Člověk a myš? Výzkum odhalil, že 99% genomu myši se shoduje s...

Člověk a myš? Výzkum odhalil, že 99% genomu myši se shoduje s DNA člověka! Calhounův experiment začíná zapadat do komplexního obrazu chování lidské rasy na planetě Zemi. OSN varuje, že už v roce 2027 nebude pro lidstvo dostatek potravin!

Člověk a myš? Výzkum odhalil, že 99% genomu myši se shoduje s DNA člověka! Calhounův experiment začíná zapadat do komplexního obrazu chování lidské rasy na planetě Zemi. OSN varuje, že už v roce 2027 nebude pro lidstvo dostatek potravin!

Můj článek a video [1] o experimentu Dr. Johna B. Calhouna s kolonií myší a její populací vyvolal nebývalý zájem a emocionální diskusi. Po uveřejnění článku jsem dostal od našeho čtenáře, pana Pavla, odkaz na studii z roku 2002, kterou provedlo Centrum pro výzkum genomu z Cambridge, Massachusetts v USA. Skupina výzkumníků publikovala v časopise Nature výsledky svého zkoumání v oblasti stavby genomu myši domácí. Porovnání genomu s lidskou DNA vědce šokovalo. Ukázalo se, že 99% myšího genomu se shoduje s lidskou DNA [2]. To je naprostý šok pro lidi, kteří podporují světonázor tzv. kreacionismu, tedy stvoření člověka Bohem. Pokud Bůh stvořil člověka, stvořil ho k obrazu myši, a nikoliv k obrazu svému? Tohle je pouze poznámka na okraj pro zamyšlení. Nás zajímá pouze zajímavá shoda této informace právě s výsledky Calhounova experimentu z roku 1960. Tehdy ještě nikdo netušil, že by genom člověka byl shodný s tak malým stvořením, jakým je myš. Jenže o to důležitější a hrozivější jsou dopady tohoto faktu.

Co máme společného s myší? Celých 99% našeho lidského genomu!

Jedna věc je opravdu děsivá. Člověk má celkem jen o 14% genů více, než kolik jich má myš. Ovšem geny, které má myš, se shodují s člověkem na 99% procent. Rozdíly jsou např. v genomu jater, kde má člověk 64 genů, které se starají o detoxikaci v játrech, zatímco myš jich má 83. Je to dáno zřejmě tím, že myš žije v mnohem špinavějších podmínkách, takže musí mít silnější a odolnější játra proti jedům. Člověk má přibližně 30 tisíc genů, ale zatím známe funkci jen u cca. 40% z nich, úloha a funkce zbytku genů je prozatím nejasná. Farmaceutické a kosmetické firmy testují své produkty právě na myších, a to již dlouhé dekády. Teprve v poslední době se ukazuje, že toto testování má svůj smysl, protože myš je vlastně zmenšený model člověka, pokud hovoříme o základní stavbě genomu. Takže nové produkty jako léčiva, krémy, voňavky, oční kapky, to všechno se testuje na myších, protože reakce organismu na danou látku bude stejná jako u člověka, genomy myši a člověka se shodují.

Lišíme se 14% genů od malého hlodavce

To, co tvoří člověka odlišným od myší vzhledově, je těch pouhých 14% genů, které má člověk ve své DNA ve výbavě navíc. Jde o geny, které se týkají růstových hormonů. A to je poněkud děsivé. Člověk se liší od zvířat v podivném procesu, který nikde jinde v přírodě nenajdeme. Po narození člověka pracují růstové hormony normálně a dítě roste každým dnem a přibývá na váze. Jenže zhruba ve věku 5 let dítěte se tento proces zatím z nevysvětlitelných důvodů zastavuje a růst dítěte se extrémně zpomalí. Dalších zhruba 10 let roste dítě jen zlomkovou rychlostí, než rostlo předtím od svého narození do věku cca. 5 let. Židé toto zpomalení znají a neuznávají ho, proto židovští chlapci jsou dospělí ve věku 13 let (Bar Mitzvah) a dívky o rok dříve (Bat Mitzvah). Pokud by člověk neměl v genomu zpomalovací protokol pro růstové hormony, člověk by byl ve 13 letech plně dospělý. Zpomalení růstu a dospívání je u člověka nutné k jedné věci, kterou jiní tvorové na planetě nepotřebují. Čas nutný ke studiu a vzdělání a ovládnutí techniky “práce”.

S počátkem průmyslové revoluce nastal na planetě Zemi masivní nárůst populace.

