Česko-německý fond budoucnosti vozí do Česka migranty a ukazuje je českým školákům...

Česko-německý fond budoucnosti vozí do Česka migranty a ukazuje je českým školákům jako přínosné multikulti obohacení pro národ! Školy v tichosti reprogramují vaše vlastní děti ke změně světonázoru a akceptaci migrace a Islámu jako přirozeného prostředí pro budoucí Evropu!

Česko-německý fond budoucnosti vozí do Česka migranty a ukazuje je českým školákům jako přínosné multikulti obohacení pro národ! Školy v tichosti reprogramují vaše vlastní děti ke změně světonázoru a akceptaci migrace a Islámu jako přirozeného prostředí pro budoucí Evropu!

I když už jsou prázdniny, opět a znovu vyplouvají na povrch informace o působení německého neziskového sektoru v České republice s požehnáním českého státu. Jak nás do redakce AE News upozornil jeden z našich čtenářů, Česko-německý fond budoucnosti, který vznikl v roce 1997 po podpisu Česko-německé deklarace, poskytuje dotace a granty jednotlivým českým a německým neziskovkám pro osvětové programy na podporu multikulturní inkluze. Německé neziskovky ve spolupráci s vybranými školami v Německu jezdí do Česka a pořádají s českými školami a gymnázii workshopy a semináře, kde české mládeži programují do hlav pozitivní náhled na soužití s jinými (rozuměj hlavně s arabskými) etniky. Mluvil jsem o tom v pátek na Svobodném rádiu, že dospělé lidi už nejde přeprogramovat, takže globalisté se zaměřují na likvidaci národa na tzv. 1. prioritě řízení. Chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti!

Budoucnost Evropy?

Ukážeme si několik příkladů grantů, které poskytuje Česko-německý fond budoucnosti pro organizace a školy ve vztahu k posilování multikulturní osvěty v České republice. A je to opravdu síla.

Jak se vozí migranti do českých škol?
Projekty měsíce
RIKAMIFO – Průzkumníci migrace
Žadatel:
Richard-Wagner Gymnasium
Wittelsbacher Ring 9-11
95444 Bayreuth

Partner projektu:
Gymnázium Nad Kavalírkou
Nad Kavalírkou 1
150 00 Praha 5
www.kavalirka.cz

Cíl projektu: Žáci gymnázií z Bayreuthu a Prahy se zabývají tématem migrace a integrace. Výsledkem jejich průzkumu bude brožura a kalendář s vyhodnocením rozhovorů s migranty v obou zemích [1].

V rámci výměnného pobytu žáků pražského gymnázia (GNK) a bayreuthského gymnázia (RWG) došlo k prvnímu setkání 20. – 26. března 2017 v Bayreuthu. Protože bayreuthští žáci nemluví česky, účastnili se jazykové animace, která jim měla pomoct odbourat jazykové bariéry. Následně byly vedeny filosofické rozhovory na téma vlast, jinakost a identita. Zároveň byla vyhodnocena přípravná práce pražských žáků, kteří pomocí dotazníku zjišťovali, jak se žije Němcům v Praze. Také v Bayreuthu běžely anketa a rozhovory s rodiči a prarodiči migrantů.  Protože RWG je škola s vysokým podílem migrantů, byla tato situace probírána a srovnávána ještě s dalšími státy světa. Přičemž hlavní věc, která zajímala žáky obou zemí, byla, jak migranti a jejich spoluobčané vnímají tuto situaci a jak se v cizí zemi cítí. Několik rozhovorů se uskutečnilo také s partnery Česko-německé společnosti ještě před návštěvou německých žáků v Praze.

Angela Merkel na základní škole Erika-Mann-Grundschule v Berlíně při kontrolní návštěvě multikulti výuky.

Návštěva dokumentačního centra v Norimberku měla pražským hostům nabídnout další pohled na německé dějiny v době národního socialismu. Společný program byl zpestřen návštěvou Bamberka i samotného města Norimberk a společným večerem s rodiči hostitelských rodin. Návštěva bayreutských žáků spojená s dalšími pracemi na společném projektu se uskuteční v Praze ve dnech 24.  – 30. 4. 2017.

Projekty měsíce
Příběhy uprchlíků
Žadatel:
We Can, z.s.
Rožmberská 1628
Praha 9, 198 00
www.we-can.cz

Partner projektu:
Umweltzentrum Dresden
Schützengasse 16 -18
01067 Dresden
www.uzdresden.de

Cíl projektu: Projekt má zprostředkovat audiovizuální „setkání“ s uprchlíky, kteří přišli do Německa, a napomoci tak oslovit lidi a otevřít jejich srdce pro vzájemné poznání [2].

