Česko zradilo Izrael. A Jeruzalém a Arménie a “Velký Izrael”

Česko zradilo Izrael. A Jeruzalém a Arménie a “Velký Izrael”

Česko zradilo Izrael. A Jeruzalém a Arménie a “Velký Izrael”

Na úvod cituji z článku, který před několika dny vyšel pod názvem “Skutečný význam české zrady ve věci Jeruzaléma”:

“Vcelku bezvýznamný a krátký článek informoval na nedůležitých stránkách denního tisku o tom, že v České republice bylo rozhodnuto , že Tel Aviv je hlavní město Izraele a jako takové bude prezentováno ve školních atlasech. Popud k této změně dal palestinský velvyslanec v Praze. Izraelské ministerstvo zahraničí vyvíjí úsilí, aby toto rozhodnutí bylo zrušeno. České rozhodnutí následuje po té, kdy v dubnu letošního roku UNESCO rozhodlo, že Chrámová hora náleží muslimům a výlučně muslimům a že její jméno je Mešita Al Aqsa. Jsou tací, kteří se domnívají, že se jedná o spor mezi Izraelem a palestinskými Araby. Tedy další bod, který se stane předmětem jednání a dohod někdy v budoucnosti. Problém je, že tento pohled na věc je zcela mimo realitu. Přišel čas, abychom všichni otevřeli oči a podívali se na to, co je za palestinskou kampaní, týkající se Jeruzaléma.”

Vladimír Putin a Benjamin Netanjahu

Článek dále odkazuje na toto prohlášení:

Prohlášení MZV ke statusu měst Jeruzalém a Tel Aviv

 V souvislosti s některými mediálními zprávami k otázce statusu měst Jeruzalém a Tel Aviv sděluje MZV ČR následující:

Stát Izrael vyhlásil za své hlavní město Jeruzalém. Status Jeruzaléma jako hlavního města Státu Izrael však není mezinárodně uznán. Česká republika společně s ostatními členskými státy EU na základě závěrů Rady pro zahraniční věci EU považuje Jeruzalém za budoucí hlavní město obou států, tj. Státu Izraele a budoucího Státu Palestina.

Tel Aviv je v současné době sídlem většiny zahraničních zastoupení, včetně zastupitelského úřadu ČR.

……………………………….

V reakci na to byla v Praze na 7.9. svolána protestní akce, více zde, zde.  Z textů, kromě nespokojenosti, vyplývá i snaha o vybrání takové finanční částky, která by uhradila vydání nového atlasu.  Česká televize ve včerejších UK (závěrečná část zde)  o celé události informovala pouze s tím, že atlas vyvolal nespokojenost u Palestinců, o nespokojenosti Izraele ani o demonstrační akci řeč nebyla – ale to jen tak na okraj.

Článek, ze kterého v úvodu cituji, obsahuje obrázek palestinské šály (nešel mi zde vložit), k tomu opět cituji z článku:

“Mnohem zajímavější ale je, co palestinští Arabové ve skutečnosti dělají: rozdávají svým přátelům šálu, která je  na fotografii – na jednom konci je obrázek a nad ním nápis v arabštině Jeruzalém je náš. Na druhém konci je mapa toho, čemu říkají „Palestina“ . Izrael na této mapce vůbec není.”

Foto ze zdroje zde  

Izrael a Palestina  – něco se děje

Rozhořčení Izraele z českého postoje k otázce “Palestina-Izrael” lze chápat o to víc, že prohlášení ministerstva zahraničních věcí a následný text ve školním atlasu už jsou velmi vzdáleny tomu postoji, který Česko vyjádřilo v roce 2012 při hlasování v OSN o uznání Palestiny, kde bylo jedinou evropskou zemí, která byla proti:

Česká věrnost Izraeli v roce 2012, více 

Jak se čas posunul, pozorujeme nejen stále intenzivnější zákony EU k bojkotu izraelského zboží, vyrobeného na okupovaném území Palestiny, a dále jak nejen EU odsuzuje politiku Izraele vůči Palestině, ale jak totéž dělají i Spojené státy..  V poslední době navíc můžeme vidět určitý distanc vůči Izraeli ze všech stran – a to jak ze strany věrného spojence Spojených států, tak nyní právě ze strany spojence nejvěrnějšího, Česka. Na druhou stranu vidíme stále častější návštěvy Netanjahua v Rusku, stejně jako například ruské výzvy, aby se Židé přestěhovali do Ruska.

A co z celého tohoto dění plyne? Že Izrael je do budoucna nežádoucí, zatímco Palestina získává stále větší celosvětovou podporu. Když si to ale přeložíme – židovsko/křesťanská kultura (Izrael) je nadále nežádoucí, zatímco arabská/muslimská (Palestina) získává stále větší podporu. A když si to ještě více přeložíme, nyní už ne Izrael (a USA a Evropa plus Saudská Arábie a Turecko) budou hrát prim, nyní to bude Írán (a Čína) a – Arménie! Jinými slovy – islamizace světa je současným cílem globalistů. Já ale dodávám, že nikoliv cílem konečným, protože výsledkem má být zcela nové náboženství.

V tomto kontextu dostává scéna, kdy Židé ovinuli Donalda Trumpa židovskou šálou, zcela jiný význam – je to akce “židovská šála vs. arabská/ muslimská šála”

Izrael tímto gestem vlastně vyjádřil, že do Trumpa vkládá naděje o své budoucnosti., v souhrnu ale jde o to, komu vlastně bude patřit Jeruzalém.  A mě se stále více potvrzuje to klasické “když se dva perou, třetí se směje”.

Jeruzalém – město tří (?) náboženství

V průběhu dějin se všechna tři náboženství s Jeruzalémem neoddělitelně spojila, všechna s ním dokonce spojila svou eschatologii. Přičemž pro židy je nejposvátnější tzv. Západní zeď, nazývaná též Zeď nářků, skutečná západní zeď zbořeného druhého Chrámu, nejblíže Chrámové hoře. Muslimové nejvíce ctí Skalní dóm, rozkládající se na samotném jejím vršku. Křesťané zase chovají největší úctu k Chrámu Božího hrobu, kdysi bazilice Konstantina I., mnohokrát poškozené a znovu obnovené v různých historických obdobích. V jejím nitru se nachází údajné místo ukřižování Ježíše Krista a hrobu, z nějž byl vzkříšen.

Plán OSN na rozdělení Palestiny, jinak též Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 181, který měl vyřešit židovsko-arabský konflikt na území Britského mandátu Palestina, byl přijat 29. listopadu 1947. Touto rezolucí bylo rozhodnuto, že město Jeruzalém bude spadat pod správu OSN, bude tedy tzv. “mezinárodním městem” . V souhrnu to znamená potvrzení, že Jeruzalém je městem všech tří náboženství – judaismu, křesťanství i islámu. Ponechme teď stranou, že Izrael si činí nárok na Jeruzalém jako své hlavní město a podívejme se, jak je Jeruzalém ve skutečnosti rozčleněn:

Teologicky je Jeruzalém rozčleněn nikoliv do tří, ale do čtyř částí: židovská, křesťanská, islámská a – arménská čtvrť

Čímž se dostáváme k tomu, proč zatímco Izrael je odstavován, Arménie se stává středem dění – viz najednou tolik oficiálně uznávaná turecká genocida Arménů, a to nejen Německem, ale i českým prezidentem Zemanem, nemluvě o návštěvě Arménie papežem, který rovněž místo výrazu “utrpení” pro Armény  použil výraz genocida. 

V této souvislosti však za pozornost stojí ještě jeden významný fakt – pouze dva státy jsou spojovány s genocidou: Izrael a Arménie.  A co tyto státy spojuje? To, že oba jsou považovány za země Židů/židů, rozdíl je pouze v tom, že Arménie byla první (včetně genocidy). A jestliže Arménie byla první, nebyl Izrael pouze prostředníkem na dobu, než bude opět obnovena role Arménie??? V tom případě by se Židé/židé nemuseli o svou budoucnost obávat.

