Česká molekulární bioložka podrobně vysvětlila, proč zastává názor, že Coronavirus vznikl v...

Česká molekulární bioložka podrobně vysvětlila, proč zastává názor, že Coronavirus vznikl v laboratoři, ale v USA se kvůli tomu strhl poprask do takové míry, že na serveru Nature Medicine se objevil text, který se snaží tvrzení vyvrátit s odkazem, že jde o přirozenou mutaci! Na začátku analýzy je plné vyvrácení, na konci už se ale mluví pouze o nízké plausibilitě a o potřebě nasbírat více dat o tom, jak to tedy doopravdy je! MUDr. Soňa Peková odhalila příliš nepohodlnou pravdu a obyčejným lidem ve videu vysvětlila věci, které měly asi zůstat laické veřejnosti natrvalo zapovězeny!

Česká molekulární bioložka podrobně vysvětlila, proč zastává názor, že Coronavirus vznikl v laboratoři, ale v USA se kvůli tomu strhl poprask do takové míry, že na serveru Nature Medicine se objevil text, který se snaží tvrzení vyvrátit s odkazem, že jde o přirozenou mutaci! Na začátku analýzy je plné vyvrácení, na konci už se ale mluví pouze o nízké plausibilitě a o potřebě nasbírat více dat o tom, jak to tedy doopravdy je! MUDr. Soňa Peková odhalila příliš nepohodlnou pravdu a obyčejným lidem ve videu vysvětlila věci, které měly asi zůstat laické veřejnosti natrvalo zapovězeny!

Česká molekulární bioložka a vedoucí Tilia Laboratories MUDr. Soňa Peková se během několika posledních dní stala doslova českou národní celebritou a hvězdou, a to zdaleka nejen kvůli tomu, že její laboratoř jako první v ČR otestovala jedny z prvních případů nakažených Coronavirem a nejen kvůli tomu, že vyvinula novou a lacinou metodu na testování tohoto viru. Největší zájem totiž vyvolal její rozhovor pro slovenskou zpravodajskou televizní stanici TA3, kde se otevřeně rozpovídala o původu viru Sars-Cov-2 a redaktorovi podrobně a v laické rovině vysvětlila, proč si myslí, že Coronavirus vznikl v laboratoři a nikoliv přirozenou přírodní mutací někde ve zvířatech v přírodě. Nestává se příliš často, aby špičková bioložka byla schopná obyčejným laikům vysvětlit, jak se pozná, že nějaký virus pochází z laboratoře a jiný nikoliv.

MUDr. Soňa Peková při rozhovoru v laboratoři.

V rozhovoru Dr. Peková vysvětlila, že viry obecně se skládají z RNA řetězců, které mají tendenci mutovat, měnit se, slučovat a pozměňovat, a to především v těch úsecích RNA, které se starají o tvorbu proteinů. V této oblasti RNA probíhají tedy změny natolik dynamicky, že vliv přírody je přirozený a mutace pocházející z přírodních cyklů jsou nejčastější formou mutací. Ovšem každý virus a každá jeho RNA má něco, čemu by se dalo říkat “velín”, tedy řídící stanoviště, které kontroluje mutace probíhající ve zbytku RNA. Tato oblast RNA na samotném začátku šroubovice by se dala přirovnat k jakémusi bootovacímu sektoru na disku počítače, ze kterého se zavádí samotný operační systém. V podstatě si to lze představit jako BIOS rozhraní. A když se biologové podívají na tento úsek RNA, tak prostě něco najednou nehraje.

Řídící centrum RNA Coronaviru vypadá, jako kdyby to tam někdo všechno převrátil vzhůru nohama a celé to přitom dokonale fungovalo

Jak přímo uvedla v rozhovoru MUDr. Soňa Peková, z pohledu biologa to vypadá, jako kdyby, obrazně řečeno, někdo vtrhl do centrály tohoto velína RNA, celé to tam obrátil vzhůru nohama, všechny skříně a šuplíky vyházel, a to takovým způsobem, že je velmi těžké uvěřit tomu, že by na jedné straně tento proces vznikl náhodně v přírodě, a současně na straně druhé, že by tento chaotický a náhodný proces virus nezabil.

