Chodí vaše dítě do některé z těchto škol? Potom byste měli zbystřit,...

Chodí vaše dítě do některé z těchto škol? Potom byste měli zbystřit, protože v těchto školách opravdu není všechno v pořádku. Navzdory ujišťování, že studentské stávky se budou účastnit jen plnoletí studenti mimo prostory škol, je nakonec všechno úplně jinak. Rodiče hromadně omlouvají děti ze čtvrtečního vyučování. Na tomhle se moje dítě podílet nebude, napsala nám žena, která se chystá vyrazit za ministrem! A proč Jakub Janda napsal Američanům dopis s žádostí o peníze?

Chodí vaše dítě do některé z těchto škol? Potom byste měli zbystřit, protože v těchto školách opravdu není všechno v pořádku. Navzdory ujišťování, že studentské stávky se budou účastnit jen plnoletí studenti mimo prostory škol, je nakonec všechno úplně jinak. Rodiče hromadně omlouvají děti ze čtvrtečního vyučování. Na tomhle se moje dítě podílet nebude, napsala nám žena, která se chystá vyrazit za ministrem! A proč Jakub Janda napsal Američanům dopis s žádostí o peníze?

Kauza chystané studentské stávky, která má proběhnout ve čtvrtek 15. března, začíná nabírat na obrátkách. Po našem včerejším článku je naše redakce zavalena už dalšími tisíci emailů od čtenářů z celé České republiky a opravdu není v našich silách odpovídat jednotlivě na všechny, nicméně nové informace, které dostáváme, pouze dokazují, že rodičům rozhodně není jedno, co se děje na školách s jejich dětmi.

Naše redakce přinesla včera článek [1] o tom, jak skupina aktivistů z akademické obce, divadel a neziskového sektoru plánuje na den výročí nacistické okupace českých zemí uspořádat varovnou půlhodinovou studentskou stávku na stovkách škol po celé České republice, kde bude podepisována petice vyzývající k demisi premiéra Andreje Babiše, a která dokonce interpretuje výklad ústavy a žádá po prezidentu republiky respektování ústavních tradic, aniž by bylo řečeno, jaké tradice to vlastně jsou, vzhledem k tomu, že česká ústava je stará pouhých 25 let a mezitím ČR zažila jenom 3 prezidenty, přičemž každý z prezidentů si vykládal ústavu vlastním způsobem, takže kde je jaká tradice?

Demonstrace proti Babišovi a dalším se mají z Václaváku přenést do českých škol.

Jenže zdaleka to nejhorší se ukazuje ve chvíli, když se člověk podívá na oficiální seznam organizátorů čtvrteční studentské stávky, kde jsou uvedeny všechny školy, které se plánují akce zúčastnit nikoliv jen jako jednotlivci, ale jako celé školy a vzdělávací ústavy. A nyní se nelekněte, ale na seznamu je už více jak 200 škol z celé České republiky, a to převážně středních škol, gymnázií a také ekonomických škol. Je v některé z těchto škol třeba i vaše dítě? Seznam si můžete prohlédnout zde. Navzdory prohlášením organizátorů akce na Facebooku máme už z deseti škol potvrzené, že jde o celoškolní akci pod patronátem ředitelů a ředitelek, kteří k této akci udělili nejen souhlas, ale poskytli i školní pozemky, na kterých budou tyto protestní stávky probíhat. A toto už není žádná legrace, to je porušení statusu středních škol jako nepolitických organizací.

Rozčílená máma si to chce vyříkat přímo s ministrem, bude z toho poprask?

V drtivé většině případů se akce účastní školy jako celek, nejčastěji gymnázia. Přitom právě na těchto školách by měli mládeži do hlav vštěpovat zásady pluralitní demokracie, plebiscitu a respektování výsledků voleb, což je základ demokratické gramotnosti. Jenže školy jsou nově používány jako nátlakový mechanismus na změnu politického procesu v České republice, a to je závažný problém.

Demonstrace, které organizuje neziskový sektor, divadla a akademická obec, by měly probíhat mimo prostory škol a bez účasti ředitelů a školních pozemků a předmětem takových demonstrací by nemělo být oslovování nezletilých studentů k protlačování ideologické a politické premisy. Je obrovský rozdíl, když někdo uspořádá průvod v ulici, klasickou demonstraci, a když někdo zorganizuje stovky škol v České republice k tomu, aby studenti těchto škol stávkovali, a to ještě v mnoha (ne ve všech) případech na pozemcích škol, čímž se z takové akce podle výkladu školského zákona stávají automaticky školními akcemi tzv. fakultativního charakteru.

