Deja Vu: Vedení SPD znovu před volbami rozmetalo volební štáb v Moravskoslezském...

Deja Vu: Vedení SPD znovu před volbami rozmetalo volební štáb v Moravskoslezském kraji, schválená kandidátka v kraji prý pro vedení SPD představuje problém a do vedení komise dosadila centrála SPD tři osoby. Ty mají uzavírat a podepisovat všechny smlouvy a faktury s určenými dodavatelskými firmami, které budou zajišťovat reklamu, propagaci a dodavatelské služby během volební kampaně! Cože? Členové regionální buňky se bouří, Okamurovo vedení znovu dosazuje do kampaně lidi v rozporu s již odhlasovaným rozhodnutím regionální organizace SPD! Lubomír Volný měl pravdu, tohle není normální!

Deja Vu: Vedení SPD znovu před volbami rozmetalo volební štáb v Moravskoslezském kraji, schválená kandidátka v kraji prý pro vedení SPD představuje problém a do vedení komise dosadila centrála SPD tři osoby. Ty mají uzavírat a podepisovat všechny smlouvy a faktury s určenými dodavatelskými firmami, které budou zajišťovat reklamu, propagaci a dodavatelské služby během volební kampaně! Cože? Členové regionální buňky se bouří, Okamurovo vedení znovu dosazuje do kampaně lidi v rozporu s již odhlasovaným rozhodnutím regionální organizace SPD! Lubomír Volný měl pravdu, tohle není normální!

Blíží se podzimní parlamentní volby v ČR a uvnitř SPD se začínají opět dít neuvěřitelné věci, které doslova a do písmene připomínají rozbití regionální moravskoslezské organizace SPD na jaře v roce 2019 před volbami do Evropského parlamentu. Aeronet tehdy zpravodajsky pokrýval rozpad celé buňky SPD poté, co vedení SPD z Prahy chtělo na kandidátky do komunálu v regionu dosadit lidi z Rotary klubu za volební příspěvek ve výši 1 milionu korun [1], jak uvedl Lubomír Volný v rozhovoru pro de facto stranické rádio SPD.

Moravskoslezská buňka SPD byla na jaře 2019 rozpuštěna za podivných okolností poté, co Lubomír Volný oznámil, že bude kandidovat proti Tomiu Okamurovi na post předsedy SPD [2]. Naše redakce už tehdy měla podezření, že toto zrušení buňky a změny kandidátek jsou důsledkem tzv. pravidla kapitálové demokracie, podle teorie Josepha S. Nye, tedy kdo zaplatí nejvíc, ten tam bude na té kandidátce nejvýše, a kdo roste zezdola a ohrožuje ve straně elitní členy vedení svým růstem, je nemilosrdně odstaven.

Výlep SPD

Jenže už v té době nám do redakce začaly přicházet informace, že zdaleka nejde jen o kandidátky, ale problém je někde úplně jinde. A to konkrétně se službami, které SPD nakupuje od dodavatelských firem, které jsou majetkově shodou náhod napojené na některé osoby právě v centrále v Praze a ve vedení SPD. A toto vedení následně logicky usiluje o to, aby regionální buňky odebíraly služby právě od těchto firem personálně propojených na některé lidi ve vedení SPD a rovněž v okolí pražské organizace SPD. Pokud někdo nakoupí např. placky, vlaječky, billboardy, nebo plakáty SPD u jiné dodavatelské firmy, nastává problém.

Krátce před volbami vedení SPD znovu zahájilo intervence proti již schváleným kandidátkám a volebním štábům svých organizací v regionech

Nikdo z členů SPD neměl odvahu nám do redakce zaslat nějaké podklady, fotokopie smluv, faktury, prostě něco, aby tato podezření bylo možné potvrdit či vyvrátit. Jediné potvrzení je k dispozici u volebního časopisu SPD s názvem “Na vlastní oči”, který pro SPD tiskne firma Strategic Consulting Jana Čížka, šéfa pražské SPD.

Jan Čížek ale před nedávnem firmu prodal svému kamarádovi, Radku Procházkovi, asi aby zahladil právě tento okatý střet zájmů při vydávání novin pro SPD, za stranické peníze SPD, když sám je v roli předsedy pražské SPD. Jenže do redakce se nám před volbami pravidelně ozývají lidé, kteří upozorňují na tlaky, které ze shora z SPD směřují do regionů na šéfy regionálních volebních kampaní, aby nakupovali služby, propagaci a reklamu centrálně z Prahy, od firem, které doporučí lidé z okolí vedení SPD. Rukopis těchto tlaků je pokaždé stejný a nyní si ho popíšeme.

