Co byl Rudý teror za americké peníze? Bez dolaru by komunistická revoluce...

Co byl Rudý teror za americké peníze? Bez dolaru by komunistická revoluce v carském Rusku neuspěla

Co byl Rudý teror za americké peníze? Bez dolaru by komunistická revoluce v carském Rusku neuspěla

Dějiny SSSR i Ruska se často velmi démonizují a upravují podle ideologií, které zrovna vládnou ve společnosti. Rád bych, s pomocí originálních ruských dokumentů, trochu přiblížil, co skutečně se v SSSR i v Rusku dělo v průběhu 20. století. Aby lidé neměli z Ruska zbytečný strach ani si dění ve světě nevysvětlovali podle modelu, který jim předkládá současná mediální propaganda. Ano, v SSSR i v Rusku se v minulém století děla zvěrstva jako nikde jinde na světě. Proběhla tam genocida a holocaust křesťanů i muslimů, jaké nemají v dějinách obdoby. Jen se o nich nepíše v novinách ani o nich nevysílá televize. A hlavně se nepublikuje, kdo genocidu organizoval a kdo ji prováděl. Nepublikovalo se to za dob socialismu ani dnes.

VŘSR

Po vítězství Velké říjnové socialistické revoluce v SSSR začali bolševici praktikovat tzv. Rudý teror. Začal v lednu 1918, oficiálně skončil v říjnu roku 1918. Současně s ním se na celém území SSSR rozhořela občanská válka, která trvala do roku 1923 a stála okolo 8 miliónů civilních obětí. Některé zdroje hovoří i o 20 miliónech.

Bolševická vláda, která vznikla v lednu 1918, zorganizovala pod vedením Jakova Sverdlova (Solomon), Grigorije Zinovjeva (Apfelbaum) a Lva Trockého (Bronstein) masové vraždění všech odpůrců revoluce po celé zemi. Vraždila ČEKA, kterou založil v roce 1917 Felix Dzeržinskij a Rudá armáda, kterou založil Lev Trockij o rok později.

Zločiny Čeky a Rudé armády

Komanda Čeky i Rudé armády vraždila lidi všude, v jejich domech, na ulicích, na nádražích, v kasárnách, ve školách, v lesích. Hlavními obětmi byli důstojníci, vojáci, inženýři, lékaři, učitelé, studenti, pravoslavní duchovní, řádové sestry, ale také ruská šlechta. Tedy zejména ruská inteligence. Bolševici vraždili bez soudu, často na veřejných místech a velmi brutálně, aby nahnali strach ostatním občanům. Většinu obětí před smrtí mučili. Za den zavraždili v průměru 2000 civilistů, včetně starých lidí, žen a dětí.

[FOTO] Dobový propagandistický plakát

Jejich specialitou bylo také „uvolňování míst v nemocnicích“, kdy raněné a nemocné vynášeli ven a tam je vraždili nebo pohřbívali zaživa. Těhotným ženám vyřezávali plody z těla a rozbíjeli je o zeď. Vražděni byli bez milosti také všichni, kdo jakkoli pomáhali tzv. Bílým (opozici). Včetně těch, co je léčili. Stejně tak partyzáni. Veškerý majetek zabitých si mohli Čekisté a Rudoarmějci nechat. Po hromadných vraždách následovalo vždy rabování, zbytek byl většinou zapálen.

Výsledkem bylo, že lidé na vesnicích, jakmile se doslechli, že se blíží Rudí, prchali a schovávali se, kde mohli. Armádu Bílých a partyzány naopak vítali jako osvoboditele.

Rudou armádu založil r. 1918 Lev Davidovič Trockij za velké finanční podpory amerických bankéřů. Prvních 300 tisíc Rudoarmějců najal v cizině, hlavně v Číně, v Maďarsku, Lotyšsku, Německu, Chorvatsku, Rakousku a v Turecku. Trockij si cenil, že zacházeli s ruským civilním obyvatelstvem jako s nepřáteli a brutálně je vraždil, bez ohledu na věk, pohlaví či společenské postavení.

Večery po masakrech trávili rudoarmějci a čekisté většinou v dobytých vesnicích, kde oslavovali dobře vykonanou práci, pili a střídali se na dcerách místních obyvatel, které pro tento účel zatím nechávali naživu.

Teror se netýkal jen ruského obyvatelstva a křesťanů. Vražděni byli všichni dříve loajální k Rusku a k ruskému caru, tedy například i v SSSR žijící muslimové a hlavně jejich duchovní představitelé.

