Dalajláma = otrokář a tyran. Aneb pravda o Tibetu. Video

Dalajláma = otrokář a tyran. Aneb pravda o Tibetu. Video

Dalajláma = otrokář a tyran. Aneb pravda o Tibetu. Video

Odpůrci prezidenta Zemana, kteří nemohou unést jeho postoje k Rusku a Číně a jeho nepoklonkování politice Spojených států, vytáhli proti návštěvě čínského prezidenta v Praze s bilboardem V. Havla s tibetským dalajlámou a s tibetskými vlajkami (jak to předvedli i K. Schwarzenberg a M. Kalousek (video a více zde či zde). Čína není dokonalá země a o komunismu víme své, přesto ohánět se lidskými právy v souvislosti s Tibetem tak, že z představitele tibetského feudálně-otrokářského systému je vytvářen bojovník za lidská práva a z tibetské vlajky argument proti čínskému, potažmo proti českému prezidentovi, je na pováženou.

Dnešní proti argument Miloše Zemana, který sdělil při návštěvě Vrchlabí: „Nemám nic proti tomu, aby kdokoli vyvěšoval tibetskou vlajku, ale měl by mít alespoň základní informace o tom, jak Tibet vypadal předtím (před čínskou okupací, pozn. red). Neměl by si namlouvat, že to byla rozvinutá a prosperující demokracie. Byl to feudálně otrokářský stát“ je pravdivý. V době, kdy došlo k tzv. okupaci Tibetu, žili Tibeťané pod vládou dalajlámy a  dále cituji:

“Před rokem 1959 byl starý Tibet pod vládou 14. dalajlámy společností feudálně nevolnickou pod despoticko-politickou vládou, společností, která byla ještě temnější než evropské nevolnictví ve středověku. Místní správní úředníci, šlechta a vysocí lámové v klášterech, kteří čítali méně než 5% tibetské populace, měli v Tibetu ve vlastnictví veškerou zemědělskou půdu, pastviny, lesy, hory a řeky, jakož i dobytek. Měli rovněž vládu nad životem a majetkem lidí. Nevolníci a otroci neměli osobní svobodu a už vůbec ne politické postavení.

Sociálně ekonomická struktura feudálního nevolnictví v Tibetu byla jednostranná. Páni nevolníků, kteří představovali pouze 5% obyvatelstva, měli v rukou vlastnictví, řízení a vládu, zatímco nevolníci a otroci byli krutě potlačováni, vykořisťováni a zotročováni. V ekonomické oblasti, lichvářské úroky, obrovské daně, jakož i robotní práce byly jako tři dýky vražené do těl otroků a nevolníků, představující 95% obyvatelstva.” – zdroj a více.

Takže za čí blaho to národy po světě a nyní především v Česku vyvěšují tibetské vlajky a uctívají dalajlámu, který z Tibetu prchl, protože díky Číně tam dalajlámům vyhovující feudálně-otrokářský systém padl?

Následující převzatý článek popisuje, proč je o Tibet takový zájem a především popisuje, jak se Tibeťanům pod vládou dalajlámů žilo (a co by si současný dalajláma zřejmě přál obnovit – jistě: tentokrát asi “sametově” na způsob Havla,  ale s výsledkem přes Tibet Čínu rozvrátit a vydat ji Američanům) .    

Pro mnohé je Tibet “rájem s ušlechtilými mnichy”, “světlým náboženstvím”, “moudrými vládci” a “nekonečně pracovitými a loajálními lidmi”. Ale…

Tibet. Západní propaganda lidem vtloukla do hlav podivné klišé o “okupaci Tibetu”. Západ velmi snadno zapomněl, že téměř tisíc let do roku 1959 byl Tibet součástí Číny a jen po dobu několika desetiletí japonské okupace a občanské války byl mimo jurisdikci čínské vlády.

Stručně řečeno, ani v roce 1959 Čína zvláštní potřebu “okupace” neměla. Potřeba přišla až ve chvíli, kdy si USA uvědomily, že raketa středního doletu umístěná na vrcholku hory vysoké 4 – 5 tisíc metrů nad úrovní moře se mění na raketu doletu velmi dlouhého…

A tak jakmile došlo k tomuto objevu, vypuklo v Tibetu povstání proti centrální vládě. Jen tak mimochodem – jak může dojít ke vzpouře proti někomu, komu nejsi podřízen? Aby tě “okupovali”?

Nicméně k “okupaci” došlo. Otázky však zůstaly:

Proč vysokohorská země, v níž se obyvatel rovin zadýchá dokonce i bez fyzické námahy, nekladla odpor?

Proč země klášterů úporně nebojovala za každé údolí?

Proč se po věky stavěná mohutná opevnění téměř nebránila Lidové osvobozenecké armádě Číny, mírně řečeno, slabě vyzbrojené a velmi hladové?

Protože bránit teokratický režim neměl kdo. Třetinu obyvatel Tibetu v roce 1959 tvořili otroci, třetinu nevolníci. Přitom i otroci i nevolníci nebyli takoví “jen jako” – ale ti nejopravdovější z opravdových.

Otrok byl majetkem. Dobytkem. Otroka bylo možné a i nutné týrat, ponižovat, mořit hladem i mučením. Bylo povoleno ho zmrzačit – v Tibetu si lámové velmi oblíbili talismany z useknutých lidských paží, rukou i nohou. Nosili je na opasku. Někteří se ověšovali “člověčinou” i v několika vrstvách.

Nevolník se v právním postavení prakticky nelišil v ničem. Měl jednu povinnost – platit. Pokud nebylo čím, stal se otrokem. Dluhy nevolníka klášteru se indexovaly – někdy o 50 – 80 % ročně (naše banky hlasitě polykají sliny a olizují se) a přenášely se na děti, vnuky i pravnuky. Dluh na procentech se hradil “člověčinou” – členové rodiny se stávali klášterními otroky.

To nebyl středověk. To byla 50. léta 20. století. Tibetští lámové byli teokratickými vládci horské země. V milionovém Tibetu bylo 200 tisíc mnichů. Ostatní byli otroci a nevolníci. Mniši mimochodem také nebyli nejvyšší kastou. Většina z nich neměla žádná práva a byli téměř na stejné pozici jako otroci.

Každý klášter měl svůj vojenský oddíl, jehož úkolem bylo udržovat pokoru poddaných na klášterní půdě. Jak si asi dovedete představit, z karatele bojovníka neuděláte, proto postavit se na odpor “okupaci” se taková armáda nemohla ani teoreticky.

A tady také leží skutečná odpověď – proč Tibeťané nebránili vlastní hrudí svou rodnou zem před krvavou okupací. Nebyla to jejich země. Byla to země lámů.

Nu a propaganda – ano, ta vytvořila z Šambaly rajský kout s ušlechtilými mnichy, moudrými vládci a nekonečně věrnými a tvrdě pracujícími lidmi. Které zotročili krvaví dobyvatelé. Nikdo se přece nezajímá, jako to bylo ve skutečnosti, když všechny znalosti už máme z filmů Jackie Chana a časopiseckých článků o “budhistovi” Stevenu Segalovi.