Volební časopis SPD

Regionální organizace SPD si nachystá kandidátky na volby, připraví se volební schůze, rozešlou se pozvánky, dojde ke zvolení regionálního volebního štábu, šéfa tohoto štábu a rovněž se odhlasují kandidátky. Uběhne nějaký čas a najednou začnou intervence z Prahy. Vedení SPD se nelíbí složení kandidátek, a nelíbí se jim ani složení volebních štábů. Najedou nastávají tlaky na změny v obsazení volebních štábů, a následně i tlaky na revize již schválených kandidátek.

Regionální buňka si nechá natisknout reklamní výlepové letáky, dále letáky do schránek, propagační nálepky, a logicky to zadají místní tiskárně, místním firmám. Najednou přijde direktiva z Prahy, vedení SPD odvolává z funkce šéfa regionální kampaně, odebírá pravomoci předsedovi organizace.

Válka uvnitř SPD před volbami, členové SPD v regionech s sebou nechtějí nechat orat, padají slova o pragocentrismu a o lidech, co se dají koupit

A současně s tím dosazuje do čela vybrané osoby, které s okamžitou platností jako jediné mohou zadávat zakázky, uzavírat faktury a nakupovat služby od firem pro vedení kampaně. Současně s tím jsou zpochybněny kandidátky, které již byly regionálními schůzemi odhlasovány. Když tohle zažil na vlastní kůži, a ještě mnohem více, Lubomír Volný, bylo to na něj moc, dále už se na to nemohl dívat a musel z SPD odejít. Pokud si myslíte, že SPD se poučila z Krizového vývoje na jaře 2019, jste na omylu. SPD totiž znovu v místě bývalého působiště Lubomíra Volného zasahuje do kandidátek a mění složení volebních štábů.

Lubomír Volný v roce 2019 vysvětloval v ostravském televizním studiu, že SPD se změnila de facto na podnikatelský projekt, ve kterém jde o peníze.

Níže vás seznámíme s emaily, které jsme dostali do redakce, a jenž popisují neuvěřitelný a bizarní příběh o tom, jak ve vlastenecké SPD nemají členové SPD v regionech právo ani na to, aby si sestavili kandidátky podle svého uvážení, ani na sestavení vedení štábu své volební kampaně. Emaily divoké a emocionálně podbarvené komunikace právem rozčílené regionální buňky s vedením SPD v Praze otiskujeme tak, jak jsme je dostali:

Emailová komunikace mezi buňkou a vedením SPD

Dobrý den, posíláme informace z buňky SPD, přátelé p. Volného ze Zlína a FM. Naivně jsme pracovali pro SPD.

Vážená rozhodčí komise,

předsednictvo hnutí SPD přijalo dne 29. června 2021 usnesení, jež se týká řízení volební kampaně MSK. Bohužel předsednictvo dosud naprosto nereaguje na naše nesouhlasné stanovisko a velmi nás překvapuje, že nebere v potaz jakýkoli náš názor, když předtím, jsme o všech krocích, jež se v SPD MSK děly předsednictvo vždy řádně informovali.

Nikdy nebyly sebemenší výhrady k činnosti jmenovaného volebního štábu v MSK.

Dne 30.4.2021 navrhl volební štáb, po předchozím projednání s většinou členské základny, kandidátku, která byla odsouhlasena a neprodleně se zápisem odeslána na předsednictvo hnutí. Ze strany hnutí nepřišla jakákoliv reakce.

Dne 12.5.2021 svým usnesením pověřilo předsednictvo hnutí krajskou předsedkyni Irenu Bláhovou a volebního manažera Ing. Josefa Kuchtu zorganizováním oblastních konferencí. Jedním z povinných bodů každé oblastní konference bylo odsouhlasení kandidátky. Ze strany předsednictva nebyla kandidátka, odeslána volebním štábem MSK, jakkoliv připomínkována, či zpochybněna.

Dne 26.5.2021 proběhla oblastní konference Frýdek Místek účast 15 členů z 24 – navržená kandidátka jednomyslně schválena bez připomínek. Pro 15, pro s výhradou 0, proti 0, zdrželo se 0.

Dne 27.5.2021 proběhla oblastní konference Ostrava účast 27 členů z 42 – navržená kandidátka schválena bez připomínek. Pro 20, pro s výhradou 0, proti 0, zdrželo se 7.

