Code Red: OSN právě publikovala šokující zprávu o klimatu, ve které zvažuje...

Code Red: OSN právě publikovala šokující zprávu o klimatu, ve které zvažuje posvěcení globálního rozprašování sulfátových aerosolů nad celou planetou! Rozsvítilo se červené světlo, oteplování se prý drasticky urychluje! Za oteplování planety podle OSN může člověk, ale proč v tom případě zatemňovat oblohu před Sluncem? Planetu prý čekají přeměny krajiny, hrozí dezertizace subtropických pásů, savanizace mírných pásů, nebude čím napájet dobytek, lidé budou jíst hmyz, protože nepotřebuje velké zdroje pitné vody! OSN ve zprávě požaduje okamžité ukončení spalování uhlí a fosilních paliv!

Code Red: OSN právě publikovala šokující zprávu o klimatu, ve které zvažuje posvěcení globálního rozprašování sulfátových aerosolů nad celou planetou! Rozsvítilo se červené světlo, oteplování se prý drasticky urychluje! Za oteplování planety podle OSN může člověk, ale proč v tom případě zatemňovat oblohu před Sluncem? Planetu prý čekají přeměny krajiny, hrozí dezertizace subtropických pásů, savanizace mírných pásů, nebude čím napájet dobytek, lidé budou jíst hmyz, protože nepotřebuje velké zdroje pitné vody! OSN ve zprávě požaduje okamžité ukončení spalování uhlí a fosilních paliv!

Globalisté mají od pondělí znovu další důvod k masové hysterii. Masírka začne nanovo. OSN totiž skrze svoji organizaci IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) v pondělí publikovala čerstvou zprávu [1] o stavu klimatu a věřte nebo ne, stalo se něco neuvěřitelného, peklo doslova zamrzlo. OSN v dokumentu vyhlásila “červený poplach” (Code Red) a otevřeně navrhuje ke zvážení rozprašování sulfátových aerosolů z dopravních a nákladních letadel ve vysoké výšce, kde by tyto látky odkláněly sluneční záření zpátky do vesmíru.

Oteplování planety se prý urychlilo a původní plány na omezování emisí jsou tak neúčinné. Ano, přímo OSN tak ve své zprávě navrhuje ten nejbrutálnější chemtrailing v dějinách, protože dosud se pokládají koberce z oxidů hliníku hlavně nad městskými aglomeracemi, ve kterých se kvůli mohutné mase betonu a asfaltu nejvíce ohřívá atmosféra, takže právě nad hustě zastavěnými metropolemi se nejvíce tzv. práškuje. Světová média o zprávě OSN přinesla palcové titulky. Dokonce je zpátky na scéně Greta Thunberg a už to jede.

Červený poplach OSN

Podle zprávy [2] agentury Reuters zvažuje OSN rizika rozprašování “sulfátových aerosolů” nad zemským povrchem s cílem snížit globální teploty. Klimatický panel OSN v pondělí vydal zprávu s “červeným kódem“, která varuje před “smrtícími vlnami veder, obrovskými hurikány a dalšími extrémy počasí“, pokud nebudou rychle přijata drastická opatření k zastavení změny klimatu způsobené člověkem. Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) je “jednoznačně” na vině člověk a generální tajemník OSN António Guterres vyzval k úplnému ukončení využívání uhlí a fosilních paliv.

OSN zváží doporučení ke globálnímu práškování atmosféry nad celou planetou

Podle zprávy agentury Reuters o této problematice nyní OSN aktivně zvažuje “kontroverzní metody” geoinženýrství, které mají omezit a zvrátit růst globální teploty. “Lidé by například mohli rozprašovat sulfátové aerosoly – drobné reflexní částice – do stratosféry ve výšce 20 až 25 kilometrů nad zemským povrchem, aby odrážely více slunečního světla zpět do vesmíru, což by snížilo globální teplotu,” uvádí zpráva. Použití této metody by však vyvolalo “nejistotu, morální (a) etické problémy“, protože “sulfátové aerosoly mají vedlejší účinek také ve snížení průměrných srážek“.

