Cizinci z EU bez českého občanství budou moci na podzim nejen volit,...

Cizinci z EU bez českého občanství budou moci na podzim nejen volit, ale dokonce i kandidovat! Hámačkovo vnitro rozeslalo obecním úřadům metodické pokyny, ve kterých doporučuje volebním komisím registraci cizinců do voleb v souladu s evropskými směrnicemi! Když neprošel Dublin, projde migrace skrze přechodné pobyty a kandidátky na obcích?

Cizinci z EU bez českého občanství budou moci na podzim nejen volit, ale dokonce i kandidovat! Hámačkovo vnitro rozeslalo obecním úřadům metodické pokyny, ve kterých doporučuje volebním komisím registraci cizinců do voleb v souladu s evropskými směrnicemi! Když neprošel Dublin, projde migrace skrze přechodné pobyty a kandidátky na obcích?

Jen několik dnů poté, co vláda Andreje Babiše získala v poslanecké sněmovně důvěru, začali globalisté proces institucionalizace migrace do České republiky, a to dokonce na zastupitelské úrovni v rámci tzv. zastupitelské demokracie. Ministerstvo vnitra pod vedením nového ministra, předsedy ČSSD Jana Hamáčka, rozeslalo v uplynulých dnech všem městským a obecním úřadům v ČR tzv. metodické pokyny pro nadcházející podzimní volby do místních zastupitelstev a do Senátu.

Ministerstvo vnitra v dokumentech doporučuje obcím a městům, aby umožnily registraci voličů a kandidátů do voleb i cizincům, kteří mají na území ČR přechodný pobyt [1]. Není vůbec nutné, aby měli občanství ČR, dokonce není ani nutné, aby měli na území ČR trvalý pobyt. Prostě stačí jenom pobyt přechodný, po dobu několika měsíců. Podle ministerstva vnitra jde o zavedení souladu s evropským právem, jak uvádí ve svém metodickém manuálu [2].

Milan Chovanec a Jan Hamáček. Minulý a současný ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna minulý rok přitom zamítla zákonné právo cizinců v ČR na účast ve volbách, protože současné právní podmínky umožňují volit a kandidovat pouze občanům ČR. Jenže Hamáčkovo ministerstvo vnitra se odvolává na právo evropské, které je bohužel českému právu nadřazené. V médiích se často dezinterpretuje jedna zásadní informace, co proběhlo v poslanecké sněmovně minulý rok. Nejprve ale popořadě.

V roce 2014 vznikl ve vládě Bohuslava Sobotky návrh na změnu volebního zákona tak, aby byl uveden do souladu s evropskou legislativou, a to na podnět ombudsmanky Anny Šabatové. Evropská legislativa přímo ukotvuje v rámci přístupové smlouvy ČR do EU právo volit a kandidovat všem občanům evropských zemí ve všech ostatních zemích EU, pokud se rozhodnou do takové země přesunout a žít tam. Česká republika se k tomu navíc znovu zavázala později podpisem Lisabonské smlouvy. Čeští politici se dnes, až na výjimky tváří, že jsou největší vlastenci a národovci proti migraci, ale průchod Lisabonu kvitovali a podporovali.

Hamáček dokončuje to, co na vnitru započal Milan Chovanec

Stejně tak Lisabon podporoval Lidový dům a ČSSD a právě minulý ministr vnitra za ČSSD Milan Chovanec přinesl do poslanecké sněmovny v roce 2016 návrh svého ministerstva na novelizaci volebního zákona právě tak, aby byl v souladu s evropským právem, Lisabonem a lidskými právy občanů evropských zemí. Projednávání zákona se protáhlo až do března loňského roku, když naplno hořela předvolební kampaň a vládní krize mezi Hnutím ANO a ČSSD.

Vzestupující popularita Tomia Okamury a jeho SPD donutila poslaneckou sněmovnu k tomu, že ze strachu ze vzteku občanů a voličů raději navrhovanou novelu volebního zákona osekala tak, že právo cizinců ze zemí EU na volení a kandidování bylo z novely vypuštěno. A média toto začala od té chvíle dezinterpretovat, že prý český parlament zabránil tomu, aby cizinci mohli hlasovat a kandidovat ve volbách. Jenže, to je omyl a nesmysl. Novela volebního zákona totiž nic nezakazuje. A v tom je ten problém.