Já si ale myslím, že s Židy/židy se hraje stejná hra, jako s námi všemi. A že cílem světové moci (GP) je vrátit se tam, kde svou cestu k ovládnutí světa zahájil – na území Araratu, tedy k hoře spojované s biblickou potopou světa a celkově na území, kde kdysi ležel Babylon, tzn. na území dnešního Íránu. A s tím k tomu náboženství, které předcházelo jak judaismu, tak křesťanství i islámu – náboženství zoroastrismu, resp. toho, které doposud udržují kurdští Jezidé, zvanému satanismus, přesněji, k uctívání kultu Slunce a kultu padlého (pávího) anděla.

Ale zpět k pragmatickému pohledu – území dnešního Íránu stálo na začátku této cesty a dle mého má stát i na jejím konci. Proto dnes “všechny cesty vedou do Íránu” a touto optikou je mnohem jasnější, proč je upřednostňována Palestina na úkor Izraele a také proč je taková pozornost věnována právě Arménii – té Arménii, která má v Jeruzalémě svou vlastní čtvrť.

Chápe Trump, o co jde, nebo současnému dění rozumí pouze Putin?

Nevím, jestli Donald Trump chápe, co mu Židé chtěli aktem se šálou a Biblí sdělit, jisté však je, že Putin se v dění velmi orientuje. Není tomu dávno, co se sešel s prezidenty Arménie a Ázerbájdžánu, viz Petrohradská schůzka Putina, která unikla pozornosti,  nově chce v Moskvě uspořádat schůzku Netanjahua a palestinského prezidenta, Netanjahu zvažuje, jestli se takové schůzky zúčastní.

V Arménii odstupuje premiér i ministr zahraničních věcí

Pokud jde o Arménii, všem jsou jistě známé nepokoje, které v této zemi už dlouho probíhají – viz “elektrická revoluce” , nedávno však médií prošla zpráva, jak Arménská diaspora varuje Armény před velkými občanskými nepokoji a před převratem v Arménii a včera se objevila zpráva, že arménský premiér a arménský ministr zahraničních věcí odstupují . Což v souhrnu znamená, že v Arménii se k něčemu schyluje, resp. že role Arménie v celosvětovém dění graduje. Ale jde skutečně o Arménii a její roli? Názor nemám, ale stále více se domnívám, že jde o roli Íránu, která je dle mého velmi propojená právě s Arménií. Když to řeknu ještě jinak, tak to, co je zváno “Velký Izrael” , není tolik o Izraeli, jako o Arménii a Íránu. A připomínám tuto mapu:

Jerevan, Teherán, Jeruzalem

Čímž se dostáváme i k Sýrii a potažmo Libanonu (vše země šíitského islámu) a tím se dostáváme i k sunnitskému Turecku a k tomu, proč je do budoucna nežádoucí a v souhrnu k tomu, proč Rusko v Palmýře uspořádalo koncert, viz “Bitva u Kadeše a ruský koncert v Sýrii aneb kdo z koho

Palestinský prezident byl napojen na KGB – tvrdí Izrael

Médií právě naplno běží zpráva, že palestinský prezident Mahmúd Abbás byl agentem sovětské tajné služby KGB, palestinské úřady ale jakékoliv obvinění popřely – více zde.

Palestinský prezident Mahmúd Abbás

K tomuto tvrzení můj názor je, že Izrael pláče na nesprávném hrobě. Ale to dopovím až v pokračování článku.

PS: Nejsem zastáncem izraelské politiky vůči Palestině, ale článek není na toto téma.

-Pozorovatelka-  8.9.2016

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
tana
Návštěvník
tana

Před 1. světovou válkou v Jerusalémě žili křesťané, muslimové a židé pospolu, každá větev křesťanství tam měla své kostely a kláštery. Za 100 let se všichni nenávidí navzájem.
Tudy cesta nevede.
Asi by se měl Jerusalém stát otevřeným městem a mělo by se tam přesunout sídlo nějaké nové celosvětové organizace, nástupce OSN. Jinak v té oblasti klid nebude, nevraživost mezi Semity všech 3 náboženství je obrovská.
Nesmíme zapomínat, že původní obyvatelé jsou Semité, nově příchozí převážně Chazaři.

Forever
Návštěvník
Forever

No sláva, konečně nějaký objektivní komentář na téma izraelsko-arabského sporu. Už jsem si myslel, že se zde žádného tady už nedočkáme.

Souhlas. Jsem přesvědčen, že je nutné udělat kompromis v této věci (nejen ve věci Jeruzaléma, ale obecně ve všech sporných bodech izraelsko-arabského sporu) – obě strany se musí vzdát části svých oprávněných nároků a udělat krok zpátky. Musí tak učinit, jinak zde nikdy míru nebude.

tana
Návštěvník
tana

Mohamed sám sebe považoval za Ježíšova nástupce, k jeho učení se přidávali křesťané, jejichž náboženství v Mohamedově době v okolí převládalo.
Mohamed “řešil sociální problémy v praxi”, 4 ženy povolil po bitvě, ve které padla spousta jeho příznivců a nebyla jiná možnost, jak se postarat o vdovy a sirotky.
Ty panny v Ráji sliboval, aby zvedl morálku mužstva.
On sám byl chudý mladý kluk, který se oženil pro peníze s bohatou, starší, vdovou a do její smrti byl typický “podpantoflák”.
Jeho učení se zmocnili jiní, a jeho jménem vedly loupeživé války s námi, naši předci je ale odrazili. Jejich armády se dostaly nejdál na Moravu a k Vídni – muslimové jsou našimi odvěkými nepřáteli.
Jenže v úplně jiném postavení je Anglie a Francie, která poštvávala proti sobě jednotlivé kmeny, rozbroje jim vyhovovaly a po pádu Osmanské říše se na mapě světa opravdu vyřádily, až nás dovedly k 2. světové, dnešním válkám na Středním východě i “imigeační krizi”.

tana
Návštěvník
tana

Dnes nám chybí osobnost typu Fridricha II Štaufského, vzdělaného Římského krále a spojence Přemysla Otakara, který místo křižáckého tažení do Jerusaléma sjednal s muslimy mír.

tana
Návštěvník
tana

Roku 1939 došlo k významné události, svatbě Rézy Páhlaví, Iránského následníka trůnu a představitele šíitské dinastie s Egyptskou princeznou Fauzíou, z rodu summitů. Tato událost měla být novým začátkem pro sjednocení muslimů navzdory VB a Francii.

Amus
Návštěvník
Amus

Nezbláznila jste se? Z vás mají globalisté jistě radost, ani platit vám nemusí za obhajobu islámu a Německem řízené islamizace Evropy.

pedros
Návštěvník
pedros

izrael je nelegální stát!Je jedno jestli okupuje palestinské nebo indiánské území!Je to produkt čiré ideologie,navíc velice pochybné!

Forever
Návštěvník
Forever

Upozorňuji, ze Izrael byl uznán valných shromážděním OSN – Izrael uznaly tehdy mj. Československo a stalinský SSSR.

OSN přijala plán na rozdělení Palestiny na židovský a arabský stát. Viz:
comment image

Židé tento plán přijali (výjimkou byly radikální šovinistické kruhy vedené např. Menachenem Beginem (budoucí člen neoconské strany Likud) – viz radikální pravicová sionistická organizace Irgun a Levi). Arabové si vlastně také dost sami zavařili, když tento plán na rozdělení Palestiny odmítli a nevytvořili tak oficiálně zde legální arabský stát.
A poté arabské armády napadli Izrael. Izrael se ubránil. Izraelsko-arabský spor byl na světě.

Nejde ani tak o to, že Izrael daná území dobyl, ale že na tom staví (podporované pravicovými neocony) nelegální židovské osady a některé židovské teroristické a osadnické radikální organizace provádějí útoky na Araby – pokud náhodou nechtějí zabít nějakého umírněného izraelského politika – viz vražda Jicchaka Rabina, kterou provedl ortodoxní Žid, stoupenec politiky osadnictví, Jigal Amir.

I Ariel Šaron, co jinak jakékoli kompromisy s Araby odmítal, poté, co se rozhodl vyklidit židovské osady v Gaze a část na Západním břehu Jordánu, si namíchnul proti sobě radikální osadnické kruhy. Ač šlo o zlomek z celkového počtu osad, tak i tak pěkně, hlavně především náboženské sionistické osadníky, naštval.
I jemu poté mnozí náboženští ortodoxní osadníci a někteří ortodoxní rabíni vyhrožovali smrtí.