Krávy budou brzy označeny za nežádoucí a budou vybity

Zatímco některým zemím by takové metody prospěly, protože by vytvořily ochlazovací efekt, jiné regiony “by mohly utrpět například tím, že by již neměly podmínky pro pěstování plodin“. “Vedlejší účinky kterékoli ze známých geoinženýrských technik mohou být velmi významné,” řekl fyzik Paulo Artaxo. “Společnost musí zvážit, zda tyto vedlejší účinky nejsou příliš velké na to, aby se o nějakou strategii pokusila.” Metody geoinženýrství, jako je rozprašování sulfátových aerosolů nebo dokonce parkování obřích kosmických lodí nad Zemí, které mají odklonit sluneční záření, navrhují globalisté ke změně zemského klimatu již dlouho.

Velkou část lobbingu za taková opatření financovali lidé jako Bill Gates, který se v roce 2012 spojil s vědci, aby financoval a veřejně obhajoval “geoinženýrské metody, jako je rozprašování milionů tun reflexních částic oxidu siřičitého 30 mil nad Zemí“. Přitom mnozí z těch samých lidí, kteří nás dnes varují před nutností radikálně změnit životní styl v boji proti globálnímu oteplování, byli v 70. letech 20. století těmi samými hlasy, které zdůrazňovaly, že největší hrozbou pro životní prostředí je “globální ochlazování”.

Osévání mraků sulfáty, indukce dešťů a modifikace počasí na zakázku v zájmu záchrany planety, říká OSN

Geoinženýrství zahrnuje rozsáhlé zásahy, které mění klima, zpravidla s cílem ochladit Zemi. Organizace IPCC pod křídly OSN se ve zprávě zabývala dvěma typy geoinženýrství – řízením slunečního záření a odstraňováním skleníkových plynů. Zpráva však neuvádí žádná doporučení, zda použít některou z těchto metod. IPCC by mohl poskytnout vodítko, jak by se mělo o geoinženýrství rozhodovat, v další zprávě, která má být předložena v roce 2022. Techniky řízení slunečního záření obecně kontrolují, kolik slunečního světla se odráží zpět do vesmíru, a zabraňují tak ohřívání Země.

Plán Billa Gatese na rozprašování oxidů síry z vypuštěných balonů

Klimatické modely se dříve zaměřovaly na to, jak by řízení slunečního záření změnilo celkovou průměrnou teplotu planety. Modely provozované na superpočítačích se však rychle staly mnohem sofistikovanějšími v předpovídání změn od zemských pólů k rovníku a mezi polokoulemi, uvedl Govindasamy Bala, hlavní autor zprávy z Indického vědeckého institutu. Mohou také lépe projektovat, jak by geoinženýrství mohlo změnit množství dešťových a sněhových srážek, řekl. To by umožnilo pokročilejší využití více forem řízení slunečního záření najednou pro kontrolu teploty i srážek.

Lidé by například mohli do stratosféry ve výšce 20 až 25 kilometrů nad zemským povrchem rozprašovat sulfátové aerosoly, drobné odrazivé částice, které by odrážely více slunečního světla zpět do vesmíru, což by snížilo globální teplotu. Vedlejším účinkem sulfátových aerosolů je však také snížení průměrného množství srážek. Samostatná metoda zřeďování mraků typu cirrus ve vyšších vrstvách atmosféry by mohla tento efekt vyrovnat a zvýšit množství srážek, uvedl Bala. Mohlo by to mít ale za důsledek lokální a prudké průtrže mračen, které lidstvo nepamatuje, kdy izolovaný cirrus by mohl na základě přítomností modifikantů vytrvale pršet na jednom místě i po dobu několika dnů, což by způsobilo mohutné záplavy a sesuvy i jinak stabilní půdy. Není též jasné, jestli takovéto chemické ovlivňování by nevedlo k vytvoření lokálních supercell a z nich potom hurikánů, tornád a tropických “provazových‘ bouří.

