Článek o roce 1968 na ruském webu v době setkání prezidentů Zemana...

Článek o roce 1968 na ruském webu v době setkání prezidentů Zemana a Putina – to už začíná být srandy kopec!

Článek o roce 1968 na ruském webu v době setkání prezidentů Zemana a Putina – to už začíná být srandy kopec!

Návštěva českého prezidenta v Rusku pomalu končí, ale místo abychom se dozvídali o pozitivech návštěvy pro českou ekonomiku a české trhy, ústředním tématem se stal ruský článek o roce 1968 (přesněji dva různé články v průběhu cca 24 hodin a už to je na pováženou), který je českým maistreamem považován za zásadní bod celé návštěvy a to dokonce za takový, že i nedělní Newsroom ČT24 se jim bude zabývat.

Ale připomeňme si jak všechno začalo. V den setkání prezidentů Zemana a Putina vyšel na ruském webu Krasnaja zvezda článek, podle kterého by Československo mělo děkovat za vstup vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a za následnou okupaci Československa. Když se prezident Zeman o článku dozvěděl, ihned jej označil za urážku českého národa a ihned to oznámil, a to v závěru projevu k zahájení česko-ruského ekonomického fóra 22. listopadu:

Vážený pane prezidente, vážený pane ministře, dámy a pánové,

jsem velmi rád, že se mohu zúčastnit nejpočetnějšího byznys fóra z české strany za posledních dvacet pět let. Jsem rád, že je se mnou předseda Hospodářské komory Vladimír Dlouhý a předseda Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák, kteří spolu s prezidentskou kanceláří tuto misi připravovali. 

Včera jsme hovořili velmi dlouho s prezidentem Putinem rusky. Moje ruština, jak víte, je naprosto plynulá, ale musím uznat, že i ruština prezidenta Putina byla docela dobrá. V každém případě, abych to prostřídal, tak dnes budu hovořit česky, už proto, že je zde pohodlné simultánní tlumočení. 

Bohužel kromě příjemných věcí mám pro vás na závěr jedno nepříjemné sdělení, o jehož předání jsem se rozhodl jednomyslně i se svými kolegy, protože si myslím, že i o nepříjemných věcech by podnikatelé měli být informováni, zejména když tyto nepříjemné věci kazí jejich práci a znehodnocují dlouhodobou přípravu tohoto setkání.  

Ale nyní mně dovolte, abych přešel k věci. Řekl jsem, že je to největší podnikatelská mise za dvacet pět let. Obsahuje sto čtyřicet podnikatelů a mám-li to srovnat, tak do Francie mě doprovázelo čtrnáct podnikatelů, z čehož logicky vyplývá, že Ruská federace má pro naše podnikatele desetkrát větší význam, než Francie. A to proto, že existují, podle mého názoru, některé zbytečné překážky z obou stran. Kritizoval jsem dlouhodobě sankce Evropské unie vůči Ruské federaci a uváděl jsem jako příklad Kubu, vůči níž byly aplikovány sankce padesát let bez jakéhokoli účinku. Kritizoval jsem ovšem i odvetné sankce Ruské federace zejména vůči České republice, a říkal jsem prezidentovi Putinovi, že se v tom případě ruští obyvatelé nedostanou k dobrému sýru, k dobrým jogurtům a prezident Putin se zeptal, zda se to týká i piva, protože jak víte, české pivo je nejlepší na světě. Nicméně i když tyto sankce jsou nepříjemnou překážkou, myslím si, že právě vysoká účast českých podnikatelů a vaše účast ruských kolegů zde, dokazuje, že stále existují velmi důležité oblasti spolupráce, o kterých ještě budou mluvit moji kolegové, a já jim proto nechci brát jejich témata.   

Jsou to oblasti, které se týkají prakticky všech témat průmyslové spolupráce, neboť jak víte, Česká republika je nejprůmyslovější zemí Evropské unie. Je také zemí s nejrychlejším, a to pětiprocentním, ekonomickým růstem, nejnižší mírou nezaměstnanosti, asi tři procenta, s inflací kolem dvou procent, s velmi nízkým podílem státního dluhu třicet pět procent na HDP a s vyrovnaným státním rozpočtem. Takže máme se čím chlubit, ale na druhé straně si uvědomujeme, že jsme malá exportní ekonomika, a bez podpory našich exportérů v nejrůznějších oblastech dlouhodobě neuspějeme.

