Delta zemřela, ať žije Omicron! Nejvíce naočkovaná země EU zavedla nouzový stav,...

Delta zemřela, ať žije Omicron! Nejvíce naočkovaná země EU zavedla nouzový stav, protože JIP oddělení v Portugalsku přetékají naočkovanými pacienty umírajícími na agresivní zápaly plic! Slovensko se utápí ve lžích politiků a hygieniků, vakcína už nefunguje ani jako divadelní rekvizita, ale poslankyně vládní koalice chystají časovanou bombu! Novela školského zákona má na Slovensku zřídit status školních lékařů a očkování dětí se souhlasem vedení školy, ale ne nezbytně rodičů! A neočkovaní rodiče už nesmí na Slovensku vodit své děti do školky, mají si sehnat očkovanou náhradu!

Delta zemřela, ať žije Omicron! Nejvíce naočkovaná země EU zavedla nouzový stav, protože JIP oddělení v Portugalsku přetékají naočkovanými pacienty umírajícími na agresivní zápaly plic! Slovensko se utápí ve lžích politiků a hygieniků, vakcína už nefunguje ani jako divadelní rekvizita, ale poslankyně vládní koalice chystají časovanou bombu! Novela školského zákona má na Slovensku zřídit status školních lékařů a očkování dětí se souhlasem vedení školy, ale ne nezbytně rodičů! A neočkovaní rodiče už nesmí na Slovensku vodit své děti do školky, mají si sehnat očkovanou náhradu!

Všechna světová média v posledních hodinách jedou jenom jednu jedinou informaci, že všude se začíná šířit nová mutace covidu nazvaná Omicron, která prý podle odborníků sníží současnou účinnost vakcín o 40% v průměru [1], a to nemluvíme o tom, že už současná účinnost vakcín je doslova k smíchu, a to vzhledem k tomu, že ani jedna neposkytuje bezinfekčnost.

A pokud vakcína neposkytuje bezinfekčnost, není to vakcína, ale terapeutikum. Toto je potřeba pořád opakovat, a to i lékařům, kteří by měli zřejmě vrátit diplomy, pokud toto zapomněli. Základy imunologie se berou ve 3. semestru lékařských fakult: Neposkytuje-li vakcína bezinfekčnost, ale pouze ochranu příjemci před propuknutím vážné formy nemoci, jedná se o terapeutickou látku poskytující rezistenci a pomalé množení viru in vivo v lidském těle v důsledku nedostatečného počtu virů, které produkuje nedostatečný počet infikovaných buněk.

Portugalská záchranná služba

Terapeutikum se vyznačuje tím, že dávku látky je potřeba podávat častěji než vakcínu, obvykle v rozsahu 4 až 6 měsíců. Terapeutikum cílí na savčí buňky, kdy terapeutická látka přiměje buňky v plicích či dalších orgánech produkovat lidské adenoviry, které potom obsazují další buňky a tím zabraňují jiným a horším virům v jejich obsazení. Tím se zabraňuje těmto jiným virům (např. covidu), aby se dostaly do plicních buněk a začaly se tam množit. Virus totiž nemůže využít ke svému množení buňku, která je již obsazena jiným aktivním virem.

A toho se využívá u terapeutických látek. Buňky ale mají vlastní živostnost, plicní buňky se obměňují v průměru za 4 až 6 měsíců, takže logicky nově vzniklé buňky již v sobě adenoviry nemají a mohou tak být napadeny covidem anebo jiným virem. Proto logicky z toho vyplývá, že po 4 až 6 měsících musí očkovaná osoba utíkat pro booster, protože již nemá v sobě terapeuticky impregnované plicní buňky, které zemřely a byly nahrazeny novými. Proto se nedivte, že globalisté zkracují přeočkování až na 4 měsíce, protože to je přesně doba životnosti buněk v plicích a v trachea trubici. A v této situaci si představte, že v Portugalsku se rozpoutalo hotové peklo.