Robert Plaga, ministr školství v Babišově vládě.

A tohle už je přes čáru. Jedna z naších čtenářek nám napsala, že se příští týden chystá do Prahy a vtrhne na ministerstvo školství a osobně bude chtít mluvit s ministrem školství, Robertem Plagou, aby jí vysvětlil, jak je možné, že její dcera (a s ní celá třída) dostala za úkol od učitelky na gymnáziu napsat na známky referát o čtvrteční demonstraci. Když se o tom studentka zmínila doma, paní Martinu (matku této studentky) popadl amok a napsala nám do redakce, že se chystá vyrazit do Prahy za ministrem a hodlá celou věc předat školní inspekci, protože nejen podle jejího názoru jde o porušení školského zákona. Na čtvrtek dceru omlouvá ze školy a uvidí se, jestli její dcera bude poté i nadále nucena napsat o čtvrteční stávce na škole referát. Celou kauzu budeme sledovat a přineseme další informace. Neziskový sektor si totiž začal v ČR uvědomovat, že dosavadní snaha o prosazování neoliberalismu v ČR selhává.

Neziskovky v ČR zažívají dlouhou šňůru politických neúspěchů, sponzorům a páníčkům zpoza oceánu začíná docházet trpělivost

V parlamentních volbách totiž všechny české neoliberální strany propadly a naopak zvítězilo Hnutí ANO, které má charakter Národní fronty, protože uvnitř ANO jsou lidé z levice, pravice, ze středu, nestraníci, lidovci, komunisté, prostě různobarevná plejáda lidí, která nemá neoliberální ukotvení, ani žádné jiné. Andrej Babiš nejen vyhrál volby, ale vyhrál je na celé čáře, de facto s odstupem skoro 20% nechal za sebou zbytek ostatních stran. Takže odstavit Andreje Babiše ve volbách se nepodařilo. A stejně tak se nepodařil ve volbách odstranit Miloše Zemana, což bylo spatřováno neziskovkami jako tutovka, jako poslední šance na reparát, aby se zahraniční sponzoři neziskovek nenaštvali a nezavřeli českým neziskovkám své šrajtofle. A máme informace, že asi přesně k tomu došlo po zvolení Miloše Zemana do druhého volebního období.

Jakub Janda, čerstvě jmenovaný ředitel Evropských hodnot.

Anonymní zdroj z blízkosti americké organizace Bohemian Hall v New Yorku nám totiž poskytl email, který této americké firmě zaslal Jakub Janda z neziskovky Evropské hodnoty. Autenticitu emailu máme potvrzenou ze dvou nezávislých zdrojů. Jakub Janda, jako výkonný ředitel Evropských hodnot, žádá v emailu Bohemian Hall, aby na obranu demokracie a západních hodnot v České republice zaslali Evropským hodnotám finanční příspěvek.

Tón emailu je skutečné naléhavý a sponzoři zřejmě po parlamentních a prezidentských volbách v ČR už nemají takovou chuť sypat peníze do neziskovek v ČR, které nemají výsledky. Babiše se odstavit pořád nedaří, to samé platí o Zemanovi, alternativní média v ČR stále posilují a mají více a více čtenářů a posluchačů, veřejně se začíná mluvit o reformě České televize a veřejnoprávních médií, do kterých už dokonce kope i prezident během inauguračníhi projevu. Situace je vážná, takže nezbývá nic jiného, než poslat páníčkům a sponzorům do USA prosebný dopis. Zajímavé je, že za Jakuba Jandu tyto dopisy rozesílá zřejmě Jandova spolupracovnice Karolína Miksová. viz. hlavička emailu.

Jakub Janda napsal do Ameriky dopis s žádostí o peníze. Situace je zlá, Česko prý chtějí mocné síly táhnout zpátky na východ!

—– Forwarded message ———-
From: Jakub Janda<karolina.miksova@evropskehodnoty.cz>
Date: Wed, Mar 7, 2018 at 10:57 AM
Subject: Call for Support: Protecting Freedom and Western Values in the Czech Republic
To: info@bohemianhall.com

Dear Sir or Madame,

on behalf of Prague-based European Values Think-Tank, a non-governmental policy institute defending pro-Western orientation of the Czech Republic, we would like to introduce the work done by our organization.

Your support is now needed more than ever. Presidential elections were held in the Czech Republic and their outcome confirmed a strong strengthening of the forces pushing for the Czech Republic leaving the EU. We respect the results but we cannot stand by and do nothing when some politicians are trying to drag our country back to the authoritarian East.