Lidské dítě se musí naučit pracovat, aby mohlo pracovat, musí ovládnout nástroje, musí se naučit ovládat stroje a obdělávat půdu. Musí se naučit číst, psát a počítat. I když pro práci nebylo čtení, psaní a počítání dlouho potřeba pro práci na polích v rámci agrokultur starého světa, ale spolu s tím, jak nejvyšší procesy řízení na planetě Zemi potřebovaly zvýšit technologickou úroveň lidské rasy, bylo dovoleno i většině lidí, aby se naučili číst, psát a počítat. Ještě v polovině 19. století byla téměř třetina obyvatelstva Evropy negramotná. Raketový nárůst populace na Zemi tak nastal až s počátekm průmyslové revoluce, která vyžadovala vzdělané pracovníky do průmyslu se znalostí čtení, psaní a počtů. K práci na polích předtím totiž vzdělání nepotřebovali. Zpomalení růstu a dospívání člověka je tak “přidáno” do naší genetické výbavy jaksi navíc, nad rámec toho, čím disponuje myš. V těchto 14% navíc je zakódovaný i vzhled člověka, obličej, tvar předních běhů, které se už nepoužívají pro běh, ale pro práci a zadních běhů, které se používají u člověka k chůzi, ale i k běhu, ovšem ve vzpřímené poloze.

Člověka činí člověkem sada komplexních růstových hormonů, které myš nemá

Co však u člověka zůstává stejné jako u myši, to je základní biologické výbava a instinkty. Chování člověka jako jedince odpovídá chování jedné myši. Interakce dvou myší vede k vytvoření páru, jako u lidí. Při dosažení určitého vysokého počtu lidí vzniká u skupiny obyvatelstva davový jev, stejně jako u myší. A stejně jako u myší, blahobyt vede k degeneraci a zániku vlastní rasy. Rozdíl je v tom, že člověk je mnohem mocnější než myš a disponuje větším mozkem, který umožňuje člověku plánování a abstraktní myšlení. Růstové komplexní hormony, které myši nemají, během 18 až 20 let způsobí, že z malého kojence vyroste téměř 2 metry vysoká bytost, která se ve věku batolete naučila chodit po zadních, ve vzpřímené poloze, k čemuž dítě naučil a de facto donutil rodič. Vezme dítě za ruce, postaví kojence na nohy a učí kojence chodit. Cílem je vymazat dítěti z mozku zbytky zvířecího návyku na běh po 4 končetinách.

Rodič učí dítě chodit ve vzpřímené poloze.

Pokud by dítě nebylo matkou nebo otcem vedeno k chůzi a zároveň by mělo dítě přístup k potravě a neumřelo by na zanedbanou péči, v dospělosti by se pohybovalo v ohnuté poloze zvláštními přískoky podobně, jako se pohybují lidoopi. Pomáhají si rukama při chůzi, pouze při běhu a ohrožení uvedou své tělo do více vzpřímené polohy a přestanou se rukama opírat o zem. Komplexní růstové hormony, zvětšený mozek a brutální zpomalení růstu jedince na dobu cca. 10 let jsou tři hlavní faktory, které nás jako lidi odlišují od takového malého zvířátka, jakým je myš. Nebudu zde odhalovat informace ze Syndikátu, kde je úloha bílé pracovní rasy, zpomalení růstu pro čas k učení k práci, popsána mnohem detailněji. Mnoho lidí bude po přečtení tohoto článku v šoku, vypukne psychosomatická odezva “denial”, zapření faktu, že člověk má tolik společného s hlodavcem. Abyste pochopili a přijali některá fakta, musíte projít procesem procitnutí, který je velmi bolestivý.

Přelidněnost a ztráta životního prostoru

Určitě jste někdy zaslechli výrok, že člověk se chová jako zvíře, nebo silnější výrok, že takto se nechovají ani zvířata. Obvykle ve vztahu k nějaké brutální vraždě, násilí, povstání nebo válečným zločinům. Jenže toto chování není součástí programovacího protokolu těch 14% genů, které máme ve srovnání s myšmi navíc. Agresivita člověka, jeho násilí, obranné kroky, “fight or flight” reakce, spouštěč davového chování, autoregulus genomu, degenerace, to všechno je součástí genetické výbavy ze světa zvířat, konkrétně z genomu myši. Člověk tyto instinkty jen umocňuje svým mozkem a tělem. Když budete disponovat pokročilou technologií klonování a genového inženýrství, teď mluvím v teoretické rovině, a budete chtít vytvořit sluhu, otroka, který vám bude sloužit a pracovat, na jakém základě ho vytvoříte? Budete chtít, aby pracoval, ve vzpřímené poloze. Budete chtít, aby poslouchal a nevzpíral se autoritám. Budete požadovat, aby byl v klidu a nebouřil se, pokud má přístup ke krmítku, vodě a k zábavě. V krmítku nemusí být moc žrádla, jen tolik, aby se otrok nemohl přežrat. Aby nezdegeneroval. Jak vidíme na západní společnosti, ta měla krmítka plná a proces degenerace západu tak běží na plné obrátky, viz. neschopnost bránit se agresi, migrantům.

