Česká televize odvysílala propagandistický dokument o rodu Coudenhove-Kalergi na podporu rasového a...

Česká televize odvysílala propagandistický dokument o rodu Coudenhove-Kalergi na podporu rasového a etnického mísení v Evropě! V dokumentu nezaznělo ani slovo o stěžejním díle “Praktischer Idealismus”, kde Richard Kalergi vyzýval k rozbití národních států a zániku národů a ras s cílem vytvořit jednu smíšenou rasu a jednu evropskou vládu! A za 7 miliard z rozpočtu ČT si dokument můžete zhlédnout online jen po dobu 7 dní!

Česká televize odvysílala propagandistický dokument o rodu Coudenhove-Kalergi na podporu rasového a etnického mísení v Evropě! V dokumentu nezaznělo ani slovo o stěžejním díle “Praktischer Idealismus”, kde Richard Kalergi vyzýval k rozbití národních států a zániku národů a ras s cílem vytvořit jednu smíšenou rasu a jednu evropskou vládu! A za 7 miliard z rozpočtu ČT si dokument můžete zhlédnout online jen po dobu 7 dní!

Česká televize trhá rekordy ve skandálech a provokacích ve vztahu k vlastním koncesionářům. To, co odvysílala včera ČT na svém druhém programu, to je opravdu neuvěřitelné. Vedení na Kavčích Horách se totiž rozhodlo pustit do éteru koprodukční dokument [1] s názvem Evropská rodina Coudenhove-Kalergi. Dokument koprodukovala Česká televize, 3SAT a Langbein & Partner a jedná se o propagandistický snímek vzniklý na objednávku Evropské komise, který jednak idolizuje šlechtický rod Coudenhove-Kalergi, ale také vyvolává jasný resentiment po Rakousko-uherském mocnářství a kritizuje rozvraty v Evropě po skončení 1. sv. války. Co je však důležité, dokument zcela zamlčuje a zamlžuje hlavní postavu tohoto rodu, Richarda Coudenhove-Kalergiho a jeho úlohu a odkaz v dnešních politických a migračních procesech v Evropě. Právě Richard Coudenhove-Kalergi byl autorem Bible všech sionistických globalistů, která se jmenuje “Praktischer Idealismus” a je to klíčové dílo, podle kterého se řídí celá Evropská komise a její pro-migrační politika.

Barbara von Coudenhove-Kalergi, bývalá dopisovatelka ORF ve Východní Evropě.

V dokumentu, který odvysílala Česká televize, není o Richardu Kalergim a jeho hrozivém díle uvedeno vůbec nic, pouze ve zhruba 2 minutách je jeho osoba popsána jako hlavní vizionář Evropské unie, který prorokuje, že Evropská otázka nebude vyřešena do té doby, dokud celá Evropa nebude mít charakter spolkového soustátí s jedinou spolkovou vládou, čímž už v roce 1972 předpověděl Evropskou federaci a její dnešní předstupeň, který vyplývá z Lisabonské smlouvy.

Namísto zásadních faktů se v dokumentu uvádí výčet členů rodu s líbivě vykreslenými životními osudy, což navozuje pocit jakési sounáležitosti s dnešními evropskými hodnotami v EU. Celým pořadem provází diváky Barbara von Coudenhove-Kalergi, bývalá dopisovatelka ORF ve Východní Evropě, která dnes v Rakousku pracuje jako jazyková lektorka a učitelka němčiny pro muslimské a africké migranty v Rakousku, čímž i končí celý filmový dokument ve smyslu podprahové zprávy a vzkazu divákům, že takto přesně skončí Evropa, islamizovaná a promísená, přesně podle Richarda Kalergiho a jeho vize z knihy “Praktischer Idealismus”.

Richard von Coudenhove-Kalergi, svobodný zednář 33. stupně lóže Humanitas ve Vídni a autor doktríny světové vlády nad novou a jedinou lidskou rasou

Málokdo ví v dnešní mainstreamové veřejnosti, že jedním z hlavních podněcovatelů procesu evropské integrace byl výše zmíněný muž, který jako první představil tezi genocidy národů Evropy. Byl to jedinec, jehož existence je neznámá milionům lidí, ale politické elity ho považují za pravého a v pozadí skrytého zakladatele Evropské unie. Jmenoval se právě Richard von Coudenhove Kalergi. Jeho otec byl rakouským diplomatem jménem Heinrich von Coudenhove-Kalergi (rod vznikl spojením s byzantskou rodinou Kallergis na Krétě) a jeho matkou byla Japonka Mitsu Aoyama.