Následovala důkladná čistka v samotné armádě. Po hromadných vraždách carských důstojníků hned v počátcích Rudého teroru následovaly čistky důkladnější. Byla nařízena nová přeregistrace všech vojáků, při které byly tisíce loajálních příslušníků armády nakládány do železničních vagónů. Včetně důstojníků a generálů. Aniž by kdo věděl, kam jedou, aniž by se kdo vrátil. Od té doby zůstali navždy nezvěstní.

Kdo zvěrstva platil a proč

Protikřesťanskou genocidu a holocaust, tzv. Rudý teror v SSSR, prováděnou Trockim, Sverdlovem a Zinovjevem, financovaly americké bankovní kruhy, zejména Rothschild a Schiff. Stejně jako samotnou bolševickou revoluci. Jejich cílem bylo zlikvidovat původní pravoslavné Rusko, zničit jeho tisíciletou křesťanskou tradici a zcela si je podrobit. Nejen co do přírodních, ale i pokud jde o lidské zdroje.

Poučení pro dnešní dobu

Závěrem si dovoluji přidat vlastní názor. Jaké poučení z popsaných dějin Ruska plyne pro nás? Vždy se zajímejme o to, kdo probíhající událost financuje. Komu patří média, šířící propagandu a nenávist. Kdo žene lidi do ulic pod jakýmkoli záměrem. A pamatujme si – vyprovokovat v zemi chaos nebo majdan – není příliš těžké, máte-li na to finanční a organizační zdroje. A není těžké ani importovat do země zahraniční žoldáky, kteří berou místní obyvatelstvo jako své nepřátele a bez skrupulí vraždí „neposlušné“ muže, ženy, děti, starce. Poslušné si podrobí a zotročí je. Stejně jako tomu bylo v SSSR ve 20. letech minulého století. Chce-li po mně někdo, abych šel demonstrovat a svrhnout vládu, musím nejdříve znát, KDO to je a KDO ho za to platí.

– Valerij X –

Zdroje:

  • Historie Ruska XX. století (Istoria Rossii XX. vek), ruský dokumentární seriál, díl 49 – Karateli – Trestní komanda
  • Melgunov Sergej Petrovič – Krasnyj terror v Rossii 1918 – 1923
Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Guest
Návštěvník
Guest

Antony Sutton bol autorom zaujimavych knih o svetovych vojnach a ruskej revolucie, niektore su (v anglictine) volne dostupne i na webe:

http://www.antonysutton.com/suttonbibliography.html

Valerij
Návštěvník
Valerij

Moc díky za podrobný odkaz. Nevěděl jsem, kde všechna jeho díla hledat. Viděl jsem zatím jenom na youtube Wall Street and the rise of Hitler. Vůbec jsem netušil, že toho Sutton napsal tolik.

Hox
Návštěvník
Hox

Valerij, můžete se mi ozvat na hox55@seznam.cz? Chtěl bych vám napsat pár myšlenek k pozadí revoluce r. 17, když zmiňujete že píšete článek… díky.

zombie
Návštěvník
zombie

No,když takhle čtu ty jména těch revolucionářů v článku i komentech pod ním,už chápu,co Adolf Hitler myslel tím židobolševizmem..Ještě bych dodal,že i ti největší řezníci z Čeky a NKVD byli drtivou většinou židovskýho původu a na rozkaz svých nadřízených si museli poruštit jména,aby se ruský(vyhlazovaný a terorizovaný)lid nedozvěděl,kdo za tím vším stojí a aby se jeho hněv nakonec neobrátil proti židákům-o tomto jsem četl velice zajímavý článek,kde toto všechno bylo dopodrobna popsáno,bohužel už je to déle a nevím,jestli bych ho ještě byl schopen dohledat

