Český Nejvyšší soud pošlapal další z nepřekročitelných mantinelů svobody! Nově prý stačí...

Český Nejvyšší soud pošlapal další z nepřekročitelných mantinelů svobody! Nově prý stačí ke kriminalizaci člověka za šíření nenávisti publikovat slovem či tiskem odborný výraz “řešení židovské otázky”. Na Slovensku posílají na redaktora za citaci textů zásahovku se samopaly, v Česku si dělají soudci z Ústavy trhací kalendář. Co nám zakáže justiční chazariát příště?

Český Nejvyšší soud pošlapal další z nepřekročitelných mantinelů svobody! Nově prý stačí ke kriminalizaci člověka za šíření nenávisti publikovat slovem či tiskem odborný výraz “řešení židovské otázky”. Na Slovensku posílají na redaktora za citaci textů zásahovku se samopaly, v Česku si dělají soudci z Ústavy trhací kalendář. Co nám zakáže justiční chazariát příště?

V České republice pošlapávají svobodu slovu už dokonce i nejvyšší justiční orgány. Neuvěřitelný skandál jako z humoristického Dikobrazu vyletěl z tiskového odboru Nejvyššího soudu ČR, který naplival občanům České republiky do tváře takovým způsobem, až jde z toho hlava kolem. K čemu došlo? V kauze zinscenovaného obvinění Adama B. Bartoše, který je jednou z dalších politických obětí českých soudů, došlo už minulý týden k odhalení a zveřejnění důvodové zprávy, proč Nejvyšší soud zamítl dovolání zmíněného předsedy Národní demokracie proti rozsudku nižší instance, který mu uložil podmíněný jednoroční trest odnětí svobody se zkušební dobou na dva roky.

Bylo to za to, že v roce 2015 u pomníku rituálně zavražděné Anežky Hrůzové (byla podle dobových rakousko-uherských a dnes úzkostlivě cenzurovaných záznamů zaživa podříznuta a její krev zkonzumována během rituálu židozednářské lóže Grenzlogen, která spadá pod B’nai B’rith) pronesl několik vět o tom, že případ je stále živý, a že řešení židovské otázky je stále aktuální téma. Leopold Hilsner po zkonzumování přibližně 2 decilitrů krve Anežky Hrůzové zešílel, psychicky totiž rituál neunesl a s nožem v ruce vyběhl z lesa a svědkové vypověděli, že mluvil z cesty jako smyslů zbavený. Od krve měl ústa, košili, ruce, nůž, pohled na něho byl jako z hororu. Zvěsti o jeho vizáži a činu oběhly celé mocnářství, protože četníci C. a K. policie si kauzu nenechali pro sebe a informace vynesli na veřejnost. A dnes se snaží Nejvyšší soud ČR tyto informace potlačovat, umlčovat a hrozí občanům ČR justiční likvidací a kriminálem.

Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie.

V kauze se na obranu a ochranu Leopolda Hilsnera angažoval i pozdější první československý prezident a člen vlivné židozednářské vídeňské lóže Grenzlogen Tomáš Masařík, později po sňatku s ženou Charlotte se nechal přejmenovat na Thomas Garrigue Masaryk. Po skončení I. sv. války si znovu změnil jméno, Thomas zpátky na Tomáš, ale Garrigue Masaryk už neměnil, hlavně proto, že příjmení Masařík nebylo dostatečně státnické a znělo povrchně, jak se později svěřil svým přátelům v Legionářském klubu. V kauze dokonce intervenoval i mocnář František Josef I., podle zachovaných informací na Masaříkův osobní nátlak u císařského dvora ve Vídni. Masařík měl být totiž levobočkem rakouského mocnáře a byl podle všech dostupných informací z té doby i mistrem Leopolda Hilsnera v lóži Grenzlogen, měl za něho v rámci této lóže zodpovědnost a musel ho chránit.