Panevropský manifest Richarda Kalergiho.

Díky svým blízkým kontaktům s evropskými aristokraty a politiky a díky síti vztahů vytvořených jeho otcem, šlechticem a diplomatem, byl Richard von Coudenhove-Kalergi schopen pracovat neviditelně, vzdáleně od oslnivé publicity a podařilo se mu zapojit ke spolupráci nejvlivnější evropské hlavy států na svém plánu a stali se tak příznivci a spolupracovníky v jeho “projektu evropské integrace”.

Kalergi měl plán na realizaci světové vlády sionistů skrze jejich novou a tehdy po 1. sv. válce zbrusu novou údernou pěst, Spojené státy americké. Dodnes tento proces probíhá, USA dělají špinavou práci pro světové sionisty

V roce 1922 založil ve Vídni “celoevropské” hnutí Panevropa, jehož cílem bylo vytvořit nový světový řád založený na federaci států vedených Spojenými státy, kde po vzniku FEDu vzniklo druhé mocenské sídlo světových sionistů. První sídlo, mnohem starší, leží v Londýně. Evropská integrace by byla podle něho jen prvním krokem při vytváření světové vlády.  Jeho nejstarší a největší zastánci byli čeští politici Tomáš Masaryk a Edvard Beneš a německý židovský bankéř Max Warburg, který do projektu investoval 60 000 tehdejších marek. Rakouský kancléř Ignaz Seipel a prezident Rakouska Karl Renner se brzy dostali do vedení “celoevropského” hnutí Panevropa a později nabídli svoji pomoc i francouzští politici jako Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi a další.

Richard Kalergi v roce 1972.

S nástupem fašismu v Evropě v třicátých letech minulého století byl projekt evropské integrace opuštěn a “celoevropské” hnutí bylo nuceno se rozpustit. Nicméně, po druhé světové válce a díky zběsilé a neúnavné činnosti a podpoře Winstona Churchilla, člena židovské zednářské lóže B’nai B’rith a velkých novin, jako byly New York Times, se Kalergimu podařilo prosadit, aby jeho plán přijala vláda Spojených států a později se CIA zapojila do řízení tohoto plánu a jeho dokončení.

Důležité je zdůraznit, že jako čtenáři Aeronetu musíte důsledně pochopit, že USA po roce 1913 a po vzniku FEDu už nejsou samostatnou a suverénní republikou, ale jsou zotročeným národem a loutkou na provazech sionistický židů, kteří skrze soukromý FED drží pod krkem všechny zvolené vlády, politiky a prezidenty v USA, bez ohledu na to, jestli jde o levičáky nebo pravičáky, republikány nebo demokraty, protože kdo kontroluje tvorbu a tisk peněz, kdo kontroluje úvěry a zadlužení americké vlády, ten kontroluje celé USA. A proto už tehdy tento Kalergiho plán na vznik EU s pomocí USA a CIA nebyl řízen “Američany”, ale světovými sionisty, kteří používají USA a americkou moc k prosazování zájmů sionismu ve světě.

Kalergiho doktrína rozmixovaného genomu Evropana a zrušených státních hranic a jejich obrany a kontroly

Ve své knize Praktischer Idealismus Kalergi vysvětluje, že občané budoucích “Spojených států Evropy” nebudou lidem starého kontinentu, nýbrž novým smíšeným plemenem, produktem důkladné a rozsáhlé malgeneze, tedy zvráceného rasového mísení různých genů různých etnik. Uvádí, že národy Evropy by se měly spojit s Asiaty a jinými ne-bílými rasami, aby vytvořili multirasové obyvatelstvo bez jasného smyslu pro nacionální tradici či národní kulturní identitu, které prý jsou příčinami vzniku válek a konfliktů, a proto bude taková rasa snadno ovládána vládnoucí elitou a války již nebudou vznikat, protože jejich příčiny (národy, hranice, vlastní kultury, vlastní ekonomiky, vlastní armády) již nebudou existovat. Bude jen jedna světová vláda židovských elit (světových sionistů), pod touto vládou bude jeden smíšený světový národ, bez hranic, s jedinou kulturou v podobě multikulturalismu, s jedinou globální ekonomikou a s jedinou světovou armádou, která bude dohlížet na pořádek.

Richard Kalergi ve 20. letech 20. století.

