit ve školních třídách za sourozence, nebo dokonce dvojčata, protože mnoho dětí si je velmi vzájemně podobných, dalším rysem norského syndromu je problém vizuální identifikace pohlaví podle obličeje.

Norsko bojuje o záchranu svého genofondu

Z hlediska genetiky je to problém, tzv. genetická persistence (rysy potomků se s postupem generací nemění mezi dívkami a chlapci v jedné rodové linii) je na mnoha norských dětech patrná. Na tento problém bylo v Norsku zaděláno už na konci 18. století, kdy bylo zcela běžné, že docházelo ke sňatkům bratranců a sestřenic na velkých odlehlých statcích v Norsku a právě po exodu Norů z velkých měst do západní Evropy po II. sv. válce se začali tito Norové z venkova přesouvat do měst kvůli zlevnění bydlení a doplnění uvolněných pracovních míst po emigrantech a jejich genofond se tak z venkova dostal do městké norské populace. Dnešní stav a situace s norským genofondem je tak v pozici, že pokud nedojde k obohacení norského genofondu o jiné sekvence DNA, čeká norský národ v příštích 80 až 120 letech (4 až 6 generací) postupná a v té době již nevratná degenerace napříč celou společností, která povede k mongoloidním rysům v obličejích a s tím spojené degeneraci mozku a obecně inteligence.

Pro obohacení norského genofondu je vhodný jakýkoliv jiný genofond, který není germánského ani nordického původu, protože ty jsou v genech současných Norů v patologické dominanci. Státní koncepce “janteloven” tak usiluje začlenění Muslimů do společnosti, spolu se Slovany. Pro Nory je slovanský genofond vítaný, protože nabízí genetickou diverzitu, ale se zachováním evropských rysů člověka. Zabavování dětí přistěhovalcům ze slovanských zemí je v Norsku trend (stejně jako kauza Michalákových jsou v Norsku další kauzy, ruských, polských a bulharských rodin), ale největší invaze do Norska jde na vrub Muslimům. Ti sice mohou zachránit norský genofond, ale za cenu islamizace země.

nd03.JPG
Norský chlapec nebo dívka, když se zahledíte jen do obličeje?

Norsko tak po svém zbohatnutí na ropě a plynu spustilo projekt tzv. Norských fondů, což je systém financování multikulturní diverzity, občanské společnosti a především ochrany a péče o dítě v jednotlivých zemích Evropy. Fond financuje neziskovky v jednotlivých zemích EU, které mají za úkol prosadit do vlád a posléze zákonů jednotlivých zemí koncepci tzv. “juvenilní justice”, na jejímž konci bude ukotven “mezinárodní obchod s odebranými dětmi”. Ty potom Norsko získá do své péče na záchranu svého národního genofondu.

nd15.JPG
Dívka! Ale i z větší vzdálenosti vypadá stále v obličeji jako chlapec…

Je to neuvěřitelné, ale s Norskými fondy spolupracují nejen česká ministerstva a resorty, ale spolupracují s nimi i jiné fondy v čele s Open Society Fund Praha, pražská NGO dceřinka pana Geroge Sorose [2]. Koncepce zavádění juvenilní justice v ČR je koncept, který je součástí implementace orwellovské společnosti. Odebrání dítěte jako forma donucení a násilné kooperace rodiny se státem. Norské fondy financují spoustu aktivit v České republice, tady je malý přehled.

Norské fondy (EEA Grants) v ČR

18.5 mil. € na Životní prostředí a změna klimatu


7.0 mil. € na Zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS)


9.8 mil. € na Fond pro neziskové organizace


4.3 mil. € na Ohrožené děti a mládež


1.2 mil. € na Místní a regionální iniciativy pro podporu sociálního začleňování


21.5 mil. € na Kulturní dědictví a současné umění


0.7 mil. € na Důstojnou práce a tripartitní dialog


12.5 mil. € na Spolupráci ve výzkumu


3.8 mil. € na Stipendia


1.8 mil. € na Budování kapacit a institucionální spolupráce


19.2 mil. € na Iniciativy v oblasti veřejného zdraví


3.5 mil. € na Rovnost žen a mužů a slaďování pracovního a soukromého života


3.5 mil. € na Domácí násilí a násilí založené na pohlaví


7.0 mil. € na Spolupráci v rámci Schengenu a boj proti přeshraniční trestné činnosti


5.0 mil. € na Budování kapacit v justici a nápravné služby

Jak tedy sami můžete vidět, Norské fondy (EEA Grants) [3] financují v ČR velké množství nejrůznějších programů českých neziskovek a organizací. Podporují projekty, které jsou nezbytné pro implementaci NWO v Evropě. Důraz je kladen především na podporu multikulturní integraci, školní inkluzi dětí z vyloučených sociálních skupin do tříd s dětmi z většinové společnosti. Nejlépe nás ale tomto přesvědčí tabulka udělených dotací z Norských fondů za poslední období.