Celá kauza s právem cizinců na volby v ČR vzešla ze strany slovenského občana, který se obrátil na Annu Šabatovou o pomoc se zapsáním do seznamu voličů.

Česká republika se podpisem Lisabonu zavázala k tomu, že bude respektovat práva občanů zemí EU s ohledem na Listinu, a že implementuje tato práva do svého ústavního pořádku. Do doby, než tato práva budou ukotvena v zákonech České republiky, jsou tato práva “nevymahatelná” z hlediska českých zákonů. A v tom je právě ten fígl.

Současný stav proto znamená, že pokud cizinec je obecním úřadem odmítnut a není zapsán do seznamu voličů, anebo není mu umožněno kandidovat do voleb, tak se nemůže (zatím) svého práva domáhat u českých soudů, protože v novele volebního zákona chybí ta část, která právo cizincům explicitně povoluje. Ovšem taková osoba může žalovat Českou republiku u evropských soudů, protože se může odvolávat na závazek ČR, který země přijala podpisem přístupové smlouvy do EU a podpisem Lisabonské úmluvy. A právě z tohoto důvodu ministerstvo vnitra rozeslalo obcím a městům vysvětlující metodický manuál. Doufám, že je každému jasné, že z plebiscitu a voleb se najednou stává fraška.

Občanům EU nelze v účasti ve volbách v ČR bránit, to je možné pouze u cizinců ze zemí mimo Evropskou unii. Zatím!

Pokud není k volbám a pro kandidaturu potřeba občanství ČR a dokonce ani trvalý pobyt, potom v českých volbách můžou hlasovat a kandidovat hordy cizinců z ostatních členských zemí EU, kteří přijedou do ČR vlaky a autobusy a přihlásí se na ohlašovatelně obecního nebo městského úřadu k přechodnému pobytu. K tomu stačí předložit souhlas majitele nemovitosti s přechodným pobytem na adrese přechodného pobytu. Na menších městech a obcích tímto způsobem půjdou ovlivňovat výsledky voleb, ale především tato hrozba se bude týkat voleb do Evropského parlamentu příští rok v květnu. K těmto volbám chodí katastrofálně málo voličů, takže cizinci mohou sehrát podstatnou úlohu ve výsledku voleb. Co je však mnohem horší, to je skutečnost, kterou vám politici neřeknou. Česká republika nemůže cizincům zakázat volby a kandidatury, protože jim to garantuje přístupová smlouva ČR do EU a také Listina, kterou Česká republika přijala podpisem Lisabonu.

Lisabon uktovil globální struktury řízení EU.

Takže v Česku dochází opět k aplikaci tzv. specifické cesty, ani ryba, ani rak. Politici v poslanecké sněmovně odmítnou zakomponovat nárok a právo cizinců na volby a kandidatury do volebního zákona, ale ta samá sněmovna už moc dobře ví, že jim to ani nemůže zakázat, protože to by bylo v rozporu s evropskou legislativou a Lisabnonem. A tak přichází osvědčená taktika vrtění psem a chytré Horákyně. Oficiálně skrze zákon cizincům volby a kandidatury neumožníme, ale protože jim je nemůžeme zakázat a bránit jim, rozešleme obcím metodický manuál, jak si to mají vlastně vysvětlit a zmanažovat. V kostce jde o to, že s tím prostě už nejde nic dělat. Kdyby české orgány začaly pro-aktivně cizincům bránit ve volbách, byla by z toho žaloba u evropských soudů a další sankce proti ČR. A kdyby toto právo poslanci cizincům schválili, čeští voliči by to poslancům spočítali u voleb.

