Chomutov je peklem na zemi, shodují se místní. Politiku ve městě ovládli...

Chomutov je peklem na zemi, shodují se místní. Politiku ve městě ovládli neziskovky, Člověk v tísni, Piráti, Zelení a podivné multikulti hnutí na radnici. Vedení města se obměnilo, ale toxické plody NWO zůstaly. Ceny nemovitostí padají, z města se stává výstavní ghetto! Kdo vyrábí homosexuály? A proč se nesmí už slovanské národy množit?

Chomutov je peklem na zemi, shodují se místní. Politiku ve městě ovládli neziskovky, Člověk v tísni, Piráti, Zelení a podivné multikulti hnutí na radnici. Vedení města se obměnilo, ale toxické plody NWO zůstaly. Ceny nemovitostí padají, z města se stává výstavní ghetto! Kdo vyrábí homosexuály? A proč se nesmí už slovanské národy množit?

Víkendový incident [1] na chomutovském sídlišti Písečná, kde místní občan zastřelil cikánského muže, který za volantem dodávky naháněl a pokoušel se zabít svého strýce, opět rozvířil hladinu problematiky integrace cikánského etnika do české společnosti. Jenže právě Chomutov je modelovým vzorem toho, jak v budoucnu podle vzoru NWO mají vypadat všechna města v Evropě. Systém multikulturního začleňování se vždy opírá o celou řadu faktorů a především peněz, které někdo pumpuje do tohoto šíleného sociálního experimentu, a to již od roku 1990, kdy Česká republika spadla pod vliv a řízení světových sionistů. Co se děje v Chomutově, ve městě na severu, to se obyvatelům ostatních českých měst může zdát jako noční můra, jenže “chomutovský experiment” je pouze pilotním modelem, který se má v budoucnu implementovat do celé České republiky. Co můžeme vidět na první pohled, to je silná podobnost s Brnem, resp. s brněnským magistrátem a politikou, kterou tam razí hnutí Žít Brno.

David Ištok, bývalý předseda výboru pro národnostní menšiny v Chomutově.

Včera nám do naší redakce napsal jeden z našich čtenářů dopis, který pouze dokresluje situaci a stav politiky ve městě, která plně využívá multikulturního marasmu k politické agitaci. Pan Vlastimil Burian nám k celé věci napsal závažné informace, které pouze dokreslují obraz toho, co se stane, když v nějakém městě dojde k překreslení demografické mapy, a to ne počtem obyvatel jiné kultury, ale neochotou lidí zajímat se o politiku a volit kvalitní kandidáty. Hrozivé reálie v Chomutově zachycují následující svědecké informace z Chomutova od pana Buriana.

Chomutov se stává multikulti laboratoří NWO

Žiji v Chomutově celý život a soužití s cikány je to tu velice složité. Situace se zhoršila před dvěma lety, kdy se do zastupitelstva dostalo hnutí PRO Chomutov, které je srovnatelné s hnutím Žít Brno. Hnutí PRO Chomutov je v koalici se stranou Zelených a Piráty. Toto hnutí vládlo dva roky a následovně bylo sesazeno KSČM, ANO, ČSSD, a Novým Severem. Hnutí bylo sesazeno díky své pseudohumanistické politice a neschopností vést město.

Samotný bývalý primátor Daniel Černý podniká v neziskových organizacích a pronajímá prostory neziskové organizaci Člověk v tísni. Této neziskové organizaci poskytovalo hnutí PRO Chomutov v minulém roce grant přes 1.500.000.- Kč z rozpočtu města. Hnutí PRO Chomutov je známe tím, že zřizovalo ubytovny pro sociálně slabé a také noclehárnu pro bezdomovce přes odpor místních obyvatel a podporovalo přísun nových cikánských obyvatel ze sídliště Janov a Chánov. To bylo v režii již bývalého předsedy pro národnostní menšiny, cikána Davida Ištoka, člena strany Zelených a bojovníka za práva muslimských imigrantů a účastníka demonstrací spolku Antifa.

Daniel Černý, bývalý primátor Chomutova.

Davida Ištoka si dalo hnutí PRO Chomutov na kandidátní listinu před volbami jako volební tahák na Cikány. Brzo se ukázalo co je p .Ištok zač a jaká je jeho politika. Mimochodem vyšlo najevo, že má exekuci 1.000.000.- Kč. Dalším takovým nechvalným politikem a členem strany Zelených je David Palán, který veřejně obhajuje pomoc muslimským migrantům. Pan Palán společně s hnutím PRO Chomutov dokonce uspořádal sbírku pro děti z utečeneckého tábora v Bělá pod Bezdězem.