wiKing
Návštěvník
wiKing

Tak tak, a o tom není ve článku ani slovo. Tohle totiž soudruzi tají do dneška, stejně jako kdysi. Proč? Protože by museli přiznat, že stejná moc, která kdysi provedla bolševický převrat v Rusku a vytvořila krvavou diktaturu, nám tady vládne dodnes, akorát jiným, sofistikovanějším způsobem, který je méně kontraproduktivní. Abys zjistil kdo ti vládne poznáš podle toho, koho nesmíš kritizovat. Kdo je dnes (nejen) v Česku nekritizovatelný? Které etnikum? Které pol.strany jsou těmito příslušníky doslova prolezlé? – V rámci parlamentu prakticky všechny.
V roce 1920 vyšla v N.Y. nákladem spolku “Jedinstvo Rusi” publikace s názvem KDO VLÁDNE V RUSKU. Přirozeně zůstala “světovým” tiskem nepovšimnuta, poněvadž uveřejnila podle národností a pravých neruských příjmení všechny internacionální revolucionáře, kteří provedli ruskou bolševickou revoluci a stali se krvavými vládci nejbohatšího státu světa a 140 milionového obyvatelstva.
Podrobnosti vynechám, bylo by to na 4 stránky, uvedu pouze celkový součet nejdůležitějších osob, v jejichž rukách se soustřeďovala veškerá moc. Je současně shodný s celkovým součtem oficiálních osob nejvyšší státní administrativy: 543
Maďaři – 1
Imeritíni -1
Češi – 1
Gruzíni – 2
Finové – 2
Poláci – 3
Arméni – 10
Němci – 11
Rusové – 28
Lotyši – 32
ŽIDÉ – 452 !!!

Valerij
Návštěvník
Valerij

ČK, OGPU, NKVD, KGB budu věnovat jiný článek později. V ruských a sovětských dějinách je tolik zajímavých událostí a souvislostí, že se to nedá vměstnat do jediného článku. Byl by to chaos. Rozhodl jsem se věnovat každé problematice (pohledem, jak ji vidím) zvláštní článek, jinak bych se v tom zamotal nebo by to byla kniha a ne blog. Snažím se být poměrně stručný, věřím, že lidé – zájemci si více informací najdou nebo si počkají na další článek.

Doporučuji vám článek Pozorovatelky O světové moci. Pusťte si tamní videa a přečtěte krátkou diskuzi. Pochopíte, proč je a byla situace ve všech (i krvavých) vládách taková jakou zmiňujete. Máte pravdu a článek Pozorovatelky vám objasní, proč. A díky vám oběma za komentáře.

xerox
Návštěvník
xerox

Valerij … v článku jste vůbec nebral v potaz společenské pozadí v rusku , probíhající 1.světovou válku a následnou občanskou válku tzv. revoluci , co jsou vraždy , zvěrstva a regulérní válka , je mezitím v takovémhle společenském chaosu rozdíl , byl v tom vůbec někdy rozdíl … ? …

napsat že pomalu za všechno můžou americké potažmo židovské peníze je příliš černobílé , těch faktorů je daleko více … a kde berete jistotu , že to financování mělo vést k masakrům … ? …

Valerij
Návštěvník
Valerij

O přípravách a realizaci VŘSR včetně pozadí píšu jiný článek, už jsem to někde nahoře psal. O občanské válce píšu zase jiný článek. Snad do týdne vyjdou oba. Snažím se to prostřednictvím článků propojit. Zatím píšu blog, ne knihu.

Takže se brzy dočkáte i amerických peněz. Jacob Schiff, Warburg a další tam figurují všude. Peníze = masakry = jistota. Kvůli ničemu jinému se nevraždí, i všechny novodobé ideologie jsou jenom zaplacená divadla. Stejně jako všechny novodobé tragédie. Taky doporučuji to video u článku Pozorovatelky, ať jste v obraze.

Avanti
Návštěvník
Avanti

“Armádu Bílých a partyzány naopak vítali jako osvoboditele.”

Opravdu? I na Sibiři? Tam bělogvardějci pod vedením samozvaného admirála Kolčaka páchali na civilním obyvatelstvu taková zvěrstva, že když Českoslovenští legionáři Kolčaka a další zločince (šlo vlastně o pučisty, kteří zradili Prozatímní vládu Ústavodárného shromáždění, složenou z pravicových eserů (proti vůli Černova) a kadetů, Kolčak tam byl jako nestraník ministrem války) zadrželi, tak jim z USA vzkázali, že s krvavým psem Kolčakem nechtějí nic mít. Tak ho nakonec vydali místním eserům, kteří se s ním rádi vyrovnali účty za jeho kampaň proti marxismu (i když soud nakonec dokončili bolševici).

Je otázkou, zda je správné kritizovat pouze Rudý teror a přehlížet ten Bílý. Jako sociální demokrat musím bolševiky ocenit, že k něčemu takovému měli odvahu. Stojí za povšimnutí, že teror bílých se v Rusku rovnal teroru bílých. Dost možná díky tomu nakonec bolševici dokázali zvítězit.

