Černý scénář kauzy lithium se naplňuje? Australané přestali komunikovat s českou stranou,...

Černý scénář kauzy lithium se naplňuje? Australané přestali komunikovat s českou stranou, hrají mrtvé brouky! Ministr průmyslu a obchodu jim proto zaslal oznámení o výpovědi memoranda. Redakce Aeronetu před tímto scénářem dlouhodobě varovala! Schyluje se k arbitráži?

Černý scénář kauzy lithium se naplňuje? Australané přestali komunikovat s českou stranou, hrají mrtvé brouky! Ministr průmyslu a obchodu jim proto zaslal oznámení o výpovědi memoranda. Redakce Aeronetu před tímto scénářem dlouhodobě varovala! Schyluje se k arbitráži?

V ostře sledované kauze cínoveckého lithia došla včera ve čtvrtek k zásadnímu, ale rozhodně nijak uklidňujícímu posunu. Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner (Hnutí ANO) oznámil médiím, že zaslal australské těžební společnosti European Metals Holding výpověď smlouvy memoranda o těžbě cínoveckého lithia, ovšem docela za dramatických okolností [1]. Výpověď totiž zaslal v důsledku nečinnosti druhé strany, která nevyslyšela žádný z návrhů vlády na revizi strategické politiky v nakládání se zásobami lithia na Cínovci. Australané totiž i podle našich informací mlčí, nereagují a ministr uvedl, že mu prostě už došla trpělivost. Bohužel se tak naplňují předpovědi redakce Aeronetu, o kterých jsem psal už před časem v několika článcích a měl jsem i na Svobodném vysílači CS ke kauze několik analýz [2].

Tomáš Hüner, ministr průmyslu a obchodu ČR

Australská strana zjevně odmítá cokoliv měnit na podepsaném memorandu a nemá důvod s českou stranou v této věci podepsané smlouvy jakkoliv komunikovat. Přesně před tímto jsem dlouho varoval. Z hlediska mezinárodního práva je to očekávané chování před vypálením první salvy a žaloby na český stát. Australská strana by totiž ochotou k jednání o změně podmínek memoranda nebo o změně strategického plánu těžby ze strany českého státu mohla vyjádřit podle anglosaského práva (podle kterého se podepsané memorandum řídí) tzv. tichý souhlas (silent agreement), který by Australanům v pozdější arbitráži uškodil ve vznesení nároku na náhradu škody. Australané se tak rozhodli ignorovat žádosti české strany o změnu podmínek spolupráce a Tomáš Hüner jako ministr tak byl donucen zaslat Australanům výpověď memoranda. K celé věci uvedl znepokojivé věci.

Ministr přiznal, že Australané nereagují a hrají mrtvé brouky

“Chtěl jsem se chovat korektně a najít oboustranné řešení, které by celou kauzu podezřelého memoranda o lithiu uzavřelo. Bohužel, ze strany společnosti EMH nebyly, i přes deklarovaný příslib, podniknuty adekvátní kroky k vyřešení situace. Má trpělivost není nekonečná. EMH ve stanovené lhůtě nereagovala. Rozhodl jsem se tedy přistoupit k jedinému možnému kroku, a to prohlásit memorandum za neplatné,” dodal ministr Tomáš Hüner.

Keith Coughlan, šéf European Metals Holdings.

Jak už jsme na Aeronetu uvedli v několika článcích, australský těžař vloni v říjnu po podpisu memoranda s ministrem průmyslu a obchodu Jiřím Havlíčkem (ČSSD) ihned provedl na australské burze emisi nových akcií kótovaných i na základě garance těžby lithia v ČR podle podepsaného memoranda [3], a to hned dvakrát po sobě [4]. Tento dokument tak byl podle anglosaského práva použit jako tzv. garanční titul pro potenciální investory do nákupu akcií australského těžaře.