Dne 31.5.2021 proběhla oblastní konference Karviná účast 47 členů z 64 – navržená kandidátka schválena bez připomínek. Pro 33, pro s výhradou 0, proti 14, zdrželo se 0.

Zápisy a výsledky hlasování včetně usnesení byly zaslány neprodleně po konferencích na předsednictvo hnutí.

Poté co proběhly všechny oblastní konference, na kterých členové hlasováním dali demokraticky jasnou většinou (81%) z přítomných členů najevo svůj názor, který se evidentně nelíbil skupině intrikánů, podvodníků a kariéristů, rozhodlo předsednictvo SPD direktivně proti vůli většiny členské základny a pověřilo je řízením volební kampaně. Informace nám přišla níže uvedeným emailem.

Dobrý den,

zasílám usnesení předsednictva ze dne 29.6.2021:

Z důvodu nefunkční kampaně v Moravskoslezském kraji (špatná komunikace se zájemci o členství ve volební komisi, dlouhotrvající slabá aktivita na sociálních sítích a na základě předložené kandidátní listiny, která by pro hnutí SPD představovala velký problém) Předsednictvo hnutí SPD pověřuje řízením kampaně předsedu volebního štábu Ing. Tomáše Kudělu, Ing. Petera Harvánka a Mgr. Karla Sládečka. Tyto 3 osoby též zplnomocňuje podepisováním objednávek ke službám v rámci volební kampaně a košilek k fakturám (u košilek k fakturám je nutný podpis všech 3 jmenovaných). Toto právo zároveň předsednictvo hnutí odebírá předsedkyni RK MSK Ireně Bláhové.

S pozdravem

Mgr. Marcela Zýchová

Tajemnice hnutí SPD

Toto usnesení jsme dne 2.7.2021 ve všech bodech (viz níže) rozporovali a doposud ze strany předsednictva hnutí nepřišla žádná reakce.

Vážené předsednictvo, nerozumíme důvodům pro tak radikální změny v moravskoslezském kraji těsně před důležitými volbami. Členská základna je nebude ochotna akceptovat a zcela jistě to vyvolá mezi členy SPD MSK obrovské pobouření.

Tvrzení, která se dostaly až k nám si dovolíme rozporovat.

1) Špatná komunikace se zájemci o členství ve volební komisi se nezakládá na pravdě, se zájemci je průběžně komunikováno.

2) Dlouhotrvající slabá aktivita na sociálních sítích – podívejme se na věc objektivně. Na sociálních sítích se objevuje několik příspěvků denně.

a) Naopak z Prahy se nám nedostávají odpovědi na důležité dotazy.

b) Ani po měsíci se nedozvíme reakci na zápisy a usnesení z volebních štábů a oblastních konferencí.

3) Kandidátní listina, která by pro hnutí SPD představovala velký problém.

a) Kandidátní listina prošla schválením na volebním štábu, následně odeslána na předsednictvo hnutí bez jakékoliv zpětné reakce.

b) Měsíc na to prošla ta samá kandidátka všemi oblastními konferencemi v MSK. Všechny konference ji demokraticky schválily. 90% členů navržené kandidátce vyjádřilo podporu. Nyní, po měsíci přišla z Prahy reakce.

4) Na poslední z oblastních konferencí regionu Karviná dne 31.5.2021 pan Miczka jasně deklaroval, že si své nominace na kandidátce jako číslo 3 nesmírně váží, ale je natolik pracovně vytížen, že nelpí na umístění na kandidátce. Tuto informaci obdržel volební manažer a rovněž byl informován pan Smetana.

5) Předsednictvo hnutí SPD pověřuje řízením kampaně předsedu volebního štábu Ing. Tomáše Kudělu, Ing. Petera Harvánka a Mgr. Karla Sládečka.

a) Máme regulérně volebního manažera Ing. Josefa Kuchtu.

b) Ing. Tomáš Kuděla nemá s vedením kampaně žádné zkušenosti (toto jeho vlastní tvrzení je i součástí jednoho ze zápisu volebního štábu zaslaného do Prahy) a při poslední kampani do kraje nehnul prstem. Na volebním štábu tuto kandidátku sám podpořil (viz zápisy). Má pouze ambice vyšplhat se po zádech jiných. S jednáním Ing. Kuděly nesouhlasí 90% členské základny (viz petiční archy které vznikly po jeho excesu na oblastní konferenci Karviná.

c) Ing. Petr Harvánek nespolupracoval a spolupracovat nebude (rovněž podchyceno v zápisech z volebního štábu zaslaného do Prahy)

d) Mgr. Karel Sládeček je kapitolou samou o sobě, ze zdravotních důvodů se nedostavil na polovinu volebních štábů a doposud nesplnil jediný úkol, který na něho byl kladen. V dřívější době jeho působení v SPOZ nemalou část peněz určených k volbám zpronevěřil .

e) Všichni tři nejsou loajální k hnutí SPD a dají se kdykoli koupit.

