Další utahování šroubů: Čistka proti lidem s legální zbraní pokračuje, městským strážníkům...

Další utahování šroubů: Čistka proti lidem s legální zbraní pokračuje, městským strážníkům bude hrozit vyhazov, pokud sympatizují s tzv. extrémistickými hnutími a chodí třeba na demonstrace proti migraci! Bezpečnostní výbor poslanecké sněmovny schválil návrh novely zákona o obecní a městské policii! Pod návrhem novely je opět podepsán Jan Hamáček z ČSSD a znovu třeba Zdeněk Ondráček z KSČM, Radek Koten z SPD a další! Vágní a gumová formulace v novele označuje strážníka za nespolehlivého, pokud skutečnosti “nasvědčují” o jeho sympatiích třeba k vlasteneckým stranám!

Další utahování šroubů: Čistka proti lidem s legální zbraní pokračuje, městským strážníkům bude hrozit vyhazov, pokud sympatizují s tzv. extrémistickými hnutími a chodí třeba na demonstrace proti migraci! Bezpečnostní výbor poslanecké sněmovny schválil návrh novely zákona o obecní a městské policii! Pod návrhem novely je opět podepsán Jan Hamáček z ČSSD a znovu třeba Zdeněk Ondráček z KSČM, Radek Koten z SPD a další! Vágní a gumová formulace v novele označuje strážníka za nespolehlivého, pokud skutečnosti “nasvědčují” o jeho sympatiích třeba k vlasteneckým stranám!

Naše redakce byla před několika hodinami upozorněna na další systémový útok proti osobám s legálně drženými zbraněmi v ČR s vlasteneckým smýšlením. Tentokrát se jedná o novelu [1] zákona o obecní a městské policii, kterou dnes projednával [2] a nakonec i schválil poslanecký výbor pro bezpečnost, kterému předsedá Radek Koten z SPD, který je pod návrhem novely podepsán jako spolupředkladatel. Česká televize v rámci Studia 24 přinesla živý vstup [3] ze sněmovny spolu s detaily, co novela vlastně nového přináší.

Radek Koten, předseda Bezpečnostního výboru PS (SPD).

Věřte nebo ne, ale novela o obecní a městské polici [4] je úzce spjata s novým projednávaným zákonem o zbraních, který zakazuje formování domobran na území České republiky a návrh míří do sněmovny. A spolu s ním do sněmovny teď poputuje i dnes na výboru projednání návrh novely o obecní a městské policii. A proč o tom přinášíme článek? Protože tu máme další systémový útok proti vlastencům. Věřte nebo ne, ale Jan Hamáček slaví další úspěch. Bezpečnostní výbor totiž bez námitek odsouhlasil novelu zákona, pod kterou je podepsaný jako spoluautor a spolupředkladatel spolu s Radkem Kotenem z SPD.

Pod novelu gumového zákona, který jde po krku vlastencům u městské policie, se znovu podepsali i poslanci za SPD a KSČM

Dalšími spolupředkladateli jsou Jiří Mašek (Hnutí ANO), Ivana Nevludová (nez.), Jan Bartošek (KDU-ČSL), Robert Králíček (Hnutí ANO), Radovan Vích (SPD), Marek Novák, (Hnutí ANO), Květa Matušovská (KSČM), Zdeněk Ondráček (KSČM), Petr Sadovský (Hnutí ANO), Milan Brázdil (Hnutí ANO), Lukáš Kolářík (Piráti) a Tomáš Vymazal (Piráti). Jedná se tak o další zákon, resp. novelu zákona, pod kterou jsou spolu s Janem Hamáčkem, členem Aspen Institute Prague, ministrem vnitra a předsedou ČSSD, podepsání politici z SPD a KSČM, od kterých by voliči přece očekávali rozum, podporu národním a vlasteneckým tezím, které jsou v souladu s národním ukotvením a ochranou a obranou vlasti.

Jan Hamáček, ministr vnitra a předseda ČSSD.