Severní polokouli podle OSN čekají procesy savanizace a dezertizace životního prostředí

Všechno to zahrnuje nejistotu, morální otázky, etické otázky a řízení, řekl Bala. To proto, že každý region by byl ovlivněn jinak. Zatímco některé regiony by mohly v uměle ochlazeném světě získat, jiné by mohly utrpět například tím, že by již neměly podmínky pro pěstování plodin, došlo by u nich k savanizaci životního prostředí, nebo dokonce k dezertizaci.

Tyto dva zmíněné jevy přeměny plodné půdy a přírody na stepi a pouště postihne postupně mírné a subtropické pásy na severní polokouli naší planety. Subtropické pásy postihnou mohutná období dezertizace a přeměny v pouště, oblasti mírného pásu se musí připravit na přeměny přírody do podoby stepních podmínek, tedy velmi suchá půda neschopná rodit průmyslové plodiny, rostliny se budou pěstovat jen bioponicky s umělými zavlažovacími systémy a hadicemi přivádějícími vodu ke kořenům rostlin.

Protest pro geoinženýrství v USA

Největším problémem bude dobytek a veškerá drůbež, která potřebuje značné objemy pitné vody. Voda bude primárně důležitá pro lidi, některé země přistoupí k privatizaci vodních zdrojů nadnárodními koncerny, které zafinancují finančně náročné hloubkové vrty artézských super-studní.

Očekává se i vysoké zdanění spotřeby vody pro hospodářské účely, což zdraží cenu jednoho kilogramu jatečního masa do astronomických výšin. Z toho důvodu budou výrobci preferovat spíš ASP a AMS, tedy náhražky masa z hmyzu a červů, protože toto syntetické a nepravé maso jako jediné bude cenově dostupné pro široké vrstvy obyvatelstva. Živočišné maso bude zatíženo obrovskou vodní daní. O suplementech ASP a AMS jsme psali zde.

Doktrína globalistů Mad Max pro společnost, kde voda je jen pro lidi a tomu odpovídá vše ostatní, včetně stravy. Bez B12 se z lidí stávají ovce, postupně, pomalu, neznatelně, nenápadně, ale vytrvale!

Hmyz má jednu neuvěřitelnou vlastnost, nepotřebuje vodu. Hmyz totiž konzumuje vzdušnou vlhkost, nejčastěji ranní rosu, zbytek dne se hmyz obejde bez jakékoliv vody. Proto existuje i tzv. Mad Max doktrína a předpověď, že hmyz bude jediným široce dostupným a neomezeným zdrojem potravy ve světě, kde voda bude zatížena obrovskou daní pro hospodářské účely a maso ze zvířat bude dostupné jen pro vybrané skupiny elit obyvatelstva.

Podle teorie Mad Max půjde o armádu, ozbrojené složky, policii, státní úředníky pod penzí, vyšší společenskou třídu a některé vybrané profese vyžadující namáhavou tělesnou práci, kde ASP a AMS nedokáží poskytnout lidskému tělu živočišné proteiny a aminokyseliny spolu s vitamínem B12, který se nachází pouze v živočišné stravě a v západní populaci od konce 70. let minulého století nastal jeho radikální úbytek. Vitamín B12 je palivem pro hormonální činnost a je nezbytný pro zachování správné činnosti nervové soustavy.

Greta Thunberg se už vyjádřila k pondělní zprávě OSN, politici prý dělají málo pro ochranu klimatu

Celá hysterie s globálním oteplováním nemíří na mraky, ale míří na váš talíř, aby z něho zmizelo živočišné maso, ale hlavně vitamín B12, který globalisté chtějí za každou cenu z jídelníčků goyim odstranit. Vitamín B12 totiž v lidském mozku hraje ústřední roli v uchovávání paměti, a to jak té krátkodobé, tak i dlouhodobé. A jak upozorňuje náš kolega lékař, poslední studie prokazují, že vitamín B12 hraje důležitou roli i v tzv. kognitivním centru mozku, kde dochází k vyhodnocování podnětů, stimulů a hrozeb.