Pokud vás zajímá necenzurovaná historie kauzy Hilsner a napojení chazariátu na prezidenta Masaryka, můžete si přečíst náš článek zde. Nevíme přesně, kolik soudců Nejvyššího soudu ČR je členy B’nai B’rith dnes, v redakci máme určité stopy na dva konkrétní soudce, shodou okolností jeden z nich má napojení i na vídeňskou lóži Grenzlogen, ale jejich zběsilá snaha chránit Hilsnera i více jak 100 let po samotné kauze naznačuje, že vliv chazariátu na Nejvyšší soud je opravdu děsivý.

Loňská pozvánka na sjezd B’nai B’rith v Praze.
Synové smlouvy B’nai B’rith měli v Praze sjezd, eurokomisařka Eva Jourová na něm varovala před antisemitismem v Evropě

Jenže v kauze Adama B. Bartoše došlo k posunu informačního pole, protože podle medializovaných informací Nejvyšší soud rozhodl a dospěl k neuvěřitelnému závěru [1], že odborné označení a historický výraz “řešení židovské otázky” je sám o sobě dostatečným znakem a projevem rasové nesnášenlivosti, pokud je toto označení vysloveno v zemi, kde probíhala nacistická okupace. Nejvyšší soud tak znovu posunul hranice omezení svobody slova, protože nově už podle tohoto nálezu Nejvyššího soudu nelze židovskou otázku nijak pojmenovat, a to ani tehdy, pokud jde o pátrání po historických stopách českých dějin a naší země. Justiční mafie si vymezuje vlastní mantinely ochrany prvků, které jsou citlivé pro evropský chazariát a nechtějí nikomu dovolit, aby se ke kauze Leopolda Hilsnera kdokoliv přiblížil, protože kauza odhaluje velmi brutální iniciační praktiky židozednářského klubu B’nai B’rith, jehož členy jsou američtí prezidenti, čeští politici, čeští herci a podnikatelé, bankéři, novináři a spisovatelé.

Eva Jourová, eurokomisařka, na sjezdu B’nai B’rith vloni na podzim v Praze.

Praha je centrem světového židovstva a hlavní město je sídlem Domu Sion (světoví sionisté), tak i Domu Yehudah (Židovský kongres). Dosah obou domů je obrovský, de facto v rámci celé Evropy. Na Slovensku stačí už dokonce jenom citovat slovenské básníky a buditele, co řekli v dávné minulosti o židech na Slovensku, a hned neziskový sektor zalarmuje prokuraturu a ta vyšle na pisálka, který si dovolil citovat národní obrozence, zásahovou jednotku se samopaly s nainstalovanými paprskovými infra mířidly a s balistickými štíty [2]. Kdokoliv se dotkne jednoho z obou židovských domů, okamžitě po něm vystartují soudy, média a dotyčný je profesionálně a kariérně zničen. To samo o sobě dokazuje, že židovská otázka opravdu nenašla žádné řešení ve vztahu ochrany před vlivem sionistických struktur na chod jednotlivých států, justice, ekonomik a bankovnictví.

Klub B’nai B’rith byl založen v roce 1843.
Židům vadí svoboda slova a písma, která odhaluje historický vliv sionismu na destrukční procesy národů nejen v Evropě

Jestli něco opravdu vadí židům, tak je to svoboda slova a vyjadřování. Články a knihy totiž otevírají lidem oči o vlivu sionistických struktur na chod jednotlivých států, a toto odhalování vede k chápání problémů, jak vznikají války, ekonomické krize v pravidelných cyklech, jak vzniká chudoba a bohatství, jak funguje bankovnictví, jak funguje ovládání zemí skrze dluh atd. Historické odhalování židovských rituálů D’nah a židozednářské praktiky vedou k pravdivému vykreslování souvislostí, kdo nám ve skutečnosti dnes vládne. Lidem je lživě namlouváno a vsugerováno, že žijí ve svobodné společnosti. Jenže, jakmile se někdo rozhodne svobodně (a nikoliv servilně, to je rozdíl) napsat článek nebo knihu o tom, kdo řídí mocenské procesy z historického hlediska, okamžitě přijde policie, padne obžaloba a soud vynese rozsudek a hrozbu kriminálem, že pokud někdo o dané věci bude psát nadále, skončí v teplákách. Iluze svobody se rozpadá.