Samotný velín RNA je totiž hlavní bod řízení mutací zbytku RNA a v tomto případě by to znamenalo, že máme věřit, že v přírodě nějakou náhodou došlo k přepsání zavaděče a řídícího velínu viru do naprosté dokonalosti, aniž by to funkci viru nezlikvidovalo. A právě kvůli tomu se Dr. Peková domnívá, že Coronavirus mohl vzniknout v laboratoři, protože takové zásadní změny ve velínu RNA tohoto viru by přirozenou cestou v případě prakticky nevznikly, aniž by to virus nezlikvidovalo.

Dr. Peková ukazuje regulační úsek RNA Coronaviru, kde sídlí tzv. velín.

MUDr. Soňa Peková v rozhovoru vysvětlila natolik srozumitelným způsobem fungování RNA viru, že to vyvolalo zděšení na jistých místech. Její vysvětlení toho, co se stalo ve velíně RNA tohoto viru, překročilo onu hranici oddělení nepochopitelných informací od běžné veřejnosti. Vysvětlila divákům, že ve velíně RNA Sars-Cov-2 proběhly mohutné genové změny a přepisy, inserce (vkládaní sekvencí), delece (mazání sekvencí) a další komplexní změny v tak rozsáhlém množství, že kdyby to provedla příroda, zcela chaoticky a náhodně, virus by prostě zahynul, protože by to nemohlo fungovat a mít řád.

A když molekulární bioložka takto srozumitelným způsobem vysvětlí obyčejným lidem, jak to funguje, spustí se někde jinde obrovský řev, povyk a intenzivní “damage control” s jediným cílem, tedy s cílem popřít tyto informace a vydávat je za přirozenou, i když neobvyklou, přírodní mutaci bez jakéhokoliv zásahu člověka a jeho laboratoří. A přesně k tomuto došlo, americká vláda vydala příkaz a nařídila americkým vědcům popřít tyto informace, a to jak informace Dr. Pekové, tak i podobně laděné výroky čínských vědců.

Americká vláda nahnala vědce k sepsání kontra-analýzy vyvracející čínská obvinění, ale i výroky české molekulární bioložky

Před 2 dny uveřejnil americký server Nature v sekci Medicine analýzu [1], která se spíš podobá krizovému managementu, jehož cílem je vyvrátit všechny informace o tom, že Coronavirus vznikl v laboratoři. Paradoxní na tom je, že sama Dr. Peková v rozhovoru pro TA3 odkazuje na laboratoř ve Wuhanu, to je ta známá Národní referenční laboratoř ve Wuhanu, nikde nemluví o amerických laboratořích, ale paradoxně to není Čína, která by měla potřebu něco vyvracet o této teorii, jsou to právě američtí vědci, kdo je zde v roli tzv. potrefené husy.

Analýza sama o sobě je plná vědeckých a biologických frází a informací o genomu, které nám asi moc neřeknou, ale ze samotného dokumentu vypíchnu jenom úvod a konec tohoto textu. Jak se totiž ukazuje, nejde o žádnou komplexní vědeckou studii, ale spíše o politickou proklamaci na ochranu USA, že americké laboratoře za genovou manipulací Coronaviru nestojí. Samotný článek na Nature Medicine  se jmenuje The proximal origin of SARS-CoV-2 a ve svém úvodu zcela vylučuje laboratorní původ Coronaviru. V úvodu analýzy se píše:

Od prvních zpráv o nových případech pneumonie (COVID-19) ve městě Wuhan v provincii Hubei v Číně došlo ke značné diskusi o původu viru SARS-CoV-2 (také označovaný jako HCoV-19). Infekce SARS-CoV-2 jsou nyní široce rozšířené a od 11. března 2020 bylo ve více než 110 zemích potvrzeno 121 564 případů s 4 373 úmrtími.

SARS-CoV-2 je sedmý koronavirus, o kterém je známo, že infikuje člověka; SARS-CoV, MERS-CoV a SARS-CoV-2 mohou způsobit vážné onemocnění, zatímco HKU1, NL63, OC43 a 229E jsou spojeny s mírnými příznaky. Zde uvádíme přehled toho, co lze odvodit o původu SARS-CoV-2 z komparativní analýzy genomických dat. Nabízíme pohled na pozoruhodné rysy genomu SARS-CoV-2 a diskutujeme scénáře, podle kterých by mohly vzniknout. Naše analýzy jasně ukazují, že SARS-CoV-2 není laboratorní konstrukt nebo záměrně manipulovaný virus.

