Degenerace společnosti: V Kalifornii dostanou studenti trojku za to, že nebudou dělat...

Degenerace společnosti: V Kalifornii dostanou studenti trojku za to, že nebudou dělat vůbec nic! Děti nesmí být v NWO schopné převádět souvislé myšlenky do psaných textů!

Degenerace společnosti: V Kalifornii dostanou studenti trojku za to, že nebudou dělat vůbec nic! Děti nesmí být v NWO schopné převádět souvislé myšlenky do psaných textů!

Ve svém posledním pořadu na SVCS minulý pátek [1] jsem hovořil kromě jiného i o tzv. degeneraci západní civilizace a zjednodušování. Shodou okolností se ukazuje, že v USA je tento proces už mnohém dál, než jsem očekával. Úředníci školské správy v oblasti severního distriktu San Francisca ve městě Cotati-Rohnert Park v Kalifornii schválili nový systém známkování studentů na státních školách [2]. Nový systém přináší převratnou novinku, kdy studenti, kteří nedělají vůbec nic a zvládnou pouze 20% požadovaných podmínek znalostí, dostanou známku “C”, to znamená trojku.

Tento syndrom drastického snižování latěk je procesem teze NWO, který má vést k degeneraci společnosti s cílem vytvoření nízkopříjmové společnosti, která bude plnit hlavní úlohu v resetu globální ekonomiky. Stejné snižování laťky ve školách totiž probíhá i na Floridě [3]. A stejně je tak tomu i v Česku, kde v rámci školní inkluze se do jednotlivých tříd dostávají děti z tzv. vyloučených rodin, kterým se musí potom výuka celé třídy přizpůsobit a postupně se musí měnit i hodnocení, což vede ke snižování nároků na ostatní žáky a studenty.

american_school_bus_higher_ranking_us_schools_international.jpg
Vzhůru do školy za degenerací podle plánu NWO?

Ve zmíněném distriktu v Kalifornii tak nově budou muset studenti splnit 20% požadovaných “předpokladů”, aby dostali trojku. V systému amerického školství se prospěch hodnotí odlišně, než třeba je obvyklé v Evropě. Do známky se započítávají nejen znalosti, ale i docházka, aktivita při hodině (ochota ptát se učitele), účast na testech a účast při písemkách. K dosažení 20% percentilu tak studenti nově nebudou muset dělat vůbec nic, protože stačí mít docházku a účast na písemkách a testech, bez ohledu na výsledek testů a znalosti studenta.

Za nicnedělání trojku na vysvědčení?

Pokud jste v šoku, že rodiče by toto nedovolili, jste na omylu. Americké rodiny si změnu pochvalují. Děti jsou prý vyrovnanější, trpí méně stresem, nemusí tak často chodit k lékaři pro antidepresiva. Změnu si pochvalují i školy, protože nový systém hodnocení odstraňuje z výuky syndrom strachu z propadnutí a otevírá tak prostor pro skutečnou realizaci dítěte, resp. studenta.

Pokud jste se zhrozili, že toto je nějaký aprílový vtip, tak opravdu není. Je to typická ukázka tvrdé a nekompromisní instalace NWO v USA, na jejímž konci má být z americké střední třídy zdegenerovaná a zchudlá společnost lidí, kteří svým ubohým vzděláním nebudou moci odporovat elitám, kterým se naopak dostane špičkového vzdělání pro účely vládnutí v neofeudalistickém systému světové moci v rámci NWO.

Někteří učitelé oprávněně namítají, že tento systém snižování standardů za účelem zvyšování známek je cestou do pekel, ovšem trend je již nastartován a cílem je společenská změna, kdy dětem a studentům bude dán prostor pro vlastní rozvoj, aniž by byli vystavováni stresu. Jaký katastrofální vliv to bude mít na jejich pozdější život, který je přivede do tvrdého konkurenčního prostředí v dospělosti, to si lze jen domýšlet. Právě škola a známky totiž připravují dítě na život, že aby jedinec uspěl, musí být co nejlepší a právě známky byly a jsou tímto motivátorem. Stres je toho nedílnou součástí. Dítě se musí naučit stres ovládat a podávat koordinované výkony i pod velkým stresem. V dospělosti se potom jedinec dokáže vyrovnávat s krizovými událostmi a stres ho nedostane na lehátko psychiatra, anebo hůře, na lehátko do nemocnice po neúspěšném pokusu o sebevraždu.