V České republice lze aktuálně získat jen velice málo přímých zkušeností s uprchlíky, čemuž je v Německu úplně naopak. I z tohoto důvodu od počátku roku 2016 navštěvují Drážďany mladí lidé z Prahy.  Na konci července 2016 přijeli do Drážďan i s týmem dokumentaristů „WeCan“ a ptali se uprchlíků, např. v rámci ABC-stolů pořádaných každodenně sdružením Umweltzentrum Dresden, na příběhy jejich odchodu a příchodu.

Angela Merkel na škole Erika-Mann-Grundschule v Berlíně v rozhovoru s dětmi z pákistánské rodiny.

Takto vzniklé fotografie a dokumentární filmy jsou předmětem výstavy prezentované v obou zemích. V Praze výstava proběhla od 29.09. do 19.10. Zahájení výstavy fotografií doprovodilo promítání rozhovorů a diskuse. V Drážďanech výstava probíhá od 01.12.2017. Vedle prezentace fotografií a filmů dojde i na diskusi s těmi, kteří ve filmech vystupují. Kompletní rozhovory s krátkými videoukázkami a fotografiemi jsou k dispozici na našich internetových stránkách a na facebookovém profilu.

Chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti!

Jak vidíte z uveřejněných příkladů jednotlivých grantů, tak se jedná o klasický systém řízení na 1. prioritě, tedy řízení vedoucí ke změně světonázoru. Projekty se snaží vychovat novou generaci lidí, tzv. Euročlověka, který bude multikulturní Evropu prostoupenou Islámem, právem Šaría a jinými kulturními zvyky tolerovat a bude se jim přizpůsobovat, na rozdíl od toho, aby se naopak Evropě přizpůsobovali přicházející migranti z arabských zemí. Aby nedošlo k brutálnímu omylu, že Česko-německý fond prosazuje řízení na 1. prioritě proti českému národu z pozice Němců, tak je třeba zdůraznit, že se jedná o mezinárodní fond, který založily dvě vlády, vláda německá s vládou českou. Čili tyto procesy na multikulti přeprogramovávání českých studentů má na svědomí stejně tak česká vláda, která se navenek tváří v médiích jako největší odpůrce migrace, ale na straně druhé spolupracuje s Němci na řízení procesů proti českému národu na 1. prioritě.

Vlevo Asiatka, vpravo černoška, uprostřed bílý kluk. Už dnes jsou bílé děti na mnoha školách v západní Evropě v menšině.

A to není jenom Česko-německý fond budoucnosti, který na 1. prioritě se snaží vychovat novou českou mládež. O systémech řízení a o tzv. prioritách ovládání mas a národů doporučuji vysvětlující video, které většina ze čtenářů již zná, video je zde a české titulky je tam třeba ručně zapnout. To samé se děje na ministerstvu školství, kde už dlouhá léta rok co rok přichází peníze a granty od Norských fondů, které dělají s českou mládeží to samé, co dělá Česko-německý fond budoucnosti. Na tomto místě je dobré se vrátit ještě ke kauze z minulého týdne, která zvedla obrovskou vlnu emocí. Školní výlet základní školy v Jablonném nad Orlicí do Londýna [3], kde byly české děti bez vědomí rodičů a bez faktické konkrétní znalosti samotné cestovní kanceláře ubytovány v domácnostech muslimských rodin na sociálních dávkách. Když procházím diskuse, tak se utvrzuji bohužel v názoru, že mnoho lidí nepochopilo, v čem je ten zásadní problém. Rodičům bylo sděleno, že budou bydlet u prověřených anglických rodin.

Děti se potají a za zády rodičů učí na školách multikulturalismu

Jenže z následné komunikace s cestovní kanceláří vyplynulo, že ta naprosto netuší, u jakých konkrétních osob děti bydlí. Cestovka neměla na rodiny kontakty, žádné emaily, žádné telefony a na dotaz jedné z maminek, paní Gabriely, odpověděla cestovka tak, že rozmisťování dětí v Anglii zajišťuje nějaká úplně jiná britská cestovka, se kterou nemají rodiče a ani škola žádný kontakt. Cestovka ze severu Čech tak předala děti do péče jiného právního subjektu ve Velké Británii, aniž by bylo jasné, co je to za subjekt, jací lidé tu organizaci v Británii řídí a co je to vlastně za systém ubytování, když za děti zodpovídá škola, ta nechá děti ubytovat na zodpovědnost české cestovky a česká cestovka zodpovědnost za ubytování dětí přenese na neznámý britský subjekt.

Angela Merkel na návštěvě Erika-Mann-Grundschule.

