Cvičení UWEX 16: V USA Úřad národní bezpečnosti očekává boj domácími teroristy....

Cvičení UWEX 16: V USA Úřad národní bezpečnosti očekává boj domácími teroristy. Vyrobí si je USA opět samo?

Cvičení UWEX 16: V USA Úřad národní bezpečnosti očekává boj domácími teroristy. Vyrobí si je USA opět samo?

Už téměř rok se zabýváme podivnými úkazy v USA, které ukazují na měnící se poměry budoucí občanské nepokoje a možná i občanskou válku v USA za účelem ustanovení stanného práva s cílem odstranit politické disidenty a nepohodlné osoby. Ještě než se dostaneme k tomu, jak situace pokračuje v roce 2016 se chci pozastavit nad vlastním smyslem uvedení stanného práva a jaký má tento stav výhody pro systém.

Jinými slovy jedná se o období, kdy přestanou platit zákony a ústava, ale na místo toho dojde k tzv. policejní/vojenské vládě, která bude provádět odstraňování alternativních názorů a „nepohodlných subjektů“. Jinak řečeno, ospravedlní se bezprecedentní kontroly kohokoliv a čehokoliv počínaje kontrolou osobního majetku, policejními kontrolami uprostřed noci, odvozy členů rodiny neznámo kam, vyhrožování (známé například z režimu nacistického Německa, ale i komunistických režimů), změnou státních hranic, vyhlašování válek atp.

Screen-Shot-2015-11-12-at-7.46.13-PM.png
Jade Helm je mrtev. Nové cvičení UWEX 16 má připravit americké ozbrojené síly na hybridní válku na svém vlastním území.

Nic z toho není minulostí, která se již nebude opakovat, jde jen o to, co nastartuje její nové aplikování v budoucnu. Není třeba si myslet, že režim (jakýkoliv) nevede seznamy nepohodlných osob. Jde o to, že nepohodlné osoby neví, že jsou nepohodlné, a už vůbec ne, čím jsou nepohodlné, neví taky, kdo je další nepohodlný a v jakém vztahu. Nepohodlné osoby mohou být například subjekty, které se zabývají například psaním a vydáváním článků kritizující systém nebo upozorňující na nepráví, které systém provádí na základě na míru nesmyslně vytvořených zákonů (vybírání pokut policií v absurdních situacích apod., zabavování technických průkazů svévolí policie atp.). Nepohodlné osoby jsou často pojmenovány extrémisty, pokud patří k nějakému sdružení atp. osobám je také přidělen status nepohodlný také na základě množství lidí, kteří jsou činností nepohodlných osob ovlivňováni. Nepohodlné osoby jsou v bezpečí v “normálním stavu”, nepezpečí pro ně přichází v době, kdy se mění “normální stav” definovaný zákony na stanné právo, které poskytuje režimu (automaticky) možnost k pronásledování těchto osob a jejich případné odstranění. V komunistických režimech to nejčastěji bývala vězení, koncentrační tábory gulagy, v případě USA to v kritickém období budou FEMA kempy, kterých je v Americe vybudovaných již kolem 800.

V poslední době se tato praxe aplikovala a aplikuje například ve Francii po loňských teroristických útocích, kdy byla země ve stavu ohrožení a policie mohla provádět neoznámené domovní prohlídky kohokoliv, na koho má podezření. Může nařídit domácí vězení, atp. Mimochodem stav ohrožení ve Francii stále trvá a může trvat do nekonečna… Ještě jinými slovy, jde o ustanovení systému, který má právo odsoudit své občany bez nutnosti soudního procesu.

Samozřejmě i FBI a DHS (úřad národní bezpečnosti USA) má seznam tzv. nepohodlných osob a to zcela v souladu se zákonem. Příslušné složky v USA mají již desítky let zákonné právo na vedení takového seznamu (konkrétně zde. Například v období od 1967 – 1971 bylo v evidenci přes100 000 lidí. Pokud jde o příklad z ČR, z nedávné minulosti si můžeme vybavit například slova Miroslavy Němcové z ODS, která požadovala vytvoření podobného seznamu, jenž by obsahoval jednotlivá alternativní média, která prezentují informace nevyhovující režimní propagandě. Jinými slovy, systémy mohou přikročit k jednoduché a rychlé cenzuře a odstranění nepohodlných osob, ale nedovoluje jim to ústava. Musí proto být vytvořeno politické prostředí – tedy stanné právo nebo jiný stav nouze či ohrožení. A to je na programu i pro budoucnost USA.

fema-camp-map.jpg
Rozmístění a výstavba detenčních center FEMA na území USA.