meeker_tablets01-72.jpg
Nezadržitelný trend v USA: Školy přecházejí na tablety a laptopy…

V pořadu na SVCS jsem zmiňoval, jak v USA probíhá masivní přesun od používání papíru a pera k ježdění prstem po displeji tabletu [4][5]. Jakkoliv se může tato cesta zdát pokrokem, ve skutečnosti vede k degeneraci, protože psaní perem na papír stimuluje dětský mozek a pomáhá jeho rozvoji abstraktního myšlení, především k naučení mozku k tomu, aby zapojoval při řešení problému obě mozkové hemisféry a vytvářel tzv. abstrakty, tedy myšlenkové návrhy, které automaticky spustí v druhé hemisféře mozku motorickou odezvu. Tato schopnost není u lidských jedinců vrozená, musí se během dětství vytvořit.

Proč je tak důležitá schopnost komunikace hemisfér mozku?

Pokud jedinec, kterému spolupracují obě mozkové hemisféry, chce vyjádřit myšlenku ve psané podobě, zjeví se mu v mysli abstraktní obraz věty, kterou ruka opíše na papír. Abstrakt a motorika jsou dvě oddělené části a psaní perem a krasopis (psací písmo) pomáhají mozek učit, jak vytvořit mezi abstraktem a motorikou most. U dětí, které nepíšou od mala psacím písmem, používají písmo jen tiskací anebo dokonce jen používají displej, tak dojde k zajímavému patologickému projevu. Když jedinec chce napsat souvislý text, tak zjistí, že toho není schopen, protože abstraktní myšlení nedokáže zobrazovat dlouhé texty, pouze fragmenty.

Je to ta situace, kdy máte v hlavě mnoho slov, chcete dát všechno na papír, nebo do počítače, sednete ke stolu, ale najednou nemůžete psát, protože nevíte, jak byste měli psát. Prostě to nejde. Dítě, které vyrůstá na obrázcích, tak ví moc dobře, jak vypadá kůň, dokonce ví, jak cválá, ale když má dítě napsat o koni, jak se pase na louce, a že je modrá obloha, a že na pampeliškách jsou včely, pod stromem je slimák, tak dítě si v abstraktním stroji uvnitř mozku vytvoří obrazy, ale nedokáže obraz převést do souvislého psaného textu, protože motorika neumí převádět abstraktní obrazy podle motorické databáze znaků a slov, které tyto obrazy přemění na text.

1375458903000-A03-CELL-PHONES-XX-53304669.JPG
Americká škola zcela bez sešitů a propisek…

Dítě si začne proto pomáhat tzv. “mandarínštinou”, což je čínský model zápisu “textu” pomocí “obrázků”. Podobně na tom byl prvotní model zápisu události v prehistorických dobách, kdy dospělí lovci mamutů zapisovali na skalní stěny úlovek a informace o kmeni v podobě obrazů. Kdyby uměli psát písmem, napsali by na stěnu “5 Mamutů”. Opouštění psacího písma, pera a papíru je tak obrovským rizikem, které může v blízké době přivodit situaci, kdy lidé i ve společnosti a na internetu nebudou schopni vyjadřovat své myšlenky v souvislých větách, odstavcích, článcích a textech. Nebudou vybaveni z dětství a ze školy ke schopnosti převodu abstraktních modelů v mozku do souvislého textu, který vyžaduje koordinaci mezi abstraktní částí mozku a motorickou centrálou, která porovnává abstraktní obrazy s databází slov a slova s databází znaků a tyto znaky s diagramy motorických funkcí, které se potom použijí na zapsání znaku, vytvoření slova, věty, souvětí, odstavce a celého textu tak, aby od začátku až do konce text dával smysl, bez ohledu na to, jestli chcete zápis textu provést propiskou na papír, prsty na klávesnici nebo na tabletu.