My, občané Chomutova, jsme velice rádi, že toto hnutí skončilo po dvou letech v opozici, a to jaká je zde problémová situace s cikánským etnikem, které terorizuje obyvatelstvo, je důsledkem politiky hnutí PRO Chomutov a nadržování cikánskému etniku. Dokonce bych zapřísáhl, že pro jisté členy a zvláště bývalého primátora Daniela Černého bylo jeho politické postavení spojené s jeho vlastním podnikáním v neziskových organizacích.

Plán pro černý Chomutov

Před dvěma lety vznikla na FB stránka, která popisuje aktivitu bývalého primátora Daniela Černého. Jmenuje se “Plán pro černý Chomutov”. Na této FB skupině najdete i zveřejněné fotografie převodů ze stany Daniela Černého neziskové organizaci Člověk v tísni. Zde je zdroj [2]. Zde je další zdroj [3], zveřejněný grant: Ex primátor města daroval Výboru pro národnostní menšiny 38.400 Kč na večírek pro národnostní menšiny. Informaci zveřejnilo hnutí Nový Sever. Zde [4] jsou informace o exekucích Davida Ištoka. Město Chomutov dále zřídilo noclehárnu pro bezdomovce proti vůli místních občanů. Noclehárnu provozuje nezisková organizace K srdci klíč [5].

V Chomutově zřídil bývalý primátor Černý i stanici pro muslimské běžence. Tyto informace se objevily v regionálních tiskovinách, ale mainstreamová média tyto procesy zamlčovala a zamlčují, aby se zbytek republiky a občané nedozvěděli, jaké experimenty s napojením na městské, ale také evropské rozpočty z dotačních fondů, se na severu Čech realizují. Za zmínku stojí i sbírka [6] pro muslimské děti v Bělé pod Bezdězem, ke které se hnutí PRO Chomutov připojilo. Tolik tedy informace od pana Buriana z Chomutova.

Revitalizované sídliště s cikány, na kterém o víkendu došlo ke střelbě, zaplatily evropské dotace. Otázkou je, jak dlouho ta revitalizace tam vydrží.

V Chomutově mezitím drasticky klesají ceny nemovitostí, napsal nám do redakce pán, že už 5 let se snaží prodat dům, který ovšem sousedí s problematickou lokalitou v Chomutově. Realitní kanceláře mu radí prodat co nejrychleji, a to i za cenu prodělku, protože už to bude jenom horší a horší, za pár let už neprodá nic. Na hnutí PRO Chomutov je dobré vidět i modelová spolupráce tohoto hnutí se Zelenými a Piráty. Přesně s těmi Piráty, které momentálně Babišova Mafra propaguje a dává jim ve svých novinách a na serverech tak velký prostor. Mluvilo se několikrát o tom, že Piráti jako strana je silně napojená na Zelené a je to multikulti strana, která by v poslanecké sněmovně po volbách plnila přesně úlohu multikulturního elementu. Chomutov lze proto podle názoru naší redakce považovat za globalistický “lab”, ve kterém se testují nástroje a procesy na multikulturní rozvrat české společnosti jako integrálního slovanského národa.

Před útokem na Rusko je potřeba zničit slovanské národy v Evropě

Slovanské národy se historicky odmítaly slučovat a asimilovat s jinými etniky. Ani 300 let panování Habsburgů nevymazalo slovanský charakter z národa a Češi si stále zachovávali své zvyky, tradice a jazyk. Smíšená manželství sice probíhala, ale výsledek byl často opačný, že namísto toho, aby docházelo k nasunování německého a rakouského elementu do Čech, tak místo toho Češi kolonizovali Vídeň, kde dodnes je tolik českých jmen a příjmení, až to působí opravdu úsměvně. A bez zničení slovanských národů ve smyslu jejich národních identit nelze zaútočit na Rusko. Všechny války v Evropě ukázaly, že jestli někdo dělá problémy plánům sionistů, je to Rusko a slovanské národy ve Střední Evropě. Slovan nepůjde proti Slovanovi, protože i těm nejhloupějším sionistům dojde, že Slované proti sobě nepůjdou.