Justiční mafie v České republice začíná opravdu rozebírat a demontovat českou Ústavu cihlu po cihle, až z Listiny práv a svobod v Ústavě nezůstane vůbec nic. V České republice beztrestně bývalý uhlobaron vytuneloval OKD, beztrestně zahazuje emaily občanům ČR [3], ale soudy raději řeší kauzu člověka, který pátrá po historických souvislostech Hilsneriády, která má napojení na bývalého prezidenta Masaryka a existuje podezření, že první československý prezident nehájil zájmy republiky, ale zájmy domu Sion, o čemž svědčí mnoho důkazů právě z období Hilsneriády a potom z období Masarykova pobytu v USA v Marylandu v Baltimore na koleji, která spadá pod americkou centrálu židozednářské B’nai B’rith. Do stejné lóže spadá i rodinný klan Bushů, John McCain, šéf kampaně Hillary Clinton John Podesta a tisíce dalších politiků, umělců, právníků a bankéřů po celém světě. Jejich největším nepřítelem je svoboda člověka, svoboda myšlení a zejména svoboda psaní a komunikace.

Svoboda slova je zbraň hromadného ničení… sionistické světovlády

Proto si všimněte, že první, co se tyran pokaždé pokouší udělat, je zákaz psaní nepohodlných textů a zákaz komunikace lidí, kteří si tyto texty posílají. Všimněte si, jaké hrobové ticho je v České republice o skandální kauze cenzury a zahazování emailů na emailových serverech, které provozuje Bakalova Economia. Sionisté vědí, že překračují zákon a cenzura je podle Ústavy opravdu nepřípustná. Jenže dokud Dům Sion má pod kontrolou justiční mafii v ČR, o které hovořil i prezident Miloš Zeman při prezidentské debatě, že je přesvědčen o tom, že v ČR si lze objednat trestní stíhání a soudní proces na objednávku, tak do té doby nikdo takovou cenzuru neodsoudí a bude potichu a nadále tolerována, protože umlčení nepohodlných názorů je cílem sionistického řízení, a to nejen v České republice. Svoboda projevu v ČR možná existuje. Ale svoboda po projevu, to už je jiný příběh. Zdá se, že nikomu nevadí feťáci, migranti, pasáci prostitutek, ale nejvíce vadí někdo, kdo napíše článek, knihu nebo projev, který se týká historie.

Eva Jourová na sjezdu B’nai B’rith v Praze.

Pomalu to vypadá, jako kdyby se soudy v ČR snažily zakázat studium a výklad historie, jako kdyby pátrání po souvislostech historických událostí bylo něco zapovězeného. Zdaleka se to netýká jen Hilsneriády, ale i tématu Holokaustu a řešení otázky skutečných a pravdivých počtů zavražděných Židů, nově se cenzura dotýká i historických souvislostí počátku a vzniku II. sv. války, zamlčuje se válka mezi Sionisty a Židy, která vedla ke spolupráci sionistických kruhů s nacistickou III. Říší na likvidaci židovských soukmenovců a etnických Židů v koncentračních táborech a ve všech těchto tabuizovaných tématech vidíme společného jmenovatele, ano, židovskou otázku. Je neuvěřitelné, že 30 let po sametu zakazuje justiční mafie v ČR nám, českým občanům, psát knihy, články a proslovy, které pátrají po židovském vlivu na chod českých dějin a událostí. Je ostudné, že nově stačí někde říct nebo napsat tři slova vedle sebe “řešení židovské otázky” a justiční mafie by hned chtěla člověka zavírat do kriminálu. Za tohle jsme klíči opravdu v listopadu 1989 necinkali!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

PODOBNÉ ČLÁNKY

od nových od starých od palců
Upozornit na
Michael Chertoff
Návštěvník
Michael Chertoff

Lidé bohužel cinkali jen proto, že je v podstatě vyhnali cinkat… ČST vyloženě zvala, ať si jdou pokojně zademonstrovat. Trochu paradoxně největší revoluce v ’89 by nastala, kdyby by se nikdo nenechal zmanipulovat a seděl doma. Ono by to Havly a Kocáby za pár měsíců přestalo bavit.