Degenerace dětí je součástí plánu NWO

Striktně odmítněte školu, která Vaše děti neučí psacímu písmu (krasopisu) a zavádí písmo tiskací. Všimněte si, jak během života se člověku prudce a radikálně mění tiskací písmo. Srovnejte si své tiskací písmo dnes a před 10, 20, 30 a více lety. Písmo “degeneruje”, lidově se ale říká, že člověk má vypsanou ruku. Ve skutečnosti jde o motorickou poruchu v mozku, protože “diagramy” v motorické části mozku neumí dobře uchovávat modely tiskacích znaků, protože mají komplexní popis a nejsou to vektorové objekty a motorická část mozku si je pokaždé přeloží trochu jinak. Naproti tomu se ale psací písmo během života mění minimálně. Motorické diagramy psacího písma jsou v podstatě tahové vektory, které si motorický diagram pamatuje velmi věrně, podobně jako si pamatuje chůzi, zavazování tkaniček apod. Součástí tlaku na degeneraci jsou i samoobslužná bistra v amerických základních školách namísto jídelen, kde si děti poskládají nezdravý oběd samy bez dozoru učitelů. Na talířích dětí tak vítězi chipsy, sladká kukuřičná kaše, sladké kakaové mléko, viz. foto níže.

School-lunches-to-increase.jpg
Samoobslužné bistro v americké škole

Když člověk dospěje, klidně začne používat tiskací písmo a psací písmo skoro nepoužívá. Ovšem díky tomu, že v dětství pomohlo psaní krasopisem vybudovat komunikační most mezi abstraktním centrem v mozku a motorickými diagramy, tak takový dospělý jedinec dokáže řešit komplexní úlohy a podrobně je popisovat. Takový člověk umí tedy řešit a popsat komplexní problém. Lidé bez této schopnosti tak jsou neschopni vyjádřit písemně souvislý text a řešení komplexních problémů je pro ně velmi obtížné. Protože komplexní úloha vyžaduje obrovskou spolupráci abstraktního myšlení a motorických diagramů, aby byl člověk schopen problém rozfázovat na papír nebo do počítače, analyzovat ho a navrhnout řešení.

Minimálně však vidíte, že proces zjednodušování a degenerace zaplavuje západní civilizaci a je na nás, abychom se tomuto bránili všemi prostředky. Dítěti patří do ruky barvičky, pero, propiska, papír a ve škole, minimálně na prvním stupni, psaní psacím písmem. Podsouvání obrázků dětem, které ve škole uvidí na tabletech, klikání na písmena na tabletu, je cestou do pekel.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Do konce měsíce zbývají 4 dny a na zajištění provozu AE News na další měsíc chybí dovybrat ještě cca 17% potřebné částky. Všem, kteří do konce měsíce přispějí jakoukoliv částkou (zde) na záchranu AE News, moc děkujeme. Bez Vaší pomoci náš server nepřežije.
Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Patrik Boháč
Návštěvník
Patrik Boháč

Američané nedegenerují, ti už zdegenerovaní jsou. Pracovali na tom systematicky od II. sv. války. Jejich nekonečný mamon, teorie nekonečného růstu, konzum a pocit světové nadvlády je dovedly k tomu, že i v základních školách musí kontrolovat, zda nemají děti zbraně.

albatros
Návštěvník
albatros

Tuhle teorii sem slyšel kdysi dávno tušim dokonce na ČT. Krasopis opravdu pomáhá rozvíjet mozek a osekané tiskací písmo je krok zpět.
O znakovém písmu bych si v tomhle jistý nebyl, protože už jen zapamatovat si ty tisíce znaků a jejich kresbu určitě není žádná sranda.
Na matlání prstem po tabletu není ani slov, protože to už je degenerace na úroveň opice, která za oříšky skládá piškvorky.
Mimochodem bylo zjištěno, že opice mají některé schopnosti lepší než člověk. Týká se to tuším krátkodobé paměti 🙂 To jen tak pro zajímavost.

bantustan
Návštěvník
bantustan

Odporně normalizační televize a KAREL PECH se svou estetikou..Radovan Lukavský se svými uvahami..Co by asi řekli DNES při výročí 28.10. na močící obřezané panáky na Českou republiku? Dílo pana Černého…

Teodor
Návštěvník
Teodor

Ze maji opice lepsi schopnosti nez nekteri lide dokazuje treba pocinani Merklove nebo Obamy