Jenže ne, toto už je druhý zákon, která se motá okolo zbraní a bezpečnosti, kde naprosto jasně vidíme neuvěřitelný proces, kdy SPD a potažmo i KSČM, která balancuje na hraně vyřazení ze sněmovny kvůli padajícím preferencím, společně podepisují a předkládají protivlastenecké novely a zákony, které mají v tichosti a bez povyku úplně odstranit od zbraní a ze silových složek lidi, kteří chtějí bránit vlast proti migrantům, proti islamizaci, proti pašování migrantů přes české území do Německa atd.

Pokud se městský policista v osobním volnu zúčastní demonstrace proti třeba neziskovkám a jejich vlivu na školství, čeká ho vyhazov z práce

Takže si řekněme, co je vlastně v té novele o obecní a městské policii tak děsivého. Je to § 4b o spolehlivosti obecního policisty, resp. městského strážníka. V tomto paragrafu je totiž úplně nový odstavec č. 3 s následujícím zněním: “(3) Spolehlivým pro účely tohoto zákona není dále ten, u něhož zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že založil, podporuje, propaguje nebo veřejně sympatizuje s hnutím, které směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.”

Takovéto demonstrace se stanou zapovězené pro městské a obecní strážníky, pokud sympatizují s vlasteneckými postoji.

Toto neuvěřitelně vágní, neurčité a gumové ustanovení tak umožní ukončovat pracovní poměr s každým strážníkem nebo obecním policistou, který se někomu znelíbí. V roce 2020 je v ČR tak možné, že na základě domněnek, které “nasvědčují” tomu, že policista je extrémista, bude možné s ním rozvázat pracovní poměr a v návaznosti na to mu bude moci být odebrán i zbrojní průkaz, pakliže důvodem pro jeho pořízení byl právě pracovní poměr u obecní nebo městské policie. Osoba bude označena za nespolehlivou, která podporuje extrémismus a policie zruší zbrojní oprávnění a vyzve osobu k odevzdání zbraně.

Gumový a ohebný odstavec č. 3 v paragrafu 4b jako bič na vlastence v řadách městské a obecní policie

Naprosto jsem nevěřil svým očím, když jsem pod návrhem novely tohoto zákona viděl podpisy dvou členů SPD a rovněž KSČM. Takto napsaný odstavec č. 3 v paragrafu 4b je tak široce vyložitelný, že je aplikovatelný i na voliče SPD, kteří pracují jako městští strážníci a někdy přijdou v civilu a v osobním volnu na demonstraci SPD, případně na demonstraci proti migraci, proti islámu, proti propagaci LGBT ve školách atd. Jenže toto všechno lze velmi snadno označit a extrémistické demonstrace, které potlačují práva a svobody, i když hodně podivné svobody, stejně tak lze takové demonstrace označit za ty, jenž šíří zášť vůči jiné skupině osob, třeba proti skupinám uprchlíků, migrantů, islamistů, deviantů, pedofilů, LGBT aktivistů, neziskovčíků atd.

Domobrana bude povolena jen na střelnicích a cvičištích.

To všechno lze totiž velmi snadno označit za šíření zášti vůči skupině osob. Copak Radek Koten, kterého jsem si vždycky vážil jako rozumného vlastence, nedomyslel katastrofální dopad tohoto paragrafu, resp. tohoto odstavce č. 3 na lidi, kteří pracují u městských a obecních policií, a podporují národní a vlastenecké teze, jaký to bude mít dopad na jejich zaměstnání, pokud tento novelizovaný zákon v tomto znění projde? To chcete tu stranu SPD úplně liberalizovat do modelu evropského neoliberalismu, jako to proběhlo v ČSSD po odchodu Jiřího Paroubka z vedení strany po nástupu Bohuslava Sobotky, Jana Hamáčka a kádrů z Bakalova neoconského Aspen Institutu? To jste totálně zešíleli?

Komunisté spolu s SPD a ČSSD závodí v soutěži o větší ztrátu vlastních voličů?

To samé nechápu u Zdeňka Ondráčka, kterého považují za rozumného a logicky uvažujícího člověka, ale co tohle proboha má znamenat ty nácviky, které provádí s podporou zákona o zbraních, který fakticky a doopravdy zakazuje v ČR ozbrojené domobrany mimo střelnice a cvičiště, a teď dokonce i s podporou novely zákona o obecní a městské policii? Copak je to váš první zákon? To nevidíte, jak je odstavec č. 3 gumový, ohebný, široce a libovolně aplikovatelný na kohokoliv, kdo kritizuje migraci, propagaci LGBT ve školách a v televizi, islamizaci, nasunování Arabů do České republiky, to všechno lze a půjde podle odstavce č. 3 označovat jako zášť vůči jiné skupině osob?

