Co chtějí světu sdělit Karel Janeček a Daniel Landa? Hledejme odpovědi na...

Co chtějí světu sdělit Karel Janeček a Daniel Landa? Hledejme odpovědi na současné dění v hlasech “nenápadných”!

V nedávno odvysílaném pořadu Události a komentáře, který vzbudil tolik pozornosti tématem “Michal Hašek a Noční vlci”, zapadla návštěva dalších hostů, a to především Karla Janečka. Ten v části nazvané Hrozby a výzvy současného světa , čas cca 3:05 m.j. i na téma uprchlické vlny, říká, že žijeme v době velikých změn, že už brzy se dočkáme rozuzlení celého dění a s tím i nového začátku lidské společnosti. I redaktor, do té doby namachrovaný na hejtmana Haška, najednou nechápal a musel se zeptat, jakou že to změnu má Karel Janeček na mysli. No, blik – pan Dolanský si na vlastní kůži osahal, že nemá ani páru o tom, co se ve skutečnosti se světem děje, čímž jen potvrdil, v jak přízemním informačním poli se pohybuje nejen on a celý mainstream, ale – až na výjimky – i všichni politici.

Pan Dolanský vůbec nepochopil, že pan Karel Janeček sdělil informaci mnohem zásadnější, než je nějaké focení Michala Haška s Nočními vlky, pan Janeček totiž nepřímo sdělil, že celý ten chaos současné doby, a to zejména kolem uprchlické vlny, je cílený, protože je v souladu s novým začátkem lidstva! A i úplnému laikovi musí při slovech “nový začátek lidstva” dojít, že nový začátek logicky znamená konec toho, co je. A to znamená především konec hegemonie USA a Evropy v současné podobě – v souhrnu konec amerického stylu života, který, nebude-li zastaven, tak “lidstvo planetu sežere jako sarančata” (citovala jsem Pjakina).

Kdo je Karel Janeček

Je zakladatelem a předsedou správní rady Nadačního fondu proti korupci. Založil také Nadační fond Neuron na podporu vědy a Nadační fond pomoci. V roce 1996 získal titul MBA na Bradley University, Peoria, USA. O rok později absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze,  v roce 2004 získal titul PhD na Carnegie Mellon University, Pittsburgh v USA.  Český Nadační fond proti korupci je odnoží Transparency InternationaI, která  vznikla v roce 1993 jako nezisková organizace se sídlem v Německu. Spolu s dalšími ji založil Peter Eigen, bývalý vyšší funkcionář Světové banky. Dnes funguje jako sdružení více než 80 národních poboček, řízených mezinárodním sekretariátem v Berlíně.  (zdroj zdezde).

Co tím chci říci? Pan Karel Janeček je člověkem nadnárodního řízení – jinak řečeno, člověkem globálního řízení. Proto každé jeho vyjádření stojí za velikou pozornost, jelikož jde o člověka, který ví a zná, co především je cílem jim stvořeného tzv. protikorupčního fondu, resp. že cílem tohoto fondu je odstraňování nejen nepohodlných politiků, ale vůbec pravicových vlád, které již v dnešní době nejsou žádoucí.

Jeho iniciativa přinesla ovoce především v odstranění Nečase a s ním v položení ODS. Ne, že by si to ODS a Nečas nezasloužili!, o tom žádná, ale účelem nebylo tolik potrestání Nečase, jako likvidace pravicové strany, protože doba si v souladu s naplánovanou uprchlickou vlnou žádala levicovou orientaci! Viz: “Když to správně zmanažujeme, tak ta vláda padne”

Ukončím část o Karlu Janečkovi tím, že je to člověk, který ví a zná mnohem více, než o čem mají naši politici potuchy a že společně s Karlem Schwarzenbergem slouží politice řízení světa z “vyšší perspektivy”, kterou většina nejen našich politiků  (o mainstreamu nemluvě) stále není schopna vidět!

Karel Janeček a Daniel Landa

Daniel Landa je český muzikant nejen ve smyslu interpreta, ale především ve smyslu vlastní tvorby. Kdo jej zná, ten mi dá za pravdu, že je to tvorba hluboce přemýšlivá, moudrá a znalá – prostě žádné povrchní bla,bla,la,la,la…

Když jsem ve výše zmiňovaných Událostech a komentářích viděla Karla Janečka a především slyšela slova Karla Janečka o “rozuzlení současného dění a o novém začátku lidstva”, tak aniž bych chtěla, vybavil se mi Daniel Landa.