6) Jsme si vědomi, že předsedkyně Irena Bláhová je momentálně v očích předsednictva hnutí nejslabším článkem pomyslného řetězu SPD MSK.

a) S osobním selháním paní Bláhové se dokážeme vypořádat k plné spokojenosti všech.

b) Jak víte, paní Bláhová byla v obtížné rodinné situaci a měla zdravotní problémy.

Na základě reakce Krajských a komunálních zastupitelů a oblastních předsedů.

V Ostravě dne 1.7.2021 Volební manažer Ing. Josef Kuchta

Doposud ze strany předsednictva hnutí bez jakékoliv reakce.

Vážená rozhodčí komise, žádáme vás tímto o neprodlené vyřešení bezprecedentního porušení demokratických principů našeho hnutí ze strany předsednictva hnutí směrem k členské základně SPD MSK.

Očekáváme vaše stanovisko a trváme na kandidátní listině. Stop pragocentrismu.

Předsedkyně SPD MSK

Irena Bláhová

Jak tedy sami vidíte, do voleb zbývají 3 měsíce, brzy dojde k ostrému spuštění volebních kampaní a právě v této chvíli dochází v SPD opět k mohutným intervencím vedení SPD do regionálních buněk. Znovu je to ten samý problém jako v letech 2018 a 2019, tedy před volbami do komunálu a před volbami do EU. Znovu jsou odvoláváni šéfové volebních štábů v regionech, znovu jsou do čel dosazovány autoritativně z Prahy jiné osoby s podpisovými právy “na košilky”, na faktury a smlouvy ohledně kampaně, znovu jsou zpochybňovány již členy regionálních schůzí odsouhlasené volební kandidátky. A potom si zapnete jedno nejmenované rádio a tam slyšíte od předsedy, že SPD je jediná vlastenecká strana.

Ve vlastenecké straně se lidé v základních organizacích nikdy neberou u huby, ale podporují se a nechávají se růst ve stranické kariérní hierarchii! Začnete-li lidi, kteří vás udělali, brát u huby, jako strana skončíte!

Ti lidé v SPD v regionech tvrdě pracují a zaslouží si, aby si sestavili svoje vlastní kandidátky, a po zásluze své práce byli zvoleni, anebo nebyli, pokud práci neodvedli dobře. A stejně tak v regionu nejlépe znají situaci a podnikatelské vztahy, takže když regionální organizace SPD dá vydělat místní firmě, místní tiskárně, místní společnosti při zadávání zakázek volební kampaně, tak to pomůže nejen místním firmám, ale i jménu SPD, které tím dá práci a možnost vydělat si místním občanům. Při budování vlastenectví se musí politika pojímat jako záležitost druhého kruhu, tedy vnějšího kruhu životního prostoru rodiny v místě bydliště.

SPD v Moravskoslezském kraji pod vedením Lubomíra Volného při volbách do parlamentu v roce 2017 skončila na 2. místě za Hnutím ANO. Nikde jinde v republice nedosáhly krajské organizace SPD takového úspěchu jako právě zde. A co přišlo v roce 2019? Rozpuštění organizace na příkaz vedení SPD jen krátce poté, co Lubomír Volný oznámil kandidaturu na předsedu SPD

Pokud strana vychází zezdola, dává vydělat místním lidem a firmám, je spjata s rodinami v místě, je to vlastenecká strana. A vycházet zezdola znamená dát důvěru lidem. A to znamená nechat jim sestavit kandidátky, nechat jim udělat kampaň, a když ji dělají slabě a nezkušeně, tak jim pomoci, poradit z centrály, poslat z centrály odborníka, aby ukázal, jak se to dělá. Takto funguje vlastenecká strana. Když se ale nerespektují odhlasované kandidátky, když se dosazují do čel kampaní regionálními schůzemi neschválené osoby s podpisovými právy, i tomu nejhloupějšími člověku docvakne, že tady zjevně už asi nejde o vlastenectví, ale o peníze a jejich čerpání, či spíše přečerpávání. Situaci v regionu budeme sledovat a uvidíme, jestli se i tentokrát dočkáme rozpuštění vedení buňky anebo rozpuštění celé regionální organizace jako před dvěma a půl lety.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
CZkotas
Návštěvník
CZkotas

