Chtějí zažalovat Okamuru za to, že si dovolil odhalit pravdu o nápravném...

Chtějí zažalovat Okamuru za to, že si dovolil odhalit pravdu o nápravném zařízení pro cikánské odmítače práce v dobách Protektorátu, kdy český národ bojoval o vlastní přežití v rámci III. Říše. Cikanizace české historie dosahuje nebezpečných rozměrů, tisková mluvčí ministerstva kultury ztratila nervy a vrhla se po návštěvě Aeronetu do umývání své myši! Co se stalo?

Chtějí zažalovat Okamuru za to, že si dovolil odhalit pravdu o nápravném zařízení pro cikánské odmítače práce v dobách Protektorátu, kdy český národ bojoval o vlastní přežití v rámci III. Říše. Cikanizace české historie dosahuje nebezpečných rozměrů, tisková mluvčí ministerstva kultury ztratila nervy a vrhla se po návštěvě Aeronetu do umývání své myši! Co se stalo?

Redakce AE News přináší glosu našeho redaktora Jiřího Bati o kus níže, ale spolu s tématem pracovního tábora v Letech bychom chtěli nejprve jako redakce AE News upozornit na zajímavou událost, která nastala v reakci na předchozí článek k tématu KZ Lety. Jak nás upozornil administrátor, do naší diskuse pod článkem vstoupila i tisková mluvčí Ministerstva kultury Simona Cigánková. Jak zjistil administrátor, jde zřejmě a opravdu o paní mluvčí, protože podle IP adresy byl komentář napsán z počítače ministerstva kultury, jak ukazuje reverzní záznam adresního IP rozsahu na obrázku níže v tomto článku. Paní mluvčí označila čtenáře AE News za  “ubohé darebáky”, kteří by se prý měli stydět. Není sice jasné, jestli by se měli stydět za to, že čtou informace a fakta na AE News, anebo za to, že jsme uvedli na pravou míru dezinformace, které v kauze tábora Lety na Písecku v neposlední řadě šíří právě ministerstvo kultury, a to již od 90. let neblahé Havlovy paměti. Odkaz na komentář paní mluvčí je zde a podle reakcí čtenářů není její komentář žádná hitparáda.

Pracovní knížka byla jedinou záchranou pro občany Protektorátu před odsunem do koncentráků v Německu a Polsku.

Jak už ve zmíněné diskusi pod minulým článkem uvedl admin, mnoho z nás “ubohých darebáků” by zajímal názor paní tiskové mluvčí k celkem dvěma cestám jejího bývalého nadřízeného, pana ministra Hermana, na Sudetoněmecké slavnosti, konkrétně v roce 2016 v Norimberku (článek zde) a o rok později v Augsburgu, kde ho navíc doprovodil šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek (videa a článek jsme publikovali zde). A co třeba říká na to, že německý soud zrušil změny stanov Sudetoněmeckého landsmančaftu (psali jsme zde), takže územní a majetkové nároky sudetských Němců vůči ČR nadále trvají. Proč se Ministerstvo kultury snaží přepisovat dějiny a historii, proč překresluje účel nápravného pracovního zařízení v Letech na koncentrační tábor, když všechny historické důkazy jasně dokazují, že šlo o pracovní kárné zařízení a nikoliv o koncentrační tábor zařazený do říšského systému  Endlösung der Judenfrage, který byl přijatý na konferenci ve Wannsee ze dne 20. ledna 1942. Tábor Lety byl ve správě českého ministerstva vnitra a Cikáni byli obeznámeni s tím, že pokud nezískají pracovní návyky, české úřady je nadále nebudou moci chránit před německou státní mocí.

Protektorát se snažil zachránit vlastní národ v rámci Říše, ale tomu se museli přizpůsobit i Cikáni. Ti, kdož odmítli pracovat a zapojit se do pracovního procesu, skončili v Osvětimi. Tvrdá realita, křik tiskové mluvčí na historii nic nezmění!