Nedostatek B12 vede k apatii, k selhání signalizace fight/flight v případě ohrožení a dokonce se to projevuje i emocionálním odcizením matky od dítěte, která přestane dítě chránit před ohrožením, upozorňuje náš kolega lékař. Panečku, nepřipomíná vám to něco? Rodiče, kteří nechrání své děti? Před špejlemi? Celý ten koncept je nastavený tak, že oteplování povede k nedostatku pitné vody a orné půdy, což povede ke konzumaci hmyzu. A pouze sluhové režimu, armáda, policie, ozbrojené složky, elity a státní aparát budou mít na stole skutečné maso, se všemi živočišnými proteiny, vitamíny a aminokyselinami.

Zmizel Ivermectin z lékáren, globalisté zařídí zmizení i čistě živočišného vitamínu B12. A proč? Protože by to kazilo plán s potravní agendou Velkého resetu

A pokud namítnete, že přece vitamín B12 se dá koupit v tabletách, které budete brát ke svému vegan/veget způsobu stravy, tak vás musím upozornit, že to nemusí trvat napořád. Ještě nedávno šlo zcela běžně koupit Ivermectin. Potom začal globalistům kazit plány a dnes Ivermectin je na indexu, zakázaný, resp. vyhrazený a překupníci ho předražují o tisíce procent. Garantuji vám, že to samé se stane i s tabletami vitamínů ve chvíli, kdy se globalisté rozhodnou z masa udělat výjimečnou potravinu pro elity a rozhodně nedovolí, aby si lidé suplovali B12 v tabletách ke svému steaku z mletých kobylek. Abyste pochopili plány globalistů, musíte si je zasadit do komplexního obrazu.

Když globalisté mluví o klimatu, ve skutečnosti jim jde o váš talíř a získání kontroly nad vašim životem a svobodou. Není nic špatného na vegan/veget stravě, pouze ale v tom případě, kdy se k této stravě rozhodnete jen vy sami a pouze dobrovolně. Ovšem ve chvíli, kdy někdo z šéfů nadnárodních elit rozhodne, že odteď nesmíte mít na talíři živočišné maso, ale jenom drcené kobylky a cvrčky,  tak v tom okamžiku to už není o vašem zdraví a zdravé stravě, ale je to o vaší kontrole, o převzetí Total Control nad vaší stravou. A kdokoliv tohle provádí, sleduje tím konkrétní cíl převzetí kontroly nad populací.

Když nám lidé hlásí do redakce barevné skvrny v sudech s dešťovou vodou na zahrádkách, tak možná netuší, že tyto spady chemtrails z letadel postupně kontaminují celou planetu a zdroje běžně dostupné podpovrchové studniční vody. Celé to směřuje k tomu, že v rámci Mad Max doktríny se bude pitná voda těžit nákladným způsobem artézskými super-hlubokými vrty z hloubky několika kilometrů pod zemí.

Na takovou těžbu budou mít licence jen některé soukromé nadnárodní společnosti, které tuto vodu budou draze prodávat a stát uvalí mohutné daně na spotřebu vody hospodářskými zvířaty. Celé to povede právě k realizaci Mad Max doktríny, kdy voda bude jen pro lidi, maso bude ukrutně drahé a jen pro elity, ale zbytek populace bude jíst hmyz v nekonečných podobách na milion způsobů a příchutí. Ten plán je právě teď realizován.

Globalisté vezmou lidem auta, svobodu pohybu a svobodu volby jídla! A všechno vám to vezmou ve jménu ochrany klimatu, abyste se nevzpouzeli!

Lidem se násilně na talíř dají vegan/veget pokrmy, proti jejich vůli a bude se sledovat postupná změna chování, zkrácení paměti, zapomínání mnoha věcí, vzestup apatie, snížení odporu pracovníků, zvýšení poslušnosti, méně stávek odborářů. A současně s tím z lékáren zmizí některé doplňky stravy, vitamíny, jako mávnutím proutku. Stejně, jako najednou zmizely procesorové čipy a automobilky kvůli nim zastavují výrobu aut. Chápete, nebo to pořád ještě nechápete? Je to uměle vyvolaná krize s cílem zastavení výroby aut. Budeš sedět na prdeli tady, ani se nehneš, žádná auta, ani elektrická, tady budeš zaregistrovaný, tady budeš jezdit MHD a hotovo! Šetříš planetu, buď zodpovědný!