To je ten překrásný a záhadný Tibet…

Jak tak jednou přišla řeč na Tibet z doby vlády dalajlámy, kdosi se podivil vyprávění o tom, že ve 20. letech minulého století se snažili sehnat peníze na válečné hry se sousedy, a tak byla duchovním vládcem dalajlámou zavedena zvláštní daň – na uši. To znamená, že ten, kdo chtěl, aby uši zůstaly se svým majitelem, musel zaplatit daň, jinak mu je usekli. Tehdy se to ve mně vzbouřilo: “A tohle že je ten svobodný Tibet, který utlačují Číňané?”

Nu dobře, pojďme se tedy podívat na to, jakým byl Tibet do roku 1959, než “bajonety Lidové osvobozenecké armády Číny” zde jako v poslední zemi na světě zrušily otrokářství. Dalajláma žijící od té doby v exilu vám tyto fotografie nikdy neukáže. Prohlédněte si je sami:

Horní řada zleva doprava: výrobky tibetských lámů z lebek popravených otroků – amulety z odřezaných rukou – otrok nesoucí na zádech jiného otroka, kterému odsekali nohy za neposlušnost vůči majiteli. Spodní řada zleva doprava: otrok a pes – jeden pelech pro oba – otrok v kládě – otrokyně s odseknutým chodidlem.
Otrok, kterému majitel za provinění vypíchl oči – předměty na trestání otroků.
Otrok držící svou ruku, kterou mu majitel usekl.
Tak žili otroci – vlevo majetek, vpravo rodina.
Starý umírající otrok.
Bydlení otroků. V dálce je vidět bílý palácový komplex.
Otrokyně drží ruku muže, kterou mu usekli předtím, než byl zaživa pohřben.

(Vzpomeňte si na tyto fotografie, až se zase budou 10. března na českých veřejných budovách vyvěšovat tibetské vlajky…)

A nyní něco o tom, za co mohl být otrok potrestán

Je znám případ, kdy hospodář poslal otroka do odlehlé vesnice s úkolem. Ten se nestihl vrátit před setměním a tak přenocoval cestou na poli. Jak se ukázalo, toto pole patřilo nějakému místnímu majiteli a ten požadoval od otroka za přenocování peníze. Otrok peníze samozřejmě neměl, a tak mu za trest usekli ruku.

Když se zesláblý vrátil zpátky ke svému pánovi, ten, rozhněvaný skutečností, že zdravý dobrý otrok se stal invalidou, přikázal mu useknout i druhou ruku. Nezaslouží si tato nádherná pohádková země všemožnou podporu ze strany organizací ochraňující lidská práva?

A zde je ještě jedno svědectví o tam vládnoucích pořádcích od lidí, kteří v Tibetu pobývali. Francouzská cestovatelka Alexandra David Neel v knize “Starý Tibet před novou Čínou” napsala: “V Tibetu jsou všichni rolníci doživotními nevolníky a je nepravděpodobné mezi nimi najít někoho, komu se podařilo se z dluhů dostat.”

A David MacDonald, který ve 20. letech XX. století pracoval jako obchodní zástupce Velké Británie v Tibetu, v knize “Skutečný Tibet” napsal následující řádky:

“Nejtěžším trestem v Tibetu je trest smrti. Odsouzené zašijí do koženého vaku a hodí do řeky. Zpočátku takový vak plave na hladině, ale v průběhu pěti minut se začne potápět. Pokud člověk uvnitř neumře, hodí ho do řeky znova. Když umře, vyndají ho z vaku, mrtvolu rozsekají a naházejí do vody. Kromě trestu smrti však tu existuje i řada krutých trestů: lámání rukou i nohou, vypichování očí, lití horkého oleje nebo vroucí vody do očí, čímž otroka oslepí atd. Pokud to nevolník přežije, zůstane po zbytek života invalidou. Zločinci i podezřelí jsou drženi ve studených, temných a špinavých kobkách až do konce svých dní.”

Nicméně ponížení nejsou vystaveni jen otroci. Známý novinář Vsevolod Očinnikov, který v 50. letech Tibet navštívil, vzpomíná:

“Vysvětlili mi, že sekta “Červené čepice” odedávna rozvíjí u mladých lámů schopnost telepatických kontaktů. Aby zlepšili “roaming” takového spojení, používal se jistý krutý zvyk: pod základní kámen každé nové klášterní stavby dávali mladičkého lámu. Mládence uvedli do stavu “samadhi”, který je podobný letargickému spánku, a bez jeho vědomí navždy spícího zakryli kamennou deskou.

Říká se, že podobně jako kůň ucítí hrob svého pána zemřelého i před několika lety, tak i mrtvoly mladých lámů vydávaly záření usnadňující telepatům přístup k požadovanému objektu. V roce 1990 jsem ve Lhase besedoval s profesorem bohosloví Tibetské univerzity. Jako dítě byl poslán do kláštera Ganden a zde byl vybrán pro tento smutný osud. Byl však včas varován učitelem, kterému se jeho žáka zželelo, a utekl.”

Jenže co když to všechno jsou jen agenti čínské propagandy a drze pomlouvají bezbranné a dobré lámy?

Podívejme se na dokumenty. Melvyn Goldstein ve své knize “The Snow Lion and the Dragon: China, Tibet, and the Dalai Lama” (University of California Press, 1995) píše:

“…O několik století později armáda čínského císaře byla poslána do Tibetu, aby poskytla podporu Nejvyššímu lámovi – ambicióznímu 25letému muži, který sám sobě udělil titul Dalai (oceán) Lama, vládce celého Tibetu.

Dvě jeho předchozí inkarnace coby lámy byly zpětně uznány za jeho předchůdce a tak změnil prvního Dalai-Lamu ve třetího Dalai-Lamu. Tento první (nebo třetí) Dalai-Lama uchvátil kláštery, které nepatřily k jeho sektě, a rovněž zničil budhistické spisy, které nesouhlasily s jeho nároky na svatost. Dalai-Lama, který ho později nahradil, byl požitkář, měl mnoho milenek, pořádal velkolepé hostiny ve společnosti přátel a celkově nevedl život odpovídající jeho vysokému postavení. Za to byl svými kněžími zabit. V průběhu 170 let tak bylo bez ohledu na jejich přiznanou svatost zabito představiteli vyššího duchovenstva nebo svými dvořany pět Dalai-Lamů.”

V roce 1660, v době pátého Dalai-Lamy, vypuklo povstání v provincii Tsang – citadele soupeřící sekty Kaga, v jejímž čele stál vrchní láma jménem Karmapa. Pátý Dalaj-Lama přistoupil k rozhodným krokům proti povstalcům a vypravil mongolskou armádu, aby zničila muže, ženy i děti “jako vejce rozbíjená o kámen… Stručně řečeno, setřete z tváře země všechny jejich stopy, dokonce i jména”.