Portugalsko: Nejvíce naočkovaná země EU je v krizi a znovu vyhlásila nouzový stav

V říjnu přinesl list The New York Times článek [2], že v Portugalsku už nezůstal prakticky nikdo k očkování, protože všichni už dostali alespoň jednu dávku. Pokud se počítá 1 dávka, je v Portugalsku naočkováno téměř  90% obyvatelstva. Pokud se počítají 2 dávky, je to zhruba o 1,5% populace méně. Více než 10% populace už má ale i třetí dávku. Přesto nákaza znovu raketově roste. Ještě před 2 týdny na českých a slovenských médiích byla země vynášená do nebes a dávaná za vzor proočkování prakticky veškerého obyvatelstva.

Portugalsko ale minulý týden ve čtvrtek vyhlásilo [3] počínaje od 1. 12. znovu nouzový stav, protože portugalské nemocnice začínají praskat ve švech a přetékají doslova očkovanými pacienty, kteří umírají na JIP odděleních v nezvykle vysokých počtech na dosud nevídaně agresivní monotyp zápalu plic, který má obrovsky rychlou progresi a pacienti ráno začnou kašlat krev a odpoledne již jsou po smrti.

Portugalsko čelí novému nárůstu nemocných lidí, navzdory největší proočkovanosti v EU blížící se 100%

Portugalská média už nemají sílu na zkreslování informací, protože už nelze tvrdit, že JIP oddělení zaplavují neočkovaní, protože neočkovaní paradoxně neumírají skoro vůbec. Mají sice průběhy nemocí, ale nepostihují je zápaly plic. Vakcíny podle všeho provedly v tělech očkovaných lidí zločin, totiž vymazání plicní imunity. V lékařství se tomu říká “syndrom novorozence” a objevuje se obvykle u pacientů předávkovaných ATB léky při léčbě zánětů, případně se objeví u onkologických pacientů po chemoterapii. V plicích dojde k výmazu paměťových imunitních buněk do výchozího stavu jako po narození člověka. Je to reset imunity plic do výchozího stavu jako po narození.

Agresivní zápaly plic způsobené záhadným “syndromem novorozence?”

V takovém okamžiku plíce neumí bojovat ani s těmi nejprimitivnějšími viry a důsledkem je prudký zápal plic a velice rychlá smrt. Vakcinace proti covidu zkrátka může podle všeho u lidí vyvolat efekt vymazání plicní imunity a všichni se potom diví, co se to stalo, vždyť vakcína měla člověka chránit. Syndrom novorozence není dosud přesně popsán, podle našeho kolegy lékaře se předpokládá, že jde o důsledek situace, kdy imunitní systém z nějakého důvodu přestane plnit svoji funkci v nějakém vybraném lidské orgánu, protože vyhodnotí, že danému orgánu nehrozí žádné riziko. Podle všeho je to důsledek terapeutické látky v plicních buňkách.

Očkování dětí experimentálním roztokem je neskutečný hazard

Jelikož cizí viry je nemohou obsadit, imunitní systém si virů nevšímá, protože nikde není detekováno množení virů. Imunitní systém tak vyhodnotí tento rozpor jako chybu své imunitní paměti a zresetuje se.  Když potom staré plicní buňky odemřou a jsou nahrazeny novými, ostatní viry je začnou napadat, protože imunitní systém se znovu teprve učí na ně reagovat, jako organismus novorozence. Než se to však imunitní systém naučí, člověk zemře na akutní zápal plic v důsledku napadení buněk miliardami virů, které by jinak imunitní systém dávno zničil. A v této situaci, kdy Portugalsko jako nejvíce naočkovaná země EU je znovu v nouzovém stavu, přichází ze Slovenska naprostý šok.