Je nutné udělat kompromis mezi Izraelci a palestinskými Araby v otázce izraelsko-arabského sporu. Jinak nikdy nebude mezi nimi míru

JazzBoo
Návštěvník
JazzBoo

Jistě. Kompromis je nejlepší řešení. A ne jenom v otázce izraelsko-arabského sporu, ale v i otázce světového míru.
Kompromisně zrušit izraelce. Bez náhrady.
Tento sociální konstrukt nemá nárok na existenci. Ostatně jako celé židovství.
http://deliandiver.org/2016/03/proc-neni-rasa-socialni-konstrukt.html
Proč asi tak vyzývá Putin „židy“ k stěhování do Ruska?

Forever
Návštěvník
Forever

Mohl byste mi prosím podrobněji vysvětlit, co si představujete pod pojmem kompromis v otázce izraelsko-arabského konfliktu?

To by mě dost zajímalo.

Že něco nemá nárok na existenci – tak zrušíme USA, Austrálii, Kanadu a já nevím ještě co, protože to “nemá nárok na existenci”. A zrovna tam je tento konstrukt dost nesmyslný (např. pojem “americký národ”). To bychom pak museli odmítnout vznik Palestiny, protože tento konstrukt “nemá právo na existenci”, jelikož pojem Palestina a “palestinský národ” jsou úplně vymyšlené pojmy bez nějakých historických a kulturních kořenů.

aaabbb
Návštěvník
aaabbb

“Židovský národ” je falešný kostrukt rotšildových sioistů z konce 19. století, stejně jako by byl třeba národ svědků jehovových nebo budhistický či woodoo národ. NÁBOŽENSKÁ KONFESE NENÍ ETNICITA. TEČKA. Těch sionistických žvástů o “vyvoleém židovském náboženském národu” už bylo opravdu dost, dost bylo těch falší, kdy ti samí židi jsou jednou “s malým ž” a jindy zase s “velkým Ž”, podle toho, co se jim zrovna více hodí nedepsat nad jejich lichvářskou půjčovnu.
Ale od vzniku sionistické státní entity v r. 48 by se dalo, s velkými ale, mluvit o IZRAELSKÉM národu, nikoliv židovském, stejně tak jako o palestinském národu. Izraelský národ ovšem skončí jako když střelí do brabců jakmile ustane výpalický penězovod a zbraňovod do parazitního Rotšildlandu “země zaslíbené”, pak do dvou týdnů tam nebude jediná chazarská noha. Judejci, talmudisti, hebrejci, rabínisti, farizeové a jak se všelijak dnes zvaní židi jmenovali, tam zůstanou a budou tak jako po staletí předtím koexistovat s islámem a křesťanstvím – pokud jim to ovšem po tom všem sionistickém zlu Arabové umožní, to si s nimi budou muset židi vyjednat sami za sebe.

Forever
Návštěvník
Forever

Islámský mýtus o tom, jak muslimové “mírumilovně” s “tolerancí” žili vedle křesťanů a židů, netřeba komentovat. To můžete jít vykládat tamním křesťanům – a také i židům, co sice tam nečelili takovým perzekucím, jako v Evropě, ale přesto čelili i zde ze strany islámského systému v řadě případů krutých perzekucí a pronásledování.

Amus
Návštěvník
Amus

Přesně tak. A už vůbec se nemluví o tom, že to byli právě muslimové, kteří zotročili největší množství obyvatel, ať už z Evropy či Afriky. Lidé odvlečení do otroctví v době výbojů Osmanské říše v Evropě i z jižní Moravy by jistě měli co vyprávět o mírovém soužití s muslimy.

Lostris
Návštěvník
Lostris

Rusové někdy označují židy jako tzv. kulturní mafii, výraz hodně brutální, který však přesně vystihuje jejich roli v dějinách. Roli, kterou si židé sami rozhodně nevybrali. Jsou to zneužité oběti elit, cca pře 3000lety přeprogramované etnikum k tomu, aby pronikalo po celou dobu tzv. biblického projektu(než bude svět skoupen lichvou pro elity – loutkovodiče židů) do národů a států, vytvářelo vnitřní strukturu řízení a původní společenství tak rozkládalo. Židé – semitští, čili původem od města Ur, věří, že oni jsou ti loutkovodiči o síle v pozadí nejspíše nic neví. A Putin ví, že takto naprogramované etnikum se dá nějak ovládat, Pjakin to řekl zcela otevřeně proč je zve – “je to geniální nápad, budeme ovládat svět prostřednictvím židů.” Kouzlo ruského plánu je dle mého názoru dvojí : a) židé byli zvyklí se sami infiltrovat a rozkládat původní kultury a nyní je Rusové hodlají vědomě infiltrovat dle svých národních potřeb aniž by jim dali možnost škodit
b)v Izraeli působí již nyní obrovská masa ruských židů – což znamená, že tak jak se židé infiltrovali jsou nyní infiltrováni sami a ač taktéž židy tak přece jen z jiné kulturní oblasti. Někteří ruští přistěhovalci se neskrývají vysokými politickými ambicemi , nepochybuji o tom, že RF tohoto faktu ve své blízkovýchodní strategii využije – viz časté Bibi tours to Moscow.

aaabbb
Návštěvník
aaabbb

“Ruští židi” jsou potalmudštělí turkotatarští Chazaři z ruského území, nejsou to etničtí Rusové ani přibližně.
A taky je jiná teorie, která taky říká, že židi za svoji pokřivenou podvojnou parazitickou morálku lichvářů nemůžou, že jsou jen loutky, které vznikly genetickou modifikací, že je vytvořili mimozemci. Mimozemci pak jednou za tisíc let přiletí a vyzvedou si hromadu zlata, kterou naprogramovaní židi nakřečkovali.

Forever
Návštěvník
Forever

Panebože, ještě sem tahejte ufouny 😉

Kolik internetových škvárů tam ještě máte?

JazzBoo
Návštěvník
JazzBoo

Já bych ty mimozemce na lehkou váhu nebral…
U chazarů se povedlo v rámci jejich endogamní „sekty zlatého telete“ systematickou a pečlivou plemenitbou kromě mnoha známých genetických nemocí, jako je např. Tay-Sachsův syndrom, vyšlechtit ve své populaci i takový klenot jakým je málo zdokumentovaná, ale gojimy velice často pozorovaná, absolutní a permanentní rezistence k pravdě, tzv. porucha vnímání reality.
Ostatně, jste toho živoucím důkazem.

Forever
Návštěvník
Forever

Urážet vám jde moc dobře, uznávám 😉

Amus
Návštěvník
Amus

Vy říkáte kompromis tomu, že zrušíte Izrael? To je bez komentáře.

aaabbb
Návštěvník
aaabbb

Rezoluce Valého shromáždění OSN jsou POUZE DOPORUČENÍ, NEJSOU PRO NIKOHO ZÁVAZNÉ. Závazné jsou pouze rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Navíc ta rezoluce VS OSN v 47 se sionistům podařila na několikerý pokus těsnou většinou, kdy zskali hlasy korupcí a zastrašováním náčelníků nově vzniklých postkoloniálních afrických států. Čili pejzatí khazarští sionisti vyhlásili a terorem prosadili ten jejich pseudostát Rotšildland JEDNOSTRANNĚ. Měli se dohodnout s Araby, jiná legální možnost pro ně nebyla – a proto ten jejich Rotšildland je od začátku určen k likvidaci jakmile splní svou destruktivní roli na BV, k čemuž již došlo. Západ krutě zaplatí za sionistická svinstva na BV svou vlastní islamizací, a pro sionisty z toho kouká tentokrát skutečný holokoust.

Forever
Návštěvník
Forever

Vám prostě historická fakta nic neříkají. Co se týče toho plánu OSN: Jestli dle vás 33 ku 13 je “těsná většina”, je naše diskuze fakt zbytečná. Mimochodem, státy východního bloku nikdo nenutil, tj. Československo, Polsko a stalinský SSSR ne.