V roce 1792 byly mnohé kláštery Kagy konfiskovány a jejich mniši byli násilně obráceni k sektě Gelug (sekta Dalaj-Lamy). Škola Gelug známá také pod jménem “Žluté klobouky”nehodlala jiné budhistické sekty tolerovat. Tradiční modlitby této sekty obsahovaly slova:

“Blahoslavený Ty, ó krutý bože učení Žlutého klobouku, který obracíš v prach veliké bytosti, vysoké hodnostáře i obyčejné lidi, kteří znečišťují a kazí učení Gelug”.

Vzpomínky tibetského generála žijícího v XVIII. století obsahují popisy boje mezi budhistickými sektami – stejně krvavé a nelítostné jako ostatní náboženské konflikty. Tato ponurá historie však zůstává dnešními stoupenci tibetského budhismu na Západě bez povšimnutí.

Michael Parenti píše ve své práci “Přátelský feudalismus – mýtus o Tibetu” (úryvek je delší ale dávám ho sem celý z důvodu jeho názornosti):

Jedna 22letá žena, uprchlá nevolnice, vyprávěla:

“Hezké nevolnické dívky si obvykle brali hospodáři jako domácí služebné a používali je pro své rozmary. Byly prostě otrokyněmi bez jakéhokoli práva.”

Pokud chtěl nevolník kamkoli jít, potřeboval povolení. Majitelé měli zákonné právo chytit ty, kdo se snažili utéci.

Jeden 25letý uprchlík vítal čínskou invazi jako “osvobození”. Později svědčil, že v průběhu svého nevolnictví byl obětí nepřetržitého trápení, mrznul a hladověl. Po třetím nezdařeném pokusu o útěk byl nemilosrdně bit lidmi statkáře, a to tak dlouho, dokud z něj všude netekla krev. Potom mu na jeho rány nalili alkohol a sodu, aby znásobili jeho bolest.

Nevolníci byli zdaňováni za manželství, narození každého dítěte i za smrt každého člena rodiny. Platili daň za výsadbu stromu na svém dvoře i za držení zvířat. Daně byly za náboženské svátky, veřejné tance a hru na bubny, daň byla vybírána za uvěznění i za propuštění z něj.

Ti, kdo nemohli najít práci, platili daň za to, že byli nezaměstnaní, a pokud se vydali do jiné vsi práci hledat, platil daň za cestování. Když lidé platit nemohli, kláštery jim peníze půjčovaly na úrok 20 – 50 %. Někdy dluhy přecházely z otce na syna, z děda na vnuka. Dlužníci, kteří nebyli schopní své dluhy splatit, riskovali, že budou prodáni do otroctví.

Teokratické náboženské učení se opíralo o třídní uspořádání. Chudé a utlačované učili, že si své neštěstí způsobili sami svými hříchy z předchozích životů. A tak byli nuceni se se svým těžkým osudem v současném životě smířit, přijmout ho jako karmický trest a žít s nadějí na lepší život v budoucích inkarnacích. Bohatí a mocní chápali svůj šťastný osud jako náhradu za zásluhy v minulém i současném životě.

Tibetští nevolníci se však nechtěli vždycky smířit s rolí obětí karmy, s rolí viníků svého vlastního ponížení. Jak jsme viděli, někteří utíkali, jiní vzdorovali otevřeně, za což byli často podrobeni krutým trestům. Ve feudálním Tibetu bylo mučení a mrzačení – včetně vypichování očí, vytrhávání jazyka, odtrhávání končetin – oblíbenými druhy trestů používaných vůči zlodějům a uprchlíkům nebo vzpurným nevolníkům.

Když putovali v 60. letech po Tibetu Stuart a Roma Herder, hovořili s bývalým nevolníkem Zerethem Tueya Wangem, který ukradl dvě ovce patřící klášteru. Za tento čin ho zbavili obou očí a zmrzačili mu ruku, takže ji už nikdy nemohl používat. Vysvětlil jim, že přestal být budhistou: “Když jim svatý Láma přikázal mě oslepit, pomyslel jsem si, že na náboženství není nic dobrého.” Přestože zbavení života je v rozporu s budhistickým učením, některé provinilce trestali velmi silným bičováním a pak ho “ponechali Bohu” v mrazivé noci zemřít.

“Překvapující shoda mezi Tibetem a středověkou Evropou…” – uzavírá Michael Parenti ve své knize o Tibetu.

Umírající dítě – otrok.
Otrok, kterému jeho pán nechal odříznout ruku.
Tibetští otroci jdou do práce.
Otroci při jídle (jedli jednou denně).
Této otrokyni je 35 let.

V roce 1959 Anna Louise Strong navštívila výstavku mučicích nástrojů používaných tibetskými majiteli:

“Byla tam pouta všech velikostí, včetně maličkých pro děti, nástroje na řezání nosů a uší, na lámání rukou, na podřezávání šlach na nohách. Byly tam nástroje na lití horkého klihu, biče a speciální nástroje na kuchání. Na výstavce byly i fotografie a svědectví obětí, které byly oslepeny, zmrzačeny nebo zbaveny končetin za krádež. Jednomu pastýřovi měl hospodář zaplatit náhradu v jüanech a pšenici, ale zaplatit odmítl. Pastýř si tedy vzal jeho krávu. Za to mu uřezali ruce. Jinému pasákovi, který se bránil, když mu chtěli vzít ženu a dát ji statkáři, zlámali ruce. Byly tam vystaveny i fotografie komunistických aktivistů s uřezanými nosy a roztrženými ústy a také ženy, kterou nejprve znásilňovali a pak jí uřízli nos.

Přestože se nám tomu nechce věřit, feudálně-teokratický Tibet byl nekonečně vzdálený od zromantizované Šangri-La, které se tak nadšeně obdivují západní propagátoři budhismu”.

Působivá svědectví o mírném a dobrotivém náboženství a jeho představitelích, není-liž pravda?

A zde je ještě jeden mýtus (ostatně vymyšlený samotným Dalaj-Lámou) – že totiž Dalaj-Láma je hlavou všech budhistů. Ve skutečnosti je pouze hlavou všech lamaistů – náboženství tibetských lámů, kteří nasáli do svých praktik strašné krutosti tradičního tibetského náboženství Bön a dalších podobných.

Dejme ještě jednou slovo M. Parentimu:

“Pro bohaté lámy a statkáře byla komunistická intervence velikým neštěstím. Velká část jich emigrovala do zahraničí, včetně samotného Dalaj-Lámy, kterému v útěku pomohla CIA. Někteří pak projevili veliký úžas nad skutečností, že si budou muset na svůj život vydělat sami. Mnohým se však podařilo tomuto smutnému osudu vyhnout. V průběhu 60. let totiž dostávala tibetská emigrantská komunita od CIA 1,7 milionů dolarů ročně, jak bylo v roce 1998 publikováno v dokumentu ministerstvem zahraničí. Po tomto zveřejnění organizace Dalaj-Lámy sama přiznala, že v 60. letech dostala od CIA miliony dolarů na vypravení ozbrojených skupin do Tibetu, které měly podkopávat maoistickou revoluci. Dalaj-Láma sám dostával každoročně 186.000 dolarů. Jeho i další tibetské vyhnance podporovala i indická rozvědka. Na otázku, zda on a jeho bratři patří k CIA, Dalaj-Láma odmítl odpovědět. Samotná CIA tato fakta rovněž nekomentuje.”