Tyto výlety mají za úkol v mládeži obrušovat hrany české vrozené xenofobie, napsala nám paní učitelka z jednoho pražského gymnázia. Do školy jim k tomu přišel z ministerstva školství už před lety metodický manuál, který popisuje, jak děti snadno přijímají soužití s jinými kulturami, na rozdíl od dospělých rodičů. Proto i tyto zájezdy do Londýna jsou realizovány tak, jak jsou realizovány. Děti se neposílají spát do hotelu, ale rozmisťují se do muslimských rodin a zdůvodňuje se to historkou o úspoře nákladů na výlet. Naše redakce kontaktovala totiž několik cestovních kanceláří v ČR a za stejnou požadovanou cenu cca. 8,800.- Kč nám byly nabídnuty zájezdy s hotelovým ubytováním v levných hotelech řetězce Ibis v Londýně.

Poslat děti do Londýna se školou znamená nechat je programovat na 1. prioritě

Částka účtovaná za výlet nebyla pro děti z Jablonného nijak cenově snížená nebo zvýhodněná, aby to zdůvodňovalo a omlouvalo ubytování dětí v muslimských rodinách kvůli úspoře peněz. Např. cestovní agentura ABC Tours nám nabídla 4-denní zájezd do Londýna s ubytováním v hotelu za 2,810.- Kč včetně daně, odkaz na nabídku najdete zde. Z toho jasně vyplývá, že není pravda, že by se v Londýně nedalo bydlet v hotelu na 5 nocí (2 dny byla cesta) za cenu do cca. 9,000.- Kč. Ubytování a jeho cena tak nebyla důvodem, proč pan ředitel školy poslal děti spát v Londýně místo do hotelu raději do muslimských rodin. Je to součást ministerského metodického plánu na podporu “multikultivace”, jak se tomu v poslední době říká v neziskovkách, že jdeme do školy dělat “multikultivaci”, kultivovat děti k multikulturalismu. I proto potom ředitel školy vyzvídal od dětí informace o tom, kdo u nich doma poslouchá alternativu. Nikdo snad není takový naiva v dnešní době, že by si myslel, že ředitel poslal svěřené děti do ciziny do rodin, se kterými nemá škola a ani cestovka žádný osobní kontakt. Takže místo učitelů se o děti po večerech a po nocích starali neznámí muslimové.

Mateřská školka v Kanadě na procházce… ne, to není vtip. To je důsledek řízení na 1. prioritě v Kanadě.

Jde naprosto nepochybně o programování mládeže na 1. prioritě řízení, ovšem za zády rodičů. Cestovka i ředitel školy zatají rodičům, že půjde o rodiny muslimů. Pustíte si televizi a tam slyšíte, jak vláda nechce přijímat migranty. A potom se podíváte do škol a vidíte tam úplně jiný obraz. Neziskovky a státem zřízený Česko-německý fond vozí do ČR migranty z Německa a ukazuje je českým studentům. A české školy posílají děti do Londýna a namísto stejně finančně dostupných levných hotelů je raději ubytovávají u muslimů, aby děti získaly multikulturní zkušenost s Araby. Je to proces řízení na 1. prioritě,  který má vést k vychování nového Euročlověka z české mládeže. Je to dlouhodobý proces, ale probíhá intenzivně na všech úrovních škol.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Martin Dukát Svobodné rádio
Návštěvník
Martin Dukát Svobodné rádio

POZVÁNKA NA POŘAD:

Nenechte si ujít dnes 6. července 2017 od 19:00 hod na Svobodném rádiu pořad Studio Beta – ŽIVĚ – České děti v muslimských rodinách v Anglii. (exkluzivně s rodiči těchto dětí). Naladíte nás: http://www.svobodne-radio.cz
Naše vysílání najdete i na Facebooku: https://www.facebook.com/svobodneradio/

Lojza
Návštěvník
Lojza

Fuj tajbl,admine,nedávejte sem fotky těch smradlavých negrů a podobných zvířeckých poloopic,máme grilovačku a úplně mě přešla chuť na stejk,…popravdě,málem jsem se odporem poblil :-((

M68
Návštěvník
M68

Jste nemocný , ubohý , malý člověk…

Carlos IV
Návštěvník
Carlos IV

Aby clovek mohl neco pochopit musi toho hodne prozit a taky se poradne spalit. Dnesni mladi jsou “spaleni” uz ted, kdyz to jeste ani nejsou sto pochopit. A co je horsi, nechapou to casto ani jejich rodice.