Konference ve Wannsee stanovila, že prioritní otázkou jsou Židé a výhledově bude třeba řešit i otázku českou, slovenskou, polskou a obecně otázku slovanskou. Pokud jde o Cikány, konference ve Wannsee jasně stanovila, že kvůli válečnému úsilí na východní frontě je prioritní udržení tempa zbrojní výroby na území Protektorátu a zodpovědnost za Cikány nese Eliášova protektorátní vláda. Ta měla určující slovo v tom, kolik lidí a jaké rasy potřebuje na dělnické pozice a práce, zároveň měla povinnost ale hlásit, kolik lidí v Protektorátu je práce neschopných (zdravotní překážky) a kolik práce se štítících. Mezi práce se štítící patřili Cikáni a Židé. Zatímco Židé pracovali alespoň intelektuálně a obchodně, Cikáni nepracovali vůbec, věštění osudu z karet a z ruky nebylo považováno za obživu, stejně ani tak zpěv nebo tanec. Výjimkou byli brusiči nožů a výkupčí kožek domácích zvířat. Protektorátní vláda chtěla proto zapojit Cikány do pracovního procesu, aby neskončili v německých koncentrácích k likvidaci.

Reakce paní tiskové mluvčí na náš předchozí článek zde.

O tom svědčí i fakt, že po uzavření tábora v Letech v roce 1943 došlo k propuštění velké části Cikánů, dostali vydané pracovní knížky “Arbeitsbuch” a dokument o přihlášení se k trvalému pobytu, který zajišťovaly firmy ve spolupráci s nápravnými zařízeními Ministerstva vnitra. Jediné, co stačilo k tomu, aby Cikán nedostal do pracovní knížky hrozivé a likvidační razítko s nápisem “Sie weigert sich zu arbeiten” (Odmítá pracovat), byla ochota vykonávat jednoduchou manuální práci v tzv. pomocném odvětví průmyslu Protektorátu. Pomocné odvětví označovalo domácí a maloživnostenské práce nekvalifikovaného charakteru, dnes bychom to nazvali odvětví služeb, tehdy se jednalo o praní prádla, žehlení, práce v lese, sběr lesních a zahradních plodů, zametání a údržba ulic, protahování sněhu v zimě, úklidy odpadu z ulic, úklid po stavařích atd. Protektorát toto označoval před Němci za nezbytné odvětví pro hladký běh průmyslu a Berlín s tím neměl problém. Historicky tak protektorátní vláda zachránila ty Cikány, které mohla, které dokázala zapojit do pracovního procesu a udržet je v bydlišti. Ne vždy se to podařilo.

Gestapo okamžitě posílalo odmítače práce do Německa do koncentračních táborů

Jakmile Cikán nepřišel do práce, zaměstnavatel o tom zanesl záznam do Arbeitsbericht formuláře a podle říšských zákonů musel v případě více jak 7-denní absence ihned kontaktovat úřad práce. Ten vyslal úředníka na adresu trvalého bydliště pro zjištění stavu pracovníka. Pokud zjistil, že tam už nebydlí, pracovní úřad musel událost ohlásit četnické stanici. Ta měla dalších 7 dnů na vypátrání pracovníka. Pokud nebyl vypátrán, zákon ukládal povinnost četnické stanici předat pátrání úřadovně Geheime Staatspolizei, tzn Gestapa. Jakmile případ skončil u Gestapa, čekal odpírače práce transport do Dachau (do roku 1943), později už jen do Osvětimi. Na území Protektorátu nebyl žádný tábor, který by byl zapojený do tzv. konečného řešení, protože Němci nevěřili českým úřadům a vyhlazovací tábor v Osvětimi po dobu celé války fungoval v režimu nejvyššího utajení. Kvůli průběhu války se nedostávalo Říši pracovní síly již od roku 1942, takže kdo mohl pracovat, případně marodil na základě lékařského paragrafu, tak neskončil v koncentráku v Německu nebo v Polsku, a to platilo i pro pracovní tábor v Letech. Bohužel, mnoho Cikánů se raději nechalo transportovat do Německa, než aby začali pracovat v Protektorátu a udrželi si práci a bydliště.

Tisková mluvčí ministerstva kultury nám opravdu psala z adresního rozsahu, který spadá pod MK ČR.