Takový je zcela nestranný obraz tibetských lámů, pokud si neděláme představu o lamaistické teokracii podle reportáží západních televizních kanálů, holywoodských filmů nebo spisů madame Blavatské, Roericha a dalších teosofů.

Mohou nám namítnout, že pozitivně tajemný a záhadný obraz Tibetu byl vytvořen dlouho před připojením Tibetu k Číně a lidé, kteří tam byli, už nic takového nepamatují. Stačí však zjistit, co věděli Evropané o Tibetu v 19. století, kdy tyto mýty začaly vznikat. Nic takového fakticky neznali.

Existovala jakási tajemná země, vysoko v horách, v níž, jak se říkalo, žili mudrci… V podstatě jen tato matrice stačí, aby se podle ní vytvořila řada pseudovědeckých spekulací (jak známo, čím je informace tajemnější a méně dostupná, tím je přitažlivější).

Většina těch, kdo formovali mýty o Tibetu, tam buď nikdy nebyli, nebo tam byli až po té, co si o něm vytvořili své zcela vyhraněné mínění, a takové lidi nepřesvědčíš, dokonce ani v tom případě, že by lámové před jejich očima vařili jídlo z nemluvňat. I v tom by jistě byl nalezen nějaký sakrální význam.

Je politováníhodné, že téma Tibetu bylo po dlouhé roky ponecháno různým podvodníkům z náboženských sekt, čímž bylo zahaleno rouškou jakéhosi tajemna a nedostupnosti.

Když budu objektivní, pak tibetský budhismus není v ničem lepší ani “sakrálnější” než indický nebo čínský a tibetská civilizace 50. let XX. století rozhodně není “svébytným a unikátním útvarem”, ale reliktem středověku v současném světě, proto všechny nároky lámů a jejich podporovatelů na nějakou exkluzivitu v případě údajně barbary zničené unikátní civilizace mají stejné právo na existenci jako například tvrzení neonacistů, že hordy bolševiků zničily unikátní civilizaci Třetí říše. Mezi nimi je mimochodem mnoho společného a není divu, že se nacističtí šéfové k Tibetu chovali s takovým respektem. Cítili spřízněné duše.

Charakteristickým momentem je, že Dalaj-Lámovo okolí dosud požaduje po Číně návrat“toho, co bylo”, ale to, co bylo, my všichni už velmi dobře známe. Nemyslím si, že potomci těch 4 tisíc otroků patřících do osobního vlastnictví Dalaj-Lámy, by se nějak zvlášť zaradovalo z návratu do postavení svých předků. Sami o tom mluví. Ano, Dalaj-Láma je tam dosud chápán jako duchovní vůdce, o tom není pochyb, ale nic víc. Je pozoruhodné, že čínská vláda opakovaně Dalaj-Lámovi nabídla, aby se do Tibetu jako duchovní vůdce vrátil – samozřejmě za souběžné existence stávající administrace, což on ale zcela odmítá. Potřebuje, aby “vše bylo tak, jako dřív”, a to je samozřejmě nemožné.

Takže to pojďme shrnout.

Tibet v roce 1959 vůbec nebyl nebeskou Šangri-La, ale zaostalou feudální teokracií, jejíž náboženství nebylo o nic “sakrálnější” než jiné proudy budhismu, naopak mnohá svědectví o účasti tibetských lámů na mučení a popravách lidí jdou jasně proti budhistickému kánonu. Celá tato velkolepá země byla řízena jen hrstkou bezuzdných lámů a majitelů pozemků, kteří si byli velmi dobře vědomi své beztrestnosti.

K sobě připoutaní otroci, z nichž jeden je bezruký.
Otroci žebrající o jídlo.
Chlapec-otrok a psi: jedna miska pro všechny.
Otrok oslepený svým pánem.
Pán potrestal otroka za provinění odseknutím nohy.
Dary Dalaj-Lámovi k narozeninám: vysušený lidský žaludek, dvě hlavy, lidská krev a končetiny.
Vysušené lidské kůže.
Vysušená kůže nemluvněte.

Tolik k Tibetu!

Převzato ze zdroje ZDE ((c)2015 Translation: Vlabi, původní zdroj zde).

Úvodní foto: Billboard s tibetským dalajlamou a bývalým prezidentem Václavem Havlem, který v Praze nechal umístit Spolek pro výstavbu sochy Václava Havla. Na snímku předseda spolku Petr Dauš (zdroj).

-Pozorovatelka- 1.4.2016

Aktualizace:

Děkuji čtenáři, který v diskusní reakci vložil odkaz na zdroj, ze kterého vkládám úvodní video:

-Pozorovatelka- 1.4.2016, 21:30 h

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Bh.
Návštěvník
Bh.