Cizinci budou do ČR proudit bez ohledu na to, co se říká a slibuje voličům v médiích. Zastavit to jde pouze vystoupením z EU a z NATO, jenže proti obojímu je odpor v české společnosti

A tak se hraje s voliči systém “na blba”, kdy v médiích padají ostrá slova o tom, že vláda nechce migraci, ale v téže chvíli nový ministra vnitra za ČSSD rozesílá obcím manuály, aby umožnily zápis cizinců do volebních seznamů a na kandidátky do podzimních voleb. Jedna ruka dělá něco jiného, než dělá druhá. Před voliči a občany v médiích silácká slova, ale v pozadí a v tichosti instrukce, notičky, manuály pro obecní úřady, aby se nachystaly na cizince s přechodnými pobyty a umožnili jim volit a kandidovat.

Nechci se opakovat, ale znovu musím připomenout slova Angely Merkel: “Neexistuje setrvání členské země v EU bez přijímání migrantů”. Vůbec nezáleží na Dublinu IV, nezáleží ani na Globálním kompaktu OSN, který byl před několika dny v New Yorku schválen a finalizován, nezáleží na tom, jestli Frontex bude nebo nebude dělat lépe svoji práci ve Středozemí, protože na tom vůbec nezáleží, když Česká republika podepsala Lisabon, a tím je všechno zpečetěno.

Lisabonský summit.

Podívejte se na to z pohledu cizinců, nebo z pohledu Čechů v jiných zemích EU. Pokud někde žijete, odvádíte tam daně, logicky byste měli mít právo i na to, abyste mohli volit, nebo dokonce kandidovat. Když odbočím do USA, tam existuje zajímavé heslo: “No taxation without representation”, tzn. “Žádné daně bez zastoupení (v Kongresu)”. Je to staré právo z dob americké revoluce, kdy volit a kandidovat měl každý, kdo odváděl daně, bez ohledu na občanství, protože v tehdejší době institut občanství neexistoval v takové podobě jako dnes. Byl to začátek boje o nezávislost. Tento model je z dřevních dob USA okopírovaný do Lisabonu, ale ne z nějakých šlechetných důvodů, ale jako volební pojistka proti tzv. extrémistickým stranám v zemích EU. Arabští migranti a muslimové budou jedni z prvních, kteří se budou domáhat voleb a kandidatur ve svých oblastech a nebude existovat síla, která jim v tom zabrání, pokud už mají v EU legální status.

Metodický manuál pro obce zaslaný z ministerstva vnitra se pokouší lidem z volebních komisí vysvětlil nevysvětlitelné, proč v ČR mohou volit lidé bez občanství ČR

Nikoho nechci nechat na pochybách o tom, že kdyby to jenom trochu šlo, tak poslanci vloni v březnu by cizincům explicitně ve volebním zákoně volby a kandidatury zakázali, aby získali sympatie voličů před volbami vloni, ale to prostě nešlo, protože by to bylo v rozporu s evropskou legislativou a přes tu nejede vlak. Takže místo toho se hraje taškařice s Chytrou Horákyní, kdy cizincům se explicitně do zákona nedá právo na volby v ČR, ale ani se jim to nezakáže, protože to nejde.

Takže výsledkem je český kočkopes, kdy na obcích jsou z toho úplně v háji, nerozumí tomu, jak to tedy je a ministerstvo vnitra musí rozesílat metodiky, aby to úředníkům politicky bylo vysvětleno. Zákon explicitně cizincům toto právo nedává, ale nemůže jim volby a kandidatury ani zakázat. Obce to tak mají zohlednit, protože horký brambor žalob u evropských soudů by potom spadl na jejich hlavu. Ministerstvo by potom od toho dalo ruce pryč, my jsme rozeslali manuály, ale oni se jimi na obcích neřídili. My nic, to oni. Podívejme se do metodického manuálu, proč tato situace vznikla. Výtah z textu:

II. Postup při minulých volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Přestože volební zákon přiznává právo volit do zastupitelstev obcí také státním občanům jiného členského státu EU, pokud mají na území příslušné obce v ČR trvalý pobyt, vyzvala s odkazem na čl. 20 Smlouvy o EU a text směrnice 94/80/ES veřejná ochránkyně práv (ombudsmanka) před komunálními volbami v roce 2014 na svých internetových stránkách i občany jiných členských států EU s pouze přechodným pobytem k účasti v těchto volbách s tím, že jim zároveň poskytla návod, jak postupovat při podání žádosti o zápis do dodatku stálého seznamu voličů a jak se případně obrátit na soud.