The presidential election showed that Czech civil society stands on a healthy foundation. The Czech Republic is a country full of confident people who will not remain silent for another five years. This year, we will celebrate the 100th anniversary of the foundation of the first Czechoslovak Republic and, thanks also to your potential support, we will continue to uphold its founding values of democracy and rule of law.

Our activities are divided into 3 individual strategic programs.

1) Kremlin Watch Program – a program aimed at uncovering and resisting disinformation and influence operations conducted by Russia and its associates. With Kremlin Watch, we are the sole NGO centre in the Czech Republic which seriously and systematically deals with this threat on a daily basis. You can see more at www.kremlinwatch.eu

2) Internal Security Program (formerly Program for the Cohesive Society) – its main objective is to promote cohesion in society and its fundamental values. The program’s objective is to combat extremism and address issues related to migration and integration policy.

3) “I Live in a Democracy” Educational Program – the program’s objective is to guide young people to civic engagement through workshops with experienced lecturers and debates with important public figures organized at secondary schools all over the Czech Republic.

4) Outside strategic programs, you can also support the European Values Think-Tank’s operations – support directed to the area will help us cover the operation of the entire organization.

Supporting us financially is very easy – you can do so through the donation form at our website. We greatly appreciate both larger lump sums as well as smaller regular monthly contributions.

Should you have any questions concerning any of the above, please do not hesitate and contact us.

Thank you for your support!

Yours from Prague,

Jakub Janda

Demonstrace v Praze proti Miloši Zemanovi.
Český překlad dopisu

Vážený pane, vážená paní,

za Pražský European Values ​​Think-Tank, institut nevládní politiky, který brání prozápadní orientaci České republiky, bychom chtěli představit práci naší organizace.

Vaše podpora je nyní potřeba více než kdy jindy. V České republice se uskutečnily prezidentské volby a jejich výsledek potvrdil silné posílení sil, které prosazují odchod České republiky z EU. Respektujeme výsledky, ale nemůžeme se zastavit a nedělat nic, když se někteří politici snaží přetáhnout naši zemi zpět k autoritářskému východu.

Prezidentské volby ukázaly, že česká občanská společnost stojí na zdravém základě. Česká republika je země plná sebevědomých lidí, kteří nepřestanou mlčet dalších pět let. Letos oslavíme 100. výročí založení první Československé republiky a díky vaší potenciální podpoře budeme i nadále podporovat své základní hodnoty demokracie a právního státu.

Naše aktivity jsou rozděleny do 3 individuálních strategických programů.

1) Kremlin Watch Program – program zaměřený na odhalování a odporování dezinformacím a vlivu operací vedených Ruskem a jeho spolupracovníky. S Kremlin Watch jsme jediné nevládní centrum v České republice, který se každodenně vážně a systematicky zabývá touto hrozbou. Více informací naleznete na www.kremlinwatch.eu

2) Program vnitřní bezpečnosti (dříve program pro soudržnou společnost) – jeho hlavním cílem je podpora soudržnosti ve společnosti a jejích základních hodnot. Cílem programu je bojovat proti extremismu a řešit otázky spojené s migrační a integrační politikou.

3) Vzdělávací program “Žiju v demokracii” – cílem programu je vést mladé lidi k zapojení občanů do občanské angažovanosti prostřednictvím workshopů se zkušenými lektory a debaty s významnými osobnostmi organizované na středních školách po celé České republice.

4) Mimo strategických programů můžete také podporovat operace Evropských hodnot – podpora zaměřená na tuto oblast nám pomůže pokrýt fungování celé organizace.

Finanční podpora je velmi snadná – můžete tak učinit prostřednictvím dárcovského formuláře na našich webových stránkách. Velmi oceňujeme jak větší paušální částky, tak i menší pravidelné měsíční příspěvky.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně výše uvedeného, ​​neváhejte a kontaktujte nás.

Děkuji za vaší podporu!

S pozdravem z Prahy,

Jakub Janda

Operace Red Square: Červené karty proti Miloši Zemanovi.

