Čínští vědci z Pekingu a Chicaga vytvořili první trans-genetickou potravinu na světě,...

Čínští vědci z Pekingu a Chicaga vytvořili první trans-genetickou potravinu na světě, která obsahuje lidský a zvířecí gen na podporu růstu plodinové rostliny! Genetická modifikace potraviny s implantovaným genem člověka či zvířete vytváří nový prostor pro vznik trans-potravin, které budou napůl rostlinného a napůl živočišného původu! Použitý gen FTO v člověku způsobuje obezitu, protože blokuje povely organismu k zastavení růstu, vědci ho ale zneužili k podpoře nadměrného růstu brambor, obilí a dalších plodin! Co dělá rostlina, která nadměrně roste? Z toho vám přejde mráz po zádech!

Čínští vědci z Pekingu a Chicaga vytvořili první trans-genetickou potravinu na světě, která obsahuje lidský a zvířecí gen na podporu růstu plodinové rostliny! Genetická modifikace potraviny s implantovaným genem člověka či zvířete vytváří nový prostor pro vznik trans-potravin, které budou napůl rostlinného a napůl živočišného původu! Použitý gen FTO v člověku způsobuje obezitu, protože blokuje povely organismu k zastavení růstu, vědci ho ale zneužili k podpoře nadměrného růstu brambor, obilí a dalších plodin! Co dělá rostlina, která nadměrně roste? Z toho vám přejde mráz po zádech!

Čína prostě jede a je k nezastavení. Bez naprostých pochyb lze dnes Čínu označit za světovou velmoc č. 1 a poslední informace to pouze potvrzují. Včera jsme informovali [1] o tom, že Čína si nechala patentovat první grafenovou vakcínu, která podle všeho se má stát nástrojem na potlačení autoimunitních reakcí lidských těl na přítomnost grafenu, který bude dopraven postupně do všech těl obyvatel na této planetě, a to mnoha rozličnými cestami. Prudce toxický oxid grafenu způsobuje těžké a akutní zápaly plic, ale přesto se zdá, že hysterické očkování nepolevuje, protože globalisté chtějí za každou cenu napíchat grafenové substance do všech lidí, včetně dětí a brzy i kojenců a nemluvňat.

Grafenový čip v podobě nálepky na ruku

Včera to bylo naznačeno během tiskové konference šéfa amerického Národního zdravotního úřadu (NIH) Dr. Francise Collinse, který zblbnutým Američanům navíc doporučil [2], aby nosili roušky i doma, pokud v domácnosti je dítě mladší 12 let, protože pro ně zatím nejsou v USA schváleny vakcíny. Jakmile ale budou, bude možné očkovat děti bez ohledu na věk, uvedl ředitel NIH. Takže klidně i nemluvňata. Ano, všichni musí dostat do těla grafen, nedá se svítit, naprosto všichni!

Čínští vědci vytvořili potravinového Frankensteina, napůl rostlina, napůl živočišný organismus

Jenže Čína je mnohem dál. Do redakce jsme byli upozornění jednou z našich čtenářek, že dvojici čínských vědců [3] pracujících v Pekingu a v americkém Chicagu se podařil opravdu mistrovský kousek. Povedlo se jim vytvořit první živé jídlo na světě, obrazně řečeno, protože implantovali do rostlinného genomu brambory sekvenci zvířecího genomu, části zvířecí DNA, která odpovídá lidskému genu FTO, který je v těle člověka zodpovědný za obezitu [4]. Tento gen utlumuje během DNA transkripce tu část genomu, která se stará o zastavení a zpomalování růstu po dosažení určitého času a rozvoje těla. Podrobnější studii o FTO genu pro použití v rostlinách najdete zde.

Vlevo normální odrůda brambor, vpravo geneticky modifikovaná lidským genem FTO

Potlačením tohoto genu tak člověk stále roste, nabírá hmotu a to vede k procesu tloustnutí. Vědci tento gen vzali a vložili do DNA rostliny v podobě brambory a představte si, že v laboratorních podmínkách brambora vyrostla o 300% než normálně. Při zkoušce mimo laboratoř na normálním poli, kde podmínky pro růst nejsou tak příznivé, i tak brambora vyrostla a byla o 50% větší, než normální brambora bez genu FTO. A to není všechno. Vědci zjistili, že gen FTO funguje nejen na brambory, ale na všechny myslitelné rostliny, přes obilí, rýži, luštěniny, až po citrusové plody.