Likan
Návštěvník
Likan

Ještě štěstí, že ztratili Šen od Golema. Jinak by v Práglu nikdo než jejich přívrženci nežili.

hirameki
Návštěvník
hirameki

na Českých lvech měli režiséři hrozné obavy kvůli zpochybňování nezávislosti ČT, která prý svou práci vykonává dobře, a pomatená kreatura Chaun označila Zemanův inaugurační projev za projev duševně nemocného člověka. hnus.

Radek
Návštěvník
Radek

No tak pochopitelně, jde jim o peníze. Bez našich peněz z ČT by nemohli “tvořit”. Upřímně řečeno, na ty sra*čky se nedá dívat. Nevím který poslední český film jsem si pustil…ono, tedy s halyvůdem je to stejný. Film je bohužel mrtev.

Iva
Návštěvník
Iva

Kdyby ČT nemohla “tvořit”, tak by se ale vůůůůbec nic hrozného nestalo. Naopak.

hirameki
Návštěvník
hirameki

U českých slátanin mám stejný názor, Amerika ještě občas zajímavý film zplodí, ale Oscara to pak obvykle nevyfasuje.

Švícko
Návštěvník
Švícko

Proto také nesměli naši Legionáři na Masarykův příkaz pomáhat bělogvardějcům a zadupat židobolševika do země již v zárodku.
Není divu,že si pak založili vlastní stranu NOF.
Když se podíváte na jejich předvolební plakát generála Radoly Gajdy a jaké body programu v něm byli,tak budete šokováni tím,jak totožná situace se stejnými aktéry tehdy a dnes panovala.
Už tehdy byla známá škodlivá žvanírna plná liberálů a kolaborantů zkorumpovaná bankéři a velkopodnikateli.
Rozdíl je v tom,že teď nás chtějí vyhladit a ani se tím netají a lidem je to u prdele.
Hlavně že mají plné regály nepotřebné veteše.
Nejlépe na splátky.

Jan Žižka z Trocnova
Návštěvník
Jan Žižka z Trocnova

Vlastenecké video na skladbu Dana Landy. Slovenskýn bratrům to nic říkat nebude, ale Čechy to osloví.
https://uloz.to/live/!8FVLgoe8MrYJ/uruz-mp4

hirameki
Návštěvník
hirameki

no dobrá. ale Ortel je stejně lepší.

Radek
Návštěvník
Radek

do postele

hirameki
Návštěvník
hirameki

nech toho.
ale písničky má dobré. samozřejmě jednak texty, ale ani hudba není tak špatná, jak jeho odpůrci kdesi vykřikovali. je to pop-rock nebo rock na dosti slušné úrovni.

pzv
Návštěvník
pzv

K prípadu Hilsneriády a vraždy Anežky Hrúzovej je veľmi kvalitná dokumentácia kniha Jána Rysa:
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Hilsneriada_a_TGM.pdf

Samotná príčina vraždy bola mierne iná, než popisuje VK. Jednalo sa o tzv. košérovú rituálnu vraždu, ktorej cieľom bolo získať všetku krv obete, ktorú židia následne používali na rôzne náboženské rituály.

Užitočná literatúra k téme je táto krátka knižka: http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Zidovska_ritualni_vrazda-G.Utikal.pdf

Stručné poznámky k obsahu knihy:

1. Historický prehľad:

je veľmi obsiahly a stručný prehľad všetkých známych prípadov židovských rituálnych vrážd, v drvivej väčšine prípadov chlapčenských obetí.