Jak sami vidíte, život neziskovek není lehký, protože i neziskovky fungují podle tržního principu. Když nejsou výsledky, když za vámi není práce, kterou očekávají ti, kteří vás platí, penězovody se přiškrtí anebo úplně docela uzavřou. Americkým neoconům, které v České republice reprezentuje nevládka Jakuba Jandy, se dlouhodobě nedaří dostat zahraniční politiku české vlády do sféry amerického bezmezného vlivu, jaký dnes vidíme třeba v Polsku nebo ne až tak okatě v Maďarsku. Dokonce i na Slovensku, bohužel, mají neziskovky lepší výsledky, právě v této chvíli se jim daří bourat demokraticky zvolenou slovenskou vládu Roberta Fica.

Neziskovky v ČR hrají o všechno, musíme si teď dát pozor hlavně na školství a na naše děti!

Nicméně v Česku je situace neziskovek tristní. Obrovská a dva roky trvající kanonáda médií Zdeňka Bakaly, neziskovek a České televize do Andreje Babiše měla jediný výsledek: jeho drtivé vítězství v parlamentních volbách. A pět let trvajicí kanonáda proti Miloši Zemanovi skončila opětovným zvolením prezidenta na dalších pět let. Proinvestované stovky a stovky milionů dolarů z kapes amerických páníčků vyšly nazmar. Výsledek nula. A to i díky zásluze české alternativy. Takže, co teď neziskovkám zbývá?

Bude to znít cynicky, ale dá se očekávat, že neziskový sektor začne používat tvrdší praktiky na změny procesů, více se zaměří na tzv. soft targets, měkké ideologické cíle, mezi které patří především naše děti a dorůstající mládež. Ne, že by se neziskovky dříve o školy nezajímaly, ale dosud nebyla odvaha zapojit školy a nezletilce do procesů majdanizace, které vidíme v těchto dnech na Slovensku, kde na demonstracích jsou tisíce nezletilých dětí, studentů slovenských gymnázií. Neziskovky v ČR potřebují honem rychle “udělat” nějaký výsledek, aby opět obnovily důvěru amerických sponzorů. Takže můžeme očekávat studentské stávky, demonstrace přímo ve školách, přímé přenosy České televize, volání po rezignaci Andreje Babiše a po abdikaci Miloše Zemana. Protože jakmile padne Andrej Babiš, v ten samý den se pozornost nevládního sektoru obrátí k Pražskému hradu. Pokud nechcete tyto procesy dopustit, dohlédněte na své děti, co s nimi provádí učitelé a ředitelé ve školách. Posíláte své děti do škol, aby se tam učily získávat vědomosti a ne stávkovat.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Magicc98
Návštěvník
Magicc98

Žádná škola nezahrnula stávku jako součást výuky. Školy uvedené na seznamu pouze umožnily žákům využít právo sdružovat se. Ministerstvo školství s touto akcí nemá nic společného.

karlos
Návštěvník
karlos

Ten dopis se kvalitou blíží Zvacímu dopisu Aloise Indry a Vasila Bilaka.

Vechtr z Protivína
Návštěvník
Vechtr z Protivína

Hnus, hnus a ještě jednou hnus

Barzoj
Návštěvník
Barzoj

Kdyby se věnovali výkladu Desatera,na kterém vyrostla nejpokrokovější křesťanská kultura na světě!!! Vznikla totiž již cca 1200 roků před Kristem,tj.tolik roků,jako když na Moravu přišli Cyril a Metoděj!!! A jako jediná kultura dosáhla ve svém vývoji až do vesmíru!!! Dokázala uživit a vzdělávat téměř 100% lidí!!!Pouze když se někteří její představitelé kléru od Desatera “odklonili”,došlo k jejímu zmrazení,nebo i zpětnému “rázu”.A totéž nyní platí o fungování EU,které stejně jako dříve nacismus,fašismus a komunismus brzdí rozvoj a pokrok lidstva!!!!!!

Rudy
Návštěvník
Rudy

Je třeba se podívat na školy jaké opatření přijímají z hlediska nahrazení ztráty vyučovacích hodín
a nato navazujících neznalostí některých žáků jenom proto, že ředitelé a část učitelů se chce
ukázat, že jsou “zachránci” demokracie v Česku. Přitom si berou naše děti jako rukojmí a neváhají
je zneužít pro tuto odpornou politiku nátlaku na demokraticky zvolených stran a hnutí. Je to FUJ !

Magicc98
Návštěvník
Magicc98

Stávky trvaly maximálně 15 minut. To znamená, že Vašemu dítku by mělo stačit si doma na 15 minut sednout. Vzhledem k tomu, že účast byla všude dobrovolná a řadila se do běžné absence žáka, jen na něm, jestli a jak si zmeškanou látku doplní.