Jaké oblasti to tedy jsou? Já bych zdůraznil na prvním, tedy na významném, místě oblast energetiky. Uvědomte si, že mi dostáváme z Ruské federace podstatnou část dodávek energetických surovin, a jsme zemí s vyspělou tradicí jaderného strojírenství. Bylo by výborné, kdybychom našli vzájemné porozumění například s Rosatomem, a o tom jsme mluvili včera s kolegou Lichačovem, z hlediska uplatnění této tradice, ale spolupráce s Rosatomem nejenom při případném rozšíření českých jaderných bloků, ale také při spolupráci na třetích trzích. 

Stejně tak bych uvítal, kdyby náš letecký průmysl se lépe než dosud uplatnil v Ruské federaci. Mám konkrétně na mysli L-410, které na rozdíl od některých jiných letadel nejmenovaných firem ještě nikdy nehavarovalo, takže jak politici, tak byznysmeni se v něm mohou cítit zcela bezpečně. 

Kromě toho ovšem existují i témata, která jsou tak říkajíc klasická. Tehdejší Československo vybavovalo tehdejší Sovětský svaz mohutnými dodávkami tramvají nebo autobusů. Tato zařízení samozřejmě za celou dobu zastarala a je potřeba obnovovat je. Nabízíme i zde rozsáhlou spolupráci.

Samozřejmě kdybych teď vyčetl další průmyslové obory, kde je spolupráce možná, tak tady budeme do pozdních odpoledních hodin. Chtěl bych pouze konstatovat, že jsem rád, že tady budou podepsány významné kontrakty, jejichž hodnota přesahuje dvacet miliard českých korun, a protože původně chtěli kolegové podepsat jenom čtyři nejvýznamnější, tak jsem si vymohl, že bude podepsáno všech devět, které jsou tady na stole, protože by to jinak byla urážka těch, kteří tyto kontrakty nebo smlouvy připravovali. Další čtyři smlouvy nás čekají v Jekatěrinburgu, protože jak víte, tak se říká, že New York není Amerika, Moskva není Rusko, Praha není Česká republika a i Jekatěrinburg je místo na světě.

Všechno začalo pozitivně, všechno začalo s úsměvem, včetně té ruštiny, a teď, co se stalo. Včera byl v televizním kanále Krasnaja zvezda publikován článek jakéhosi novinářského šílence s vylízaným mozkem, který prohlašoval, že v roce 1968 Sovětská armáda pomohla Československu tím, že ho okupovala. Toto prohlášení je urážkou našeho národa, a já jsem sám o této tématice vůbec nechtěl hovořit, abych nebouřil vody. Nicméně to, že tento článek vyšel právě v den mé návštěvy Moskvy, považuji za záměrnou provokaci. A teď nebudu říkat proti komu a proti čemu.

Dnes odpoledne na setkání s premiérem Medveděvem budu žádat, aby se premiér od této provokace distancoval. Chci věřit, že se s ní nechce ztotožnit, protože v opačném případě by došlo k vážnému narušení rusko-českých vztahů, a to nejenom ekonomických. Dostal jsem zprávy z České republiky, že někteří politici mě dokonce vybízejí, abych přerušil svoji návštěvu Ruské federace a odjel domů. Já jsem to samozřejmě odmítl, protože jeden novinářský blázen by neměl narušit naši spolupráci. Ale očekávám od ruských činitelů, že se k tomu postaví čelem, a že tuto provokaci jasně a rozhodně odmítnou. To je vše. 

Děkuji vám za vaši pozornost.                                 

Miloš Zeman, prezident republiky, Moskva, 22. listopadu 2017

Setkání Miloš Zeman – Dmitrij Medveděv: ruský premiér se od článku distancuje

Následně se prezident Zeman s premiérem Medveděvem setkal a ten se tak, jak to prezident Zeman žádal, od článku distancoval.

V té době však už web Krasnaja zvezda původní článek odstranil a místo něj zveřejnil jiný – s obratem o 180° a chválící prezidenta Zemana.