Vybavil se mi jeho nedávno prezentovaný song, který nazpíval společně s muslimem, a který je oslavou Árijců s tím, že všichni jsme Árijové. A ve kterém v závěru zpívá, že “kohout ohlašuje nové ráno”

K videu cituji:

Sediq Shabab (jazykem darí): “My jsme jedna rasa, jedna rasa árijců, letíme do nebe, abychom přinesli mír. Jsme přímí! / Jsme svobodní lidé, nejsme na kolenou! / Jsme zrození árijci, jsme hrdí na své předky. / Lásku k lidem máme v srdci.” Sediq Shabab (paštunsky): “My jsme jedna rasa, jedna rasa árijců, světu nabízíme poznání, a kulturu ze svého srdce. / Árijci jsou čestní, jsou kulturní, jsou jednotní, jsou šlechetní, jsou stateční, jsou pokorní a moudří.” Kouzelník Žito (česky): “Nebe se na člověka dívá a každá stará duše zpívá árie. / Osudem dávno je to dáno, kohout vám oznamuje ráno. Árie.” –  zdroj

A z uvedeného zdroje dále cituji:

Jestliže byla Landovi dlouho připomínána kontroverzní minulost, kdy působil v extrémní skupině Orlík, v současnosti je, zdá se, na opačné straně barikády.

Opačná strana barikády – Daniel Landa přechod oznámil v roce 2012

Nevím, nakolik kdo pochopil souvislost mezi sdělením Karla Janečka, že svět stojí na novém začátku a mezi videem Daniela Landy a jeho slovy : “Osudem je to dáno, že kohout oznamuje nové ráno”.

Mě se ale vybavilo vystoupení Daniela Landy z doby, kdy se k přechodu “na druhou stranu” rozhodl. Z doby, kdy vzdal snahy něco v českém národu vlastenecky změnit a kdy na předávání cen Slavíka pronesl projev, který snad pochopil jen Karel Gott, zatímco ostatní se pouze bavili:

A proč mi kromě srandy, které velmi zásadní řeč Daniela Landy vyvolala, jeho projev utkvěl v paměti? Protože v něm ohlásil, že končí jako Landa a dále už bude fungovat jako “Žito” s tím, že bude naslouchat pouze třem králům, přičemž tím nejvyšším králem je pro něj právě Karel Janeček!

Kdo má zájem, ten ať si srovná nejen kohouta v podpaždí, kterého Daniel Landa přinesl na pódium, ale i symboly na jeho bundě – Slunce a svastiku. A ať obojí srovná s videem Daniela Landy z roku 2016, kde oslavuje Árijce, a kde se nejen řeč o kohoutovi, ale i symbol Slunce a svastiky znova opakují!

A zde si připomeňme, že svastika, to prvotně není symbol fašismu, ale v základu je to symbol indoevropské-árijské kultury s tím, že točí-li se doleva, představuje roční pohyb Slunce po obloze (po Slunci ve “spících” Rybách následuje Slunce v “probuzeném a akčním” Beranovi), ale točí-li se doprava, představuje lidské Věky (po Věku Ryb následuje Věk Vodnáře).

A pohledem “lidských Věků” se lidstvo vrací tam, kde bylo v dobách vymření neandertálců, tzn. do doby kolem 26 tisíc let pnl., resp. do doby velké konfrontace lidstva v době kolem 13 tisíc let pnl.,v souhrnu ale na stejný začátek, tzn. do doby vzniku naší indoevropské/árijské kultury. Já bych doplnila, že se vrací na území Araratu/Kurdů a s tím k nejstaršímu náboženství světa, které jako nejvyšší božstvo uctívalo a dosud uctívá Slunce!