Nádraží v Indii.

Společnost Gro Intelligence uvedla varovnou studii [3], že již za 10 let bude ve světě chybět  214 bilionů kalorií pro výživu světové populace. To odpovídá 379 miliardám hamburgerů Big Mac, které řetězec McDonald’s nevyrobil ani za celou historii své existence. Oficiální předchozí studie OSN přitom hovořila o tom, že tato krize nastane až v roce 2050. To znamená, že proces přelidnění planety se urychlil. Calhounův experiment nám ukázal, co se stane, když myš ztratí životní prostor. Volných pozemků, kde můžete v ČR postavit dům, rapidně ubývá. V Celé Evropě. Není se kam pohnout. Všechny pozemky už někdo vlastní. Jsou tedy sociálně definovány. Nemůžete jít bydlet na cizí pozemek (pokud nejste migrant, ti jsou chráněni, plní úlohu úpadku západní civilizace a jejího programového zchudnutí). Takže přelidnění nerovná se počet lidí, ale rovná se nedostatku životního prostoru, který byl spouštěčem katastrofálního konce kolonie myší v Calhounově experimentu. Tento článek nemá za úkol plivat na člověka, že je myš. Ne, člověk není myš, člověk má 14% genů navíc, které ho od myši odlišují. Ale to, co máme s myší společné, to je více než znepokojivá informace. Nemohu vám říkat, co si máte myslet, musíte sami odhalit, kdo vlastně jsme, jaká je naše role naší lidské rasy. Indicie máte všude okolo sebe.

Tímto si Vás všechny dovoluji pozvat k dnešnímu pořadu od 19:00 hodin na Svobodném rádiu. Nejen o myších a lidech budeme hovořit v dnešním vysílání.

Záznam pořadu z archivu Svobodného rádia

Download

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Petr
Návštěvník
Petr

Mám několik bodů k článku:

1) Univerzity nejsou nezávislé instituce, naopak jsou to bašty marxistické filozofie a tomu odpovídají témata, která se zkoumají a hlavně nezkoumají a kterým se dále věnuje mediální pozornost. Vše je otázka umění interpretace. Churchillův citát o statistice zná snad každý.

2) Šok pro kreacionisty asi žádný nastat nemůže. Geny jsou informační „jednotky“, které jsou využity pro mnoho různých organismů podobně, jako mnohé prvky a sloučeniny pro stavbu různých hornin a jiných látek. Stejně „šokující“ by mohlo být, že myš je rovněž tak savcem nebo obratlovcem jako člověk.
14 % se stejně jako málo, může jevit i jako mnoho, jde o to, jak kdo chce komentovat. Při omezených znalostech funkcí genů nevíme stále málo. Citoval bych Jakuba Balmese: „Víme málo a špatně.“ nebo 1 Korintským 13-9.

3) Jen malá odbočka od hlavního tématu: „I když pro práci nebylo čtení, psaní a počítání dlouho potřeba“ To je také otázka, protože některé archeologické památky ukazují spíše na to, že otrokářské elity pravěku a starověku vůbec neměly dlouho tušení o možnosti zaznamenávat jazyk formou písma, zatímco otroci ano.

4) Calhounův exp.: je pozoruhodné, jaké paralely jde sledovat, ale v přírodě na tak malém prostoru přirozeně myši nežijí, populace je mnohem větší, existuje eliminace příbuzenského křížení.

5) Cílem je vymazat dítěti z mozku zbytky zvířecího návyku na běh po 4 končetinách: Je fakt, že anatomové a antropologové vyváděli se svými interpretacemi nejrůznějších „předků“ člověka různé opičí kousky, ale stavba lidského těla přece jen vypovídá o jeho přirozeně vzpřímené poloze.

6) Životní prostor: pohnout se můžeme, jiná věc je otázka dostupnosti a vlastnictví, v Calhounově experimentu bylo málo místa fyzicky. Pokus je zajímavé dát dohromady se snahami budovat obří školní zařízení pro několik tisíc studentů, podpory urbanizace apod.

7) Pan VK zřejmě věří (jak jsem z nesouvislého sledování jeho pořadu vytušil), že člověk byl sestaven jako otrocká síla pro práci. Faktem je, že na Zemi se žádný smrtelník celé pravdy nedopídí.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Petr – souhlasím.
Ad vaše 6) Životní prostor:
Soudruzi s Projektorem připravují pro US nový film – další pokračování pokusu eliminace těch, co dýchají zbytečně, a zamořují tak O2 svým CO2.