Pokud teď tedy dojde ke zrušení memoranda, tak investoři, kteří nakoupili od EMH akcie v dobré víře, se mohou teď cítit podvedeni, resp. garanční titul v podobě memoranda podepsaného zástupcem české vlády je pryč, je zneplatněn a investoři tak mohou přistoupit k mnoha krokům, mohou zažalovat společnost EMH za zmaření investice, anebo za zmaření mohou zažalovat český stát. Zkuste hádat, jaká varianta bude asi zvolena.

Power baterie do automobilů.

Náš server koncem minulého roku několikrát upozorňoval na neuvěřitelné kroky australského těžaře na australské burze, na emise a kótace akcií, na propagační materiály pro investory, kde Australané prezentují investorům těžební prostor Cínovce za svůj majetek, upozorňovali jsme, že podle anglosaského práva je memorandum úplně stejná a vymahatelná smlouva jako jakákoliv jiná, a to zejména s ohledem na fakt, že memorandum se odvolává na mezinárodní smlouvu o ochraně investic podepsanou počátkem 90. let mezi ČSFR a Austrálií. Mainstreamová média přesto do omrzení pořád opakovala, že náš server použil kauzu na ovlivnění voleb [5], a že lithium prý nemá v Česku nijak významnou cenu atd. Opět se ukazuje, že náš server varoval už několik měsíců dopředu před tím, co se opravdu nyní děje. Australané hrají mrtvé brouky, nekomunikují a nereagují na žádosti české strany o vyjednání nových podmínek spolupráce.

Na Cínovci se nehraje jen o lithium, ale o strategické materiály pro 4. průmyslovou revoluci

Podle průzkumových podkladů a tvrdých čísel půjde na Cínovci během 20 let vytěžit 37 milionů tun koncového produktu, tedy zpracovaného a rafinovaného oxidu lithného. Kromě toho se hraje ale také o další extrémně žádané minerály, které budou mít pomalu vyšší význam než lithium. Jedná se především o rubidium, kterého se na Cínovci spolu s lithiem vytěží mnohonásobně větší množství. Rubidium je totiž základním prvkem pro výrobu fotovoltaických panelů, sulfidy rubidia jsou totiž hlavním komponentem pro výrobu fotopolovodičů, které přeměňují světelnou energii na elektrickou. A výroba fotopanelů, ta má z ekonomického hlediska ještě větší strategický význam, než je výroba autobaterií. Protože na nabíjení miliard elektromobilů bude potřeba násobné množství fotovoltaických panelů, které jsou dnes stále poměrně drahé. Masivní produkce rubidia je tak nezbytná pro nastartování masových prodejů elektromobilů. Jsou to spojité nádoby.

Lithium je základní surovinou 4. průmyslové revoluce.

Jenže pozor, existuje ještě jedno použití rubidia, o kterém jste možná zatím neslyšeli. Protože rubidium je snadno ionizovatelný materiál, počítá se s ním jako s palivem pro kosmické lodě poháněné iontovými motory. Právě proto má Elon Musk tak velký zájem o zdroj lithia na Cínovci, protože vedle lithia pro autobaterie se ve vytěžené rudě nachází i rubidium, které bude použito jako palivo pro dálkové lety ve vesmíru, v první fázi pro sondy, později pro tzv. generační lodě. O propojení Elona Muska a jeho zájmu o cínovecké těžební zdroje na české podnikatele jsme psali už v květnu minulého roku v článku zde. Aby nedošlo k nějaké mýlce, těžební zásoby lithia, rubidia a dalších minerálů na Cínovci jsou tzv. materiály nového věku (New Age Materials), které budou plnit hlavní surovinový pilíř v rámci 4. průmyslové revoluce. Do ní spadají taková odvětví jako jsou např. digitální ekonomika, umělá inteligence, autonomní systémy, energie čerpaná z obnovitelných zdrojů, singularita člověka a stroje, posthumanismus [6].