Plodiny nabídnou o 50 až 150% vyšší výnosy, ale za jakou cenu?

Zvýšení jmenovité produkce plodin o 50% na výnosovou jednotku by vyřešilo celý planetární potravinový problém, a to jednou provždy. Vědci navíc uvádí, že zvětšení plodů a výnosů o 50% je pouze nejnižší možný profit za nepříznivých podmínek. Pokud rostliny budou mít dostatek hnojiva a vody, nebude problém dosahovat i na otevřeném poli výnosů o 100 až 150% vyšších, než u plodin, které nejsou geneticky modifikované lidským genem FTO.

Vlevo normální rýže, uprostřed šlechtěná odrůda, vpravo GMO rýže s genem FTO

Jenže, jak zaznělo zrovna včera na Infowars od pozvaného hosta, biologa, zmíněný gen FTO není žádným posledním objevem, ale ví se o něm už od 90. let, ale tento gen je podezřívaný z jedné děsivé souvislosti. Tento gen, který vypíná mechanismus v genomu na zastavování růstu, se kromě obézních lidí nachází i u pacientů s onkologickými nemocemi. Gen FTO podle všeho nemusí mít na svědomí jenom nezastavitelné tloustnutí člověka, ale i nezastavitelné bujení buněk, tedy rakovinu. Dodnes nebylo prokázáno, že by FTO spouštěl rakovinu, ale je potvrzeno, že FTO geny se nachází na mnoha místech v lidském těle u osob s onkologickou nemocí.

Implantovaný gen FTO se objevuje nejen u obézních lidí, ale i u onkologických pacientů

Část vědecké obce tvrdí, že jde o důsledek rakoviny, nikoliv o příčinu, když se FTO gen objeví v lidském těle. Jenže manipulace s růstem rostlin je vysoce riskantní. Příroda zastavuje růst plodin z nějakých důvodů a jedním z těch důvodů jsou mutace. Rostliny, pokud by rostly příliš moc, by se mohly stát neplodnými, nemohly by se rozmnožovat, protože rostlinné genetické iterace vykazují mnoho chyb po určitém počtu iterací. A jakmile rostlina začne kódovat chyby, může se stát nepoživatelnou, anebo dokonce jedovatou.

Rizika přítomnosti FTO genu v lidském těle, obezita a rakovina jako hlavní vektory

Rostlina, která normálně z půdy čerpá dusičnany, začne místo toho čerpat a izolovat těžké kovy, olovo, kobalt, kadmium, rtuť, chrom, nikl a hlavně izotopy radionuklidů, podobně jako to provádí slunečnice [5], která po dosažení určité výšky začne z půdy vytahovat těžké kovy. Slunečnice je ale uzpůsobena k tomu, aby tyto kovy izolovala ve svém stonku a v listech a neukládala je do jader, dokud je to možné. Rostlina brání svá plodinová jádra do poslední chvíle. Jenže v případě geneticky modifikovaných plodin s genem FTO toto není zaručeno a rostlina může začít těžké kovy a radionuklidy natahovat přímo do ranného plodu, či do plodových jader v počáteční fázi.

Genová deviace FTO v rostlině způsobí, že plodina dál roste a nasává veškeré živiny a minerály ze země, za limitní fází bezpečnostních mechanismů zbytku genomu rostliny. Je to stejné jako u obézního člověka, kde jeho růst tělesné hmoty je za hraniční limitou bezpečnosti pro další orgány v těle. Toto samé hrozí u GMO trans-potravin, ze kterých se bude vyrábět “žídlo”, tedy “živé jídlo”. A co je nejhorší, to je otázka konzumace. Co se stane s genem FTO v rostlině po její konzumaci? Tepelná úprava brambor a vaření sice genom zlikviduje, ale mnoho dalších rizik z konzumace syrových plodin, např. ovoce, zůstává.