Přímo v úvodu této analýzy je tak na konci druhého odstavce deklarativně tvrzeno, že Coronavirus nepochází z laboratoře. V samotné analýze potom následují různé argumenty, k dispozici je i graf, ovšem na konci této analýzy dochází k jakési podivné změně a výrokovému posunu v tvrzeních, které už jsou mnohem opatrnější a ne tak autoritativní jako je výrok v úvodu analýzy, posuďte sami. Autoři na konci analýzy uvádí:

Zde popsané genomické rysy mohou částečně vysvětlit infekčnost a přenositelnost SARS-CoV-2 u lidí. Ačkoli důkazy ukazují, že SARS-CoV-2 není záměrně manipulovaným virem, je v současné době nemožné prokázat nebo vyvrátit další zde popsané teorie jeho původu. Protože jsme však pozorovali všechny významné rysy SARS-CoV-2, včetně optimalizovaného místa RBD a polybasického štěpení u příbuzných koronavirů v přírodě, nedomníváme se, že jakýkoli typ laboratorního scénáře je věrohodný.

Více vědeckých údajů by mohlo změnit rovnováhu důkazů a upřednostnit jednu hypotézu před druhou. Získání souvisejících virových sekvencí z živočišných zdrojů by bylo nejpřesnějším způsobem odhalení virových původů. Například budoucí pozorování intermediárního nebo plně vytvořeného polybasického štěpícího místa ve viru typu SARS-CoV-2 od zvířat by ještě více podpořilo hypotézy přirozeného výběru. Bylo by také užitečné získat více genetických a funkčních údajů o SARS-CoV-2, včetně studií na zvířatech.

Nejprve popření teorie a potom výrok o pouhé nevěrohodnosti. Zato americká armáda má jasno, před virovou nákazou z Evropy utíká a cvičení Defender 2020 nebude!

No to je překvapení. Takže z kategorického výroku ve druhém odstavci v úvodu analýzy o tom, že analýzy ukazují, že Coronavirus není laboratorní konstrukt, jsme se dostali v závěru k informacím, že v současné době je nemožné prokázat nebo vyvrátit popsané teorie původu Coronaviru, a že teorie je pouze “nevěrohodná”. A je mi naprosto jasné, proč američtí vědci k tomuto přistoupili. Chtějí si totiž nechat otevřená vrátka do budoucna, a to pro případ, že to praskne a pravda se otevřeně dostane na veřejnost. Vědci nechtějí riskovat svoji diskreditaci, že by se stali součástí politické kampaně a damage control managementu americké vlády, na kterou začínají unikat informace a Čína ústy svých mluvčí jednotlivých ministerstev obviňuje USA z toho, že Coronavirus do Číny zatáhli američtí vojáci vloni v říjnu během World Military Games, které se konaly právě ve Wuhanu.

Laboratorní pracoviště Dr. Pekové.

Znovu je potřeba připomenout jednu zásadní věc. Americká armáda de facto v tichosti a neoficiálně zrušila [2] v Evropě největší cvičení NATO od konce Studené války s názvem Defender 2020. Důvodem pro zrušení cvičení je nákaza Covid-19, která řádí v Evropě. Jenže, jedná se o naprosto bezprecedentní krok, protože v Evropě již je část přesunuté americká techniky, a dokonce část amerických vojáků. Všechno bylo chystáno a najednou konec. Když přitom v minulosti ve světě probíhaly epidemie SARS, MERS, všechny možné ptačí a prasečí chřipky, americká armáda žádné operace a velká cvičení nerušila. Proč tedy najednou kvůli Coronaviru se zastavuje největší cvičení NATO za posledních 30 let v Evropě?

Otázka za milion: Přivezli Američané do Wuhanu vloni v říjnu biologickou zbraň, která zmutovala a místo pouze čínských mužů napadá úplně všechny a jak se ukazuje, hlavně i Evropany?

Důvod je nasnadě, americká generalita zřejmě moc dobře ví, co je to Coronavirus a odkud pochází, kde byl tento virus vytvořen. Jestli totiž něco Pentagon nikdy neudělá, to je vystavení vlastní armády účinkům vlastních biologických zbraní. A právě Coronavirus, podle všech informací, nejen podle názorů MUDr. Soni Pekové, a nejen podle tvrzení čínské vlády, opravdu pochází z nějakého laboratorního programu, a můžeme spekulovat, že to může být i program biologických zbraní americké armády, resp. amerického námořnictva. Všechno to zapadá logicky dohromady a naprosto dokonale. V říjnu 2019 se ve Wuhanu konají Světové vojenské hry, kterých se zúčastňuje americká vojenská delegace sportovců. V prosinci se ve Wuhanu objevuje epidemie Coronaviru. Evropští spojenci USA jsou v klidu, evropská média tvrdí, že virus vznikl kvůli špatné hygieně a nedostatečné tepelné úpravě čínských tradičních jídel prodávaných na ulici ve stáncích.