Z jasného pohledu náboženství, budhizmus náboženství aní není, proč jednoduše není tam Bůh. Je tu deset Avatáru (ne těch z filmu, kde je slovo avatar špatně a neodborně použité),
Slovo Avatár se může vztahovat pouze na Boha, protože Bůh se neprojevuje a nevtěluje jak si milně lidé uvažují, příchazi projevit své činosti mezi smrtelníky v plné duchovní míře, za různými cilema. (od těla až po činosti je plně duchuvní).
Jinak se může použít slovo inkernace, což je moderní slovo a vstahujese na karmu převtělování z Avatarem to nemá nic společného.
Tak Avatar ne inkernace! jsou 7.Rama, 8.Krsna, 9.Budha, 10.Kalki.
Sled událostí zjednodušeně.Po Odchodu a konci zábav na této planetě pána Krsny cca 5000 let na zpět. Se začala datovat Kaliyuga. Král Parikšit byl poslední Rajarishi (zbožný král).Poslední Král který vládl cele zemi, která se nazívala Bharatavarsha. Po jeho odchodu začaly královské dinastie korumpovat a intrikařit, a na místa vládcu se začali dostávat nekvalifikovaní lidé k vladaření. To vše přirozeně vlivem kaliyugy.Veškerá monarchie zkorumpovala az do dnešní doby, které říkáme demokracie, ktera se projevila cca 300let na zpět a už teď má problém s funkcema válek neubilo a atd……je to jen odpadek zkorumpované monarchie.
Smyslem a podstatou zjevení Avatara Budhy je ahimsa (nenasili). Proč? Nenasilí! Když předchozí avatárové neměli problém bojovat?
Vedy přikazují oběti zvířat a v předchozím věku to bylo cílem náboženství.
Co je védská oběť zvířete, zjednodušeně: Do obětního ohně vejde mladé či staré zvíře a oheň vydá omlazené nebo lidské tělo atd…..vše podle Oběti a různych pravidel, manter. V podstatě změna těla, řízená reinkarnace, pod dohledem Višnua. Velmi jednoduše popsané, jinak dost komplikované na kvalifikace Krále a Bráhmanů, v kaliyuze neproveditelné. A to je ten kámen úrazu, z těchto obětí se stali jen ritualy a lidé vejménu véd a náboženství je prováděli aniž by měli kýžený efekt, šlo jen o zabíjení ne jen zvířt, ale i lidí. Védská písma tyto oběti v Kaliyuze přísně zakazují.
Pán Budha se zjevil za účelem vymícení těchto obětí, popřel vedy zavedl voidistické učení a ateismus byl na světě, do té doby ateismus ne existoval. Proč sám Bůh zavádí ateismus?
Jinak by oběti neodboural. Musel bezbožné uctívače zmást tím že Bůh neexistuje v personální podobě. Tím všechny pomátl, a to až do dnešních dob. Pokud si všimnete za jakým účelem se zjevil Pán Budha!!! A jak se chovají a kážou dnešní budhiste i ti dříve feudální v Tibetu. Jedí maso a td…..Káží nirvánu ve stilu nevaž se,odvaž se(viz. Dalaylama). Převážná budhistická filozofie do dnešních dnu v podstatě popírá učení Pána Budhy.Tak jak křestani a mohamedáni. Jsou to jen karikatury a sektařky pomatení lídé samotnym Bohem.
Budhisté uctívají prazdnotu, křestani se ani nedokáží dohodnou kdo je Bůh a Kristovo desaterum ani nedokáží následovat, a mohamedání už jsou úplně mimo mísu.
Védská písma popisují tyto sekty už před jejich příchodem v Bhavishya(předpoved)purane.
Védy říkaji tyto podvodné náboženství vznikli v kaliyuze a také v Kaliyuze zaniknou.
Budha je Avatar Bůh samotný.
Pak jsou tu ještě ŠaktaAvatárové, (šakti je splnomocněni, schopnosti). tam spadaji třeba Ježíš Kristus.Jsou určeni k vykonání určitého cíle učení dání poznání a td…Ale nejsou to Bozi Bůh je Jeden. Jsou to Jivi (duše) Sidha(věčně s Pánem spojeni v jeho činostech a zábavách).
Mohamed byl v mynulem žívotě Démon Tripura, ale za určité zbožné činosti dostal k vladaření a část územi kterou do dnes spravují jeho nasledovníci.
Vše je ve Vedách, ale my beznabozi to považujem za mytologii.
Z védského poznání se zachovalo v písemné podobě cca 5% a tak 2% jsou přeložena do jazika anglického.
Asi to nabylo k tématu, ale opravdu budhizmus není náboženství a už určitě né v dnešní době.
Náboženství musí obsahovat Jivu(bhaktu, služebníka), yogu(cestu, spojení, skutečný překlad slova yoga) a Avatara(Boha personu!). Pak můžem hovořit o Náboženstvi.
Podstatou yogy je meditace na Nadduši v srdci. Lide nevědi ani co je cílem těchto cvičení a odříkání OM. Yoga je odříkaní, cesta za vyšším cílem a ne zábava do tělocvičny 🙂 .
V podstatě lidská podoba je určena k odříkání za vyšším cílem návratu k Bohu.
A tihle politický šašci, jako Maocetung, Dalaylama, a celej politickej zooland to nezmění.
Tohle je svět Podvodníků a Podvedených. Všíchni skončí v propadlišti dějin v zapomění.
sorry za češtinu.
Bh.X

Kvizak
Návštěvník
Kvizak

par doplnujicich informaci, ukazujici smyslenost celeho clanku…:-) propaganda vladne svetem…:-) http://manipulatori.cz/o-tradicnim-tibetu-propaganda-versus-fakta/

Vaclav
Návštěvník
Vaclav

Takovou ubohou propagandu napíšu do týdne 5x. Fotek na internetu je spousty a nějaký text si k tomu vymyslím. Např. Zemanovu kandidaturu sponzorovala ruská vládní agentura s příslibem dostavby Temelína. Prezidentova levá ruka , soudruh Babiš, má za úkol ovládnout ČR a připravit pro Rusy… a podobné blbosti. Tento článek je na hraně slušnosti, nicméně věřím, že lidé jsou inteligentní bytosti a dokáží rozeznat historii od propagandy. Ti kteří už úplně podlehli alkoholu a tlačence stejně nemyslí, a tak za svým vůdcem půjdou bez odporu.
Takže na zdraví!

Zbyněk
Návštěvník
Zbyněk

Děkuji, z podobných pramenů a stejným způsobem nás učili ve škole za vlády komunistů. Umím rozeznat pravdu a lež.

Bh.
Návštěvník
Bh.

Promin, ale neumíš, všichni podléháme klamu. důvod je ten že jsme lidé, a máme 6 nedokonalosti.