Všude jinde, kde v té době probíhali války na straně rudých převažoval humanistický přístup, Finsko, Maďarsko, ostatně v těchto zemích proti bílým stála stále jednotná (Finsko), či znovu sjednocená (Maďarsko) sociální demokracie. Ve Finsku počet obětí bílého teroru byl dvakrát větší, v Maďarsku dokonce čtyřikrát. A když s rovnáme Bavorsko, tam oběti rudého teroru bylo v počtu jednotek, a u bílých to byli tisíce.

Proč se dokázali bolševici vyrovnat v teroru Dobrovolnické armádě bílých? Bělogvardějci, to byli někdejší profesionální vojáci. A když se Trockij ujal budování Rudé armády, tak se vykašlal na idealisty, a stavěl armádu na carských důstojnících. A války se nikdy nevyhrají humanismem (možná tak leda humanitárním bombardováním) ale vždy terorem. A ten vždy výborně zvládali profesionální vojáci. Viz třeba historii Pařížské komuny. Takže bolševici byli první revolucionáři, kteří se dokázali poučit od svého nepřítele. A ve městech byli mezi obětmi hlavně ti liberálně a monarchisticky orientovaní, těch není třeba litovat. Pravda je, že nakonec teror dolehl i na námořníky z Kronštatu, a další, kdo původně bojovali na straně revoluce. Nakonec tohle pochybení Stalin bolševikům vrátil i s úroky.

Valerij
Návštěvník
Valerij

Děkuji za váš názor. O admirálu Kolčakovi si můžete pustit dokument na odkaze dole. Je o jeho expedicích po Sibiři, za polárním kruhem i o účasti v rusko-japonské válce. O jeho japonském zajetí i ocenění, které získal od cara. Dokument je i o československých legionářích a Kolčakově budování protibolševické armády i vlastní republiky. O našich legionářích tedy příliš uctivě dokument nehovoří.

Nechali tisíce raněných z ruské armády v roce 1919 umrznout v odstavených vagónech sibiřské magistrály. Místo, které jim bylo přiděleno ke střežení, jednoduše opustili. Eserský generál Žanen, který spolupracoval s československými legionáři, opravdu odevzdal Kolčaka rudým. Češi za zradu obdrželi část zlatého carského pokladu. Hon na Kolčaka byl po celou dobu honem na carský poklad, který si Kolčak odvezl po bolševické revoluci a na jehož základě budoval svou novou nezávislou republiku na Sibiři. Naši legionáři dostali svých 30 stříbrných. Tolik dokument.

Vzhledem k tomu, že dějiny píší většinou vítězové, nedá se předpokládat, že o Kolčakovi bolševici publikovali chválu. Byl to jejich nepřítel, oddaný carovi. Ani naši komunisté se nikdy nevzdali Leninova a Trockého učení. Nikdy se nedistancovali od zvěrstev, které bolševici páchali ani je nikdy nepřipustili. Proč by tedy měli věřit, že Kolčak nebyl vrah a zločinec, když jim to strana a vláda nadiktovala? Jak jsou na tom sociální demokraté, nevím.

https://www.youtube.com/watch?v=HzbTnUZphRU&list=PLqMLvkm_yOvf2kBHsWG506WDwrXu_E781&index=43

A děkuji za zpětné vazby i všem ostatním.

Avanti
Návštěvník
Avanti

Čeští sociální demokraté, podobně jako i menševici v Rusku, stáli pochopitelně v ruské občanské válce na straně bolševiků Vycházeli z toho názoru, že bílí představují kontrarevoluci, že z jejich strany je ohroženo jak republikánské zřízení, tak i socialistická cesta rozvoje. Za této situace bylo třeba podporovat bolševiky, jako menší zlo, a spory nechat na dobu po občanské válce. Ovšem někteří menševici občas podporovali i bílé, např. Wranglera na Krymu, který vycházel se socialisty celkem dobře (v menševickém vedení měli většinu internacionalisté, kteří byli proti válce, tudíž bolševický převrat mohli i uvítat, což ovšem neudělali, ale to je známá historie ze Sjezdu sovětů, který se konal druhý den po bolševickém převratu) Na rozdíl od eserů, kteří byli zpočátku až do Kolčakovy vzpoury rozděleni do tří táborů, tedy podpořit bílé, nebo bolševiky, jejich předseda Černov zastával názor, že je třeba bojovat jak proti bílým, tak i bolševikům. Ovšem na podzim 1918 podepsali eseři s bolševiky smlouvu, aby společně vyřídili Kolčaka.