Na úřad jedné z městských částí v Brně se tehdy obrátil občan Slovenské republiky se žádostí o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Úřad městské části jeho žádost zamítl s tím, že nemá trvalý, ale pouze přechodný pobyt. Dotčený občan Slovenska se následně obrátil na příslušný Krajský soud v Brně, který dne 19. září 2014 přijal usnesení (64A 6/2014-20), na jehož základě byl do dodatku stálého seznamu voličů vedeného u úřadu městské části doplněn; své rozhodnutí opřel krajský soud o přímý účinek práva EU.

Státní volební komise se na svém jednání dne 22. září 2014 při projednávání dopadu uvedeného usnesení krajského soudu, přestože zmíněné usnesení je závazné pouze inter partes (= závazné pouze pro zúčastněné strany v daném případě), přiklonila k jeho argumentaci a doporučila obecním úřadům, aby i občanům EU s přechodným pobytem na území ČR bylo umožněno na základě jejich žádosti zapsání do dodatku stálého seznamu voličů. Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí se tak již v roce 2014 mohli zúčastnit i ti občané jiných členských států EU s přechodným pobytem na území ČR,kteří byli na základě své žádosti zapsáni do dodatku stálého seznamu voličů.

III. Snaha o změnu právní úpravy

S ohledem na shora popsanou situaci vzniklou před volbami do zastupitelstev obcí v roce 2014 obsahoval vládní návrh zákona na změnu volebních zákonů předložený Poslanecké sněmovně v roce 2016, změnu ustanovení o právu volit a být volen ve volbách do zastupitelstev obcí v tom smyslu, aby toto právo bylo zákonem výslovně přiznáno i těm občanům jiných členských států EU, kteří mají potvrzení o přechodném pobytu na území ČR. Důvody, proč Ministerstvo vnitra tuto změnu navrhlo, byly podrobně objasněny v důvodové zprávě k návrhu zákona s tím, že v zásadě reagovaly na zmíněnou judikaturu.

V Poslanecké sněmovně se otázka rozšíření volebního práva v komunálních volbách na občany jiných členských států EU s registrovaným přechodným pobytem stala předmětem ostré diskuse, což posléze vyústilo ve schválení pozměňovacího návrhu, kterým se navržené rozšíření volebního práva občanů jiných členských států EU v komunálních volbách vypustilo. Následně, dne 8. března 2017, schválil předložený návrh zákona, ve znění pozměňovacích návrhů, i Senát. V důsledku toho volební zákon ani před komunálními volbami konanými v roce 2018 občanům EU s přechodným pobytem volební právo v obecních volbách výslovně nepřiznává a jeho ustanovení § 4 zní shodně jako v roce 2014.

IV. Postup při volbách do zastupitelstev obcí konaných v roce 2018

Ze stejných důvodů jako v roce 2014 a s ohledem na kontinuitu postupu doporučuje Ministerstvo vnitra, aby obecní úřady v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí, které se na území ČR budou konat v roce 2018, postupovaly vůči občanům jiných členských států EU tak, aby i občané jiných členských států EU s Povolením k trvalému pobytu (§ 87g zákona č. 326/1999 Sb.) a Přechodným pobytem občana Evropské unie (§ 87a zákona č. 326/1999 Sb.) (= jsou držitelé dokladů uvedených v příloze k této Metodice) na území ČR byli na základě své žádosti zapsáni do dodatku stálého seznamu voličů.

Z těchto citací z metodického manuálu ministerstva vnitra je patrné, že Česká republika se prostě z migrace vyvázat nedokáže. Pokud se nepodaří do země dostat migranty z lodiček, povede se to pomocí pobytových víz pro arabské občany a skrze volební seznamy. Všimněte si, že ani české soudy s tím nemohou nic dělat, protože Česká republika přistoupila k evropskému projektu a přistoupila ke znění Listiny, která garantuje občanům evropských zemí právo kandidovat a volit v jakékoliv členské zemi EU.