Slovenská vládní koalice chce zavést status školních lékařů, kteří by mohli mj. i očkovat školáky v rámci školní zdravotní péče naproti bianco informovanému souhlasu rodičů

Naše redakce byla informována, že v Národní radě SR leží návrh novely školského zákona, která zavádí status školních lékařů a zdravotníků, kteří na základě informovaného souhlasu budou moci poskytovat zdravotní péči školákům, a to včetně očkování. Jenže, formulace jednoho z paragrafů jak tak neuvěřitelná, že reálně hrozí, že děti budou moci být očkovány bez souhlasu rodičů, a to na základě souhlasu zástupce vzdělávacího zařízení, tedy ředitele školy. Jedná se o parlamentní tisk č. 658 [4] a momentálně je novela v Národní radě SR ve druhém čtení. Předkladatelkami novely jsou poslankyně za vládní strany OLANO, SAS, Sme Rodina a Za ludí. Tím hlavním problémem a rozbuškou je návrh nového paragrafu 152a školského zákona, který zní takto:

§ 152a

Zdravotná starostlivosť v škole a školskom zariadení

(1) Škola a školské zariadenie môže vytvárať podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti zamestnávaním zdravotníckeho pracovníka spĺňajúceho podmienky na výkon zdravotníckeho povolania lekár, sestra, pôrodná asistentka alebo zdravotnícky záchranár podľa osobitného predpisu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

(2) Zdravotnícky pracovník podľa odseku 1 poskytuje zdravotnú starostlivosť dieťaťu alebo žiakovi v škole alebo v školskom zariadení s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcu zariadenia.

V důvodové zprávě [5] k novele zákona je to vysvětlené polopaticky:

Z dôvodu, aby nedochádzalo k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti v škole alebo v školskom zariadení bez vedomia zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcu zariadenia, na zdravotnú starostlivosť sa bude vyžadovať informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody.

Jenže v samotném znění novely v rámci § 152a v odstavci 2 se píše jenom “…s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcu zariadenia.” Pokud novela projde v tomto chybném znění, bude moci slovenské děti na škole očkovat lékař klidně jen se souhlasem ředitele, který je zástupcem vzdělávacího zařízení, přesně podle znění zákona. V novele úmyslně není specifikováno, o jaký typ zařízení se jedná. Na Slovensku se za zařízení považuje jakékoliv školské zařízení, nejen zařízení ústavní péče a dětské domovy. Taková formulace zákona, kde se používá slovo ALEBO (česky nebo) je vysoce nebezpečná, protože v případě školního lékaře tam žádné ALEBO být nesmí, protože tam patří výhradně taxativní výčet. Zástupce zařízení může být i ředitel internátu, domova mládeže. A to zdaleka není ten největší problém. Tím největším problémem je informovaný souhlas.

Právník varuje před podepisováním informovaných souhlasů škole

Podle našich informací půjde o papír, který se dává rodičům podepsat jednorázově při nástupu dítěte na konkrétní školu, anebo jedenkrát ročně na začátku každého školního roku, a od té chvíle má škola informovaný souhlas natrvalo. Pokud rodič bude souhlasit, že dítě smí být ošetřováno designovaným školním lékařem, potom se lehce může stát, že lékař si pozve celou třídu na očkování a děti naočkuje bez vědomí rodičů, protože žádný druhotný a dodatečný souhlas nebude potřeba. Škola totiž bude mít od rodičů v ruce informovaný souhlas. Když jsme návrh novely dnes dali našemu právníkovi, jenom se mu prý protočili oči a obratem nám odepsal:

Důrazně doporučuji doručit škole v písemné formě oznámení, že dítě má již svého lékaře pro děti a mládež, ke kterému bude chodit na vyšetření či ošetření a jako rodič nedávám souhlas, aby dítě bylo ošetřováno školním lékařem. Dopis doručte škole poštou na doručenku.

Právník upozorňuje, že informované souhlasy jsou jedním z nejnebezpečnějších a nejzákeřnějších dokumentů, protože mají obvykle neomezené spektrum uděleného souhlasu, které se zpětně velmi špatně vylučuje. Definice lékařské péče je široká a pokud dáte souhlas s lékařskou péčí školního lékaře o dítě, z hlediska práva a právních norem nebudete moci potom napadnout u soudu lékaře za to, že vám naočkoval dítě ve škole, protože lékař se bude hájit, že vakcína patří mezi ministerstvem zdravotnictví doporučované prostředky lékařské péče a ochrany zdraví dětí.