Slovanské národy. Klín je vražen už mezi Rusko a Ukrajinu. Polsko a Rusko. Československo se rozpadlo na dva státy. Srbsko bylo rozbito odtržením Kosova. Válka proti slovanským národům je v plném proudu.
Snaze o přepsání historie z 9. na 8. května 1945 vzdoruj, národe český!

Všimněte si, jak nám sionisté po roce 1989 vnutili oslavovat konec II. sv. války 8. května, namísto 9. května, kdy došlo teprve k osvobození Prahy. Je to boj proti Rusku, snaha odebrat SSSR zásluhu na porážce nacismu. Je to programové zmenšování významu osvobození republiky Rudou armádou. Neslavte 8. května, protože v té době umírali ještě čeští vlastenci na Vysočině a v Praze, to pouze americké, britské a francouzské jednotky měly konec války, ale v Čechách útvary SS zuřivě bojovaly ještě 9. května proti Rudé armádě! Pamatujte si, že naše země byla osvobozena až 9. května 1945! Nikdy jinak!

Všimněte si, jak sionisté ze západu po roce 1989 změnili v Československu den osvobození z 9. května (kdy byla teprve osvobozena Praha) na 8. května, kdy došlo v noci ze 7. na 8. května 1945 pouze k podpisu kapitulace Německa v Remeši. Přitom v Praze se ústřední skupina vojsk armády Střed odmítala vzdát a kapitulaci neuznávala. K porážce nacistů došlo fakticky až po osvobození Prahy 9. května. Proto oslavy 8. května v ČR nemají naprosto žádný smysl.

Proto můžeme ve Střední Evropě vidět po roce 1989 proces vrážení klínů, a to v několika etapách. Nejprve byl vražen klín mezí tzv. východní satelity a Sovětský svaz, aby slovanské země se bály Ruska, anebo aby ho rovnou nenáviděly. Tato nenávist je programově implementována v českém školství, kde učitelé v osnovách výuky historie dostávají metodické manuály zpracované Norskými fondy, Evropskou unií a celou plejádou neziskovek financovaných ze sionistických zdrojů.

Z těchto manuálů se potom vede výuka, která pokřivuje výklad historie, ze sovětské armády v roce 1945 se místo osvoboditelů dělají okupanti, z německého nacistického národa pomýlení chudáci, kteří nevěděli o zvěrstvech Hitlera a Čechům neubližovali, nevyháněli je ze Sudet, ne, ne, ne, to byli ti zlí nacisté, ne Němci. A to byli ti zlí Češi, kteří Němce v roce 1945 vyháněli a zabíjeli je. A proto musí pan ministr kultury Daniel Herman jezdit každý rok na Sudetoněmecké slavnosti, letos i s předsedou KDU-ČSL, Pavlem Bělobrádkem. Jinak letos budou mít Sudeťáci sjezd v Augsburgu.

Kohorty zrádců v naší zemi chystají další Protektorát!

Takže první fáze vrážení klínů mezi slovanské země a Rusko je dokonána, Polsko je toho otřesným příkladem, stejně tak Pobaltské země, kde 72 let po válce pochodují v Estonsku v ulicích vzpomínkové průvody členů jednotek SS. Jenže druhá fáze vrážení klínů už také probíhá. V rámci skupiny V4 se v poslední době Polsko chová zvláštním způsobem, kdy sice odporuje migraci, ale na straně druhé podporuje americké rakety na svém území. Viktor Orbán je také proti migraci, ale i on hostí americké vojáky a zve je do Maďarska na cvičení. A Česko v pozici tlumočené Bohuslavem Sobotkou je v absurdní roli novodobého Protektorátu, který opět řídí Berlín. Děti zapomínají česky, upřednostňují angličtinu, slovanské cítění je programově vymazáváno z podvědomí. Jenže to pořád nestačí. Zůstává totiž v lidech slovanský genom a ten si nese charakteristické znaky, které nelze přeprogramovat mentálně, ty je nutné vymazat geneticky.

Bernd Posselt, šéf Sudetoněmeckého landsmančaftu v Augsburgu v roce 2014, kam se letos slavnosti po 3 letech vrátí. Bude na nich i Daniel Herman, ministr kultury ČR a šéf lidovců Pavel Bělobrádek. Pamatujte si jejich jména a jejich stranu při volbách na podzim!