Jarka
Návštěvník
Jarka

je to nehorázné využívat děcka k něčemu ,o čem nemají ani tušení.Ze snímkú je vidět,že s toho mají jenom srandu,a baví se na tom.Myslím si ,že by to mělo být trestané jako každé zneužívání.

Lenka
Návštěvník
Lenka

Děti o tom pravděpodobně povědomí mají. V seznamu jsou uvedeny pouze 4 základní školy a to vždy v přítomnosti střední školy. Pokud si započítáme, vychází to tak, že dětí ze základních škol nebylo ani jedno procento. A zbylých 99% lidí z gymnázií a středních škol již většinou povědomí o politice mají.

Guest
Návštěvník
Guest

S pozdravem v lepších časech.

Nepoužívejte přezdívku “tttttttttt”, systém mění nickname na Guest a navíc vás zabanoval jako spammera a teď zahazuje vaše komenty. Použijte normální přezdívku, která neevokuje generického spambota. Admin.

návštěvník
Návštěvník
návštěvník

https://www.facebook.com/tvbizar/videos/220271011863421/?multi_permalinks=969464319872841&comment_id=969959546489985&notif_id=1521182252631892&notif_t=feedback_reaction_generic Toto je dost silné kafe.Použít,zblbnout 12 tileté děcka které nemají ani páru o histori a o politice už vůbec.Já osobně bych udělal dusno ve škole ,kdyby tam bylo moje děcko.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Tak to je tedy opravdu “TV BIZAR” – DVTV na obrazovce!!!! BAKALA- KABALA!!!
A tyto 12ti lete deti pak nazenou do “aktivit” aktivnich Scoutu, k nalezitemu zformatovani …. a dodavajice jim nalezite Dulezitosti, z nich lehce vytvori budouci aktivni destruktivni “Aktivisty”!
….Doposud mi nejak unika, co konkretne ty deti minily tou ” ochranou Ustavy” …?
Meli vsichni ti “stavkujici” na mysli nejake konkretni protiUstavni jednani? Jake???

A STAVKA? Vetsinou se stavkuje ZA NECO…
a ne PROTI NECEMU.
ZA CO ??? tedy stavkovaly nase navedene deti? Vedi to vubec?
Ptejme se jich, a naslouchejme jim, a trpelive vysvetlujme, jak se veci maji PRIROZENE, a jak nekteri sleduji SVOJE uplne jine cile , a kazou vodu, a piji vino. Poslete jim do mailu nejake video (YT) o Novem Svetovem Radu, ktery tajne svetove moci – tzv.Zednari (tajny Svetovy spolek spiklencu) chteji nastolit na celem Svete, a nestiti se zneuzit cokoliv a kohokoliv, a kdyz je nekdo prozradi, tak reknou schvalne, ze to jsou “konspiracni/spiklenecke Teorie, aby ty hloupe zmatli, a ovladli cely Svet….
Detem a omezencum je potreba to naservirovat pro ne pochopitelne, a zajimave!
😉
Nebudme lini se jim venovat, nase lhostejnost ci pohodlnost by se nam nemusela vyplatit…

Rarach
Návštěvník
Rarach

Když nemá Janda prachy ,tak by mohl oprášit řemeslo se kterým se živil před evropskými pornohodnotami.

Lenka
Návštěvník
Lenka

Organizátory byli studenti. Proč by ministerstvo, v jehož čele stojí člen hnutí ANO, organizovalo demonstraci proti stranickému leadrovi?

Jokles
Návštěvník
Jokles

Pane ministře školství ! Okamžitě odstupte ! Tohle je nehorázné svinstvo, kterému jste dal průchod !

Jaris
Návštěvník
Jaris

A neodstoupim a neodstoupim! Sotva jsem se stal velevazenym panem ministrem (ach, to zni bozsky!), tak bych mel odstoupit? Tudle!!!

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Nojo, pane Ministre, kdyz jinak nedate…
“Tak Hosi, otevrete okno, s vy, tam dole, nachystejte si ty kopi, asi poleti…” – “tak co, pane Ministre, neprehodnotite to jeste? Protoze MY TADY U NAS mame jeden takovej hezkej LIDOVEJ OBYCEJ! – rikame tomu familierne DEFENESTRACE!”
😉

Tóny z Čista jasna
Návštěvník
Tóny z Čista jasna

v našich končinách spíše vidle než kopí

Píšťa
Návštěvník
Píšťa

Připojuji se k tomuto názoru! Ministr školství hrubě porušil zákon tím, že dovolil zneužít naše děti ke špinavé a nevhutné hře neziskovek!