ČSSD v Chomutově rozjela volební kampaň v barvách duhy ve stylu Hnutí...

ČSSD v Chomutově rozjela volební kampaň v barvách duhy ve stylu Hnutí Žít Brno, na kandidátce se objevil Arab v rámci politické inkluze ražené Lidovým domem a je jasné, že kdo nevystoupí z EU, je odsouzen k migraci a multikulti perestrojce celé České republiky! A kolik “evropských” Nigerijců z EU kandiduje u vás na vsi, paní Millerová?

ČSSD v Chomutově rozjela volební kampaň v barvách duhy ve stylu Hnutí Žít Brno, na kandidátce se objevil Arab v rámci politické inkluze ražené Lidovým domem a je jasné, že kdo nevystoupí z EU, je odsouzen k migraci a multikulti perestrojce celé České republiky! A kolik “evropských” Nigerijců z EU kandiduje u vás na vsi, paní Millerová?

V Chomutově to žije. O víkendu jsme dostali do redakce hned od několika čtenářů informaci o tom, že městská buňka ČSSD to před volbami rozjela ve velkém, až z toho mají někteří voliči Lidového domu obavy, co se za tím vlastně skrývá a požádali nás, abychom se na to podívali. Chomutovská buňka ČSSD totiž před několika dny představila kandidátky do podzimních voleb a v mnoha voličích ČSSD ve městě to vzbudilo silné znepokojení a obrátili se na nás.

První věcí je grafické zpracování s homosexuální tématikou a barvami nadnárodního hnutí LGBT, které je v ČR poznávacím znamením Hnutí Žít Brno Matěje Hollana, který pózuje na fotografii v úvodu článku. Ovšem v Chomutově se do barev duhy oblékla kandidátka ČSSD se slovy, že strana “vnese voličům barvy do života”. To nevymyslíš! Aby nikdo nezůstal na pochybách, že chomutovští socialisté chtějí opravdu jít s dobou, o tom svědčí i číslo 9 na kandidátce, kam se dostal šéf svozu odpadů chomutovských komunálních služeb [1] Samir Ali Kharboutli, tedy původem Arab.

Volební domeček ČSSD do komunálu v Chomutově.

Podle údajů v Živnostenském registru [2] je pan Kharboutli českým občanem, není tedy cizincem, který by se dostal nějak narychlo na kandidátku, jak se obávali někteří pisatelé, kteří nám z Chomutova napsali, nicméně toto opět ukazuje na jistý fenomén, který se projevuje postupně ve všech větších městech v ČR. Postupně se do komunální politiky dostávají lidé, kteří mají cizí původ a vstupují do politických struktur na úrovni komunálu.

Není překvapením, že právě v Chomutově se ČSSD začíná profilovat jako strana migrantů, která prosazuje mutlikulti politický éthos a nebojí se sahat ani po marketingových fíglech jako jsou duhové barvy LGBT mezinárodního hnutí lesbiček, gayů, bisexuálů a transvestitů. Kdysi bývala ČSSD stranou, která hájila tradiční rodinu. Dnes se jedná o neomarxistický projekt, který bude vést Českou republiku k cestě rozpuštění národa do struktur Nové Evropy. Kádry ve straně na to mají, viz. článek zde.

ČSSD v Chomutově pouze otevřeně zobrazuje to, kam Lidový dům chce mířit oficiálně v celé republice, ale zatím se to bojí sdělit voličům na celostátní úrovni

Na tomto místě bych se ještě jednou vrátil k pátečnímu pořadu na Svobodném vysílači CS a musím zopakovat a rozebrat jednu zásadní myšlenku. Když v roce 2003 vstupovala Česká republika do EU, zavázala se v přístupové smlouvě k hlubší integraci do společné Evropy. Lisabonská smlouva tento závazek potom ještě více prohloubila do podoby společného státního útvaru v podobě budoucího uspořádání, které bude mít charakter Evropské federace, i když toto označení je stále tabu a politici v Bruselu se bojí nahlas tato dvě slova vyslovit, přestože o nic jiného než o vznik eurofederace od samotného počátku EU vlastně nejde. Všichni věděli, že Evropská unie je nástrojem na zánik samostatných národních států. Dnes se najednou všichni tváří, že to tak nechtěli. Evropská unie je dnes institucionálním subjektem se vším všudy a důsledky toho pociťujeme právě v této době.