Demonstrace SPD budou nebo nebudou po schválení novely zákona o obecní polici označované za extrémistické, aby se jich mohli účastnit i voliči z řad městských strážníků bez obav ze ztráty práce?

A je úplně jedno, jestli to budou demonstrace proti skupinám migrantů, uprchlíků, Arabů, islamistů, neziskovkářů, LGBT aktivistů, pedofilů, to je prostě úplně jedno. Ve všech případech půjde odstavec 3 o zášti proti skupině osob použít na vyhazov vlastenců z řad obecní a městské policie, že jejich činnost a aktivita v době mimo službu je v rozporu se zákonem, když se účastní akcí a demonstrací, kde se tyto zmíněné skupiny osob kritizují a demonstruje se proti nim.

Nevím, co se stalo s SPD a KSČM v posledních měsících, připadá mi to, že je to soutěž v šílenství o to, kdo dříve zradí a ztratí více vlastních voličů. Podílí se na tom nejen SPD a KSČM, ale už delší dobu právě i ČSSD, která tuto činnost pomalu přenáší na další parlamentní strany jako jsou právě komunisté a SPD. Je to proces kolektivního šílenství k rozbití těchto stran, aby lidé úplně a totálně přišli o naději.

Pokud lidé ztratí víru ve změnu, národ se zhroutí zevnitř a 3 kruhy národa zaniknou

Pokud si čtenáři Aeronetu koupili moji novou knihu, tak víte, že v úvodu píšu, že nechci nikomu bourat víru, ale tady přesně máte příklad, co se děje se stranami jako je ČSSD, SPD a KSČM, je to proces bourání pilířů jistot a důvěry voličů, což povede ke ztrátě víry v budoucnosti, víry ve změnu a lidé absolutně rezignují na volby a volební proces, přestanou chodit k volbám. Dojde k rozbití svazku mezi 1. a 3. kruhem, tedy rodina ztratí spojení se svazkem národa, s procesy národního řízení, přestane se zajímat o osud 3. kruhu, rodina rezignuje na volby v rámci národního kruhu.

Postupně ta rezignace přejde i na druhý kruh, na kruh životního prostoru, potažmo na komunál. Máme tedy už pár dní před očima zákon, který fakticky zakazuje domobrany v tom smyslu a pojetí, jak je známe, povolené budou pouze sportovní spolky a branné spolky, které střílí a cvičí na střelnici a cvičišti, nikdo jiný se ke zbraním nedostane, a pokud by s nimi chtěl chránit a bránit vlast a domov, tak to už vůbec ne.

A co demonstrace zpochybňující oficiální narativ o pozadí 17. listopadu? Na fotce uprostřed Jirka Černohorský.

A novela zákona o obecní a městské policii si navíc došlápne na vlastence v řadách městských strážníků a obecních policistů, kteří ve volném čase chodí na demonstrace, anebo provozují web, nebo rádio, kde se prostě vyjadřují proti migraci, proti uprchlíkům, proti Arabům, proti aktivistům LGBT a z neziskovek atd. Pokud se totiž zjistí, že takový strážník chodí na nějaké takové demonstrace, nebo vystupuje někde na internetu, v rádiu, nebo má nějaký blog s kritikou migrace, tak prostě na základě odstavce 3 v paragrafu 4b novely zákona mu bude hrozit vyhazov od městské nebo obecní policie. A jak k tomu došlo? No přece napsáním a schválením jednoho odstavce v jednom paragrafu v rámci jedné novely, pod kterou se, kromě jiných, podepsali i poslanci takových stran, od kterých by to jejich naivní voliči opravdu, ale opravdu nečekali. Národe, zhasínej! Národe, umírej! Potichu, neslyšně, za burácení davů, jenž volí své katy.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Kakabus
Návštěvník
Kakabus

