Česká lékařská komora si odhlasovala šokující požadavek na povinná očkování všech lékařů,...

Česká lékařská komora si odhlasovala šokující požadavek na povinná očkování všech lékařů, zdravotníků a spolu s nimi i všech zaměstnanců v sociálních službách! Odhlasovali to minulou sobotu, když lidé čekali u televizních obrazovek na výsledky voleb, takže toto skandální usnesení ČLK proběhlo v tichosti a bez povšimnutí! Lékaři odmítající očkování experimentálním roztokem zvažují dokonce žalobu na ČLK pro porušení Norimberského kodexu, který zakazuje pokusy na lidech! Lékař nesmí být nástrojem očkovací propagandy farmaceutických firem, apelují lékaři na protest proti usnesení ČLK!

Česká lékařská komora si odhlasovala šokující požadavek na povinná očkování všech lékařů, zdravotníků a spolu s nimi i všech zaměstnanců v sociálních službách! Odhlasovali to minulou sobotu, když lidé čekali u televizních obrazovek na výsledky voleb, takže toto skandální usnesení ČLK proběhlo v tichosti a bez povšimnutí! Lékaři odmítající očkování experimentálním roztokem zvažují dokonce žalobu na ČLK pro porušení Norimberského kodexu, který zakazuje pokusy na lidech! Lékař nesmí být nástrojem očkovací propagandy farmaceutických firem, apelují lékaři na protest proti usnesení ČLK!

Naše redakce byla upozorněna na neuvěřitelný skandál, který byl zamaskován minulý víkend díky probíhajícím parlamentním volbám v ČR, když celý národ seděl u televizních obrazovek a čekal na vyhlášení výsledků voleb. Byla sobota 9. října 2021 a zatímco lidé ještě plnili volební místnosti a hlasovali, tak v tuto dobu se v Praze od 9:00 hodin v Domě lékařů na Praze 9 konalo zasedání představenstva České lékařské komory a měli v plánu řešení své běžné agendy.

Jenže, během tohoto zasedání představenstvo ČLK na návrh Vědecké rady ČLK odhlasovalo požadavek na povinná očkování všech lékařů, sester a veškerých zdravotníků. A spolu s nimi i veškerých pracovníků v sociálních službách. Zápis ze zasedání představenstva ČLK najdete zde. Tento požadavek je za horizontem Listiny základních práv a svobod a je v rozporu s Norimberským kodexem, který zakazuje pokusy na lidech. Současné vakcíny proti koronaviru nelze považovat za lékařské prostředky bezpečného použití, napsala nám do redakce lékařka, která spolu s kolegy zvažuje právní kroky proti České lékařské komoře, která je podle jejích slov ve vleku propagandy farmaceutických společnosti.

Zápis ze zasedání ČLK

Vakcíny neposkytují očkovaným lidem imunitu a zejména ani bezinfekčnost. Za normálních okolností se vakcíny testují v klinických studiích po dobu 10 let a hledají se vzorce a podmínky pro vzniky vedlejších účinků a příznaků. Tato dlouhá doba není bezúčelná, ale má prokázat bezpečnost vakcín předtím, než je vakcína nasazena úplně v celé populaci. Jako lékařka nemohu jednat v rozporu s Hippokratovou přísahou a doporučovat pacientovi něco, o čem nejsem přesvědčena, že je pro něj bezpečné, uvedla lékařka v emailu.

Povinné vynucování očkování na lékařích je v rozporu s principy lékařské etiky, protože lékař není farmakolog a ani molekulární bioinženýr, aby dokázal posoudit bezpečnost experimentální technologie mRNA, která je poprvé v historii použita právě ve vakcínách proti koronaviru. Ještě nikdy v minulosti nebyla mRNA technologie na obyvatelstvu vyzkoušena, protože dodnes neexistuje žádná dlouhodobá klinická studie, tedy právě ta, která obvykle trvá 10 i více let.

Lékaři jsou v šoku, komora odhlasovala požadavek na povinná očkování všech zdravotníků, hovoří se dokonce o vyhlášení války mezi lékaři

Určitá část lékařů se nehodlá podílet na tomto plošném pokusu na lidech a odmítá proti koronaviru očkovat nejen sebe, ale i své pacienty. Usnesení ČLK považují někteří lékaři dokonce za vyhlášení války mezi sebou. Velká část těchto lékařů odmítajících roztok jsou praktici z obvodních středisek, kteří si odmítají vzít na svědomí své pacienty, které znají osobně. Představte si situaci, že obvodní lékař na malé obci bude propagovat očkování, bude přesvědčovat své pacienty, ale oni po naočkování začnou mít problémy a lidé začnou lékaře nenávidět a budou ho proklínat.