Ještě nedávno (do roku 2019) jsme byli “příznivci” SPD, než jsme nakonec i sami zjistili, jak Okamura lže..

nnn
Návštěvník
nnn

Iba hlupák dokáže robiť stále to isté, a myslieť si, že pri opakovaní stále toho istého postupu dostane odlišný výsledok.
Voľby, všetci voliči sú hlúpe stádo, ktoré odmieta zodpovednosť za svoje životy a právo o sebe rozhodovať dá akémukoľvek parazitovi, ktorý im niečo pekné sľúbi.
Voľby sú spôsob, ako nadnárodné elity Ročild a akcionári FEDU ovládajú tupé ľudské stádo na tejto planéte.
Žiadnymi “demokratickými” voľbami NIKDY NIČ NEZMENÍTE.
3 x bola v Čechách defenestrácia. Ale vždy z pohľadu výsledku bolo málo defenestrovaných.
Matrix, agent Smith: “Viac, viac. Musí nás byť viac”.
Defenestrácia.
Voľby nepomôžu, lebo ich úlohou je držať ľudské stádo poslušné s pomocou “zvolených” parazitov, známych pod názvom “politici”.
Defenestrácia

Mirek
Návštěvník
Mirek

Podvodník Okamura!

Šoty
Návštěvník
Šoty

Kto považuje Okamuru za dôveryhodnú osobu, musí byť padnutý na hlavu

Korčagin
Návštěvník
Korčagin

Znovu se opakují chyby slovanských národů. Znovu se dostávají pod křídla západu, který se pokusí slovanské národy zničit, přeformátovat, tentokrát ale ne válečně, ale migračně. Německo opět velí slovanským armádám, znovu slovanské národy se staví proti Rusku, KRÁSNĚ A PRAVDIVĚ NAPSÁNO!

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

SOUVISLOSTI

-VK-
“Aeronet tehdy zpravodajsky pokrýval rozpad celé buňky SPD poté, co vedení SPD z Prahy chtělo na kandidátky do komunálu v regionu dosadit lidi z Rotary klubu za volební příspěvek ve výši 1 milionu korun…”

Rotary klub je zednářstvem řízená organizace, stejně jako kupř. Lions klub, který vznikl z pověření židovského zednářského řádu B´nai B´rith. Založen byl v Chicagu roku 1905 vysokostupňovým zednářem Paulem Harrisem. Poté byl rozšířen do dalších států světa.

T. OKAMURA – JOSEF DOLEZAL- S.V. – 7 11 2018 / HODNOCENI SITUACE
https://www.youtube.com/watch?v=f5i2dH24lIE&t=2857s
V této minutové pasáži: 52:00 – 1:03:20 se T. Okamura pozitivně vyjadřuje k zednářům. Žid Doležal doplnil, že je pochvalou být zednářem. Doporučuji!

A tento dobytek (Okamura), jinak ho nelze nazvat, se opovažuje SPD označovat za vlastenecké hnutí!

„Všechny politické strany, konstatuje Jean Vaquié stručně, jsou projevy zednářstva, ať už je samo vedlo při jejich vzniku nebo do nich následně proniklo. Politické strany samozřejmě mohou vypadat mocnější než samo zednářstvo, protože se projevují veřejně, zatímco zednářstvo zůstává skryté v pozadí. Ale ve skutečnosti politické strany pracují v závislosti na velké tajné společnosti, která je jejich společným základem. Jsou pouze mluvčími zednářstva pro tu či onu klientelu! Programy politických stran nejsou rovněž ničím jiným než součástí a konkretizací ‚velkého plánu’ zednářstva”.
(Johannes Rothkranz; Nadcházející diktatura humanity aneb Panství Antikrista, I. díl)

-VK-
“Toto na obrázku níže je kabalistický rit Kal’ah Am’šeh používaný zednářskými lóžemi a na pultíku ta kniha, která tam leží, je Efezský Talmud a na něm havraní pero s dřívkem olšovníku, Efel Khaun. Tím se předčítá z Talmudu, protože během ritu je kniha posedlá démonem a dotknutí se knihy rukou je rozsudek smrti a posedlosti. Jednotlivé stránky se obracejí dřívkem olšovníku, nesmí se rukou, havraní pero je pro ukazování textu a hlazení knihy. Dítě nasazuje velmistrovi pečeť nad zástěrou, protože jedině ono se smí během ritu pečetě dotknout. Pan Okamura dosadil do čela kandidátky v Praze ritovaného kabalistu, který uzavřel smlouvu s Baalem během Kal’ah Am’šeh ritu. Nevím, jestli je Tomio Okamura ritovaný v pozici eléva a Hynek Beran je jeho ochráncem nebo učitelem, ale SPD v současné chvíli nelze říkat alternativní strana.”
comment image