Obavy slovenských rodičů na Facebooku

A pokud vy jste dali souhlas s výkonem lékařské péče školního lékaře na svém dítěti, zpětně to budete jen těžko zpochybňovat. Podle právníka je tak nejbezpečnější neposkytnout souhlas škole s péčí o dítě školním lékařem. Nejděsivějším varováním je Velká Británie, kde školní lékaři od 60. let bez souhlasu rodičů očkují britské školáky na základě informovaných souhlasů, které dokonce ani nelze vzít zpět. A že na Slovensku to myslí s izolací neočkovaných opravdu vážně, to potvrzují šokující svědectví ze slovenských mateřských škol.

Na Slovensku nesmí neočkovaní rodiče vodit své děti do školek, musí si sehnat očkované náhradníky

Ty totiž nově podle nařízení slovenské vlády a epidemiologů nesmí do svých budov vpouštět osoby, které nemají očkování anebo překonání nemoci. Testy už nestačí. A představte si, že neočkovaný rodič už nesmí své dítě ani odvádět do školky, má si prý sehnat za sebe očkovanou náhradu a plnou moc na odvedení dítěte do školky. Rozčílení slovenští rodiče nenachází slov, sprostá slova létají na adresu všech členů slovenské vlády, to se ani tady nedá publikovat. Jenže, slova a nadávky nepomohou. Total Control je na Slovensku ve značné míře budován díky nečinnosti lidí. Dnes zakazují rodičům bez očkování vodit vlastní děti do školek. Ale co zítra?

Tiskopis informovaného souhlasu z jedné slovenské školy

Co když jednoho dne vám školka dítě už nevrátí a pouze se dozvíte, že dítě si odvezla sociálka, protože dítě žije v neočkované rodině, která dítě ohrožuje svou nezodpovědností na životě? A dítě vám nevrátí, dokud nepředložíte potvrzení o dvou dávkách naočkování. A myslíte si, že přeháním? Myslíte si, že tak daleko to zajít přece nemůže? Opravdu tomu věříte, že tak daleko by to přece nemohlo zajít? Tak v tom případě vám přeji, aby vám ten optimismus vydržel, protože teror se začne prohlubovat, po Novém roce začne peklo v celé Evropě. Omicron se stane záminkou pro povinné očkování celé Evropy! Úplně všech! Omicron je záminka na zdůvodnění tohoto kroku plošného povinného očkování. Pamatujte na má slova. Vzpomenete si na ně.

Dnes vás jako neočkovaného rodiče nepustí s dítětem do školky, a co zítra? Odejmou vám dítě, protože řeknou, že ho ohrožujete svým neočkováním?

Skrze děti a hrozbu odebírání dětí se budou snažit natlačit neočkované lidi do očkování. Postupně všechno selže, loterie, rozdávání peněz, tenisek, hrozby, nakonec sáhnou k tomu, co zaručeně zafunguje, na děti. V každé rodině, kde je alespoň jedno dítě, musí být všichni naočkovaní. Bude se to kontrolovat podle databáze obyvatelstva, kdo kde bydlí a jestli tam je dítě. Kdo se nenaočkuje, bude obviněn z ohrožování zdraví dítěte v domácnosti. Níže jsou fotografie webových stránek několika slovenských školek, které opatření zavedly.

Vlády si chtějí sáhnout na miliardy EUR z Fondu obnovy od EU [6] a pamatujte, tam kde jde o miliardy pro politiky a jejich odkloňovačky, tam jdou ohledy na lidi stranou, tam nikdo nezná bratra ani sestru, tam se jde přes mrtvoly. A nezapomeňte, že mezi občany se v případě vakcinace počítají i děti, takže k dosažení kvóty 75% naočkované populace se použijí právě i ty děti. Takže, dnes nesmíte odvést své dítě do školky, když nemáte vax, jako byste byli prašiví rodiče. A co zítra? Naivita vás zabije, pokud se jí budete držet. Podívejte se na Portugalce. Věřili vaxu a teď umírají v nemocnicích na zápaly plic a země je znovu v lockdownu. Nepoučiš-li se, zahyneš!