V naší, z hlediska lidských Věků zcela malicherné současnosti, se může se zdát, že pánové Janeček a Landa jsou přátelé, resp. že sledují stejný zájem – nový počátek Indoevropanů/Árijců. Svým pohledem si ale dovolím tvrdit, že když dva dělají totéž, nemusí to vždy znamenat totéž. Nevím, čemu se rozhodl sloužit Karel Janeček, ale i přesto, že Karla Janečka Daniel Landa (zřejmě otráveně a znaveně) označil za Krále králů, já se nějak nemohu zbavit pocitu, že Daniel Landa Karla Janečka velmi převyšuje, viz text, který je součástí úvodního videa a který vkládám i v psané podobě:

Tvůj otec Jan, král, tuhle zemi dovopravdy neměl rád.
Pro její vzdor, vztek, intriky a hrubozrnej směr.
Přijel jsi sem k nám, nedali Ti k nocování žádnej hrad.
Zapadlý Čechy, černá díra, bídná královna všech děr.

Však ty jsi byl syn, starý český krve rodu Přemysla.
Tak jsi si řek, že tady bude slavný město stát.
Prastará zem je napojená na hvězdy a na čísla.
Drahokam v blátě, jen ho musíš z toho bláta vyhrabat.

Hoj! České královsví je krajina Tvý matky!
Bůh ukázal prstem a řek: To je země svatá!
Praha jako máma na trůn navrátí se zpátky.
Věčná hvězdná Brána a má vodemčený vrata.

A tak sis řek, já proměním sluj plnou trní v zahradu!
Jak Matku svou ji budu vroucně milovat a ctít
Vložil jsi sem část původního nebeskýho pokladu.
Jak Nový Jeruzalém přikázal jsi Prahu postavit.

Hoj! České královsví je krajina Tvý matky!
Bůh ukázal prstem a řek: To je země svatá!
Praha jako máma na trůn navrátí se zpátky.
Věčná hvězdná Brána a má vodemčený vrata.

Pozval jsi sem k nám ze všech koutů světa slavný mudrce.
Ať promění zem v chrám, jenž označuje střed.
Pramáti všech škol zasadil jsi tady rovnou do srdce!
Kámen vzácnej na koruně září, aby očaroval svět.

Hoj! České královsví je krajina Tvý matky!
Bůh ukázal prstem a řek: To je země svatá!
Praha jako máti na trůn navrátí se zpátky.
Věčná hvězdná Brána a má vodemčený vrata.

K tomuto textu si přidejme nedávný komentář V.V.Pjakina o tom, že Praha je ezoterickým centrem Evropy – viz zde v čase 41:57.  A co nám z toho vzejde? Že Česko a Praha jsou velmi zvláštním místem a že o tom vědí své jak Karel Janeček, tak Daniel Landa. Kdo o těchto souvislostech nemá ani potuchy, to jsou čeští politici (o mainstreamu nemluvě). A pokud mám svým pohledem posoudit ty, kteří o tom potuchy mají, tak Daniela Landu stavím na vyšší level, než Karla Janečka. A to dokonce přesto, že pánu Vyvadilovi, který si Landu vzal na paškál, jinak všeobecně fandím.

A v čem je pointa mého článku? Naslouchejme především těm, které je slyšet jen sporadicky a kolem jejichž vyjádření se žádný mediální humbuk nekoná – tam je pravdy nejvíce, a to pravdy takové, které nejen mainstream, ale především politici vůbec nerozumí!

-Pozorovatelka- 8.5.2016

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Alex
Návštěvník
Alex

Fragment řeči Igora Kolomojského v Haifě na počest Roš Ha-šanu (25.9.2014): “Provedli jsme s Ukrajinci pokus”
“Vzali jsme jen jazykový rozdíl a přitlačili na dějiny, kde jsme za hlavní nepřátele rozkvětu “Nezávislé” prezentovali Rusy. Po 20 letech propagandy jsme získali ideální bojovníky proti Rusům v podobě jejich slovanských bratří – nyní již bude kterýkoliv Ukrajinec, který zabije Rusa, nazýván hrdinou. Doufám, že jsme jejich vztahy přerušili asi tak na sto let. Teď už bude snadné zničit samotné Ukrajince jejich odtržením od Ruska, když se jim budou poskytovat půjčky na válku, a pak se jim pro dluhy odebere všechno. Ti, kteří zůstanou, mrzáci, ženy a starci, se již vůbec nebudou schopni bránit.”
http://www.novarepublika.cz/2016/05/fragment-reci-igora-kolomojskeho-v.html

........
Návštěvník
........