Pražská kavárna – tak nebo tak, obojí se hodí, hlavní je, že článek (články) vyšly

Mezitím se však pražská havlistická kavárna spolu s neoconským mainstreamem chytila obou článků a právě tady to začíná být tak průhledné, až je to směšné. Ten první totiž měl schůzku obou prezidentů poškodit v tom smyslu, že připomínka roku 1968 měla setkání narušit – a nejlépe zrušit tak, aby se celá delegace okamžitě sebrala a odjela domů. Když ale tohle neklaplo, protože prezident Zeman není žádný hlupák, aby tento tah neprohlédl,  zcela vzápětí se objevil druhý článek, po kterém měla pražská kavárna okamžitě jasno: šlo o domluvu mezi prezidentem Zemanem a Kremlem, aby český prezident tvrdým tlakem na Rusko získal předvolební body. A pánové jako Gabal, Kalousek či Pehe své “jasno” okamžitě prezentovali:

Ale protože prezident Zeman skutečně není žádný hlupák, svůj názor sdělil v projevu 23. listopadu, na setkání se zástupci ruského tisku v Moskvě:

Dámy a pánové, 

víte, že mám vůči některým novinářům pocit, že dokáží, jak říká stará anekdota, oddělit zrno od plev a poté otisknout plevy. 

Takovou plevou je v případě mé návštěvy v Ruské federaci článek, který se objevil na webu Krasnaja zvezda. Nejenomže se od něj ruské orgány ústy ministerského předsedy distancovaly, ale tento článek byl okamžitě smazán, autor článku vyhozen, šéfredaktor dostal důtku, ale co je nejkrásnější, a to mi říkal Jirka Ovčáček, den na to se na témže webu objevil článek, který vychvaluje pražské jaro 1968. Doufám, že prominete, když řeknu, že novináři, v tomto případě ruští novináři z Krasnoj zvezdy, plně odpovídají charakteru prostitutek, i když se jim u nás říká presstitutky. Tak to je první poznámka. 

Celý text Projevu prezidenta Zemana se zástupci ruského tisku v Moskvě zde 

Úplně jinak to bylo, uvádí Tereza Spencerová ke kauze „hnusný článek o roce 68“

Dlouho jsem na zdejší stránky nevkládala něco od mé oblíbenkyně Terezy Spencerové a jsem potěšena, že ke kauze “Zeman-Rusko-rok 1968” se vyjádřila i ona a její názor s potěšením vkládám – viz dotaz a její odpověď ze zdroje zde:

Sice to vypadá jak z nějakého sitcomu, ale jak na vás působila celá mediálně-politická výměna ohledně ruského článku stran roku 68? V úterý se mainstream čertil, že je to projev ruské arogance. Dnes, po scéně Zemana s Medveděvem, pan Kalousek tvrdí, že je to akce připravená Hradem a FSB… 

Celé mi to připadá tak neuvěřitelné, až jsem si to musela sama projít. Pod ruské ministerstvo obrany formálně spadá jakýsi mediální holding, v němž šéfují lidé, kteří první zkušenosti získávali v legendárních mediálních impériích Berezovského a Gusinského. A pod onen holding spadá i „vlastenecká televize“ Zvězda, která proslula jako chrlička „fake news“, i když její „fejky“ – třeba tvrzení typu, že v ukrajinské armádě na Donbase bojují nacistické zombies, nebo že EU má v plánu proměnit Ukrajinu ve svou gay kolonii – ze všeho nejvíc připomínají náš kdysi geniální magazín Hrom.

A na tomto ruském senzacechtivém bulvárním webu se objevil text o „bratrské pomoci“ v osmašedesátém. Mimochodem ve své předchozí „analýze“ týž autor zasvěceně popisoval, jak „maďarští fašisté“ v roce 1956 hromadně upalovali krásné komunistické maďarské děti… Ten člověk to nebude mít v hlavě asi úplně v pořádku, dokonce i redakce se od jeho textů distancuje, ale přesto ho očividně hltá celá česká politická a mediální scéna, což by zase pro změnu naznačovalo, že to v hlavě nemá úplně v pořádku ani ona. A tak vznikl „politický skandál“, z něhož naše „okrajová pravice“ hodlá vyždímat, co se dá, i kdyby se přitom sama měla stát semeništěm dezinformací a fejků. Jako kdyby neexistovaly v téhle zemi jiné a zásadnější problémy, než je jeden blbej text na webu beztak už pochybné ruské telky… Nebo jako kdyby v Česku i „seriózní“ média snad každý den nepsala o Rusku naprosté zhovadilosti. Zkrátka, mnoho povyku pro nic. Ale za to velmi cenný pohled na to, jakých pochybných stébel se tu u nás bude kdo chytat, jen aby to tomu Zemanovi „znechutil“.