“Měli se dohodnout s Araby, jiná legální možnost pro ně nebyla”

To bystě měl vysvětlit Arabům, co jakoukoli dohodu s Židy odmítli a naopak usilovali o vyhlazení a likvidaci Židů. Židé (zejména z levicového spektra + někteří umírnění z pravice) mnohokrát nabídli mírovou dohodu Arabům, ale Arabové to vždy nakonec zamítli. Včetně velkorysé nabídky Ehuda Baraka z roku 2000, kdy měla být ponechána palestinskými Arabům podstatná část izraelského území. Ti Arabové, co skutečně se chtěli s Židy dohodnout na mírovém soužití, byli radikálními arabskými kruhy zavražděni – např. jordánský král Abduláh I., libanonský premiér Riad Bey al Solh či egyptský prezident Anvar Sadat – chtěli mír s Židy na BV – nezabili je ti “satanští” sionisté, ale jejich vlastní arabští soukmenovci.

Na závěr pár “mírumilovných” slov hlavních představitelů Arabů, co chtěli “dohodu” s Židy.

“Pobijte všechny Židy, všechny je vyhubte.”
Jeruzalémský muftí Amin Al-Husseini, dne 17.5.1948

“Tohle bude válka, která Židy zničí, něco jako křižácké výpravy a mongolské krvavé lázně dohromady.”
Azam Paša, generální tajemník Arabské ligy, dne 15.5. 1948

“Krví a mečem dosáhneme svého cíle. Včera Gaza a Jericho, dnes Betlém, zítra Jeruzalém a celá Palestina.”
Jásir Arafat, 1995

Velká část Židů chce mír s Araby, ale značná část Arabů jakoukoli dohodu s Židy odmítá. A Arabové, co chtějí mírové soužití s Židy, to také mají těžké. Není divu, že BV se vždy dostane do slepé uličky. Pokud má být mír, obě strany se musí vzdát části svých nároků a ustoupit o krok.

aaabbb
Návštěvník
aaabbb

Tak znovu, ty tele – rezoluce VS OSN NEJSOU ZÁVAZNÉ, NIJAK NEZAVAZOVALI ANI SIONISTY ANI ARABY CO MAJÍ DĚLAT. Jediná legální cesta byl pro sionisty dohodnout se Araby – k dohodě musí být aspoň dva. Arabům nenabídli nic co by pro ně bylo přijatelné, Arabové odmítli a sionisti zvolili teror. Tím je od začátku konstrukt Rotšildlandu KRIMINÁLNÍ a ILEGÁLNÍ, nehledě k celému souvislému trvalému neustálému porušování mezinárodního práva sionisty až do teď. Jen si zjisti kolik rezolucí VS OSN sionisti ignorovali (přes šedesát) – o to víc ale stále slyšíme, že prý je ta rezoluce VS OSN z r. 47 “právní základ Israele”. Někdy dokonce za ten “právní základ” vydávají soukromý dopis kryptožida Balfoura Rotšildovi, tzv. Balfourovu deklaraci.
Pravda je jen jedna a různí lidé na ni koukají z různých úhlů pohledu. Relativizace pravdy ale je jen úskok Ďábla. Nikdo není povinnen respektovat úhel pohledu sionistických parazitů, zlodějů a vrahů jako “jejich pravdu” a hledat “kompromis” s jejich zločiny.

tana
Návštěvník
tana

Po válce si Evropa vyřešila “Židovskou otázku” po svém a na úkor Arabů. Hitler se nejdřív Židů snažil zbavit stejně, jako Polsko. Jenže je nikdo nechtěl, Anglie jim bránila ve vstupu do Palestiny.
Po válce se mnohým nelíbilo, že by měli vracet “Arizované” majetky a trpce želeli toho, že “zrovna ti jejich Židé” přežili.
I Coco Chanel vybudovala svůj salon z arizovaného majetku, abychom nebyli jen u nás..
Jenže Evropa – pod vedením VB, Francie a USA, dělala účet bez Arabského hostinského. Současná doba Izraele odpovídá přibližně dobám, kdy se v Palestině udrželi Křižáci. Nakonec je vždy mohamedáni vyhnali.

Forever
Návštěvník
Forever

Vám zkrátka historická fakta nic neříkají.
Vám nejde o rozumnou diskuzi na toto téma, ale jen za každou cenu druhou stranu očernit i za cenu lží a polopravd a překroucení historických faktů.

Tak znovu:

Izrael po r. 1948 nemohl okupovat území NEEXISTUJÍCÍHO ARABSKÉHO STÁTU!
pozn.: status okupovaného území můžou mít jen území dobyté Izraelem v r. 1967. Ale na ty můžou vznést nárok jen arabské země (na Pásmo Gazy Egypt, na východní Jeruzalém a západní břeh Jordánu Jordánsko, na Golanské výšiny Sýrie atd., žádná NEEXISTUJÍCÍ ZEMĚ PALESTINA!)

Arabové odmítli jakékoli jednání s Židy. Arabové zde jen doplatili na svou aroganci. Jak praví staré moudré přísloví, kdo chce moc, nemívá nic.
Arabové chtěli celou Palestinu pro sebe. Bez jakékoli formy židovského státu.

Když nebylo po jejich, tak místo dohody zvolili vyhlášení války Židům na život a na smrt. K jednání musí být aspoň dva.
Arabové odmítli jakékoli jednání s Židy a zvolili teror.

NEBYLI TO ŽIDÉ, ALE ARABOVÉ, KDO BYL AGRESOREM V R. 1948!

Byly to arabské země, kdo napadl v r. 1948 Izrael s cílem vyhladit a zahnat Židy do moře. Agresorem byly arabské země, nikoli Izrael.

Většina Židů válku s Araby nechtěla, ale v r. 1948 se museli Arabům bránit. To se dle vás Židé měli nechat zabít? (Dle vašich názorů asi ano)

Čili, jediný, kdo tady relativizuje pravdu, jste vy sám.

To, že i mezi Židy se najdou lidé s fašistickými sklony (jako např. Menachem Begin, Ovadia Josef či Benjamin Netanjahu), co chtějí vytvořit “Velký Izrael”, je věc jiná. Ale to neznamená, že popřeme celou pravdu.

aaabbb
Návštěvník
aaabbb

I kdyby ta rezoluce VS OSN byla prohlasována 100:1, nic to nemění na tom, že je to jen nezávazné doporučení, které v žádném případě nedalo sionistům právo na teror a vyhánění Arabů z jejich domovů a násilný zábor jejich půdy.

Forever
Návštěvník
Forever

Jinak, dost zajímavý článek. Přidal bych k tomu pár zajímavých informací.

Někteří lidé říkají, že Izrael je jak Československo v roce 1938 zrazené Mnichovskou dohodou. Něco na tom možná bude:

Československo bylo vytvořené s pomocí Západu. A až přišel čas, západní vládnoucí kruhy Československo obětovaly nacistickému Německu.
Izrael také byl vytvořen s pomocí Západu. Přišel také teď už jeho čas?
Čeká Izrael to samé, co Československo v roce 1938?!
comment image
Československo a Izrael – podobný osud?

Také je tu vlastně jeden zajímavý fakt:

Vatikán NIKDY NEUZNAL stát Izrael!
Jak je to jen možné? Vatikán, jedna z hlav této globální hydry – papež František je podle některých informací Žid – a přesto dodnes Vatikán Izrael jako právoplatný židovský stát neuznal. Ale Palestinu Vatikán uznal. Proč?

Opět jsem si v souvislosti vzpomněl na pár podstatných a zajímavých informací. Viz níže:

35.7 Jeruzalém stále středem pozornosti
„Pracují jezuité také ve dvacátém století? Ano. To, co se nyní dočtete vám do­ slova vyrazí dech:
Arabové na závěr tajných dohod s Vatikánem řekli papeži, že budou bojovat za vatikánské zájmy ve Španělsku jedině v tom případě, že papež nikdy neuzná existenci státu Izrael, i kdyby se někdy v budoucnosti vytvořil. Papež s tím souhlasil a také do dnešního dne skutečně Vatikán nikdy oficiálně Izrael za národ neuznal. Kar­ dinál Bea nám vyprávěl o tom,′′ pokračuje Rivera, „jak ortodoxní Židé a Sionisté bojovali za nezávislost izraelského státu.
Dodnes se však papež snaží všemi prostředky a za každou cenu získat nadvládu nad Jeruzalémem. Tento jeho cíl se nezměnil.
Od svého počátku se Vatikán snažil přestěhovat do Jeruzaléma proto, že v něm vznikla prvotní křesťanská církev. Zabránili mu v tom ovšem ortodoxní Židé. Proto dodnes na ně římští katolíci útočí. I dnes však usiluje o Jeruzalém. Proč chce Vatikán raději obětovat svatopetrské náměstí a svatopetrský trůn v Římě, než aby se vzdal Jeruzaléma? Copak nebyl Petr ukřižován hlavou dolů mimo Řím, jak nám Vatikán po staletí tvrdí? Copak se nenacházejí jeho kosti ve Vatikánu?