Riziko růstového bujení spočívá v hrozbě kontaminace rostlin látkami z půdy, které by rostlina za normálních okolností do sebe skrze kořeny nikdy nenatáhla

A co se stane, když se gen FTO dostane do zvířat, která sezobají obilí z pole? Např. ptáci se mohou kontaminovat těmito GMO trans-potravinami skrze obilí. Tato rizika jsou obrovská, ale globalisté jedou prime time. Na goyim a jejich zdraví už nezáleží, tedy pokud někdy vůbec záleželo. A co budou rostliny vytahovat z půdy? Dovedou vytahovat i grafen? Ale ano, bez problému. Grafen je totiž čistý uhlík, základní stavební jednotka všeho živého na planetě v rostlinné i živočišné říši. Uhlík je to hlavní, co rostliny konzumují pro zajištění fotosyntézy.

Variace grafenových plátů

Grafenové pláty ovšem rostlina nedokáže tak snadno metabolizovat jako umí CO2 ze vzduchu, takže je dost pravděpodobné, že tyto grafeny se dostanou do lidského potravinového řetězce z půdy, a to v bramborách, ve kterých sníme i grafenové pláty. Ty se tam ale normálně nedostanou, protože rostlina je z půdy nevytáhne, protože pláty grafenu nepotřebuje. Jenže, když se u rostliny vypne pomocí lidského či zvířecího genu FTO systém na zastavení růstu rostliny, tak potom rostlina roste dál a dál, ale její kořeny v okolí už nenachází dostatek živin a začnou tak do sebe nasávat i částice, minerály a kovy, které by se do těla rostliny nikdy normálně nenatáhly. No, a tím jsme doma. Všechno to najednou do sebe dokonale zapadá, všechno se točí okolo grafenu.

Grafenové vakcíny, nadměrně rostoucí plodiny, které budou z půdy okolo sebe natahovat grafen, který se tam dostal ze vzduchu, z letadel, ze znečištění, a tyto plodiny potom lidé sní, takže grafen se jim dostane do organismu. Nemyslete si, že globalisté chtějí nakrmit masy světové populace, ne ne. Chtějí populaci pomocí grafenu, očkovacích látek a elektronického pasového sledování kontrolovat a následně zredukovat populaci. Začnou vypínat populaci, že si toho ani lidé nevšimnou. Lidé budou umírat, přestanou mít zájem o sex, o založení rodiny, přestanou je rozčilovat zprávy, začnou být apatičtí, rozhodnutí vlád budou přijímat s klidem, bez protestu, hormonální změny. Čím větší brambora, tím více grafenu a kontroly.

Globalisté budou mít pokryté všechny cesty a zdroje, kudy nám dodají do těl grafen. Nebude prakticky úniku

Pokud si máme shrnout, jak se grafen dostává do člověka, máme několik vektorů. První cestou je aerobní kontaminace plic při vdechnutí grafenové nálože z ovzduší. Jak se do ovzduší nálož dostala, to není potřeba na Aeronetu opakovat. Druhou cestou jsou vakcíny, a to nejen covidové, ale prakticky všechny v poslední době, tetra a hexavakcíny pro děti nevyjímaje.

Pouze covidové vakcíny ale mají celoplošný dosah, a proto globalisté a jejich chazarští lokajové tak brutálně a násilně očkování tlačí lidem do ramen. Třetí cestou jsou potraviny a voda. Před pár dny jsme tady měli článek [6] o tom, jak britská firma jako první na světě začne ve Velké Británii dodávat grafenové membrány pro úpravy vody. A dnes tu máme článek o tom, jak se grafen dostane do GMO potravin.

Tohle politici doslova nenávidí, Ivermectin

Vidíte, že vodu i potraviny již globalisté taktéž mají technologicky vyřešené, jak do nich dostat grafen. Vodní filtry a GMO potraviny s lidským a zvířecím genem. Kdo se odmítne naočkovat, dostane grafen v GMO potravině nebo ve vodě. Není úniku. A víte, proč česká vláda zakázala Ivermectin? Protože toto původem veterinární antiparazitikum má jedinečnou vlastnost [7]. Chemicky totiž rozkládá molární uhlovodíkové vazby, čímž likviduje schránky nejen parazitů, ale i hexagonální vazby uhlíku v grafenových plátech, takže pláty se v těle rozpadají na grafen-hydrát, uvolní se jejich uchycení a organismus rozpadlé zbytky plátů vyloučí z těla.