Tisková mluvčí ministerstva by se měla k daňovým poplatníkům chovat slušně a nenazývat je darebáky, protože ji platí ze svých daní. Stejně tak, jako platili pana Hermana, když sudetské Němce na jejich oslavách nazýval při projevu “Drazí krajané!” a sklidil za to bouřlivý potlesk. Pokud ministr kultury jezdí na sjezdy Landsmančaftu, je něco špatně. Pokud mluvčí ministerstva nazývá daňové poplatníky darebáky, je něco kriticky špatně. A pokud někdo pokřivuje historii a z odpíračů práce za Protektorátu dělá oběti holokaustu, potom žijeme v nějaké divné virtuální realitě, surreálném světě bez logiky a vlastní paměti. Omlouvám se za delší úvod před článkem pana Bati a za podstatné prodloužení jeho článku, ale tento můj vstup před článkem pouze rozšiřuje celý obraz kauzy tábora v Letech.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Tak nám chtějí zažalovat Okamuru, paní Mülerová. Ale za co, pane bože, za co?

    Kolem vepřína v Letech u Písku, dříve pracovního tábora tamtéž, je neustále rušno. Není divu, celá problematika je naprosto nedostatečně objasněná, což má za následek, že k tomuto místu je stále upírána ne malá pozornost a podle mého soudu, zcela oprávněně. Jakkoli záležitost vepřína v Letech  se vleče a řešila i z politického hlediska dlouho, jediné co za velmi podivných, resp. nestandardních okolností bylo realizováno,  je odkoupení vepřína státem za údajně 450 milionů Kč.

    Podivných a nestandardních  okolností proto, že na celé transakci se mimořádně intenzivně podílel dnes exministr kultury Herman, ačkoli by se dalo očekávat, že transakci bude spíše realizovat ministerstvo zemědělství, resp ministerstvo obchodu. O ministru Hermanovi je známo, že rád (nečestně) hraje na city, resp. sociální cítění formou lidských práv, na čemž de facto postavil a významně profitoval po celou své politické kariéry. Víme také, že díky těmto jeho aktivitám úspěšně zabodoval v KDU-ČSL, kde se stal I. místopředsedou a současně i pravou rukou předsedy Bělobrádka.

Německá a vedle protektorátní pracovní knížka.

      Na strunu lidských práv bodoval např. s falešným strýcem Bradym, se kterým se snažil dehonestovat prezidenta Zemana prolhaným tvrzením, že jeho strýček Brady nebyl vyznamenán proto, že se mu M. Zeman mstil za jeho osobní přijetí dalajlámy. Rovněž na strunu lidských práv bodoval i u našich západních sousedů, u přátel nejbližších, „milých krajanů“ z německého Landsmančaftu. Je toho více, kdy se pan Herman díky lidským právům neférově prosadil a zabodoval. Jedním z těch dalších aktivit je právě vepřín v Letech u Písku.

     Pan Herman má jednu velmi negativní vlastnost a sice, že ačkoli je bývalý kněz, přesto se neštítí své úspěchy stavět na lžích. Bylo tomu tak jak se strýčkem Bradym, je tomu tak  i v případě vepřína v Letech u Písku. Říká se, že lež má krátké nohy, v případě Hermana má však jeho lež nohy až neuvěřitelně dlouhé. Beztrestně se mu daří lhát natolik sofistikovaně, že mu to okolí „žere i s navijákem“, jak by řekl klasik.

      O vepřínu, potažmo pracovním táboře v Letech pan Herman toho nalhal tolik, že mu uvěřili i v případě výše odkupní částky, která i přes svůj ne zrovna malý objem prý byla na hraně únosnosti. Na které straně únosnosti již neřekl.  Za pozornost stojí, že fundovaní  znalci a odborníci odhadli odprodejní cenu vepřína cca na poloviční Hermanem vysomrané částky, tedy někde okolo 250 milionů. Také proto zřejmě pan Herman tak dlouho tajil částku až do podpisu smlouvy přesto, že již dříve veřejně prohlašoval, že obě strany se na ceně dohodli. No aby ne, když byla tak přemrštěná. Kolik si Herman jako zprostředkovatel nechal zaplatit,  je otázka.