V posledních letech vyšlo najevo něco ohromujícího: Ani jeden z hrobů ve Va­ tikánu nepatří Petrovi. Za to v Jeruzalémě, v jednom františkánském klášteře v místě nazvaném Domus Flevit byl nalezen velmi starý hrob jakéhosi apoštola. Po podrobném zkoumání kosterních pozůstatků se zjistilo, že apoštol byl ukřižován a to hlavou dolů. Kromě toho je řada dalších důkazů, že skutečně jde o apoštola Petra. Pro Vatikán to byla těžká rána, kterou nelze lehce utajit.
Před první světovou válkou se snažila mocná skupina bohatých Židů znovu získat kontrolu nad Jeruzalémem. To pobouřilo Vatikán. Židé znovu zabránili jeho tajným snahám se do svatého města přestěhovat. Tito Židé měli v boji proti Vatikánu proto zaplatit za svou neústupnost.
Jak nám řekl kardinál Bea, jezuité vymysleli mistrovský plán, který by nejen vy­ hladil evropské Židy, ale navíc by obrátil celý svět proti nim. A tak se zrodila další ohavnost. Bylo nám řečeno, že jezuité navedli určité Židy, kteří zachovali určitou věrnost papeži k sepsání dokumentu nazvaného Sionistický protokol. Jeho zveřejně­ ní pobouřilo celou Evropu. (Viz také v L. H. Lehmann: Behind the Dictators, str. 10– 15)′′.

Z knihy Tajné dějiny jezuitů, str. 832-833
http://www.b-a-n.cz/stazeni/tdj2/tajne-dejiny-jezuitu-svazek-5.pdf
http://www.b-a-n.cz/tdj2.html

Pozn.: netuším sice, kdo všechno stvořil či nestvořil Protokoly sionských mudrců a netuším, nakolik jsou některé uvedené informace pravdivé, jisté je, že Vatikán dodnes existenci Izraele neuznal. Stejně tak je pravdou, že v Jeruzalémě se v minulosti nacházela prvotní křesťanská církev, která měla své učení postavené kromě Nového Zákona také na židovském učení Starého Zákona (židokřesťané – původní křesťané byli totiž výhradně Židé – tehdy šlo výhradně o židokřesťanství)

Také bych k tomu přidal informaci, že islám byl údajně stvořen římskokatolickou církví:
http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-katolicka-cirkev-zabila-krista-znicila-krestanstvi-a-stvorila-islam/

http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-vznikl-islam-doopravdy-kdo-stvoril-koran-a-proc-papezsky-vatikan-kamaradi-s-muslimy/

Jisté je, že se dnes Vatikán s muslimy až moc kamarádí. Byl to také Vatikán, kdo zcela v rozporu s učením Bible na 1. vatikánském koncilu vyhlásil, že muslimové se drží víry Abrahámovy a klaní se stejně jako křesťané „Bohu jedinému, milosrdnému, o sobě jsoucímu, všemohoucímu, Bohu Stvořiteli nebe i země“.

Islám také, stejně jako Vatikán, chová úctu k Panně Marii.
A podobností je tu více. Více v uvedených odkazech.

JazzBoo
Návštěvník
JazzBoo

comment image

Forever
Návštěvník
Forever

Prosím, a co je dle vás u tohoto tentokrát špatně? Vysvětlete mi svůj pohled.

JazzBoo
Návštěvník
JazzBoo

Neznepokojujte se. Vše je v naprostém pořádku.
Vaše činnosti odpovídá ilustraci;)

aaabbb
Návštěvník
aaabbb

“… židokřesťané – původní křesťané byli totiž výhradně Židé – tehdy šlo výhradně o židokřesťanství”
Mnno, za prvé slovo žid vynalezli rabíni někdy v půlce 18. stol. n. l. a ještě v meziválečném období 20.století byly kricí názvy babylonských talmudistů judejci nebo hebrejci- když vyhlásilo světové organizované židovstvo válku Německu v r. 1933, palcové titulky ve světové tisku zněly “Judea declares war…”. Naplno židovat se začlo až po WW2, pardon po Holokoustu, WW2 to byla jen okrajová epizoda Svatého židovského holokoustu, jak dobře všichni vědí.
Kristus měl na kříži napsáno Král Judeje, nikoliv Král židů. Nový zákon je v ostrém rozporu se Starým zákonem. Jde opět další rabínský humbug na “góje” – “židokřesťanství”. Jak uvádí Šlomo Sand – proč neslyšíme ze všech stran daleko víc slovo “židoislám”, když babylonský talmudismus alias judaismus má mnohem blíže k islámu než ke křesťanství? Judea je místopisný název, ne podle “židů”, a tom území tehdy žila řada kmenů a sekt, jedna z nich byli farizeové, dnes zvaní židi. Aramejsky mluvící Kristus, ať mýtický nebo skutečný, k nim NEPATŘIL. On byl Judejec protože bydlel v Judeji, ale nepatřil do sekty farizeů-židů.
Tak jaké “židokřesťanství” pořád?
Jak “žid Kristus”?
Jak židi/Židi?
Ať už s tím jdou “vyvolenci” do pytle.

Forever
Návštěvník
Forever

Podle čeho se dle vás tedy jmenovala Judea?! 🙂

Za další, tady jste se teď parádně odkopal. Co to je židokřesťanství? Není to odkaz na nesmysly o “židokřestanské” civilizaci, ale na Židy, co přijali Krista za svého mesiáše! Židokřesťané byli např. hnutí esejců, ebionité atd. Zkrátka, šlo o Židy, co přijali Krista za svého Spasitele! Židokřesťané považovali Krista za mesiáše a kromě křesťanských zvyků prováděli i židovské zvyky a židovství obecně – stručně shrnuto, židokřesťané byli spojnicí mezi židovstvím a křesťanstvím. Až právě rabínský judaismus křesťanství odmítl!

Obecně, židokřesťané se řídili Novým Zákonem, ale částečně také dodržovali i tradice židovství.

Ano, v mnoha ohledech je židovství blízké islámu, v tom s vámi souhlasím (např. obřízka, propojení ducha s tělesnou krví, uctívání Písma jako takového, lunární kalendář, psaní z prava do leva atd.)
Ale obecně, židovství je základ křesťanství. Starý Zákon je základ Nového Zákona. Obojí bylo stejně důležité. Bez Židů by nebylo Krista, bez Starého Zákona by nebylo Nového Zákona. Starý Zákon byl vychovatelem ke Kristu. Kristus nepřišel Starý Zákon zrušit, ale naplnit jeho podstatu.
Kdyby Kristus chtěl Starý Zákon zrušit, byl by proti Desateru a také všem důležitým postavám Starého Zákona, Abrahámovi, Mojžíšovi a dávným židovským prorokům atd. Ale k tomuto se naopak hlásil.

Starý Zákon byl předobrazem Krista. O to go.

tana
Návštěvník
tana

Mohamed se původně považoval za pokračovatele Ježíše. Teprve pozdější interpretace vytvořily nové náboženstvi.
Nesmíme zapomínat,že původní židé, křesťané i muslimové jsou všichni Semité.

Lostris
Návštěvník
Lostris

Tady není bez zajímavosti, že v deviantním Švédsku se mají odstraňovat kříže, kostely mají být i pro muslimy a návrh na název nového náboženství je chrislam.

Forever
Návštěvník
Forever

Moc nemám rád dělení na “hodné” Palestince a “zlé” Izralece a naopak. Pokud je výše pravda, pak to jen utvrdilo moje dřívější názor na izraelsko-arabský konflikt. Že nic není černobílé.