USA se připravuje na budoucí odstranění disidentů vyvoláním občanských nepokojů/války a je možné se takto domnívat na základě několika podivných událostí, které jsme již rozebírali. Pro pochopení situace velmi doporučuji prostudování tohoto odkazu. Zde uvádím jen ty nejzávažnější: propuštění 200 vysokých vojáků vysokých šarží z Armády USA Barrackem Obamou v minulých šesti letech, přestavba obchodních domů na vojenské objekty, stovky shromažďovacích táborů po celé USA, vlakové konvoje s těžkou vojenskou technikou, kontinuální přerušování vysílání nezávislých médií a „hackování PC“. Tyto záležitosti ve své kombinaci nasvědčují, že se systém připravuje na větší konflikt, který může být dle názoru nezávislých médií spuštěn tzv. false flag útokem, který se později přetaví v rozsáhlejší akci vedoucí až k rozsáhlým masovým nepokojům. Spouštěcím momentem může být od tzv. “teroristického” útoku, přes útok zahraničního nepřítele, až po policií pečlivě sehraný protest (v malém měřítku jej například předvedla PČR ve spolupráci s ČT před několika dny v Praze). Se vším jsou v USA bohaté zkušenosti (například Bostonský maraton 2013, Incident v zátoce Sviní 1967, “teroristické útoky” na WTC 2001 atd.). Vzhledem k těmto skutečnostem se nelze než obávat, že se takovýto boj očekává a bude iniciován zcela záměrně ze strany DHS, která se na něj musí nejdříve “dobře” připravit, resp. musí na něj připravit silové složky.

Jak už jsme informovali dříve, v minulém roce se v USA konalo rozsáhlé vojenské cvičení s názvem Jade Helm 15, které probíhalo na většině území USA a připravovalo se na boj s možným vnitřním nepřítelem. V letošním roce očekáváme jeho pokračování s názvem UWEX 16 (Unconventional Warfare Excercise). Jazykem oficiálním se o cvičení hovoří jako o přípravě na nekonvenční válku, což jen potvrzuje domněnky a obavy o budoucím konfliktu. Některé uniklé svědectví vojáků participujících na UWEX 16 informují o školení, kdy je očekáváno odstranění domácích teroristů a jejich umístění do detenčních zařízení, a poskytnutí výcviku zahraničním jednotkám, které budou hlídat a spravovat daná zařízení. Jiná zpráva mluví o členech zvláštních operací na základně Fort Braggs, kterým byl přidělen úkol bránit zemi proti určitému druhu partyzánskému odporu. Dále ze série nezveřejněných důvodů se nejmenovaný autor zprávy (voják) domnívá, že by cvičení mohlo přerůst v reálnou operaci.

Speciální jednotky v USA očekávají boj s domácím nepřítelem a organizují tajné celostátní vojenské cvičení, paralelní právní snahy o odstranění alternativních názorů, podezřelý je každý druhý.

Pro zajímavost, takto vypadá pracovní inzerát pro příslušníka vojenských jednotek proti partyzánskému odboji. Z inzerátu je také mimo jiné zřetelné, jak dlouho UWEX 16 potrvá.

920x920.jpgZa zmínku také stojí, že UWEX 16 na rozdíl od Jade Helm 15 z loňského roku navíc proběhne jen na soukromých pozemcích, které si podle nepotvrzených zpráv vláda buď koupí nebo vyplatí jejímu majiteli “nájemné”. Už jen fakt, že je potřeba využít nestátní pozemky a zatajovat konkrétní skutečnosti je podezřelá.

Když už jsme u těch soukromých pozemků, chtěl bych ještě vytáhnout jednu starší věc. Pokud si vzpomínáte, několikrát jsem ukazoval fotky obchodních domů se zvláštní strukturou. Společným znakem těchto podivných budov byly naprosto zbytečné prvky jako věže s ochozy, častokrát po celém obvodu stavby a různé platformy. Bylo až moc jednoduché nevypozorovat v nich podobnost s vězením či nějakým detenčním zařízením. Pro připomenutí vkládám znovu.