Předkládaným výstupem z jejich Projektoru – výsledným Obrazem – má být několik městských konglomerací/rezervací, propojených Biokoridory, kde se BIO…. ( ti zbývající…) budou moci pohybovat, a zbytek území bude rezervace – se zákazem vstupu člověka!!!, dále “divočina” = “příroda bez lidského zásahu” ( už se implementuje i u nás 😉 ), biozóny (flora a fauna), a “vysoce regulovaná území”….
Viz obrázek – pouze malinkaté zelené zóny jsou pro “normální použití”…………..
a pak ještě růžové – Indiánské rezervace…..
comment image
http://stateofthenation2012.com/?p=15986

Promítají si to, Soudruzi pěkně ( jakým způsobem postupně publikují dílčí scénáře uvedu později/jinde), ale již poněkud křečovitě, protože někteří “zpupní LIDÉ” už možná raději sledují jiný film – od konkurence – Globálního Prediktora 😉

tana
Návštěvník
tana

Kdysi jsem viděla TV pořad o skupině lidí, hrajících si na život prvních zemědělců, pěstovali “jejich” plodiny a pracovali “jejich” nástroji. Zjistili, že aby člověk uživil sám sebe, potřeboval 6 týdnů pracovat 8 hod. Samozřejmě že někdy je postihla neúroda a také museli živit práce neschopné.
Je zajímavé, že se našly i kosterní pozůstatky cca 10-ti letého mongolčíka – to znamená, že mu společenství poskytlo potřebnou péči. “Jejich” plodiny měly vyšší obsah živin při menším objemu.

p3x
Návštěvník
p3x

Není v grafu znázorňující růst populace chyba? Biliony namísto miliard?

mr.nobody
Návštěvník
mr.nobody

anglicky bilion = česky miliarda!!!! nikdy som nepochopil preco su taki blbi a miliarde hovoria bilion… ved predsa bilion = milion x milion = milion na druhú (bilion) 😀 ani su celi divny 😀

mantid
Návštěvník
mantid

@ VK:

Až dnes poslouchám Vaše vystoupení ve včerejším pořadu SvR a opožděně pročítám některé Vaše poslední články. A jsem Vám opravdu velice vděčný za směr, který jste nabral. Nikdy jsem moc nerozuměl, co si představit pod pojmem “širokospektrální vidění”, ale po první hodině včerejšího pořadu (a Vašich slovech tam), a po Vašich článcích na téma Syndikát už asi vím, co si pod tou slovní hříčkou představit. A i kdyby ne, samotný široký záběr s neskutečným tahem na branku, který předvádíte, zaslouží jedině slova úcty. O schopnosti jít navzdory všemu, nehledě na počet plivanců, které se zvláště v poslední době objevují ani nemluvě.

To, že jste mnohdy kamenován pro nepřesnosti v detailech, které jste dle mého použil pouze pro ilustrativní, zjednodušený příklad, k pochopení úplně jiného kontextu… tak tomu se opravdu musím smát. Ta nepřejícnost, ta závist… to prostě nemá ani význam více komentovat.

Často si teď při čtení nebo poslouchání Vašich názorů a úvah vzpomenu na film Oblivion a říkám si, kdo ví, v jakém nevědomí asi žijeme vlastně my, lidé tohoto světa. Kdo ví, co všechno nám bylo a je utajeno.

heron
Návštěvník
heron

podle me zijeme se stejnem nevedomi jako rozdil ve vedomi mezi komarem a clovekem. A mozna ani to nestaci, protoze muze byt svet za svetem a tam taky dohromady nic nevi… a tak. To je krasne ztvarneno kdyz konci film Men in Black 1 pred zaverecnyma titulkama ta pocitacova animace- jde videt, ze nejsme sami, koho to napada- vsak by to melo byt uplne samozrejme jako chleba s maslem. Ale neni

tana
Návštěvník
tana

Některé hladomory a počty obětí v milionech

1845-49 Irsko 1,5 , 1850 Čína 60 , 1860-61 Britská Indie 2
1866 Ursie-Brit.Indie 1 , 1866-68 Finsko/Švédsko 15% , 1869 Rajputo Indie 1.5
1870-71 Irán 2 , 1876-79 Čína 13/Indie 5.25 , 1896-1902 Britská Indie 6
1921 Rusko 5 , 1928-30 Čína 3 , 1936 Čína 5
1942-43 Čína 2-3 , 1943 Bengálsko 1,5-7 , 1944-45 Jáva 2,4
1945 Vietnam 2 , 1947 SSSR 1,5 , 1959-61 Čína 15-45