Bill Gates je šťasten, jak se mu to všechno daří

A s výrazem tupého kůlu v plotě budete najednou zírat, že globalisté za rok a půl vám stihli sebrat svobodu chození do hospody a do krámů, svobodu překračování hranic, svobodu chození do práce, do škol, po ulici nebo v noci, sebrali vám spalovací auta, na elektrická nedosáhnete, a když dosáhnete, tak je nedostanete, protože záhadně nejsou čipy a nyní už vám sebrali i právo na maso na talíři, viz. náš včerejší článek [3]. A před několika dny lidem politici dokonce sebrali i Ivermectin, lék proti koronáči. A tupí goyim mlčí, když jim berou lék, a mlčí, když jim globalčiky strkají nos už i do talíře, když teda zrovna jim nestrkají špejle do nosů, že? Kdepak, je vymalováno a teď už pouze provádíme na alternativě záchranářské práce toho málo, co zůstalo, kde se dá ještě najít konceptuální jádro národa.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Zdeněk
Návštěvník
Zdeněk

Dobře se to mluví, ale když jde o věc, každý zaleze. Vylezou jen oznamovači neštěstí, to ano!!! Ale my lidé potřebujeme propagátory lidí, kteří se nebojí chodit např. bez náhubku, (vůbec to není protizákonné), protože se pak nebojí darebáků. Nenechají si drobit svou integritu napomínači, (kteří nedodržují § 328 tr. zák.). Tím by se mělo začít. A pak uvidíme, kolik nás je. O infekční ochranu tu vůbec nejde, žádný COVCID 19 neexistuje, je to jen chiméra, která na sebe mediálně vzala faktum ničivého jedovatého účinku nano oxid grafenu, co sypou už od začátku lidem do všeho i do vakcín a deklarují pak ten “COVID” jako infekci, což je nesmysl. Ale tím skutečně kardinálním nesmyslem, na který ovčani naskočili, jsou “vakcíny” (nevakcíny), které žádnou ochranu proti ničemu neposkytují a jen ničí organizmus ( i těch neočkovaných, co s nimi musí být v kontaktu), takže všichni doslovně ďobnutí už žádnou budoucost nemají. Holt byli to praví a nefalšovaní ovčani. A to počasí, se pak, Gréto, umoudří samo, je mi 79 a pokud do něho lidé nešťourali, bylo za mého života dosud zcela normální.
Jen mám obavy, aby to ostatním lidem všechno nedošlo příliš pozdě, až už budou mít na dranc svou hubu, (kterou měli včas správně používat) a hlavně tělo i duši. Bát se je lidské, ale nebát se je ještě lidštější, vážené ovce. Je nás mnoho.
Jen malá poznámka: Pokud vím, tak Bill Gates byl asi před dvěma měsíci dopaden a zatčen, a je vyšetřován na Quantanámu, tak nechápu, proč se na té force tak usmívá. Vypadá to jako propagační fotka, ale mám zato, že Billeček to má spočítané navždy.

Democracy dies
Návštěvník
Democracy dies

Konečne je u nás po extrémne dlhej studenej zime pekné slnečné počasie a už je zase bububu. Pritom vieme (jeden významný politik to povedal nahlas) že za požiarmi sú podpaľači. Normálne letné počasie kedy ľudia môžu získať tak potrebný vitamín D opaľovaním (ak použijete opaľovací krém tak žiadny nezískate). To je asi zámer urobiť z ľudí chorých kripľov. Pritom D vitamín potrebujeme pre celkové zdravie aj imunitu, slnečné žiarenie zase pozitívne pôsobí na psychiku.
Bez slnka nikto neprežije.
Nedostatok vody nemáme, podzemnej je dosť, len sa treba starať aby sa dostala tam kde je to potrebné a nie okrádať ľudí ešte aj extrémne vysokými cenami vody. Náš problém je v tom, že naše zdroje vody boli predané zahraničným firmám a došlo k jej obrovskému zdraženiu. Voda je ľudským právom a nie zdrojom okrádania občanov.
V minulosti bol vynikajúci systém závlah na poliach, dnes je väčšinou nefunkčný, nikto sa o to nestará. Tak vznikajú výhovorky na sucho.
Extrémy počasia vždy boli, aj v minulosti, pamätám si ich ja a pamätá si ich aj môj skoro deväťdesiatročný otec.