A to je to poslední, co by si globalisté přáli, aby se lidé od-značkovali a zbavili grafenových ID markerů. Ivermectin totiž chemicky způsobuje, že grafen se v těle naváže namísto tkáně na hydrát soli, který zůstane po chemické reakci Ivermectinu a vznikne solný grafen-hydrát, který se začne molekulárně rozpadat. Tím se z lidských plic uvolní grafen a člověk se vyléčí ze zápalu plic, který nebyl virového, ale grafenového původu. Přesně kvůli tomu je všude Ivermectin vládami zakazován a vylučován. Proto pořád jenom slyšíte, že vakcíny, vakcíny, vakcíny!

Výzva k mobilizaci jako provokace nebo nedostatek konceptuální gramotnosti?

Není proto divu, že nás čeká horký podzim. Na Facebooku se objevila výzva na mobilizaci příslušníků bývalé ČSLA, aby v případě pokračujícího teroru na podzim ze strany vlád se bývalí vojáci ČSLA postavili na odpor. Informaci [8] přinesl server Badatel.net a výzva se objevila prý v jedné FB skupině. Není jasné, jestli je to výzva nějaké velké skupiny, anebo je to provokační operace z vnitra, která má ospravedlnit vyhlášení výjimečného stavu na podzim před parlamentními volbami v ČR. Na to opravdu velký pozor, vnitrácká provokace na podzim je opravdu velmi pravděpodobná!

Jednotka ČSLA. Dobová fotografie

Postavit se na odpor musí totiž máma s tátou doma v rodině, kde mají malé dítě. Oni se musí postavit na odpor, každá taková rodina. Jedině takového odporu se režim bojí, probuzených lidí. Čeho se ale režim nebojí, to jsou různé izolované skupiny, které lze zaškatulkovat do sekce “extrémismus” a hned potom je lze pozatýkat, anebo zastřelit, to podle toho, jak moc se budou cukat. Česko a ani Slovensko nejsou USA, kde je zbraň pomalu v každé rodině.

Jedlý grafen? Už brzy v nákupním vozíku každého frikulína

Covidový teror neprobíhá kvůli nadpozemské síle politiků, ale kvůli nebetyčné naivitě, stupiditě a důvěřivosti většiny obyvatelstva, která se nechala utáhnout na pohádku o všemocných vakcínách, které vrátí svobodu. Ne, nevrátí svobodu, naopak, vakcíny donutí lidi se rozloučit se svobodu natrvalo. Co totiž chybí lidem, to je konceptuální gramotnost.

Fašizace nevychází od politiků, ale od ochoty obyvatelstva členit se na ty lepší, očkované, a na ty horší, odmítače. A politici nemusí potom ani hnout brvou. Lidé se fašizují potom už sami, autonomně. Tak jednoduše to funguje, a tak děsivě účinně. Většina národa bude již brzy připravena na dálkové ovládání. Ještě pár přeočkování, třetí dávka, čtvrtá dávka, a potom zapnou 5G sítě a to si potom počkáme, co se začne dít.

“Jedlý” grafen na toastech.

Globalisté už mají grafen ve vakcínách, ve vzduchu, budou ho mít i ve vodě a v potravinách.  Ano, Čína bude vůdcem a čínský Sociální kredit se stane vzorem. Proto se nedivte, že ti dobytkové globalisté už v roce 2018 začali propagovat dokonce i jedlý grafen [9]. Ano, čtete správně. Na potraviny by se prý mohly tisknout grafenové obrázky, které by kontrolovaly kvalitu jídla a jeho složení. Pokud by se složení změnilo, grafenový obrázek by chemicky změnil barvu.

Tento grafenový obrázek by byl třeba na pečivo přímo nanesen a konzumoval by se společně s výrobkem, prostě jedlý grafen byste snědli. Žádné pokoutné a tajné pašování grafenu do vašeho jídla, ne ne. Úplně transparentně vám ho globalisté nabídnou, ještě za něj sami zaplatíte, dobrovolně ho sníte, otevřeně, a ještě si tupí goyim budou pochvalovat, jak je to cool.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
ANTARAEL
Návštěvník
ANTARAEL

Já jsem velitel Temné Drakoniánské armády ze Zeta Reticuly a všechny Vás sežeru!!!! BAF

Morfeus
Návštěvník
Morfeus

Nechce si mi žít na této planetě. Člověk je už ted pouhý otrok reptiliány a šedivci vytvořeného matrixu.