4321
Návštěvník
4321

Musíme ještě nějakou chvíli vydržet a máme západní Evropu z krku. Jde to s ní totiž velmi rychle k šípku. První podle mne pod islámem skolabuje Švédsko, pak Francie s Německem. Měli bychom zbrojit, obnovovat, cvičit armádu a opevnit pohraničí se západem.

albatros
Návštěvník
albatros

No tak určitě. Místo blbých západních evropanů tam budeme mít tlupu černochů a arabů. Tak tomu tedy říkám černé vyhlídky. Nevim co je na tom tak super, že na to máme počkat.

4321
Návštěvník
4321

Západ propadne v chaos, Evropa se rozpadne a my to zvládneme, když se do té doby nedáme zamořit a dokážeme-li si ochránit hranice. Trójské koně, všemožné “dárečky” neziskovek – to už nebude. Jen bude muset být kobylky čím pak kropit. A nebo si myslíte, že je Macron s Merkelovou vyženou zpět někam do Afriky? Ne. To ani náhodou. Vše zatím hovoří ve velice rychlý postup zamořování západní Evropy a ochránit nás může už jen Železná opona 2.0

Dan
Návštěvník
Dan

Dal jsem mínus – tady už nikdo nemůže, respektive by NEMĚL už nic vydržet!. To co pášete je jako – počkejme, až na mě dojde řada.

Karel
Návštěvník
Karel

Pro uvalení sankcí na ČR za nepřjímání migrantů hlasovalo v EP 18.5.2017 těchto 12 vlastizrádců:

1. Telička (ANO), 2. Ježek (ANO), 3. Charanzová (ANO), 4. Dlabajová (ANO),
5. Zdechovský ( KDU – ČSL), 6. Šojdrová ( KDU – ČSL), 7. Svoboda (KDU – ČSL),
8. Štetina (TOP09), 9. Niedermayer (TOP09), 10. Polčák (STAN),11. Poc (ČSSD),
12. Poche (ČSSD)

Tak hlasují naši volení zástupci v EU proti zájmům ČR.
Je to skvadra vlastizrádců, kteří by se měli vzdát občanství
a zažádat si o německé, když s nimi táhnou za jeden provaz.
Dobrovolně hlasovat proti domovu je vlastizrada.

Iva
Návštěvník
Iva

Je potřeba tato jména všude uveřejňovat velkými písmeny, ať lidé vidí a vědí.
Doufejme, že tuto havěť pak ve volbách pošlou tam, kam patří.
Věřím v to a modlím se za to.
Hlasovat a kout pikle proti vlastnímu státu a vlastním lidem je vlastizrada a také maximálně odporný morální hnus.

M68
Návštěvník
M68

K jakému bohu se modlíte ?

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

K Sorosovi, jako Vy, urcite ne…. 😉

Jaris
Návštěvník
Jaris

…je to skvadra chazarskych zradcu a par sabesgoju… To jsou ti, kteri napomahaji NWO. Pamatujte jejich jmena az prijde odplata.

shango
Návštěvník
shango

Kdyz te svini budeme vsichni prat smrt, tak chcipne. Tak silna neni a nebude. Posilani negativni energie funguje.

bob
Návštěvník
bob

za prachy a funkcie čokolvek !!! hajzli bez chrbtovej kosti …

.lak
Návštěvník
.lak
Jan Novák
Návštěvník
Jan Novák

Gymnázium Nad Kavalírkou vedou sionističtí kolaboranti a vlastizrádci České Republiky.

Luboš
Návštěvník
Luboš

https://www.blansko.cz/clanky/2009/10/zapojeni-zakladnich-skol-do-mezinarodni-spoluprace
Zapojení základních škol do mezinárodní spolupráce

15. října 2009, zprávy z MěÚ

Cílem vzájemných návštěv je ověření schopnosti domluvit se cizím jazykem, vyzkoušet si spolupráci v multikulturním prostředí, pokusit se omezit bariéry a předsudky při styku s cizinou a samozřejmě podporovat zájem o studium jazyka.

x&t
Návštěvník
x&t

To je chválihodné. Čím více lidí bude umět anglicky, německy, rusky, čínsky, tím snáz získají informace blíž ke zdrojům a můžou porovnávat. Čím více lidí si spolupráci vyzkouší (v IT třeba indové, ve stavebnictví španělé, ukrajinci, v automotive němci,..), tím víc si budou považovat um domácích.

Jeden z GP brzdí https://www.rt.com/news/395356-migrats-overwhelm-europe-gates/
Sice stejně jako sluníčkáři chce peníze od ostatních, ale alespoň jde sám příkladem.

x&t
Návštěvník
x&t

domácími myslím nás čechy a slováky

Len
Návštěvník
Len

Jo, jo, mnozí ředitelé středních škol jsou pro svoji židli ochotní udělat cokoliv!