vese
Návštěvník
vese

Mám pocit, že vše toto začalo zákazem kouření (nikoliv prodej cigaret!) tu i onde. Opět v zájmu zdraví. Prostě vypustili zkušební balonek, zda se lidstvo nechá ovládat. Zjistili, že ono to půjde.

raspberry
Návštěvník
raspberry

Začalo to už vraždou Lady Diany v přímém přenosu 31. srpna 1997.

Kdyby největší světová celebrita Diana přestoupila na islám a vdala se za Araba Dodiho, překazila by jim bombardovací plán k ovládnutí arabských ropných polí.

Diana na návštěvě v Bílém domě 18. června 1997 u naduté Hillary Clintonové, Diana tehdy také flirtovala s Billem Clintonem:
https://obamawhitehouse.archives.gov/photos-and-video/photo/2012/03/first-lady-hillary-clinton-and-princess-diana-map-room

Realizují ropný plán “7 zemí do 5 let – Irák, Libye, Sýrie, Somálsko, Súdán, Írán, Libanon”, jak v roce 2007 prozradil zhrzený penzionovaný generál Wesley Clark. Kdo? Rockefellerové, Rothschildové a Chazaři.

Irák, Libye, Sýrie, Jižní Jemen byly socialistické arabské republiky, i Mosaddek v 50. letech v Íránu prováděl socialistické reformy.

Íránský premiér Mosaddek v roce 1951 znárodnil Anglo-íránskou ropnou společnost (Anglo-Iranian Oil Company), spoluvlastněnou Rothschildy, Británie reagovala embargem na Írán.
Irák v roce 1972 znárodnil Iraq Petroleum Company (Turkish Petroleum Company) spoluvlastněnou Rockefellery.
Libye v roce 1973 znárodnila 51 % aktiv Rockefellerových společností Esso Standard Oil Libya, Mobil Oil Libya, Texaco Overseas, Asian Standard Oil Company of California, Libyan‐American Petroleum Company a British‐Dutch Shell Company v Libyi.

Od roku 2003 mají tato ropná pole zpátky pod kontrolou a rekordní zisky.

2. 9. 1973 LIBYA TAKES OVER ALL OIL COMPANIES OPERATING THERE
https://www.nytimes.com/1973/09/02/archives/libya-takes-over-all-oil-companies-operating-there-51-of-assets.html
Great Power Conflict over Iraqi Oil: The World War I Era
https://www.globalpolicy.org/component/content/article/185-general/40479-great-power-conflict-over-iraqi-oil-the-world-war-i-era.html
Iraq Petroleum Company
https://cs.qaz.wiki/wiki/Iraq_Petroleum_Company

Za Saddámovy éry Irák uzavřel několik dohod o irácké ropě s ruskými, francouzskými a čínskými koncerny, přičemž osud některých dohod zůstává dodnes vlastně nejasný. Ruský Lukoil podepsal kontrakt na velice slibné a bohaté ropné pole Západní Qurna, zatímco China National Petroleum Company získala kontrakt na menší ropné naleziště Ahdáb.
Američané dávali nepokrytě najevo, že na ziscích v „poválečném“ Iráku budou mít největší podíl členové vítězné koalice, tedy ti, kteří „prolévali krev“ a investovali značné finanční prostředky.
Britská ministryně obchodu Elizabeth Symonsová se v říjnu 2002 setkala se zástupci Shellu a BP. Manažery obou koncernů ujistila, že podle vládního kabinetu by měl být britským společnostem zaručen podíl z iráckých ropných polí jako odměna za to, že Blair podpořil plán americké vlády s cílem dosáhnout v Iráku změnu režimu.
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/ve-valce-v-iraku-slo-britum-o-ropu-je-tu-novy-
dukaz/r~i:article:697655