Z jasného pohledu náboženství, budhizmus náboženství aní není, proč jednoduše není tam Bůh. Je tu deset Avatáru (ne těch z filmu, kde je slovo avatar špatně a neodborně použité),
Slovo Avatár se může vztahovat pouze na Boha, protože Bůh se neprojevuje a nevtěluje jak si milně lidé uvažují, příchazi projevit své činosti mezi smrtelníky v plné duchovní míře, za různými cilema. (od těla až po činosti je plně duchuvní).
Jinak se může použít slovo inkernace, což je moderní slovo a vstahujese na karmu převtělování z Avatarem to nemá nic společného.
Tak Avatar ne inkernace! jsou 7.Rama, 8.Krsna, 9.Budha, 10.Kalki.
Sled událostí zjednodušeně.Po Odchodu a konci zábav na této planetě pána Krsny cca 5000 let na zpět. Se začala datovat Kaliyuga. Král Parikšit byl poslední Rajarishi (zbožný král).Poslední Král který vládl cele zemi, která se nazívala Bharatavarsha. Po jeho odchodu začaly královské dinastie korumpovat a intrikařit, a na místa vládcu se začali dostávat nekvalifikovaní lidé k vladaření. To vše přirozeně vlivem kaliyugy.Veškerá monarchie zkorumpovala az do dnešní doby, které říkáme demokracie, ktera se projevila cca 300let na zpět a už teď má problém s funkcema válek neubilo a atd……je to jen odpadek zkorumpované monarchie.
Smyslem a podstatou zjevení Avatara Budhy je ahimsa (nenasili). Proč? Nenasilí! Když předchozí avatárové neměli problém bojovat?
Vedy přikazují oběti zvířat a v předchozím věku to bylo cílem náboženství.
Co je védská oběť zvířete, zjednodušeně: Do obětního ohně vejde mladé či staré zvíře a oheň vydá omlazené nebo lidské tělo atd…..vše podle Oběti a různych pravidel, manter. V podstatě změna těla, řízená reinkarnace, pod dohledem Višnua. Velmi jednoduše popsané, jinak dost komplikované na kvalifikace Krále a Bráhmanů, v kaliyuze neproveditelné. A to je ten kámen úrazu, z těchto obětí se stali jen ritualy a lidé vejménu véd a náboženství je prováděli aniž by měli kýžený efekt, šlo jen o zabíjení ne jen zvířt, ale i lidí. Védská písma tyto oběti v Kaliyuze přísně zakazují.
Pán Budha se zjevil za účelem vymícení těchto obětí, popřel vedy zavedl voidistické učení a ateismus byl na světě, do té doby ateismus ne existoval. Proč sám Bůh zavádí ateismus?
Jinak by oběti neodboural. Musel bezbožné uctívače zmást tím že Bůh neexistuje v personální podobě. Tím všechny pomátl, a to až do dnešních dob. Pokud si všimnete za jakým účelem se zjevil Pán Budha!!! A jak se chovají a kážou dnešní budhiste i ti dříve feudální v Tibetu. Jedí maso a td…..Káží nirvánu ve stilu nevaž se,odvaž se(viz. Dalaylama). Převážná budhistická filozofie do dnešních dnu v podstatě popírá učení Pána Budhy.Tak jak křestani a mohamedáni. Jsou to jen karikatury a sektařky pomatení lídé samotnym Bohem.
Budhisté uctívají prazdnotu, křestani se ani nedokáží dohodnou kdo je Bůh a Kristovo desaterum ani nedokáží následovat, a mohamedání už jsou úplně mimo mísu.
Védská písma popisují tyto sekty už před jejich příchodem v Bhavishya(předpoved)purane.
Védy říkaji tyto podvodné náboženství vznikli v kaliyuze a také v Kaliyuze zaniknou.
Budha je Avatar Bůh samotný.
Pak jsou tu ještě ŠaktaAvatárové, (šakti je splnomocněni, schopnosti). tam spadaji třeba Ježíš Kristus.Jsou určeni k vykonání určitého cíle učení dání poznání a td…Ale nejsou to Bozi Bůh je Jeden. Jsou to Jivi (duše) Sidha(věčně s Pánem spojeni v jeho činostech a zábavách).
Mohamed byl v mynulem žívotě Démon Tripura, ale za určité zbožné činosti dostal k vladaření a část územi kterou do dnes spravují jeho nasledovníci.
Vše je ve Vedách, ale my beznabozi to považujem za mytologii.
Z védského poznání se zachovalo v písemné podobě cca 5% a tak 2% jsou přeložena do jazika anglického.
Asi to nabylo k tématu, ale opravdu budhizmus není náboženství a už určitě né v dnešní době.
Náboženství musí obsahovat Jivu(bhaktu, služebníka), yogu(cestu, spojení, skutečný překlad slova yoga) a Avatara(Boha personu!). Pak můžem hovořit o Náboženstvi.
Podstatou yogy je meditace na Nadduši v srdci. Lide nevědi ani co je cílem těchto cvičení a odříkání OM. Yoga je odříkaní, cesta za vyšším cílem a ne zábava do tělocvičny ? .
V podstatě lidská podoba je určena k odříkání za vyšším cílem návratu k Bohu.
A tihle politický šašci, jako Maocetung, Dalaylama, a celej politickej zooland to nezmění.
Tohle je svět Podvodníků a Podvedených. Všíchni skončí v propadlišti dějin v zapomění.
sorry za češtinu.
Bh.X

Likan 1975
Návštěvník
Likan 1975

Každá informace je důležitá. Jelikož dnes se přepisují dějiny, jak propagandou na Západě tak i na Východě. Velice dobře to šlo spatřit v pořadu Máte slovo. Tam nám nějaká dezinformovaná úča tvrdila, že nás osvobodili Amíci a její 10 letí žáci zase chtějí totální zrušení komunistů. Když projížděla kolona vojáčku USA přes Česko. Chtěl jeden zastupitel svrhnout sochu osvoboditelů (Rusů) za jejich asistence a tvrdil, že je osvobodily Amíci.
Pokud by se tyto zvěrstva v Tibetu opravdu děli nevidím důvod je nezveřejňovat a mluvit o nich. Je to asi jako téma vzniku Druhé Světové války zapřičiněné jinými státy než samotným Německem. K tomu taky váže zatajování informací o napadení Polska Českého pohraničí na Opavsku a anexe Těšínska. Toto berte pouze jako příklad, že se o určitých tématech některým lidem nechce mluvit a hází jej do propadliště dějin.
Je to horké téma, ale výrobky z CHINY vám nesmrdí. Hlavní je mít Apple.

Jebatec
Návštěvník
Jebatec

Tibetský Dalajlama je typickým příkladem jednoho z mnoha falešných náboženských vůdců-guruů-proroků dnešní doby.

Vkládám seznam deseti skutečných lidských proroků v posledních 5000 letech:

1. Raja Janaka
2. Abraham
3. Mojžíš
4. Zarathustra
5. Konfucius
6. Lao-Tse
7. Sokrates
8. Prorok Mohammed
9. Guru Nanak
10. Shri Sai Baba ze Širdí

Vaclav
Návštěvník
Vaclav

A jak se pozná ten skutečný od neskutečného?

jirina
Návštěvník
jirina

Dobry den.
Bohuzel jak videt z fotografii u tohoto clanku, je to cinska marxisticka propaganda. Timto mne vzdy castoval muj otec a svagr, oba komunisti.
Muzeme se podivat na fotografie. Zde vidime, u vsech fotek se jedna o Cinska media (Xinhuanet). na jedne fotce vidime Tibetskou babicku, jak vysvetluje mladym cinskym maoistum v pionyrskych satcich to, co ji pravdepodobne bylo narizeno, vzpomente si na “Potemkinovy vesnice”.
Cina v Lhase vytvorila muzeum, kde jsou vystaveny tyto priklady muceni a snazi se timto podporit to, ze bylo nutno Tibet osvobodit.
Ovsem predpokladam, ze se mnou souhlasite, ze zadna zaostalost statu neni duvodem tento stat ‘osvobozovat’.
To, ze Tibet nebyl vzdy soucast Ciny doklada napriklad kamenny monument na namesti v Lhase, kde je starocinstinou vytesan text o tom , ze Cina i Tibet budou dodrzovat sve hranice.
(The northern stele is inscribed with the terms of the Sino-Tibetan treaty of 822. The inscription guarantees mutual respect of the borders of the two nations )
foto zde: http://miraimages.photoshelter.com/image/I0000UI2iQ_dDnRk
K vyzkumu pana Parentiho zde, (tento pan nebyl nikdy v Tibetu, nemluvil Tibetsky ani Cinsky a sve vyzkumy prevzal od jinych.)
https://www.studentsforafreetibet.org/get-involved/action-toolbox/a-lie-repeated-the-far-left2019s-flawed-history-of-tibet
Ja jsem byla v Tibetu 5x, v letech 1991-95. Procestovala jsem ho stopem i pesky, spala jsem na Tibetskych i Cinskych ubytovnach, ve stanu i pod sirakem.
Takze otazkou zustava, kde se vzalo tolik kosti, lebek, casti lidskych tel? Prece ty musi dokazovat silenost muceni ve starem Tibetu??
Pravdou je, ze vsichni umreme, a ze staty si musely vytvorit system, jak se mrtvych tel zbavit. Vime, ze v Indii, spaluji, a popel hodi do reky. V Tibetu je prilis kamenita zeme, pro zakopavani zesnulych do pudy. A vetsina nahorni planiny je nad urovni rustu stromu, takze vzacnym drevem se spaluji jen vysoci a vazeni lamove. Mozna jste slyseli o “Sky burial”. Tibet si vytvoril system nebeskeho pohrbu. V budhismu plati, ze v okamziku smrti odchazi zivotni energie do tzv. Bar-do/ Meziprostoru; odkud se po nekolika desitkach dni posunuji do noveho zrozeni. Protoze tech moznosti zrozeni je mnoho a vetsina velmi negativni , je potreba tyto zivotni energie (oni to nezvou duse) usmernovat. S mrtvym telem je proto proveden budhisticky obrad , ktery provadeji mnisi v urcitych klasterich. A posleze toto mrtve telo – pro budhisty jiz jen materialni schranka, odneseno na ‘pohrebiste’ kde je, pro to urcenymi mnichy, rozsekano na kousky, a nabidnuto jiz cekajicim supum. Supi ozerou kosti do bela, pote jsou tyto rozmelneny a smiseny s tsampu (mouka) a znovu nabidnuty supum. Psi ci jina zvirata jsou odhaneni. Neni proto zadnym problemem ziskat casti lidskych tel. Ja jsem pri tomto obradu byla nekolikrat pritomna. Rodina mi ukazovala cast lebky od maminky, kterou si drzela na pamatku, jako my ochranujeme popel svych zemrelych v urnach.
Mrtvi jsou na tyto mista privazeny z dalekeho okoli. Jednou jsem jela na nakladaku s mrtvolou a jeho pribuznymi. Chudi lide, kteri nemaji na prevoz, svazou mrtvolu do co nejmensiho balicku a syn ji prinese do monastir desitky km na zadech. A mrtve telo je opravde tezke ! Lidem jde prave o ten budhisticky obrad, aby pomohli svemu pribuznemu se co nejlepe znovu narodit.
Vice o umirani v “Tibetska kniha mrtvych”.
Sky burial zde:
http://www.liveleak.com/view?i=666_1414847845
Pro zajemce o opravdu hlubsi poznani stareho Tibetu zde:
http://info-buddhismus.de/Menschenrechte_in_Tibet_vor_1959-Robert_Barnett.html
Zajimave , ze se posledni dobou zvysuje tlak marxistickeho mysleni a to na vsech stupnich a na vsech webech.
Zajimave se seznamit s deity Sug-den, kterou Dali Lama zavrhl a tim proti sobe rozpoutal vlnu nenavisti.