Mě osobně pak ale zarazilo, že po Zemanově stížnosti text z webu Zvězdy zmizel. Tedy, že nátlak našeho demokratického prezidenta alespoň drobně přispěl k cenzuře médií v Rusku a tím současně i ke zkulturnění ruského bulváru. Dost to připomíná situaci se sankcemi, které ruské ekonomice také pomohly se nadechnout. Zase jim už pomáháme! Co by si bez nás asi tak počali?

Nejde o rok 1968, jde o to, čemu toto téma má posloužit

Na rok 1968 můžeme mít spoustu názorů, tady však vůbec nejde o rok 1968, protože tady je rok 1968 použitý pouze jako nástroj k tomu, aby v souladu s přáním neoconů bylo i nadále bráněno tomu, o co jim jde po celou historii 20. století – aby bylo zabráněno vztahům Evropy s Ruskem! Když se ale setkají dva, kteří vědí, že časy se právě mění, a to tak, že velmi, pak snahy jak ruských podpindosníků tak pražských kavárníků už jsou pouze zoufalým kvikotem. Česko naštěstí má prezidenta, který “ví a zná” (a naštěstí není na české politické scéně jediný, ale o tom mám připravený jiný článek) a k tomu bych připomněla slova prezidenta Zemana z roku 2015: “V dlouhodobé perspektivě se Rusko stane členem Evropské unie. Když se vám to ale nelíbí, pak se dá říct, že Evropská unie vstoupí do Ruska”, řekl Zeman” (zdroj).

A když to mám úplně shrnout – český maintream a čeští přislouhovači neoconů mají k ruské návštěvě prezidenta Zemana jediné téma: rok 1968 tak, aby byla přebita pozitiva.  A vo to go (vo to gone)! A český národe, sleduj aktuálních “90 minut” na čt 24 a hlavně si nenechej ujít příští Newsroom v neděli večer.

 

-Pozorovatelka-  23.11.2017

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Carlos IV
Návštěvník
Carlos IV

“k tomu bych připomněla slova prezidenta Zemana z roku 2015: “V dlouhodobé perspektivě se Rusko stane členem Evropské unie. Když se vám to ale nelíbí, pak se dá říct, že Evropská unie vstoupí do Ruska”, řekl Zeman” (zdroj). ”
Tak tenhle Zemanuv citat mne nejak utekl. Vite pani Pozorovatelko, uz je to nejaka doba co jsem Vam citoval (skoro) doslovnou kopii teto myslenky z ust meho otce. Tak nevim, jestli opisoval tata od Zemana nebo naopak 🙂 …ale tata tohle vyslovil uz v devadesatych letech. Jen si vzpominam ze jsem ho tehdy nazval stejne jako nazval Zeman autora onoho clanku o r. 1968.

josef
Návštěvník
josef

Podobnost čistě náhodná?

Jako pražské jaro je označováno období politického uvolnění v Československu v roce 1968. Toto období začalo v roce 1967 na prosincovém plenárním zasedání ústředního výboru strany, 5. ledna 1968 se prvním tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ) stal Alexander Dubček, a pokračovalo do noci z 20. na 21. srpna téhož roku, kdy vojska Varšavské smlouvy v čele s armádou Sovětského svazu vstoupila do Československa, aby zastavila započaté reformy.
Nastala tzv. „OKUPACE“
Jako pokračování pražského jara se dá nazvat pražský podzim 17. listopad 1989. Výsledný efekt všichni známe: likvidace zemědělství a potravinové soběstačnosti, likvidace veškerého průmyslu, devastace školství a zdravotnictví, enormní zadlužování, enormní nárust cen, zejména vody, energií, nájmů, pokles důchodů, ztráta sociálních jistot a v neposlední době likvidace soukromého podnikání atd, atd.

Arabské jaro dalo před pěti lety Egypťanům naději na lepší budoucnost. Dnes však nejlidnatější arabské zemi vládne armáda a situace je horší než za autoritáře Husního Mubaraka. „Lidé mohou opět vyjít do ulic, protože už dál nemohou,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz expertka na Egypt Helena Burgrová.
V zemi je velká míra nezaměstnanosti a chudoby, která je neporovnatelná s jinými arabskými zeměmi. Otázka zajištění základních služeb, jako je zdravotnictví, školství, doprava, ale i elektřina, většinovou společnost trápí. Inflace narostla extrémním způsobem, ceny základních potravin rostou, přičemž mzdy jsou zmrazeny v některých případech i mnoho desítek let.