Eritree
Návštěvník
Eritree

Ne. Vy máte zvolit život a prokázat, že tady máte místo. Že máte nárok na tuhle planetu. Že jste ČLOVĚK. Je to tak, jak to zpívá Nena v písničce Alles neu – dýchejte a jděte dál. Minulost odešla a přichází nové. Rozumíte?

jejda
Návštěvník
jejda

samozrejme prijde argument prodam vsechno a rozdam to to je stejny jako nenaucit deti pracovat 😀 a vubec proc se tu necham provokovat … reseni a ne jenom hudrat udelejte neco pro spolecnost ne ze si koupite buchacku a budete cekat az za vamy prijdou s injekci

jejda
Návštěvník
jejda

pardon reakce pro nekoho co potrebuje vsem ric svuj nazor ale odpovedi nehleda v sobe ….

Mikiel
Návštěvník
Mikiel

..dnes ne náhodou záměrně poplivávaný socialismus byl velice blízko tomu, jaký systém existuje na opravdu už duchovně vyspělých plentách…tam se lidé pro materiálno mezi sebou nevraždí, neovládají, nezotročují samozřejmě…ostatně že je tento svět zhmotnělé peklo ostatně jasně ukazují všechny články na těchto stránkách..komu to ještě nedošlo….

4fun
Návštěvník
4fun

A víte, proč česká vláda zakázala Ivermectin? Protože toto původem veterinární antiparazitikum má jedinečnou vlastnost [7].

Odkaz [7] …
… směřuje na Australskou Monash University
https://www.monash.edu/discovery-institute/news-and-events/news/2020-articles/Lab-experiments-show-anti-parasitic-drug,-Ivermectin,-eliminates-SARS-CoV-2-in-cells-in-48-hours

Monash University – světový ranking #48
https://www.google.com/search?q=Monash+University+ranking

Karlova “universita” – světový ranking 200 až 300
https://www.google.com/search?q=Charles+University+ranking

Tak až zase v Jediích uvidíte/uslyšíte …
… “respektované a uznávané” …
… “vjedce” …
… a fuckcinační šílence …
… z Karlovy “university” …
… jako třeba jedovatý Protektor Konvalinka …
… nebo depopulační biolog Pfizer Pflegr …
… jak budou proklínat, zatracovat a dávat do klatby Ivermectin …
… bere je s rezervou, soucitem a porozuměním 🙂

IKO
Návštěvník
IKO

Plány globalistů dozajista zhatí
naše odvaha se neočkovati!

999
Návštěvník
999

Mimozemšťané Plejárané dobře zvládají pěstování obřích potravin. Umějí vypěstovat třeba gigantická, několika-metrová jablka. Avšak, i oni podle údajů, které poskytli (viz Moosbruggera), takové plodiny používají zejména pro zásobování hladovějících jiných národů v kosmu, pro sebe už asi méně…? Takové plody jsou nekompaktní a z dlouhodobého hlediska poněkud oslabující, rozvolňující energetiku konzumenta.
Dají se tak ale živit bez potíží obři. 🙂
Všechno, co rychle roste a hodně nabývá na objemu, není vhodné konzumovat při nádorech z příčin nadbytku či extrému odstředivé energie (JIN). Rychle rostoucí, expanzivní rakovinný nádor je ještě přiživován v růstu konzumací expanzivních hub, plodin a organismů – jako jsou houby typu pýchavka nebo i žampiony, droždí/kvasnice, pivo, velké dýně, velké melouny, velké brambory. Nedobrou věcí jsou také fialové brambory, český vynález, protože fialová barva je dalším znakem JIN energie (odstředivá energie), takové brambory uvolňují celou močopohlavní soustavu a ledviny ještě o něco více než brambory žluté či bílé.
Těžké kovy a různé další jedy z těla dokáží pomoct vylučovat mořské řasy. Konzumovat nutno ale řasy pouze v bio kvalitě (makrobiotické a bio firmy, zdravé výživy), jinak už těžké kovy obsahují třeba při koupi, ze znečištěného území moře…
Také kořínky a kořeny divokých bylin a určité houby Ruska a Dálného východu by mohly být k užitku – pro vylučování jedů. A malé druhy fazolí.
Když se nějaký stát na Zemi dostane do trvalé spolupráce s mírumilovnými mimozemšťany, tak oni potom na jeho území pomohou vše vyčistit i od grafenu a dalších jedů (viz také zhruba v tomto duchu B. Marciniak). Takže se bude muset veřejně hovořit o mimozemských civilizacích. Lidé postupně zjistí, že jsou i mírumilovné mimozemské civilizace. A pak k nim budou chtít patřit. A dojde ke zlepšení situace. Ovšem, při tomto procesu se negativní síly budou úporně, extrémně bránit a budou útočit na většinu lidí, kteří budou sem chtít dobrotivé civilizace přivést. To si budeme muset vybojovat, pokud budeme chtít změnu v tomto směru.