Rockefellerovic EXXONMOBIL těží irácké pole Západní Qurna, na které Saddám podepsal v roce 1997 smlouvu s ruským LUKOILEM. Přítomnost EXXON MOBIL v Iráku je dílem tehdejšího generálního ředitele Rexe Tillersona, Trumpova ministra zahraničí 2017-2018.
https://money.cnn.com/2017/01/30/investing/exxonmobil-iraq-travel-ban/index.html

30. října 2008 EXXONMOBIL vytvořil rekordní zisk všech dob
Americký ropný gigant EXXONMOBIL vytvořil ve třetím čtvrtletí 2008 rekordní zisk ve výši 14,83 miliardy dolarů. Exxon svým novým rekordem překonal i absolutní rekord, jaký kdy ve výši zisku za čtvrtletí vytvořila jakákoli americká společnost. I tento rekord však patřil Exxonu a společnost ho získala ve druhém čtvrtletí 2008, kdy v období prudkého vzestupu ropných cen dosáhla zisku 11,68 miliardy dolarů. „Silné výsledky společnosti Exxon Mobil demonstrují pokračující úspěch našeho disciplinovaného přístupu k podnikání,“ komentoval úspěchy Rex Tillerson, šéf společnosti Exxon.
https://www.kurzy.cz/zpravy/156152-exxon-vytvoril-rekordni-zisk-vsech-dob

V 70. letech byli Rothschildové a Rockefellerové takhle malincí, báli se odborů, znárodnění, bomb RAF a IRA a raději nevystrkovali nos z domu. Dnes jsou zpupní, arogantní světovládci.

Jdusijentakokolo
Návštěvník
Jdusijentakokolo

Zatemňování oblohy, pandemie, pochybné GMOvakcíny… aby to nedopadlo jako v tomto filmu: Já, legenda:
„Lékaři s nadějí oznámili převratný objev nového léku na rakovinu, vyvinutého GENETICKOU úpravou viru spalniček. Místo záchrany však přišla zkáza, když svět zachvátila pandemie zmutovaného viru, která vyhubila většinu lidstva. Ty, co přežili, změnila ve světloplachá, krvežíznivá monstra.“

Mikiel
Návštěvník
Mikiel

Tam, kde si rekreačně žijí globalisté, kteří tuto hrůzu zavádějí=Florida..jaké překvapení, že pro ně to neplatí…

Arthur Frein ZARDOZ
Návštěvník
Arthur Frein ZARDOZ

Jen takové lidi potřebuje tento stát!

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/lipovska-v-poradu-k-veci-czexit-volny-blok-vztah-s-bobosikovou-a-ovcackem.A210811_133532_domaci_kop

Kdo viděl rozhovor, tomu musí být jasné, koho má volit.

Volím Volný blok.
Basta!

Herbert von Karajan
Návštěvník
Herbert von Karajan

Tak, tak, jen jdi volit, a pak o rok nám řekni, jak jsi spokojen… lol..

Spytihněv2
Návštěvník
Spytihněv2

Přesně tak! Tenhle hurá styl jsme už několikrát zažili. A je to v podstatě se stejnými figurkami.

aleš
Návštěvník
aleš

To víš že jo, cestující Boboštíkovou budeme volit? No to bych blil

Drak
Návštěvník
Drak

Britská datová sada měření globální pozemních a oceánských teplot potvrzuje, že na konci měsíce června 2021 už 7 let a 3 měsíce trvá ochlazování. Navíc je korelace mezi globálními teplotami a koncentrací atmosférického CO2 za toto období záporná: -0,036. Bližší informace na Reformy.cz