Kalergi prohlašuje v knize nutnost zrušit právo národů na sebeurčení a načrtává rozpad národních států pomocí etnických separatistických hnutí a barevných revolucí, zničení samotných národů prostřednictvím masové migrace. Aby Evropa mohla být snadno ovládána budoucími elitami, navrhuje Kalergi vytvoření homogenního smíšeného plemene. A jaká by měla být nová elita? Kalergi ji zvláště osvětluje v tomto bodě:

Muž budoucnosti bude smíšené rasy. Dnešní rasy a společenské třídy budou postupně mizet kvůli odstranění prostoru, času a předsudků. Eurasijsko-negroidní rasa budoucnosti, podobná vzhledu s antickými Egypťany, nahradí současnou rozmanitost národů a rozmanitost jednotlivců. Místo toho, aby Evropa zničila evropský judaismus, tak Evropa ve skutečnosti proti své vůli vylepšila a vzdělala tyto židovské lidi a vedla je k jejich budoucímu postavení jako vyvoleného národa prostřednictvím tohoto umělého evolučního procesu. Není divu, že lidé, kteří utekli z vězení v ghettu, se stali duchovní šlechtou současné Evropy. Soucitná péče poskytovaná Evropou Židům tak vytvořila nové plemeno aristokratů.

Ačkoli žádná učebnice nezmiňuje Kalergiho, jeho myšlenky jsou hlavními principy Evropské unie. Víra, že evropské národy by měly být smíšeny s Afričany a Asiaty, měla by být zničena naše identita, rozbity tradiční způsoby života a vytvořena jednotná smíšená rasa, je pravým důvodem současných neziskových organizací, které podporují menšinové zájmy. Podkladové motivy pro tyto organizace však nejsou vůbec humanitární, protože hnací silou za bezohledným režimem nasunování migrantů a cizího genomu do Evropy, který ovládá EU, je plán na největší genocidu v dějinách lidstva.

Až 160 milionů migrantů v Evropě do roku 2025 plánovali globalisté v OSN v roce 2000

Každoročně se uděluje prestižní cena Nadace Coudenhove-Kalergi těm Evropanům, kteří vynikli při podpoře tohoto šíleného plánu. Mezi oceněným jsou např. Angela Merkel a Herman Van Rompuy. Usnadnění genocidy je také základem neustálých apelů OSN, které požadují, abychom přijali miliony přistěhovalců, abychom pomohli čelit nízké porodnosti mezi Evropany. Podle zprávy zveřejněné v lednu 2000 Spojenými národy v New Yorku pod názvem “Přistěhovalectví: řešení klesající a stárnoucí populace” bude muset Evropa do roku 2025 přijmout 159 milionů migrantů. Přesná čísla [2] jsou důkazem tohoto promyšleného plánu.

Symbol kříže při spojení zakladatelů rodu Coudenhove-Kalergi. Průsečík na Domažlicku. Symbol kříže je symbolem Hnutí Panevropa, které založil Richard von Coudenhove-Kalergi.

Je zřejmé, že nízká porodnost může být snadno zvrácena vhodnými opatřeními na podporu rodin a je rovněž zřejmé, že zavedení cizích genů neudělá nic pro zachování našeho genetického dědictví, ale zničí jej a retransformuje. Důsledkem současných politik podporujících multirasovost je vytvoření oslabeného a nesourodého obyvatelstva bez národní, historické, kulturní a rodinné soudržnosti. Stručně řečeno, politiky Kalergiho plánu byly a stále jsou základem oficiálních vládních politik, které se zaměřují na genocidu národů Evropy prostřednictvím masového přistěhovalectví.

Kalergiho děti, smíšená rasa mulatů s nízkým IQ, bez kulturních, národních a historických kořenů. Děti bez vlastního historického původu

G. Brock Chisholm, bývalý ředitel Světové zdravotnické organizace, to vystihl dobře, když řekl: “Co je třeba všude udělat, je omezit porodnost a podporovat smíšené manželství (mezi různými rasami), výsledkem bude vytvoření jediné (rozmixované) rasy na celém světě, která může být řízena ústředním světovým orgánem.“ Z tohoto výroku vidíte, že globalizace rovná se jediná světová vláda a jediná světová vláda rovná se světový sionismus.

Barbara Kalergi dnes učí arabské migranty německy v Rakousku.