Policisté, i ti obecní, mají přece ze zákona jiný režim, než obyčejní civilní pracující – nemohou mít jen tak bez speciálního povolení třeba vedlejšák a žádná náklonost k jakékoliv (zdůrazňuji jakékoliv!) politické straně deklarovaná veřejně by jim neměla být v žádném případě tolerována. Pokud někdo třeba SPD považuje za extrémní, tak je samozřejmě hlupák, protože stejně tak pak za extrémní můžeme označit i ostatní strany, ale nevidím důvod, proč by se policisté měli angažovat veřejně – na rozdíl od nás k důchodu ještě dostanou pravidelné výsluhy, tak zrovna oni by měli zpívat píseň toho, kdo je živí, nehledě na to, že chytrý policista je jen kriminalista a ten nemá potřebu ventilovat politiku, takový spíš “načerno” podniká. Již samotný nadpis článku je zavádějící, já nejsem policista, ale jsem držitel zbraně a záleží jen na mém zaměstnavateli, jestli bude tolerovat například mé politické komenty na FB, ale není přece pravda, že stát v tuto chvíli útočí na všechny držitele zbrojního průkazu, ten titulek je ve své podstatě bulvární a snižuje tím jistou informační důvěryhodnost. Tzv. alternativa, ač ji sleduji mnohem více, než tzv. mainstream, nemá v poslední době moc empatii k nám lidem, kteří se chtějí sice dozvědět pravdu a na ČT ji tedy opravdu nehledají, ale i jiná témata jsou přehnaně exponovaná a způsob výkladu na mě často působí již tak, že přeci jenom mé IQ není tak limitované, abych různé “informační úchylkyů přešel jen nějakým mávnutím ruky a považoval Vás za příliš důvěryhodné – mnoho vám lze bohužel také vyčíst a někdy mám pocit, že jste zbytečně nenávistní, jako druhá strana. Zamyslete se nad tím a nedělejte z nás občas také hlupáčky..

Nikdo
Návštěvník
Nikdo

Strážníci jsou zaměstnanci obce a nepodléhají služebnímu zákonu jako státní policisté. Strážníci jsou občané a když nejsou v uniformě, není důvod, proč by nemohli veřejně projevit svůj názor, který je byť třeba v rozporu s aktuální vládní politikou. Zmiňovaný zákon má jediný účel a to šířit strach a popořit deviantní ideologie a skupiny.

ds4428
Návštěvník
ds4428

A co kdyby si domobrana chodila zacvičit taktiku a cvičení do blízkého zahraničí, např. na Slovensko. Bude se týkat pokuta i jich, když tak budou de facto mimo naše zákony?

Pak to bude vypadat jako scéna z Pyšné prinzezny, kde si švec takto běhal svobodně zaspívat za hraniční kámen.

ObcaneCR.cz
Návštěvník
ObcaneCR.cz

Zatím bych tyto věci ponechal být. Je to než návrh. Záleží co z toho vzejde. Jako “existence” by možná šla udělat i po zákonu. Otázka je, co by následovalo, kdyby měla být nasazena. To vidím obtížněji při vyhnutí se pokutě. A upřímně si myslím, že hodně lidí “nemá nastavení” pohybovat se na hraně plus mínus litera zákona v teoreticky dlouhé době (roky). Ryze praktický pohled, navíc nutno počítat s infiltrací (při delší činnosti). Je to problém. 🙁

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

kwed pasne stat lebo sa nerespektuje ustava zakony si mozu narobit ake chcu, tym ze sa zaoberate ako ti zakony obist harte ich hru, namiesto toho zacnite ako preve prestat sirit na alterbnatiovach volebnu propagandu a oznamovat ludm ze pocas vojny a okupacie sa v neslobodnych volbach nevoli, prihkaste sa apson symbolicvky k ustave ta plati aj po pade statu a obnovte sio stat, neckajte ze vam ho obnovia ti co si sprivatozovali zakony, dobra sprav je ze tie zakony maju hodnotu hovna, zacnite so sebou a mente si myslenie ze neis ste povinny ich respektovat, zacnite s tym ze sa tak aj budete vyjadrtovat vsade, apson na internete a uvidite ako sa ich system zacne rucat, ak budete cakat vynu internet doslova , toto je vojna v duchovnej sfere a skuska ci dokazete prestat hrat ich hru, ci je pre vas dolezity pocet alebo sila idey, ich idea nema silu, maju len pocet penazi ale na mediach je stale preistor, ten si zo ziadnou domobranoiu co sa hra na vojakov a zaroven sa doprosuje spoluprace v ilegalniom rezime s nepriatelom nevybojujete

vazni chcu strazit tabor spolu s dozorcami, taka je detinska predstava borcov v uniformach