Kolčak byl s prominutím idiot (v oblasti politiky). Ve volbách do ústavodárného shromáždění v prosinci 1917 získaly 85% hlasů marxistické strany (hlavně eseři a bolševici). Pokud tedy vyhlásil válku proti marxismu, musel zákonitě skončit na popravišti. Protože prakticky válčil proti všem. Kdysi jsem někde četl o rozložení sympatií mezi československými legionáři: 10% podporovalo bolševiky, 10% pravici a zbytek socialistické strany. Jinak jsem nikdy neslyšel o tom, že by generál Janin patřil k ruským eserům. Dokonce snad ani SFIO. O jeho motivaci jsem spíš četl, že jako správný Francouz si nenechal ujít příležitost, jak poškodit britské zájmy (Kolčaka podporovali pouze Britové, takže to byl jejich člověk).

Valerij
Návštěvník
Valerij

Ani nevíte, jak mě těší, že Češi, hlavně zdejší čtenáři, mají tak hluboké znalosti. Vždycky jsem si myslel – z diskuzí na jiných webech, že se Češi zajímají jen o celebrity, módu a fotbal. Jsem vážně moc rád a díky za vaše doplnění. Mám zase další oblasti ke studiu.

TSq
Návštěvník
TSq

Valerij, moc koukáte na bednu/ tv, mainstream vzdělané lidi neukazuje, bedna je akorát propaganda a manipulace, odvádění pozornosti od věcí podstatných, stejně tak profláklé weby

Montisan
Návštěvník
Montisan

Pan baron netrpěl nijak velkou nenávistí k bolševikům a Krym opouštěl vcelku spokojen, což se málo ví! Spokojen s tím, že “v Rusku existuje pevná centrální moc opřená o schopnou armádu” a tak bylo překonáno nebezpečí, že se rozpadne, což by on jako vlastenec (ač baltský Němec – byl imperiální nacionalista – slžitější věc – kdo ví, ví) považoval za nejhorší variantu …

Montisan
Návštěvník
Montisan

Však ho taky zradili jako první tzv. Ukrajinci! Si pamatuju ten ruský romantický film Admirál, kde mu na zasedání vlády přišli oznámit, že stuace na frontě se změnila kvůli zběhnutí celého ukrajinského pluku k “Rudým”! Leninovy sliby ohledně samostijnoj Ukrajiny měly taky svůj význam v plánech bolševiků …

kajmik01
Návštěvník
kajmik01

Jako detailnější zdroj informací doporučuji knihu, která vyšla v roce 1999 i česky:
Winfried Scharlau/Zbyněk Zeman – “Parvus Helphand – Muž který financoval Lenina”

kajmik01
Návštěvník
kajmik01

Jako v případě jiných historických článků si dovolím trochu poopravit informace. Odhlédnu od některých senzačních a těžko doložitelných informací a soustředím se na ověřená fakta:
Hlavní a největší zastánce revoluce v Rusku bylo Německo, které svádělo boje na více frontách (východní, západní, a Italská), které si dlouhodobě nemohlo dovolit. Proto už v roce 1915 začalo platit agenty se jmény Bankéř a Krtek.
Bankéř byl Alexander Parvus a krtek Vladimír Iljič Lenin. Alexander Parvus (původním jménem Israel Helphand) byl “notorický”revolucionář, který se snažil o revoluci v Rusku minimálně od roku 1900 , kdy se také prvně seznámil s Leninem. Cestoval mezi různými evropskými zeměmi a po začátku války vytušil příležitost a přesunul se z Turecka (kde zbohatl) do Německa. Tam se spojil s německou tajnou službou a od ní dostal pro provedení revoluce v Rusku minimálně 7 milionů marek (tato suma pochází od Německého ministerstva financí a je ověřená). Na oplátku bylo slíbeno, že Rusko s Německem uzavře po revoluci mírovou dohodu.
Peníze proudily přes několik firem v Evropě (např. Handels- og Eksportkompagniet A/S v Kodani) většinou do Ruska (např. do petrohradské firmy Fabian Klingsland). V roce 1917 se finanční podpora konečně vyplatila a 8.3. začaly masivní stávky v Petrohradě, do kterých se postupně zapojila i armáda a 13.3. vzniká Prozatímní vláda, byť většinu moci držel Petrohradský sovět. Revolucionáři v zahraničí jsou zaskočeni rychlostí změny a rychle se chystají do Ruska. 9.4.1917 je pro Lenina připraven vlak, kde pod ochranou německých vojáků cestuje Lenin a několik desítek jeho blízkých spolu s dalšími německými penězi z Švýcarska přes Finsko do Ruska. Později (na začátku května se v Petrohradě objevil i Lev Trockij, který přicestoval z New Yorku s další finanční podporou (ale tady nejsou moc známy fakta ohledně množství peněz) a několika mezinárodními revolucionáři . Lenin ale Trockého moc nemusel a moc soustředil v čtyřčlenném výboru (Lenin, Zinověv, Kameněv a Stalin). V té době dochází k prozrazení revolucionářů a Lenin s několika věrnými prchá do Finska, zatímco Trocký je zatčen. Lenin se vrací tajně v říjnu a zhruba v té době je osvobozen i Trockij. Následně tito dva revolucionáři za pomoci dalších 2 milionů německých marek provádí převrat. O den později je Lenin zvolen vůdcem revoluce a o dva týdny později začínají první rozhovory o míru s Německem. Ale díky tvrdým podmínkám Německa je mír uzavřen až 1.3.1918, po paradoxním stavu, kdy na jedné straně Německo dále financuje revoluci v Rusku a dodává dokonce zbraně, ale na druhou stranu se snaží obsadit co nejvíc ruského území pro vyjednání výhodnějších podmínek.