Georges
Návštěvník
Georges

Ano, zcela souhlasim s VK a dekuji za clanek.
Situaci nikdo nedokaze vyjadril lepe a vtipneji nez (bohuzel jiz zesnuly) George Carlin v “Nemate na vyber” (anglicky): https://www.youtube.com/watch?v=eJ-CAkPAlc4. Ve vystoupeni mimo jine rika, ze vladnouci trida potrebuje “poslusne pracovniky….atd. a ne vzdelane lidi”. Tito nebudou schopni svou situaci pochopit a nebudou tudiz schopni odporu.

albatros
Návštěvník
albatros

Dost chytří na práci, ale dost hloupí na to aby pochopili o co jde. IQ 70 – 90.

Alkid
Návštěvník
Alkid
Alkid
Návštěvník
Alkid

I u nás na to najíždíme. Pro ohodnocení úrovně znalostí ke složení maturitní zkoušky přece již nevyhovuje známkování 1-4, ale objevují se názory, že by maturity měly mít alespoň 2 úrovně obtížnosti.
http://www.novinky.cz/domaci/372212-maturity-at-maji-dve-urovne-obtiznosti-planuje-budouci-ministryne-skolstvi.html
A jaké důsledky to může mít? Pro méně inteligentní maturanty zavedeme maturity “pro pitomce”, aby maturitu měl každý (na výbornou) kdo bude mít zájem o vzdělání a nechce si maturitu koupit…
http://www.novinky.cz/komentare/372310-komentar-vic-maturit-a-min-dyskrimynacyje-vaclav-klaus-ml.html

bantustan
Návštěvník
bantustan

Uklízečka ,vysokoškolačka,ovládající angličtinu,PC,excell a Word ,řidičák na ještěrku a osobní auto přijme místo u KOMWAG..Mám vlastní rychlopalné koště.

Alkid
Návštěvník
Alkid

Ano, ano s koštětem umím forhend, backhend i golfový úder. Jsem držitelkou pilotního průkazu na Nimbus 2000. 🙂
Pro někoho také vypadají čtyři jedničky na Maturitním vysvědčení z Maturity “pro pitomce” lépe než čtyři čtyřky na Maturitním vysvědčení “pro normální”…

jouda
Návštěvník
jouda

Takže Číňané jsou degeneráti, protože používají “obrázkové” písmo???

Jana
Návštěvník
Jana

Vážený, Číňania používajú znakové a nie obrázkové písmo. Ak medzi tým nepoznáte rozdiel, na internete k tomu nájdete dosť materiálu, naštudujte si.

Administrator
Admin

Číňani jsou známí svým kopírováním úplně všeho, co se vyrobí a vymyslí na západě. V tomto ohledu by potom ta teorie celkem na ně seděla… 🙂

Plkal
Návštěvník
Plkal

Já myslím, že způsob jejich myšlení souvisí právě s jejich písmem. Jejich mozky jsou učením písma vycvičeny jiným způsobem než západní. Postrádají kreativitu, ale mají v průměru vyšší inteligenci tedy schopnost spojovat souvislosti.

Martin
Návštěvník
Martin

Můžete nám, pane VK, poslat zdroje, ze kterých čerpáte informace zde popsané?

bantustan
Návštěvník
Pozorovatelka
Autor

Cayce řekl jen to, co je pravda. Rusko opět bude zachraňovat svět. Za odkaz díky .

bantustan
Návštěvník
bantustan

Milý Cayce ovšem NEBRAL PRACHY,jen dary,co kdo dal..Jinak by o schopnosti darované ZDROJEM přišel..Rychlokvašky po plyši,zapište si to za uši..Když žádal pracháče,kterým pomohl,aby přispěli na jeho nemocnici,otočili se k němu typicky PRAVICUJÍCNĚ zadkem,takže budovu nedostavěl..

bantustan
Návštěvník
bantustan

Zlata miliarda si střeží v palácích NEPŘÍTOMNOST televize,vše postaru,jistě i výchovné pohlavky…

Alex
Návštěvník
Alex

Dobrý předvečer. Naprosto souhlasím s panem V.K., jak jasně rozebral tuto problematiku. 🙂
Alex, Plzeň