Na scéně průmyslové revoluce 4.0 se objevují materiály Nového věku

Je tak zcela logické, že Australané nevidí v Cínovci jenom zdroj lithia, ale i rubidia a dalších minerálů, o kterých se ale zatím nemluví. A to z jednoduchého důvodu. Pokud by se začalo hovořit o rubidiu a dalších minerálech, tak by cena zásob a strategická hodnota cínovecké rudy byla tak vysoká, že by se o těžbu začaly zajímat jiné a daleko větší firmy, než je australská EMH, která je pouze schránkovou společností, která nikdy nic netěžila a jediný hmatatelný majetek má její dceřinná česká společnost Geomet, která vlastní průzkumné vrtné soupravy a šéfem této společnosti je Richard Pavlík, akcionář EMH, který dříve pracoval pro NWR Zdeňka Bakaly v rámci OKD. Kruh se nám pěkně uzavírá. Pokud chce Česká republika úspěšně vstoupit do 4. průmyslové revoluce, musí postavit svoji budoucnost na produkci NAM (New Age Materials), tzn. na produkci lithia, rubidia a především výrobků z těchto minerálů.

Rubidium je klíčovou surovinou pro výrobu fotovoltaických panelů.

S takovými obrovskými zásobami lithia a rubidia, jaké jsou na Cínovci, se může Česká republika stát technologickým tygrem v Evropě, produkce power baterií a fotovoltaických prvků může zcela změnit charakter českého průmyslu, který je dnes koncipován jako čistě laciná montovna pro potřeby německého průmyslu a jako spotřební trh druhojakostních potravin, které se neprodají na západě, a tak míří do Česka a také na Slovensko. Je zajímavým fenoménem, jak třeba v německých obchodech LIDL máte každý den krásné žluté banány bez nejmenší chybičky, ale když přijedete do LIDLu za hranicemi v ČR, v regálu vidíte buď zelené banány, nedozrálé, anebo naopak banány nahnědlé, s fleky, které už jsou přezrálé. Jak je to možné? Inu, to je jednoduché. Na německý trh jde z lodí v Hamburku čerstvé výběrové zboží. To se vystaví v německých obchodech do regálů na 24 hodin.

Rozdíl mezi západem a (slovanským) východem je doslova hmatatelný, např. v podobě banánů

Po uplynutí 24 hodin se banány z regálů odstraní, naloží se do kamionů a odvezou se do České republiky, na Slovensko a do Polska. Takto to funguje např. i s hroznovým vínem, rajčaty atd. Pokud přijede do Hamburku loď rychleji a banány jsou zelené a je třeba vyprázdnit loď, zásilka jede nejprve do České republiky, na Slovensko a do Polska. Tam se zelené banány nasází do regálů. Jakmile banány začnou dozrávat, prázdné kamiony, které se vrací do Německa, banány opět naloží a odvezou je do Německa, kde do regálů přijdou opět krásné a načas dozrálé žluté banány. Kamiony totiž by jezdily prázdné zpátky do centrálních skladů v Reichu, takže se využívají tímto pendlerským způsobem. Německý zákazník tak má čerstvé ovoce 24 hodin denně, zatímco v českém nebo slovenském obchodě je nákup banánů doslova loterie. Buď jsou v regálech zelené nebo nazelenané banány, nebo naopak nahnědlé páchnoucí cosi. Chodíte okolo nich každý den a neuvědomujete si, že právě ty banány jsou indikátorem rozdílu mezi západem a východem.

Dostali jsme se od lithia až k banánům, ale v globalizované ekonomice všechno souvisí se vším. Může pouze držet palce české vládě, aby zažehnala hrozící arbitráž s investory a žraloky, kteří stojí za australskou těžební společností. Nejen o lithiu a rubidiu budeme hovořit dnes na Svobodném vysílači CS od 19:00 hodin. Hlavním tématem bude dvojnásobná a značně zpolitizovaná vražda slovenského novináře spolu se snoubenkou. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pátečního pořadu o událostech na Slovensku

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Veritas Mori
Návštěvník
Veritas Mori

Lithium už je dávno odkloněno do pryč.

crusarder
Návštěvník
crusarder

Sobotkova vláda by měla jít v každém případě před soud!