Lékaři někde ve velké nemocnici v Praze to může být šumák, co si myslí pacienti a jaké vedlejší komplikace jim jehla přinese. Jenže na obci, na malém městě, to je úplně jiný příběh. Obvodní lékař si nemůže dovolit znepřátelit pacienty, se kterými žije a bydlí v jednom místě. A není divu, že právě na těchto úrovních je velká nevole lékařů k jakémukoliv očkování, pakliže si to pacient sám nevyžádá a nehučí do lékaře, že chce honem honem naočkovat. Mnoho lékařů dokonce lidi upozorňuje, aby to zvážili dvakrát. A předsednictvo ČLK minulou sobotu tak odhlasovalo i kritiku proti lékařům, kteří zpochybňují očkování.

A právě v této situaci přichází lékařská komora s politickým aktivismem a v usnesení požaduje povinná očkování zdravotnického personálu a zaměstnanců v sociálních službách. Co se stane s lékaři, kteří odmítnou jehlu? Dostanou pokutu? Anebo jim bude hrozit vyloučení z lékařské komory? To ještě vůbec není jasné, protože v usnesení se nic takového neuvádí. Ovšem z principu věci plyne, že pokud někdo bude jednat v rozporu s usnesením ČLK, tak logicky se dají očekávat sankce nejrůznějšího druhu. Zkuste si představit, že máte nachlazení a lékař vám předepíše Aspirin.

Nikdo zřejmě nebude proti tomu protestovat, protože Aspirin je desítky let ověřený lék. A teď si představte, že vám lékař navrhne očkování látkou, která se začala vyvíjet a zkoumat vloni v dubnu, již v srpnu byla hotová, v září, říjnu a v listopadu proběhly intenzivní turbo klinické studie v amerických, britských a v dalších nemocnicích přibližně ve 20 zemích a již v prosinci minulého roku dostala tato turbo vakcína podmínečné schválení evropské EMA a americké FDA. Zatímco Donald Trump tento rychlý vývoj nazval Warp Speed, tak my Češi tohle známe spíše pod označením turbo, ať už to byla turbo studia na plzeňských právech, anebo to jsou turbo vakcíny proti koronaviru.

Jaký je rozdíl mezi turbo diplomem z plzeňských práv a turbo schválením vakcín proti koronaviru? Obojí jsou šmejdy!

Zeptám se vás narovinu. Věřili byste lékaři, který dostal svůj lékařský diplom turbo cestou za 5 měsíců, namísto normálního studia po dobu 6 let a poté několika dalších několika let, když si lékař dělá atestace? Samozřejmě, že takovému doktorovi byste nevěřili. Ale teď se zeptejte, jak má proboha zodpovědný lékař věřit turbo vakcínám? Jak má mít důvěru ve vakcíny, které se dostaly k plošnému nasazení po 5 měsících vývoje, zatímco běžné vakcíny proti chřipce se běžně testují i více než 10 let?

Ano, tušíte správně, zodpovědný lékař si nikdy nedovolí doporučit pacientovi očkování experimentálním roztokem, který prošel procesem turbo schvalování. Turbo studium práv i turbo schvalování vakcín má společného jmenovatele, šmejdovský výsledek. Zatímco turbo právník je diletant poskytující šmejdovské právní služby, tak stejně tak turbo vakcína proti koronaviru je šmejd, protože neposkytuje očkovaným lidem ani imunitu, ani bezinfekčnost. A seriózní lékaři to vědí.

Dům lékařů, sídlo ČLK v Praze 9 na ulici Drahobejlova

Nejlepší vakcínou je příroda a prodělání nemoci. Platilo to o chřipce, platí to i o koronaviru. Pořádně se vypotit je jedinou cestou ke zdraví a k získání dlouhodobé imunity. A kdokoliv vám bude tvrdit opak, tak vám věší bulíky na nos, protože proti respiračním nemocem nikdy žádná vakcína spolehlivě nefungovala a fungovat nebude. Jenže koronavirus se stal od počátku politickým nástrojem nastolování režimu Total Control, který by bez viru nikdy nemohl nastat.