Pokud se rozhlédneme kolem sebe, tak se zdá se, že realizace Plánu Kalergi je v pokročilém stádiu. Vidíme evropskou fúzi se zeměmi třetího světa. Mezirasová manželství produkují každý rok tisíce mladých lidí smíšené rasy: jsou to “Kalergiho děti”, a to si vzpomeňte, jak posměšně se podobně označovaly Husákovy děti a jaký to je diametrální rozdíl a důkaz, že když dva dělají totéž, není to totéž. Pod obrovským tlakem mainstreamových dezinformací podporovaných a šířených hromadnými sdělovacími prostředky se my, Evropané učíme, jak se zříct našeho původu a jak se vzdát naší národní identity.

Lóže Humanitas ve Vídni a svatba s židovkou Idou Roland

Služebníci sionistické globalizace snaží přesvědčeni, že popírat naši identitu je progresivní a humanitární akt, že “rasismus” je špatný, protože oni chtějí, abychom všichni byli slepí spotřebitelé jejich pravdy.  Je nutné nyní více než kdy jindy čelit lžím systému a probouzet svobodného ducha mezi Evropany. Každý člověk musí být informován o této pravdě, že evropská integrace představuje frivolní ordinovanou genocidu. Nemáme jinou možnost, alternativou k tomuto odporu je totiž už jen národní sebevražda.

Na obrazu Ida Roland, manželka Richarda Kalergiho.

Proč evropský aristokrat s vlámskými, polskými a byzantskými kořeny a dokonce i s nějakou tou samurajskou krví v žilách (od jeho matky) měl takové plány a vložil své tělo a duši do rukou temných sil? Protože Richard von Coudenhove-Kalergi byl vysokostupňový zednář na 33. stupni zasvěcení ve vídeňské lóži Humanitas, do které vstoupil už v roce 1921, rok poté hned založil Panevropské hnutí.

Nejdůležitějším faktorem ovšem bylo i to, že, Richard von Coudenhove-Kalergi si vzal za svoji první ženu židovku Idu Roland, která se později stala slavnou herečkou a velmi znatelně ovlivnila další Kalergiho život. Židovský svazek posílil Richardovo přesvědčení o tom, že právě židovské umění ve spojení s politikou může mít hlavní vliv na změnu myšlení lidí a budoucnosti celé Evropy, která pod řízením židovských elit, podle jeho vizí, nabídne řešení celoevropského míru.

Chcete vidět dokument celý? Tak si pospěšte, ČT ho umožňuje ve svém archivu přehrát jen po dobu 7 dní a potom zmizí. To stojí za 7 miliard ročního rozpočtu ČT, ne?

Jenže, pěstí do oka je i samotná dostupnost tohoto dokumentu. Česká televize hospodaří s ročním rozpočtem 7 miliard korun, ale ve svém archivu na webu mají čeští koncesionáři možnost tento dokument zhlédnout pouze do 20. února, to je 7 dní od premiéry na ČT v éteru. Česká televize nejen, že pořad koprodukovala a to znamená, že spolufinancovala, ale jak se ukazuje, nebyla schopna ani zajistit tzv. aproprietní licenci pro svůj archiv a pro české občany a koncesionáře, aby dokument byl v archivu dostupný natrvalo, nejen 7 dní po premiéře a potom šmitec. Vzhledem k tomu, že dokument byl odvysílán 12. února až večer, tak to není 8 dní, ale jenom 7, a to je opravdu za 7 miliard ročně pro ČT málo, pane Dvořáku.

Aproprietní licence si koporoducenti mezi sebou poskytují obvykle zdarma, takže dokument vzniklý za peníze českých občanů musí být dostupný pro občany trvale, když svými penězi koprodukci zaplatili. Jak je možné, že ČT takto flagrantně sype peníze do koprodukcí filmů a potom ani nemá právo na jejich aproprietní licenci ve svém archivu natrvalo? Pane Babiši, budíček! Probuďte se, je čas! Bude zvonit! Máte ve sněmovně výroční zprávy ČT  o hospodaření a v březnu je prý chcete schvalovat? Tak to byste si měli nejprve došlápnout na koprodukční smlouvy ČT a udělat tam hloubkový audit. ČT jede koprodukce s cizími televizemi a nakonec český občan má jenom 7 dní na koukání za 7 miliard, aby se mohl na dokument o rodině Kalergi podívat.

Zdroj ukázky videa v úvodu článku: ČT [3]

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

PODOBNÉ ČLÁNKY