Razítko se vzorem otisku o pracovním poměru používané k otiskům do Pracovní knížky.

     K samotnému objektu pracovního tábora se váže rovněž celá řada nejasností. Tak např. na internetu  byl zveřejněn nákres stávajícího vepřína a území pracovního tábora. Z nákresu zcela evidentně a zřetelně vyplývalo, že vepřín  jen nepodstatnou částí svého území zasahoval do poměrně rozsáhlého území tábora. Přesto Herman tvrdil, že vepřín svou velkou částí zasahuje do území  bývalého tábora, na čemž de facto založil kampaň (opět na bázi lidských práv) o zneuctění památky „umučených“, protože se prý bezprostředně dotýká utrpení lidí v pracovním táboře, notabene cikánů. Následně inicioval odstranění vepřína „ z pietního místa koncentračního tábora“, jak tábor cíleně povýšil z původního pracovního tábora.

     Neobjasněná je také otázka kvalifikace zmíněného tábora. Na jedné straně se mluví jako o „pracovním táboře“, což potvrzuje řada dobových dokumentů, na druhé straně se zneužívají lidská práva ve smyslu lživého tvrzení Hermana, že šlo o „koncentrační tábor“, ve kterém byli  údajně umučeny stovky občanů cikánského původu. Existují však dokumenty, které dokazují, že šlo o sběrný pracovní tábor pro zahálčivé a potulné občany-cikány, kteří se živili trestnou činností. Spolu s nimi byli v táboře internováni také lidé necikánského původu ze stejných důvodů. Otázka, za jakých okolností lidé v táboře umírali, kromě např. důvodů fyzické vyčerpanosti, infekcí nebo nemocí,  je rovněž zahalena tajemstvím, resp. je blíže neobjasněna. Faktem však je, že z toho tábora byli na příkaz německých velitelů lidé eskortováni do německých koncentračních táborů, odkud se již nevrátili.

Ukázka z Pracovní knížky.

     Co se týká samotného objektu pracovního tábora, resp. vepřína v Letech u Písku lze konstatovat, že po stránce faktografie a dokumentace, ale i z právního hlediska byla záležitost naprosto neodpovědně a nedostatečně doložena a prokázána.. Aspoň tomu tak nasvědčují veřejně známé informace. Zda to byl šlendrián nebo úmysl ze strany pana Hermana je otázka. To mu ovšem nebránilo aby věc, na které měl (jen jeho bůh ví jaký)  osobní zájem dostal až do fáze, kdy byl vepřín odkoupen státem, za který zaplatil 450 milionů korun, další miliony vydá za likvidaci vepřína a nepochybně se bude také podílet nějakými velkorysými dotacemi na vybudování památníku obětí romského holocaustu. To všechno k naší nelibosti, neboť ty peníze jdou z kapes nás občanů. Bude zajímavé, kolik na Památník obětí holocaustu přispějí sami Romové, případně desítky jejich „neziskovek“, když se jim dostalo nemalého zadostiučinění, tím, že vepřín byl prodán, bude zlikvidován,aby na jeho místě byl postaven památník.

     Památník v Letech je, jak výše uvedeno, stále středem pozornosti ze strany odpůrců výstavby tohoto památníku, stejně jako ze strany Romů. Předseda strany Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura  oprávněně zpochybnil funkci romského vyhlazovacího tábora v Letech  za druhé světové války, za což jej signatáři veřejné výzvy z Muzea romské kultury chtějí  žalovat.  Zcela na místě je také otázka, proč tábor v Letech je řazen na úroveň vyhlazovacího tábora v Osvětimi? Dělá to totiž dojem, jakoby se někteří lidé snažili  umocnit a zvýšit význam pracovního tábora v Letech povýšením na „vyhlazovací tábor“ (tj. na úroveň koncentračního tábora), čímž by se také znásobilo či  umocnilo utrpení cikánů, které podstupovali v tomto pracovním táboře a tím dosáhnout větší popularity při prosazování lidských práv občanů romské národnosti. Konstatuji, že se necítím být ani rasista, xenofob či fašista, ale tímto vyjadřuji svůj názor a především hájím pravdu a spravedlnost, čehož se v případě tábora v Letech velkou měrou nedostává.