Multikulturní mix je pro slovanské národy vyloučený, mají k tomu odpor. Takže když nejde slovanský genom na 5. prioritě pozměnit a zničit pářením slovanských kmenů s arabskými nebo jinými, použije se sterilizace. Jenže nežijeme ve 40. letech v nacistickém Německu. Dnes se sterilizace slovanských národů provádí hormonálně. V potravinách, ve vodě, v lécích, v očkování. Výsledkem sterilizace není ztráta plodnosti, ale ztráta zájmu o heterosexuální styk, což vyjde nastejno. Proto v posledních 30 letech můžete vidět tak obrovský nárůst homosexuality. Mnozí dosud tvrdí, že nejde o nárůst, že tak tomu bylo vždycky, jenom se lidé o tom báli mluvit, jenže to vylučují zcela jednoznačně empirická data prodejů porno obsahu v USA, která zazněla minulý pátek na RTL.

Ve světě vzrůstá počet homosexuálů geometrickou řadou, je na to důkaz!

V rozhovoru provozovatel online video obsahu s pornem hovořil o tom, jak od roku 1997 prodává na internetu videa a videoklipy s porno obsahem a zmínil se o tom, že porno videa s homosexuálním obsahem nepřetržitě rostou už 20 let, zatímco zájem o heterosexuální video tituly vytrvale klesá. Tahle informace je naprosto alarmující. To zcela odporuje tvrzení odborníků, že počet homosexuálů je více méně konstatntní, protože právě trh s porno obsahem je přímo nejlepším sledovacím parametrem vývoje, a pokud 20 let nepřetržitě roste počet zájemců o LGBT porno, zatímco klesá zájem o hetero tituly, potom nejde o setrvalý stav, ale o hrozivou vzestupnou progresi, která je způsobena vlivem hormonů v potravinách, ve vodě a v lécích.

Jedná se tak o programovou sterilizaci, a to nejen Slovanů, ale všech národů tzv. západní civilizace. A teď si vezměte tu absurdní situaci, která je v Bruselu. Evropská unie poskytuje peníze a granty na podporu homosexualismu a LGBT tezí, ale na druhé straně si stěžuje, že se v Evropě rodí málo dětí. No blik! To by jendoho nenapadlo, že to může mít souvislost. Takže, co dělá EU? Argumentuje slovy o potřebě migrace, aby muslimové vyrovnali repordukční deficit. Pánbůh s námi a zlé pryč!

Homosexualita vzniká s hormonálním působením v dětské výživě, potravinách, vodě a v lécích během dětství a dospívání. Výsledkem je mentální sterilizace, kdy plodný muž nemá zájem o ženy.

Takže ze slovanského genomu zůstane neplodný segment geneticky a Slované postupně vymřou. Nebudou mít zájem o heterosexuální vztahy, české školy a mládež bude prostoupena homosexuály, šampónky a na druhé straně dívky si vystačí také samy. Všimněte si, jak hormony mění vzhled nejen českých chlapců. Stále více jsou patrnější u dospělých mužů dětské a chlapecké rysy, jemné rysy. To je klasický vliv hormonu estrogenu, který např. v USA je velkým problémem, kde ve vodovodním řadu v mnoha městech přesahuje povolení limity. Hormonální změny potom působí na změnu psychiky a média tyto muže navíc podporují indoktrinací již od dětství, že být gay je přece cool. U žen potom nejsou hormonální změny tak patrné, ale když je nedostatek atraktivních českých hetero mužů, kteří by opravdu jako muži vypadali, tak i české ženy se potom dívají po cizincích, třeba právě z arabských zemí. Tady v Německu je mládež ve stavu, kdy mladí muži vypadají jako chlapci a německé dívky letí po zarostlých a mužných mladých Arabech.

Nerodí se dost dětí? Jak by mohlo, když EU i USA propagují LGBT a homosexualismus!

Tímto jsme se dostali od Chomutova až k likvidaci slovanské rasy, ale právě Chomutov je příkladem prvotního kroku, kdy do uzavřeného společenství lidí v rámci města jsou skrze radnici nasunovány nejen prvky LGBT, ale především podpora instalaci tezí Nového světového řádu. Společnost bude multikulturně programována tak, že muslimská a etnická migrace bude prezentována jako náhrada nízké porodnosti v Evropě, zatímco nebude nikde zmíněn důvod toho, proč porodnost klesá.