(je veľmi otázne, koľko ďalších obetí zmizlo bez stopy a bez podozrenia na skutočných vinníkov)

2. Najznámejšie prípady

Popisujú tri prípady, ktoré boli veľmi detailne zdokumentované v rámci súdnych procesov

3. Židovské hromadné vraždy

Základnou myšlienkou je, že jednotlivá rituálna vražda je pre Židov iba núdzovým riešením, ale že ich hlavným cieľom je realizovať masové vraždy, ktoré by mali silnejší rituálny efekt. Sú spomínané rôzne prípady z histórie, kedy Židia vyprovokovali masové vraždenie goyimov (nežidov). Je tu spomínaný napríklad teror fracúzskej revolúcie (1789), nemeckej revolúcie (1918), červený teror ruskej revolúcie v 1917-1937, atď. Veľká pozornosť je venovaná práve teroru francúzskej a ruskej revolúcie, pričom ruská revolúcia je prezentovaná ako prototyp hrôzovlády, ktorú rozpútajú židia, keď sa plne dostanú k moci nad krajinou/svetom.

4. Zmysel, cieľ, dôsledky

4.1. Ako prebieha rituálna vražda

…popisujú, že podobne ako prebieha rituálna “košer” porážka zvieraťa, ktoré je podrezané a zaživa nechávané vykrvácať, tak rovnako je realizovaná aj rituálna vražda goyimov, pričom telo je intenzívne dobodané nožmi a následne zachytávaná všetka krv, ktorá má potom slúžiť na rituálne účely. Niekedy je proces vraždy realizovaný formou ukrižovania alebo imitáciou ukrižovania, ak k skutočnému ukrižovaniu nie sú vhodné priestorové podmienky. Často býva obeť zavesená za nohy dole hlavou a tak je z nej zbieraná krv.

4.3. Použitie krvi

Podľa výpovedí z najrôznejších súdnych procesov je krv nežidovských obetí používaná pri obrovskom množstve rôznych rituálov a preto má židovská komunita obrovskú spotrebu:

– pridáva sa do cesta nekvasených chlebov, ktoré jedia Židia počas dní veľkej noci.

– pridáva sa do veľkonočného vína

– na veľkú noc obetovávajú barančeka alebo ako zástupnú obeť umučené kresťanské dieťa. Má to slúžiť na urobenie radosti židovskému Bohovi, ktorému sa údajne daný čin páči. Celkovo z toho vidieť obrovskú nenávisť voči kresťanom a snaha ponížiť ich najvýznamnejší sviatok.

– oslava sviatku purim, kedy v minulosti nechali zabiť preventívne 75 000 nežidov. Rozdáva sa trojuholníkové pečivo s prímesou nežidovskej krvi.

– posledné pomazanie umierajúceho žida sa robí pomazaním kresťanskou krvou. Krv zabitého kresťana má zaistiť židovi v očiach jeho Boha “večný život”.

– krv nežidov sa používa aj pri uzatváraní manželstva. Používa sa uvarené vajce potreté popolom zo spáleného súkna napusteného nežidovskou krvou.

– a používa sa aj počas obriezky

Z tohoto výpisu je jasné, že židovská komunita potrebuje každoročne obrovské zásoby nežidovskej krvi.

(moja poznámka: ktovie, na čo sa používajú zbierky darcovska krvi, ktoré sú každoročne s tak veľkou mediálnou pozornosťou organizované. Je pokojne možné, že namiesto liečebných účelov sa mnohé z týchto transfúzií použijú na iný účel)

4.4 Kohút kapporoh (“kohút pokánia”)

Je to každoročne rituálne obetovávaný kohút, ktorým si každý židovský jednotlivec zabezpečuje život na nasledujúci rok a zároveň sa zbavuje svojich predošlých hriechov. Ak som to správne pochopil, tak židia sa veľmi boja smrti a sú si vedomí svojich hriechov. A tak svoje hriechy každý rok prenášajú na rituálnu obeť (kohúta, opicu, goyima) a toho zabijú namiesto seba a zabezpečia si tak ďalší rok života.

Kohút je používaný preto, lebo v hebrejčine rovnaké slovo označuje kohúta aj muža. Ženy rituálne obetovávajú sliepku, tehotné ženy obetovávajú sliepku aj kohúta.

Rituálne požiadavky vyžadujú, aby bolo obetované zviera čo najviac podobné Židom. Preto používajú trik s kohútom, ktorý zvukovo znie rovnako, inokedy sa uvažuje o obetovávaní opice a z pohľadu Židov sú všetky ostatné národy tiež iba zvieratá, takže obetovanie krvi goyimov (“dobytka”) je pre nich tou najvhodnejšou alternatívou.