Abych řekl pár věcí k tomu, tak rozhodně není pravdou, že Izraelci a palestinští Arabové spolu vedou jednotně boj na život a na smrt.

Značně různorodá izraelská společnost je v otázce izraelsko-arabského sporu rozdělená – stejně, jako je např. česká společnost rozdělená v otázce vztahu k Rusku a USA.

Např. zejména levicově zaměření Židé (+ někteří umírnění pravicoví Židé) usilují už dlouhodobě o mír s Araby – i za cenu, že Izrael část území ponechá Arabům – jak říkají tito Židé, MÍR JE DŮLEŽITĚJŠÍ, NEŽ PŮDA! Je i řada izraelských lidskoprávních organizací, jako např. hnutí Šalom achšav, co kritizují a bojují proti politice izraelských neocons (neoconů je nejvíc v Likudu a obecně v radikálním pravicovém spektru, které kompromisy s Araby odmítají a naopak, podporují např. výstavbu židovských osad a řada z nich má blízko až k fašistickým tendencím). Je mnoho Židů, do jsou proti výstavbě židovských osad a jsou ochotni (alespoň část těchto osad) zlikvidovat, pokud Arabové výměnou uzavřou s Izraelem mír. Jsou to často sionisticky smýšlející Židé – zkrátka, sionismus není překážkou, překážkou jsou radikálně nacionalisticko-fašistické izraelské kruhy (např. má k tomu blízko již zmíněná strana Likud). Je třeba jen lidí ochotných ke kompromisu v otázce izraelsko-arabských sporů.

Takoví lidé byli – jak na arabské, tak i izraelské straně – na arabské straně to byl např. Anvar Sadat, na izraelské např. Šimon Peres a Jicchak Rabin (obecně, zejména levicové spektrum Židů) aj. Ale tím si znepřátelili radikální šovinistické kruhy – Sadat byl zavražděn radikálními arabskými kruhy, Rabin byl zavražděn izraelským radikálem – ortodoxním Židem Jigalem Amirem!

Pozn.: Je i řada Arabů, např. mezi izraelskými Araby (Arabové s izraelským občanstvím) je řada Arabů, co proti existenci Izraele nic nemají a žijou vedle Židů v v míru bez nějakých velkých problémů – je to svým způsobem také proto, že mají v Izraeli větší životní úroveň, než v okolních arabským zemích.

Atd.

Doporučuji vynikající a objektivní knihy od Marka Čejky:

Izrael a Palestina

Judaismus a politika v Izraeli

Není nutné zacházet v izraelsko-arabském konfliktu do nějakých kospirací, stačí si zjistit fakta o tomhle tématu. Nedávno jsem přečetl knihy od Břetislava Olšera – např.:
Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi

Vadí mi idealistický Olšerův pohled na Židy, ale překvapivě, tahle jeho kniha ještě byla celkem objektivní. Dozvěděl jsem se mnoho zajímavého – různorodý pohled Izraelců na spor s Araby, určité okamžiky, kdy někteří Arabové a Židé si dokázali pomoci navzájem – ve zdravotnictví např. někteří Židé darovali vlastní důležitně životní orgány zraněným Arabům a někteří Arabové naopak své životně důležité orgány darovali zraněným Židům.
+ řada zajímavých svědectví od Židů – týkající se holocaustu, kibuců, izraelsko-arabského sporu atd.

Nevím, jak vy, ale já ještě pořad věřím, že existuje šance, že můžou žít Židé a Arabové v míru pospolu.
Ještě je šance zabránit dalšímu krveprolití.

Jarda Cirkl
Návštěvník
Jarda Cirkl

Článek hezký ,Váš komentář taky – jen malá poznámka citace:
“Nevím, jak vy, ale já ještě pořad věřím, že existuje šance, že můžou žít Židé a Arabové v míru pospolu.” To myslíte , že i Evropané a přivandrovalci ?
Rád bych sdílel Vaši víru.

Forever
Návštěvník
Forever

Srovnávat izraelsko-arabský spor s islamizací Evropy je srovnávání jablek s hruškami.

Co se týče spolužití nemuslimů a muslimů v Evropě (většina přistěhovalců-kolonistů a migrantů jsou muslimové) – na to mám skeptický postoj – na mírové spolužití muslimů s nemuslimy nevěřím – vždy v historii žili leda v “míru” buď, že nemuslimové žili jako lidé podřízení muslimům nebo naopak muslimové podřízení nemuslimům.

On je islám umírněný jen do té doby, dokud nebude silný – jakmile je islám dostatečně v nemuslimské zemi silný (což je příklad i dnešní Evropy, kde žije už značně silná početná muslimská komunita), přejde islám do násilného či nenásilného (vytlačování původní neislámské kultury a podkopávání neislámského systému) útoku proti nemuslimské zemi.

Povinností muslima je totiž džihád, tj. šíření islámu – všemi prostředky – včetně možnosti použití síly – islám používá buď mírnou či násilnou metodu boje – podle toho, jak a kde je potřeba.

Džihád neustane do té doby, dokud celý neislámský svět (islámem nazývaný “Dům války”) se nepodřídí Alláhovi. Pokud by muslim přestal s džihádem (tj. přestal šířit islám) ve chvíli, kdy ještě existují neislámské oblasti (Dům války), dle Koránu na něj Alláh sešle hrozné tresty. Proto i řada mírnějších muslimů je takto udržována v nejistotě a strachu z trestů seslaných Alláhem v případě, že přestanou šířit islám. Pro muslima totiž víra a posmrtný život znamená mnoho. A díky těmto zákonům Koránu je jakákoli snaha o mír mezi muslimy a nemuslimy jen pouhou utopií.

Minimálně dojde k tomu, že muslimové, co nejsou násilní, většinou zůstanou podřízení islámskému duchovenstvu a nezastanou se nemuslimů v případě, když (nemuslimové) budou pravověrnými muslimy likvidováni a zabíjeni či perzekuováni.

Islám je jen umírněný, když je slabý – viz třeba Japonsko či Čína.

V Japonsku je totiž islám postavený mimo zákon, jakákoli veřejná propagace a projevování islámu je trestána, muslimové (zde velmi malý počet obyvatelstva) smějí svoji víru provozovat jen ve svých domovech.

V Číně sice islám přímo mimo zákon postavený není, ale Čína jakoukoli snahu muslimů (islám zde vyznává zejména národ Ujgurů) posílit potlačuje. Číně je mnohdy Západem vyčítáno “porušování lidských práv” Ujgurů. Kdo si tuhle problematiku ale pořádně nastuduje, pochopí, že Čína se brání snahám islamistů posílit zdejší muslimskou komunitu – shrnuto, Čína likviduje jakékoli islamizační snahy. Proto Čína drží Ujgury (kterých je v Číně přibližně 8 000 000 – není divu, že je zde islám zatím “umírněný”) na uzdě.

Islám je umírněný podle toho, jak je slabý či silný. My bychom se měli zachovat ve vztahu k muslimům stejně, jako Japonsko – POSTAVIT ISLÁM MIMO ZÁKON! A zabránit jakýmkoli snahám ČR islamizovat.

Nejhorší na tom celé je, že ať už Evropa udělá cokoli, konflikt křesťanského světa s islámským světem je nevyhnutelný – tomuto ničivému střetu civilizací se už nedá vyhnout, ať už chceme nebo ne – bohužel.

Je ale na nás, zda budeme žít jako ti “káfirové” (hanlivé islámské označení nemuslima) nesvobodně a v neustálém strachu v islámském kalífátu nebo jako svobodní lidé beze strachu v tradiční Evropě, co vznikla a existuje na tradičních anticko-křesťanských kořenech.

My sami dokážeme předpovídat budoucnost, protože ji sami utváříme. Je to jen na nás, jaká nás čeká budoucnost.

JazzBoo
Návštěvník
JazzBoo

Velkého rozdílu mezi žitím jako gojim nebo kafir neshledávám, ale vzhledem k historickým zkušenostem posledních dvěstě let je velice pravděpodobné, že s araby bude lepší domluva než s „židy“.
Nemají v sobě zakódovaný ten chucpe parazitizmus.