Analýza viru na počítači.

Za pouhé dva měsíce se nákaza dostává do Itálie v Evropě a česká vláda ve své naivitě prohlašuje, že nebude kontrolovat na jižní hranici turisty vracející se autem z dovolené v Itálii. O další měsíc později je v krizi celá Evropa, jsou vyhlašovány nouzové stavy, karantény, lidé musí nosit roušky, které nejsou k dostání, lidé si šijí vlastní z prostěradel, ze starých triček, ze županů, z ubrusů.

A ve světle této nákazy ruší NATO největší vojenské cvičení od roku 1989. Pokud nic jiného, tak NATO právě ukázalo svoji slabost Rusku, že stačí v Evropě rozšířit virus a NATO je kompletně odstaveno. Dovedu si představit, že mnoho jestřábů v NATO se zrušením cvičení Defender 2020 nesouhlasilo, ale Američané zjevně vědí, co dělají. A rovněž to vysílá signál, že ta ruská hrozba zase nebude tak velká, když cvičení zhatí jeden virus. Rovněž je ale potřeba se na to dívat ještě z jiné strany, a ta je také důležitá.

Dokáže vážnější chřipka zhatit největší vojenské manévry NATO od roku 1989 v Evropě? Nedokáže! A dokáže to virus z laboratorního výzkumu? Zjevně ano…

Zrušení cvičení Defender 2020 je rovněž asi snahou o zamezení blamáže, pokud by se ukázalo, že některé země NATO kvůli virové hrozbě účast na cvičení odmítnou. A to by vyslalo signál o nejednotnosti NATO, o strachu z virové nákazy atd. Rozhodnutí Pentagonu určitě nebylo snadné, protože v Evropě podle posledních informací již je rozmístěno 9 000 amerických vojáků z celkového počtu 20 000, kteří se měli do Evropy přesunout v nejbližší době a spolu s nimi je v Evropě i přesunutá technika, která se teď začne vracet zpátky do USA.

Práce v laboratorním ochranném boxu.

Místo Defenderu 2020 proběhne v Pobaltí menší běžné cvičení dělostřelectva, obrněných vozů a letadel, ovšem v omezeném rozsahu a formátu. Po velkých celoevropských manévrech všech armád NATO není najednou ani památky. A to všechno kvůli viru, jehož původ je paradoxně i podle amerických vědců z uvedené analýzy stále nejasný a neprůkazný. To je komedie, panečku. Když Čína otevřeně obviňuje USA ze zatažení viru do Wuhanu, je to na pováženou. Není to plácnutí do větru. A stejně tak i přiznání [3] šéfa CDC Roberta Redfielda, že v USA umírali lidé na Coronavirus v době, kdy o Coronaviru nikdo v USA nevěděl, přičemž smrt byla původně přisuzována chřipce a teprve nedávno bylo zpětně ze vzorků mrtvých zjištěno, že zemřeli na Coronavirus, zcela jasně odhaluje velmi děsivé souvislosti. Česká bioložka Dr. Peková tak možná odhalila světu více, než sama možná tuší. A patří jí za to velký dík.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Halba
Návštěvník
Halba

Verim analize Dr.Pekove a neverim Cine.Ve hre je to,kdo bude svetovou hospodarskou velmoci c.1.

ds4428
Návštěvník
ds4428

Pro všechny co hledají toto video doktorky S. Pekové anglicky otitulkované – https://www.youtube.com/watch?v=qmL7okhbVzU

Lufina
Návštěvník
Lufina

Doktorka Peková je bedna 🙂 Článek je napsán v oborovských souvislostech. Doporučuji přečíst si knihu Jerry Mander: V nepřítomnosti posvátného ….. a když mrknete seriál Okupace tak Vám spousta věcí ve Vaší hlavě docvakne. Já osobně nemám TV asi 6 let a sleduji nezávislá média. Palec nahoru reportérovi, který toto napsal. LB