Židia údajne veria, že krv je nositeľ duše.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Naprosto presne, pzv. Zidi se tohle snazi ututlat a v pripade chyceni je pri cinu se k tomuto udesnemu cinu nehlasi. Jejich zpusob porazeni zvirat je hruzny. Nakonec i muslmani nejsou jini. Je mi vsech obeti jak lidskych, tak zvirecich nesmirne lito.

pzv
Návštěvník
pzv

K pojmu “židovská otázka” a “konečné riešenie židovskej otázky”.

Dnes sa každému tieto dva pojmy spájajú automaticky s holokaustom. Ale v minulosti mali úplne iný význam.

Pojem “konečné riešenie židovskej otázky” sa používal v súvislosti s požiadavkami Židov na zriadenie židovského štátu v palestíne. Pojem “židovská otázka” sa používal na označenie problému židov ako “národa bez vlasti”.

S týmito pojmami pracovali v 19. a začiatkom 20. storočia Sionisti, ktorí ich používali v rámci argumentácie o nutnosti zriadenia štátu Izrael.

Prvý pokus o zriadenie Izraela prebehol hneď po skončení prvej svetovej vojny v rámci tzv. Balfourovej deklarácie, ktorá požadovala pre Židov zriadenie židovského štátu na území Palestíny, ktorá bola odobraná Osmanskej ríši. Napokon z toho nič nebolo, pretože územie prešlo pod britskú mandátnu správu, a židom bolo umožnené iba pomaly územie kolonizovať, ale bez vlastnej samosprávy.

Ďalší krok k riešeniu “židovskej otázky” ponúkol Hitler, ktorý uzavrel so Sionistami tzv. dohodu Haawara (Transfer Agreement), ktorej súčasťou bolo, že Nemecko vysťahuje nemeckých židov do Palestíny, kde sa títo ľudia stanú základom pre budúci štát. Viac info tu: https://diskuter.wordpress.com/2017/10/31/robin-de-ruiter-trinact-satanskych-pokrevnich-dynastii-recenzia-knihy-1-cast/#16 . Situácia mala byť win-win riešenie – Hitler by sa zbavil problémovej židovskej populácie a Sionisti by konečne našli ľudí, ktorí by boli ochotní vzdať sa všetkého svojho majetku a vysťahovať sa do púšte pri Mŕtvom mori.

Udalosti druhej svetovej vojny s týmito plánmi dosť zamávali. Jednak sa Hitler rozkmotril so Sionistami, keď získal pocit, že ho podviedli a zradili. A taktiež fakt, že prehrávaná vojna spôsobila v nemeckých pracovných táboroch kolaps zásobovania a následné masívne úmrtia židov v nemeckých zberných táboroch.

Sionisti potom použili argument údajných 6 miliónov obetí Židov za druhej svetovej vojny ako dôvod, prečo si zaslúžia zriadenie vlastného štátu. V roku 1945 bola z Rockefellerovej inciatívny zriadená OSN a už o rok neskôr, ako jedno z jej úplne prvých rozhodnutí bolo rozhodnutie o zriadení štátu Izrael. Tým bola “židovská otázka” definitívne vyriešená, minimálne z pohľadu medzinárodnej politiky.

Spock
Návštěvník
Spock

Opravdu nevím co je odborného na výrazu “řešení židovské otázky” , toto slovní spojení používali nacisté při plánování a provádění systematického vyvražďování Židovských obyvatel. Pokud pan Bartoš takové slovní spojení používá při veřejném projevu tak se ani nedivím že byl soudně stíhán. Mohl svoje myšlenky vyjádřit jinak. Také některé příspěvky v tomto fóru překračují hranici a poškozují server Aeronet…. Ať už v minulosti, nebo v současnosti, dělají Židé cokoliv, např. činnost různých bankovních domů, nadací a neziskovek, nic to nemění na faktu, že to co prováděli Nacisté nejen Židům, bylo strašné zlo, které se nesmí nikdy opakovat. Neměli bychom na to zapomínat.