Valerij
Návštěvník
Valerij

Děkuji moc za doplnění. Souhlasím s tím, co jste napsal. O Parvusovi se zmíním v článku o VŘSR, který připravuji. Německo chtělo zahladit výsledky I. světové války a pomohlo jak chronickému revolucionáři Parvusovi, tak i Leninovi a jeho zabijákům. Role US bankéřů je taky neoddiskutovatelná a revoluci pomohla i Velká Británie. Zejména ve vztahu k Trockému a k Sverdlovovi. Také je nutno zmínit zrádnou prozatímní ruskou vládu se zednářem Kerenským v čele. Budu o tom psát v blízké době.

Montisan
Návštěvník
Montisan

Není to pravda, bohužel, tedy spíše ne celá. Zpočátu O. K. – až do bodu že “Lenin Trockého moc nemusel”. Asi tak: Trocký od bolševiků odešel a byl revolucionářem na volné noze, žil na Wall street, kde vydával marxistické noviny a živia ho rodina jeho ženy, pocházející z rodiny bankéře Životovského. I Lvův strýc pracoval na Wall street – před revolucí byl ředitelem pobočky Rusko-asijské banky! Záhy se dostal do hledáčku americké vlády a v době kdy se Němcům povedl ten “kousek s Leninem” (vlak), iniciovali cestu Trockého do Petrohradu, aby se infiltroval k bolševikům a zmařil případný separtání mír s Německem! V pamětech Trockého Můj život vzpomíná, jak byl v halifaxu Brity zadržen a jako rakuský občan internován v zajateckém lágru kde agitoval pro revoluci německé zajatce! Na intervenci plukovníka House (oradce Wilsona) byl ale propuštěn a 18. května dorazil do Petrohradu jako bezpartijní!

Měl tam ale své lidi v tzv. vnějších revolučních výborech a za slib že je přivede k bolševikům spolu se svou maličkostí byl jmenován vedoucím bolševické frakce v petrohradském sovětu. Jeho úkolem bylo stranu převzít a Lenina zlikvidovat. To se málem podařilo počátkem července, kdy Lenin tak tak prchnul do Finska. Ovšem Trocký během puče zachránil z rukou námořníků ministra Černova a ten byl jeho dlužníkem. Zařídil jeho propuštění z vězení na kauci již koncem srpna!!!! V době kdy Lenin se stále skrýval ve stohu obilí ve Finsku! Trocký navázal kontakt s americkým agentem Kirbisem, známým spíše jako Kerenský a úzce spolupracovali. Jenže se stalo s čím nikdo v Bílým domě ani nikde jinde nepočítall – počátkem září došlo k pokusu svrhnout Kerenksého generálem Kornilovem. Spiklenci odhodili masky a Prozatímní vláda vydala zbraně Rudým gardám zorganizovaným Trockým který vedl Petrohradský sovět.