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Že je zelenina či ovoce velké, meloun, brambora, neznamená že roste rychle 😂😂😂

Juan Matus
Návštěvník
Juan Matus

…několika-metrová jablka…
To bude dobrej matroš jakej hulíš.

David Icke
Návštěvník
David Icke

Proč by měl hulit? To, že vy o tom nic nevíte a nezajímate se o to neznamená, že on je… Plejádani jsou statisíce/miliony let napřed. To co 999 je naprosto reálné.

PaVo
Návštěvník
PaVo

A kde máš ty mírumilovné mimozemské civilizace? Myslíš, že když jsme je doposud nezajímali, tak najedou se tady zjeví a porazí ty naše trifidy, co nás žerou už několik tisíc let? Copak nechápeš, že skáčeš na lep jen jiné odrůdě pohádky o dobru? Oči máš otevřené a přesto nevidíš, kdo ti to podstrkuje?

David Icke
Návštěvník
David Icke

Ti by strašně rádi zasáhli, ale reptiliáni nám drží u hlavy pistoli a kdykoliv by se pohnuli, tak by zmáčknuli spoušť. Tato planeta a lidi na ní jsou rukojmí reptiliánů z alfa drakoni

Pravda Boží Zvítězí
Návštěvník
Pravda Boží Zvítězí

comment image

Pravda Boží Zvítězí
Návštěvník
Pravda Boží Zvítězí

Zas se jak to pako serešdo něčeho o čem víš kulový. Ty prostě nezklameš. Tak živo jak je nyní kolem Terry nebylo ani nepamatuju ale ty jen hýkáš to tvé faké faké jak osel.
Ty se asi doslova bojíš opravdovýho poznání tak rozesíráš celé okolí.

Ruprecht
Návštěvník
Ruprecht

Pokud vím, tak Plejáďané a jakýsi galaktický sněm měli nasměrovat lidstvo k dobru a prosperitě už v r.2019. Myslel jsem si, že se to projeví tím, že Trump vyhraje ve volbách a pomocí “Plejáďanů” strhne kormidlo světového dění na dobrou cestu. Jak to ale vypadá, Plejáďani propásli tento klíčový okamžik a DEEP STATE a satanisti (asi Padlí andělé či co) celé slavné Plejáďany přechcali na celé čáře. Závěr. Kecy o Plejáďanech budou poslouchatelné za dlouhých zimních večerů při praskajícím ohni v krbu a suchém Martini po ruce. Jinač je to samozřejmě píčovina na n-tou, o čem se již v minulosti mohl ON-LINE přesvědčit i méně vnímavý občan ČR.

Mikiel
Návštěvník
Mikiel

lidé tohoto světa nejsou mírumilovní, nejsou nesobečtí, nejsou bez ega, jsou pekelní, arogantní, agresivní a proto nemohou do nebe a proto s nimi nebe nemůže spolupracovat…to je přece selským rozumem pouhým jasné…vládne nám to, co si svojí nemorálností volí samotné lidstvo..neřád, nelásku, prosperovat na parazitismu a na mrtvolách druhých..taky se tomu říká kapitalismus zamaskovaný pod neexistujícím pojmem “demokracie” a svoboda /=svévole, neřád/

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Přesně tak, aby si lůza zvolila za vůdce Osviceneho, možná tak ze závisti ukřižovala viz Ježíš.