A když si uvědomíme, že mnoho těchto občanů Francie, Itálie, Švédska, Holandska a dalších zemí jsou Arabové, tak to prostě znamená, že opět před sebou vidíme objektivní jednosměrný proces. Politici mohou pouze hrát role ochránců národních zájmů, ale pokud se nevysloví pro vystoupení z Evropské unie, což je jediná možnost, jak těmto procesům pronikání cizinců do českého elektorátu zabránit, tak to znamená, že to s ochranou národních zájmů nikdy nemyslí vážně. Je to jenom hra na voliče.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Slovan
Návštěvník
Slovan

Tohle mohli schválit jen vlastizrádci.

Tomas
Návštěvník
Tomas

V prvé řadě bych se spíše obával nástupu Sudeťáků než hned Arabů …. To je totiž nástroj k prolomení Benešových dekretů demokratickou cestou …

Slovan
Návštěvník
Slovan

Tak mě napadá – ví někdo co by se stalo kdyby se ty Benešovy dekrety úplně zrušily? Havel byl první kdo je prolomil a nestalo se de fakto nic zvláštního…..

A. W. Shollim
Návštěvník
A. W. Shollim

…tedy až na to, že tu a tam nějací ti odsunutí rodáci (či jejich potomci) zafinancovali opravu místního kostelíka, který by jinak dříve či později spadl (pokud nestihl spadnout dřív, než se stihli rozhýbat – např. ten v Pohoří na Šumavě / Buchers, případně nebyl zbourán dřívv, než dostali možnost se rozhýbat – například ten v Prášilech / Studenbachu) a tak podobně.

jojko
Návštěvník
jojko

Tady se někdo zbláznil a já to nejsem!!!

Víťa Šubrt
Návštěvník
Víťa Šubrt

Toto podepíšu!

zekinth
Návštěvník
zekinth

Z toho je vidět, že eurohujeři, jakož i ortodoxní příznivci islámu, prostě nepřestanou dokud nedostanou přes rypák. Tvrdil jsem to předloni, tvdil jsem to loni, a nyní se to potvrzuje.

r.m.
Návštěvník
r.m.

Šabatová = Šábesová = Sobotová = žena držící šábes a nepracující v sobotu. Safra, skoro každý den poslouchám o holokaustu jak mu podlehlo málem celé evropské židovstvo. Podle zastoupení šábesových potomků v našich vysokých úřadech i pomocných pracovníků vlády, parlamentu, médií a spol. jich tu žije snad dva milióny.
Infiltrace řízení českého státu lidmi, kterří se necítí být čechy, je obrovská. Porád si lámu hlavu nad tím,kde se vzali.

Vláďa
Návštěvník
Vláďa

Jak uvidím na kandidátce cizokrajný jméno nebo opálený kokos, Hanz, Fero nebo Mohamedson, bude pro mě celá partaj diskvalifikovaná.

hirameki
Návštěvník
hirameki

admin.

mám ban? nebo jenom Akismet?

vandal
Návštěvník
vandal

Nemecko ma taky stejnou ficuru u voleb? Pokud ano, podporim v jejich volbach AFD. Kdo jede se mnou? Jedinecna prilezitost!!!?!!!!!

ing. Mikulás P.
Návštěvník
ing. Mikulás P.

Pochybuji, ze on to dovolí. Ale pro vsechny prípady se tam na to zeptam. Pokud se drzi tech evropskych norem (o cemz pochybuji, bydleli jsem tam mnoho let), to tady to sdelim. Pak by opravdu stálo za to, udelat si volební vylet s nekolika plnymi autobusy za hranice a dát hlas kandidítúm té v Nemecku velmi nenávidené ale demokraticke strany.