comment image

Jáchym
Návštěvník
Jáchym

90minut? 168hodin? Newsroom? Díky nechci… proč se stále najdou lidé, co krmí čt24? u ovčanů se to dá pochopit, ale tady? přestaňte to vůbec poslouchat, každý z Vás ví, že jsou to lži, tak proč to pořád krmíte?

hanns
Návštěvník
hanns

Proč nás nestraší Německem, jehož vojáci a policie také jen před pár desetiletími okupovali Československo, rozbili ho, zřídili protektorát a zabíjeli české občany, lhostejno, či to byli židé, nebo ne.
A co teprve zločinné Švédsko, jehož vojenské bandy tady 30, slovy TŘICET let loupily a zabíjely? Kde je čára, kdy se to odpouští?
V roce 1967?
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/4883-americka-aliance-s-fsa-a-s-isil-v-sesti-fotog%20rafiich
ROK 1968 a CCCP?

M.C.
Návštěvník
M.C.

Pro pobavení:
Jak se u Voroněže odklízí sníh:
http://bloknot-voronezh.ru/news/ubirayushchuyu-sneg-v-kupalnike-bryunetku-sfotogra-907274
Přátelé, kdo z nás by to dal?

konzerva
Návštěvník
konzerva

Ruské zdroje k událostem r. 1968

Citují úryvek z ruských zdrojů. Který pomůže pochopit tehdejší mezinárodní situaci, atmosféru ve Východním bloku a samotné ČSSR.
V polovině 60. let vojenská rovnováha v Evropě se posunula ve prospěch NATO. Američané a jejích spojenci mohou použit taktické jaderné zbraně na celé frontě proti zemím Východní Evropy. SSSR může mít jaderné zbraně jen v těch zemích, kde jsou sovětská vojska. V centru Evropy – Československu, sovětská vojska nejsou. Prezident země a hlava KSČ A Novotný, jejích rozmístění odmítá. V Praze se mluví o tom, že se tímto Novotný mstí Brežněvovi za odstranění Chruščova.
K podzimu roku 1967 se prudce vyostřuje boj uvnitř vedení KSČ. Souviselo to s odstraněním Chruščova v Moskvě. Zesílily útoky na kamaráda Chruščova prezidenta Novotného. Ačkoli bylo mnoho z těch, kdo si myslel, že se nic nebude měnit, a politické rozepře nic neznamenají, CIA konstatuje: Brežněv nebude podporovat Novotného. Na plenárním zasedání UV KSČ Brežněv vyslovuje osudnou frázi: “Dělejte, jak myslíte…”
V lednu ruku 1968 do čela KSČ se dostává Dubček. Ten se snaží upevnit své slabé pozice tím, že proti zkušeným stranickým “aparatčíkům” získává víc na popularitě v masách. Ruší cenzuru. V únoru, začíná skandál: za hranicí utíká generál Čejna, jeden z příznivců Novotného. Náměstek ministra obrany generál Janko se zastřelil. V CIA mají názor, že oba byli účastníky organizace převratu ve prospěch Novotného. Dubček využívá tento skandál a provádí čistku ve stranickém aparátu, orgánech bezpečnosti armádě. Podle divné shody okolnosti, vyloučení byli všichni, kdo byl pro plnohodnotný vztah se Sovětským svazem. Dubček se snaží opřít o inteligencí. Ale pražští intelektuálové mají svoji představu o reformách – nepotřebují komunistickou stranu v žádné podobě. Pod tlakem Novotný opouští svojí funkcí prezidenta. Na jeho místo přichází Hrdina Sovětského svazu generál L. Svoboda. Ale on nijak neovlivňuje situací. Na události začínají mít čím dál větší vliv předseda Parlamentu J. Smrkovský a premiér O. Černík. Hodně mluví o reformách, ale tajemník ÚV KSČ Z.Mlynář prohlašuje:
Během celých tří měsíců stranické vedení řešilo otázky obsazení křesel ve vyšších funkcích stranického a státního aparátu. Právě proto nebylo možné přistoupit k uskutečnění promýšlené politiky reforem».
V Praze začínají působit společenské organizace, které vůbec nehodlají čekat. Přes všechny dnešní rozhovory čeští intelektuálové vůbec nesdíleli idee reformování socialismu a “Pražského jara”. Chtěli odstranění komunistů od moci a sblížení se Západem.
V únoru 1968 přes kanály KGB dostává Brežněv takový dokument s informací:
Považujeme za svoji povinnost donést do vědomí ÚV KSSS:18.2. 1968 ve vlaku Moskva-Praha generální konzul ČSSR Josef Gorelík doslova prohlásil: «Sesadili jste Stalina a Chruščova a zítra se zbavíte Brežněva. Pro Čechy je lepší jednat se Západem, než se Sovětským svazem. lepší by bylo, kdyby Němci zničili polovinu Prahy, než abyste přišli vy se svými tanky».
Toto sdělení šokovalo Brežněva, protože si dobře pamatoval, jak Češi vítali Rusy v Praze před 20 lety. Tehdy, v květnu 1945 generál Brežněv osobně se účastnil osvobození Československa.
Podle údajů amerického tisku, v ČR, v roce 1968 pracuje americký rozvědčík Howard Hunt. To není jen nějaký agent, je to profesionál nejvyšší třídy. Hunt se účastnil ve všech důležitých operacích CIA: napr. převratem v Guatemalu až do lovu Che Guevary. Úroveň Hunta – to je příprava převratů a verbovaní prvních osobnosti státu.
К jaru 1968 г., na žádost českého vedení byli z armády a orgánů bezpečnosti odvoláni všichni sovětští poradci. České velení přestalo kontaktovat sovětské kolegy. V tisku se množily výzvy k omezení vztahů s SSSR, vystoupení z Varšavské smlouvy a odstranění komunistů od moci. Navíc, podobné rozhovory už vedou nejvlivnější osoby uvnitř samotné komunistické strany. Navíc, tvůrce ekonomických reforem O.Šik prohlašuje o nutnosti změny ekonomických priorit ČSSR směrem na Západ.
V Moskvě už žádné iluze ohledně Československa nemá nikdo: po vystoupení z Varšavské smlouvy Československo se okamžitě dostává do sféry vlivu NATO a USA – takové jsou světové reálie.
Pařížský deník Le Figaro poznamenává:
Zeměpisná poloha Československo z něho může vytvořit jak pevnost Varšavského paktu, tak díru do vojenského systému Východního bloku.