Tato domněnka (pro mnohé konspirace a paranoia), že tyto budovy jsou v USA konstruovány záměrně tak, aby se daly v budoucnu přeměnit na vězení či nějaké detenční zařízení se nyní zdá být realitě ještě blíže. Největší vlastník obchodních domů v Severní Americe Simon Properties totiž uzavřel dohodu s DHS a dovolil, aby mohly být jeho objekty v době nouze využity k jakémukoliv účelu. Detailně jsme o podezřelých objektech v USA psali zde a zde.

Chtěl bych se v tom všem mýlit, ale bohužel se zdá, že systém se na celou věc připravuje naprosto vědomě a plánovaně. Paralelně s “fyzickou” přípravou totiž probíhá i příprava v zákonech. Podle této zprávy ze 4. února 2016 DHS ve spolupráci s armádou právníků připravuje soubor zákonů, které přinesou nové možnosti (zatím nekonkrétní), jak se vyrovnat s nárůstem domácího extremismu. Bude to znamenat nic jiného než rozšíření práv policie právě vůči nepohodlným osobám. Opět připomínám, že nikdo neví, kdo je nepohodlný a jakým způsobem. Mohou to být aktivisté protestující za svobodné pěstování zeleniny, mohou to být fotbaloví fanoušci, kdokoliv.

fema-mall-in-tampa.jpg
FEMA vykupuje po celých USA zkrachovalá a nerentabilní nákupní centra a přebudovává je na koncentrační kempy se strážními věžemi a celami uvnitř budov.

Co je horší, definice extremismu je v USA tak široký pojem, že zahrnuje všechny od tzv. domácích teroristů po protestujících proti vládě a dokonce osoby, které vyvěšují vlajku USA. Dochází k situaci, kdy podezřelý může být téměř kdokoliv a nikdo neví, kdo je na blacklistu a proč. Konkrétně je takto uvedeno v tomto „manuálu“ NHS  (získáno prostřednictvím judicialwatch.com), jež čítá Američany „vážících si osobních svobod“ , přes ty, kteří mají podezření vůči centrální federální vládě až po lidi, kteří obhajují osobní svobody. Ti jsou pak s velkou pravděpodobností členy různých hate organizací = extrémisté. Samozřejmě obrovskou roli hraje Facebook sbírající klíčová slova o „extremismu“ a s tím související IP adresy.

Vágnost a širokost s jakou se zde definuje extremismus je do nebe volající. Navíc širokost pojmu extremismus je téměř jistě záměrná. V Americe již delší dobu probíhá hon na alternativní média a to i způsoby, které jsou v našich končinách zatím spíše neprobádané. Nabourávání se do počítače, výpadky serveru nebo přerušení vysílání rádia nejsou v USA nové věci. Alternativní média jsou v USA velmi silná a populární. Jeden z důvodů je jejich profesionalita, řada z nich má své pravidelné rádiové a TV vysílání, pokud ne profi vysílací studio.

Mnohá nezávislá média také samozřejmě informují o světových událostech přesahující domácí dění v USA a navíc jsou v angličtině, takže jsou dostupná všem a jejich dosah je několikanásobný. Samozřejmě nejsou vlastněny korporáty ani politickými stranami a publikují, co sami chtějí, což je přirozeně pro systém nevýhodné. Válka proti nezávislým médiím je zatím ze strany systému neúspěšná a systém se bude snažit přitvrdit.

Nejsem jeden z těch, kdo pozoruje hvězdy a jejich sdělení tlumočí lidu. Ani nesleduji biblická proroctví, na jejichž základě předpovídám katastrofu na konkrétní den. Nechci tím říci, že biblická proroctví nemají svůj smysl. Spíše se zaměřuji na to, co lze reálně pozorovat a jak spolu dané záležitosti souvisí. Nejsem schopen říct datum ani nic předpovědět, nicméně prioritou Obamovy vlády je prosadit zákaz zbraní v Kongresu, což se zatím ještě nepovedlo, ale pokud se tak stane, Američané přijdou o jednu z mála původních svobod. V souvislosti s tím se obávám velkého odporu. Letošní UWEX 16 nám sděluje, že systém s odporem a zatýkáním více méně počítá.