Erich Ludendorff; ELIMINACE ZEDNÁŘSTVA ODHALENÍM JEHO TAJEMSTVÍ
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Eliminace_zednarstva_odhalenim_jeho_tajemstvi.pdf

Johannes Rothkranz; SVĚTU VLÁDNOU SUPERLÓŽE
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Svetu_vladnou_superloze.pdf

4fun
Návštěvník
4fun

https://freewestmedia.com/2021/07/06/two-fully-vaccinated-cricketers-collapse-on-the-field-during-international-match/

Proto bude Olympiáda v Japonsku …
… bez diváků 😀

A když někdo zkolabuje …
… budou se “kamery dívat jinam” 😀

4fun
Návštěvník
4fun

comment image

Tak mě tak napadá …
… jak to asi bylo doopravdy …
… s tím Martinem Lutherem Kingem? 😀

Oficiální verze 🙂
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King

Byl jedním ze tří dětí reverenda Martina Luthera Kinga seniora a jeho manželky Alberty Williams Kingové.

Ve svých 24 letech, v roce 1953, se stal pastorem v baptistickém kostele na ulici Dexter Aveneue ve městě Montgomery v Alabamě.

No, já vo něm četl …
… že to bylo promiskuitní prase …
… a že rád chlastal 😐 🙂 😀

Nejspíš to byl taky lehce ovladatelný a vydíratelný notorik a feťák …
… a Jidášská Jedia z něj udělala světce 🙂

Viz hrdina sle-pičích klínů …
… z TOP 0,09% …
… Dominik Fery 😀

Jaris
Návštěvník
Jaris

4fun
Dominik Ferri mi byl od zacatku neprijemny exot, ktery do CR nepatri. Jeste horsi jsou vsak ty slapky Miiii tuuuu, co s nim sly do jeho bytu a pak si stezovaly na znasilneni.
At je Ferri jakykoliv, na nasilnika nevypada. A ze mel oplzle reci k tem stetkam? Ty si nic jineho nezaslouzily. Mam odpor k bilym devkam, ktere si porizuji mongrelske cernousky. Tatik je vetsinou opusti a ony zustanou viset na socialnim systemu.

Libi se mi jedna staroprazska pisnicka:
“Kdyz slysim Othello, hned se bojim o telo, fuj takovej mourovatej chlap!
Co je moc, to je moc, kricela bych o pomoc, kdyby na me nekdy v noci sah.’
Myslite, ze jeste nekdy tuto pisnicku uslysime?

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

FERY 😀

klasik neklasicky
Návštěvník
klasik neklasicky

Něco, co nikdo z VOLYČŮ SPD neví….když se začnou nebezpečně preference SPD zvedat, zasáhne někdo zvenčí a Okamůrka vyvolá jakýkoliv konflikt v nějaké buňce ( nejlepší je to opravdu v MSK, kde jsou pořád vysoké preference ) a všechno se vrátí znovu na bezpečných 10%. Protože jinak by mohlo nastat, že by ho někdo vzal do vlády a pak by vše prasklo. Neprosadil by nic z těch oblíbených keců…

Dan
Návštěvník
Dan

Pokud vím, tak zaměstnavatel nemůže zaměstnanci nařídit něco “navíc”, co je nad zákon – může leda to, co zaměstnance zvýhodňuje, ne znevýhodňuje (no…dejme tomu, že platilo do prázdnin nařízení MZ, které potvrdil NSS). Jak je tedy možné, že v OKD toto dělají, když to zatím ti debilové ani nevyhlásili oficiálně, pro všechny zaměstnavatele?
viz:
Těžební společnost OKD začne za dva týdny opět testovat své zaměstnance na onemocnění covid-19 a to PCR testy. Testovat se budou všichni pracovníci, tedy i ti z dodavatelských firem. Výjimku budou mít očkovaní zaměstnanci.
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/okd-zacne-zase-testovat-zamestnance-rekl-babis-40366356

…hovada!

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Když si to zaměstnanci nechají líbit.