Volební program ČSSD v barvách duhy v Chomutově.

Lidé se ptají, že jak je možné, že ve volbách v ČR mohou hlasovat a kandidovat cizinci, když nemají v ČR občanství a ani třeba trvalý pobyt. Odpověď na tuto otázku je děsivá, stejně jako je banální: Občané jiných zemí EU mohou v ČR hlasovat a kandidovat proto, protože jsou občany Evropské unie. Velký omyl spočívá v tom, že lidé dosud žijí v ČR ve stylu myšlení před vstupem ČR do EU, tedy před rokem 2003. Okamžikem vstupu došlo k tomu, že se občané ČR stali občany Evropské unie a jejich občanské průkazy a pasy jsou pouze historickým artefaktem minulosti, který je dosud globalisty trpěn jako přežitek. Proto vznikl Schengen a zanikly státní hranice ve smyslu kontrol a celnic, cílem nebylo sluníčkové cestování přes hranice, rychlejší průjezdy, to v žádném případě. Schengen byl prvním výstřelem do hlavy národních států a jejich hranic. Byla to poprava národních zemí v Evropě.

Volební právo pro cizince z EU v ČR je důsledkem zániku státnosti ČR, který nastal vstupem do EU v roce 2003 a později podpisem Lisabonu

Přesuny pravomocí do Bruselu jsou dalším příkladem převodu moci z rukou národních států do rukou globalistů v Bruselu. Dalším krokem byl rozklad národních armád, eliminace obrany, zrušení vojenské prezenční služby, rozprodeje pozemků a kasáren, přeměna armády do malého expedičního sboru, který není určen na obranu ČR, ale jako asistenční sbory pro americké okupační síly ve světě. Toto byl pro změnu proces americké globalizace Pax Americana v ČR, ale výsledek je stejný.

Po vstupu do EU a po vstupu do NATO tak probíhají v evropských zemích procesy, které mají za úkol zlikvidovat národní státy formou likvidace na všech klíčových úrovních a na všech pilířích, které definují státnost a nezávislost. Z tohoto důvodu je potom možné, že občané jiných zemí EU mohou v ČR hlasovat a kandidovat, protože jsou občany Evropské unie, nikoliv občany Itálie, Německa, Francie, Polska, Slovenska nebo jiných zemí. Situace je tristní v tom, že lidem to dosud nedocházelo a teprve migrační krize odhalila tyto skutečnosti.

Oficiální barvy Hnutí Žít Brno Matěje Hollana. Porovnejte s materiály a barvami ČSSD nahoře.

Evropští občané tak mohou do ČR přijet, přihlásit se ke krátkodobému přechodnému pobytu, nikdo jim přitom v tomto pobytu nesmí zabránit a mohou jít volit nebo kandidovat. Nikdo jim v tom nesmí bránit. Když se do ČR dostanou cizinci, které někdo přiveze a přihlásí k přechodnému pobytu, může ovlivňovat volby. Na obcích a městech to mohou být dokonce rozhodující hlasy.

Právo na hlasování a kandidování v zemích EU bez občanství bylo do Lisabonu prosazeno úmyslně, protože globalisté pohrdají a neuznávají národní státy a státní hranice. Národní hranice jsou pro ně přežitkem doby, anachronismus, který v Nové Evropě už nemá místo. Francouzi tak mohou vypravit vlaky do ČR, přihlásit do voleb v ČR tisíce voličů, kdyby třeba hrozilo, že by mohli v ČR volby vyhrát “extrémisté”. Viděli jsme to ve Francii, kde v prezidentských volbách hlasovali desítky tisíc Belgičanů, kteří se přihlásili na severu Francie k pobytu těsně před volbami.