Likan
Návštěvník
Likan

V Jižní Americe je prý údajně jezero, kde je toho Lithia ještě více. Přijeli prý investoři a jako, že začnou těžit. Indiáni jim řekly: Ne. To je naše surovina a naše území.

adam
Návštěvník
adam

Přednostní právo těžby není konečným povolením k těžbě, ale přednostní právo zúčastnit se soutěže se startovním číslem 1. To neznamená, že když přijde někdo třeba se startovním číslem 26 a nabídne lepší podmínky pro stát (skutečného vlastníka nerostného bohatství), že tu soutěž nemůže vyhrát.Těžba musí být výhodná pro stát, jinak těžba nemusí být povolena.
To by mohl Bakala žalovat stát za zmaření těžby v Rožnově pod Radhoštěm.

Blondyna z Londyna
Návštěvník
Blondyna z Londyna

Ja tvrdim, ze pro stat bude dlouhodobe nejvyhodnejsi, kdyz litium a jine nerostne bohatstvi zustane v rukach Ceskeho statu. Neni duvod to prodavat. Naopak. Litium by se melo tezit a zpracovavat ve statnich podnicich . Treba i za cenu momentalniho zadluzeni a modernizace. Ty penize by se nam za par let bohate vratili. Miliardy mesicne by pak sly z tezby a z vyroby statu do.rozpoctu. Boze, je to tak tezk to pochopit? Proc by CR prodavala litium do zahranici, kdyz z toho muzou mit lide v te zemi budouci prosperitu? Vzdyt je to v nasi zemi. To neni komunismus, to je zdravy rozum.

Drop boma
Návštěvník
Drop boma

…..a viagru všem zdarma a pejskům též!!!!!!!

...
Návštěvník
...

no pokud u nas tezi uhlobaroni nekvalitni uhli a ihned jej po spaleni za pomoci dratu vyvezou na zapad, jaky to ma pro nas prinos, viagro?
V EU se mimochodem elektrina obchoduje na burze, takze vychod i zapad maji stejne ceny, takze kolonie “odvadeji vypalne” konizatorum (diky nestejne kupni sile). No a tak je to se vsim: vychod ma jine dotace, ale uzemim to neni, protoze pokud Rakusak seka louku v cesku, dostava rakouske dotace.
To je ten duvod, proc kupujeme ovoce z holandska a ne z Bulharska, kde sviti 300 dni v roce slunce.

tana
Návštěvník
tana

Vážení, najděte si, co to lithium vlastně je a k čemu slouží. Tady asi opravdu nejde o baterie, ale o ovládnutí lidstva.

.lak
Návštěvník
.lak

Ttrošku rozvést, prosím. To že o 16% prodlouží život octomilkám jsem tedy našel, potom jsou indicie že je to luxusní prvek ale odpadový dávných civilizací z dýmajícího zrcadla a tam zatraceně dobře ví o čem mluví ale leze to z nich jak z chlupaté deky na můj vkus. A asi to tak má být protože okolí by hačlo tak že by si narazilo kostrč.