Jeste chci pripomenout, ze trest smrti byl zakazan 13-tym Dali Lamou, takze v momentu, kdy Cina vstoupila do Tibetu jiz trest smrti nebyl. V soucasne Cine se muci (vsechny mozne zpusoby muceni) a je tam trest smrti, ktery je vyuzivan totalitarnim rezimem.
O muceni Tibetanu si zadejte do Google jmeno Palden Gyatso.

https://chinaview.wordpress.com/2007/03/29/list-of-china-modern-torture-methods-photo/
Preji vam vsem moudrost a stastny zivot.

Jury
Návštěvník
Jury

Vážená paní Jiřino,jak jsem pochopil,jedná se o časové údobí let 1950 až cca 1960.Snímky jsou z historického časového pohledu z dob 1955 -56 a dříve.Věřím,že žádný rozumný člověk toto chování vůči druhým lidem nemůže schvalovat.Turci se podobně chovali vůči Arménům po roce 1900 – Turci měli první koncentrační tábory,první pochody smrti pro Armény a Kurdy.
Americký černoch neměl nárok si sednout v parku na lavičku pro bílé ještě v roce 1956.Neměl nárok si sednout do restaurace s bílými,protože byla jen pro bílé.Němci měli rovněž tábory smrti a na rozkaz Hitlera hledali v Tibetském národě historickou společnou stopu s Germány.Rusové měli své gulagy pro své politické odpůrce – i když víme ,že mnoho odpůrců Stalina ve vojenských kruzích “vytvořil” Stalinovi německý Abwehr, viz.maršál Tuchačevskij. My jsme jsme měli zase neblaze proslulé lágry pro politické odpůrce v padesátých letech.
To co je uvedeno výše beru jako historický fakt a který je nezměnitelný.Jestli to signuje Čínská tisková agentura nebo Anglická tisková agentura opravdu podle mne nic nezmění.Pokud se ohání někdo národními tiskovými agenturami jen proto aby dokázal,že je to špinavá politická hra ,tak to beru na vědomí – ten člověk nepatří mezi objektivní hodnotitele historie.Jestli obhajuji výše zdokumentované skutečnosti a jednostranně poukazuji jen na některé státy,že se v nich děje to co je zdokumentováno nahoře,podle mne patří mezi obhájce těch ,kteří se tak krutě chovali k ponižovaným otrokům lidské společnosti.To že jste v devadesátých letech již nenarazila na výše zdokumentované problémy a setkala jste se čtvrcením pozůstalých,nenapadlo vás,že ti lidé asi na víc ani nemají?Že ti lidé žijí v náboženském útlumu natolik,že jim to ani nepřipadá abnormální?Jaký tam musí mít člověk nárok na normální život a co je to pro ně NORMÁLNÍ ŽIVOT? Je to na dlouhou debatu a proto to vše beru z historického hlediska i s tím náhledem,že se tam opět angažovala CIA,které opravdu nefandím a ne například některá z organizací OSN.

jirina
Návštěvník
jirina

“o že jste v devadesátých letech již nenarazila na výše zdokumentované problémy a setkala jste se čtvrcením pozůstalých,nenapadlo vás,že ti lidé asi na víc ani nemají?Že ti lidé žijí v náboženském útlumu natolik,že jim to ani nepřipadá abnormální”..

Jde o to jak se zbavit zesnuleho tela. A lide umiraji denne, takze problemy se kupi, ze ano. Nektere narody privazou mrtvolu do koruny stromu, kde ji roznesou ptaci. Ale zde nejsou stromy a neni drevo. Proste se musi behem stoleti vymyslet system jak se dustojne (do nebe) mrtveho tela zbavit. Uvedomte si , ze to dulezite, tedy zivotni energie, to, co delka cloveka clovekem, je pryc. Fuc. Odeslo.
A o to jde Tibetanum. O to se staraji.
Ze jsou Evropane sokovani a ze si Cinane mysleli, ze ten kdo reze mrtve telo je schopen rezat tez telo zive?
Mrtve telo je jiz jen materielni schranka. Takze muzete sam promyslet, jak by se to dalo udelat a desitek, stovek a tisicu mrtvych tel se zbavit.
Premyslim, jak to delaji ted, kdyz je tam Cina. Asi privazeji uhli a pali tela nekde v krematoriich. nevim, Docela by me to zajimalo.

BertrandDeBorn
Návštěvník
BertrandDeBorn

Pokud vim, Cinane se to snazili na nejaky cas zakazat jako barbarsky zvyk a vytlacit to kremaci (plynem), ale dnes ustoupili a oblacny pohreb se opet provadi, i kdyz ne v tak masovem meritku.
Ale informace mam jen z druhe ruky, v Tibetu jsem sam bohuzel nikdy nebyl.
Dekuji za Vase velmi zajimave prispevky.