Jiří  B a ť a , 5. února 2018

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
yarmil
Návštěvník
yarmil

Co se týká prasečáku,jde jen o další likvidaci potravinové nezávislosti a cikáni i Rómové jsou pouze nástrojem hrajícím pietou na city. Pokud někdo dokáže vybudovat nový prasečák stejné kapacity,počtu zaměstnanců,také odvedených daní….jde hlavně o prachy,kšeft a politickou objednávku.

Petranek
Návštěvník
Petranek

Vazeni toto jsem napsal na ministerstvo a chtel bych pozadat o podobnou reakci – podporu, protoze prijmeni pani cigankove je doopravdy dehonestujici a rasisticke.toto si nemuzeme nechat libit.Musime bojovat proti xenofobii a rasismu.A pani cigankova je zrejme dvoji agent, kaze vodu a pije vino. Viz muj email. Podporte me v boji proti xenofobii a za prava romskych spoluobcanu… zpravy muzete zasilat na podatelnu ministerstva.
epodatelna@mkcr.cz,

Dobrý den,

chtěl bych si stěžovat tímto na paní Cigánkovou, která je Vaše tisková mluvčí.V pracovní době této paní, kterou jako dańový poplatník spolufinancuji, chodí a píše příspěvky na desinformační weby jako je Aeronet a dělá tímto ostudu sobě i MKČR.

Nadále nechápu, jak někdo, kdo se údajně zasazuje za Romy , může mít příjmení Cigánková. Něco takového je nepřípustné a silně diskriminující.Prakticky se tímto vysmívá Romům do obličeje.
Jakpak by se Vám asi líbilo, kdyby s Vámi jako pozůstalými holokaustu jednal někdo, kdo se jmenuje Židák?

Měli byste této paní doporučit, at´ si změní příjmení, toto je nepřípustné a rasistické!!!!!!!!!!

Děkuji

Mag.Petránek

Radek
Návštěvník
Radek

Dobré, jen to chtělo o tom nepsat zde. Takhle vidí, že je to z vaší strany “provokace/žert”. Chtělo to napsat “jako že vážně” a nechat to zapůsobit. Oni jsou takový paka, že by tomu možná i věřili a vykopli jí. A to by bylo báječné.
Takhle to zkazit 🙁
🙂
čest práci

P.Stoupal
Návštěvník
P.Stoupal

http://www.zwittau.cz/WEB/lety.htm
Neodvolte špinit naši zemi výroky, že Češi provozovali koncentrační tábory a stavět je tak na roveň nacistů. Tábor v Letech je dle vědecké interpretace místem utrpení a lidských tragédií, ale NIKOLI místem holocaustu. Jím se stal pro některé vězně z Let až Osvětim (Auschwitz, Auschwitz-Birkenau), kam je pražská německá kriminální ústředna poslala jednotlivě za trest či ve dvou hromadných transportech (4. 12. 1942, 7. 5. 1943). Z odborného pohledu tábor v Letech nebyl koncentračním táborem, ale pracovním trestním, později specifickým sběrným. S převahou etnicky cikánského obyvatelstva byl tábor v provozu 1 rok (od 2. 8 1942 do 6. 8. 1943). Vězeňských prac. táborů pro potřeby vál. hospodářství s lacinou pracovní silou vzniklo na území protekt velké množství. Většina z nich (na rozdíl od Lety) není dnes nijak označena. Konc. vyhlazovací tábor ve výlučné správě SS mimo dosah trestního zákona, s propracovaným teroristickým státním systémem mučení a cíleného usmrcování vězňů v rámci zvláštního zacházení – sonderbehandlung, s typickým způsobem ostrahy ostnatým drátem a elektrickým plotem, se strážními jednotkami SS – tak takový na území protektorátu NEBYL ANI JEDEN. http://6.ly/Lety

P.Stoupal
Návštěvník
P.Stoupal
Igor
Návštěvník
Igor

Horší je, že ho chtějí zbavit předsednictví v parlamentu. Snad to ustojí.