sibolet
Návštěvník
sibolet

Lithium je v komplexním hodnocené ztrát,zpusobených rozkradením a zničením provozu a fabrik za třicet let zcela zanedbatelné..Vezměme si namátkou zemědělství.To má od začátku v gesci,o jak odporně odborné slovíčko,ministr zemědělství ze strany KDU-ČSL..Vždy se řádně pomodlí a podepíše další špinavost v neprospěch potravinové soběstačnosti.. Viz nedávná reportáž v hlavním proudu a když i tady,tak to je soudruzi naprostá katastrofa https://rutube.ru/video/509685f77ad0ff25c92f5ca5f8ccaa20/?pl_type=user&pl_id=1182021 Za soudruhu jsem si dopřával luxus chodit za deště po Praze bez deštníku,nebot skoro všechny ulice byly pod lešením,aby na lidi nepadaly sochy a omítka..Každý dum měl u vchodu bytelnou ceduli,že je v socialistické péči OPBH.což je pro mladší floskule Obvodní podnik bytového hospodářství..Tyto veksláci z OPBH si za třicet let posunuli své mocenské posty do sněmovny a senátu a výsledky jejich nekonečné píle je současně podepřený Libenský most,takže MHD a auta mohou dalších dvacet let na tom provizoriu jezdit. Končím s nesmrtelným citátem z jednoho výborného filmu..Dne současného stavu naší ekonomické situace fabriky bychom měli zkrachovat..Ale nezkrachujeme,splníme plán a bereme premie..Jak se to dělá,nevím a nechci to vědět…U nás prostě dobrý soudruzi,lithium sem,lithium tam…

Micanut
Návštěvník
Micanut

Tohle nedelam casto, ale vlozim linku.
https://www.infowars.com/sweden

sibolet
Návštěvník
sibolet

Naše milá fešanda,která naplno sdělila,že to podporuje,holt bude balit a prchat do Prahy..Tady je ráj a klídek.. https://www.youtube.com/watch?v=c3WjrQCwoVI

JAREKzR
Návštěvník
JAREKzR

Napadla mě taková blbost:

Je jisté, že zásoby cínoveckého lithia jsou opravdu tak velké, jak se uvádí? Kdo vlastně tvrdí, že jsou takové a takové – schránkovka EMH? Je průzkum nějak nezávisle potvrzen?

Netvrdim, že tam velké zásoby lithia nejsou – jen mě napadlo – co když zásoby lithia EMH záměrně nadhodnotila? Ptáte se “co by z toho EMH měla?” – získat těžební právo na neexistující lithium resp. existující v mnohem menším množství? No, zatim nic, ale…

Ale řekněme, že by v případě záměrného nadhodnocení zásob EMH začala schválně tahat za páky, aby jí vláda ČR těžební právo odepřela. Chápete? Pokud dojde k žalobám a arbitráži, pak platí, že čím větší je odhad velikosti ložiska, tím větší bude hodnota “zmařené investice” a udávaná “škoda” způsobená odepřením těžebního práva a tím více EMH může na ČR vytřískat. A než stát uskutečněnou těžbou zjistí, kolik lithia v zemi opravdu je, budou prachy vytřískané nedohledatelnými investory v čudu. A lithia k tomu vlastně vůbec neni potřeba, EMH stačí tvrdit, “že tam je” a že jí byla odepřením práva těžby zmařena investice.

A kdyby snad ČR EMH těžbu neexistujícího lithia povolila, tak co? Akcie byly investorům prodány a že bylo ložisko menší, než “se zdálo” – to se přece může stát – holt riziko povolání – a zakladatelé EMH vydělali emisemi bezcenných akcií (což se ukáže až pozdě) tak jako tak.

Netvrdim, že to tak je. Ale jednání nového ministra je divné, stejně tak zájem Babiše a jeho vlády o tak cennou strategickou surovinu mi nepřijde kdovíjak velký. Budu jedině rád, jestli se mýlím.

Ten co ví
Návštěvník
Ten co ví

Já si myslím že se těžbou ani neplánovalo tahle firma nic netěží byla účelově vymyšlená hned od začátku se mělo jednat o obrovskou arbitráž ve které jsou Australané jen bílými koni. Ono se totiž toto lithium dá těžit z 80 % jen kyselinou a už vidím jak by to Německo dovolilo když je to na jejich hranicích.