A. W. Shollim
Návštěvník
A. W. Shollim

Pozor! Ta možnost platí samozřejmě po celé €U, avšak POUZE V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH, a to PRO OSOBY, KTERÉ jsou v dané obci ZAREGISTROVÁNY K POBYTU. Takže to znamená, že nejprve se musíte přestěhovat do nějakého německého města či obce (doporučoval bych například Dippoldiswalde, které je v Sasku kousek za čárou) a přihlásit se tam k pobytu. Pak budete moci podpořit AfD (nebo jinou partaj) ve volbách na místní radnici. Ve volbách do Bundestagu nebo do Evropského parlamentu ani omylem. (Platí to samozřejmě i opačně, např. pro německé státní příslušníky žijící v Čehúnistánu.) Opakuji: platí to pouze pro KOMUNÁLNÍ volby.

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Na “ČT lžeme 24 hodin” mají Vánoce!
Češi se prý hromadně vracejí do českých kempů, které volí raději než dovolené v cizině, a kempy tak praskají ve švech.
Někde dokonce překonali 40 let starý rekord v obsazenosti.

Jestli někomu stále nedochází o čem to je, tak to jen potvrzuje, že nás západ už vyžral tak dokonale, že našinec už má jen na dovolenou doma, jako kdysi za socialismu,… a nějaký Schengen je mu u zadku, protože stejně nikam cestovat nebude, když nemá prachy na dovolenou, a když bude, tak si dvě tři hodinky na hranicích jednou ročně klidně počkat může, pokud bysme vystoupili z EU…!

Výhodou odchodu bude, že nám nějaký zdegenerovaný debil z Bruselu, kterého nikdo nevolil, nebude diktovat kolik si sem máme vzít krimigrantů a nebudeme muset odvádět výpalné do Bruselu, aby nám později část z toho milostivě šlechta vrátila pro jejich placené lokaje ve formě dotací!

vandal
Návštěvník
vandal

Ono jde taky o bezpecnost. Nikdo se nechce vratit v zinkove rakvi. Kdy pri sluneni na plazi dostane mereni teploty mezi zebra od pomatenyho salafisty.

Lubomír
Návštěvník
Lubomír

Teď aktuálně je Egypt přecpaný turisty. Národní parky odmítají lodě s turisty. Odlety z Mošnova vyprodané. Nebe přecpané. Určitě je lepší peníze utratit s dětmi, než je spořit. Pobyt v Chorvatsku nebo v Česenatiku vyjde lépe než místní pobyt po zaplacení EET 🙂

Georgis
Návštěvník
Georgis

Platím-li tam kde je EET mám zaručenou minimální slevu 10%

Voda
Návštěvník
Voda

Jsem Vám vděčný za Váš příspěvek, protože je konečně o realitě. Tady se řeší většinou ptákoviny, např. jak to kdo komu nandává pálením podělaných trenek, co znamená Trumpetova červená kravata, co znamená, že se dívá jiným směrem než lidi okolo něj… no radši další výpis zastavím. To nejpodstatnější, že jsme na popravišti, to nikdo nechce nejen řešit, ale ani vidět. A ani nechceme přiznávat popravdě jak na tom jsme doopravdy, jenom abychom se cítili nad druhými. Hrozné! V takové bídě jako dnes náš národ doposud nežil! Kdy v naší historii jsme si zaplatili vlastní genocidu?
Nebráníme se, nebráníme jeden druhého. A to vše jenom proto, že pořád žereme kecy a čekáme, že nás někdo zachrání. Nesmysl.

Odchod z EU není už dnes řešením! Nedělejte si falešné iluze, viz Británie.

Alkaponek
Návštěvník
Alkaponek

Opravdové bohatství člověka spočívá v jeho charakteru, talentu a myšlení. Každý z nás přichází na svět s určitými schopnostmi, které nám příroda nadělila, a je jen na nás, abychom je správně využily.

Nepohrdejte lidmi, kteří tyto vědomosti umí používat. Obzvláště, pokud tak činí ku prospěchu ostatních.

Voda
Návštěvník
Voda

Kde vidíte ten prospěch z praktického hlediska? Lidmi nepohrdám, ale řeknu jim své když vidím manipulaci. Pěstujme absurditu něčích myšlenek když nemáme co jíst? Nejdřív musí být základna, až ta je vyřešena, můžeme se posouvat k abstraktnostem. Upozornovat na plevel a přitom ho ochranovat není u mne záslužná činnost.