Lubomír
Návštěvník
Lubomír

Ze zdroje: https://a2larm.cz/2018/02/auschwitz-nebyl-koncentracni-tabor/ Takzvané cikánské tábory tvořily vlastní kategorii v administrativním systému nacistických táborů. Šlo v podstatě o koncentrační tábory určené pouze pro Romy a Sinty. Jejich smysl byl totiž stejný jako v případě koncentračních táborů: shromáždit všechny, kdo by měli být zavražděni z rasových důvodů.

Jana
Návštěvník
Jana

Mimochodem při použití vhodných chemických přípravků a možná i způsobu likvidace a uskladnění kejdy by možná prasečák nemusel tak zapáchat… je prý docela daleko (několik set metrů?) od toho památníku. překvapilo mne, kolik existuje prostředků pro omezení emisí amoniaku z výkalů nejen prasátek ale i dalších zvířátek… zdroje emisí je každá slepička, králíček, kozička, ovečka, kravička… i my lidi… kteří to pak možná v tělech těch zvířat a jejich produktů konzumujeme.

Malá ukázka počátku seznamu:

Seznam biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a snížení zápachu, které se aplikují do krmiva, do napájení, na hlubokou podestýlku, na rošty a na skládky exkrementů, chlévské mrvy nebo kejdy.

Obchodní název Oblast použití Snížení emisí NH3 Druh zvířat Dodavatel

ACIDENE Přípravek do krmiva pro prasata 30% Prasata Sevaron, s.r.o.
AdiCox AP přírodní stimulátor užitkovosti 22% Drůbež BIOFERM CZ,
s. r.o.
AEN Přípravek do krmiva pro drůbež 47% Drůbež Bernhard Feix,
s.r.o.
AEN-SP Přípravek do krmiva pro drůbež 50% Drůbež Bernhard Feix,
s.r.o.
Amalgerol Classic Přípravek do napájecí vody a krmiva 40% Prasata AMALGEROL
CZ, s.r.o.,
Amalgerol Classic Přípravek do napájecí vody a krmiva pro drůbež
AMMO GO PLUS CON-
CENTRATE Přípravek do krmiva pro prasata 31% Prasata Provit s.r.o.
Přípravek do krmiva pro prasata 48% Prasata Delacon Biotech-
nik ČR s.r.o.,
Přípravek do krmiva pro drůbež 28% Drůbež NOACK ČR, s.r.o
Biacid Přípravek do krmiva pro drůbež 38% Drůbež Provimi CZ, s.r.o.
Bio-Algeen Přípravek do napájecí vody a krmiva 40% Drůbež, pra-
sata BioALGEEN, Ing.V. Gjurov,
BioAktiv Přípravek do krmiva pro prasata 27% Prasata BioAktiv CZ s.r.o.
Biopolym Přípravek do napájecí vody a krmiva 40% Drůbež, pra-
sataBioALGEEN, Ing.V. Gjurov,
Biostrong 510 Přípravek do krmiva pro drůbež 48% Drůbež Delacon Biotech-
nik ČR s.r.o.,
Carbovet M Přípravek do krmiva pro prasata 29% Prasata Provit s.r.o.
Danisco xylanase + Phyzy-me + Progut
Přípravek do krmiva pro drůbež 56% Drůbež NOACK ČR, s.r.o
De-Odorase Přípravek do krmiva pro drůbež
Enviro – Plus Přípravek do krmiva pro drůbež a prasata
….

M.C.
Návštěvník
M.C.