Ondřej
Návštěvník
Ondřej

Člověk v současnosti a budoucnosti….
Viktor Orbán o Georgi Sorosovi a jeho plánu … a o Evropě

http://czechfreepress.cz/uvadime-videa/viktor-orban-o-georgi-sorosovi-a-jeho-planu.html

Martin Dukát Svobodné rádio
Návštěvník
Martin Dukát Svobodné rádio

vysílání Svobodného rádia: http://www.svobodne-radio.cz Sobota, 2. září

00:06 – Studio Kladno – Kulturní večer – PREMIÉRA – MacLean Alistair – Konvoj do Murmanska 4. část (Válečné drama)
00:06 – Studio Kladno – Kulturní večer – Sci-Fi povídky
02:28 – Studio Green – noční hudební mix
08:00 – Studio Green – hudební mix
10:00 – Studio Green – REPRÍZA – 2017-09-01 – Studio Kladno – Parlamentní listy – Tereza Spencerová: Konec „eurohodnot“, jinak skončíme my. Já s Merkelovou u stolu sedět nechci. Obrat politiky k Rusku? Hrůzy na Ukrajině a to, co jste přehlédli o Polsku
10:30 – Studio Green – REPRÍZA – 2017-08-31 – Studio Lípa – Studio Kladno – DYNAMIT – diskuzní pořad posluchačů
12:00 – Studio Green – REPRÍZA – 2017-08-31 – Studio Lípa – Letem světem internetem
14:00 – Studio Green – REPRÍZA – 2017-08-31 – Studio Kladno – Aktuální dění pohledem blogera z Idnes.cz Miroslava Nigrina. Provází: Soňa Zikmundová a Martin Dukát
17:54 – Studio Green – Druhá světová válka 1. část
19:00 – Studio Beta – ŽIVĚ – Dvě stě let agrese USA. 3. část
21:00 – Studio Green – REPRÍZA -Kulturní večer – MacLean Alistair – Konvoj do Murmanska 1. – 2. část (Válečné drama)
23:30 – Studio Green – Noční hudební mix

Neděle, 3. září

02:00 – Studio Green – Noční hudební mix
02:00 – Studio Green – příprava vysílání
17:00 – Studio Green – – Druhá světová válka 2. část
18:00 – Studio Beta – ŽIVĚ – Lidé, kteří nás proslavili. 17. část.
19:00 – Studio Beta – ŽIVĚ – Henry Makow. Ilumináti II. 15. část.
20:00 – Studio Beta – ŽIVĚ – Komentované zprávy Soni Zikmundové.
21:00 – Studio Green – REPRÍZA -Kulturní večer – MacLean Alistair – Konvoj do Murmanska 3. – 4. část (Válečné drama)

painter
Návštěvník
painter

Poznámka k tvrzeni v článku, že batole chodí vzpřímeně, protože ho k tomu přinutí rodiče. Měl jsem příležitost pozorovat své čtyři děti, jak se učí chodit. Zvlášť u toho posledniho jsme do procesu učení nijak nezasahovali – ani podáním ruky. Na jeho přirozenou tendenci od lezení po čtyřech přes stoj na “zadních” až k prvním vzpřímeným krůčkům tato naše pasivita neměla žádný vliv. Jinými slovy – výše uvedené tvrzení patří spíš do kategorie přání otcem myšlenky.

Trol
Návštěvník
Trol

Nikdo ho to nemusí učit stačí že to vidí to je tam taky napsané.

NWOfob
Návštěvník
NWOfob

pro painter:
Tohle platí pro “lidská mláďata”, pokud vyrůstají ve společenství lidí. Asi jste nikdy neslyšel o tzv. “vlčích dětech”, o kterých je k dohledání na internetu dost dokumentů.
Např.: zde:
http://www.reflex.cz/clanek/zajimavosti/75947/vlci-deti-zdokumentovane-pripady-lidi-ktere-od-malicka-vychovavala-zvirata.html

painter
Návštěvník
painter

To je v poradku. Samozrejme, ze jakekoli mládě rozviji sve schopnosti adekvatne prostredi, ve kterem vyrusta, ktere ho dlouhobe obklopuje. To ale nema nic spolecneho s tvrzenim v clanku, ze male deti chodi “po zadnich”, protoze je k tomu nuti rodice. Ackoli si pana VK vazim, protoze rozumi hodne vecem a umi je davat do souvislosti, nemuze rozumet vsemu. Obcas se pousti na tenky led a pak je to byva ono prani otcem myslenky.