Globalizace je jako Stockholmský syndrom: Čím déle jste v jejím zajetí, tím více se s ní ztotožňujete!

V zemi, která se rozhodla pro globalizaci, už není místa pro národ, pro státní hranice, pro vládu, pro suverenitu. Veškerou moc v takové zemí drží nadnárodní globalizované struktury, firmy, korporace a orgány, které mají své vedení v cizině a v ČR mají pouze své zástupce na úrovni guvernérů, státních manažerů a kancléřů. A celý národ si na tento systém zvykne, protože systém ztráty suverenity a přenosu moci na globální organizace nikoho netrápí a nikoho to nezajímá. Pro obyčejného občana je jedno, jestli vláda sídlí v Praze nebo v Bruselu, protože jediná věc, která hraje roli, je osobní rovina života jedince. Pokud jedinec má co jíst, pokud má kde bydlet, pokud má na to vzít si úvěry a hypotéky, tak ho vůbec nezajímá, kdo ve skutečnosti v zemi drží moc a co se s tou zemí děje.

Matěj Hollan (Žít Brno) s duhovými kšandami jako symbolem svého hnutí.

Všichni vědí, že hlavním viníkem migrace v Evropě je Evropská komise a Angela Merkel, ale když dojde na lámání chleba, tak nikdo z EU vystoupit nechce a v Německu znovu volby vyhrává Angela Merkel. V normální zdravé společnosti by se toto nikdy nestalo, protože ve společnosti by existovala sebereflexe a pud sebezáchovy, ale tohle prostě neplatí o většině zemí Evropy, s výjimkou Maďarska, kde je toto způsobeno jiným genotypem maďarského národa, který odolává brutální genetické degeneraci, kterou globalisté řídí na 5. prioritě v celém západním světě.

Muži a mužská mládež je zšenštilá, běloši se bojí, nechávají se mlátit na ulici, když Arabové mlátí číšníka v Praze před restaurací, bílý muž z povzdálí stojí a hledí strnule jako sloup. Když Evropa čelí gardám džihádistů v migrační vlně, jediné Maďarsko staví plot, zbytek Evropy v degenerativním úchopu řízení otevírá náruče a křičí: “Uprchlíci, vítejte!” Šílené davy Evropanů skáčou z mostu s pokřikem “hurá, hurá, migrace” a hrstka lidí, která odmítá skočit z mostu, je nazývána xenofoby, rasisty a prokremelskými elementy.

ČSSD se stala neomarxistickou stranou pod vlivem Frankfurtské (Kalergi) a Londýnské (Rothschild) školy. Straně není cizí migrace, multikulti, inkluze, feminizace, LGBT a ani adopce dětí homosexuály!

Tím chci pouze vysvětlit na margo čtenářů, kteří nám z Chomutova napsali, že i voliči ČSSD v Chomutově se musí rozhodnout, jestli spolu s Lidovým domem skočí z mostu národa za nadšeného pokřiku o multikulti a pro-LGBT přínosech do propasti globalizace, anebo raději budou volit někoho jiného, kdo bude více dbát na pronárodní zájmy a ochranu tradiční a homosexualismem nezatížené rodiny.

Chomutov je arabizovaný velmi silně, stejně jako Teplice a další města na severu Čech, ale pokud někdo je voličem neomarxistické ČSSD, jejíž budoucí ministryně práce a soc. věcí studovala ve Frankfurtu na Kalergiho škole a v Londýně na Rothschildově škole, potom se nemůže divit, že chomutovská ČSSD vyrazí do voleb s homosexuálním symbolem duhy a s občanem arabského původu na kandidátce. Tomu se potom opravdu nelze divit a pouze sami voliči si musí přepočítat své vlastní hodnoty, my to za ně udělat nemůžeme.