When we rise – Americký LGBT seriál o homosexuálech je určený pro americké děti, mládež a školy. Ukazuje a motivuje, že být gay je normální, stejně normální jako heterosexuální vztah. Projekt mediálně zaštiťuje největší mediální kolos v USA, The New York Times. Právě proto Vladimir Putin v Rusku zakázal tyto seriály a filmy, které programují mládež k homosexualitě.

Hormonální znečištění vody, potravin a léků, následný nárůst homosexuality a v médiích propagace homosexualismu jako nového společenského systému, ztráta zájmu o heterosexuální svazky a spolu s globálním chudnutím strach zodpovědných slovanských potenciálních rodičů pořizovat si více dětí. Genetická touha po dětech bude nahrazena adopcemi pro homo páry, které dostanou buď muslimské děti, nebo odebrané děti z bílých slovanských rodin. Když se potom podíváte do Chomutova, vidíte tam Zelené, Piráty, Cikány, Člověka v tísni, muslimy, ubytovny, stacionář pro uprchlíky. Vidíte prostě multikulturní mix. Pokud nechcete, aby se to opakovalo i u vás ve městě, jděte k volbám. Nedovolte, aby se i z Vašeho města stal další Chomutov!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

PODOBNÉ ČLÁNKY

od nových od starých od palců
Upozornit na
Majkí
Návštěvník
Majkí

No pokud si tam občane zvolili tuto sebranku tak se není čemu divit.Neziskovky a multi kulti strany nikdy neudělají nic užitečného.Oni vždy jen škodí.Ti lidé mají choré mozkové bunky a v podstatě za to ani nemohou.Občane by jim nikdy neměli dát přiležitost ty své choré teze uplatnovat.To je celé.Jsou to lidi k ničemu.Na smysluplnou práci nepoužitelní.Jen parazitují na společnosti a politikaří.Proto vždy volte hlavou!!!

jiricech
Návštěvník
jiricech

Kdo vyrábí homosexuály?
BUZERANTY VYRÁBÍ POLITICKÉ ORGANIZACE PANA KALOUSKA
TOP09 A ODS VŠECHNY PRAVIČÁCSKÉ SEKUPENÍ V ČELE
JEJICH KMOTREM V.KLAUZEM
HLAVNĚ NEVOLIT BUZERANTY A KOMEDIANTY JAKO JE TEN “WEXLÁK”

Martin O. W.
Návštěvník
Martin O. W.

Nezlobte se na me, ale s obcany Chomutova nejak nesoucitim. Někdo jim tam snad koalici PRO Chomutov, Zelene a Piraty instaloval proti jejich vuli? Ne. Oni sami si tyto strany zvolili a oni také ponesou dusledky svých činů. Za blbost se proste plati a jestli je někdo takovy imbecil, ze je schopen v dnesni dobe volit Zelene, Piraty a nejake okultni multikulti hnuti, tak je to jeho problem. Pokud by v Chomutove vyhralo SPD alespon s 30-40%, problem s cikany by byl vyřešen během jedineho roku.
Co se tyce homosexualniho porna a jeho obliby, je to trosku jinak. Ano, je pravda, ze v řadě zemí je homosexualni porno velmi vyhledavane, dokonce nejvyhledavanejsi. Jenze nejedna se o styk dvou muzu, ale dvou zen. Lesbicky sex. A jelikoz konzumenti porna jsou v naproste vetsine muzi, tak není třeba se obavat, ze by muzi ztraceli zajem o zeny, když se divaji na lesbicky sex 😀