Lenin se vrátil až když bylo po všem a ihned vyhlásil plán na svržení Prozatímní vlády a její nahrazení svou vlastní! Trocký souhlasil pod podmínkou, že v ní bude ministrem (komisařem) zahraničí, což mu umožnilo sabotovat půldruhého měsíce uzavření separátního míru s Berlínem a Vídní. To stačilo Wilsonovi na přesun dostatečného kontingentu na západní frontu k zachycení březnové Ludendorfovy ofenzívy ….nicméně Lenin Trockého na zasedání vlády přímo obvinil, že “bezdůvodně” straní anglo-francouzským imperialistům a pohrozil demisí! Trocký dále nemohl jednání sabotovat a mír nakonec podepsal … Lenin zformuloval 20. ledna 1918 své stanovisko k odkládání podpisu mírové smlouvy takto: Domníval se sice, že “válečná strana má v Berlíně převahu”, ale s pohledem na Trockého tvrdil, že “socialismus zrazuje ten, kdo nazvývá válku proti německému imperialismu za oprávněnou a současně přijímá pomoc anglo-francouzkých imperialistů”. 24. ledna pak na zasedání ÚV bolševické strany Lenin přítomným vyložil svůj návrh odlišný od stanoviska Trockého za kterým stála většina vedení. “To co navrhuje soudruh Trocký – přerušení války, odmítnutí příměří a demobilizace armády je mezinárodní politickou demonstrací. Stažením armády vydáme Němcům Estonskou socialistickou republiku … Pokud podepíšeme mír, vzdáme se Polska, realizujíícho právo na sebeurčení, ale zachráníme Estonskou socialistickou republiku.” Bucharin a Urickij se postavili za Trockého s tím, že taková demonstrace vůči Němcům rozloží jejich armádu jako se to stalo v případě kornilovštiny.

Tento postoj kritizoval Stalin, který si vysloužil od loajálního Lenina pokárání za pesimistický postoj k možnosti vypuknutí revoluce na Západě, k radikálům se přidal Dzeržinský, takže ve výsledném hlasování zvítězil souhlas s protahováním mírových rozhovorů. Trocký později tvrdil, že “nemožnost vésti dále váku byla zjevná. Po této stránce nebylo mezi mnou a Leninem ani stínu názorové různosti,” ve skutečnosti hledal cesty k agentům Dohody. Spory v ruském vedení se ve své zrpávě z 22. ledna 1918 zabýval baron Franz. Tento dobře informovaný diplomat z Kodaně hlásil, že “Lenin nechce brát ohledy na západní velmoci a požaduje okamžité uzavření míru s Centrálními mocnostmi i za cenu vzdání se bolševických požadavků, … zatímco Trocký je proti tomu.” Parvus ve Stockholmu sice rakousko-uherské diplomaty ujišťoval, že bolševici jsou, především v Petrohradu, silní, přiznával ale spory ve stranickém vedení. Ludwig hrabě Szechényi z Haagu tvrdil, že “Trocký a Čičerin jsou s Anglií v těsných vztazích a pravděpodobně jsou v jejích službách a snaží se protahovat rozhovoru v Brestu, aby ruská revoluční propaganda získala a čas k tomu, aby se mohla u nás rozšířit”. Czernin se poté soustředil na možnost využití konfliktu mezi bolševiky a Ukrajinou, která se 22. ledna prohlásila za “samostatný, nezávislý a plně suverénní stát ukrajinského lidu”.

Czernin ve zprávě určené císaři nadhodil řečnicku otázku, “zda by v této změněné situaci nebylo vhodné změnit taktiku a zda by nebylo na místě vést společně s ukrajinskými oddíly válku proti Petrohradu. Výhody jsu na bíledni: 1. Mohli bychom ta a pravděpodobně pouze touto cestou obdržet ukrajinské obilí, moment, který by přiměl domácí veřejnost k souhlasu s obnovením války a 2. bychom tak porazili mezinárodní revoluci, která představuje pro všechny monarchie to největší nebezpečí.” Trocký tak získal pro Dohodu asi 1,5 měsíce času pro přesun vojsk USA na západní frontu a tím patrně zachránil Francii před porážkou na jaře 1918! Splnil tedy své zadání a naopak Lenin německá očekávání zklamal …

Valerij
Návštěvník
Valerij

Děkuji též za doplnění. Ani nevíte, jak jsem rád, že Češi jsou tak vzdělaní. Ne, jak chtějí politici a média. Mít z lidí jen blbé čecháčky, honící se za slevami sójových buřtů. Měli byste oba psát články o té době, máte obrovské znalosti. I další diskutéři. A historie je dneska upravena podle potřeb elit. Díky aspoň za doplnění informací k článku v diskuzi.