NorFunds.png
Seznam schválených projektů českých neziskovek z Norských fondů

Podpořené projekty vypovídají samy za sebe. Staré známé české neziskovky jako ROMEA, In Iustitia (akce proti Zemanovi vloni v listopadu), La Strada, Prague Pride a další. Seznam je obrovský, rozdělený na několik stránek, sami si můžete projít, kdo všechno je příjemcem peněz z Norských fondů [4]. Je tedy jasné, že český neziskový sektor je plně závislý na těchto fondech a pokud vezmeme v úvahu skutečnost, že nejaktivnější fond v ČR, Open Society Fund pana Sóroše, spolupracuje s Norskými fondy, tak je jasné že nelze nijak očekávat nějakou ráznou odpověď české vlády směrem k Norsku za únos a zabavení dvou nezletilých českých občanů, synů paní Michalákové. Z norských fondů nečerpají jen české neziskovky, ale i samotný český stát.

Doslova šok! Norské fondy dotují i českou policii!

Z Norských bezedných fondů čerpá peníze na své projekty Ministerstvo Financí ČR [5], Ministerstvo zdravotnictví ČR [6], Ministerstvo kultury ČR [7], Ministerstvo vnitra ČR [8], Ministerstvo školství ČR [9] a dokonce i Policie ČR [10]. Všechny tyto instituce mají nataženou ruku směrem k Norsku a jejich penězovodům. Takže, dámy a pánové, na co si tu kdo hraje? Jaképak silácké řeči o odvolávaní norské velvyslankyně z ČR za ukradené syny Michalákovy? Pan premiér Sobotka by neustál uzavření kohoutů Norských fondů, protože silová ministerstva by přišla o dotace, včetně Policie ČR. Vždyť za to by Sobotku zmlátili pendreky.

05-ParadeProcession-500.jpg
Průvod v Norsku. Matky s batolaty a státními vlajkami. Toto je jeden z projevů “janteloven”. Už brzy si ponesou česká batolata…

Nemůžete kousat do ruky, která vás krmí. Toto pravidlo z dob starého Říma je nadčasové a já jen lituji paní Michalákovou, že se už dříve neobrátila na kompetentní lidi z “jiných vrstev společnosti” na záchranu svých synů, než na zkorumpované politiky, kteří na straně jedné posílají Norům protestní nóty, ale na straně druhé se bojí, aby země nepřišla o peníze z Norských fondů a velvyslankyně má Česko za naprostou kolonii, které může Norské království beztrestně krást její nezletilé občany. S maskou světce potom premiér ČR hovoří o vážné situaci, se kterou se musí seznámit a ministerstvo zahraničí odešle papír do Osla. Kdyby ten papír s protestní nótou poslali oslovi, rozdíl by v tom asi velký nebyl.

ČR je pod nadvládou celé armády NGO, zrovna před 2 dny vyhlásila Fulbrightova komise nové stipendium na školení a stáž v USA pro české leadery neziskovek [11], aby tam studovali a dostali odpovídající instrukce a notičky k další práci proti zájmům lidu v ČR. Tajné služby toto ignorují, nezajímají se o to, že cizí země financují neziskový sektor v ČR, který potom rozvrací republiku zevnitř, od propagace multikulti až po protesty a demonstrace za svržení prezidenta a jeho obvinění z velezrady.

Za peníze z Norských fondů zaplatíme našimi vlastními dětmi!

Česko je země, která bude muset za Norské fondy v budoucnu tvrdě zaplatit. Svými dětmi, které český stát v rámci plánované juvenilní justice odebere režimu nepohodlným rodinám a předá je k výchově do Norska. Je to model, který Česko zná ze své historie moc dobře, za Protektorátu se odesílaly děti do Německa na převychování. A bylo to naprosto košer, podle protektorátních zákonů. Česko neochrání své občany a nezletilé děti před zlovůlí úřadů cizích zemí. Není daleko doba, kdy vzít někomu dítě bude formalita, protože se řekne, že v Norsku se dítě bude mít lépe, jeho pěstounská rodina s příjmem 7,000 EUR měsíčně ho jistě zajistí lépe, než česká rodina s příjmem 570 EUR čistého a se dvěma exekucemi na krku a bydlením v 1+0 v předražené ubytovně.