Oranžový klub, neomarxistická organizace ČSSD pro ženy, uprostřed bývalá ministryně školství Kateřina Valachová, vpravo hned za ní Jana Maláčová, druhá zleva Michaela Marksová-Tominová.

Závěrem ještě jedna prosba jménem redakce: Pokud se Vám líbí naše práce a informace, které přinášíme, zvažte prosím jakýkoliv finanční příspěvek na zachování provozu našeho serveru. Před koncem měsíce máme vybráno zatím jen zhruba 35% z cílové sumy. Náš server se nemůže spoléhat na nadnárodní instituce a fondy, ani na dotace a mecenáše, stojíme a padáme s podporou našich čtenářů. Přispět nám můžete na naší obvyklé darovací stránce zde, a to bezhotovostně převodem na účet v ČR (a SEPA převodem v eurech ze SR), PayPalem, Bitcoinem anebo složenkou na účet.

Spolu s tím souvisí i změna, která nastává ke dni 30. 7. 2018, náš server mění banku a tím pádem se mění i číslo bankovního účtu. Odcházíme od Fio a přecházíme k Air Bank. I když účet u Fio bude fungovat ještě pár dní do uvedeného data, nové dary a příspěvky už prosím zasílejte jen a pouze na nový účet u Air Bank. Moc se omlouváme lidem, kteří nedávno před pár měsíci měnili trvalé příkazy a teď je musí měnit znovu. Děkujeme všem dárcům a podporovatelům, kteří stojí při nás v těchto těžkých časech.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Jirka
Návštěvník
Jirka

No jsem z Chomutova a moc arabaku tady nepozoruji. Zato cikanu je tu jak smeti, to je problem (vznikajici gheta na levnych sidlistich). A ten Kharboutli tady uz nejakej patek je, to bude asi dost domestifikovanej muslim (nevim jak horky to ma s virou tady) a zvireci blb jako vetsina muslimu asi taky nebude kdyz je reditelem techn. sluzeb. Takze za me se mi clanek jevi jako trefa vedle a omyl…..

Jirka
Návštěvník
Jirka

Jinak Cssd je tragedie kterou fakt nemusim, ale v tom komunalu jde u voleb spis o lidi a program, nez o celkovou strategii a nejaky vyssi cile. A tak to co ram maji nevypada az tak zle. Za me je plus snizeni dani z nemovitosti (to se tu tyka kazdeho, a mame je vysoke jak v Praze….) – je trochu otazka kde na to chteji vzit….

konzerva
Návštěvník
konzerva

Novým obmusmanem ČT od 1.8 bude prý člověk , který byl registrován u STB…co na to Bureš a řeportéří čt…

Pijack
Návštěvník
Pijack

Horší než Šabatová už nemůže být nikdo. Ono těch estébáků je u moci stále ještě hodně ve všech ústavních orgánech, tak jeden na ul. Údolní už těžko něco zprasí 🙂

tana
Návštěvník
tana

Reklamní fotografie opravdu říká vše. Mladý, usměvavý gey, jehož kalhoty nenechají nikoho na pochybách, že již musí nosit pleny. V oku budovatelská jiskra, pohled upřený v dál ke skvělým zítřkům. Jen na klopě mu chybí mašlička odkazující na AIDS. Dokonalá reklama na budoucnost pod JEHO vedením.

konzerva
Návštěvník
konzerva

H-H… kdopak nám to zařídil kovaný bolševický prokurator soudruh Monsport co zavíral chartisty a a další bolševik co to dělal v Ostravě soudruh Krčmář. Monsport vlastnící 100 mega v dolarech v panama pampers tak asi má málo peněz….že..

zdeněk
Návštěvník
zdeněk

Ftntu

zdeněk
Návštěvník
zdeněk

Zastavte ANO, Socany, než bude pozdě!