ObcaneCR.cz
Návštěvník
ObcaneCR.cz

Dlouhá diskuse… Pokud to nezaznělo někde ve vlákně, doporučuju se podívat na předchozí znění a novelu, tj. jak vypadá nový §4b vs. aktuálně platný.
Novela s vyznačenými změnami ZDE
Aktuální znění zákon 553/1991Sb. ZDE (dále jako “Zákon”)

Všimněte si té zásadní proměny a také formulace se slovem: NASVĚDČUJÍ
(3) Spolehlivým pro účely tohoto zákona není dále ten, u něhož zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že založil, podporuje, propaguje nebo veřejně sympatizuje s hnutím, které směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

Níže si rozklikněte jednotlivé části:

Klasifikace…

Už tedy žádné rozhodnutí o spáchání přestupku či tr.činu, jak uváděl §4b odst. 1) Zákona, o čemž musel rozhodnout určitý orgán státní správy oficielní cestou a nějak doložit, prokázat apod. Slovo “nasvědčují” je srovnatelné s “domníváme se”, “někdo usoudil” (pozn. celé to připomíná i tuto kauzu s novelou umožňující vypínání webů, podrobněji WEDOS zde, přehled o celku zde)
Když má státní zástupce materiály, které nasvědčují, že byl překročen zákon, musí s nimi k “nestrannému soudu”, kde existuje procesní postup. Uvedené vytváří tlak na policisty s možností “rychlého konce” na základě velmi ohebné formulace, pod kterou lze zahrnout skutečně kde co. Proč asi nestačí stávající úprava §4b zejména odst.1) – o tom rozhoduje státní orgán. Hmm?

OTÁZKA č.1

Vezměme si demonstrace jako třeba proti islamizaci, proti migraci, proti genderu ve školství a ve společnosti, za ochranu chranice tj. s nacionální složkou – příp. další obdobné akce. Obzvlášť až migraci nebo gender povýší na “lidské právo”… nebo že ochrana hranice je v rozporu s Evropskými hodnotami, k čemu by mohl dnes dospět už leckterý soudce! Kauza ÚS s hoteliérem a ruskými turisty vypovídá asi dostatečně o možnostech již stávající české justice.

Je účast na výše uvedených demonstracích naplněním pojmu “nasvědčující”? Když ne přímo z PODPORY, tak se účast zcela jistě vejde pod pojem “VEŘEJNĚ SYMPATIZUJE”.

Použití několika formulací pro nespolehlivost je tím asi dostatečně pochopitelné stejně jako to, jak gumový je popis a nepochybně i to, jaký účel je skutečně sledován.


OTÁZKA č.2

Je pan Koten a paní Nevludová s inteligencí na tak nízké úrovni? Pokud je odpověď NE, máme další kamínek do mozaiky o SPD. A pokud je odpověď ANO, pak tam nemají co dělat. Tak jako tak, je tu další smutná zpráva pro fanoušky SPD clubu i mediálního partnera…

Dovětek

1) Mezi předkladateli je uveden také Bartošek. Už to musí vzbudit ostražitost!!!
2) Nevludová – je z Moravskoslezského kraje, opustila sice SPD (web PSP.cz to v popisu její osoby ovšem jaksi nepodchycuje). Možná také zajímavá informace. Co na to další “odpadlíci”?
3) Je to stále ještě návrh. Sledujme jednání a hlasování o případných návrzích, na schůzi PSP od 21.1.2020. Pokud se ani tam proti tomu nepokusí něco udělat – SPD končí u INFORMOVANÉ vlastenecké, pro-národní scény, případně i KSČM a možná se ukáží i další.
4) Pozitivum – dává to teoreticky dost času pro přesunutí elektorátu.
5) Začíná mi být skoro líto p.Kapala – někdo by mu měl otevřít oči. Nejlépe někdo, kdo jej znáte “lépe”. Proč se asi mění odst.3 (srovnej stávající obsah §4b ZÁKONA s novelizovaným zněním, viz. část: “Klasifikace…”)