Sivul
Návštěvník
Sivul

Musim reagovat i kdyz jsou veci, ktere presahuji veskere lidske chapani. http://knihya.cz/merkur-venuse-a-valka-ve-vietnamu-co-je-na-venusi/ Kdyztak to smazte pokud se to nebude hodit. Ale po precteni, i kdyby to byla pravda jen z 1%…hodne stesti. Jsou to zmrdi ktere svet nevidel. I kdyby to ne/byla pravda. Zbyva uz jen 8 let. Staci znicit Slunce a vsichni maji po prdeli-cela soustava. Co by se stalo kdyby to slo ?! Ne znicit planetu, ale znicit slunce/hvezdu. Zahravaji si s ohnem. Klima s tim nema nic spolecneho. Nebudou lidi, nebude problem. Problem solved. Perte se a žerte se. Nic jineho si nezaslouzite. Penize ?! Drzim palce !

Herbert von Karajan
Návštěvník
Herbert von Karajan

počkej, myslíš to haarpové vystřelování impulzů na Slunce, aby odezva výronů magnetických plazmatů byla co nejdrastičtější? O tom se už psalo před 4 roky, bylo to pozdvižení, že proč to dělají.

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

Co covid injekce dělají s vaší krví?
https://rumble.com/vky9ik-co-covid-injekce-dlaj-s-va-krv-dr.-jane-rubyov-pin-okujc-objev.html

!To musíte vidět, délka: 10min/CZ tit., další pravda je venku a s ní i díly skládačky a potvrzené informace ohledně toxicity z vakcín – min. ohledně oxidu grafenu! Teda pokud dotyční obdrželi full dávky a ne placebo, tzn. min. problémy s očkování toho začnou a jsou důkazem..

Vreckovka
Návštěvník
Vreckovka

Trénujem dosť veľa aj kreslím b complex žuvám het bez neho mi idü nervy tá tam. Tým myslím nervy ako takê v ruke nohe atď. To som zvedavý čo za otrokov to globalisti chcú mať taký úbožiak bez b vitamínov je v prdeli v 25 rok života. Zvyšok nebude schopný nič vykonať a už vôbec nie slaboduchý otrok čo si nevie dať ani rúško dole. To ten ich brave new world vyzerá skôr ako basa pre tie najúbohejšie duše než ako nejaký systém.

Dáša
Návštěvník
Dáša

Nikdo jim přece nebrání, aby klidně žili i ze spařených šišek, sušených kobylek a lošáků jeleních v zemních brlozích, bez jachet a tryskáčů.
Nevím o nikom, kdo by jim v tom bránil.

Žili jsme tu dost dlouho v rozvinuté agrikultuře, která neprodukovala žádné počasové anomálie a dokázala uživit bez problému Československo i na vývoz zbylo. O nějaké potravinové soběstačnosti, kdy bylo vše základní v dostatečném množství, si můžeme nechat jen zdát.
Pokud tento stav, ten, kdo chce vládnout, nedokáže realizovat a místo brambor nechá osévat pole řepkou, místo jetele, vojtěšky, hrášku a máku seje kukuřici a nechá brouky žrát lesy, nemá ve vládě co dělat.
Ta devastace rozkradeného státu je už volající do nebe. A to ještě sem ke všemu lezou nějací překladatelé sestřiček.

Sivul
Návštěvník
Sivul

Oni chteji porad vic vic a vic, dokud nebudou mit dost. Jenze v kontextu toho, se dostavame k tomu, kde konci hranice mit dost. Nejsem zastancem toho, ze by se melo trestat, zabijet nebo neco v tomto smyslu, ale bohuzel, vse ma svuj konec. Pokud si chteji delat co chteji, nikdo jim preci nebrani-stejne to delaji. Maji na to pravo-nic proti nicemu, ale…vocať pocať. Zili jsme tu dlouho-s tim musim souhlasit. Jenze i oni musi dodrzovat urcita pravidla. A pokud ne, tak bohudik ci bohuzel, i kdyz to slovo na B nemam moc rad. Kdo chce moc, nema nic. Kazdy chce nesmrtelnost, moc, a nevim co. Ale po case vas to prestane bavit, protoze se budete nudit, takze zacnete vymyslet blbosti. Pak zbyva uz jen restart.