Ať si o nich každej myslí co chce,ale jsou pro Národ velkej přínos stejně jako byl Karel IV ..hlavně v tom co dělaji a já jim za to moc děkuji 🙂 ..

vidlak
Návštěvník
vidlak

Janeček je uměle vytvořený darebák pro jakoby boj s korupcí, což je pouze bezzubý reklamní tahák na který lidi slyší. Na druhé straně je to sponzor Dlouhého – předsedy obchodní komory. Prostě takoví chlapci z nového pražského jara pro hloupý dav, všechno stejně smradlavé těsto…

genialis2015
Návštěvník
genialis2015

Páni Janeček a Landa sú sympatickí a vplyvní etnickí Židia a ich názor zrejme stojí za vypočutie; priznám sa však, že som neskúmal, čo komu chcú povedať.

genialis2015
Návštěvník
genialis2015

Páni Janeček a Landa sú predovšetkým sympatickí a vplyvní etnickí Židia, a ich názor určite stojí za vypočutie; priznám sa však, že som nijako neskúmal, čo chcú povedať.

Nademese
Návštěvník
Nademese

Janeček a Landa jsou především šlendrijáni a obchodníci s deštěm.Pokud by už někdo chtěl konečně hodit za hlavu politickou korektnost mohl by je klidně po selsku nazvat darebáky.

sfdasd
Návštěvník
sfdasd

Mnohi chcete zmenu, ale nie je to mozne, kym je narod nejednotny.
Tu je navod, princip, ako zjednotit narod a zastavit zlocincov:

https://www.facebook.com/SlobodnyVysielac/posts/1001369539949202

Prosim,
precitajte si to pozorne, a ak sa s tym textom stotoznite, sirte ho
dalej a prekladajte do vsetkych jazykov. Je to cesta k vitazstvu a
slobode, k zastaveniu tych zradcov. Dakujem Vam.

JFZ
Návštěvník
JFZ

Janeček je podle všeho uměle vytvořená figurka. Jeho volební systém je stejným příslibem jako mýdlo v plynových komorách – taky se s ním nikdo nikdy nenamydlil… Ve spolku s Janem Krausem, v souvislosti s útoky na V. Klause – absolutně nemám pochybnost, kde se vzal…. Mimochodem – pomocí švýcarských bank nedávno jednoho politika odrovnali, že…..

pedros
Návštěvník
Jiří Fencl
Návštěvník
Jiří Fencl

Západ je prohnilý, svědčí o tom jeho ztracený pud sebezáchovy. A za toto konstatování by nám měl být vděčný.
A Rusko je skvělé, svědčí o tom jeho opakované zachraňování toho Západu v zájmu životaschopnosti celku (lidstva). Kdo ale nechce být zachráněn, toho nutit nebudeme. Vydírat se donekonečna nedáme.

Spirall
Návštěvník
Spirall

..není jen prohnilý! jsou pod obrovským útlakem, který si nedovedeme představit.
Už z toho nemaj ani ten pud sebezáchovy, to je fakt. Uvědom si, kdo tam vládne, ne – to není Evropan!

Jiří Fencl
Návštěvník
Jiří Fencl

V Evropě v tzv. známé historii vždy vládl Řím či Vatikán. Ne tak na Východě. Tento útlak my Češi známe až příliš dobře. Halt se ve Falci a Bavořích musejí rozpomenout na průjezd Janovy družiny a vzít to hákem jako my v 15. století. Jde o míru otrocké mentality. Jestliže je na její vysoké míře založen antistát USA, který vládne od své a francouzské, řízené a pod cizí vlajkou provedené revoluce, nelze se divit. Prostě se tomu musejí postavit. Sami to umožnili.
Naše mentalita je zcela jiná. Jsme zodpovědní a loajální. Nejen k sobě, ale i k tomu celku, protože žijeme všichni na jedné lodi. Jestliže “jsou pod obrovským útlakem” (a co my v ČR od 90. let? Lebedíme si?) a začínají zjišťovat, že na svou zlou vrchnost nestačí, ať si řeknou o pomoc. Jsme na to nejen stavění, ale již i vybavení.
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/301400-balisticke-rakety-tanky-i-stihacky-moskva-si-pripomnela-den-vitezstvi.html

herdekbabka
Návštěvník
herdekbabka

Protože jsem bába zvědavá, zkusila jsem si ,zda je možné palce nahoru a dolu si dávat sám,. Nelze – ani nahoru ani dolu. Hpdnocení je tedy nezfalšovatelné. Za to AE dík.