V zájmu ochrany před neustále mutujícím virem je potřeba lidi neustále testovat, očkovat a jejich statusy monitorovat, registrovat a sledovat online, nepřetržitě. Virus a záminka jeho nebezpečnosti tak umožnila světovým vůdcům zahájit procesy odebírání svobod obyvatelstvu, svobody pohybu, cestování, sdružování, protestování a dokonce podnikání, kdy lidé nesmí mít otevřené své živnosti a musí povinně mít zavřeno a krachovat, zatímco nadnárodní online řetězce přebírají jejich zákazníky a pomalu se proměňují do monopolního postavení na digitálním trhu.

Usnesení ČLK o povinném očkování je v rozporu s Norimberským kodexem! Vakcíny proti koronaviru nelze označit za látky vytvořené cestou lege artis

Jak nám napsali lékaři do redakce, v této chvíli se čeká na další kroky ČLK, konkrétně na to, jestli zůstane jen u verbálních výzev k povinnému očkování zdravotníků, anebo to opravdu začne být vyžadováno pod hrozbami sankcí. V takovém případě jsou lékaři připravení se obrátit na soudy, a to i na mezinárodní úrovni. Snaha o mandatorní očkování, nejprve zdravotníků a zaměstnanců v sociálních službách, se poprvé objevila před několika měsíci v USA, kde se ale na odpor Bidenovu rozhodnutí postavily některé republikánské státy v čele s Texasem a Floridou. V Evropě tato povinná očkování jsou stále opatrně zaobalována do ochranného obalu doporučení a požadavků, ale nikoliv fyzického vynucování a uplatňování sankcí.

MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK

Pro skutečně vynucované očkování proti vůli člověka totiž neexistuje v podstatě zákonná úprava, která by ale okamžitě narazila jednak na Listinu a rovněž na Chartu OSN, ale současně by byla v rozporu i se závěry Norimberského tribunálu s nacistickými zločinci, který přijal tzv. Norimberský kodex, který mj. zakazuje provádění lékařských a jiných pokusů na lidech. Pokusy je podle Norimberského tribunálu myšleno používání experimentálních látek, roztoků, směsí, tekutin, chirurgických postupů či augmentací na člověku, a to bez jeho souhlasu, anebo bez jeho vědomí, je-li uveden v omyl, je-li mu pokus zatajen či nepravdivě označen za běžný lékařský postup.

Lékaři už zase nebezpečně kolaborují s politickou agendou režimu namísto skutečné a zodpovědné péče o zdraví a bezpečnost pacienta

Podle Norimberského kodexu nesmí lékař použít léčbu, očkování, zákrok či výkon, který není výsledkem odborného přístupu lege artis, tedy pokud jakákoliv léčba či úkon jeví známky postupu, který není na základě klinických studií bezpečný, anebo klinické studie zcela chybí, mohl by pacientovi uškodit, neexistuje dostatek dat o bezpečnosti látky či postupu atd. Největší odsudkem Norimberského tribunálu byla spoluúčast lékařů v nacistickém Německu na politice III. Říše a na spolupráci s nacisty při pokusech na vězních v koncentračních táborech. Tribunál označil lékaře za spolupachatele prosazování Norimberských zákonů z roku 1935 do lékařské praxe v Německu a do německé zdravovědy.

Očkování experimentálním roztokem

Lékaři se podíleli na sterilizacích vybraných skupin obyvatelstva, pomáhali německé vládě v prosazování programu Reine Rasse. Je děsivé, že v roce 2021 už zase lékařské komory jedou politickou a medicínskou propagandu namísto lege artis. Lidské tělo je nedotknutelné! A pokud lékaři si budou nuceni vybírat mezi zachováním lékařské licence udělované komorou, když se nechají očkovat experimentálním roztokem, a mezi ochranou svého zdraví s odkazem na lege artis, tak v tom okamžiku se dostáváme zpátky do 30. let minulého století v Německu. Už zase lékařům bude hrozit ztráta licence, když nezačnou razit říšskou, tedy pardon, unijní politiku očkování turbo vakcínami vyrobenými rozhodně v rozporu s pravidlem lege artis.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

PODOBNÉ ČLÁNKY

od nových od starých od palců
Upozornit na
osel
Návštěvník
osel

Jeden dotaz. Jak dlouho byl nemocen prezident Havel? Proč on nebyl zbaven pravomoci presidenta? Komu je dovoleno prezidenta urážet? Ukázka chování politických kariéristů. Všichni nám přiznávají své nemoci? Hlavně v české televizi. Její zprávy jsou většinou lživé a mnou nesledovatelné! Je to všechno v tomhle státě špinavá politika, vnucovaná občanům. Počínaje koronavirem a pokračujíc prezidentem. O volbách a jejich výsledcích ani nemluvě. Kam se hrabe na dnešní mírové situace Hitler?