Hrabě
Návštěvník
Hrabě

Znáte tu lidovou moudrost o tom že: “Potrefená husa nejvíc kdáká” ???

cervb
Návštěvník
cervb

Nechci se přiklánět ani k názoru, že je virus přirozeného původu, ani k tomu, že byl uměle vytvořen, nicméně si myslím, že článek v Nature Medicine nevyšel na základě rozhovoru dr. Pekové. Její rozhovor proběhl 14.3., článek byl uveřejněn 17.3. Určitě během 3 dnů někdo USA informoval o tomto rozhovoru, přeložili jim ho do angličtiny, oni zvládli zmobilizovat vědce, aby napsali publikaci, zvládla projít oponentským řízením, zeditováním pro tisk a byla uveřejněna.. Běžně to trvá minimálně několik týdnů, než je vědecká publikace uvěřejněna. Ani v ultra zrychleném procesu si nedovedu představit, že by se to zvládlo za dva dny. Myslím, že dr. Pekové přisluhujete větší zásluhy, než skutečně jsou.

BrickTop
Návštěvník
BrickTop

Ten článek je docela bulvár, ale názor MuDr. Pekové samozřejmě váhu má. Jestli je pravda, že je virus uměle připravený, tak to už v tuhle chvíli musí tušit a tvrdit spousty dalších vědců a laboratoří ve světě… Jestli bude názor Pekové ojedinělý, tak to je trochu divný… Zdroj článku je AENews, čili vyloženě proruský portál.. Čas ukáže pravdu, v tomhle případě hodně rychle. Na tohle téma jsem slyšle mluvit jen jí a jednu další kapacitu v oboru, která tvrdí opak… https://www.youtube.com/watch?v=E3URhJx0NSw&feature=youtu.be&t=1161&fbclid=IwAR0btWgAwCkqIZ-Z2T4tChhX0rz7A7pNaNzWOMUyX7quxOg7Lsq9opLt8-w

Bořík
Návštěvník
Bořík

Naopak – spousta dalších “vědců” ( hlavně z USA ) bude tvrdit, že ten virus je naprosto přirozený a v žádném případě nic neukazuje na to, že by byl uměle vytvořený. Žádný stát na světě – jeho tajné služby a vojneské laboratoře – nemají zájem na tom, aby se v tom kdokoli šťoural a nedej bože, aby nějaký novinář nezačal pátrat po tom, jestli to je a nebo není pravda. Takové hlasy, jako od doktorky Pekové, budou co nejdřív umlčeny, protože se tímto píchá do kuřího oka a to není v zájmu vojáků. Paní doktorka Peková bude nucena vydat prohlášení, že se spletla a nic takového umělého není. Pokud to neudělá, přestane být doktorkou a v nejhorším přestane být vůbec.

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

Brick Top Mám vzdělání ve stejném oboru jako pí doktorka Peková a dle toho co a jak řekla, jí věřím. Bodové mutace vznikají snadno, obzvlášť při použití RNA polymeráz (to jsou ty kopírovací stroje pro RNA), které jsou dost chybové. Delece (čili vynechání, vymazání, vystřižení nebo jak to lépe připodobnit) už zdaleka tak časté nejsou a spíš k nim dochází při přestavbě chromozomů (které coronavirem nemá), inzerce (čili vložení) nějaké sekvence v přírodě bývá většinou vinou vmezeření viru do sekvence hostitele a tím znefunkčnění hostitelského genu. Nelze moc očekávat, že nějaký další virus se včlenil do tohohle koronaviru, to by byl najednou mnohem delší, což evidentně není. Naopak vkládat a vyjímat různé sekvence in vitro (uměle v laboratoři) umíme velmi slušně. Takže pravděpodobnost, že v koronaviru došlo přirozeně k tolika změnám, takového charakteru a ještě v regulační oblasti, navíc s tím, že ten virus i nadále funguje, se limitně blíží nule (na škole nás učili, že zcela zavrhnout by biolog nikdy nic neměl, jen že pravděpodobnost je mizivá).

Name
Návštěvník
Name

Tak, a ak sa dokáže, že je to z USA, tak nech ten prašivý ryšavec zaplatí škody napáchané po celom svete. Banda americká,hnus a hyeny 🤮

Honza
Návštěvník
Honza

Tak každý se chce nějak zviditelnit…