http://10otb.ru/content/history/berlin/1968_praga.html

Z lenty ….a dokonce se říká, že zde ta revoluce v roce 68 byla udělána záměrně tak jako v pobaltských státech atd…

flynn
Návštěvník
flynn

Zeman: “článek je provokací a záměrně neříkám, proti komu”. Nejvíc ze všeho mě překvapuje to enormní nasazení všech Rusobijců. Jak sdělil exkonzul v RF Votápek v uvedeném odkazu na ČT, Zeman( přestože stále dokola objasňoval ekonomický přínos pro ČR), tam nadělal obrovské škody, zatímco českým národním zájmem je pevně zastávat pozici aktivního spojence Západu. Chápe to někdo tohleto?

Zlomeny
Návštěvník
Zlomeny

Je tam jedna nepřesnost. Letoun L-410 bohužel havaroval, právě několik dní před návštěvou pana Prezidenta. Přežilo to pouze 3 leté dítě.

Nomi Grant
Návštěvník
Nomi Grant

Dnes, tiskovka živě v PS. Skvělý Okamura vyfakoval ČT 168hodin při dotazu jaktože pan Koten sdílí články Aeronetu, prý si budou dávat na FB co budou chtít 😀

blackhorse
Návštěvník
blackhorse

Je to habaďůra na české voliči,kterou sehrály lidé kolem Zemana a Rusové aby Zeman získal nějaké hlasy navíc v prezidentské volbě.Možná trochu konspirativní ale zde máte konspirace rádi,že?

anazuz
Návštěvník
anazuz

Nemilý černý koni…Běžně bývá pravidlem,že “konspirační teorie”,které odhalí alternativa,se stávají pravdou po čase.Ovšem ta vaše “konspirace “silně zavání.A vězte,že na AE nemáme hnilobný zápach rádi..Od toho nám v naší zemi,bohužel,slouží “mejstrím”.Poprosila bych vás,aby jste zde nemarnil čas a nešířil puch lží a snad i “pocit bezmoci :-)))”.Vězte,že tady jste na špatné adrese.Na AE máme rádi čistý vzduch,ten smog lze čerpat jinde.Přeji vám hezký a bezmocný den.;-).

tomax
Návštěvník
tomax

Plízoval bych od vy nauučit ten echt cseštin dear cowboy.