Norsko zachraňuje svůj genofond. To lze pochopit. Ale jak nazvat situaci v Německu, které páchá sebevraždu nekontrolovanou imigrací Arabů? A jak nazvat servilitu české vlády, která se bojí reakce Norska, kdyby premiér zašel pro ostré slovo dál, než je šípek a krucipísek. Nepácháme snad jako národ sebevraždu stejně, když prosazujeme multikulti inkluzi a imigraci skrze všemocné neziskovky? Za vším hledejte peníze. Ale pokud je to pravda, potom za ty peníze brzy prodáme i svou vlast, naší kulturu a identitu. Co nám potom zůstane?

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
megafon
Návštěvník
megafon

Tak já vyrůstal v ČSSR od r.1964. Naši měli na rozdíl ode dneška pravidelnou pracovní dobu, tak na nás měli daleko víc času než mám dnes na své děti. Zejména soboty a neděle byly rodinné, krom těch pár pracovních sobot. Dnes se na vás koukají jak na nesvéprávného když nechcete makat nepřetržitě celý týden a navíc bez jakýchkoliv příplatků. Do kroužků jsem chodil. Byly dobrovolné. Na základce jsem dost času trávil ve fotokroužku při DDM (dům dětí a mládeže ). Výtvarně a hudebně jsem se vzdělával od 6.třídy až do maturity v LŠU ( lidová škola umění ). V první třídě jsem byl pasován na jiskru. Ale na pionýra jsem měl málo 1. A tak mne nikdo nenáboroval protože z toho vedoucí a učitelé dělali elitní záležitost. Do všech ostatních aktivit jsem se přihlásil sám a z vlastní vůle. Osobně nevím o nikom ze svého okolí koho by krom rodičů někdo tlačil do mimoškolní činnosti. A navíc bylo pro rodiče vše zdarma. Příjde mi tedy část výše uvedeného textu mírně řečeno nepravdivá a zavádějící.

Eliška
Návštěvník
Eliška

Zcela s vámi souhlasím. Do Jisker jsem se těšila, protože jsme se tam naučili hodně zajímavých her a výtvarných dovedností a do kroužků jsem chodila dobrovolně a ráda. Nikdo nás “nekomandoval, ale spíše se snažili nás něčím zajímavým zabavit. Kroužky vedli často dobrovolně vojáci nebo vysokoškolští studenti. Na střední škole jsem dokonce sama vedla oddíl “Jiskřiček”. Děti mě měly rády a každý pátek či sobotu na mě už čekaly u vlaku ze školy. Já je měla taky ráda. Nikde jsem se nemusela registrovat, vedla jsem děti zcela dobrovolně a nikdo mě ani nekontroloval. V roce 1987 jsem jako máma od dvou dětí opět vedla Jiskry a rovněž ze své vůle, dobrovolně a bez jakékoliv registrace u nějakých úřadů. Prostě rodiče mě o to poprosili a já to ráda udělala. O tom, jak to bylo strašné za socíku dnes píšou většinou mladí lidé, kteří v té době ještě chodili po houbách, takže přejímají názory těch, kteří hodně hlasitě bučí o strašném socializmu a vytvářejí mezi lidmi rozbroje. Hlavně ti placení různými zahraničními neziskovými organizacemi. V roce 1962 k nám přijeli na návštěvu příbuzní z Rakouska, dovezli nám jako dar kufr starého obnošeného šatstva, cukerín a cikorku (žitná náhražka zrnkové kávy) a nevěřili vlastním očím. Domů si odváželi několik párů kvalitních kožených bot a celý vepřový kotlet. Škoda, že dnešní mladá generace nic takového nezažila a jen papouškuje ukřičené Čechy s americkým či jiným západním občanstvím, kteří se tu většinou ani nenarodili a neprožili dětství.
S pozdravem Eliška

javva
Návštěvník
javva

Ze začátku článku dobrý, ale my jsme někdy byli v komunismu?? Takže kdo stojí za těmi písmenky…Je to nějaký VŠ brigádník??? Nebo je to celé fabulace??

Zdenek
Návštěvník
Zdenek

Slovenká republika je ochotná obohatit Norsky genofond o 300 000 romů. A ještě s radostí 🙂

obcan
Návštěvník
obcan

Norsako je pouze zaminka. ‘Bily kun’ pres ktereho financne-militantni bilderbergovska mafie uskutecnuje svuj zlocinny plan NWO. K tomu tito zlocinci potrebuji zbavit lidi sve identity, narodniho povedomi, kulturnich tradic, historicke hrdosti a pudu narodni sebezachovy i snahy nebyt vyhubeni silnejsimi etniky a narody. Az se podari takovou beztvarou ‘hmotu ovcanu’ vytvorit, bude jiz pro mafii snadne ji tvarovat zkorumpovanymi medii do libovolneho tvaru podle zajmu financne-militantni mafie.