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

No tady dnes nejde ani tak o tu bídu v hmotných statcích, protože po válce byla bída největší, ….. ale jde o to, že jako národ a suverénní stát jsme po 100 letech skončili, a to je na to nejhorší co si musíme přiznat, protože co by za to člověk dal, abysme zase mohli nadávat na Rusa, jako v roce 1988, když nám tady nic nechybělo a bylo tady – v uvozovkách “všechno za hovno”, protože lidé měli práci, dvakrát měsíčně výplatu a nemrzli hladem pod mostem, nebo neskákali kvůli exekutorům pod vlak….!

Georgis
Návštěvník
Georgis

Nastává období ” globálního parazitismu vrcholného kapitalismu” . Jak to dopadne ? Špatně . Nakonec zůstane jeden poslední (vítěz) parazit který zdechne když už nebude mít na čem parazitit. Synonymem parazitizmu je kapitalizmus.

A. W. Shollim
Návštěvník
A. W. Shollim

Ad “Jestli někomu stále nedochází o čem to je, tak to jen potvrzuje, že nás západ už vyžral tak dokonale, že našinec už má jen na dovolenou doma, jako kdysi za socialismu,… a nějaký Schengen je mu u zadku, protože stejně nikam cestovat nebude, když nemá prachy na dovolenou, a když bude, tak si dvě tři hodinky na hranicích jednou ročně klidně počkat může, pokud bysme vystoupili z EU…!”

Nejsem nijak bohatý, ale letos jsem už dvakrát výhod “Schengenu” využil.

Poprvé to bylo při zájezdu na fesťák v Bezzecce (součást partnerské obce našeho města). Pokud by ta cesta znamenala čekat na každých hranicích (ČEZko-německé u Rozvadova, německo-rak-ouzké u Kuffsteinu a rak-ouzko-italské na Brenneru) dvě hodinky, znamenalo by to jet tam busem nikoli dvanáct, nýbrž osmnáct hodin – a to už je zatracený rozdíl. A děsná otrava.

Podruhé to byla cesta vlakem do Lince, odkud jsem šel pěšky do Omlenice. Čáru jsem při této zpáteční cestě překročil po lávce přes potok mezi Zulissenem a Horním Dvořištěm, kde nikdy “oficiální hraniční přechod” nebyl. Představa, že bych kvůli zadrátované čáře musel uhnout na přeplněný přechod u Dolního Dvořiště, se mi rovněž zajídá.

A ještě jedna poznámka: např. v Českých Velenicích by Vám za zrušení “Schengenu” asi taky “poděkovali”.

terezkaterka
Návštěvník
terezkaterka

Cesta na festival je hrozne dôležitá.

Križin
Návštěvník
Križin

Jsou někteří vládní činitelé ČR také napadení toxoplasmou? V tom případě by měli ležet na infekčním oddělení pražské Bulovky.

https://www.youtube.com/watch?v=qSnnCW2ci6I

AntiSion
Návštěvník
Milada
Návštěvník
Milada

No vsimla jsem si, ze vsichni, kteri prosli IVL – Kundra neni vyjimka a vsichni, kteri jsou v ASPENU, podporavane Bakalou a ktvavou Madlou – maji typicky zidovsky ksicht. Mozna, ze jinym je vstup zakazan

r.m.
Návštěvník
r.m.

nějak se nemůžu rozhodnout, jestli je Kundra židovský xicht nebo komunistická tlama. Patrně obojí. Prej se jejch famílie vrátila z USA jsem slyšel

Voda
Návštěvník
Voda

Jsem se pořádně zasmál tý prázdný a bezduchý nádobě. Typický joudohladovec a joudohlodavec. A největší gol tam je, že prý vedoucí kolotoče se ukrývá někde na Slovensku před exekucí.
Hahaha. Zbožné přání někoho ho na nějaké uhonit, nic víc. VK není žádný děbil, aby si “pořídil ” exekuci. To spíš se mu někdo snaží nějakou vyrobit, aby ho obral..uhonit ho někde na oznamovacích lhůtách a podobných pastičkách ve zlodějsky nastavených zákonech.

Pan VK i admin kopou vyšší ligu.