Forever
Návštěvník
Forever

ale vzhledem k historickým zkušenostem posledních dvěstě let je velice pravděpodobné, že s araby bude lepší domluva než s „židy“.
Nemají v sobě zakódovaný ten chucpe parazitizmus.

Můžete to jít vykládat našim předkům, co museli bránit Evropu před nájezdy Arabů. A to si jako myslíte, že s Araby, co se teď potulují po Evropě či tu zapustili kořeny, bude lepší domluva?

aaabbb
Návštěvník
aaabbb

Tvoji chazarští předkové nikdy Evropu před nájezdy Arabů nechránili. A před těmi dvěma tisíci lety bydleli tvoji předkové někde na území dnešního Mongolska, je to každém atlasu světových dějin – tolik k chazarskému “právu na návrat do země zaslíbené”.
Prostě se smiř s tím, že představení skončilo. Tzv. židy, tj. degeneráty indoktrinované doktrínou “židovské vyvolenosti” už jejich faraonský páneček nechce, už jsou mu jen na obtíž, už posloužili a dosloužili. A ani nikdo nikdo jiný je nechce, dost se naparazitovali a naškodili…
Běž si to psát ty tvá expozé na Érec.cz, tam teď bědují nad zradou Israele “Čechií”. Tam si zanotuješ.

Forever
Návštěvník
Forever

Jestli máte na to jen druhého nálepkovakt jako potomka Chazarů, tak to je dost smutné. Víte, když mě někdo označuje jako židofila či palestincofila, tak vím jednu věc – zachoval se objektivně ve věci izraelsko-arabského sporu.

Nemám potřebu psát na Érec.cz, židofil nejsem. Jestli je pro vás hrozný objektivní přístup k Izraeli a Palestině bez nadržování jedné či druhé straně, tak je naše diskuze zbytečná.

Vykašlete se už na ty věci z internetu a raději si zjistěte fakta o Izraeli a Palestině. Doporučuji vám knihy od Marka Čejky:
comment image
comment image

Není třeba být kovaný příznivec Izraele či Palestiny. Je dobrý a užitečný objektivní přístup v této věci. Jedině s objektivním přístupem v této věci se dá dosáhnout mezi oběma stranami míru bez dalšího krveprolití.

Mějte se. Šalom vaší duši.

aaabbb
Návštěvník
aaabbb

Salám tvojí duši. Ale snažíš se zbytečně, Zión z tebe leze jako sláma z gumáky. Tyhle “vyvážené” a “rozumné” názory na sionistickou okupaci Palestiny piš třeba do Respektu, nebo Žlidových novin.
Od samého začátku je podle mezinárodního práva státní entita Izrael ILEGÁLNÍ. Ty prostě tak jako ti ostatní “vyvážení” rozumbradové dynamicky ignoruješ zásadní kriminalitu a ilegálnost sionistických počinů v Palestině a všechno to ohromné zlo co sionisti způsobili – a to zdaleka nejen palestinským arabům. Co i nám se naškodili a stále škodí, stačí jen uvést “vyvolené ze Ziónu” dědičné parazity z několika propletených famílií aktuálně “na pozicích”: Dyntsbir-Marxová-Valachová-Šábesová. A v Palestině, v tom epicentru sionistického zla pokračují v tom jak posedlí, teď zase chazaři kolaudovali tisíce nových bytů na okupovaných palestinských územích.
Žádný strom ale neroste do nebe, a účtovat se s těmi chazarskými vrahy a parazity bude, to je nevyhnutelné. Oni si mysí že jsou pořád vyvolení nedotkutelní, to skončilo, sehráli a dohráli svou špinavou roli.
Mír v Palestině mezi Rotšildem naimportovanými aške-nazi Khazary a místními Araby po tom všem není možný, to je jen zase plané “vyvážené” tlachání “vo ničem”. Sudetští Němci v 45-tém museli odejít, a to jejich předkové tu bydleli tisíc let. Z nacistického svinstva se nedá vybabrat nějakým relativistickým uchlácholováním, bylo příliš mnoho zla, mnoho křivd, mnoho krve. A nacističtí Khazaři v Palestině už dávno zrovna tak nemají co dělat. Ostatně sám Ben Gurion, Chazar odněkud z Litvy řekl, že Arabové nemají jediný důvod aby jim dobrovolně vydali svou zemi a nechali se od nich zotročit.
A jestli nejsi chazar, tak jsi šábes-chazar. Pěšky jako za vozem.

Forever
Návštěvník
Forever

Jestli chcete zrušit Izrael, tak zrušte i USA, Kanadu či Austrálii – jinak jste jen ubohý demagog.

A to, že srovnáváte izraelskou společnost s nacistickou Třetí říší – no comment.

Že urazíte tu část promírové izraelské společnosti (která je poměrně značná a velká v izraelské společnosti), která chce žít s Araby v míru i za cenu toho, že se Izrael vzdá části svého dnešního území, – co k tomu dodat?!
Ubohost nejhrubšího zrna.

JazzBoo
Návštěvník
tana
Návštěvník
tana

Pane Forever, my spory mezi Židy a muslimy v západní Evropě i Arabském světě nebo Izraeli nevyřešíme.
Hlavně v Německu byl antisemitismus vystavěn na křesťanských základech, jenže dnešní muslimský antisemitismus ošetřit vpodstatě nejde, protože stát dal náboženským komunitám příliš velikou autonomii , kterou vůči jednomu náboženství změnit /potichu/ nemůže a kdyby se to týkalo všech náboženství, vznikla by kolem toho asi nežádoucí pozornost.
Tady mají šanci snad jen nástupnické státy R-U cestou novel zákonů 1/2 19. st. ale i tady nastane obrovský problém, protože proti těmto zákonům stojí i tak nepopulární cíkevní restituce.
Tou cestou se vydalo před 2 lety Rakousko a první výsledky se dostavily. My musíme nejdříve přílivu muslimů zabránit, potom uvést v chod zákonné pojistky po rakouském vzoru, což vyvolá hlasitou nespokojenost katolíků , a ani židé spokojeni moc nebudou, za 26 let nasbírali fůru zákonných výjimek, co se týče restitucí, a příliš světla do jejich hospodářství je asi moc neuspokojí….
Židé si již dávno uvědomili, že nemají kam utíkat – USA vždy braly jen bohaté, na to “se” zapomnělo.

JazzBoo
Návštěvník
JazzBoo

Věříte správně.
Židé a Arabové můžou žít v míru pospolu.
Jenom je musíte zbavit těch chazarů co se mezi ně infiltrovali. Což jsou cca. tři čtvrtiny populace která se hlásí k židovskému původu.

Forever
Návštěvník
Forever

Možná vás to překvapí, ale např. Sefardští Židé (ti “praví Židé”) jsou většinou protiarabští mnohem více, než Aškenázové-Chazaři.

Naopak paradoxně “chazarští Židé” jsou naopak více nakloněni k mírovým jednáním a kompromisům s Araby, než Sefardé.

Jen pro zajímavost:
Dva průzkumy v nedávné minulosti ukázaly, že většina amerických Židů-Chazarů odmítá židovské osady na okupovaných územích (60 ku 40 procentům) a drtivá většina se vyslovuje pro to, aby se USA aktivně vložily do mírového procesu na Blízkém východě, byť by to znamenalo „vyjádřit veřejný nesouhlas s Izraelem či arabskými státy”. Zajímavé přitom bylo, že dotázaní v průzkumu dávali Izrael v průměru až na osmé místo na žebříčku svých starostí a jen osm procent z nich židovský stát zařadilo na první či druhé místo.

A to jsme v USA, kde je nejvíce Aškenázů – tj. Židů-Chazarů.

Vždyť i mnoho sionistů kritizuje politiku izraelských pravicových neoconů. I např. mírové hnutí Šalom Achšav (v překladu Mír hned) tvoří výhradně chazarští Židé – co podporují kompromis a uzavření smíru s Araby – i za cenu toho, že Izrael ponechá část svého území palestinskými Arabům.

Koneckonců, i např. známí promíroví izraelští politici, jako např. Jicchak Rabin, Šimon Peres a Ehud Barak byli chazarští Židé. A Rabin byl zavražděn ortodoxním Židem Amirem, co byl sefardský Žid, nikoli chazarský Žid.