okoloidúci
Návštěvník
okoloidúci

Myslím si, že to čo sa deje v škandinávii dnes (alebo keď chcete posledné dekády), už vykazuje jasné znaky degenerácie. Obrázky čo ste priložili k článku nie sú celkom výstižné, ale to nejak zvlášť nevadí. Pretože podstatne horšia je mentálna degenerácia, ktorá sa na spoločenskej úrovni prejavuje už takmer nastolenou orwellovsko-komunistickou diktatúrou, miešanou s prvkami neoliberálneho kapitalizmu a celkovo konzumného hedonizmu. Výsledkom tohoto úpadku je na jednej strane Breivik, na druhej totálne nezmysli typu Gender ideológie a umelé (mierne povedané) zachraňovanie genofondu či dokonca celej severskej populácie prisťahovalcami z blízkeho východu alebo Afriky. Je to, okrem iného, proti prírode, aby obyvateľ zo subtropického alebo tropického pásma sa zrazu chcel za pár rokov adaptovať. Nehovoriac už o úplne odlišnej kultúre, zvykoch a prevažujúcom vierovyznaní. Navrhoval by som tým škandinávcom, ktorí majú zvyšky zdravého rozumu a úsudku, nech sa presťahujú radšej sem alebo aspoň do južnejších oblastí západnej Európy. Kým je čas! Tu si môžu kultivovať genofond koľko len chcú a aspoň sa naučia trocha skromnosti a možno tiež variť 🙂 No a k tým, čo si nechajú migrantmi znásilňovať dcéry a ničiť pôvodnú kultúru, za cenu luxusu v ktorom ZATIAĽ ešte žijú – čo dodať? Tým už neviem či niečo alebo niekto pomôže. Je to popri tom všetkom čo sa dnes v EÚ a na svete deje STRAŠNÉ.

Jan Sulek
Návštěvník
Jan Sulek

PERFEKTNE VYSVETLENO A PODANO, DIKY !!!!!

Jarda
Návštěvník
Jarda

proc by Norsko kradlo deti, aby obohatili genofond? Vsak by jim stacilo, aby deti zustaly v Norsku a tam si casem nasli pohlavni partnery. Clanku moc neverim….

Martin Florian
Návštěvník
Martin Florian

Preji krasny vecer, mohl by mi autor clanku napsat, odkud cerpal tyto informace ? Dekuji

Norek z Norska
Návštěvník
Norek z Norska

To si normálně najdeš na Googlu. Jsou tam toho mraky: https://goo.gl/6oQCFS

Martin Florian
Návštěvník
Martin Florian

Nepotrebuji si nic hledat na googlu, ale i pres to diky za snahu. Ptal jsem se autora clanku. Vy jste autor clanku ?

Norek z Norska
Návštěvník
Norek z Norska

Jinak v Norsku vysílají dětem v televizi pořady o sexu, protože v Norsku je nejnižší porodnost na světě, takže chtějí děti co nejdřív zapojit do vlastní reprodukce: https://www.facebook.com/SputnikNews/posts/10153160709941181

Martin Florian
Návštěvník
Martin Florian

Byl jste nekdy v Norsku ? 🙂

Lucie Fifernová
Návštěvník
Lucie Fifernová

Názory, myšlenky i udaná fakta Vašich komentářů i výše uvedeného článku jsou mrazivě pravdivá. Věřím svému srdci, sama sobě a vím, že bude záležet v budoucnu jen na mne, jak se se vším “poperu”, vyrovnám a jaké poznatky získám a předám dál. /V hrobě toužím ležet v klidu a ne se v něm obracet :)/ Avšak, až bude opravdu nejhůře, ani peníze nepomohou! – Jsme slabou útěchou pro maminky a tatínky, jež potkalo podobného zlého, ale proč se neozvat, proč neříci, ač obsah spisů těchto kauz neznáme jako pan ministr spravedlnosti Robert Pelikán, že odebrání soudem rodičovská práva, jsou v tomto případě podložena evidentně absurditami zákonů království norského. Na toto musí být opravdu “silný kalibr” – důvod. Pokud je tímto důvodem policií předložené a odložené nedokázání ničeho zlého ze stran maminky i tatínka chlapců a touha pěstounských rodin získat za každou cenu hošíky do trvalé péče po dlouhé době marností ze stran boje maminky, a nikoho neomlouvá fakt, že jsou chlapci již roky v pěstounské rodině /děti se stejně dokáží přizpůsobit i návratu do máminy náruče/, je to k zamyšlení pro království, kde nevládne dobrému král a lid nedokáže ochránit. Evidentně ani státníci – poslanci po zvrhlosti úřadu “pro ochranu dětí” Barnevernet.

taktak
Návštěvník
taktak

Juchuu, genofond. Konečne.
Všetky Norky píšte, ale len fešandy, genofond Vám obnovím.