Luboš
Návštěvník
Luboš

Pokud si “chudák” Okamura vybírá kolem sebe lidi bez členského zvolení jako infiltráta z TOP 09 jako je Hrnčíř z Blanska-Klepačova s kanceláří ve Znojmě a s vybíráním poslaneckých náhrad za 193 000 Kč z 200 000 možných a s 23 funkcemi, tak proč se divíte?

oskar
Návštěvník
oskar

“Naprosto jsem nevěřil svým očím, když jsem pod návrhem novely tohoto zákona viděl podpisy dvou členů SPD a rovněž KSČM. Takto napsaný odstavec č. 3 v paragrafu 4b je tak široce vyložitelný, že je aplikovatelný i na voliče SPD, kteří pracují jako městští strážníci a někdy přijdou v civilu a v osobním volnu na demonstraci SPD”
Tomu moc nerozumím, v jedné větě se píše o zradě SPD a KSČM (takže Hamáčkových kamarádů) a ve druhé větě se píše, že když se MP zúčastní demonstrace SPD, tak bude perzekuována? Pak je třeba si v tom udělat jasno, protože SPD nemůže zároveň škodit a zrazovat ve prospěch Hamáčka a zároveň Hamáček nemůže perzekuovat ty, co přijdou na demonstraci zrádců – jeho kamarádů. To mi nedává smysl 😉

Hamajda akbar
Návštěvník
Hamajda akbar

Silvestr v Německu – Videa
tadesco.org/silvestrovska-noc-2020-v-nemecku-vse-zametaji-pod-koberec-podminky-podobne-obcanske-valce-uprostred-nemecka-videa/

Proto chce Al Hamajda přidusit Měšťáky?

Je ten Hamáček jen obřezanej nebo i vyřezanej?

Dáša
Návštěvník
Dáša

Byl hlavně vyřazený a ejhle. Správný institut jej padnout nenechal.
Kdy naši zákonodárci omezí přístup k vládě členům institutů, řádů a všemožných zájmových kroužků, které nezastupují zájem občanů České republiky?

Jaris
Návštěvník
Jaris

Hamacka dvakrat podporil Zeman.

Průzkum
Návštěvník
Průzkum

Pew Research Center uskutečnilo průzkum ve spolupráci s Gallupovým ústavem v období mezi květnem a říjnem 2019
tadesco.org/podle-pruzkumu-cesi-duveruji-putinovi-vic-nez-macronovi-ci-trumpovi/

Česko – důvěra
Čínský prezident – 17 procent
Merkelová – 25 procent
Trump – 28 procent
Macron – 30
Putin – 33 procent

Slovensko
Putin 49 procent

Opravdu patříme “na západ”? 🙂

Pavel Slovan
Návštěvník
Pavel Slovan

Mezi PEW a Khazary je rozdíl, asi jako Khazary a ryze soukromým Židovským FED!
Proto je Putin s bytem v TelAvivúdú miláčkem, štejně tak Merkel i Macrón atd.

Randle Mc Murphy
Návštěvník
Randle Mc Murphy

Uz se tesim az se politicky korektne na…..e vetsina obcanu teto republiky a zacne konat ………….. dnes je vetsi “totalita ” nez z a komancu a verte ,ze si nepujdou vyrizovat zbrojak ………. hodne lidi uz si myslim .ze ma tyhhle demokrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrracie tak akorat plny zuby !!!!!!!!!!!!!!!!dnesni vyjadreni bonzaka od piratu to je tezkej masakr a nebo blafy pekarove …………….. prej bude brat volice ANO je vubec ten clovek normalni kazdy kdo zazil ods top kdu cssd a pod kriminalni strany jim nemuze dat hlas …………….babis je ma v anusu tak zkousi valkovou ………… at se podivaji kdo je sabatova ta nadarmo nedelala za komancu uklizecku nic neumi nezna nevi ostatne jako polovina chatry 77 jen placat h……a a skodit !

Mike 123
Návštěvník
Mike 123

Původem Srbská fašistka Udženija z ODS mluví stejně ,jako původem Ukrajinský fašista Babiš .

https://www.reflex.cz/