Martin Seulbits
Návštěvník
Martin Seulbits

Napište tam ať vidí, že lidé vědí, která bije a zvracet jejich lži mohou tak na kompost a jejich rozhodnutí nebude nikdo respektovat a budou trestné odpovědní.

Dobrý den pane Mrozek,
Je mi jasné, že je to finančně pro vás výhodné propagovat Pfizer, i když to oficielně nepišete jako Pfizer vakcinace, ale obecně jako vakcinace, lžete nehorázné jak lékařům, tak lidem, protože fakta nejsou žádná, tak si s formulacemi a demagogieme ohledně vědeckých fakt opravdu nerozumíte sám sobě, nemáte žádné vědecké fakta ani pro a ani proti vakcínam, jelikož je to krátká doba na závěry a studie, to predse sám víte, ale jsou tu omezení a zákazy ve světě určitých vakcín, tedy jsou tu značně pochybnosti a dílčí případy denně nových případů úmrtí a těžkého poškození zdraví od samotných poživatelů vakcín díky bezprostřednímu sdělení skrze sociální sítě nebo platformu YouTube, kde nahrají co se jim stalo, aniž by to cenzuroval nějaký dost možná podplaceny institut, který bagatelizuje v rámci zadání jakékoliv nežádoucí účinky. Jsou lidé kteří se timto zabývají a došli k úplně jiným číslům. V Portugalsku soud rozhodl, že tamní ministerstvo zdravotnictví manipulovalo s čísly ohledne pandemie Covid 19. Samotná CDC v USA vyvrátila presumci, že po očkování je poživatel očkování bezinfekcni, může tedy chodit bez roušky jako před rokem 2020, že nedostane onemocnění Covid 19. Z toho zbyl pouze argument, že se očkováním předejde před těžkým prubehem, tedy to vše předchozí bylo mylne a byly to snad vědecká fakta, byly to myty, čira propaganda a business plán. V Izraeli umírají i lidé naočkování a tedy ani tento poslední argument nebyl pravdivý. Populace v ČR neměla v roce 2020 k dispozici očkování a byla promorena a přežila, jelikož smrtnost byla nesrovnatelně nižší než u SARS, mers nebo španělské chřipky, tedy reakce na závažnost SARS cov 2 jsou zcela zjevně nepřiměřená a mají za cíl vyvolat strach, krach ekonomiky a ze strachu neuvážená rozhodnutí jakým bylo v masovem měřítku použití vakcín, které nesplnily proklamace a poškodily zdraví a vedly k úmrtí, dokonce cílem podle premiérky Austrálie je Nový světový řád, to opravdu nemá nic společného se zdravím populace, ale slouží jenom jako záminka, v souladu se záminkou teroru 11.9.2001, kdy nyní v roce 2021 člověk odevzdává na občanský průkaz v ČR otisky prstů, které si nikdo od vzniku daktyloskopie nedovolil vynucovat od nevinné populace a tyto otisky museli odevzdávat pouze recidiviste se spodní hranici trestní sazby 5 let odnětí svobody. Dále docházelo k blokováno léků jako z J.paul Institut ve Francii, Prof.Stöcker z Lübecku, Ivermectin atd. jenom proto, aby mohl Pfizer realizovat zisky, kde si vynutil ve vládách Jižní Ameriky zákony psané mu na míru, aby zřekl odpovědnosti, toto přesahuje farma firmu a je za tím vidět uplatnění mocenských zájmu USA.

Proč tady nemáme k dispozici vakcínu Sputnik V, o které nebylo nikde sděleno, že by po ní někdo zemřel nebo měl závazné nežádoucí vedlejší účinky? Kvůli snad smyšlené kauze Vrbětice, kvůli politice USA naroubované do ČR? Proč není k dispozici očkování Sinopharm?

Myslíte si, že lidé nevidí, neslyší a nemyslí, že tu habaduru můžete pořád propagovat a dokonce vynucovat, už jste za hranou zákona a chcete Vy se podepsat za podporu násilnosti, které se dějí v Austrálii, Francii, Itálii, které se otočí i proti Vám, ať jste případně dostal jakoukoliv provizi od Pfizeru, tak se Vám nevyplatí.