Jarek
Návštěvník
Jarek

Tak na tu židovskou otázku nezapomeň ! Až tě například banka nebude chtít vyplatit pojistné vůči hypotéce kvůli zranění a invaliditě na kterou jsi pojištěn u té samé banky a požadují plné plnění smlouvy . . . Lidi jsou fakt někdy vemena co vidí max do okresního města. . .

Spock
Návštěvník
Spock

Pane Jarek, pokud pojišťovna nechce plnit svůj závazek, tak tam přeci nenaběhnu a nezačnu poukazovat na židovskou otázku 🙂 Jde o konkrétní slovní spojení, které používali Náckové – slovní spojení, gesta (hajlování) nebo grafické symboly by se používat opravdu neměli, protože tím se člověk nevědomky přihlásí ke zvěrstvům co dělali nacisté. Například při dobývání Ruska se chovali hůř než zvířata – na to bychom měli pamatovat.

Radek
Návštěvník
Radek

a víte proč tam nenaběhnete a nezačnete poukazovat? Protože máte bobky v gatích. Je to totiž trestné poukazovat na židovskou otázku.
Jasný ale je, že daleko elegantnější řešení židovské otázky je nezadlužovat se a nemít hypotéku a tedy ani pojištení proti nesplácení.
To ovšem socky nechápou. Tedy chápou, ale jsou neschopný to tak dělat. Proto jsou to co sou. Zdar Jarku , ty vemeno.

Švícko
Návštěvník
Švícko

http://www.codoh.com
O Holokaustu nevíte vůbec nic.

farmmily
Návštěvník
farmmily

https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/465741-stovky-ultraortodoxnich-zidu-se-v-jeruzaleme-porvaly-s-policisty.html – uz se mydlej i tam, ale co mi je zahadou, proc neuznavaji tihle stat Izrael. Neni bez zajimnavasti rovnez, pri demonstraci ted v Praze proti Ondtackovi, byli taky takovi se stejnymi klobouky, jako nosi ortodoxni zide.

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

Protože ultraortodoxní Židé odmítají, že by mohl před příchodem
jejich mesiáše (židovského krále – Antikrista, který bude panovat
nad celým světem, přičemž Nežidé mají být otroky) vniknout
Izrael! Ale to není podstatné – protože finální cíl všech Židů (jako
“vyvoleného národa”) je úplně stejný – univerzální panství Židů nad
všemi národy světa!

Jaris
Návštěvník
Jaris

Zidi ortodoxni zidy nemaji radi proto, protoze je pry musi zivit. Cetla jsem v zidovskych novinach, ze ortodoxni zidi jsou casto na socialnich davkach.

hirameki
Návštěvník
hirameki

no bodejť by nebyli. od rána do večera musí tlouci čelem o Zeď nářků nebo alespoň drmolit Tóru.

Švícko
Návštěvník
Švícko

On totiž ortodoxní Žid to má narozdíl od sionisty,tak,že tu nadvládu bere spíše duchovně.Navíc vždy žili v muslimských zemích v poklidu,tak jak žili v poklidu i s Palestinci.Než se jim tam začali sestěhovávat z Polska podivní Chazaři a rozesírat to tam.
Stát Izrael vznikl z jiných důvodů.
Mimochodem Mohamed žil v Medíně mezi Židy než vyrazil na svoje turné.To ovšem Židé neslyší rádi.
Tak jako tak.Ten kdo založil sektu s pravidly jako mají Židé,tak musel být sám Ďábel.Ta jejich matrice je tak konfliktně nastavená a nutí je k soudržnosti,že je až geniální a snadno zneužitelná.
A jejich úspěchy nejsou genialita,ale to,že jejich víra jim umožňuje porušovat všechna myslitelná pravidla,obzvláště vůči Nežidům.

hirameki
Návštěvník
hirameki

tak nevím, dle posledních zpráv ze Slovenska (net) Kiska hodil zpátečku. alespoň částečně. oba ( s Ficom ) vyzývají ke klidnému řešení problémů.