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 67% z cílové sumy a do konce měsíce zbývá poslední den. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, kryptoměnami Bitcoin, Bitcoin Cash a Ethereum, a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Kartel4
Návštěvník
Kartel4

admin promine, dávám opět, prosím čtěte a šiřte… Státní ustav pro kontrolu léčiv..
vyjádření k vakcínám… pouze dodám, že všichni ministři MINZDRAV za 18 měsíců prostě vědomě lhali

https://www.sukl.cz/sukl/zadost-o-poskytnuti-informaci-ze-dne-8-3-2021?highlightWords=Experiment%C3%A1ln%C3%AD%20vakcina&fbclid=IwAR1oBkwfw9obL3yj5I9nLoICNlmadQuo20G31nUVEF7bD175bgvjRJ0hsco

Andy
Návštěvník
Andy

K tématu “Omicron”: doporučuji tento film, na uloz.to: Kyslík (2021) cz dabing HD.mp4

PetrPatrix
Návštěvník
PetrPatrix

To nemusela být predikce. Prostě jen po tom filmu pojmenovali další to.

Kolemjdouci
Návštěvník
Kolemjdouci

DALSI DIL DIVADLA PRO BLBE OVCANY
Babis s Fialou dnes spolecnymi silami uvedli dalsi divadelni kousek, ke kteremu chybely uz jen kapesnicky.
Kdo jeste nema uplne vymytou hlavu, tak by mu to melo sepnout vcelku jednoduse:
Podzimni vlna je na vrcholu. Do vanoc to zacne klesat a uklidni se situace i v nemocnicich, protoze domu pujdou i ti, kteri v nemocnicich za normalnich okolnosti nemaji co delat (cajickari).
Toto je idealni doba, aby vlada (stara nebo nova – je to jedno, jedou v tom spolecne) nasim hloupejsim spoluobcanum natloukla do hlavy, ze zachranou je treti davka vaxu. Maji na to zhruba mesic, proto ten kolosalni rychlo-plan napichat milion lidi tydne.
A jakmile opravdu pocty klesnou, budou to vydavat za uspech vakciny. Proc toto vsechno? Potrebuji jasny “dukaz”, ze injekce funguje a je nezbytne zavest povinnou vakcinaci. Voala!
Planovana genocida jede podle planu, jen muzeme spekulovat, kolik bude ve tretich davkach opravdovych tecek…
Sledujte NAD-UMRTI a poslouchejte zamestnance pohrabnich sluzeb. Leze to ven, sice malo, ale leze. Tu je dukaz z Anglie (pouze anglicky):
https://www.bitchute.com/video/ZwWN2QS0SPV9/

martin
Návštěvník
martin

Z časopisu Mladý svět z roku 1989.
Důležitá část z článku týkající se vědy a počítačových virů s názvem Nejen trojský kůň. Pro nové na tomto webu. comment image
comment image

Ileen
Návštěvník
Ileen

Všimli jste si? Válek má taky tečku: mezi očima nad kořenem nosu.

pravda zvíťazí
Návštěvník
pravda zvíťazí

“Omicron se stane záminkou pro povinné očkování celé Evropy! Úplně všech! Omicron je záminka na zdůvodnění tohoto kroku plošného povinného očkování. Pamatujte na má slova. Vzpomenete si na ně.”
Vzpomenul dom si už dnes pri počúvaní debilizátora, keď moderátor povedal, že test proti omicronu nebude stačiť, leba sa extrémne rýchlo šíri. Samozrejme to je všetko lož, ja to chápem, ale takto si zdôvodnia povinné očko.

vese
Návštěvník
vese

pravda zvítězí
Očkovat je nutné nejméně 75 % obyvatel, protože peníze. Který stát tento limit splní, dostane miliardy EUR z evropského fondu obnovy. Jenže na co a kdo? Čerpání je určeno hlavně pro zelené zdroje energií a pro digitalizaci, takže Velký reset. Bohatí prostě budou ještě bohatější.