Co se tyce detske kuze, pri detske umrtnosti v techto castech sveta neni zadny problem detskou mrtvolu ziskat. Abych rekl pravdu, moc si nedokazu predstavit, jak by se dite (nebo cokoli jineho) dalo takhle ciste stahnout zaziva a pri vedomi.

Jan Novák
Návštěvník
Jan Novák

Stáhnout a vystavovat kůži odříznutou z dítěte i přirozeně zemřelého je každopádně velmi odpudivé, stejně jako píšťala vyrobená z lidské holení kosti. Anticivilizační hnus a svinstvo..

BertrandDeBorn
Návštěvník
BertrandDeBorn

Byl jste nekdy v antropologickem oddeleni Narodniho muzea? Pokud ne, vrele doporucuji.

Jan Novák
Návštěvník
Jan Novák

Nebyl a pokud vím, NM je v rekonstrukci a uzavřené.

Vabio
Návštěvník
Vabio

Milý pane Nováku, jenom se Vám jitří city. Anticivilizačních hnusů najdete všude po světě dostatek. Pokaždé budou vypadat jinak a pokaždé na ně i Vy budete koukat jinak, podle toho, z které části světa jste Vy a ze které je ten hnus.

Vždy je to jen o Vašem úhlu pohledu na věc. Ti lidé z jiné části světa bodou zase svým pohledem koukat na ty zvyky, které Vám třeba vadit nebudou.

Neříkám, že se Vám to má líbit. Ale kategorizovat to a “dovolit si mluvit za celou civilizaci” … to už je jiné kafe.

Jebatec
Návštěvník
Jebatec

Paní, to je velmi chabý pokus o protibetskou lamaistickou propagandu. Nás tady zajímá pravda, ať je jakákoli a padni komu padni. Zaprvé: logo Xinhuanet není úplně na všech fotkách a zadruhé: tímto tedy tvrdíte, že ony fotky nezobrazují reálné zmrzačené lidi, ale jedná se o nějakou retuš či podvrh čínské tiskové agentury? Dokažte to nečím silnějším, než pěknými slovíčky o cestování po Tibetu. Jedna věc je skladovat kosti zemřelých někde v jeskyni z důvodu nedostatku dřeva a půdy, což se dá pochopit a druhá věc je vyrábět z lidských ostatků artefakty, nebo hudební nástroje. A nevysvětlila jste nám ty ztažené lidské kůže, včetně dětské kůže. Taky čínský podvrh a propaganda?

jirina
Návštěvník
jirina

Ne pane Jebatec. neni to retus na fotkach . Ty fotky jsou prave, ovsem nikdo nedokazal, ze ten text, ktery je vysvetluje, odpovida pravde. Budou to realne zmrzaceni lide, ovsem dokazte na druhou stranu Vy, ze to bylo udelano otrokum! Vite sam, ze v Indii mrzaci vlastni deti, aby pri zebrani ziskali vice soucitu?
A to, jak je na fotce napsano, ze se jedna o mladou zenu, no musim se usmat. Proste neverte vsemu, co vam tam napisi.
Tibet ma extremni podminky, ma malou vlhkost vzduchu a velmi silne UV, takze pokozka velmi rychle starne. Dokazte, ze ta pani ma 30 ci 40..
Ze je na fotce nekdo podvyziveny? Ano je to hruza, v Tibetu je mnoho tuberkulozy, sama jsem to zazila. A ten clovek byl take kost a kuze.
Ano z lidskych kosti se vyrabely artefakty, vadi vam pokud je to ze zemrelych?
Nebude to jediny narod , ktery z lidskych kosti neco vyrabel, jak jiste vite, existuji i lidojedi, ale nejsou to Tibetane.
A ja neobhajuji starou Lamaistickou theokracii, bylo moc bezpravi. Ale je zajimave, ze Tibetane v te dobe neutikali do sousednich zemi, ackoli by to pro jejich prizpusobeni vysce nebyl zadny problem.
Zrejme se na ‘bezpravi’ ve vlastni zemi divali jinyma ocima nez my dnes.
Vite kolik bezpravi je ted v Cinskem Tibetu?
Co rikate na to, ze Cina ma jeden z nejvyssiho poctu rozsudku smrti ve svete?
Ja jen kdyz jde o to padni komu padni.
Cili fotky nejsou podvrh, ale je to propaganda.

Dekuji za pozornost.

Jebatec
Návštěvník
Jebatec

Díky za reakci, ale co ty ztažené lidské dětské kůže? Pravda bude jako obvykle někde uprostřed a kdyby z těchto informací o historii Tibetu bylo skutečných jen 30-40%, je to i tak otřesné. Jste myslím pod silným energetickým vlivem tibetského satanistického buddhismu. Geostrategické důvody Číny pro obsazení Tibetu jsou myslím dostatečně známé a z jejich pohledu i pochopitelné. Kdyby tam neměla vojenské základny Čína, měly by je tam USA. Například vojáci Velké Británie byli v Tibetu přítomni v letech 1904-44. Proč? Jasné velmocenské důvody. Zkoušeli to i v Afghanistánu, kde si vylámali zuby stejně jako později rusové i američané. Tibet by byl něčí kolonií tak jako tak, stejně jako my.

petrxh
Návštěvník
petrxh

A co dokazuje dětská kůže?

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

Otázka není myšlena pro mě, ale odpovím. Co říkám na to, že Čína má jeden z nejvyššího počtu rozsudků smrti ve světě? A ten jeden z nejvyššího počtu je číslo absolutní nebo vyjádřené procentuálně k počtu obyvatel? Pokud je to číslo absolutní, pak to není zas tak špatný výsledek vzhledem k velikosti čínské populace. A když je JEDEN z nejvyšších, tak kdo má ty další z nejvyšších?

Jan Vok
Návštěvník
Jan Vok

To máte pravdu, že nejsou jediní, kteří vyráběli z lidských ostatků výrobky. Ještě to dělali třeba Němci, vyděl jsem to na vlastní oči v Osvětimi. Že by vaše vzory? Přeji hezký den.

Miele
Návštěvník
Miele

Pro Pozorovatelku a Igora Zemánka, s odstupem vidím pravdu u obou a to je snad v pořádku, či ne? Myslím, že zájmem nás všech zde diskutujícím a porůznu píšícím – je lepší budoucnost, snad ani ne pro nás, ale alespoň pro potomstvo. Tak se prosím nehádejte, tím nikdo nic nedokáže a pouze těm špehům budete/me k smíchu a pouze oni si budou mnout ruce, že alternativa se hádá, tu ohledně demonstrací, tu ohledně článku, tu ohledně rádia. Víme kam to spěje, tak se sjednoťme a ukažme šmejdům Chovancům, Zaorálkům, Sobotkům a i těm Němcům, že jsme lepší než oni a ony všichni dohohromady.

duhab
Návštěvník
duhab

Díky, zase něco co mě posunulo k “pravdě a lásce” 🙂
Kritické myšlení je náročné, člověk musí začít opravdu přemýšlet.
Chápu , že pro některé lidi je pohodlnější se nechat manipulovat. Jen nechápu, že v době internetu, jich je těch tupců tolik !!!