Otázka pro Admina:
Původní příspěvek paní Cigánkové už nabral v tomto momentě 190 mínusů.
Nejedná se náhodou o rekord?
https://aeronet.cz/news/kz-lety-arbeitslager-a-jeho-pravdiva-historie-ktera-se-dnes-nehodi-cikani-v-cr-chteji-svuj-vlastni-holokaust-kvuli-tomu-ze-je-eliasova-protektoratni-vlada-chtela-ubytovat-a-naucit-praci/#comment-140891
Pokud ne, tak kolik ještě chybí? Já myslím, že většina čtenářů je natolik přejícná, že se ráda bude podílet na tom, aby paní Cigánková dostala od nadřízeného zvláštní odměnu(když už to dělala v práci), za svůj veřejně vyjádřený ideově pevný postoj.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

A hlavně taky za to, že si ta blbá slepice umyla nemytou myš, v pracovní době.
Že je blbá jak vidle o tom jednoznačně svědčí slabomyslnost v jejím příspěvku do AEN. Takové perly se hodí spíše do schmoo-zoo v serešovité chazarské rómea.žumpa.cz vedle tamních příspěvků např. nechvalně známého cikánského profesionálního holohoaxníka, parazita a primitiva Čendy Růžičky.

hanns
Návštěvník
hanns

nezapomeňte PROSÍM na bangu ! tupější hovádko těžko pohledat !

Radek
Návštěvník
Radek

Ten patrick a radek bangojic sou bratři? Pokud jo, bylo by pekné keby založili produkční porno firmu Banga Bros. Mohli by produkovat Jandu a paní Cigošovou s její myšou. EU by jim na to dala dotaci, páč jsou menšina, bylo by to jistě umění a poučné pro mládež. Mohli by to třeba točit ve sklepě na ministersvu v pracovní době…konečně by se tam pracovalo na něčem kulturním.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Kolega co pracuje na volks sudeten ministerstvu tvrdí, že jí zde říkají vrchní roztahovačka…

M.C.
Návštěvník
M.C.
Drak
Návštěvník
Drak

Přesto jsem nějak nepochopil, proč nám ta paní takhle veřejně sdělovala, že si jde umýt myš, když už “tomu” , tak říká.

J.V.
Návštěvník
J.V.
.B.
Návštěvník
.B.

Dvě perličky:

německá soudružka redaktorka s typickým humorem vyhání ČR, Polsko a Maďarsko z EU – to však kvituji 🙂
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/VIDEO-Skoleni-z-nemecke-verejnopravni-televize-Polaci-Cesi-a-Madari-Bud-prijmete-kvoty-nebo-si-najdete-jinou-spolecnost-nez-je-EU-523312

No, a studentské úderky z humanitních studií vyjedou do vesnic zvěstovat buranům výhody EU a migrace, to se v hispodách asi podělají smíchy. Nebo úderky strachy?

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Humorne-VIDEO-Sranda-ze-studentu-kteri-jedou-poucit-Zemanovy-venkovany-A-pisen-umelcu-pro-Drahose-na-kterou-nezapomenete-523113

“„V průběhu letoška bude jeho škola vysílat do regionů dobrovolníky z řad studentů práv, medicíny nebo třeba sociologie, aby lidem pomohli řešit jejich existenční problémy nebo jim nabídli kvalitní informace − například o migraci nebo Evropské unii a o tom, jaké má dopady na jejich životy,“ píše server iHNed.cz.”

M.C.
Návštěvník
M.C.

Doufám, že lidé v regionech poskytnou kvalitní informace těm dobrovolníkům, aby se mohli zamyslet nad tím co dělají a čemu tím slouží.

woodpecker
Návštěvník
woodpecker
Plukovník Žitný
Návštěvník
Plukovník Žitný

Odpovědi netřeba.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

To neni pravda, a my to tady vime z prvni ruky. Spravne tam melo byt:
Tiskova mluvci ministerstva kultury diskutovala na Aeronetu, a z toho co tam videla si musela jit umyt mys.

desgusting
Návštěvník
desgusting

Strucne a jasne … brecim z toho ,smichy… jeste ze nemam mys…

hanns
Návštěvník
hanns

no my tomu jako pubescenti říkali vulgárněji, nicméně “mys” by se mohla uchytit 😀

minoltista.ca
Návštěvník
minoltista.ca

Pan autor bude jeden z tech “slusnych” lidi, o kterych Cigankova vedla rec. Jeho “scoop”, s kterym prisel po funuse ma ciste manipulativni charakter …jako celé Parlamentni Listy. Sama fales!