K tomu, proč Lenin Trockého nemusel, bych doplnil ještě, že Lenin Trockému ukradl noviny Pravda, v začátcích. Trockij byl mstivý a nikdy mu to nezapomněl. Lenin hájil zájmy Německa, Trockij USA a jejich šéfové jim nespokojenost dokázali dát najevo. O bankéři Abramu Životovském, Trockého strýci, se krátce zmiňuji v článku o přípravě VŘSR.

Po atentátu na Lenina (Fany Kaplanová) Lenin věděl, odkud vítr vane (Sverdlov atd.) a snažil se před Trockim varovat, resp. prosadit do vedení Stalina. Pak začaly vycházet podivné dopisy, které měl psát nemocný Lenin proti Stalinovi, ale nikdy se neprokázalo, že je psal. Stalin na 12. sjezdu vyhrál a měl po smrti Lenina dalšího nepřítele. Píšu o tom trochu v článku proč se Stalin s Trockim nemuseli. Ještě jednou díky moc za doplnění.

Montisan
Návštěvník
Montisan

Jen dodám že zásadní poznatky a důkazy jsem získal z této knihy – https://www.kosmas.cz/knihy/127085/rakousko-uherska-politika-vuci-sovetskemu-rusku-1917-1918/
Je tam mnoho skvělých věcí! Třeba přímé svědectví Tockého, jak vídeň “upatlala” Ukrajinu” Jeden den tam byli delegáti “kyjevské sekce” ruské delegace a po jednání s rakouskými diplomaty a generály přišli druhý den na jednání tiíž coby “zástupci svrchované Ukrajiny!”:)

Montisan
Návštěvník
Montisan

Jednání inicioval německý generál Hoffmann, který na to konto také prohlásil onen známý citát, že to on “stvořil Ukrajinu” proto, aby byla šance uzavřít separtání mír alespoň s částí Ruska, když se vláda v Petrohradu (rozuměj Trocký a jeho společník Joffe, rovněž placený ze zámoří) zdráhali podepsat …

Valerij
Návštěvník
Valerij

Nechápu, jak se můžou mezi sebou nenávidět obyčejní lidé (Češi vs. Rusové, Slováci, Ukrajinci, Němci atd.) Všechna svinstva a zvěrstva v historii se děla jen na rozkraz nebo kvůli intrikám a hamižnosti pár bohatých papalášů z kanceláře.

A jejich poskoků, které platili jidášským grošem. Poskoky jako byli dříve Trockij, Lenin apod. Dneska Kalousek, Schwarzenberg, Sobotka, Babiš, Bělobrádek a všichni, co jezdí na školení a dýchánky do Bilderbergu nebo do USA.

Tohle by si lidé měli uvědomit a nejdříve likvidovat ty, co vydávají nelidské rozkazy a nařízení. Bez nich nebude ani masakrů, válek. Nebo když lidé rozkazy nebudou plnit, mocipáni ty nastrčené politiky zlikvidují sami.

xerox
Návštěvník
xerox

černobílý článek připomínající výkřik v tunelu … rozbor a analýza nic …
jinak kdo by si chtěl počíst o jednom z mnoha vlivů na pozadí politických procesů v 50-tých letech v bývalých socialistických zemích , může si stáhnout v pdf knížku :

– Výbušnina: Operace CIA Splinter Factor
http://goo.gl/QxZgtv
stáhnout zde
http://goo.gl/ufrJWw

část recenze : ,, Knihu napsal britský novinář Steward Steven v roce 1974. Mezinárodně politická atmosféra “studené války” a podíl zahraničních zpravodajských služeb na inscenaci politických procesů z konce 40. a počátku 50. let v zemích socialistického bloku. Kniha vypráví o přímém podílu americké CIA na procesech v padesátých letech v Maďarsku, Polsku, Bulharsku a v Československu. Odhaluje, proč právě Československo bylo nejkrutěji postiženo v zájmu globální strategie americké politiky. ,,

vox
Návštěvník
vox

Zřejmě, podle článku byli placenými agenty všichni Rušští vládnoucí představitelé, od Lenina až po Gorbačova. Když jste to tak odhalili, proč stále toho žida Lenina vystavujete?

Montisan
Návštěvník
Montisan

To je pravda, taky tomu nerozumím! Podceňoval a přezíral Velkorusy, c. k. rakouskou tajnou policií byl evidován coby “protiruský aktivista”! Stal se velký “ukrajinizátorem” Maloruska a proto je paradox, že zatímco Velkoruskové ho brání a uchovávaj jeho tělo, Ukrajinci, které stvořil z Malorusů jeho sochy boří! Mělo by to být právě naopak!!!