Jotar Jablatar
Návštěvník
Jotar Jablatar

A těch 75% určí vláda 😉

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Ne. tech 75% určili Sou-Druzi z EUNYLON kteří mají k dispozici i špičkové matematiky, statistiky a prognostiky a kombinatoriky, kteří jim spočítají fšecko – i nejrychlejší a současně pro ně nejbezpečnější křivku DEPOPULACE pomocí intoxikace.
Lze také celkem jednoduše předpokládat, že při 75% toxických/otrávených se leckdo ze zdravých také s toxickými sblíží (a také nakazí), a také onemocní.
Ti zbývající zdraví tak budou v minoritě, a Sódruzi ten zbytek už nějak zvládnou bez většího odporu a komplikací (jako třeba vzpoura a převraty, které by ještě mohly přicházet v úvahu DNES!).
Jestli se pak naplní předpovědi některých nezávislých a svědomitých vědců a badatelů – tedy že cca do 1. poloviny 2022 všichni vaxovaní ztratí svoji imunitu (prakticky získají AIDS), tak do 5 let, díky AIDS (ZÍSKANÝ SYNDROM ZTRÁTY IMUNITY) přijde jakákoliv infekce, nachlazení, rakovina,…. a je vymalováno.
ANO, “VAKCÍNY” FUNGUJÍ, … ale ne tak, jak tomu omámená a vydíraná většina VĚŘÍ.
NOVÝ NORMÁL mají kriplíci v Plánu BEZ Lidí!
A už teď nás všechny starostlivě zvou na kontrolu, jestli, a jak dobře TO funguje …:
https://testujsevcas.cz/

Je nutné jim ukázat, že MY nemáme STRACH, a naopak strach by měli dostat ti naši zaprodaní papaláši – strach z nás! Strach z odplaty!
Dnes jsem byla nakoupit v Kaufu, nahoře bez 😉 , promenádovala jsem se klidně a s širokým úsměvem zdravila prodavače, a NIKDO ANI NECEKL! 😉

pravda zvíťazí
Návštěvník
pravda zvíťazí

Brebuďme sa a spojme sa!
Peter Hlac
https://youtu.be/KRecRaOeItY

PetrPatrix
Návštěvník
PetrPatrix

“Požiadam o politický azyl v Bielorusku” – A vieš, ty €łŁ[Đ|˙°˛^˘^, že mraky ľudí sa nechcú očkovidovať v Taliansku, vo Francúzsku, v Nemecku, v Česku, v v v v – to sa všetci nasťahujú do Bieloruska? Bojuj! Sereš na svojich prarodičov? Ty odporný individualista?! A tam čo? Počkáš si ty sráč, až to tu vybojujeme za teba a potom sa vrátiš? Nepustím ťa sem!

zazracne_dieta
Návštěvník
zazracne_dieta

Iná pikoška je, že v Holandsku bola skôr ako v Južnej Afrike- už 19. 11. Ale chudáci Juhoafričania boli takí…- nazvime do dobromyseľní- že nález nahlásili. A tak si to odskáču… Iní sa poučia.

“Dutch found Omicron a week earlier than thought
Dutch health authorities say the new variant was present in the Netherlands a week earlier than previously believed and checks are underway to see how far it has spread. The RIVM National Health and Environment Institute said it “has found the corona variant Omicron in two test samples that had already been taken in the Netherlands… on November 19 and 23… The two earlier Dutch infections came before South Africa first reported the new strain on November 24 to the WHO…”

📌 https://www.aljazeera.com/news/2021/11/30/hong-kong-bans-non-resident-arrivals-over-new-covid-strain-fears

Rudla
Návštěvník
Rudla

comment image

Martin
Návštěvník
Martin

To prechádzanie cez stenu po šiestej dávke je na spôsob ducha, alebo na spôsob tanku?