Jaris
Návštěvník
Jaris

Zdenku, dala jsem Vam plus. Obavam se vsak, ze tahle bitva je prohrana, coz neznamena, ze i valka je prohrana. Zatim v CR bude radit nejakou dobu Babisova vlada v cele se Zemanem.

Milada
Návštěvník
Mike123
Návštěvník
Mike123

Novinky píšou, že je to posekané a já vidím ohnuté a stočené klasy ležící klasy v obloucích. Novinky jsou zřejmě média, která jsou řízena GP.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Že by další průšvih….skončí mlátička z červených baretů soudruh Metnar z anofertu…

snehurka
Návštěvník
snehurka
Milada
Návštěvník
Milada

Alespon nam davaji najevo, jak jsou chytri a poctivi.

sibolet
Návštěvník
sibolet
raspberry
Návštěvník
raspberry

Vláda dala neutrální stanovisko ke korespondenční volbě
24. července 2018, Praha – K návrhu na zavedení možnosti korespondenční volby ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR, Evropského parlamentu a při prezidentských volbách dnes Vláda ČR vydala neutrální stanovisko.

Poslanecký návrh 22. 6. 2018 předložilo Sněmovně 29 poslanců z řad TOP 09, KDU-ČSL, STAN, ODS a pirátů, zástupcem navrhovatelů je Markéta Pekarová Adamová, místopředsedkyně TOP09.
Novela by mohla zvýšit volební účast v zahraničí o polovinu, tvrdí navrhovatelé, hlavním cílem předkládané novely je zjednodušení hlasování pro české občany pobývající v zahraničí z pracovních, studijních, rekreačních i dalších důvodů. Odpůrci ale namítají, že možnost nezaručuje dodržení zásady osobního a tajného hlasování.

Korespondeční volby chce těchto 29 poslanců:
Markéta Pekarová Adamová, Dominik Feri, Miroslav Kalousek, Helena Langšádlová, Karel Schwarzenberg, František Vácha, Vlastimil Válek, Vít Rakušan, Petr Gazdík, Věra Kovářová, Jan Farský, Jana Krutáková, Petr Pávek, Marek Výborný, Marian Jurečka, Ondřej Benešík, Jan Čižinský, Vít Kaňkovský, Pavel Bělobrádek, Jan Bartošek, Stanislav Juránek, Jiří Mihola, Pavla Golasowská, Martin Baxa, Ilona Mauritzová, Zbyněk Stanjura, Vojtěch Pikal, Jan Pošvář, Radek Holomčík
http://psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=217&sp=1

Všichni jsme viděli v roce 2016, jak falešné zahraniční korespondeční lístky rozhodly o těsném vítězství prezidentského kandidáta Van der Bellena ze strany Zelených proti Norbertu Hoferovi ze strany Svobodných. Van der Bellenova matka je Chazarka Alma Siebold (*1907, Pskov Rusko – †1993, Hinterbrühl Rakousko) a otec Aleksander Konstantin van der Bellen (*1898, Pskov Rusko – †1966, Innsbruck Rakousko).

Varování pro voliče v ČR: Aby se v České republice nestalo to samé jako v Rakousku v roce 2016! Důsledky pro další vývoj našeho národa by byly podstatně horší nežli u našeho jižního souseda! Miroslav Kalousek kšeftoval v roce 1997 i s Akademií věd!
https://aeronet.cz/news/varovani-pro-volice-v-cr-aby-se-v-ceske-republice-nestalo-to-same-jako-v-rakousku-v-roce-2016-dusledky-pro-dalsi-vyvoj-naseho-naroda-by-byly-podstatne-horsi-nezli-u-naseho-jizniho-souseda/

Iva
Návštěvník
Iva

Když vidím, kdo to navrhuje a podporuje mám jasno. ZA MNE NE!!!

Lubomír
Návštěvník
Lubomír

Zcela jasná je diskriminace miliardy lidí, kteří by chtěli pomoci s odstraněním xenofobních předsudků. Korespondenční hlasy z každé ambasády do Vaší vísky už na podzim 🙂