RRR
Návštěvník
RRR

Nedivil bych se, kdyby anonymně těmi skrytými vlastníky v neprůhledné struktuře byli některé nám hodně známé osoby z ČR.

Blondyna z Londyna
Návštěvník
Blondyna z Londyna

Ja si myslim, ze to nekdo s tou tezbou naseho litia vazne mysli. Kvuli arbitrazi, no, nevim. Dneska probiha celosvetovy boj o zdroje a o nerostne bohatstvi a po tehle vecech se mocni budou past. A jestli se to dela kyselinou? To bude mocipanum jedno. A co se Nemecka tyce, tak to kdyz se nechalo dobrovolne islamizovat, tak to s jeho odporem proti tezbe litia moc nevidim ☺. Spis by mel prijit odpor lidi z CR. Petice atd. Po revoluci u nas zahranici (myslim kanadska firma) uz tezbu zlata rozjizdela. V Kasperskych horach. A odpor lidi a petice organizovane mistnimi starosty tomu zabranily. Takze na zkupovani litia kvuli arbitrazi zapomente.

Janaz
Návštěvník
Janaz

Kľudne reálny scenár.

JAREKzR
Návštěvník
JAREKzR

Troška tragi-odlehčení aneb vize budoucnosti:

To bolo zase ráno:
8.00 Postavil som deťom snehuliaka
8.10 Okoloidúca femnistka začala kričať, že som šovinista, pretože som nepostavil snehuliačku
8,30 Postavil som snehuliakovi aj snehuliačku
8.33 Susedka sa začla sťažovať, že snehuliačka má odhalené prsia
8.40 Homosexuálny pár odnaproti sa vyjadril, že som mal postaviť dvoch snehuliakov
8.50 Vegáni od vedľa začali cez ulicu vykrikovať, že mrkva je jedlo a nemala by sa používať ako ozdoboa. Ešte že to nie sú frutariáni
9.04 Bol som nazvaný rasistom! Pretože snehový pár je biely.
9.05 Ďalší sused – moslim – kričal že snehuliačka mala byť zahalená alebo mala mať aspoň šatku
9.20 Niekto na mňa zavolal policajtov, že metlu, ktorú drží snehuliak, by mohol niekto použiť ako zbraň
9.30 Policajti ma odvážajú na oddelenie k vypočutiu
10.20 Vyšetrujú ma a pýtajú sa, či mám nejakých komplicov
11.00 K zodpovednosti sa prihlásil Islamský štát

mechanik
Návštěvník
mechanik

Po propuštění a večerní modlitbě mi Ježíš pověděl, že je můžu s klidem všechny zakopat na zahradě.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Míting Putina v Lužnikách – “Na olympiádě ruskou hymnu nehráli, tak si ji teď zazpívejme i s hudbou”. Údajně 130 000 lidí
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/putin-pokud-vyhraji-volby-rusko-cekaji-desetileti-zarnych-vitezstvi-1344082
Hymna
https://www.youtube.com/watch?v=INwq7mMXZqg

Za Putinem stojí Oleg Carev, to je tento
https://www.youtube.com/watch?v=r29k_T_o9To

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Ta hymna je opravdu vlastenecká paráda, a borci si lepší oslavu světového hokejového vítězství nemohli přát! – Mezi svými 😉

Toto je taky hezká verze ruské hymny – schválně, kdo z vás si zpívá hymnu v autě? 😉
https://youtu.be/LJ1CtYBM0QY

Axel
Návštěvník
Axel

Do dnešního dne 675 964 zhlédnutí, to už taky o něčem vypovídá. 🙂

JAREKzR
Návštěvník
JAREKzR

Chtěl bych jednou vidět takto hrdý náš národ.

Ne “jeden sám za sebe a všichni každý sám za sebe”.

369
Návštěvník
Jaris
Návštěvník
Jaris
Vladan
Návštěvník
Vladan

Je to Oleg Gazmanov.