Vlastimil Burian
Návštěvník
Vlastimil Burian

Dobrý den, odpovím vám na váš dotaz. Máte naprostou pravdu hnutí PRO Chomutov si zvolili lidé samy. Toto hnutí mělo velice masivní populistickou kampaň, která byla založena na boji proti korupci a hazardu. Hnutí PRO Chomutov slibovalo občanům že se v Chomutově bude žít lépe a že změní tvář města Chomutova. Bohužel co je toto hnutí, zač se ukázalo v průběhu dvou let, tedy až po volbách. Rozhodovali proti vůli občanů, vystupovali vůči nim arogantně, rozhazovali peníze z rozpočtu města, garantovali spolky a neziskovky i přesto že se město Chomutov potýká s dluhy, vládli samy bez ohledu na názor ostatních stran a hnutí. Proto v Chomutově nastal převrat a vznikla nová koalice a hnutí PRO Chomutov se dostalo do opozice kde nemá možnost rozhodovat. To si myslím že je spravedlivé. Ve svém komentáři píšete, že vidíte šanci v hnutí SPD. Hnutí SPD má sice v Chomutově místní organizaci bohužel působí tak jako všechny místní organizace většiny hnutí a politických stran a propagují pouze SPD. V Chomutově je v mnohem lepší pozici místní organizace Národní Demokracie, která se narozdíl od SPD komunální politikou zabývá. Takže vy jako občan který jdete volit byste si měl položit otázku. Dám hlas pro národnímu subjektu který se věnuje komunální politice a má snahu změnit poměry v mém městě a má dokonce i program, nebo zvolím populární hnutí a lidi kteří se o komunální politiku vůbec nezajímají, a pouze se takzvaně povezou protože je jejich hnutí populární a bude velmi dlouho trvat než dosáhne určitých zkušeností a nastolí změny oproti těm méně populárním ale pro změnu v komunální politice zkušenějším. Pokud jste z Chomutova doporučuji si prohlédnout FB Národní Demokraté Chomutovsko a web http://WWW.NDCV.CZ

Eva
Návštěvník
Eva

Rozhodovali proti vůli občanů, vystupovali vůči nim arogantně, rozhazovali peníze z rozpočtu města, garantovali spolky a neziskovky i přesto že se město Chomutov potýká s dluhy, vládli samy bez ohledu na názor ostatních stran a hnutí.

A co asi dělali ti na radnici před tím? Řápková, Novák, Fojtík….a byli táááák zaháčkovaný, že nebylo možný je sundat. Černý, když už nic jiného, zrušil Fojtíkovi ten super podnájem Kamenčáku.

Vlastimil Burian
Návštěvník
Vlastimil Burian

Zrušil? Připadá vám normální zaplatit kmotrovi 30 000 000kč za nevýhodnou smlouvu, která město poškozovala? Za normálních okolností se v takovém případě postupuje soudní cestou. Představte si že budete mít pronajatý objekt na 50 let za jednu korunu, objekt necháte zchátrat a ještě na tom vyděláte. Kdyby měl černou odvahu tak se o Kamencové jezero soudí. A v první řadě by měli být potrestáni ti, kteří jsou za nevýhodnou smlouvu odpovědni. Tedy členové strany ČSSD, ODS, a Zelení. Mimochodem i přesto že Kamencové jezero o5 zpravuje město, tak P. Fojtík na něm podniká vesele dál a má na něm stánkový prodej.

Eva
Návštěvník
Eva

Zásadní problém v Chomutově je to, že cca před 40 lety bylo na jedno tenkrát nové sídliště Kamenná sestěhováno množství cikánů z okolních vesnic. Mezi Chomutovem a Jirkovem byly postaveny 4 sídliště – Březenecká, Kamenná, Zahradní a Písečná. Během 40 let se cikáni rozlezli do všech sídlišť. Poté, co zvláštní škola byla přestěhována na Březeneckou, zmizeli cikáni z centra města, v současnosti se tam objevují, jen když zaberou dávky. Peklem není celý Chomutov, jen sídliště mezi Chomutovem a Jirkovem.

Vlastimil Burian
Návštěvník
Vlastimil Burian

To máte pravdu ze sídlišť se stávají Ghetta a k přesunu cikánského etnika dochází dlouhodobě. Začala s tím Ivana Řábková, aby město Chomutov získalo status primátora. Dalším takovým problémem je zkupování nemovitostí a sestěhování cikánského obyvatelstva z větších měst do těch menších, a přesun cikánského obyvatelstva z okolních měst v severních Čechách. Některé města si tímto způsobem pomáhají, přestěhují cikánskou rodinu z města do města a byt prodají slušnějšímu nájemníkovi tím dochází k tomu že cikánských rodin není v určitých lokalitách většina a nevytváří se tak velké napětí mezi majoritou a minoritou. Řešení to ale určitě není, protože se problém přesouvá jinam.

Miloš H.
Návštěvník
Miloš H.