Pindus
Návštěvník
Pindus

Pan VK a spol mistrně zavádějí. Skutečný “Syndikát” je popsán zde:

Under the Sign of the Scorpion – Jura Lina
http://www.conspirazzi.com/wp-content/uploads/2010/06/lina-sign-scorpion.pdf

vůbec nemusíme chodit 8000 let nazpátek a přemýšlet nad “metafyzickým” obsahem hieroglifů. Syndikát je prostě “Mladík” a začal se formovat brzy před/za/po VFR .. Dílem – a to je dost “crazzy” a “strange” poznání – jsme většinou “jeho děti” a běžný život “máme od něj” (asi analogie – nyní již.. s EU). Prostě jsme přijali (včetně mě) jejich “představy a sny” jako normu.. vše ostatní pociťujeme “bolestivě, velmi bolestivě, jako “krajní zpátečnictví” či “tmářství”. Paradox.. Sice se občas “cuknem”, ale “žít bez Syndikátu” (Osvícenci, “vědecko-technický pokrok a revoluce”, sociální revoluce.. atd..) již nedovedem. (podobné to bude za chvilku s myšlenkami prosazovanými Zelenými v BRD či socialisty ve Skandinávii..)
Vše ostatní je protě “blind alley” alias desinfo ..
Samozřejmě to nic nemění na charakteru (i morálním) “Pánů Loutek”. Tam to pan VK a spol poměrně slušně odhaduje..

Hestie
Návštěvník
Hestie

Pindus,

díky,
toto si já ale nepřeložím
prosím, nebyl by možný alespon hrubý výklad, děkuji

Pindus
Návštěvník
Pindus

někde jsem to viděl i v polštině. To už je snesitelnější. Zkusím se po tom podívat.
Jinak je to velmi zajímavé čtení. Asi nejvíc se to soustřeďuje na “tandem” Parvus(Helphand)-Trocký(Bronstejn), což je poměrně zajímavá a ne moc známá informace, neboť většinou se uvadí jen vazba Parvus-Lenin (viz i BL: https://legacy.blisty.cz/art/12015.html)
Lina tvrdí (a dokladuje..), že Trocký s Parvusem už stáli za 1.revolucí v r. 1905..
Opravdu velmi zajímavé (a vyčerpávající) čtení.

Obsah knihy dle Afinabula:
http://afinabul.blog.cz/1307/juri-lina-v-znameni-skorpiona

Pindus
Návštěvník
Pindus

Jo, tak v tom článku od Afinabula je i odkaz na překlad.
Osobně to beru od (včetně) kapitoly 2 a dále..
https://www.protiprudu.org/2-illuminati-triumf-zrady/

Hestie
Návštěvník
Hestie

Pindus,

já moc děkuji, opravdu
ted jsem dočetla od p. Pozorovatelky info na projev V.V.Putina a jsem velice nemile překvapena, že daleko víc než jsem sama čekala je ten článek nahoře i výklad v rádiu řekněme jiný než skutečnost
a tak jsem ji taky moc vděčna, pravda je tak důležitá, k celému obrazu ještě tolik chybí
děkuji

Nobody
Návštěvník
Nobody

Přečetl jsem si pár řádků z toho odkazu a je mi na zvracení. Nejsem tzv. Stalinista, ale jsem starý chlap, který hodně pamatuje. Stalin, (ten tyran, co nechal povraždit stovky milionů lidí, viz konstatování v tom článku – Literaturnaja Rossija odhaduje celkový počet úmrtí v dôsledku vrážd, zámerného vyhladovenia a zlého zaobchádzania na 147 miliónov,), převzal zemi s feudálním systémem hospodaření, kde bylo více jak 85% analfabetů. Jeho metody vládnutí odpovídaly té době. Z dnešního pohledu hrozné. Ale v dané době, asi i potřebné. Uvědomte si jaké poměry vládly v té době v Rusku. Nebo si snad myslíte, že za carů to bylo jinak? Když se někde mužící vzbouřili, že tam přišel někdo vyjednávat? Hobeles, přišla tam trestní výprava, v lepším případě je postříleli, v horším pověsili a bylo vymalováno.
Víte s těmi povražděnými miliony si každý hází jak potřebuje. Nedávno jsem četl v nějakém plátku, že na Ukrajině v době hladomoru (třicátá léta) zemřelo hladem až 50 milionů lidí. Problém byl v tom, že celá Ukrajina v té době měla necelých 40 milionů obyvatel. Jinak, k tomu hladomoru došlo především proto, že SSSR v té době nutně potřeboval nakupovat západní technologie, aby vůbec průmysl fungoval a západ vyžadoval platbu obilím. Je na posouzení, co bylo důležitější. Z dnešního pohledu samozřejmě lidi.