-Namibudoucim-

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Pet.A
Návštěvník
Pet.A

výborný článek

Zbyněk
Návštěvník
Zbyněk

Velké finále zdá se klepe na dveře… Jak vidíte přátelé potenciální vývoj tady v té “naší” krajně zaprodané čr? Naštěstí do Ruska to není zas tak daleko a ruština se dá naučit celkem rychle…;-) Z.

nemo
Návštěvník
nemo

Do Ruska to daleko sice není a Ruština se naučit jistě dá, ale Ruská azylová a migrační politika je dost tvrdý oříšek a dá se říct, že neprojdete a když projdete, tak nezůstanete. V podtsatě máte jedinou možnost a to turistické vízum na krátkou dobu a pak domů. Tam nejde pouze o vstup do země na toto vízum, ale také pobyt na místě, kde jste uvedl. To se kontroluje a Vy hlásíte úřadům svůj pohyb a bydlení. Nedodržení a nějaký migrační škraloup, byť banální a do Ruska se minimálně 10 let nepodíváte už ani jako turista. To co píšu si nemyslím, to vím. Stačí nastudovat na stránkách Ruského zastupitelství o jaká víza můžete požádat a kdy Vám mohou být uděleny.

žábák
Návštěvník
žábák

Mne by zajimalo, kdyby se cesky obcan chtel zrict obcanstvi ceskeho a pozadal by o obcanstvi ruske. 🙂 Jak by se k tomu tamni urady postavily.
Samozrejmosti by bylo, ze by takovy clovek byl ochoten mluvit pred kamerama proc emigruje- ze se v EU proste boji a nesouhlasi…bla bla bla. (byl by proste ochoten svuj pripad medializovat, cehoz by Rusko mohlo vyuzit pro obraz situace v EU)
Zajimalo by mne, zda by obcanstvi dostal. Ja myslim, ze ne. Zalezelo by asi na tom, zda by to Rusko chtelo EU udelat- prijmat jejich obcany, kdyby jich melo byt vic.

žábák
Návštěvník
žábák

proste zda by se to Rusku hodilo do kramu. Berme, ze by to byl obycejny clovek- zadnej bohatej podniklatel. A taky by mne zajimalo jak by se na takoveho cloveka divali- zda by ne skrze prsty, ze “zradil” svou zem. Rusove jsou zvlastni a nemuseli by to brat pozitivne. Ale nevim. Dovedu si predstavit, ze by to brali jako zradu- pokud by clovek opravdu nebyl doma dehonestovan- coz se tu deje, kdyz si vezmu napriklad tento pripad. Tak kdyby ta zenska (viz odkaz dole) zdrhla, tak tipuju by ji okamzite vylifrovali- nestala by jim za to. Jednoho snowdena uz maji …
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2272-kauza-alena-vitaskova-osm-a-pul-natvrdo-solarni-baroni-spokojene-mlaskaji-zeman-se-postavil-proti-vlada-policie-a-justice-se-zbavi-kazdeho-kdo-se-postavi-velkemu-byznysu-obcane-tres-se.htm

tana
Návštěvník
tana

Depardieuovi se to povedlo.

Pavel
Návštěvník
Pavel

Rusko není žádný štěstí. Bavil jsem se na chatu s rodilým rusem a ten současnou situaci charakterizoval slovem “развал”. Možná dělá Putin vnější politiku rozumě, ale uvnitř této země je vše zkorumpováno na téměř neúnosnou míru. A také se tam krade více než je v naší zemi obvyklé.

Teprva po mnoha letech se podaří odstranit všechny lokaje západu, kteří situaci mnohonásobně zhoršují. Rusko má velký potenciál, ale až se od těchto nánosů demokracie očistí.

Pet.A
Návštěvník
Pet.A

A dochází Vám, jak to má pan Putin v Rusku těžké? Že mu tam defakto skoro všichni házejí klacky pod nohy? Že se tam skoro všichni účastní spiknutí proti Putinovi, ve snaze o státní převrat? Jakej je na něj tlak, ze strany médií? Globální politiku dělá geniálně, s vnitřní politikou se taky snaží, ale je to opravdu náročný, když mu pomáhá tak málo lidí a ještě míň lidí mu rozumí( mám na mysli znalost koncepce), to se pak manévruje velice složitě, viz případ Savčenkové. S tou korupcí máte samozřejmě pravdu.