Ad “Snaze o přepsání historie z 9. na 8. května 1945 vzdoruj, národe český!” – nevím, proč bych měl vzdorovat zrovna tomuto. 9. květen je stejně falešné datum jako 8. květen. Pokud je mi známo, do našeho města přijela Rudá armáda tuším až 11. května 1945 a ke kapitulaci došlo až 12. května 1945 ráno. Takže ne 8., ne 9., ale 12. květen. (více např. zde: http://www.armyweb.cz/clanek/posledni-velka-bitva-2-svetove-valky-v-evrope-se-odehrala-u-nas)

hlásná trouba
Návštěvník
hlásná trouba

Jsou tedy dvě alternativy. Buď si Chomutováci sami ve své naivitě zvolili multikulti mix, a nebo byly volby zfalšované. Tak jako tak obě varianty vypadají na nemalou finanční investici do neziskovek, člověka, nechat žít a umřít …… A jelikož se nechat žít a různá PRO zrodily ve stejný čas na celém území ČR lze soudit na zdrojově a ideově neveřejný projekt ovládnutí výkonné moci a samosprávy na té nejnižší úrovni. Zrovna jako projekt TOP09. V ten moment se však Babišovo ANO, se známou zdrojovou základnou stává křišťálově průzračné. TOP09 vzniklo po Kalouskově odchodu z KDU a jím prosazovaném a uzavřeném tendru na nákup Pandurů. Tedy nákup od Rakouského Steyru vlastněného General Dynamics. Tedy partou okolo US elit z vojensko průmyslového komplexu, které stojí za rozjebáním starých pořádků ve jménu Nového řádu jenž povstane z chaosu a popela. Neziskovky jsou prý financovány Sorošem jenž má být globalistou. Opravdu? Obojí spíš vypadá na stejný cíl. Vytvořit dostatečný chaos, zmatek, popel a tvárné masy. Tedy soustředěný tlak z více směrů. A volič si tedy vždy vybere správě.

filon
Návštěvník
filon

A teď si zacinkejte

raspberry
Návštěvník
raspberry

Ukrajinci bez víz do EU již od 11. června 2017, oficiální datum. Což potvrzuje empirické pozorování paní Pozorovatelky o číslech 11 a 22.

nnnn
Návštěvník
nnnn

Co s tím mají společného Piráti? Copak je nějaký Pirát v Chomutově v zastupitelstvu?

Vlastimil Burian
Návštěvník
Vlastimil Burian

Ano je. Pan Straka je členem pirátů.

jan grohman
Návštěvník
jan grohman

-Ale vždyť slimáci, negři a podobná havěť taky pije vodu s estrogeny! Na ně to neúčinkuje?
-A za veškerý marasmus s neziskovkami může zhusta verbež socanská! Už jsou příliš dlouho u moci jak na státní a co je mnohem horší, na komunální úrovni!
-Skvěle se k problému postavil egyptský prezident SÍSÍ. Do roka musí zmizet veškeré “neziskovky” kromě těch co fyzicky vykonávají humanitární a charitativní činnost! Žádná politická aktivita jim nebude tolerována! Skvělý příklad! Co je moc to už je příliš! Aby si nějaký řiťomilec pořádal na půdě sněmovny seánsy a stavěl poslance do pozoru a ještě byl za to jimi placen…??????
-Závidím tomu chlápkovi co odpráskl negra jeho odvahu no zároveň se obávám, že sluníčkáři to využijí k dalšímu našemu odzbrojování! Nakonec bude trestáno i nošení nabroušené rybičky-viz británie!
-Toho špinavce, co teď je ministrem financí, by bylo záhodno se zeptat, jestli tu trávu budou sekat pouze bílí důchodci?

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Pilny bude zanedlouho taky sekat….;-)
Asi mu to jeste nedochazi, a citi se “forever young…”

jana123
Návštěvník
jana123

je to pravda, vsetko to svinstvo aj ockovacie latky, aj antikoncepcia, chemizacia ma vplyv na sterilitu iba bielej rasy, o tom sa pisalo uz davno, pred 40 rokmi, ked bol par bezdetny, bolo to vzdy pre problemy partnerky, za 40 rokov sa vsak situacia katastrofalne zmenila, plodnost bielych muzov isla rapidne dolu, babis zaviedol gmo co sposobuje neplodnost a skupil kliniky na reprodukciu – umele oplodnovanie, nechapem, ako si ho mohli češi zvolit, oi biela rasa je najdlhsie povinne ockovana a pod vplyvom farma priemyslu.