S pozdravem MS

Jana
Návštěvník
Jana

V USA něco podobného proběhlo před více než 10 lety s vakcínami proti antraxu… média o tom asi moc nepsala… Miliony dávek – vojáci, zdravotníci a hasiči… bylo by dobré zjistit, jak se dařilo tomu vzdorovat …

Juchan
Návštěvník
Juchan

Anglii vcera navstivil Bill Gates a vecerel s Borisem. Cekam az spusti plan B kde se Covid Passy zrealizuji, prodlouzi se Covid act a zavedou dalsi lockdowny. Mezitim tisice pecovatelu opousti sektor, pro ne uz je ockovani povinne, tim se vytvari natlak na NHS zdravotnictvi ktere nemuze tim padem propoustet pacienty zpet do domovu kde chybi pracovnici. Cekani na sanitku je momentalne 9 hodin, cekaci doba v ambulanci az 50 hodin. Dalsim krokem je zavezt ockovani pro vsechny zdravotniky, tim padem, zdravotnictvi bude jeste prehlcenejsi a otevre se cesta k plne privatizaci

Old
Návštěvník
Old
Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Tak to nacenili, lidský život má v Německu hodnotu 150 euro přes týden 180 o víkendu, v Česku nacenili lišky život na 500,- Kč

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

ČLK nikomu nic nenařizuje, možnost tu je, jak lze zdravotníkům nařídit “vakcinaci”, je změna vyhlášky.

viz např.: https://stavbeznouze.cz/blog/pro-dobre-lekare-ockovani-jako-podminka-vykonu-profese/

“Čistě teoreticky je taky možné, ale to nečekám, že se stane, že bude očkování nařízeno mimořádným opatřením. Pak by bylo třeba se obrátit na soud a nechat toto opatření obecné povahy přezkoumat. Nemyslím si ale, že budou zdravotníci u soudu úspěšní, ať už půjde o vyhlášku nebo mimořádné opatření. Některá očkování jsou pro některé profese holt povinná a soudy neprojevily žádnou empatii vůči povinnému očkování dětí. Proč by měly jinak zacházet se zdravotníky?

Očkování by mohlo být nařízeno jako povinné pro celou populaci stejným postupem jako u zdravotníků. Pak by mne hodně zajímalo, jak by se stát vypořádal se sankcemi, které by byly absolutně rozdílné pro povinná očkování dětí proti vážným chorobám a pro povinné očkování všech proti srandaviru koronaviru. Nedává žádný smysl, že se děti již 10 let neočkují na TBC, ale měly by se očkovat na nesmysl typu covid. U většinové populace by mohl být očkovací spor daleko zajímavější a podle mého názoru úspěšnější než u zdravotníků právě kvůli neporovnatelným sankcím.”

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

“Je velmi nebezpečné osvobozovat lidi, kteří chtějí zůstat otroky!” – Machiavelli

nikdo
Návštěvník
nikdo

Kde jste přišli na to, že to odhlasovali pro všechny lékaře.
v zápise se píše
“Z toho důvodu představenstvo ČLK požaduje, aby
přinejmenším pro všechny zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, kteří jsou
v přímém kontaktu s pacienty či klienty, bylo očkování povinné. ”

Když nebudete uvádět informace přesně, tak se pak nedivte, že budete bráni za dezinformační web. Příště to prosím uveďte přesně, nejlepší je uvádět přímo citace.

mnohem více mě zaujala ta část
“Lékaři vystupující proti očkování proti Covid-19
Dr. Kubek oslovil prostřednictvím sekretariátu CPME členské komory a asociace
s dotazníkem, jehož cílem je zmapovat situaci v jednotlivých zemích EU, tedy zda existující
lékaři veřejně vystupující proti očkování a jak vůči nim lékařské komory a asociace postupují.
Dosud jsme získali odpovědi z 11 zemí.
Představenstvo bere informaci na vědomí.”