A co vás také asi překvapí, izraelská pravicová neoconská strana Likud má nejvíce voličů nikoli mezi chazarskými Židy, ale mezi sefardskými Židy.

Je vidět, že nemáte úplně přesné informace o Izraeli, Židech a izraelsko-arabském sporu.

Doporučil bych vám výše mnou doporučenou literaturu. Ještě bych vám k tomu doporučil také knihu Miloše Pojara – Izrael

Nemusíte zacházet v případě izraelsko-arabského konfliktu do nějakých konspirací, stačí si nastudovat historická a obecná známá fakta o Izraeli, izraelské společnosti a o konfliktu Židů s Araby. Hned člověk má více jasno v těchto věcech.

Opravdu bych doporučil všem tuto mnou doporučenou literaturu si nastudovat – paradoxně se dozvíte mnoho zajímavých informací o Izraeli a sporu Židů s Araby daleko více, než v případě přečtení tisícovek konspirací. A také hlavně daleko více věcem ve věci Izraele a Palestiny porozumíte a pochopíte. Hned vám bude mnoho událostí dávat smysl. A pochopíte, co je třeba udělat ve věci izraelsko-arabského sporu.

JazzBoo
Návštěvník
JazzBoo

Máte pravdu, mé informace o izraelsko arabském sporu jsou narozdíl od informací o „židovsko“ lidském sporu jenom kusé.
Jediné co mě ve vašem textu opravdu překvapuje je absolutní absence osobního realizmu. Opravdu nemusím zacházet do žádných konspirací když skonstatuju že jste velice odvážně naivní, když při Vašem rozhledu a informovanosti i nadále tady ztrácíte čas a nesnažíte se raději zachránit svou rodinu, své sousedy, případně i sebe.
Studijních doporučení se zdržím, máte vlastní rozum;)

Forever
Návštěvník
Forever

Já se pouze snažím držet v tomto tématu historických a obecných faktů. Vy si snad myslíte, že jsem sem hodil židofilní literaturu?! Např. knihy pana Čejky o Izraeli a Palestině patří tady (nejspíš) mezi nejobjektivnější díla o izraelsko-arabském konfliktu. Aspoň do toho nahlédněte, než něco začnete zase říkat o tomhle a tamtom. Věřte mi, paradoxně člověku, když si to pořádně prostuduje, je mnoho věcí více jasnějších.

V tomto ohledu jsou díla pana Čejky kvalitní – bez nadržování Izraelcům či Arabům – a přesto, májí tyto díla hodně podstatných a zajímavých informací. Nebuďte tvrdý, jak ořech, a aspoň trochu si z toho něco přečtěte. Ale jestli je to pro vás problém, ok, je to vaše věc, svět se nezboří.

aaabbb
Návštěvník
aaabbb

“Sefardští Židé (ti „praví Židé“)”
Sefardi jsou semitští příbuzní semitů Arabů a vyznávají talmudskou doktrínu, která se ale nijak zvlášť nekříží se sekulárním chazarsko židovským nacismem-sionismem. Nejsou to žádní “Židi s velkým Ž”, protože žádné “židovské etnikum” nebo národ – nic takového NEEXISTUJE. Oni nebo ty si můžete o sobě myslet co chcete, nikdo ale není povinen na vaše chiméry věřit. Objektivně je židovství pouze náboženská doktrína, nic víc. A jestli to sionisti nazývají “židovský národ”, pak používají jiný slovník s jiným významem slova národ než jak ho známe my “gojové” a “šiksy”.

tana
Návštěvník
tana

Tak proč před uzavřením sňatku jsou testováni na specifické pro Židy genetické choroby?
Proč se bojí jim již v mládí říct naplno, nosiči jakých chorob jsou?
A proč to zdůvodňují tím, že by mladí měli mindráky a partnery by hledali mimo komunitu?

aaabbb
Návštěvník
aaabbb

to jsou incestní degenerativní choroby získané dědičností v židovských uzavřených kahalech, projevují se i po řadě generacích židů mimo kahal, je to i u cikánů, každé dlouhodobě uzavřené společenství zdegeneruje, když všichni jsou bratranci a sestřenice, o degenerátech píše pan Klimov v jeho vyšší sociologii

JazzBoo
Návštěvník
JazzBoo

Protože jim jejich právní systém smíšená manželství neumožňuje.
Odpověď vrchního pražského rabína ze srpna 2014 na otázku: Proč jste proti smíšeným manželstvím?
Podle židovského právního systému nemůže vzniknout manželství, když jeden z těch dvou není židem. Když lidé žijí ve smíšeném soužití, tak tradiční rabín k tomu řekne: „Není to správné, ale já nejsem ten, kdo za to bude muset zaplatit.“ Člověk, který se rozhodl, že bude žít s partnerem, který není žid, zaplatí obrovskou cenu ve vztahu vůči dětem. Znám příklady, kdy to lidé později rodičům vyčítali.
http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-novym-prazskym-rabinem-dt6-/domaci.aspx?c=A140813_122134_domaci_jj

tana
Návštěvník
tana

Sidon má židovského otce a nežidovskou matku, takže než se stal rabínem musel sám dostat výjimku. Mimochodem k tomu, jak se stal z dramaturga věřícím patří vskutku zajímavá historka, možná jen u nás.
Základním pravidlem u Židů je, že Žid musí mít Židovslou matku, otec není důležitý.
Dalším pravidlem je, že se Židovka musí před početím vykoupat v mikve, jinak dítě taky není Žid. Mám pocit, že za minulého režimu tady mikve nefungovaly.
Z tohoto hlediska se u nás po II. světové nenarodil jediný Žid.

kari
Návštěvník
kari

V kazdem pripade tady je obrovska snaha o globalni islamizaci Evropy, a “uprednostnovani Palestiny pred Izraelem” do te snahy bude zapadat take. Myslim, ze ta partie je ale stale jeste dost rozehrana.

NoName312
Návštěvník
NoName312

Dobry den,

dekuji za zajimavy clanek, jen bych v nem mozna jeste pokracoval a nastinil proc se tak deje a kam to vse smeruje. Vim, ze autorka planuje dalsi navazujici clanek, takze pockejme si na nej. Pro me je zmena postoje k Izraeli dalsim opustenim naseho jakehosi suverenejsiho postoje CR vuci zahranici a postupna degradace statu a jeho aktivit pod politiku EU. Dale bych si vubec nebyl jisty tim, ze se Turecko rozpadne, protoze to ma naopak v planu uplne jinou vizi – spojenim s Irakem vytvoreni velkeho muslimskeho chalifatu, kde se uprednostni mirnejsi verze islamu. Toto uskopeni pak pojme Iran, Syrii, Libanon a v dalsim sledu Egypt atd. Vse smeruje k velkemu islamskemu chalifatu, ktery po sve stabilizaci pujde smerem k Evrope, ktera bude mit jiz sve trojske kone pripravene – islamska migrace. Pokud vychodni a stredni Evropa v nasledujicich letech odola prvnimu kroku dzihadu – tj. migraci a nepusti do svych zemi vetsi mnozstvi techto lidi, tak ma jeste sanci se Evropskemu chalifatu vyhnout – za pomoci Ruska. Moc zalezi ted na politicich a lidech, kteri je voli a co jim dovoli.

S pozdravem
NoName312

Holy
Návštěvník
Holy

Tak už to máme i v našich městech! Imigrantský negr dnes v Plzni těžce zranil revizora MHD!
https://vk.com/wall377143388_1580

Amus
Návštěvník
Amus

To máme už dlouho, jen to mnozí nechtějí vidět.

b.k
Návštěvník
b.k
b.k
Návštěvník
b.k

Zatím se nic nemění ani prý měnit nebude. Jeruzalém se i nadále bude u nás uvádět jako hlavní město Izraele..
viz. http://zpravy.idnes.cz/spor-o-atlas-s-jeruzalememm-jako-hlavnim-mestem-f5j-/domaci.aspx?c=A160906_180235_domaci_cen

paa tal czechia
Návštěvník
paa tal czechia

Takový uryvek z dokumentu slovutné ČT2…https://www.youtube.com/watch?v=RknumBh-Svs