Dobryden
Návštěvník
Dobryden

333 Vs 666
Mimozemska ideologie zastira puvod cloveka v duchu jako matrici nekonecneho svetla poznani .

Zadna hmotna vyssi moc NEMA nad duchem vladu a ani NEMA poznani ktereho by clovek nebyl schopny nadobudnout Sam v sobe cili v absolutnu!

Matrix je hmotny prostor Mimo ducha ktery zide zamerne zamenili za prostor poznani ducha a tvrdi ze v hmote je poznani , v hmote sexualite hladu po krvi ktery Nici cele duchovni poznani a uvrhuje spolecnost do svate perverze.

Astral je prostor tvoreni kde SE muze lidske byti ucit a komunikovat z svetlymi I temnymi bytostmi , neni treba zidovsko americke UFO ktere si jaksi vybralo komunikovat prave s nimi….??

Lidi uverili v zidovskeho stvoritele , UFO a dalsi protoze Sami nejsou schopni vyladit SE a konat bytim Mimo hmotu a bohuzel diky prevaze nevedomcu v nasem hmotnem svete jiz neprevazuje duchovni schopnost zrecu , volchu , magu polu pozitivniho Globalniho prediktora cili kolektivniho vedomi – nevedomi…..

NoTax
Návštěvník
NoTax

Tady je video YT, kde mladý kluk popisuje Calhounův experiment na myších. Pan VK o tom několikrát mluvil.
https://www.youtube.com/watch?v=HNKhzTHdtgs

pražská vlaštovka
Návštěvník
pražská vlaštovka

zpráva přátelé z Vídně dnes:
To je neuvěřitelné jako mají určití kreteni výdrž…Ve Vídni jedou další kolo s kvákotem jak to bude v září při nástupu dětí do školy.Vůbec nic se nezměnilo.Jedine co odstranili
z tzv.3G je genesen ( uzdraven )
to znamená 2G : buď naočkovat anebo i nadále a neustále buzerace testy…
teď si zase vymysleli nové a další kraviny o zkoumání vody a vzduchu ve školách ,zda se někde neukrývají v “klustru “virové častice hovnovidu,které by pak vbrzku svým množstvím mohly vypuknou v ploše a ohrozit žáky (a pedagogy po vpichu).
jinak prozradili mezi řádky,že byly tisíce žáků ze škol odhlášených a minister školstvi( fassman s rypakem)
hned zesměšnil rodiče a ukazal se jako krysa tváři tvár této skutečnosti s tím,že nikomu chybět nebudou a že je jejich počet zanedbatelný!!!! takovýto přistup má prosim politicky reprezentant demokratického státu,který si své občany a hlavně děti má ochraňovat a v uctě a lásce ke státu vychovávat… napadlo mně ale,že když ty odchody a odhlašování dětí takhle tematizují,musi jít asi už o daleko větší počet žáků a ne jen o pár tisíc….Oni prostě lžou o všem a snaži se bagatelizovat.
Nikdo ,jen úplně zatemněny pablb,
jim už nevěří nic.
Je trapné a smèšne pozorovat ty kašpary a hovada.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Bylo jen otázkou času, kdy se začnou ozývat s třetí dávkou “vakcíny”, protože celé tohle svinstvo mají od počátku pracovně pojmenováno “3 výstřely”.
1.dávka úplně deaktivuje imunitní systém. V podstatě obdoba AIDS, na který ostaně covid19 byl “namontován”.
2. Dávka nakazí každou buňku těla a v podstatě vnese do těla virus. Člověk se necítí nemocen, protože imunitní systém je vypnut a s nemocí nebojuje.
3. dávka opět zapne imunitní systém a to spustí výbušný průběh onemocnění , tak zvanou citokinovou bouři, kdy imunitní systém začne do všech infikovaných orgánů těla vysílat velké množství protilátek a tělo začne zabíjet samo sebe.
Celé to svinstvo má totiž svů, dávno připravený systém a řád.Snad si nemyslíte, že parchanti jako Gates, Fauci a další upustili od svých zvrácených pl,ánů na genocidu populace a najednou začali pomáhat.