To jsem zvědav s čím přijdou a zda je nebudou chtít nějak postihovat.
Vůbec z toho dokumentu to na mě působí tak…

Jinak zápis je tady
https://www.lkcr.cz/aktuality-322.html?do%5BloadData%5D=1&itemKey=cz_100261

Old
Návštěvník
Old

Ockovani nici imunitu, proti nove nakaze vas neochrani. Ochrana ztraci ucinnost po nekolika tydnech.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Old
žádná ochrana ani resistence se nedostaví. Ale to vážné poškození imunity a zahájení škodlivých procesů vlivem spin proteinu , naprosto spolehlivě.

anonymka
Návštěvník
anonymka

WHO již začala od té covidové šaškárny ustupovat. Zatím jen od třetích dávek. Do jara je konec a bude od toho covidového cirkusu pokoj. Zřejmě jim stávající stav očkovaných stačí. Kdo vydrží vzdorovat očkování do jara, je za vodou.
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-ockovani-treti-davka.A211018_095529_domaci_dape
Dnes jsem mluvila s chlápkem, co se dal napíchat, zdravý silný chlap, sportovec a silák, stěžoval si, že pár dní po očkování ztratil úplně sílu, přestal chodit do fitka a to si to paradoxně nechal píchnout, aby do toho fitka chodit mohl. Další dávku samozřejmě ani náhodou.
Odpor lidí sílí, těm chytřejším gaunerům už začíná docházet, že až se masy naserou, že jim půjde o život. Věřte mi, že za nějako dobu začnou ti co jsou dneska u moci vyřvávat, my jsme to předci nechtěli, my jsme museli, my jsem lidi chránili…..a pak se najde jeden, nebo několik obětních beránků, a bude s tím konec.
Vydržte, nedejte se zničit, skončí to, i když to nebude zítra.

hledac pravdy
Návštěvník
hledac pravdy

hlavne, ten jejich celoplanetarni podvod zacina praskat ve svech s naslednym vyvrenim zapachajicich vnitrnosti…

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

hledač pravdy
dokud nebudou ti kteří toto svinstvo spustili , tedy parta v čele s Routchildy ,přes všechny poskoky Fauciho, Gatese,Schwaba a další viset na sloupech a všichni kdo tomu svinstvu posluhovali podporovali je či propagovali nezačnou lidové soudy posílat na doživotní nucené práce, aby odčinili alespon trochu z toho co svým slouhovství tomu svinstvu napáchali , je praskání ve švech velmi slabou útěchou.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

anonymka
ta ztráta síly je naprosto logická. Základním účinkem spin proteinu který ty falešné “vakcíny “obsahují je, že kromě toho,že vytváří nebezpečné kravní tromby, změní hustotu krve. V důsledku toho je velmi snížena doprava kyslíku krví k orgánům těla a právě to je příčinou té únavy kterou “očkovaný” začně už pár hodin po aplikaci toho biologického roztoku pociťovat. A to je jen začátek problému.

Martin Seulbits
Návštěvník
Martin Seulbits

To by byl moc hezky happyend, kdyby stačilo vydržet do jara, tady záleží jak dopadne Francie, tam za ostatní sraby bojují ve dne v noci, jak tam to dopadne, nyní i Itálie, tak se poveze další nuceni do vakcín, bez ohledu na fakta, jde jen o to dostat ty látky, které musí být zmrazené, tedy nelze je do vás dostat v jídle a pití, ale injekčně. Na světě bylo očkováno přes 4,5 mld lidí, je to nehorázné číslo, nevím o čem nikdo neví mimo výrobců, kteří už zkoušeli mRNA technologií v roce 2010 a Wikipedie to popisuje jako nezdar, pokud to nesmazali. Jestli jde o depopulaci či vytvoření věčných pacientů kvůli viru, který má smrnost pouze 2-3 procenta vs.30-70% skutečně pandemie, byla to především pandemie strachu, pandemie brainwashingu z médií. Média lidem škodí, nepopisují události, ale plní zadání a tedy manipulují, na idnes aj.se manipulují i diskuze, manipuluje se už i YouTube mazáním co se nehodí a manipuluje se FB, většinu technologií ovládá USa je to snadné, lidé používejte cize technologie místo WhatsApp třeba Švýcarský chat zabezpečený za 100 Kč jednorázový poplatek nebo Telegramem zdarma ruský, cokoliv aby nebyl monopol technologií z USA, kteří to samozřejmě začali zneužívat.

4info
Návštěvník
4info

Odložené operace, píchnutí vakcíny, zavřené ordinace… Advokátka získala mrazivá data. Lékaři budou zuřit
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Odlozene-operace-pichnuti-vakciny-zavrene-ordinace-Advokatka-ziskala-mraziva-data-Lekari-budou-zurit-680330
15.10.2021

Známá advokátka Jana Zwyrtek Hamplová obdržela odpovědi na otázky směrované České lékařské komoře. Jsou překvapující. ParlamentnímListům.cz o tom poskytla své vyjádření.