No a tento státník dokázal, že feudální země, bez jakéhokoliv průmyslu, bez vědců, bez odpovídajících vlastních technologií, kdy si toto vše musela sama vybudovat, se za 40 let změnila na světovou mocnost a jako první na světě poslala kosmonauta do vesmíru. A to měl ještě takovou “malou nepříjemnost”, jakou byla 2. světová válka se spálenou zemí a likvidaci milionů lidí, kteří místo budování země, museli bojovat ne jen za osvobození vlastní země, ale i půlky Evropy. Na to vše jste, vy všichni, co toho Stalina tak nenávidíte, nějak zapomněli.

heron
Návštěvník
heron

jedini vezni, kteri se meli za cara dobre, byli politicti vezni. I Stalin si to vyzkousel, odpocinul si a plny sil se vratil delat revoluci. Pekne je odlifrovali do nejake vzdalene osamele, sobestacne vesnicky a tam si SPOLECNE s dalsimi politickymi vezni psali svoje pamflety, nez za rok, dva vysmahli zpet do Moskvy nebo jinam delat revoluci. Docela zajimavy, ze car je nemohl popravit- je jasny, ze si to proste nedovolil. Zakaz.
Stalin proste konal co musel. A musel toho hodne. Vsude samej trockista. Vunec je zazrak, ze stihl vykonat aspon to, co vykonal. Skoda, ze nezil dele. Predstavte si fotky s JFK a vysledky jednani…

Pindus
Návštěvník
Pindus

S tím Stalinem mě to taky zarazilo. Když jsem to poprvé četl, tak jsem se soustředil hlavně na Trockého (x Parvuse x) Lenina.
V 1 kapitole se také dost zle otírá o Jezuity a spol, z Ignáce dělá div ne Ilumináta (přitom o Ignácovi se ví, že – ač možná (Ž)žid, což nedokážu posoudit, neboť ta infa nemám..) se choval tak, jak by Iluminát ani vteřinu nevydržel.
Vysvětlení toho všeho bude zřejmě někde tady:
Lina je z protest Estonska.Proto nekriticky přejel vše “antikatol” . Nicméně u Ignáce ho asi zmátlo – či to myslel – Řád a Pořádek, pevná organizace Jezuitů. Ano, tím se doopravdy mohl inspirovat i Weishaupt – proč ne. Organizovanost není jen “negativní”, může být použita i ve prospěch (třeba lidstva…)

Stalin – jsou dva protipóly. Třeba takový Hox by se Stalina vůbec zdráhal nazvat Bolševikem, skoro jako kdyby se ho snažil až “vyjmout z Revoluce”. Druhej protipól je z něj dělat bestii..
Pravda asi bude někde uprostřed. Tomu napovídá i Klimov. Ten celkem otevřeně píše, že Stalin byl pederast (asi i s Leninem), na druhé straně Stalin všechny “skutečné revolucionáře” doslova “vybušil” (postupně). Klimov to nazývá “vzájemné se pojídání pavouků v láhvy”. Trockista Rakovský to říká asi nejlépe – Stalin byl Bonapartem ruské revoluce .. Bonaparte se dnes bere za velikána.. ale zpočátku to určitě “žádný royalista” také nebyl.. Bonaparte začínal jako Jakobín (byť je pak také nechal všechny pozavírat.. – speciálně Jakobíny).

Stalin se asi podobně jako Napoleon postupně měnil a nakonec uzrál ve STÁTNÍKA, na rozdíl od Napoleona ho však – jak nepřímo upozorňuje Rakovský a píše se jinde – “vlastní těleso Strany” dost svazovalo. Ikdyž se zbavil Trockistů.. – i národní komunisté byli stále KOMUNISTÉ. Stalin měl podle BBC v Kremlu kapli.. – ale asi ani “jeho soudruzi” by to plně nestrávili… takže to nejspíš nikde moc nešířil..

Pak je ještě úplně jiný zdroj informací, který tvrdí, že Stalin (jeho otec Převalský byl carovým (předchozí car..) levobočkem) byl vlastně carův bratranec, Lenin též ale nějak vzdálenější a cara nenáviděl (Stalin asi proti němu osobně nic neměl..), Stalin zachránil carskou rodinu a princ Alexej pak žil pod jménem Alexandr Kosigin.. (prý měl vzhled Romanovců). Taky je to možné… Sám Lenin se prý jmenoval Svatkovský, byl carský agent nasazený do opozice .. ,s českými kořeny, stýkal se s Masarykem, sídlil ve Vídní a Ženevě ..
!!!!!!!!!!!
http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/v-i-lenin-tg-masaryk-setkavani-nejen-v-curychu-1
!!!!!!!!
to nemusí být desinfo.. naopak, ono by to do sebe zapadalo.. Car ani carevna nebyli blbci.. opozici sledovali (“bohužel ale nelikvidovali..”), Svatkovský hrál svoji roli.. – a když se Romanovci zakymáceli – tak podobně jako podobně nasazený Hitler se prostě “udělal pro sebe”.
A u Stalina se přímo ví, že podobně jako Beria byl carský agent, vzájemně se tím prý vydírali a drželi v šachu.. – okolí, byť oba “ctilo”, by to přece jen nezkouslo… Ta proticarská rétorika revolucionářů byla asi z počátku “strašná”. Stalin se odvážil Rusko potažmo i carismus “rehabilitovat” až někdy snad 34-36 … do té doby měli navrch – byť asi jen rétoricky “internacionálové”, jimž bylo vlastní Rusko “u pr..”
Stalin tehdy údajně řekl: “Carové, ač udělali mnoho špatného… udělali taky dost dobrého – a také vytvořili Ruskou říši. Každý musí pochopit, že tato říše s námi tvoří jednotu,a kdo by chtěl Rusko (tuto říši) zničit – toho zničím já…” – volná parafráze.. Takže do té doby revolucionáři na Rusko dost dlabali..

Na druhou stranu se v zápiscích jedné dvorní dámy dočteme zajímavé informace … a poté co byla uvězněna, snad napsala nějaké odvolání a dokonce Trocký ji snad propustil, s tím, že proti “komparzu” vlastně nic nemají.. záhy po revoluci..

Takže ono to nebylo tak černobílé… Revolucionářům šlo o ideje.. – ale jinak mohli bejt “suproví lidi” (asi něco jako naši Španěláci..), nicméně ve jménu těch idejí dokázali dělat zvěrstva .. Podobné informace jsou i o Čece.. ono to mohlo být – mohli se klidně střídat i vlny nálad.. zpočátku nadšení.. pak už chladná rutina..

No a Stalin byl spíš pro sebe.. (tím například projel tu bitvu u Varšavi s Buďoným, Trocký ho pak chtěl nechat zastřelit..), nicméně byl nohama více na zemi a “neměl rád experimenty” , šlo mu především o funkční stát a silnou armádu, stejně jako Leninovi o “socialismus v jedné zemi”, kdežto “jiskřivý intelektuál Trocký” by Rusko klidně vylidnil pro vidinu světové Revoluce … (k níž – pravda.. – nebylo zas tak daleko – těsně po konci wwI.)

Je to někde zhruba tady (v tom blogu).. nedokážu to teď v rychlosti najít ..
http://otma.blog.cz/rubrika/nikolaj-a-alexandra

gonoss
Návštěvník
gonoss
JFZ
Návštěvník
JFZ

Pane VK, nabíráte celkem ošklivý směr. Vy se snažíte nasadit lidem do hlav, že jsou v bezvýchodné situaci, ze které vede cesta jen přes “problémy v Matrixu”. Že “majitelé” planety jednají v zájmu jejich “chovu”. A to je zlé. Protože právě otvíráte jedno z Overtonových oken.
Pamatujete na tu část filmu , kde agent Smith říká :” Původní Matrix byl ráj, ale lidem se to nelíbilo, ztratili jsme celou jednu generaci….”
Dovoluji si tedy upozornit, že lidé v Matrixu zapojení nežili ve skutečném světě a jejich duševní potenciál byl daleko vyšší, než se jim pokoušely stroje namluvit.
Pořád tápu nad vaší motivací. Jste bezesporu velmi užitečný v tom, že přinášíte témata k zamyšlení, ale pokud vám člověk na všechno kývne, je na nejlepší cestě stát se myší.

Doporučuju také jedno související téma : Propagace iluminátů v IQ Landii v Liberci. Probíhá tam soutěž pod jejich hlavičkou. Také je součástí expozice robot, jehož hlavním úkolem je podle mne vzbudit v dětech sympatie a odstranit strach. Pokud se dítě k robotovi chová nehezky a klade mu nepříjemné otázky, je pracovníkem IQ Landie nabádáno, aby bylo na robota hodné, protože by se ho špatné chování mohlo dotknout, jelikož je více než jen stroj. Expozice o špehování lidí myslím také mluví sama za sebe. Vřele doporučuji vaší pozornosti.

Jinak – děkuji za váš postoj k Pozorovatelce a za to , že jste jí neuzavřel dveře. Chybí tu.